Особливості структури даного матеріалуСкачати 88.23 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір88.23 Kb.

 1. Особливості структури даного матеріалу

Робота над пошуково-дослідницькими проектами досить складна і потребує не тільки знань з предмету дослідження, але й деяких рис характеру дослідника: бажання шукати і знайти, упевненості в значущості своєї роботи, завзяття та вміння досягати результатів.

Слід зазначити, що здійснюючи пошуково-дослідницьку діяльність, ми досягаємо головного результату – оволодіваємо дослідницькою компетентністю, яка полягає у застосуванні пошукових та наукових методів вивчення, у оволодінні фактами для вироблення нових знань про закономірності, структуру та зміст нових технологій навчання.

Щоб наш матеріал був корисним для вас, ми супроводимо його декількома розділами, які хоч і стисло, але змістовно допоможуть зорієнтуватися у основних поняттях пошуково-дослідницької діяльності, роботі з літературними джерелами, вимогами щодо змісту дослідницьких робіт, їх класифікації, а, головне, націлять на особливості методологічних прийомів дослідження.


 1. Значення пошуково-дослідницької діяльності та основні етапи її здійснення

Людина завжди прагнула до пізнання нового, яке відбувалося методом пошуку, відкриттів та дослідництва. Ця властивість притаманна людині з раннього віку. Тому так важливо виявити всіх, кого цікавлять досягнення у різних галузях науки, техніки, мистецтва, літератури та письменства. І не просто виявити, а й допомогти цим дітям реалізувати їх наміри та мрії, вказати той шлях, на якому вони найбільш повно і змістовно зможуть задовольнити свій інтерес, розвинути пошукові здібності і, як наслідок, реалізують свій потенціал.

Цій меті повною мірою відповідає методика пощуково-дослідницької діяльності, яка, перш за все, формує самостійність та сприяє розвитку життєвих компетентностей, що в свою чергу, принесе країні велику користь у відродженні та збереженні інтелектуальної еліти – гаранта її процвітання та розвитку.

Пошуково-дослідницька діяльність – це робота, пов’язана з рішенням творчої, дослідницької задачі зі заздалегідь невідомим результатом, яка вимагає у процесі її розв’язання наявність основних етапів:


 • постановку проблеми;

 • вивчення теорії даної проблематики;

 • підбір методик дослідження та практичне оволодіння ними;

 • пошук та збір власного матеріалу для дослідження, його аналіз та узагальнення;

 • науковий коментар проблеми;

 • власні висновки щодо виконання пошуково-дослідницької діяльності.

Як ви розумієте, це основні етапи, до яких, у процесі пошуково-дослідницької діяльності, ви долучите ще безліч інших, які, на ваш погляд, сприятимуть більш широкому висвітленню проблеми.


 1. Роль шкільного бібліотекаря у процесі пошуково-дослідницької діяльності

Важко переоцінити місце шкільної бібліотеки та роль бібліотекаря у процесі пошуково-дослідницької діяльності як учнів, вчителів, так і у власних проектах, які сприятимуть загальній спрямованості дослідницької роботи навчального закладу. Дійсно, коли мова йде про те, за рахунок якого часу буде здійснюватися пошуково-дослідницька діяльність, треба диференціювати можливості робити це в урочний час:

 • проведення навчальних експериментів;

 • практичні роботи;

 • домашні завдання пошукової спрямованості;

 • рішення задач дослідницького напряму;

 • інтерактивні заняття і т. ін.

Шкільний бібліотекар може задіяти дітей тільки в позаурочний час, якщо здійснює свій проект, чи надати їм інформаційну допомогу у їх власній пошуково-дослідницькій діяльності.

Розглянемо основну функцію шкільного бібліотекаря щодо супроводу пошуково-дослідницької діяльності вчителів та учнів, яка полягає у забезпеченні виконавців пошукових проектів найбільш повним та доступним інформаційним ресурсом: • інформаційно-рекомендаційні анотовані списки літератури з посиланням (де знаходиться цей ресурс);

 • огляди періодичних видань за темою пошуково-дослідницької діяльності;

 • виконання інтернет-пошуку закладів, які мають відповідні теми дослідження;

 • пошук літератури в електронних каталогах провідних бібліотек міста;

 • звернути увагу на цитовані у виданнях матеріали, які містять потрібну інформацію;

 • не завадить проаналізувати додані до матеріалів вичерпні бібліографічні списки на випадок корисності для пошуково-дослідницької діяльності з вашої проблеми;

 • порекомендувати довідникові видання, особливо це стосується реферативних журналів (більшість яких існує також в електронному варіанті);

 • якщо пошук не дав істотних результатів (по реферативних виданнях), радимо звернутися по допомогу безпосередньо до автора публікації (відомості про авторів подаються у цих виданнях);

 • майте на увазі також ті установи у вашому місті, де теж можна знайти потрібні вам для дослідження матеріали (музеї, театри, виставкові зали, філармонія, зоопарк і т. ін.);

 • екскурсії, поїздки, зустрічі з людьми, інтерв’ю потрібних у дослідженні осіб (письменників, акторів, художників, робітників, службовців, акторів, музикантів і т. ін.).
 1. Основні особливості методів дослідження1

 1. Подумати самостійно – так радить автор, тому що це є найкращим початком будь-якої дослідницької роботи. Щоб своє «обдумування» спрямувати у вірне русло, поставте собі такі питання:

 • Що я вже знаю з цієї проблеми?

 • Які маю думки з цього приводу?

 • Які висновки можу зробити з цього?

Свої відповіді запишіть – це знадобиться вам у процесі роботи.

 1. Прочитати книжки з теми дослідження

 • Якщо предмет вашої уваги вже детально описаний – прочитайте ці джерела. Не потрібно вдруге «винаходити велосипед»!

 • Ознайомилися? Рухайтеся далі, знаходьте те, що до вас ніхто не розглядав. З цього приводу вивчіть все про предмет вашої пошуково-дослідницької діяльності, що розміщено у довідниках, словниках, енциклопедіях. Занотуйте все, що здалося вам доцільним.

 1. Перегляньте кіно- і телефільми, тому, що не тільки у наукових чи науково-популярних, а й в художніх фільмах ви ознайомитесь не просто з новою інформацією, а й побачите її зовсім з іншого боку. Це справжній скарб для дослідника, зазначає С. Сударікова. Ми цілком згодні з цією думкою. Запишемо усе нове, про що дізналися з фільмів.

 2. Ознайомитися з інформацією, розміщеною у глобальній мережі

Комп’ютер у наш час – це досить важливий інструмент. Без нього нікуди!

Але пошук у мережі вимагає від вас дуже великої відповідальності. Будьте обережні до джерел! Але будувати моделі, проводити експерименти, готувати тексти, креслення, схеми, малюнки починайте сміливо: віртуальний світ – велика сила! Усе, здобуте за допомогою комп’ютера, теж зафіксуйте. 1. Вислухати відповіді інших людей, які поділяються на:

 • фахівців, тих, що займаються вашою проблемою. Це можуть бути вчені, ваші вчителі, рідні, навіть сусіди! Головне, вони повинні знати вашу проблему професійно;

 • неспеціалістів, тобто тих, хто не переймається вашою проблемою, але випадково знайомий з дуже корисною для вас інформацією.

 1. Поспостерігати –це не тільки цікавий, але й досить доступний спосіб дослідження. І тут С. Сударікова наводить дуже дотепну думку: «дивитися і слухати може кожен, а ось бачити і чути здатні не всі». Один спостерігає якесь явище зверхньо, а інший у цей же час може зробити багато цікавих висновків. Пам’ятайте, що для дослідження більш важливих та віддалених об’єктів існує безліч приладів: лупи, мікроскопи, біноклі, телескопи і т. ін. Використовуйте їх у своїй пошуково-дослідницькій діяльності!

 2. Поекспериментувати – це слово похідне від слова «експеримент», що з латини значить «проба, досвід». Він є основним методом пізнання для більшості наук. Спробуйте його і ви за чітким планом, в сурово контрольованих і керованих умовах. Опишіть хід експерименту та здобуті завдяки йому результати.

P.S. Пам’ятайте, на будь-якому етапі вашої важливої роботи: ви талановиті, упевнені, бачите ціль і шляхи до неї. Тож, вперед!

5. Види дослідницьких робіт

Розрізняють два основні види дослідницьких робіт – навчально-дослідницькі проекти та реферати. Проте є й більш розгорнута класифікація: • доповідь, яка складається зі вступу про науково-практичну доцільність теми, її суті, обґрунтованих доказів, висновків і пропозицій;

 • наукова стаття за такою схемою:

а) заголовок;

б) вступні аргументи;

в) стислі дані про методи дослідження;

г) аналіз власних результатів та їх узагальнення;

д) висновки та пропозиції;

е) список використаних джерел інформації (книги, періодичні видання, адреси Інтернет-ресурсів;

- науковий звіт, який складається зі:

а) стислого викладу етапів завершеної роботи;

б) висновків про значимість і цінність її;

в) детальної характеристики застосованих методів;

г) опису досягнутих нових результатів;

д) резюме підсумків дослідження та невирішених питань;

е) висновків та пропозицій;

- реферат складається з таких частин:

а) вступна;

б) основна;

в) заключна;

г) список джерел;ця робота допоможе виконати мету реферату (з лат. – доповідь, повідомлення) – викласти (усно чи письмово) основний зміст зробленого, побудувати повідомлення на огляді джерел інформації і т. ін.

 • монографія – найбільш складний вид дослідницької роботи тому, що після вступу потрібен всебічний та детальний аналіз усього дослідження та розкриття однієї з проблем особисто; за кожним розділом цієї роботи іде висновок, а наприкінці – загальний висновок про здійснене дослідження.
 1. Вимоги щодо оформлення пошуково-дослідницької роботи
 1. Титул (перший аркуш письмової роботи) містить:

 • назву навчального закладу;

 • прізвище, ім’я та по батькові автора;

 • тему пошуково-дослідницької роботи;

 • прізвище, ім’я та по батькові керівника;

 • назву міста (селища МТ, села і т. ін.);

 • рік (чи роки) виконання роботи.

 1. Зміст:

 • назви усіх розділів;

 • номери сторінок, де вони розміщені.

 1. Вступ ( до двох сторінок):

 • опис сучасного стану вирішення проблеми, яка є темою дослідження;

 • обгрунтування актуальності та доцільності обраної теми;

 • формулювання мети і змісту поставленого завдання;

 • подання характеру роботи (теоретична, прикладна);

 • зазначення рівня інноваційності (вперше, більш досконало і т. ін.).

 1. Головна частина складається з розділів, в яких розміщено матеріал конкретних тем, аспектів проблеми. Автор роботи повинен робити посилання на авторів і джерела, з яких він брав матеріали. Розділи повинні мати свої назви, які будуть вказані у «Змісті».

 2. Висновки - це стисло викладені по пунктах результати здійсненої роботи, які підбивають підсумок усього зробленого.

 3. Список використаних джерел (книги, Інтернет-ресурси, періодичні видання і т. ін.).


Список рекомендованої літератури

  1. Апонюк, Ю. Дослідницька діяльність старшокласників. Психолого-педагогічний аспект / Ю. Апонюк // Психолог. – 2014. - №21. – с. 21-23.

  2. Лізинський, В. М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 160 с.

  3. Сударікова, С. Організація науково-дослідної роботи в закладах освіти / С. Сударікова // Методист. – 2015. - №9. – С. 16-60.

  4. Сударікова, С. Підготовка науково-дослідницьких проектів / С. Сударікова // Методист. – 2015. - №9. – Вкладка.

  5. Тимченко, Т. М. Исследовательская деятельность как обязательная часть образовательного процесса / Т. М. Тимченко // Одарённый ребёнок. – 2015. - №3. – с. 98-106.

Зміст

1

Особливості структури даного матеріалу

1

2

Значимість пошуково-дослідницької діяльності та основні етапи її здійснення

1

3

Роль шкільного бібліотекаря у процесі пошуково-дослідницької діяльності

3

4

Основні особливості методів дослідження

5

5

Види дослідницьких робіт

8

6

Вимоги до оформлення пошуково-дослідницької роботи

9

7

Список рекомендованої літератури

11
1 Сударікова, С. Підготовка науково-дослідницьких проектів / С. Сударікова // Методист. – 2015. - №9. – С.48-49. ( У розділі використані деякі ідеї та пропозиції автора статті)

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка