Отечний сектор бюлетень нових надходженьСкачати 188.37 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір188.37 Kb.

БІБЛІОТЕЧНИЙ СЕКТОР

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
ЖОВТЕНЬ – ЛИСТОПАД 2013 р.
АВТОРЕФЕРАТИ

25.00.01

А 87


Архипенко І. М.

Реформування державного управління аграрною сферою в Україні: світоглядні засади : атореф. ... канд. з держ. упр.: спец. 25.00.01 / І. М. Архипенко. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 20 с.

25.00.01

В 67


Волянський П. Б.

Теоретичні засади державного управління медичним захистом населення від наслідків надзвичацних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 01 / П.Б. Волянський. - К. : Інститут законодавства верховної ради України, 2013. - 39 с

25.00.02

Г 94


Гулакова Г. В.

Соціальна реклама як складова інформаційно - мотиваційного механізму державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Г. В. Гулакова. - Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2013. - 20 с.

25.00.02

Д 18


Данильчук І. А.

Державне регулювання системи медичного забезпечення військово-морських сил збройних сил України : організаційно правові засади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / І. А. Данильчук. - К. : НАДУ, 2013. - 20 с

25.00.02

Д 81


Дудка В. В.

Розвиток державного управління охороною здоров’я України на місцевому рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / В. В. Дудка. - К..: НАДУ , 2013. - 20 с

25.00.02

Ж 15


Жадан О. В.

Механізми державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02. / О.В. Жадан. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 36 с

25.00.04

З-12


Заблоцький В. В.

Генеза державотворчих конструктів системи місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 04 / В. В. Заблоцький. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 40 с

25.00.01

К 21


Карлова В. В.

Національна самосвідомість як духовна основа державотворчих процесів в Україні : управлінський аспект : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 01 / В. В. Карлова. - К. : НАДУ, 2013. - 36 с

25.00.02

К 56


Коваленко О. М.

Механізми взаємодії держави та бізнес - структур в Україні : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / О. М. Коваленко. - Запоріжжя : Класичний Приватний Університет, 2013. - 20 с

25.00.04

К 59


Козюра І. В.

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Канаді: досвід для України : автореф. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / І. В. Козюра. - К. : Акад. мунiнип. управл., 2013

08.00.03

К 55


Кочедикова Г. В.

Державне регулювання енергозабезпечення економіки України : автореф. дис. ... канд. ек. наук. : 08. 00. 03 / Г. В. Кочедикова. - Чернігів : Чернігівський дежавний інститут економіки і управління, 2013. - 20 с

25.00.02

К 78


Кравчун О. С

Вплив інноваційно - інвестиційної політики на структурну перебудову економіки в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / О. С. Кравчун. - К. : НАДУ, 2013. - 20 с

25.00.03

К 90


Кулик Г. Ю

Ризик - менеджмент в службовій діяльності посадових осіб митних органів України : автор. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 03 / Г. Ю. Кулик. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 20 с

25. 00. 04

М 69


Михайлов В.М.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 04. / В. М. Михайлов. - К. : НАДУ, 2013. - 20 с

25.00.02

М 80


Мороз В. М.

Державне управління розвитком трудового потенціалу України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / В. М. Мороз. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 40 с

25.00.04

Н 22


Наконечний В. В.

Теоретико методологічні засади управління містом в умовах самоврядності : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 04 / В. В. Наконечний. - К. : Академія муніципального управління, 2013. - 36 с

25.00.02

Н 34


Науменко Р. А.

Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Українi : автореф. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Р. А. Науменко. - К : НАДУ , 2013. - 40 с.
25.00.02

О-54


Олійник Д. В.

Ефективність діяльності місцевих органів влади : автореф. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Д. В. Олійник. - Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2013

25.00.02

О-58


Онищенко Л. А.

Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / Л. А. Онищенко. - К. : НАДУ, 2013

25.00.02

П 26


Пермякова Л. Д

Механізм формування організаційної культури проектного управління в органах публічної влади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / Л. Д. Пермякова. - Одеса : НАДУ, 2013. - 20 с

25.00.02

П 46


Поживілова О. В.

Наукове забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоровя України : автореф. дис. ... д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. В. Поживілова. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 36 с

25.00.02

Ф 33


Федорчак В. В.

Механізми розвитку системи екологічної безпеки на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25. 00. 02 / В. В. Федорчак. - Одеса : НАДУ, 2013. - 20 с

25.00.02

Я 45


Якименко О. Г.

Реалізація механізмів державного управління економічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / О. Г. Якименко. - Донецьк : Донецький державний університет управління, 2013. - 20 с
25.00.02

Я 47


Яковенко Г. Б.

Удосконалення державного механізму запобігання та протидії корупції : особливості транзитивних систем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25. 00. 02 / Г. Б. Яковенко. - Донецьк : Донецький державний університет управління, 2013. - 20 с

АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


06.048.2

А 64


Аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв'язки з громадськістю та запровадження проведення оцінки такої діяльності. - К. : Нац. агенство України з питань держ. служби, 2012. - 24 с.ДЕМОГРАФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ


314 (075)

П 78


Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / Н. І. Балдич [и др.]. - К. : НАДУ , 2013. - 120 с.


316.3

Г 87


Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / Ф. М. Рудич [и др.]. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 412 с.


316.42

С 69


Соцiально-економiчнi проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регiонального розвитку : (Зб. наук. праць). Вип. 6 (98). - Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2012. - 420 с.


316.776.4

К 78


Кращі зарубіжні та українські практики у сфері моніторингу і оцінювання. - К. : К. I. С., 2013. - 28 с.316.776.4

К 78


Кращий досвiд та практики з моніторингу і оцінювання із залученням зацікавлених сторін / уклад. Р. Рудніцька. - К. : К. I. С., 2013. - 36 с.316.776.4 (076)

М 54


Методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінювання Стратегії економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки і цільових програм. - К. : К. I. С., 2013. - 40 с.316.42

С 69


Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна діяльність у регіоні і важелі підвищення її ефективності : (Зб. наук. праць). Вип. 5 (97). - Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2012. - 318 с.316.42

С 69


Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : (Збірник наук. праць). Вип. 4 (96). - Львів: НАН України. І-нт регіональних досліджень , 2012. - 448 с.

ПОЛІТИКА


32.001:35(076)

Т 56


Томахів В. Я.

Політологічні аспекти державного управління : навч. - метод. посіб. / Томахів В. Я. – Тернопіль: Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 200 с

323

Б 28


Батенко Т.

Опозиційна особистість: друга половина ХХ ст. Політичний портрет Богдана Гориня / Т. Батенко. - Львiв : Кальварiя, 1997. - 352 с.

323.1

К 93


Курас І. Ф.

Етнополітологія. Історія і сучасність : статті, виступи, інтер'ю 90-х років / І. Ф. Курас. - К. : Ін-т політ. та етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. - 656 с.323.1

К 93


Курас І. Ф.

Етнополітологія: перші кроки становлення / І. Ф. Курас. - К. : Генеза , 2004. - 736 с.327.7: 061.1 (ЄС)

І - 73


Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / а ред.: С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 560 с.


ЕКОНОМІКА


33 (076)

Е 45


Економіка - ІІ : Навчально - методичний комплекс з дисципліни для слухачів магістратури напряму підготовки 1501 "Держ. управління" спец. 8. 15010002 - " Держ. служба". - Тернопіль: Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012
331.4

(076)

Д-49


Дзяний Р.Б.

Охорона праці : навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спец. 8.18010013 "Управління проектами" / Р.Б. Дзяний. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 84 с
336.13 (075.8)

Д 36


Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / О. Л. Шашкевич. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 223 с. - (Серія "Державна служба" )338.43 (71)

Д 70


Досвід Канади та Європейського Союзу у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. - К. : К. I. С., 2013. - 132 с.338.43 (71)

Д 70


Досвід Канади та Європейського Союзу у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. - К. : К. I. С., 2013. - 132 с.338.43

П 79


Проект примірних правил внутрішньогосподарського обслуговуючого кооперативу. - К. : К. I. С., 2013. - 56 с.338.43

С 41


Сiльськогосподарська обслуговуюча кооперація : тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару / уклад. О. Рудік. - К. : : К. І. С., 2013. - 12 с.


338.43 (0.76)

С 41


Сiльськогосподарська обслуговуюча кооперація : метод. рекомендації для викладача тематичного семінару / уклад. О. Рудік. - К. : К. I. С., 2013. - 56 с.338.43

С 41


Сiльськогосподарська обслуговуюча кооперація : робочий зошит слухача тематичного семінару / уклад. О. М. Рудік . - К. : К. І. С., 2013. - 60 с.


338.43

С 41


Сiльськогосподарська обслуговуюча кооперація : програма тематичного семінару для держ. службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 16 с.338.43

С 36


Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : навч. посіб / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 192 с.339.1 (075)

Д 83


Дунаєв І. В.

Торговельна політика : навч. посіб. / І. В. Дунаєв, В. Ю. Бабаєв. - Х : ХарРI НАДУ " Магiстр", 2013. - 180 с.339.7

М 92


Мучник А.

Єврейська грошова кооперація: історія, ідеологія, принципи та цінності / А. Мучник. - К., 2005. - 196 с.339.94

Г 57


Гоблик В. В.

Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект : Моногр. / В. В. Гоблик. - Львів: Інститут регіональних досліджень, 2012. - 305 с.


ПРАВО

34: 32

К 30


Кафарський В. І.

Право. Політика. Культура / В. І. Кафарський. - Івано-Франківськ, 2009. - 445 с.
34 (076)

П 68


Право - І : навч. - метод. матеріали для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спец. 8. 15010002 "Державна служба" / В. М. Кравчук. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 94 с.


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


35 (082)

Е 90


Ефективність державного управління : зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. Вип. 34 / ред.: чл.-кор. НАН України В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 378 с.35.075

Д 36


Державна служба в цифрах - 2011. - К., 2011. - 23 с.35.075

Д 36


Державна служба в цифрах - 2012. - К. : Нац. агенство України з питань держ. служби, 2012. - 22 с.


35.075

Д 36


Державна служба в цифрах - 2013. - К. : Нац. агенство України з питань держ. служби, 2013. - 27 с.35.075 (075.8)

Ж 52


Желюк Т. Л.

Державна служба : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. - 357 с. - (Серія "Державна служба")


35.076

Д 36


Державна політика у сфері надання дозвільних послуг : тестові завдання для проведення вхідного тестування короткотермін. тематичного семінару для держ. службовців / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 4 с.35.076

Д 36


Державна політика у сфері надання дозвільних послуг : навч. посіб. / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 120 с.35.076

Д 36


Державна політика у сфері надання дозвільних послуг : програма короткотермінового тематичного семінару для держ. службовців, метод. поради щодо застосування методу ситуаційного навчання / сост. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 20 с.


35.076

Д 36


Державна політика у сфері надання дозвільних послуг : тестові завдання для перевірки знань з темат. семінару для держ. службовців, метод. поради з проведення підсумкового контролю / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 8 с.35.076 (076)

Н 17


Надання адміністративних послуг : навч. - метод. посіб. для системи підвищення кваліфікації держ. службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. А. В. Ліпенцев . - К. : "К.І.С.", 201335.088.6

К 17


Калашник Н. С.

Самоосвiта державних службовцiв: компетентнісний підхід : Монографія / Н. С. Калашник. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 276 с.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТРЕБ


36 (075.8)

С 69


Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / А. Ю. Жуковська. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 250 с. - (Серія "Державна служба")ФЕМІНІЗМ. ЖІНКА І СУСПІЛЬСТВО


396

В 56


Вітчизняний та зарубіжний досвід навчання гендерному спрямуванню : анотована бібліографія та навчальні матеріали. - К. : К,I,С., 2013. - 28 с.


396

К 19


Канадські передові практики у сфері гендерного аналізу. Синтез федеральних, провінційних/територіальних та громадських механізмів, ресурсів та практик у Канаді. - К. : К,I,С., 2013. - 72 с.396

К 78


Кращий зарубіжний досвід щодо інтеграції гендерної складової до процесу публічної політики / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 60 с.396

М 54


Методика проведення гендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації. - К. : К.І.С., 2013. - 24 с.396

М 54


Методика проведення гендерного аналізу та інтегрування гендерної складової в регіональні політики : програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації. - К. : К. I. С., 2013. - 24 с.396 (076)

М 54


Методичні рекомендації щодо інтегрування гендерної рівності у розроблення, моніторинг і оцінювання програми розвитку малого підприємництва у Дніпропепровській області. - К. : К. I. С., 2013. - 20 с.396 (076)

М 54


Методичні рекомендації щодо розроблення гендерного портрету області / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 36 с.396

О-75


Основи гендерного аналізу : програма тематичного сеиінару для держ. службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 12 с.396

О-75


Основи гендерного аналізу : тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару; метод. реком. щодо складання тестових завдань / уклад. О. Рудік . - К. : К. I. С., 2013. - 12 с.ЕКОЛОГІЯ


504.06 (075.8)

К 82


Кривокульська Н. М.

Екологiчний менеджмент : навч. посіб. / Н. М. Кривокульська. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 212 с. - (Серія "Державна служба" )

504 (076)

М 54


Методичнi рекомендацiї щодо організації та проведення стратегічної екологічної оцінки / уклад. О. Мелень-Забрамна. - К. : К. I. С., 2013. - 28 с.504 (076)

М 54


Методичні рекомендації щодо інтеграції екологічної складової в процес розроблення та впровадження галузевих регіональних політик, планів та програм / уклад. В. Зуєв. - К. : : К. І. С., 2013. - 24 с.КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. МЕНЕДЖМЕНТ. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ


65.011.1 (076)

М 54


Методичнi рекомендацiї щодо узгодження чинних і майбутніх державних і республіканських програм зі стратегічними цілями та пріоритетами Автономної Республіки Крим. - К. : К. I. С., 2013. - 12 с.65.011.1 (076)

М 54


Методичні рекомендації щодо узгодження регіональної стратегії та місцевих стратегій, а також інших документів стратегічного планування в Автономній Республіці Крим. - К. : К. I. С., 2013. - 60 с.658.1

З-35


Зарубіжні практики розробки стратегій розвитку малого підприємництва на регіональному рівні. - К. : К. I. С., 2013. - 48 с.658.1

К 59-307670


Козак І.І.

Економіка підприємства : навч.-метод. реком. для студентів за напрямком підготовки бакалаврів спец. 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" / І.І. Козак. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 658.1 с658.1 (076)

М 54


Методичні рекомендації з моніторингу та оцінювання регіональних програм розвитку малого підприємництва. - К. : К. I. С., 2013. - 30 с.658.1

М 54


Моніторинг і оцінювання програм розвитку малого і середнього підприємництва (підхід із залученням зацікавлених сторін). - К. : К. I. С., 2013. - 16 с.659(076)

М79


Мороз О.Ю.

Інформаційна політика в Україні : Навч.-метод. матеріали для слухачів спец. 8.150000 "Державне управління" / О.Ю. Мороз, О.С. Киричук. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 36 сІНФОРМАТИКА


681.3 (075)

К 49


Клімушин П. С.

Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посіб. / П. С. Клімушин. - Х : ХарРI НАДУ " Магiстр", 2013. - 260 с.

МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


811.161.2 (075.8)

Г 12


Гавура О.

Ділова українська мова : [навч. посіб.] / Гавура О., Конопліцька О. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 198 с. - (Серія "Державна служба" )

811.111 (075)

Л 63


Лиса Н. С.

Ділова англійська мова : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин. - Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2012. - 293 с.


82.161.2

М 17


Макух І.

На народній службі : спогади / І. Макух. - К. : Основні цінності, 2001. - 572 с.

КРАЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ


908

Р 32


Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство / ред.: М. Мальський, Н. Антонюк. - Львiв : ЛНУ iм. I. Франка, 2005. - 360 с.94 (477) (092)

К 73


Котляр М. Ф.

Історія в життєписах : Пер. рос. / М. Ф. Котляр, В. А. Смолій. - К. : Час, 1994. - 328 с.


94 (477) "19"

М 55


Мечник С.

За нашу незалежність : (доповіді, статті, спогади і нариси) / С. Мечник. - Мюнхен: Українське видавництво, 1990.– 316 с.
94 (477) " 1991..."

М 69


Михальченко М.

Україна розділена в собі: від леонідії до вікторії. Т. ІІ. / М. Михальченко, В. Андрущенко. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. - 458 с.

94 (477) "1991..."

М 69


Михальченко М.

Україна розділена в собі: від леонідії до вікторії. Т. І. / М. Михальченко, В. Андрущенко. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. - 490 с.

94 (477.8) " 18-19"

С 91


Сухий О.

Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ - ХХ ст. / О. Сухий. - Львiв : ЛНУ iм. I. Франка, 1999. - 226 с.94 (477) "1940-1965"

Ч-75


Чоповський М.

За волю і державність. Нариси з історії України: вересень 1939-жовтень 1964 рр. / М. Чоповський. - Львів : Край, 2002. - 248 с.94 (477.8)

Ш 68


Шлемкекич Микола

Галичанство / Микола Шлемкекич. - Львів: " За вільну Україну", 1997. - 104 с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка