Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва АлександровичСкачати 466.03 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір466.03 Kb.
1   2   3

географія


 1. Смаль, Ігор Вікторович. Географія туризму та рекреація : словник-довідник : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Смаль ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Вікторія Дячун, Володимир Дячун ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-10-0281-3

ІСТОРІЯ

 1. Алексієвець, Леся Миколаївна. Історія світової культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2. Від Бароко до сучасності / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, О. І. Шама. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 653 с. – Бібліогр.: с. 648-649. – ISBN 978-966-07-1359-8

 2. Вахула, Мар'ян Євгенович. Роман Шухевич - військовий і політичний діяч України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Вахула Мар'ян Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 3. Вєдєнєєв, Дмитро Валерійович. Розвіяні міфи : іст. нариси і статті / Дмитро Вєдєнєєв, Сергій Шевченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 575 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-651-458-8

 4. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія. 8 клас : конспекти уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; [голов. ред. : Богдан Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. – 367 с. – ISBN 978-966-10-0363-6

 5. Завальнюк, Олександр Михайлович. Кам'янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр. : навч. посіб. зі спецкурсу для студ. іст. ф-ту / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 115 с. – Бібліогр.: с. 98-113. – ISBN 978-966-496-171-1

 6. Історія України : навч. посіб. Ч. 4. Україна у складі двох імперій: від періоду кінця XVIII ст. до початку ХХ ст. / О. А. Редькіна, Величко О. Б., Шевель Н. О., Шевель Т. О. ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ : КІМ, 2010. – 53 с. – ISBN 978-966-1547-52-9

 7. Качур, Віра Олегівна. Суспільно-політичний устрій Канади в XVII - 60-х роках XIX ст. : монографія / Качур В. О. . – Київ : Магістр-XXI сторіччя, 2008. – 149 с. – Бібліогр.: с. 139-149. – ISBN 966-8817-29-X

 8. Крижанівський, Олег Прокопович. Історія Стародавнього Сходу : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / О. П. Крижанівський ; [голов. ред. : С. В. Головко ; ред. : О. Н. Вітрученко ; худож. ред. : О. Г. Григір]. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Либідь, 2009. – 589, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-06-0561-9

 9. Кузьмінський, Войціх Леонтійович. Нестеровецьке повстання і голодомор : [спогади та док. про 20-30-ті рр. XX ст. на Дунаєвеччині] / Войціх Кузьмінський ; [ред. М. Гординчук ; дизайн обкл. : Ю. Чайковський]. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2010. – 604 с. : фотогр. – ISBN 978-611-539-007-6

 10. Матеріали XIII Подільської історико-краєзнавчої конференції : (18-19 лист. 2010 р.) / Ін-т історії України НАН України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: О. М. Завальнюк та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2010. – 743, [3] с. – Бібліогр. у кінці ст. 80-річчю від дня народження І. С. Винокура присвячується

 11. Орлова, Тетяна Володимирівна. Історія сучасного світу (XV - XXI століття) / Т. В. Орлова. – Київ : Вікар, 2007. – 552 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7131-90-6

 12. Очерки истории Украины / [авт. кол.: Толочко П. П., Котляр Н. Ф. и др.] ; под общ. ред. П. П. Толочко. – Киев : Киевская Русь, 2010. – 474, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-1636-05-6 К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 13. Редькіна, Ольга Анатоліївна. Історія України : навч. посіб. Ч. 1. Від найдавніших часів до періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького / Редькіна О. А., Величко О. Б., Момрик А. П. ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ : КІМ, 2010. – 141 с. – ISBN 978-966-1547-39-0

 14. Смолій, Валерій Андрійович. Українська національна революція XVII ст. (1648 - 1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; [відп. за вип. : В. Й. Соловйова ; ред. : С. П. Залозна, О. Г. Пазюк]. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. – 447 с. – Бібліогр.: с. 361-436. – ISBN 978-966-518-522-2

 15. Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська, В. В. Томазов, М. Ф. Дмітриєнко. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1

 16. Тебешевська, Оксана Степанівна. Іван Мазепа - безсмертний гетьман українства : зб. диктантів і переказів з укр. мови для учнів 5-12 кл. / Оксана Тебешевська ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Леся Одинець-Завадська]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 60 с. – ISBN 978-966-10-1025-2

Автореферати дисертацій

 1. Бодак, Ольга Петрівна. Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брайчевського (1924-2001) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 2. Ільків-Свидницький, Микола Мирославович. Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця XIV - першої половини XVI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ільків-Свидницький Микола Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15

 3. Микитчук, Наталія Миколаївна. Ідея української соборності у творчій спадщині й діяльності М. Драгоманова та І. Франка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Микитчук Наталія Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 4. Позднякова, Інна Сергіївна. Цензурна політика в радянській Росії у 1917-1929 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Позднякова Інна Сергіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 5. Сіромська, Ганна Миколаївна. Русько-народний Інститут "Народний Дім" у Львові в громадському житті галицьких українців (середина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сіромська Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2007. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15

 6. Тарасов, Володимир Володимирович. Роль публіцистики у вивченні "білих плям" української історії. 1989-1991 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Тарасов Володимир Володимирович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16

 7. Трачук, Людмила Федорівна. Комп'ютеризація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991-2009): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Трачук Людмила Федорівна ; Рівнен. держ гуманіт. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка