Перелік навчально-методичної, науково-методичної літератури, виданої у 2014 – 2015 ppСкачати 83.43 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір83.43 Kb.
Перелік навчально-методичної, науково-методичної літератури, виданої у 2014 – 2015 pp.

з/п

Назва видання, публікації


Наявність грифа (лист МОН МС), рекомендацій вченої (науково-методичної) ради Інституту

Призначення

(категорія педагогічних працівників)

1

2

3

4

2014 рікТкачук Н. М. Професійний розвиток педагогів в умовах міжнародної проектної діяльності / Н. М. Ткачук // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практичної конф, 14–15 травня 2014 р. – Ч. 1. / уклад. Н. А.  Поліщук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 142 с. – С. 33–39.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиТкачук Н. М. Компетентнісний підхід у навчанні: сутність понять / Н. М. Ткачук // Формування ключових компетентностей учнів засобами географії :: збірник науково-метод. статей / уклад. Григор’єва Н. В. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 128 с. – С.4–6.

Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиКамінська В. В. Інноваційні аспекти розвитку музейної педагогіки / В. В. Камінська // Волинський музейний вісник : наук. зб. : Вип. 6. : Музейна педагогіка. Теорія і практика : матеріали Волинської обл. науково-практ. конф., м. Луцьк, 12 лютого 2014 р. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – C. 50–54.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиКамінська В. В. Формування готовності педагогів до музейно-педагогічної діяльності у системі освіти дорослих / В. В. Камінська // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., 14–15 травня 2014 р. – Луцьк, 2014. – С.100–105.


Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО (протокол № 4 від 16.10. 2012)

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиКамінська В. В. Найвідоміші музеї світу : путівник мережею Internet / В. В. Камінська. – Луцьк, 2014. – 50 с.

Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО ( протокол № 4 від 18.09.2014)

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиМетодика створення та організація діяльності музею при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України : методичні рекомендації / упоряд. В. В. Камінська. – 2-е вид., доп. і перероб.– Луцьк, 2014. – 72 с.

Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиПоліщук Н. А. Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної компетентності учня / Н. А. Поліщук // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практичної конф., 14–15 травня 2014 р. – Ч. 2. / уклад. Н. А.  Поліщук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 142 с.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиПоліщук Н .А. Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Н. А. Поліщук // Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Вип. 7). – Луцьк : Луцький пед. коледж, 2014. – С. 80–88.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиПоліщук Н. А. Формування природознавчих понять в учнів початкової школи / Н. А. Поліщук // Інформаційно-методичний вісник «Педагогічний калейдоскоп». – 2014. – № 13. – С. 55-59.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освітиПоліщук Н. А. Школа – територія здоров’я. Методичні рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища навчального закладу / укладач Поліщук Н. А. – Луцьк, 2014. –215 с.

Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО ( протокол № 4 від 18.09.2014)

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

2015 рік


1.

Ткачук Н. М. Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності педагогів / Н. М. Ткачук Н.М., Т. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 1(302). – С. 124–130.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

2.

Ткачук Н. М. Структура професійної готовності вчителя профільної школи: теоретичний аспект. / Н. М. Ткачук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – № 19 – С.241 –246.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

3.

Ткачук Н. М. Організація профільного навчання в контексті провідних підходів нового державного стандарту / Н. М. Ткачук // Наукова думка. – 2015. – № 2 – С. 21–25.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

4.

Ткачук Н. М. До питання про перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів в освітньому середовищі Волині / Н. М. Ткачук // Педагогічний пошук. – 2015. – № 3 (87). – С. 19–22.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

5.

Ткачук Н. М. Розвиток професійної компетентності педагогів в інноваційному середовищі експериментального навчального закладу / Н. М. Ткачук // Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти : матеріали обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29 листопада 2015 р., / уклад. А.М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО С. 52–57 – 106 с.

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

6.

Поліщук Н. А. Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в практику роботи сучасного навчального закладу / укладач Н. А. Поліщук. – Луцьк : «Вежа». – 2015. – 52 с.

Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО (протокол № 2 від 19.03.2015).

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

7.

Поліщук Н.А. Особливості формування превентивного середовища навчального закладу / Н. А. Поліщук // Педагогічний пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 43–46.

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

8.


Поліщук Н.А. Використання казки з екологічним сюжетом на уроках природознавства / Н. А. Поліщук // Інформаційно-методичний вісник «Педагогічний калейдоскоп». – 2015. – № 15 . – С. 52–55.
Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти


9.

Поліщук Н.А. Пропедевтика фізичних знань у змісті природознавства початкової школи /Н.А. Поліщук //Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2015 року /уклад. В.О. Савош. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 198–206.

Педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

10.

Поліщук Н.А. Роль музею природи у формуванні екологічної свідомості учнів. процесі /Н.А. Поліщук// Волинський музейний вісник : наук. зб. : Вип. 6. : Музейна педагогіка. Теорія і практика : матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 12 червня 2015 р. /упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 99–102.

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

11.

Поліщук Н. А. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Н. А. Поліщук // Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти : матеріали обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29 листопада 2015 р., / уклад. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО – С. 5765. – 106 с.

Викладачам педагогічних коледжів, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

12.

Камінська В. В. Музейний простір України (каталог корисних посилань на інтернет-джерела). Створення віртуального музею. / укладач. В .В. Камінська. – Луцьк: АБВК, 2015. – 58 с.


Рекомендовано до друку вченою радою ВІППО ( протокол № 4 від 18.09.2014)

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

13.

Камінська В. В. Музейна педагогіка як елемент інноваційного освітнього середовища навчального закладу / В. В. Камінська // Педагогічний пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 34–36.

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

14.

Камінська В. В. Музейна педагогіка в сучасному ЗНЗ: нові підходи // Волинський музейний вісник: наук. зб. : Вип. 6.: Музейна педагогіка. Теорія і практика : матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 12 червня 2015 р. /упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 99–102.

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти15.

Камінська В. В. Роль музейної педагогіки у навчально-виховному процесі / В. В. Камінська //Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 7. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 21-24. – 552 с.

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти

16.

Камінська В. В. Аналіз умов формування готовності педагогів до музейно-педагогічної діяльності / В. В. Камінська // Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти: матеріали обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29 листопада 2015 р., / уклад. Луцюк А. М. – Луцьк : ВІППО – С. 65–71. – 106 с.

Керівникам музеїв ЗНЗ, педагогам, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка