Освіта. Виховання. Навчання do konca wierniСкачати 431.79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.02.2016
Розмір431.79 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Do konca wierni : akademicki dzien pamieci 3 kwietnia 2008 / red. A. Mamulska. – Leszno : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. J. A. Komenskiego w Lesznie, 2008. – 60 s. – ISBN 978-83-923916-7-8

 2. Osinski, Wieslaw. Verba formant facta manent / W. Osinski ; red. A. Mamulska. – Leszno : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. J. A. Komenskiego w Lesznie, 2009. – 158, [2] s. – ISBN 978-83-928439-8-6

 3. Власов, Виталий Сергеевич. История Украины. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений : Пер. с укр. / В. С. Власов ; под ред. Ю. А. Мыцика ; сост. карт и ил. Виталия Власова ; авт. лит. зарисовок, посвящ. истор. личностям : Оксана Данилевская ; худож. ред. : Светлана Железняк]. – 3-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 303 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-845-9

 4. Власов, Виталий Сергеевич. История Украины. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений : Пер. с укр. / В. С. Власов ; под ред. Ю. А. Мыцика ; сост. карт и ил. Виталия Власова ; авт. лит. зарисовок, посвящ. истор. личностям : Оксана Данилевская ; худож. ред. : Светлана Железняк]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2010. – 303 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-845-9

 5. Гісь, Ольга Михайлівна. Планета міркувань : навч. посіб. для розв. мислення : 4 кл. / О. М. Гісь ; [відп. за вип. : Т. Карбовнича ; обкл. та художнє редагування : Т. Нестерова ; худож. : Л. Варкач, С. Словотенко, Н. М. Андрейченко]. – Київ : Ін-т сучас. підручника, 2009. – 191 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-450-039-2

 6. Гордійчук, Мар’яна Сидорівна. Дидактика : навч.-метод. комплекс / уклад.: М. С. Гордійчук, О. Ю. Попова. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 168 с. – ISBN 978-611-539-003-8

 7. Каніщенко, Антоніна Пантелеймонівна. Вчимося писати твори : дидактичний матеріал / А. П. Каніщенко ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Любов Левчук ; худож. : Любомир Бейгер]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 247, [1] с. – ISBN 978-966-408-536-3

 8. Карамушка, Віктор Іванович. Розроблення та реалізація освітніх проектів : наук.-метод. комплекс / В. І. Карамушка ; [ред. : Л. Є. Івашень] ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ф-т менеджменту та психології. – Київ : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 30-31

 9. Кондратенко, Лариса Олександрівна. Зошит для підготовки до письма ліворуких і праворуких дітей : у 2 ч. Ч. 1 / Л. О. Кондратенко, Л. Б. Макіна, О. Ю. Прищепа ; [ред. : І. Барвінок ; художнє оформ. та іл. Ю. Мітченко]. – Київ : Грамота, 2010. – 48 с. : іл. – ISBN 978-966-349-276-6

 10. Борис Іванович Корольов : біобліограф. покажч. (2000-2010 рр.) : до 80-річчя від дня народж. / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Європ. ун-т ; [упоряд. : Я. С. Калакура, Г. О. Козлакова ; відп. за вип. : І. І. Тимошенко]. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 31 с. – ISBN 966-301-052-5

 11. Кочина, Лідія Петрівна. Подорож до країни цифрії : [навч. посіб. з математики для індивід. робіт дітей 5-6 р.] / Л. П. Кочина, Л. М. Карасьова, Н. І. Литвиненко. – [Київ] : Літера ЛТД, [2010]. – 64 с. – ISBN 978-966-7543-89-1

 12. Лашевська, Ганна Анатоліївна. Поурочне планування вивчення курсу хімії. 9 клас / Г. А. Лашевська ; [ред. : Л. Мялківська ; обкл., макет В. Марущинця]. – Київ : Генеза, 2010. – 32 с. – (Вчителю на допомогу). – ISBN 978-966-504-929-6

 13. Лисакова, Ірина Василівна. Критерії оцінки професійної діяльності педагогів-музикантів : метод. рек. / І. В. Лисакова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 29, [1] с. – Бібліогр.: с. 27-29

 14. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [кол. авт.: Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 327 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-315-7

 15. Єжи Нємєц. Доктор HONORIS CAUSA Національної академії педагогічних наук України = Jerzy Niemiec. Doktor HONORIS CAUSA Narodowej Akademii Nayk Pedagogicznych Ukrainy / [відп. за вип. : О. М. Боровік ; ред. : І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало]. – [Київ] : Богданова А. М., [2010]. – 31, [1] с. – ISBN 978-966-2184-12-9

 16. Ніжинська вища школа. Викладачі і випускники : календар знаменних і пам'ятних дат на 2010 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко ; передм. Л. І. Литвиненко]. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 44 с.

 17. Организационно-управленческая практика студентов : [монография] / Ван Лихуа, Чжан Вышо [и др.]. – Харьков : Бровин А. В., 2010. – 207 с. – Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-2445-02-2

 18. Основи педагогічної майстерності : навч. прогр. : напрям підготов.: 0101 Педагогічна освіта : спец.: Педагогіка і методика середньої освіти / АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [уклад.: І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич ; відп. за вип. : Марина Вікторівна Гриньова, Ольга Миколаївна Боровік]. – Київ : [б. в.], 2009. – 47 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2184-09-9 Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл.

 1. Пастюк, Ольга Володимирівна. Партнерство детей и взрослых? А почему бы и нет! : монография / Ольга Пастюк. – Запорожье : ЛИПС, 2010. – 142 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-191-051-4

 2. Позашкільний навчальний заклад - освітньо-виховна система : орієнт. прогр. курсу підвищ. кваліфікації : (Розрахована для директорів позашк. навч. закл., педагогів, кер. гуртків і твор. об'єднань, для працівників інститутів післядиплом. пед. освіти, міск. –, райметодкабінетів, викл. каф. педагогіки пед. ун-т України) / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання, Ін-т обдарован. дитини, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти НАПН України" ; ; [Науменко Р. А., Ковбасенко Л. І., Снісаренко О. С. ; наук. ред. : Камишин В. В. ; відп. за вип.: Миронова Л. М.]. – Вид. 2-ге, переробл., допов. – Київ : [б. в.], 2009. – 31 с. – Бібліогр.: с. 25-30. – ISBN 978-966-2249-10-1

 3. Пономарьова, Катерина Іванівна. Особливості розвитку мовлення учнів у початковій школі : уроки розв. мовлення в 1-4 кл. : навч.-метод. посіб. / К. І. Пономарьова ; [ред. : Олександра Якименко ; дизайн обкл. Олени Мамаєвої]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 141 с. – ISBN 978-966-504-913-5

 4. Радзіх, Світлана. "Слова у вишиваних сорочках" : сценарії позаклас. заходів / Світлана Радзіх, Галина Злепко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-07-1730-5

 5. Рібцун, Ольга Григорівна. Іграшки з природного матеріалу / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера ЛТД, [2010]. – 32 с. : кольор. іл. – (Талановиті пальчики). – ISBN 978-966-178-036-0

 6. Рібцун, Ольга Григорівна. Конструювання з паперу / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера ЛТД , [2011]. – 32 с. : кольор. іл. – (Талановиті пальчики). – ISBN 978-966-178-126-8

 7. Рібцун, Ольга Григорівна. Малювання крок за кроком / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера ЛТД, [2010]. – 32, [1] с. : кольор. іл. – (Талановиті пальчики). – ISBN 978-966-2032-56-7

 8. Рібцун, Ольга Григорівна. Навчайся разом з нами робити оригамі / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера ЛТД, [2010]. – 32 с. : кольор. іл. – (Талановиті пальчики). – ISBN 978-966-178-022-3

 9. Роляк, Ангеліна Олексіївна. Підготовка вчителя в Данії : метод. рек. / А. О. Роляк ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-611-539-010-6

 10. Сологуб, Анатолій Іванович. Креативна освіта: навчальні дослідження в початковій школі : монографія / А. І. Сологуб, О. М. Швець. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 125 с. – Бібліогр.: с. 119-126. – ISBN 978-966-177-070-5

 11. Я і Україна. 1 клас : робочий зошит до підруч. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль "Я і Україна. Віконечко". 1 кл. / М. Г. Жук ; [ред. : Людмила Грибчук ; літ. ред. : Людмила Олійник ; дизайн обкл. Світлани Демчак]. – [Тернопіль] : Підручники і посібники, [2010]. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-07-1784-8 Авт. зазнач. на 3-й с. обкл.

 12. Я і Україна. 2 клас : робочий зошит до підруч. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль "Я і Україна". 2 кл. / [ред. : Людмила Грибчук ; літ. ред. : Людмила Олійник ; дизайн обкл. Світлани Бєдної] . – [Тернопіль] : Підручники і посібники, [2010]. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-07-1785-5 Авт. зазнач. на 3-й с. обкл.

Автореферати дисертацій

 1. Бекірова, Аділє Рустемівна. Формування основ громадянської культури молодших школярів у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18

 2. Бібік, Галина Володимирівна. Міжпредметні зв'язки математики і фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бібік Галина Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 3. Борисенко, Наталія Михайлівна. Педагогічні умови формування екоцентричного світогляду майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Борисенко Наталія Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 4. Гаснікова, Олена Миколаївна. Організаційно-методичні умови формування ціннісного ставлення до репродуктивного здоров'я у підлітків загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гаснікова Олена Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 5. Деркач, Юлія Володимирівна. Методика реалізації міжпредметних зв'язків математики та спеціальних дисциплін у навчанні студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Деркач Юлія Володимирівна ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Херсон : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 6. Іваненко, Тамара Вікторівна. Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іваненко Тамара Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Жула, Лідія Володимирівна. Оперативний контроль фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жула Лідія Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 8. Заліток, Людмила Михайлівна. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заліток Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 9. Каньоса, Наталія Григорівна. Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Каньоса Наталія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 10. Карапетрова, Олена Володимирівна. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карапетрова Олена Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 11. Кияниця, Зінаїда Петрівна. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кияниця Зінаїда Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 12. Криворучко, Юлія Михайлівна. Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Криворучко Юлія Михайлівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 13. Мельничук, Тетяна Федорівна. Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутніх фахівців агротехнологічного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мельничук Тетяна Федорівна ; Херсон. держ. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17-21

 14. Мехед, Дмитро Борисович. Система диференційованого контролю та корекції навчальних досягнень учнів з математики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мехед Дмитро Борисович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Херсон : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 15. Наказний, Микола Олексійович. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Наказний Микола Олексійович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34-38

 16. Платонова, Оксана Георгіївна. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Платонова Оксана Георгіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 17. Плуток, Олена Вікторівна. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-художньої творчості учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Плуток Олена Вікторівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 18. Сидоренко-Ніколашина, Олена Леонідівна. Формування системи понять вищої математики у студентів агротехнологічних спеціальностей з використанням засобів картування знань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сидоренко-Ніколашина Олена Леонідівна ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Херсон : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 19. Силко, Роман Миколайович. Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-промислових школах Західної Європи (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Силко Роман Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 20. Стародубцева, Ірина Вікторівна. Формування у підлітків соціального досвіду в умовах дитячого оздоровчого центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Стародубцева Ірина Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 21. Турчина, Ірина Станіславівна. Проблеми української національної освіти в педагогічній спадщині О. Кониського (1836-1900 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Турчина Ірина Станіславівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19

 22. Філіпов, Володимир Вікторович. Розвиток координаційних здібностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять легкою атлетикою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Філіпов Володимир Вікторович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 23. Хоруженко, Тетяна Анатоліївна. Методичні засади моніторингу якості фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хоруженко Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 24. Чепорова, Галина Євгенівна. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепорова Галина Євгенівна ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Херсон : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20

 25. Шабага, Степан Богданович. Інтеграція змісту сільськогосподарської праці і природничих дисциплін як засіб формування загальнотрудових умінь в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шабага Степан Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Іваненко, Богдана. Статичні і динамічні властивості психіки особистості : монографія / Богдана Іваненко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 351 с. – Бібліогр.: с. 329-351. – ISBN 978-966-2256-26-0

 2. Слободянюк, Лариса Ульянівна. Патопсихологія : навч.-метод. комплекс / Л. У. Слободянюк ; [ред. : Н. І. Литвиненко] ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Київ : [б. в.], 2009. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23

Автореферати дисертацій

 1. Башук, Людмила Петрівна. Мотиваційні чинники працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Башук Людмила Петрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди". – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15

 2. Висідалко, Наталія Леонідівна. Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефективність інтелектуальних дій студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Висідалко Наталія Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Волеваха, Ірина Борисівна. Формування готовності майбутніх практичних психологів до забезпечення конкурентноздатності організації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Волеваха Ірина Борисівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 4. Волеваха, Сергій Вікторович. Соціально-психологічні умови управління розвитком спільнот, постраждалих від катастроф : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Волеваха Сергій Вікторович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.

 5. Гірченко, Олена Леонідівна. Комп'ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гірченко Олена Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 6. Грищук, Майя Михайлівна. Психопрофілактика та психокорекція початкової невротизації дітей шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Грищук Майя Михайлівна ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту. – Київ : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Данилюк, Іван Васильович. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк Іван Васильович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33

 8. Димченко, Надія Станіславівна. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії у майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Димченко Надія Станіславівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 9. Жигайло, Наталія Ігорівна. Психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Жигайло Наталія Ігорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 35 с. – Бібліогр.: с. 26-32

 10. Заікіна, Ганна Леонідівна. Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.02 / Заікіна Ганна Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 11. Завацька, Наталія Євгенівна. Психологічні основи соціальної реадаптації особистості зрілого віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Завацька Наталія Євгенівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : [б. в.], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: с. 38-41

 12. Знанецька, Олена Миколаївна. Особливості зв'язку Я-концепції особистості з її психологічним благополуччям : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Знанецька Олена Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 13. Івкін, Володимир Миколайович. Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Івкін Володимир Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-19

 14. Каламаж, Руслана Володимирівна. Психологія формування професійної Я-концепції майбутніх юристів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Каламаж Руслана Володимирівна ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Київ : [б. в.], 2010. – 45 с. – Бібліогр.: с. 39-42

 15. Колодочка, Вікторія Валентинівна. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодочка Вікторія Валентинівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 16. Корнієнко, Інокентій Олексійович. Стратегії копінг-поведінки особистості студента в ситуації неуспіху : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Корнієнко Інокентій Олексійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 17. Кулаковський, Тарас Юрійович. Психологічні чинники розвитку здібностей до підприємництва : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Кулаковський Тарас Юрійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Володимир Винниченко - письменник, філософ, публіцист, політик (до 130-річчя від дня народження) : бібліогр. покажч. / Наук. б-ка Кіровоград. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка, Кіровоград. обл. універсал. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського ; [уклад.: О. Є. Тронза, Т. М. Рєзанова ; наук. ред.: С. П. Михида ; бібліогр. ред.: Я. В. Коробова ; відп. за вип.: О. А. Шульга]. – Кіровоград : [б. в.], 2010. – 68 с.

 2. Завадский, Игорь Александрович. Практикум и рабочая тетрадь по информатике. 9 класс : пособие для общеобразоват. учеб. заведений / И. А. Завадский, О. В. Пасечник, В. В. Бойчук. – Киев : ВНV, 2010. – 255 с. – ISBN 978-966-552-238-6

 3. Завадський, Ігор Олександрович. Практикум і робочий зошит з інформатики: рівень стандарту. 10 клас : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, О. В. Пасічник, В. В. Бойчук. – Київ : ВНV, 2010. – 191 с. – ISBN 978-966-552-243-0

 4. Федір Васильович Зузук: науковець і викладач : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: З. К. Карпюк та ін.]. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 64 с. : фотогр.

 5. Інформатика. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М. З. Згуровського ; [ред. : Н. Дашко ; обкл., художнє оформ. В. Марущинця]. – Київ : Генеза, 2010. – 293, [1] с. – ISBN 978-966-11-0005-2

 6. Інформатика в таблицях і схемах / [Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 111 с. – ISBN 978-611-030-078-0

 7. Карамушка, Віктор Іванович. Управління проектами : навч.-метод. комплекс / В. І. Карамушка ; [ред. : Л. Є. Івашень] ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ф-т. менеджменту та психології. – Київ : [б. в.], 2009. – 44 с.

 8. Володимир Йосипович Лажнік : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 35 с. : портр.

 9. Петро Васильович Луцишин : біобіліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 39 с.

 10. Морозов, Олександр Сергійович. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Олександр Морозов ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкісної книги. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 39 с. – (Серія: Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя). – ISBN 978-966-96864-8-0 190-річчю б-ки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя присвячується

 11. Наукова діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 1991-2009 : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. М. М. Чепіль]. – Дрогобич : [б. в.], 2010-. – 108 с. – ISBN 978-966-384-160-1

 12. Скарбниця знань університету : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд. Л. В. Гранатович ; вступ. ст. Л. І. Литвиненко]. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 27 с. До 190-річчя від дня заснування бібліотеки Ніжинської вищої школи

 13. Слово про вченого: Баханов Костянтин Олексійович (до 50-річчя з дня народження) / Бердян. держ. пед. ун-т ; [упорядкув. та комп'ютер. набір: Н. О. Щукіна, К. А. Назімова, В. Ю. Пінчук ; відп. за вип.: О. І. Гуренко]. – [Бердянськ] : [б. в.], [2010]. – 51 с. : кольор. фотогр.

 14. Тарасенко Галина Сергіївна (до 55-річчя від дня народження) : біобліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; [упоряд.: О. В. Діденко, Т. М. Баланюк ; відп. за вип.: В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 63 с. : фотогр.

 15. Україна та українці : шкіл. енцикл. народознавства / [ред.-уклад. : О. В. Зав'язкін ; ред. : Ю. С. Єфременкова ; худож. : Альбрехт Олена Іванівна, Колесніченко Л. Є.; дизайн обкл. : Далбуз Анни Миколаївни]. – Донецьк : БАО, 2009. – 255 с. : іл. – ISBN 978-966-481-243-3

 16. Українознавство : календар-щорічник : 2008 / [авт. : Ніна Авер'янова, Олександр Бєляєв, Людмила Божук, Володимир Власенко та ін. ; упоряд. : Валентина Піскун, Анатолій Ціпко, Олена Щербатюк ; редкол. : М. І. Обушний, В. М. Піскун, А. В. Ціпко та ін. ; за ред. Миколи Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2007. – 239 с. – ISBN 966-628-104-Х
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка