Падіюн” Збірник навчальних програм Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості,,падіюн” Ужгород 2014Сторінка6/8
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Поєднання всіх вивчених технік (27 год.)

Вибір технік для поєднання. Закріплення вивчених знань. Матеріали, інструменти, підготовка до роботи. Техніка безпеки.

Практична частина. Виготовлення елементів декору у вибраних техніках. 1. Екскурсії, конкурси, виставки (9 год.)

Екскурсія на виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Ознайомлення з вимогами конкурсів.

Практична частина. Похід на виставку. Виготовлення робіт для конкурсів; підготовка кращих робіт до звітних виставок гуртка; підготовка робіт до персональних виставок вихованців. 1. Підсумкове заняття (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Звітна виставка робіт вихованців гуртка. Відзначення кращих гуртківців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- правила безпечної роботи на заняттях;

- правила користування матеріалами та інструментами;

- сучасні тенденції оздоблення декоративних виробів;

- основні види і техніки оздоблення декоративних виробів;

- історію виникнення вивчених технік;

- основи композиції;

- основні властивості кольорів та способи їх поєднання у виробі;

- види фарб та їх властивості;

- способи поєднання вивчених технік;- правила виконання робіт із матеріалів різних видів.

Вихованці мають вміти:

- правильно організовувати робоче місце;

- правильно користуватися інструментами та матеріалами;

- виготовляти та прикрашати пласкі та об’ємні вироби, застосовуючи різні матеріали, фурнітуру та доповнення, як за зразком, так і за власними ескізами;

- створювати тематичні композиції та кольорові гармонії;

- виготовляти сувеніри та подарунки до свят;

- поєднувати вивчені техніки для виконання творчих робіт.

Вихованці мають набути досвід:

- роботи у сфері декорування різноманітних поверхонь;

- роботи з різноманітними фарбами, матеріалами та фактурами;

- виготовлення сувенірів та подарунків до свят власними руками.


ЛІТЕРАТУРА

1. Антонович Е. А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1998.

2. Поддубко Л. М. Дизайн-освіта в школі. – К.: Мистецтво та Освіта, 2002, №2.

3. Полякова Г. А. та ін.. Образотворче мистецтво, 2-7 класи: теорія навчання, календарно-тематичне планування, основні поняття з образотворчого мистецтва. Навчально-методичний посібник для вчителів. – Харків: Скорпіон, 2001.

4. Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям/упор. Ткачук В.В..:Грамота, 2009.-Вип.2.

5. Ростовцев Н. Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі, М.: Просвещение, 1980.

6. Рібцун О. Г. Талановиті пальчики. Вид. Літера ЛТД – Київ, 2009.

7. Фонеско Л. В. Образотворче мистецтво, 5-7 класи. Тематичне планування та розробка уроків. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 384 с.(на допомогу вчителеві).

8. Федина В. В., Кисельова О. І. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. – Львів: Край 2007.
ПРОГРАМА ГУРТКА „ ДЕКОРАТИВНЕ КУВАННЯ”

( Автор: Синичка В.В.)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою даної програми є орієнтація вихованців старших класів на вибір професії металіста. У процесі реалізації програми гуртківці оволодівають прийомами і навичками, які є спільними для кількох споріднених про­фесій (коваль, ливарник, терміст, карбувальник).

Програму основного рівня розраховано на один рік навчання, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Теоретична частина передбачає ознайомлення вихованців з основами кування, карбування, лиття, термічної обробки металу, з матеріалознавством, оздобленням виробів.

У процесі практичної роботи гуртківці вивчають правила безпеки пра­ці, технологічну документацію, інструменти, матеріали.

Теоретичні й практичні заняття проводяться одночасно /теоретич­ний матеріал дещо випереджає/.

Під час виконання практичних робіт особливу увагу необхідно приділити вивченню технології ковальських робіт та оздобленню виро­бів, формуванню навичок та вмінь щодо обробки металу.

На теоретичних і практичних заняттях вихованців слід залучати до творчої діяльності, змістом якої може бути раціоналізація робочого місця, обладнання, технологічного процесу, розробка конструкцій, пристосувань, інструментів (з наступним їх виготовленням), які під­вищують якість виробів і продуктивність праці.

Перелік тем та кількість годин орієнтовні.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень

№ з/п

Тема

Кількість годин

Теоретично

Практично

Усього

1.

Вступне заняття

3

-

3

2.

Розвиток ковальства в Україні

3

-

3

3.

Охорона праці, електро- і пожежна безпека при куванні

2

1

3

4.

Основні відомості про метали

7

2

9

5.

Ковальський інструмент і обладнання

6

12

18

6.

Прийоми й технологія кування

3

33

36

7.

Художня обробка металу

3

33

36

8.

Зварювання (з’єднання) в художній ковці

3

18

21

9.

Чеканка або карбування

3

24

27

10.

Виготовлення кованих елементів і виробів побутового або декоративного призначення

3

42

45


11.

Конкурси, виставки

-

15

15
Разом:

36

180

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з кращими виробами, виготовленими вихованцями в поперед­ні роки або самим керівником гуртка. Прогресивні прийоми обробки ме­талу. Економія матеріалів, електроенергії, дбайливе ставлення до ін­струменту та обладнання. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях.

2. Розвиток ковальства в Україні (3 год.)

З історії ковальства в Україні. Ковальство ІX—XX ст. Сучасне художнє кування. Значення ковальства для економіки України. Основні відомості про суміжні професії (ливарник, терміст, карбувальник).

3.Охорона праці, електро- і пожежна безпека при куванні (3 год.)

Нормативні та правові акти з питань охорони праці й довкілля. Охорона праці підлітків. Причини травматизму. Заходи запобігання травматизму Гігієна праці і виробнича санітарія.Практична робота. Безпека праці при куванні, і правила поведінки при пожежі. Користування первинними засобами пожежогасіння.

4. Основні відомості про метали (9 год.)

Металургія України. Види металів. Чорні метали. Властивості ме­талів. Фізичні властивості й колір, температура плавлення, текучість Обробка металу тиском. Прокатування. Волочіння. Пресування. Штампу­вання.

Практична робота. Властивості металу: твердість, міцність, пружність, ковкість. Гартування, відпуск, нормалізація. 1. Ковальський інструмент і обладнання (18 год.)

Вимірювальний інструмент, ковальське горно, його будова.

Практична робота. Розміщення обладнання та інструменту. Опорний інструмент: ковадло, шперак (ріг). Ударний інструмент: кувалда, руч­ник. Допоміжний інструмент: зубило, пробійник, гладилка, вилка, оп­равки, ковальські кліщі. Затискний інструмент: ковальські лещата.6. Прийоми й технологія кування (36 год.)

Закручування за допомогою воротка, лещат. Виглажування ручником гладилкою.

Практична робота. Рубання ручним ковальським зубилом. Витяжка на ребрі ковадла, витяжка ручником. Згинання на ребрі ковадла. Зги­нання в лещатах. Пробивання отвору пробійником. Розсікання на ковад­лі.

7. Художня обробка металу (36 год.)

Вибивання виробу на опуклій оправці. Вибивання на матриці. Ви­тяжка на токарному верстаті. Насічка. Скань з тоненьких або вальцьо­ваних дротинок. Воронування. Накатка. Травлення. Гальванопластика.

Практична робота. Карбування по листу, гравірування. Інкрустація металом.

8. Зварювання (з’єднання) в художній ковці (21 год.)

Використання в художній ковці ковальського, напівавтоматичного зварювання та ін.

Практична робота. З’єднання шляхом сковування двох металевих деталей третім нагрітим листом.

9. Чеканка або карбування (24 год.)

Рельєф на листовому металі створюють за допомогою спеціальних інструментів – чеканів і виколоточних молотків.

Практична робота. Використання різних металів та сплавів для карбування та чеканки.

10. Виготовлення кованих елементів і виробів побутового декоративного призначення (45 год.)

Елементи рослинного орнаменту (листки, шишки, квіти).

Практичні роботи. Виготовлення декоративних завіс. Виготовлення ручки (накладної). 3’єднання заготовок за допомогою хомутів, скоби, заклепок (садова лопатка). Скручування. Виготовлення підсвічника та інш..

11. Підсумкові виставки, конкурси. (15 год.)
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У результаті навчання за даною програмою вихованець повинен знати:


 • правила безпечної праці і пожежної безпеки при куванні металу;

 • вимоги щодо організації робочого місця;

 • історію розвитку ковальства в Україні;

 • види металів, їх властивості; види, призначен­ня й конструкцію основних інструментів та обладнання, правила користування ними;

 • основні операції ковальства (рубання, витяжка, закру­чування, згинання, пробивання);

 • прийоми складання кованих виробів; термічну обробку (гартування, відпуск);

 • декоративно-захисні покрит­тя кованих виробів;

У результаті навчання вихованець повинен уміти :

- дотримуватись правил безпеки праці при ручному куванні;

- організувати робоче місце;

- розмічати прості деталі за ескізами;

- правильно добирати інструмент для роботи та користуватись ним;

- дбайливо ста­витись до інструменту і матеріалів, економити електроенергію.Вихованець має набути досвід:

- ви­конувати рубання, витяжку, закручування, згинання, пробивання,виглад­жування; виконувати з'єднання деталей заклепками;

- гартувати й від­пускати метал;

- виконувати декоративно-захисні покриття.
ЛІТЕРАТУРА

1. Боньковська С.Н. Ковальство на Україні /XIX - початок XX ст /.- К.: Наукова думка, 1990.

2. Долинский С.Д. Кружева из металла. - К.: Урожай, 1991.

3. Ерликин J1.A. И жестянщик, и медник. - М.: Знание, 1993.

4. Ледзинский B.C. и др. Художественная ковка и литье. - М.: Маши­ностроение, 1989.

5. Ляшин И.В. Художественная обработка металлов. - М.: Машинострое ние, 198«.

6. Мигур П.Х., Рихвк Э.В. Обработка металла в школьных мастерских: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.

7. Новиков В.П. и др. Современные художественные изделия из метал­ла. -Л.: Машиностроение, 1990.

8. Прекрасное своими руками. - М.: Детская литература, 1987.

9. Техника художественной эмали, чеканки и ковки /Учебное пособие. М.: Высш.шк., 1986.

10. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України /ХШ-ХІХ ст./. Навч.посібник. - К.: Либідь, 1992.
ПРОГРАМА ГУРТКА „КРІЙ ТА ШИТТЯ”

( Автор: Дьолог О.В.)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка „КРІЙ ТА ШИТТЯ” спрямована на те, щоб учні змогли реалізувати свої творчі можливості. У процесі виготовлення виробів гуртківці знайомляться з роботою модельєра, художника, дизайнера.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка „КРІЙ ТА ШИТТЯ”. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей як: пізнавальна, практична, творча і соціальна.

1. Пізнавальна компетентність забезпечує оволодіння поняттями, знаннями у сфері сучасної техніки й технології, технічної термінології, графічної грамотності, поняттями про основні технологічні прийоми проектування та виготовлення швейних виробів.

Вихованці гуртка отримують знання з основ крою та шиття, ознайомлюються з найпростішими технологічними процесами виготовлення швейного виробу. Також формуються поняття про види об’єктів праці, матеріали, інструменти та обладнання, морально-психологічні якості, способи організації вільного часу тощо.

2. Практична компетентність передбачає формування елементарних вмінь і навичок графічної грамотності, знайомство з видами тканин, властивостями шовкових і шерстяних тканин, матеріалів тваринного і хімічного походження; технологічними процесами обробки тканин при виготовленні швейних виробів. Особливо необхідним постає розвиток практичного застосування отриманих знань на практиці.

3. Творча компетентність забезпечує формування майстерності виготовлення виробів, набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу. Також необхідно формувати потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконалення.

4. Соціальна компетентність спрямована на розвиток трудової культури, моральних якостей, комплексу громадянських якостей. Вона передбачає формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості, товариськості у ставленні до інших, уміння працювати в колективі. Важливим також є виховання поваги до праці й людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, естетичне та художнє виховання дітей.

Програма спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань і практичних навиків у галузі конструювання і пошиття виробів.

В основі програми – особистісно-орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, уміння та навички і допомагає в повній мір виявити та проявити творчий потенціал учнів.

Програма передбачає роботу з дітьми та юнацтвом віком від 12 до 21 років за початковим та основним рівнями навчання. Наповнюваність груп може складатися з 10-15 осіб. Заняття початкового і основного рівня проводяться 2 рази на тиждень по 3 год. на рік — 216 год.

Робота гуртка поєднує теоретичні та практичні заняття.

На початковому рівні навчання проводяться теоретичні й практичні, групові та індивідуальні заняття для оволодіння навиками швачки і кравця. На основному рівні вдосконалюються знання та навики, набуті учнями у попередні роки.

На заняттях ставиться мета розвинути в учнів відчуття гармонії кольорів, дати знання щодо пропорцій фігури людини, формувати вміння гарно одягатися; навчити моделювати викрійки, розкроїти тканину для виробу та виготовити його.

Під час проведення занять із технології виготовлення одягу, особлива увага приділяється якісному виконанню учнями кожної операції. Теоретичний курс розраховано на те, щоб вихованці оволоділи знаннями з обробки деталей одягу.

Пояснюючи технологію ручної обробки, педагогу необхідно порівнювати її з методами аналогічних машинних операцій. Кожен вид технологічної обробки деталей і вузлів одягу має бути опрацьований на практиці. Перед початком роботи дітей обов'язково знайомлять з основами гігієни праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Вивчення швейного обладнання має формувати у вихованців технічні й технологічні знання, практичні уміння та навики роботи на швейних машинах. При вивченні програмного матеріалу необхідно прищеплювати учням навики якісного виконання робіт, ефективного використання часу, економної витрати матеріалів і бережливого ставлення до інструментів, обладнання, запроваджувати раціональні прийоми й методи праці, систематично поповнюючи їхні знання про нове обладнання, досконаліші сучасні

технологічні процеси.

Навчання у гуртку має бути спрямоване на розвиток в учнів технічного мислення та вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Програма інтегрує знання гуртківців із креслення та образотворчого мистецтва.

Підсумком кожного року навчання на початковому та основному рівнях є конкурс, на якому учні демонструють власноруч виготовлені вироби. Для розширення світогляду гуртківців планується проведення екскурсій з метою ознайомлення з природою, історією та культурою краю, відвідання музеїв і виставок, проведення різноманітних конкурсів, тощо.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з учнями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, тому керівник колективу може вносити до її змісту зміни та доповнення, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень, перший рік навчання

п/п


Тема заняття

Кількість годин

разом

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Елементи матеріалознавства

9

3

6

3

Інструменти та пристрої

3

3

-

4

Види ручних робіт

18

3

15

5

Швацька машина

12

3

9

6

Машинні шви та їх застосування

18

6

12

7

Поняття про будову тіла людини. Знімання основних мірок

6

3

3

8

Елементи матеріалознавства. Бавовняні тканини

3

2

1

9

Повузлова обробка фартушка

9

3

6

10

Дитячі шорти

15

3

12

11

Нічна сорочка

18

6

12

12

Елементи матеріалознавства: тканини для плаття

3

2

1

13

Сукня (сарафан)

75

27

48

14

Обробка деталей сукні

18

-

18

15

Екскурсія

6

-

6

Разом:

216

67

149


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (3 год.) Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Техніка безпеки під час занять.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка