Педагогічна рада: модернізація виховного процесу у початковій школі з метою розвитку креативності молодших школярів метою роботи єСкачати 155.37 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір155.37 Kb.
Педагогічна рада: МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Метою роботи є розкриття практичних аспектів щодо розвитку творчої, креативної дитини, пошуку шляхів формування і розвитку кожної особисті,опрацювання діагностики розвитку креативності молодшого школяра. Необхідність пошуку особистісного підходу до дитини, враховуючи її індивідуальні психологічні особливості, потреби, нахили.

Практичними результатами є:

 • Створення сучасного освітнього середовища, впровадження інноваційних технологій на уроках і в позаурочний час.

 • Пошук шляхів формування і розвитку креативної особистості.

 • Створювати умови для розвитку творчості учнів, спрямованих на самореалізацію.


«Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено,

створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних

зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.»

В. О. Сухомлинський
Освіта, навчання, виховання... Три головні частини педагогічного процесу. Так було, так є і так буде. Однак кожна епоха висуває з названої триєдності на перший план одну з основних частин, яка в певний історичний момент є визначальною. [10]

В сьогоднішніх умовах зростає ціна моральної спрямованості здобутих знань. Ще Я.А.Коменський говорив: "Діти допитливі, з гострим розумом при правильному вихованні стають великими людьми". Ось чому чим багатша на знання людина, тим гостріше ставиться питання про рівень розвитку її загальнолюдських цінностей, наприклад таких, як громадянська активність, відповідальне ставлення до справи, вміння враховувати загальні інтереси, вміння підкорятися і керувати. Ці та інші якості можуть формуватися при діяльнішому спрямуванні процесу виховання особистості, що розвивається. У зв'язку з цим перед педагогами постає завдання — навчитися мистецтва виховної роботи, оволодіти новими технологіями виховного процесу. [10]

Історія і навіть повсякденний досвід дає нам безліч прикладів того, що кожна людина мислить по-своєму. Завжди знаходяться люди, що мислять інакше, ніж інші, уміють глянути на дійсність під іншим кутом зору. Нестандартність, креативність мислення лежить в основі майже усіх винаходів, наукових відкриттів, вона за всіх часів приводила до народження ідей, що рухають людство вперед. Але що таке креативність? Чому більша частина людей задовольняється звичайними для свого часу й оточення рішеннями, а інші пропонують зовсім нові, незвичайні ідеї?

Основою для самореалізації творчої особистості виступає креативність (творчі здібності).Провідна ідея: Креативність – невід'ємна складова характеристики особистості сучасного учня.

Креативною називають таку особистість, яка прагне до творчої діяльності в усіх сферах життя, має широкі потреби та інтереси.

Додаток 1.

Креативність як універсальна творча здібність (за Дж. Гілфордом): • виявлення і постановка проблеми;

 • оригінальність;

 • аналіз і синтез;

 • різноманітність ідей;

 • удосконалення об’єктів;

 • велике число ідей;

 • нестандартність;

 • гнучкість.

«Креативність - це значить копати глибше, дивитися крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє» (П.Торренс).

Критерії креативності:

 • абстрактність - розуміння суті проблеми;

 • гнучкість - здатність застосовувати різноманітні стратегії;

 • оригінальність - здатність бачити незвичайні, нестандартні ідеї;

 • сприйнятливість - чутливість до незвичайних деталей, протиріч;

 • швидкість - здатність бачити велику кількість ідей;

 • опір - це здатність не слідувати стереотипам.

Для того, щоб розвинути творчу особистість, по-перше, необхідно розв’язати цілу низку завдань, які ставить перед собою педагог:

• виробляти навички ефективного спілкування;

• виробляти вміння творчо працювати, вирішувати різноманітні проблеми;

• сформувати бачення самого себе у взаємозалежності з іншими;

• формувати в учнів розвинуте критичне мислення, здатність виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших.

Початкова школа відіграє важливу роль у розвитку особистості. Тому постає проблема пошуку ефективних методик варіативних форм виховання молодших школярів.

Нами було проведено дослідження - діагностика креативності молодших школярів.

Тест 1 «Використання предметів»

Завдання: перелічити якнайбільше способів застосування предмета, що відрізняються від звичайних.

Інструкція. Газета використовується для читання, ти можеш придумати інші способи її використання, що з неї можна зробити.

Час виконання: 3 хвилини.

Результати оцінюються за двома показниками: швидкість відповідей (1 відповідь — 1 бал) і оригінальність відповідей (1 відповідь — 4 бали).

Тест 2 «Висновок»

Завдання: перелічите гіпотетичні наслідки ситуації.

Інструкція. Уяви, що буде, якщо тварини і птахи зможуть розмовляти людською мовою.

Час виконання: 3 хвилини. Оцінюється так само, як і тест 1.

Тест 3 «Вираження»

Завдання: придумати речення з чотирьох слів, у якому кожне слово починається із вказаної літери.

Інструкція: Склади речення із чотирьох слів, у якому кожне слово починається із вказаної літери. От ці літери: В, X, Д, К.

Приклад: Веселий хлопчик дивиться кіно. Час виконання:4 хвилини.

Результати тесту оцінюються за двома показниками: швидкість (число правильно складених речень і число слів, що повторюються один раз,— 1 бал за кожне речення); оригінальність і точність (число оригінальних, правильно побудованих речень — 4 бали за одне речення).

Додатки 2,3.Результати дослідження:
1. Креативність виявляється в швидкості, гнучкості та оригінальності прийнятого рішення.
2. Діагностика креативності учнів молодших класів частково має залежність від рівня креативності їх вчителів, при цьому ми побачили, що учні початкових класів, які показали високий рівень креативності не завжди відрізняються високою успішністю і зразковою поведінкою.

Тому основні принципи виховання креативної особистості:

1. Безоцінне сприйняття особистості дитини як унікального творіння природи.

2. Постійний пошук обмежень (стан здоров’я, емоційний стан, матеріальні ресурси), що є перешкодами в самореалізації особистості дитини, і своєчасна обов’язкова психолого-педагогічна допомога.

3. Необхідність пошуку особистісного підходу до дитини, враховуючи її індивідуальні психологічні особливості, потреби, нахили тощо.Основною психологічною ідеєю креативної педагогіки є творча свобода школяра.

Які ж умови слід створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини? На сьогодні існують різні підходи і рекомендації.

Формування творчості, на думку психологів, стане можливим, якщо будуть створені такі основні умови:

- умови фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливості в будь-яку хвилину діяти з ними;

- умови соціально-економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримають негативної оцінки з боку дорослих;

- психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань.

Які аспекти варто враховувати для розвитку креативної особистості?

1. Перш за все звернемо увагу на створення потрібної атмосфери. На виховних заходах недопустимий педагогічний натиск, підвищений голос педагога, використовування явних і прихованих загроз.

2. Однією з найважливіших умов створення атмосфери, спонукаючої дитину до творчості є так звані «емоційні погладжування», до яких відносяться звернення до дитини тільки на ім'я, збереження педагогом рівної, доброзичливої інтонації, заспокійливі або підбадьорюючі дотики до дитини.

3. Бачення кожної дитини.

4. Але, кажучи про зовнішні умови, що сприяють створенню креативної атмосфери виховання, не можна забувати про його зміст, оскільки це головне, що повинне спонукати дитину до творчості. Це може бути незвичайний поворот сюжету, елементи новизни, сумісне емоційне переживання і т.д.

Велике значення у розвитку творчих здібностей учнів мають: громадські організації, колективні творчі справи, виховні та інформаційні години, робота в бібліотеці, гурткова робота, туристсько-краєзнавча робота, робота в ГПД, робота з батьками та інше.

Розглянемо виховний процес в початковій школі, який стимулює розвиток креативної особистості.

В початковій школі працює дитяча громадська організація «Барвінкова країна».

Додаток 4, 5, 6.Мета діяльності “Барвінкової країни”:

 • виховання національно – свідомого громадянина, господаря своєї Батьківщини;

 • розвиток творчих здібностей дітей;

 • формування гуманної, принципової, з відчуттям честі і гідності, справедливої особистості;

 • вивчення історії свого краю.

Завдання організації:

 • об’єднання дітей з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи;

 • знайомство учнів з історичним минулим України, традиціями свого народу;

 • виховання віри в себе, в свої сили;

 • розвиток пошукових та інтелектуальних здібностей учнів;

 • виховання найкращих загальнолюдських якостей та прищеплення любові до праці.

Шляхи розвитку креативності (напрямки діяльності):

1 класи - вивчення правил поведінки учнів, режиму роботи школи, традицій тощо; сприяти формуванню принципів людської моральності, доброти, справедливості, гідності учня школи, інших людських чеснот.

2 класи - вивчення учнями символіки, традицій українського народу; виховання в учнів поваги до сім’ї; розвивати пізнавальну активність щодо історії свого народу;

активізація усвідомлення учнями себе як частини історії; виховання почуття гордості за своїх предків, своє коріння, країну.3-4 класи - пізнання та вивчення природи рідного краю та надбань українського народу; формування дбайливого ставлення до природи, багатств рідного краю;

виховання гордості за людей, які прославили місто, країну.

Основним аспектом виховання креативної особистості є колективні творчі справи:Розглянемо вплив роботи в ГПД на виховання креативної особистості

Проблема (ГПД): створення оптимальних умов для організації розвитку творчих здібностей учнів.

Мета: формування життєвих компетентностей вихованців ГПД, розвиток креативної особистості.

Завдання:


 •  навчити дитину:

- робити вибір;

- шанобливому ставленню до оточуючих;

- самостійно планувати свою діяльність і досягати запланованого;


 • виробляти навички користуватися довірою;

 • сформувати культуру поведінки.

Кредо: діяти, творити—значить жити.

Робота з вихованцями ГПД (організація життя коллективу):

 • самоврядування;

 • ділові взаємини;

 • особисті взаємини.

Тепер розглянемо місце і роль сімї у вихованні креативної особистості

Сім’я, родина - найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини щасливим, повноцінним, плідним.

Сімейне виховання - це зусилля, які докладають дорослі задля того, щоб молодші члени сім’ї відповідали їхнім уявленням про те, якою повинна стати дитина. Сімейне виховання полягає у формуванні особистості дитини, розвитку її здібностей, інтересів, світогляду, духовної культури, передачі дорослими членами сім’ї соціального досвіду.

Родина формує ставлення до праці, до іншої людини, до світу - природного і надприродного, до суспільства, до самого себе. Вона допомагає подолати життєві випробування, дає реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє.Підвищення рівня педагогічної освіти батьків

Рівень педагогічної освіти батьків залежить від традицій в сім’ях, в яких вони виросли, від набутих знань, життєвого досвіду, здатності для саморозвитку. На сучасному етапі педагогічна грамотність батьків відстає від реальної педагогічної ситуації, суспільних потреб, очікувань дитини. Тому школа дбає про постійний розвиток педагогічних знань батьків для розвитку креативності у своєї дитини. Найпоширенішими серед них є: • педагогічна пропаганда у вигляді індивідуальних та індивідуально-групових консультацій серед батьків;

 • виступи перед батьками психологів, лікарів, юристів;

 • відвідування батьками виховних заходів;

 • обмін досвідом між батьками щодо сімейного виховання дітей;

 • робота з педагогічними ситуаціями, які використовують для розв'язання окремих питань сімейного виховання.

Виховати креативну особистість можна за такими принципами:

 • Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує і виховує особистість, а вчитель своєю діяльністю.

 • Діти в класі – ваше віддзеркалення; тож постійно працюйте над собою.

 • Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

 • Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем.

 • Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно: розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою виховання.

 • Привчайте учнів думати та діяти самостійно.

 • Не треба соромитися зізнаватися у власних помилках, потрібно бути чесними з дітьми, добрими, але не добренькими.

 • Краще більше хвалити і менше лаяти, сповідайте педагогіку успіху - вона приносить добрі результати.

Хочеться, щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній „дрімає” якийсь талант, то треба, щоб він розкрився на користь їй та іншим. І, як підказує моя практика, саме творчий підхід до виховання допоможе досягнути бажаних результатів.

Пам’ятайте такий вислів:

«Освіта — це те, що залишається після того, як усе вивчене в школі вже забуте. Знання — це те, що ви можете зробити, використовуючи одержану інформацію, а виховання — це не те, що людина знає і пам’ятає, а те, що постійно визначає її поведінку».

ПЛАН

проведення педради

«Модернізація виховного процесу у початковій школі з метою розвитку креативності молодших школярів »

з/п

Порядок денний

Регламент

Відповідальний
Затвердження порядку денного, регламенту роботи

5 хвилин
1.

Про виконання рішень попередньої педради

5 хвилин
2.

Виступ з теми педради: «Модернізація виховного процесу у початковій школі з метою розвитку креативності молодших школярів»

15-20 хвилин
Виступили:

1. Діяльність Барвінкової країни, як фактор розвитку креативної особистості молодшого школяра

2. Громадянське виховання молодших школярів

3. Розвиток креативності у першокласників

4. Ігри в групі продовженого дня.

5. Родинне виховання

6. Виховання особистості на уроках англійської мови

7. Розвиток креативності молодших школярів (психологічне дослідження)3-5 хвилин


Обговорення проекту рішення педради з даного питання

3 хвилини

Педколектив

РІШЕННЯ ПЕДРАДИ

Модернізація виховного процесу у початковій школі з метою розвитку креативності молодших школярів


 1. Інформацію про виконання рішень попередньої педагогічної ради прийняти до відома.

 2. Адміністрації школи:

 • Створювати умови для розвитку творчості учнів, спрямованих на самореалізацію.

Постійно

 • Систематизувати досвід вчителів школи з метою створення «банку ідей» і єдиного освітнього простору.

До травня

 • Переглянути режим роботи ГПД в 1-х класах.

До 14.01

 1. Членам методичної ради:

Постійно

 1. Керівникам МО:

 • Провести методичне навчання для класних керівників з питань впровадження тренінгових технологій у виховний процес.

Квітень

 • Провести діагностику креативності школярів та її облік у педагогічній діяльності вчителя.

Травень

 • Провести педагогічну виставку, презентацію робіт учителів, керівників гуртків та учнів «Творчий вчитель - творчий учень».

Березень

 1. Учителям-предметникам:

 • Проводити роботу над удосконаленням свого професійного та методичного рівня.

Постійно

 • Займатися самоосвітою в розв’язанні цього питання.

Постійно

 • Дотримуватись єдиних педагогічних вимог.

Постійно

 • Розробити всім педагогічним працівникам школи особистий творчий план.

До вересня

 • Включити в план роботи з батьками проведення батьківських зборів на тему «Виховання креативності молодших школярів».

Березень

 • Широко залучати учнів до роботи в гуртках, секціях, клубах.

 • Розвивати учнівське самоврядування в класі, проведення КТС, проектів.

 • Ініціювати спільне проведення заходів учнів початкової школи та членів учнівського самоврядування «ДАРУС».

 • Активізувати роботу дитячої громадської організації «Барвінкова країна».

 • Вивчати аспекти родинного сімейного виховання з метою формування активної громадської позиції батьків.

 • Висвітлювати в друкованих виданнях на сайті школи питання нових форм і методів роботи з виховання учнів(розробки виховних заходів тощо).

Постійно

 1. Психологу:

 • Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям, які потребують додаткової педагогічної уваги: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових, дистанційних сім'ях, схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля, дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси, дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків, залучати їх до активної участі у громадському житті школи, виховних заходах, у роботі гуртків та секцій.

 • Вивчати та враховувати в роботі індивідуальні соціально-психологічні особливості дітей, які навчаються у школі, надавати соціально-психологічний супровід обдарованим дітям та сприяти їх соціальній адаптації.

 • Здійснювати тренінги особистісного і професійного зростання педагогів з даного питання.

 • Скласти сценарій особистісного і професійного зростання - для кожного з педагогів.

7. Продовжити практику проведення конкурсів, педагогічних звітів, предметних тижнів з метою розвитку творчого потенціалу учня.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бігус І.М. Елементи креативного навчання у роботі з молодшими школярами (з досвіду роботи вчителя початкових класів). Хмельницький

 2. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів. Харків. Вид. група. Основа. 2005

 3. Гребенькова Л. О. Довідник класного керівника 1-4 класи. Харків. Ранок. 2009

 4. Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початковій школі. Тернопіль. Мандрівець. 2010

 5. Дідик О. В. Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра. Харків. Вид. група. Основа.2010

 6. Інтернет

 7. Ковальова В.І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра. Харків. Основа. 2010

 8. Коваленко Ю.В. Розвиток креативності молодшого школяра як умова формування життєвих компетентностей. Донецьк. 2011

 9. Коновальчук М.В. Сучасні концепції креативної освіти молодших школярів: проблеми та перспективи. Дипломна робота

 10. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – ст. 181-196

 11. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків. Основа. 2006

 12. Савчук М. А. Розвиток креативності молодших школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій. Розкажіть онуку

 13. Сушинська О. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів у навчально-виховному процесі. Одеса

 14. Стребна О. В., Соценко А. О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Харків. Вид. група Основа. 2009

 15. Технологія колективного творчого виховання (за І. П. Івановим)

 16. Туник Е. Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. Ю Иматон.1998База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка