Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах напн україни у 2012 роціСкачати 310.1 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір310.1 Kb.

Перелік тем дисертаційних досліджень,

захищених в УСТАНОВАХ НАПН УКРАЇНИ

у 2012 році
На здобуття наукового ступеня доктора наук09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 1. Цимбал Т. В. Феномен еміграції: досвід філософської рефлексії / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. Б. В. Новіков.

09.00.10 – філософія освіти

 1. Матвієнко П. В. Філософська культура в освітньому дискурсі: світоглядно-когнітивний аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. І. Ф. Надольний.

 2. Уваркіна О. В. Націотворчий потенціал української освіти в умовах глобалізації / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. В. П. Андрущенко.

 3. Черепанова С. О. Культуротворчий потенціал філософії освіти: особистість – наука – мистецтво / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., с.н.с. З. Ф. Самчук.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Венера В. Є. Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н., проф. Н. М. Дем’яненко.

 2. Осадчий І. Г. Теорія і практика спрямованого розвитку системи загальної середньої освіти сільської місцевості / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. М. Мадзігон.

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

 1. Карташова Л. А. Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф., В. М. Мадзігон.

13.00.03 – корекційна педагогіка

 1. Долженко А. І. Педагогічні основи соціально-трудової адаптації учнів молодших класів допоміжної школи / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кон. – д.психол.н., проф. Т. В. Сак.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Коновець С. В. Теоретичні і методичні основи творчого розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. І. А. Зязюн.

 2. Марусинець М. М. Система формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. Я. Савченко.

 3. Пригодій М. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. О. Носко.

 4. Саєнко Т. В. Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н., проф. Г. О. Козакова.

 5. Секрет І. В. Теоретичні і методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. І. Луговий.

 6. Сушенцева Л. Л. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. Г. Ничкало.

 7. Шкваріна Т. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до навчання дошкільників / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. М. Плахотник.

 8. Щербак О. І. Теоретичні і методичні засади професійно-педагогічної освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. Г. Ничкало.

 9. Яцула Т. В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

13.00.06 – теорія та методика управління освітою

 1. Борова Т. А. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. Є. Г. Василівна.

 2. Касьянова О. М. Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. Є. Г. Василівна.

13.00.07 – теорія і методика виховання

 1. Артюшенко А. О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 2. Гонтаровська Н. Б. Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 3. Кучинська І. О. Розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ–30-і роки ХХ століття) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 4. Мірошніченко В.І.Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. І. О. Грязнов.

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 1. Бєлєнька Г. В. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. І. Бондар.

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

 1. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні засади застосування дистанційних технологій навчання дисциплін професійної та практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. І. Жалдак.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

 1. Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості (гендерні аспекти) / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Г. О. Балл.

 2. Полуніч О. В. Психологічні механізми часової організації життєвого досвіду індивіда/ Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Т. М. Титаренко.

 3. Тополов Є. В Генеза професійної агресивності особистості / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.02 – психофізіологія

 1. Лазаренко С. І. Психофізіологія моторних установок людини / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., доц. В. В. Клименко.

 2. Соловйов О. В. Психосемантична регуляція функціональних систем людини / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., доц. В. В. Клименко.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

 1. Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 2. Тоба М. В. Соціально-психологічні особливості виникнення і функціонування норм в студентських групах / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д. психол.н., проф. Л. Е. Орбан-Лембрик.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

 1. Біла І. М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. –д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

 2. Іванцова Н. Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 3. Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. М. Й. Боришевський.

 4. Сєдих К. В. Психологія взаємодії сім’ї з освітніми соціальними інституціями / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 5. Яланська С. П. Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх учителів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.


На здобуття наукового ступеня кандидата наук

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 1. Захарова С. О. Людиновимірність дизайнерської діяльності (соціально-філософський контекст) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. І. С. Рижова.

 2. Левченко А. В. Організації українського козацтва XVI–XVIII ст. як чинник державотворення: соціально-філософський аналіз / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Н. К. Петрук.

 3. Лисенко А. С. Праксеологічний вимір філософського знання як засіб удосконалення вищої освіти України / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. М. П. Лукашевич.

09.00.10 – філософія освіти

 1. Гриценко М. В. Якість і доступність вищої освіти (філософсько-методологічний аспект) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. П. Андрущенко.

 2. Демідас О. О. Людиновимірність освітнього менеджменту: філософська інтерпретація / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. І. М. Предборська.

 3. Корсак К. В. Концепція сталого розвитку у змісті філософії освіти / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. С. Лутай.

 4. Шеремет Л. А. Порівняльний аналіз впровадження настанов Болонського процесу в Україні та Німеччині (філософський аспект) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Є. А. Пінчук.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Волощук А. В. Система художньої освіти школярів у спадщині Золтана Баконія (1946-1989 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Т.К. Завгородня.

 2. Дебич М. А. Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. Т.В. Кірик.

 3. Жаданова О. М. Розвиток ідей К. Д Ушинського про духовно-моральне виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857–1917) / Інститут педагогіки НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., с.н.с Л. В. Пироженко.

 4. Литовченко І. М. Розвиток теорії та практики освіти дорослих у педагогічній спадщині Малколма Ноулза (1913-1997 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Огієнко.

 5. Радченко Ю. Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина ХІХ – початок ХХ століття) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. О. А. Лавріненко.

 6. Соколовська Л. А. Розвиток освітнього процесу в колегіумах України (XVIII – початок XIX століття) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. Н.М. Демяненко.

 7. Фещенко Г. В. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20–30-ті роки ХХ століття) / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. С. Побірченко.

 8. Шпарик О. М. Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі / Інститут педагогіки НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., с.н.с. Н. П. Дічек.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

 1. Вишник О. О. Методика мовленнєвого розвитку учнів 1-2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. С. Вашуленко.

 2. Грона Н. В. Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н, проф. М. С. Вашуленко.

 3. Палій Н. Т. Особливості навчання української грамоти учнів 2 класу шкіл з румунською мовою викладання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н, проф. О. Н. Хорошковська.

 4. Ярмолюк А. В. Формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні письмові висловлювання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. Т. Шелехова.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

 1. Васюта С. Д. Методика розкриття образності ліричного твору в процесі навчання української літератури в 10-11 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Л. М. Овдійчук.

 2. Гаврилюк О. В. – Формування в учнів діалогічної взаємодії з текстом учнів 5-7 класів на уроках української літератури / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. А. М. Фасоля.

 3. Данильченко І. Г. – Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. З. О. Шевченко.

 4. Шевчук Л. М. – Методика групової роботи над текстом на уроках читання в 1-2 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Н. Хорошковська.

13.00.02 – теорія та методика навчання (кримськотатарська мова)

 1. Мамутова З. С. Навчання лексики кримськотатарської мови учнів 5-6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – доктор. пед. наук, проф. М. С. Вашуленко.

 2. Яяєва Н. М. Розвиток діалогічного мовлення учнів п’ятих класів у процесі навчання кримськотатарської мови / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Н. Хорошковська.

13.00.02 – теорія та методика навчання (мова іврит)

 1. Бакуліна Н. В. Формування усного мовлення першокласників у процесі навчання мови іврит у школах України / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н. І.П. Ґудзик, д. пед.н., проф. О. Н. Хорошковська.

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

 1. Благосмислов О. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Коберник.

 2. Коляновська М. С. Формування професійних намірів старшокласників у процесі художньо-трудової підготовки / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Л. П. Сокольська.

 3. Примаченко Н. М. Формування маркетингової культури у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. В. В. Мадзігон.

 4. Туташинський В. І. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації учнів у процесі профільного навчання з технологій / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. М.І. Піддячий.

 5. Яровий К. О. Розвиток технічного мислення у майбутніх учителів трудового навчання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., В. К. Сидоренко.

13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

 1. Кононенко Н. О. Комплексне використання засобів навчання хімії у процесі вивчення будови речовини в основній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. С. Максимов.

 2. Янків К. Ф. Формування у старшокласників понять про газові закони у факультативному навчанні хімії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. С. Максимов.

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

 1. Супричов О. В. Формування країнознавчих понять в учнів основної школи у процесі факультативних занять з географії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Г. Назаренко.

 2. Кудирко В. І. Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

 3. Безверха Ю. В. Методика навчання фізичної географії України з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

 4. Козаченко І. О. Методика реалізації взаємозв’язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. В. Кондрашова.

13.00.02 – теорія та методика навчання

(історія та суспільствознавчі дисципліни)

 1. Бондарук І. П. Формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Помету.

 2. Будас А. П. Методика навчання правознавства студентів економічних спеціальностей / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.іст.н., проф. Т. В. Ладиченко.

 3. Гаврилюк Ж. М. Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії України у 8-9 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.іст.н., проф. Т. В. Ладиченко.

 4. Житкова Н. М. Формування предметних умінь з правознавства в учнів 9-10 класів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. І. І. Смагін.

 5. Луніка О. В. Методичні засади відбору та реалізації краєзнавчої складової курсу історії України в 7-8 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Г. В. Сєрова.

 6. Муляр О. П. Формування толерантності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. Р. Арцишевська.

 7. Письменна Н. О. Формування ціннісно-смислового ставлення до людини у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх працівників правоохоронних органів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Пометун.

 8. Пузіков Д. О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Пометун.

 9. Трухан О. Ф. Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Пометун.

13.00.03 – корекційна педагогіка

 1. Адамюк Н. Б. Особливості вивчення лексики української жестової мови глухими учнями початкової школи / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д. пед. н., с.н.с. С. В. Кульбіда.

 2. Воробель Г. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності навчально-виховного закладу «школа-дитячий садок» для дітей з порушеннями слуху / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. С. В. Кульбіда.

 3. Лисенкова І. П. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д. пед.н., проф., М. М. Букач.

 4. Набоченко О. О. Формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Н. І. Малюхова.

 5. Трикоз С. В. Корекція сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників засобами дидактичних ігор та вправ / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д. психол. н., проф. О. П. Хохліна.

 6. Шапочка К. А. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення ангійської мови / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. А. А. Колупаєва.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Авраменко О. О. Підготовка кваліфікованих робітників ювелірного профілю на підприємствах і в професійно-технічних навчальних закладах України / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Т. П. Усатенко.

 2. Базурін В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. Д. Руденко.

 3. Беседа Н. А. Підготовка вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. І. Бобрицька.

 4. Бондаренко Т. С. Формування готовності до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Г. І. Сажко.

 5. Висоцька Л. Є. Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

 6. Грушева А. А. Формування управлінської компетентності бакалаврів економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. М. Калініна.

 7. Дубовик С. М. Формування продуктивного стилю спілкування у майбутніх викладачів економіки / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. М. Савенкова.

 8. Калита О. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій // Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. В. Дивак.

 9. Короткова Л. І. Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

 10. Костюк Д. А. Формування фахової компетентності майбутніх техників-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. І. Свистун.

 11. Кутова О. М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Отич.

 12. Наливайко Г. В. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.наук, доц. Т. А. Борова.

 13. Несін Ю. М. Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Є. П. Голобородько.

 14. Обривкіна О. М. Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. К. М. Старченко.

 15. Омельченко Г. Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

 16. Панасюк Н. Л. Формування економічних знань в майбутніх інженерів-педагогів у професійній підготовці вищих технічних навчальних закладів / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Савенкова.

 17. Русанов Г. Г. Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доцент Л. М. Сергеєва.

 18. Самойленко Н. Ю. Розвиток методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. В. Кудикіна.

 19. Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Онкович.

 20. Сідельник Н. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

 21. Смоляна Н. В. Поєднання професійного навчання з виробничою працею в закладах профтехосвіти України (1959–1991 рр.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. О. В. Аніщенко.

 22. Сокол Т. Г. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. Б. Лук'янова.

 23. Степаненко О. І. Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. О. Голік.

 24. Ткачук Н. М. Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. І. Пуцов.

 25. Торчевський Р. В. Педагогічні умови розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. В. Ягупов.

 26. Удалова О. Ю. Професійна адаптація жіночої молоді у навчально-виховному процесі ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. В. Є. Штифурак.

 27. Худякова І. М. Науково-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з геоінформатики / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.тех.н., доц. В. А. Скороходов.

 28. Чернова Т. Ю. Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

 29. Чугуй Л. В. Аксіологічні основи формування змісту безпеки життєдіяльності у підготовці майбутніх спеціалістів аграрного профілю / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

 30. Шемчук В. А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. В. Ягупов.

 31. Юденкова О. П. Педагогічні умови використання інноваційних виробничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. В. Кудикіна.

 32. Яковина А. В. Формування готовності вчителів предметів природничого циклу до роботи з обдарованими учнями в системі діяльності районних методичних кабінетів / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. І. С. Волощук.

 33. Янишин О. К. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Онкович.

13.00.05 – соціальна педагогіка

 1. Алендарь Н. І. Соціальна адаптація учнів 9-11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. П. Пустовіт.

 2. Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніхустановах/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

 3. Замула С. Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціалізованих виховних установах/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

 4. Лазаренко О. О. Профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності органів внутрішніх справ / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

 5. Постолюк Г. І. Розвиток соціальних служб з профілактики відмов матерів від немовлят в Україні / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

 6. Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. І. П. Ящук.

 7. Церклевич В. С. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Ю. М. Жданович.

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

 1. Ковальська О. П. Управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. І. Гуменюк.

 2. Колосова Л. М. Управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у безперервній регіональній педагогічній освіті / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. Є. Р. Чернишова.

 3. Кретович С. С. Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу I-II рівня акредитації / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Єльникова.

 4. Любченко Н. В. Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. Є. Р. Чернишова.

 5. Одайський С. І. Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. К. Мельник.

 6. Рожнова Т. Є. Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. К. Мельник.

13.00.07 – теорія і методика виховання

 1. Бойван О. С. Формування гуманних стосунків у студентівнавчальних закладів І-ІІ рівній акредитації / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., проф. Г. Д. Панченко.

 2. Зубцова Ю. Є. Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. І. Сібіль.

 3. Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

 4. Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Гриньова.

 5. Панчук А. П. Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

 6. Петренко Т. В. Виховання самоповаги у студентів коледжу в процесі навчально-виховної діяльності/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

 7. Чиренко Н. В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. Л. Кононко.

 8. Чорней І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М. Г. Іванчук.

 9. Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Федоренко.

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 1. Онищук І. А. Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. Л. Кононко.

 2. Павлюк Т. О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням ком’ютера/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська.

 3. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу у сім’ї / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Л. В. Лохвицька.

13.00.09 – теорія навчання

 1. Рябуха І. М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі / Інститут педагогіки НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., с.н.с. Л. М. Калініна.

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

 1. Драган Е. В. Комп’ютерно орієнтована технологія оцінювання навчальних досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій тестування / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.ф.-м.н., проф. Ю. С. Жарких.

 2. Капустян І. І. Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., М. П. Лещенко.

 3. Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. О. М. Спірін.

 4. Крупський Я. В. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф. В. М. Михалевич.

 5. Плюш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Овчарук.

 6. Проценко Г. О. Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. В. Морзе.

 7. Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф. В. Ю. Биков.

 8. Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

 1. Васюк К. М. Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди життєвих криз / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 2. Візнюк І. М. Психосоматичні кореляти психологічної стійкості особистості / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. І. О. Котик.

 3. Головкова Н. О. Пізнавальні почуття як чинник динаміки образу «Я» особистості / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. В. В. Клименко.

 4. Грандт В. В. Копінг-ресурси як чинник збереження професійного здоров’я особистості / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Ж. П. Вірна.

 5. Грановська О. Я. Переживання самотності особистістю в подружньому житті / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. В.Чепелєва.

 6. Карпенко Є. В. Трансформація захисних механізмів у процесі само актуалізації особистості/ Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 7. Пилипенко Н. М. Мотиваційні чинники адаптації молодої людини до ситуації кризи професійного становлення / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., с.н.с. О. М. Корніяка.

 8. Резникова Н. В. Інтуїтивний компонент в структурі когнітивного стилю навчальної діяльності студентів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 9. Саннікова А. О. Диференціально-психологічний аналіз сценічних бар’єрів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. О. В. Кузнєцова.

19.00.04 – медична психологія

 1. Березовська І. В. Індивідуально-типологічні особливості пацієнтів із «зубощелепною аномалією», їх психологічний супровід та корекція / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

 1. Антонова З. О. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації підлітків / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. В. Москаленко.

 2. Брийовська І. Б. Крос-культурні відмінності ціннісних орієнтацій турецьких та українських працівників фармфірм / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 3. Голота А. С. Соціально-психологічні особливості етнонаціональної ідентичності українсько-російських білінгвів / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

 4. Губеладзе І. Г. Психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

 5. Єсип М. З. Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.філос.н., доц. С. Л. Грабовська.

 6. Зеленська Т. А. Соціально-психологічні особливості самоідентифікації студентів технічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. В. Москаленко.

 7. Казюк Б. А. Соціальна обдарованість в структурі професійного образу «Я» курсантів внутрішніх військ МВС України / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 8. Ніконова О. Ю. Соціально-психологічні ознаки спів залежної особистості: гендерний аспект / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., с.н.с. П. П. Горностай.

 9. Примак Ю. В. Соціально-психологічні механізми формування особистісної ідентичності підлітків у нуклеарній сім’ї / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

 10. Раєвська Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. –д.психол.н., проф. Н. Ю. Максимова.

 11. Ралько І. М. Психологічні особливості становлення особистісної свободи у студентської молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. П. Москалець.

 12. Терещенко К. В. Соціально-психологічні чинники розвитку національної ідентичності українців і росіян в Україні / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

 13. Хаірова С. І. Етнопсихологічні особливості впливу батьків на адаптивну поведінку дітей / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Л. М. Коробка.

 14. Ющенко І. М. Особливості адаптації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до соціальних змін / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. А. Г. Скок.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

 1. Блохіна І. О. Психологічні чинники становлення професійно-етичних настановлень майбутніх фахівців з управління навчальними закладами / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. О. В. Винославська.

 2. Вус В. І. Особливості аксіогенезу підлітків у процесі релігійної освіти / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. –д.психол.н., проф. О. М. Кокун.

 3. Дронова О. С. Схильність до ризику як чинник агресивної поведінки неповнолітніх / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. С. Медведєв.

 4. Ігнатенко О. В. Психологічні особливості прояву репродуктивної установки у юнацькому віці / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 5. Кияшко М. О. Життєвий вибір як чинник духовного розвитку особистості в юнацькому віці / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М. Й. Боришевський.

 6. Коваленко-Кобилянська І. Г. Психологічні чинники ставлення літньої людини до смерті / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М. Л. Смульсон.

 7. Контни У.-Е. Психологічні механізми розвитку професіоналізму соціального працівника / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 8. Крицька А. М. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх дизайнерів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 9. Куліш В. І. Особливості усвідомлення майбутніми психологами перспектив професійної самореалізації / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Т. М. Яблонська.

 10. Назаренко І. Є. Формування емоційного ставлення до життя в майбутніх соціологів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. В. Турбан.

 11. Оверчук О. О. Креативність як чинник саморозвитку молодших школярів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

 12. Сизко Г. А. Психологічні особливості розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. Л. Зливков.

 13. Соловйова Л. І. Індивідуальні особливості розвитку вольової поведінки старших дошкільників / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. О. Піроженко.

 14. Чала Ю. М. Особливості набуття професійно значущого досвіду майбутніми психологами / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доцент Н. О. Михальчук.

 15. Чекстере О. Ю. Психологічні особливості децентрації дітей, залежних від комп’ютерно-ігрової діяльності / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Л. О. Кондратенко.

 16. Юдєєва Т. В. Особливості сугестивності соціально дезадаптованих неповнолітніх / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н. І. Ф. Манілов.

19.00.08 – спеціальна психологія

 1. Андрусишина Л. Є. Особливості інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф.. Є. Ф. Соботович.

 2. Гончарук Н. М. Формування комунікативних навичок розумово відсталих підлітків в умовах шкільної групи / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. В. Сак.

 3. Ляшко В. В. Передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д. психол. н., проф. О. П. Хохліна.

19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

 1. Блешмудт П. П. Психологічні умови підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

 2. Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

 3. Ковальчук О. С. Психологічні умови формування в технічних університетах соціальної відповідальності майбутніх інженерів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. О. В. Винославська.

 4. Кононець М. О. Психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

 5. Пашкіна А. М. Психологічні особливості розвитку індивідуальних і групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Л. Я. Малімон.

 6. Толков О. С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка