Перелік питань вступного інструктажуСторінка1/5
Дата конвертації03.03.2016
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
«Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010Перелік   питань  вступного  інструктажу

 з безпеки  життєдіяльності 

  

1.     Загальні  відомості  про  навчальний  заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні,  спортзали   тощо). Види та джерела  небезпеки  в  навчальних  приміщеннях,  на  спортивних  майданчиках, навчально-дослідних  ділянках  тощо.


2.     Загальні  правила  поведінки  під  час  навчально - виховного  процесу. Обставини  та  причини  найбільш  характерних  нещасних  випадків, що  сталися  в  навчальних  закладах.
3.     Вимоги  пожежної  безпеки  в навчальному  закладі.  Знайомство  з  правилами  пожежної  безпеки  для  закладів, установ, організацій  і підприємств  системи  освіти  України.
4.     Радіаційна  безпека, дії    у  разі  надзвичайних  ситуацій  природного  і  техногенного  характеру.
5.     Безпека  дорожнього руху.
6.     Побутовий  травматизм. Попередження та дії  у  разі  нещасних   випадків  у  побуті.
7.     Перша (долікарська ) медична допомога у разі  нещасних  випадків , надзвичайних  подій тощо.

«Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010

ІНСТРУКЦІЯ

для проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах
І. Загальні положення

1. Інструкція первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять в навчальних кабінетах.

2. Виконання даної інструкції є обов’язковим для всіх осіб, які проводять заняття в даному кабінеті.

3. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці.

4. Парти, столи, стільці, необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходи з кабінетів.

5. Виконувати роботи, непов’язані із завданням або вказівкою вчителя забороняється.ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Звільніть робоче місце від непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2. Забороняється використовувати електрообладнання із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загораються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

3. Не працюйте на несправному обладнанні.

4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

5. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу учителя.ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи

1. Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2. Під час використання електрообладнання не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією, що втратила захисні властивості. • залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованим кінцем.

 • Переносити ввімкнені прилади, ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою.

 • Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівні прилади, обладнання.

 • Користуватися пошкодженим несправним розетками.

 • Зв’язувати і скручувати електропроводи.

 • Застосовувати побутові електронагрівні прилади ( праски, кип’яитльники, чайники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях де їх застосування непередбачене.

 • Застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, щодо переносних електропроводів.

3 Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

4 Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте Їжу.ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

1 Щоденно після закінчення занять в кабінеті вимкніть електроприлади, освітлення.

2 Приведіть в порядок робоче місце, приберіть сміття.

3 Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

 1. При виявленні несправностей в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення про це учителя.

 2. Не усувайте несправностей електромережі і електрообладнання самостійно.

 3. В разі виникнення пожежі терміново повідомити вчителя або зателефонувати за номером 01.

 4. При евакуації з закладу дотримуватися дисципліни, не панікувати, не відлучатися від вчителя, який проводить урок за розкладом.

 5. У разі травмування необхідно терміново повідомити вчителя або медичного працівника, допомогти перенести потерпілого в медпункт.

 6. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

І. Загальні вимоги

1.1. Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

1.2. Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від ньо­го заходів для врятування людей і гасіння її.

1.3. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.4. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встанов­лювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.5. У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипоже­жного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

1.6. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.7. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справ­ному стані, розміщувати на видних місцях.

1.8. На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1. У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладачів.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папе­ром або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працюйте на несправному обладнанні.

2.4. У фізичних та хімічних кабінетах забороняється працювати учням із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без до­гляду учителя, керівника.

2.5. Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірників, не вимикай­те і не вмикайте електроприладів, викличте аварійну газову службу.

2.6. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передо­ручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або та­кою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими

кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке пере­буває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прила­ди, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чай­ники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладання.

3.5. У фізичних та хімічних лабораторіях забороняється працювати уч­ням з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, учителя.

3.6. Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопо­стачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора шко­ли.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях, лабора­торіях викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання повинні уваж­но оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та вироб­ничі обрізки .

4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників школи-інтернату мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх рятування та евакуацію.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за тел. 01 пожежну частину. (При цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- сповістити про пожежу директора, його заступників;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо га­сіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі, зо­бов'язані:

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

- організувати вимкнення мереж електро- і газопостачання і здійснен­ня інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;

- із метою запобігання пожежі вчителям, вихователя ц не можна зали­шати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, по­трібно зачинити за собою всі двері і вікна;

- організувати перевірку наявності всіх учнів, працівників, евакуйова­них з будівлі за списками і журналами.Порядок дій при виникненні пожежі

1. При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залу­чених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу - дітей, їх евакуацію та рятування.

2. Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у при­міщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 01 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

т розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу (школи) або його заступника.

3. Директор школи, його заступник, який прибув на місце пожежі, зо­бов'язаний:

- перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибут­тя пожежних підрозділів. У випадку загрози для життя людей негайно органі­зувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчаль­них занять;

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

- вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайня­тих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служ­би;

- припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації по­жежі;

- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у

будівлі.


4. Підчас проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- вчителям, вихователям, майстрам та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі

до її ліквідації;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла по­жежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння.

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

- у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти стар­ших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою , а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівни­ки не повертались туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розби­вання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміж­них приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, не­обхідно зачинити всі двері і вікна.

«Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці

ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1. Загальні положення:

1.1. Правила безпеки під час занять з фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури та спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки).

1.2. Ці міри безпеки є обов’язковими для виконання керівниками, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчання та відпочинку в навчальних закладах та оздоровчих таборах тощо, а також усіх учнів навчального закладу.

1.3. Заняття з фізичної культури та спорту у навчальних закладах проводяться відповідно до програми з фізичної культури, затвердженої МОН України. Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки вчителями фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

1.4. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, створена відповідно до рішення виконкому райради.

1.5. Переобладнання спортивних споруд та встановлення додаткового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з представниками райради, районного управління освіти, пожежного нагляду та районної санепідемстанції.

1.6. Для занять з фізкультури та спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров’я.

1.7. Висновок про стан здоров’я медперсонал доводить до відома вчителя фізкультури або особи, яка проводить заняття з фізкультури та сгїЬрту. На підставі цих даних учні розподіляються для занять фізкультурою на основну, підготовчу та спеціальну групи.

1.8. Під час проведення занять з фізкультури та спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні навчальних закладів користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

1.9. У спортивних залах має бути аптечка (на відкритих спортивних майданчиках - переносна аптечка) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень.

1.10. Під час проведення спортивних змагань у навчальному закладі забезпечувати медичне обслуговування.

1.11. Кількість місць у спортивному залі під час проведення занять встановлюється із розрахунку 2,8 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад встановлену норму не дозволяється.

1.12. Підлоги спортивних залів має бути пружними, без щілин і заструпів, мати рівну, горизонтальну і неслизьку поверхню.

1.13. Поверхня підлоги не повинна деформуватися від миття і до початку занять має бути сухою і чистою.

1.14. Приміщення горища спортзалу потрібно утримувати в чистоті і замикати на замок. Ключі від горища зберігати в певному місці. На горищі не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального обладнання.

1.15. Рубильники електромережі мають бути встановлені поза спортзалом. На всіх розетках мають бути зроблені написи про величину напруги та встановлені запобіжні заглушки.

1.16. Температура в роздягальнях для дітей має бути не нижче за 18-20 °С; у спортивних залах не нижче за 15 °С і у душових - 25 °С.

1.17. У спортивному залі на відповідному місці має бути розміщений план евакуації на випадок пожежі.

1.18. Забороняється забивати наглухо і захаращувати двері запасних виходів із спортзалу.

1.19. У кожному спортзалі має бути не менше двох пінних або порошкових вогнегасників.

2. Вимоги безпеки перед початком занять:

2.1. Роздягальні спортзалів мають бути відкриті за 10 хв до занять.

2.2. Черговий по класу приймає роздягальню і відповідає за чистоту і порядок у роздягальні.

2.3. Вхід учнів у спортзал до початку занять забороняється.

2.4. У роздягальні не штовхатися, усі речі розміщувати так, щоб вони не становили загрозу здоров’ю учнів.

2.5. Учні 1-3-х класів роздягаються у своїх класах і в спортзал заводяться вчителем фізкультури.

3. Вимоги безпеки під час проведення занять: 3.1. Загальні вимоги:

• Суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на уроках фізкультури.

• Проводити заняття у спортзалі разом з учителем чи його заступником.

• На уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки у спортивну форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране.

• Взуття має бути з гумовою підошвою.

• У місцях стрибків необхідно мати гімнастичні мати.

• Не виконувати вправи на приладах без страхування.

• Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання учнем вправ.

• При виконанні вправ поточним методом слідувати з інтервалом.

• При виконанні стрибків приземлення має бути м’яким з поступовим присіданням.

• Не виконувати вправи, маючи вологі долоні.

• Після занять потрібно мити руки з милом.

• Бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу.

• Перед виконанням вправ на приладах перевірити закручення гвинтів.

• Спортивна форма завжди має бути чистою.

• Взуття має відповідати розміру, що носить учень.

• При поганому самопочутті, потертостях, пошкодженнях, запамороченнях, болях в серці, печінці, шлунково-кишкових розладах терміново звертатись до викладача.

Не дозволяється:

• Заходити в спортивний зал без спортивною взуття.

• Вживати жувальну гумку на уроці.

• Носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки та годинники.

• Штовхати у спину учня,який біжить попереду.

• Підсідати під гравця, який вистрибує.

• Робити підніжки, чіплятися за форму.

• Переносити важкі прилади без дозволу вчителя.

• Змінювати висоту приладів без дозволу вчителя.

• Переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя. 3.2. Під час занять з гімнастики:

• Гімнастичні прилади не повинні мати у складальних одиницях і з’єднаннях люфтів, коливань, прогинів. Деталі скріплень мають бути надійно закручені.

• Робоча поверхня перекладини, брусів має бути гладенькою. Пластини для скріплення гаків розтяжок мають бути щільно прикручені до підлоги і заглиблені врівень з пологою.

• Гімнастичні мати мають впритул укладатися навколо гімнастичного приладу так, щоб вони перекривали площу зіскоку та можливого зриву або падіння.

• Гімнастичний місток має бути побитий гумою, щоб запобігти ковзанню під час відштовхування.

До занять гімнастикою допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж з техніки безпеки.

Можливість отримання травм під час виконання вправ:

• на несправних приладах;

• без належної страховки;

• без застосування гімнастичних матів;

• на забруднених спортивних приладах, а також під час виконання вправ на приладах із вологими долонями.

Вимоги безпеки до початку занять:

• спортивне взуття має бути з неслизькою підошвою;

• протерти жердину перекладини сухою ганчіркою і зачистити наждачним папером;

• перевірити надійність кріплення перекладини, коня і козла, стопорних гвинтів на брусах;

• у необхідних місцях приготувати гімнастичні мати. Поверхня матів має бути рівною.

Під час проведення занять:

• не виконувати вправ на приладах без дозволу вчителя або його помічника, а також без страховки;

• враховувати інструкції щодо приземлення під час виконання стрибків через прилади;

• не стояти близько до учня, який виконує вправу на приладі;

• не виконувати вправи з вологими долонями;

• під час виконання вправ поточним методом слідкувати за опти-мальністю інтервалів між учнями (з метою запобігання зіткнень).

Дії у разі непередбачених обставин:

• у разі появи в учня больових відчуттів у суглобах рук, почервоніння або потертості шкіри на долонях і поганого самопочуття припинити заняття і сповістити про це викладача;

• у разі виникнення пожежі у спортзалі негайно припинити заняття і вивести учнів із залу, сповістити про пожежу адміністрацію і відповідальні органи, а самому вчителю безпосередньо почати ліквідацію пожежі;

• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального закладу і батьків, і, у разі необхідності, відвезти потерпілого до лікарні.

Вимоги безпеки після закінчення занять:

• прибрати спортивний інвентар у місце його зберігання;

• протерти жердину сухою ганчіркою і зачистити наждачним папером;

• ретельно вимити руки і обличчя з милом. 3.3. Під час занять з легкої атлетики:

• бігові доріжки мають бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького грунту, бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м за лінію фінішу;

• ями для стрибків у довжину мають бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20-40 см. Пісок має бути чистим, розрівняним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихлювати і вирівнювати;

• метання спортивних приладів має проводитися з дотриманням мір безпеки, які унеможливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжина секторів для приземлення спортивних приладів має бути не менш як 60 м.

До занять допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж з техніки безпеки.

Можливе отримання травм під час занять:

• падіння на слизькому грунті або твердому покритті;

• знаходження учня в зоні метання у момент кидка;

• виконання вправ без розминки. Вимоги безпеки до початку занять:

• одягнути спортивний костюм і взуття;

• ретельно підготувати пісок у стрибковій ямі, перевірити у ній відсутність сторонніх предметів;

• протерти ганчіркою прилади для метання. Під час занять враховують, що:

• бігова доріжка має продовжуватись не менш як на 15-20 м за лінію фінішу;

• можливі зіткнення команд, пов’язані з несподіваною зупинкою учнів;

• стрибки не слід виконувати на вологому слизькому ґрунті, приземлюватись на руки під час стрибку;

• у зоні метання не повинно бути учнів під час виконання кидка;

• обов’язковим є подання команди на право виконати метання-приладу;

• не треба стояти з правого боку від учня, який виконує метання;

• підбирати прилади із зони метання без дозволу вчителя забороняється;

• передавати прилади для метання кидком забороняється;

• не залишати на місцях занять граблі та лопати;

• перед метанням подивитися, чи немає людей у напрямку кидка.

Дії у разі непередбачених обставин:

• у разі поганого самопочуття учень повинен припинити заняття;

• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального закладу і батьків, і, у разі необхідності, відвезти потерпілого до лікарні.

3.4. Під час проведення занять з лижної підготовки:

• Місце проведення занять з лижної підготовки - профіль схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведення треба вибирати відповідно до вікових особливостей учнів.

• Навчальний майданчик для початкового навчання катання на лижах має бути захищений від вітру. Розмір майданчика має забезпечувати дистанцію між лижниками не менш як 10 м.

Крім того:

• обов’язковий попередній інструктаж учнів;

• запобігати можливим передумовам отримання травм. Вимоги безпеки до початку занять:

• оглянути спорядження;

• перевірити справність кріплення;

• перевірити стан лижні.

Під час проведення занять слід враховувати, що:

• інтервал руху поміж учнями повинен становити 3-4 м на дистанції не менше 25-35 м під час спуску вниз;

• після спуску не треба зупинятися біля підніжжя;

• під час спуску треба обережно утримувати лижні палиці. Дії у разі непередбачених обставин:

• обмороження або погане самопочуття;

• зіпсування кріплень;

• отримання травм.

3.5. Під час проведення занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол):

• Спортивні майданчики повинні мати покриття із рівною і не-слизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що призводять до травмувань.

• Майданчики не можна обгороджувати канавами і влаштовувати дерев’яні або цегляні бровки. Не менш ніж на 2 м від майданчика не має бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

• Під час занять, тренувань і змагань учні мають виконувати вказівки вчителя, тренера, судді, дотримуватись встановлених правил і послідовність занять, поступово додавати навантаження на м’язи з метою запобігання травмувань.

• Перед початком гри слід відпрацювати техніку ударів і ловлення м’яча, правильну стійку і падіння під час приймання м’яча, персональний захист.

• Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легким, не утруднювати рухів, взуття у гравців - гандболістів, баскетболістів - на гнучкій підошві, у футболістів - на жорсткій підошві.

• Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших гравців.

• Учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні засоби: захисні щитки під гетри, воротарям - рукавички.

• На майданчику для гри в гандбол мати безпечну зону в 1 м уздовж бокових ліній і не менш як 2 м за лицьовими лініями.

• Кільця для гри у баскетбол слід закріпляти на висоті 3,05 м від підлоги спортзалу.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять:

4.1. При підведенні підсумків підкреслити виконання учнями мір безпеки при проведенні занять.

4.2. Зайти у роздягальню, одягтися і, з дозволу вчителя, вийти зі спортзалу.

4.3. Під нас одягання бути охайним, не штовхатись.

4.4. Черговий ж© класу прибирає роздягальню і передає и вчителю фізичного виховання.

4.5. Кожному учню після занять у спортзалі необхідно ретельно вимити руки та обличчя з милом.

4.6. Після 3 та 4 уроків необхідно зробити вологе прибирання підлоги спортзалу та матів.

5. Вимети безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1. У разі появи в учня больових відчуттів, поганому самопочутті - припинити заняття і сповістити про це вчителя.

5.2. Якщо учень зазнав травми, треба негайно надати йому першу медичну допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального закладу і батьків і, у разі необхідності, відвести потерпілого до лікарні.

5.3. У разі виникнення пожежі у спортзалі негайно припинити заняття, вивести учнів із залу, сповістити про пожежу адміністрацію і відповідальні органи, а самому вчителю безпосередньо почати ліквідацію пожежі.

«Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ

1. Загальні вимоги безпеки:

1.1. Вибирають такий об’єкт для екскурсій, на якому забезпечується повна безпека її проведення.

1.2. Керівники (педагоги навчального закладу) відповідають за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів.

1.3. Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за гуртківцями.

1.4. Забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристроях при настанні грози, під час дощу, туману і в темний час доби.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії:

2.1. Перед кожною екскурсією гуртківців ознайомитись із загальною характеристикою об’єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення екскурсії.

2.2. Кількість гуртківців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік.

2.3. Вирушаючи на екскурсію з гуртківцями, керівник повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги.

2.4. Допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час проведення екскурсії.

2.5. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку гуртківців і відмічають присутніх.

3. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії:

3.1. Другу перекличку і відмітку присутніх гуртківців проводять після прибуття на місце екскурсії.

3.2. Якщо для доставки гуртківців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих. При цьому у транспортні засоби входять спочатку гуртківці, а потім особа, яка ними керує. У такому самому порядку здійснюється висадка учнів із транспортною засобу. Можна доставляти гуртківців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини.

3.3. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах забороняється.

3.4. Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів.

3.5. Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. Необхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну воду у пляшці.

3.6. Підчас екскурсії гуртківцям забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка