Пам’ятка ОсновнСкачати 54.37 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір54.37 Kb.
Памятка

Основні напрямки самоосвітньої діяльності педагогів:

- удосконаленнянауково – теоретичноїпідготовки з фаху;

- підвищенняметодичноїмайстерності;

- психолого – педагогічнапідготовка;

- поглибленнязнань з теорії та практики вихованняучнів;

- загальнокультурнийрозвиток.


І. Етапи організації самоосвіти педагогів.

1.Організаційний або установчий:вибір мети роботи, виходячи з науково-методичної теми навчального закладу та теми ШМО, формування особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності дій.

2. Удосконалення теоретичної підготовки з даної проблеми, навчаючий, на якому педагог самостійно знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми, вивчення досягнень науки, ППД тощо.

3. Впровадження в практику здобутихзнань, під час якоговідбуваєтьсянагромадженняпедагогічнихфактів, їхдобір та аналіз, перевіркановихметодівроботи, постановка експерименту. Практична робота продовжуєсупроводжуватисьвивченнямлітератури.

4.Теоретичнеосмислення, аналіз, узагальнення, систематизаціянових форм і методівнавчально-виховноїдіяльності, накопиченняпедагогічнихфактів (обговоренняпрочитаноїпедагогічноїлітератури; творчізвіти про хідсамоосвіти; відвідування, з наступнимобговоренням, відкритихуроків з обраноїпроблеми та іншіколективніформироботи).

5. Підсумково-контрольний:підбиттяпідсумківсвоєїсамоосвітньоїроботи, узагальненняспостережень, оформлення результатів. При цьомуголовнимвиступаєописпроведеноїроботи й установленихфактів, їханаліз, теоретичнеобґрунтуваннярезультатів, формулюваннязагальнихвисновків та визначення перспектив у роботі (виступ на засіданні ШМО, оформленняпортфоліовчителя, випускудрукованоїпродукції). Які умовистворені у ЗНЗ для плідноїсамоосвітньоїроботивчителя. Це: наявність у розкладі педагога методичного дня; наявність у користуваннівчителівшкільної та власноїбібліотек; змістовнийметодичнийкабінет, який є організуючим центром методичноїроботи з педагогічнимипрацівникаминавчального закладу, а такожретельноспланована робота ШМО.
ІІ. Керування процесом самоосвіти відбувається членами адміністрації закладу, керівниками ШМО і має певну циклічну форму. Замкнений цикл такої управлінської діяльності складається з семи етапів.

1.Інформаційно-аналітичний (діалогічний) – збирання й аналіз інформації про вчителів, рівень їхньої професійної компетентності й стан самоосвітньої діяльності.

2.Поглиблення професійної компетентності педагогів через організацію їхньої самоосвітньої діяльності; визначення професійних запитів і об’єктивних потреб учителів професійно вдосконалюватися; з’ясування потреб щодо різних форм підвищення кваліфікації, зокрема, самоосвіти.
3. Постановка мети і прогнозування результатів самоосвіти; з’ясування з учителем його бажання і, відповідно, важливих для нього форм підвищення професійного і загальнокультурного рівнів.

4. Планування діяльності керівників ШМО з підвищення професійної компетентності через їхню самоосвіту; переведення загальної мети на рівень конкретних завдань особистісного і колективного керівництва педагогічним колективом у різних сферах управлінської діяльності – методичній роботі закладу, методичного об’єднання, проблемному семінарі, індивідуальній роботі з педагогами.

5. Організація самоосвітньої діяльності вчителів з метою їхнього професійного вдосконалення в процесі практичної діяльності, наприклад: засідання за круглим столом, на які завжди виносяться питання, в обговоренні яких беруть участь всі члени ШМО; педагогічні читання; захист учителями рефератів, творчих тем, які були напрацьовані за певний час роботи над методичною проблемою, обговорення питань з психології; вивчались інтерактивні технології: кооперативного навчання (робота в парах, малих групах, прийоми «Карусель», «Акваріум»); колективно-групового навчання («Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Дерево рішень» тощо); ситуативного моделювання («Розігрування ситуацій за ролями»); технології опрацювання дискусійних питань («Займи позицію», «Зміни позицію» тощо).

6. Регулювання і коригування самоосвіти вчителів керівниками ШМО, заступником директора з НВР; індивідуальна робота з учителями в напрямку розвитку їхньої професійної і громадської самосвідомості (у процесі педагогічного аналізу відвіданих уроків, позакласних заходів тощо керівником ШМО і заступником директора).

7. Аналіз ефективності керівництва самоосвітою вчителів; виявлення позитивного в діяльності педагогів; узагальнення їхнього досвіду: проведення науково – практичних конференцій, звітів тощо; впровадження інновацій у практичну діяльність.

Методична робота вчителя на всіхїїрівняхвідображається в папцісамоосвіти, папціпрофесійного росту, портфоліо, основнепризначенняяких – продемонструвати не тількисамоосвітню роботу, але й характер педагогічноїпродукції. Папка самоосвіти педагога містить:

· переліклітератури, яку плануєтьсяопрацювати;

· визначеніформисамоосвіти; термінзавершенняроботи;

· передбачуванірезультати (підготовкадоповіді, виступ на засіданніШМО, поурочнепланування, описдосвідуроботи, оформленнярезультатів у виглядізвітівтощо).
ІІІ. Чи сформовано банк матеріаліву методичному кабінеті школи на допомогу педагогам у їхній самоосвітній діяльності: списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури; матеріали з ППД; різні варіанти планів з самоосвітньої діяльності; тексти доповідей; зразки рефератів за наслідками самоосвітньої діяльності; взірці конспектів літературних джерел; новинки психолого-педагогічної літератури.

ІV. Чи здійснюється діагностування педагогічних кадрів.Які діагностичні картки вчителів зберігаються у керівника ШМО, чи узагальнено результати діагностування, які рекомендації вироблено щодо усунення недоліків у роботі педагогів та підвищення їх професійного рівня.

V. Чи є контроль систематичним. Які форми контролю: індивідуальні бесіди, ознайомлення із конспектами і рефератами, заслуховування звіту вчителя на нараді при директорові, засіданнях ШМО.
VІ.Яка результативність самоосвітньої діяльності педагогічних працівників:

- результати ЗНО випускників з даного предмета;

- результативність участі учнів у олімпіадах, виставках, оглядах, фестивалях та конкурсах Малої академії наук, кількість і якість курсових робіт;

- будь-які форми пропаганди та поширення досвіду роботи педагога: публікації в періодичних виданнях, виступи та творчі звіти на педагогічних радах, семінарах, на засіданнях ШМО, науково – практичних конференціях та педагогічних читаннях;- підготовка навчально-методичних та методичних рекомендацій, посібників, випуск збірок, альманахів;

- підготовка рефератів для курсовоїперепідготовки.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка