Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах напн україни у 2014 роціСкачати 311.38 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір311.38 Kb.

Перелік тем дисертаційних досліджень,

захищених в УСТАНОВАХ НАПН УКРАЇНИ

у 2014 році
На здобуття наукового ступеня доктора наук


09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 1. Андрієнко О. В. Світоглядні універсалії демократичного суспільства / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. Т. О. Андрєєва.

 2. Артеменко А. П. Топологія соціальної ідентичності / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. Т. С. Воропай.

 3. Зубов В. О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. М. І. Михальченко.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

  1. Вовк М. П. Теорія і практика вивчення фольклористики у класичних університетах України (друга половина XIX– початок XXI ст.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Семеног.

  2. Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті pp. XX століття) / Інститут педагогіки НАПН України.

  3. Ільченко О. Ю. Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України (ХVІІ–ХVІІІ ст.) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. А. М. Бойко.

  4. Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти у вітчизняній педагогіці 1964 – 1984 рр. / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. В. Сухомлинська.

  5. Ткаченко А. В. Професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А. С. Макаренка / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. В. Гриньова.

  6. Товканець Г. В. Розвиток економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини у XX столітті. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. Г. Ничкало.

13.00.02 – теорія та методика навчання

(сільськогосподарські дисципліни)

  1. Боголюбов В. М. – Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого розвитку суспільства / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. М. Рідей.

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

  1. Назаренко Т. Г. Теоретико-методичні засади навчання геоаграфії в профільній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

  1. Вайнтрауб М. А. Теоретико-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників з металообробки в професійно-технічних навчальних закладах/ Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Є. В. Кулик.

  2. Жижко О. А. Становлення та розвиток професійної освіти маргінальних груп населення Мексики і Венесуели / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. Б. Лук’янова.

  3. Коваль П. М. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів засобами мистецтва / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. І. А. Зязюн.

  4. Пазюра Н. В. Теорія і практика внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу в Японії та Південній Кореї / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. Г. Ничкало.

  5. Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів/ Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. В. І. Свистун.

  6. Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н., проф. Г.О. Козлакова.

  7. Скиба Ю. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності в умовах збалансованого розвитку / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н., проф. В. П. Сергієнко.

  8. Сотська Г. І. Теоретичні і методичні засади формування класичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Отич.

  9. Сулаєва Н. В. Неформальна мистецька освіта майбутнії учителів у художньо - творчих колективах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. П. Лещенко.

  10. Сущенко Л. О. Теоретичні і методичні засади організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. В. Биковська.

  11. Хоменко П. В. Теоретичні і методичні основи природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. М. Кравченко.

13.00.05 – соціальна педагогіка

  1. Парфанович І. І. Теоретико-методичні профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. П. Кравець.

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

  1. Гладкова В. М. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Галус.

  2. Драч І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

  3. Камишин В. В. Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.тех.н., проф. О. М. Рева.

13.00.09 – теорія навчання

  1. Васьківська Г. О. Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. Я. Савченко.

  2. Дмитрук Л. А. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  3. Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. М. Бібік.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  1. Александров Д. О. Психологія становлення особистості працівника органів внутрішніх справ / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. В. С. Медведєв.

  2. Костюченко О. В. Перцептивні основи образу світу у студентів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

  3. Малкова Т. М. Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  4. Орап М. О. Психологічні основи організації мовленнєвого досвіду особистості / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Л. В. Засєкіна.

  5. Ставицький О. О. Психологія проявів гандикапізму та їх регуляція / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

  1. Бевз Г. М. Соціально-психологічні та організаційні засади функціонування інституту замісної сім’ї / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Т. В. Говорун.

  2. Гобунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., с.н.с. П. П. Горностай.

  3. Горбань Г. О. Психологія прийняття управлінських рішень у соціальних системах на рівні міської громади / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Ю. М. Швалб.

  4. Ковальчук З. Я. Генетично-психологічні засади оптимізації педагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  5. Лучинкіна А. І. Психологічні закономірності соціалізації особистості у віртуальному просторі / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Н. Ю. Максимова.

  6. Пілецька Л. С. Соціально-психологічні основи професійної мобільності особистості / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Н. Є. Завацька.

  7. Яремчук О. В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. В. О. Татенко.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  1. Грись А. М. Теоретико-методологічні засади підготовки психологів до роботи з дезадаптованими неповнолітніми / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Н. Ю. Максимова.

  2. Олександренко К. В. Психологія розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців міжнародних відносин / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  3. Чуйко О. В. Психологія особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  4. Яблонська Т. М. Психологічні засади розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. М. Й. Боришевський.

19.00.08 – спеціальна психологія

  1. Макарчук Н. О. Психологія особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кон. – д. психол. н., проф. І. Д. Бех.


На здобуття наукового ступеня кандидата наук

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

  1. Мартюшева А. О. Автономія індивіда в соціальних контекстах сучасності: можливості «повернення суб’єкта» / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.філос.н., доц. Л. С. Горбунова.

  2. Саракун Л. П. Культурна політика як чинник конституювання національної ідентичності / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. М. Г. Кітов.

09.00.10 – філософія освіти

  1. Гриценко Т. В. Мультикультуралізм у контексті американської системи освіти: філософський аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. І. М. Предборська.

  2. Гулько О. В. Філософія проектної освіти у контексті сучасних соціокультурних викликів / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. І. М. Предборська.

  3. Матусевич Т. В. ґендерно орієнтована освіта як чинник становлення особистості: філософський аналіз / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. О. В. Фатхутдінова.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

  1. Височина Т. М. Підготовка кваліфікованих робітників в Автономній республіці Крим (20 – 40 роки XX століття / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. А. Макаренко.

  2. Гергуль С. М. Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. С. Бондар.

  3. Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857 – 1947 рр.) / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. О. Кравченко.

  4. Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ–на початку ХХІ століття) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. І.Б. Зарубінська.

  5. Пиж Н. М. Практична підготовка вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982-2010 рр.) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. В. К. Майборода.

  6. Сінельнікова Н. О. Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Олексюк.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

  1. Хома Т. В. – Формування культури українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного середовища / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Н. Хорошковська.

  2. Шрамко О. О. – Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського регіону / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. С. Вашуленко.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

  1. Петровська Т. В. Розвиток образного мислення молодших школярів на уроках літературного читання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. П. Паламар.

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

  1. Белан Т. Г. Професійна адаптація майбутніх учителів технологій в процесі педагогічної практики / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доцент Н. М. Носовець.

  2. Король А. М. – Методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. П. Тименко.

13.00.02 – теорія та методика навчання

(історія та суспільствознавчі дисципліни)

  1. Байкєніч Г. В. Методика використання словесно-друкованих засобів навчання старшокласників на уроках історії України / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Ф. Турянська.

  2. Барнінець О. В. Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 7–8 класів у навчанні історії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. К. О. Баханов.

  3. Возна З. О. Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.іст.н., проф. Т. В. Ладиченко.

  4. Гончарова О. А. Методика реалізації цінністно-діяльністного підходу в процесі навчання нової історії в основній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. І. Мацейків.

  5. Кучер О. А. Формування громадянської компетентності учнів профільних класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів/ Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.іст.н., проф. Т. В. Ладиченко.

  6. Люшин М. О. Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-8 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Ю. П. Олексін.

  7. Малецька Т. В. Формування хронологічних знань в учнів 5–7 класів на уроках історії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Ю. П. Олексін.

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

  1. Ганчук О. В. Організація групової пізнавальної діяльності студентів під час навчальних екскурсій з географії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.наук, проф. Л. І. Зеленська.

  2. Гончарові Н. О. Диференційований підхід до розроблення і використання дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  3. Мироненко Л. Л. Формування суспільствознавчих понять в учнів 9–10 класів у процесі навчання економічної географії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Гриньова.

  4. Топузова А. В. Діяльність Українського географічного товариства в галузі шкільної географічної освіти / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. Г. Криловець.

  5. Тросюк С. Д. Формування предметної компетентності з географії України в учнів основної школи / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

  1. Клименко С. О. Формування предметної компетентності з біонеорганічної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н.Н. Чайченко.

  2. Косцова І. Г. Формування знань студентів металургійних спеціальностей із загальної хімії у процесі лабораторних занять / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Г. Ярошенко.

13.00.03 – корекційна педагогіка

  1. Глазунова Т. С. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. В. Литовченко.

  2. Гриненко О. М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. І. Трофименко.

  3. Мозолюк-Коновалова О. М. Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Чеботарьова.

  4. Пригода З. С. Корекція дизорфографій в учнів 5-6-тих класів загальноосвітніх шкіл для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. І. Бартєнєва.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

  1. Балахадзе Л. А. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в Мексиці / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. В. Лапаєнко.

  2. Бенькович Н. В. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної технології навчання у підготовці викладачів педагогіки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. Л. М. Новікова.

  3. Бешок Т.В. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. П. Васянович.

  4. Бондаренко Л. А. Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. О. М. Олексюк.

  5. Гальченко Л. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., доц. А. В. Сватьєв.

  6. Гейко Ю. В. Формування готовності майбутніх викладачів іноземних мов до здійснення дистанційного навчання / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. М. Левшин.

  7. Гоменюк Д. В. Педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників для автосервісу у професійно-технічних навчальних закладах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. В. Кудикіна.

  8. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічної освіти у міжкурсовий період / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. В. Ягупов.

  9. Ковальчук Т. І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. Т. Ф. Мельничук.

  10. Козинець І. І. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. Л. М. Новікова.

  11. Король В. М. Формування управлінської компетентності у майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. В. І. Свистун.

  12. Кравець С. Г. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Єльникова.

  13. Кравченко О. П. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Семеног.

  14. Кришталь А. О. Педагогічні умови застосування технології проектного навчання у підготовці майбутнії фахівців з пожежної безпеки / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доцент І. І. Осадченко.

  15. Липська Л. В. Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. А. Карташова.

  16. Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. В. І. Свистун.

  17. Магдюк О. В. Професійна підготовка шкільних консультантів в університетах США / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. М. Бідюк.

  18. Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. О. Носко.

  19. Марковська О. Є. Педагогічні умови організації виробничого навчання і практики майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

  20. Масленникова Т. А. Формування економіко-правової компетентності у майбутніх юристів в процесі фахової підготовки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. В. С. Рижиков.

  21. Наконечна О. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. І. В. Сопівник.

  22. Омельчук О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. Л. А. Сущенко.

  23. Паламарчук О. Ф. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в університетах Франції / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. Л. В. Кнодель.

  24. Пахомова С. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. Г. О. Козлакова.

  25. Пілюгіна Т. М. Професійна підготовка працівників податкової служби у вищих навчальних закладах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. С. В. Тезікова.

  26. Полюхович Н. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів основ економіки у процесі фахової підготовки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., проф. В. С. Рижиков.

  27. Ружицький В. А. Розвиток професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Отич.

  28. Самойлова М. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. Б. Лук’янова.

  29. Сулима Т. С. Формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. Л. Л. Сушенцева.

  30. Чернишова М. О. Формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України В. В. Олійник.

  31. Шлянчак С. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. В. Авраменко.

  32. Ярощук К. І.  Формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів при вивченні спеціальних дисциплін / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – д.пед.н., доц. М. А. Пригодій.

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

  1. Меркулова С. І. Управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. К. Мельник.

  2. Холостенко Т. В. Організаційно-педагогічні умови управління професійним самовдосконаленням керівника позашкільного навчального закладу / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., проф. В. М. Гладкова.

13.00.07 – теорія і методика виховання

  1. Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Бєлєнька.

  2. Аносова А. В. Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. В. Мачуський.

  3. Богута В. М. Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

  4. Дикало В. І. Поліетнічне виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. А. Комаровська.

  5. Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні умови використання інформаційно-комунікативних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. А. Назаренко.

  6. Карпушевська Л. Р. Виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

  7. Колишкіна А. П. Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. О. Колонькова.

  8. Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

  9. Остапенко О. І. Виховання у старшокласників інтересу до занять фізичною культурою загальноосвітній школі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

  10. Ротфорт Д. В. Формування культури здоров’я молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

  11. Руденко І. В. Формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Л. Шевнюк.

  12. Третяк О. П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. А. Киричок.

  13. Федорова Є. В. Виховання громадянськості студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. І. Чорна.

  14. Шкільна І. М. Виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

13.00.09 – теорія навчання

  1. Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. В. Малихін.

  2. Осіпа Л. В. Формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.тех.н., проф. Ю. О. Дорошенко.

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

  1. Кіяновська Н. М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Н. В. Рашевська.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  1. Ванда Н. В. Становлення психологічної герменевтики у науковій думці ХІХ – ХХ століття / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. В. Чепелєва.

  2. Жиляк Н. В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. А. І. Шинкарюк.

  3. Клибанівська Т. М. Психічні стани студентів під час напруженої інтелектуальної діяльності / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. В. В. Клименко.

  4. Ковальова Є. О. Особливості розвитку уявлень про батьківство у юнаків / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  5. Марценюк М. О. Психологічні особливості розвитку ціннісного ставлення до здорового способу життя / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  6. Османова А. М. Міфолого-релігійні чинники становлення етнічної свідомості кримських татар (кримців) / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – к.психол.н., с.н.с. В.Т. Куєвда.

  7. Павлік Ю. Г. Наративні моделі конструювання особистістю усвідомленої тілесності / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., с.н.с. О. М. Кочубейник.

  8. Сімко Р. Т. Особливості прояву психомоторних якостей суб’єкта в екстремальних умовах діяльності / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. А. І. Шинкарюк.

  9. Угрин О. Г. Сімейна ідентифікація як чинник психологічної готовності до професійної самореалізації особистості / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія

  1. Кириченко В. В. Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – акад. НАПН України, д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

19.00.04 – медична психологія

  1. Аврамчук О. С. Динаміка психологічних механізмів захисту при психотичних розладах / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. І. А. Коваль.

  2. Пузь І. В. Психологічні особливості вагітних жінок з порушеною материнською поведінкою / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. В. Бацилєва.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

  1. Барчі Б. В. Мотивація вибору професії клієнтами центру зайнятості / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. М. М. Марусинець.

  2. Бегеза Л. Є. Соціально-психологічні чинники адаптації практичних психологів до діяльності у професійно-технічних навчальних закладах / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. В. Г. Панок.

  3. Бєлавін С. П. Соціально-психологічні механізми формування образів «свій – чужий» у представників етнолінгвістичних спільнот / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

  4. Власова Н. В. Соціально-психологічні чинники розвитку батьківсько-юнацьких взаємин у сім’ї / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. В. Говорун.

  5. Дворник М. С. Соціально-психологічні практики відтермінування в конструюванні особистістю власного майбутнього / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. М. Титаренко.

  6. Захаріяш Л. П. Вплив образу підприємця на професійне самовизначення старшокласників / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Т. І. Бєлавіна.

  7. Каніболоцька М. С. Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Л. М. Коробка.

  8. Корнівська М. М. Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.соц.н., проф. М. І. Пірен.

  9. Лимар Л. В. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. І. Бондарчук.

  10. Молдован Н. О. Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Н. П. Гапон.

  11. Найдьонова Л. М. Групова рефлексія як механізм реконструкції соціальних настановлень / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. В. Москаленко.

  12. Нестерук Н. О. Соціально-психологічні чинники гендерних відмінностей у ставленнях роботодавців до конкуренції та партнерства / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. В. Турбан.

  13. Остапенко І. В. Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. В. М. Духневич.

  14. Радченко К. В. Психологічні особливості створення гендерних стереотипів засобами масової інформації / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. І. Бондарчук.

  15. Сербова О. В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. Ю. Волянюк.

  16. Трухан О. В. Ціннісні детермінанти соціальних стереотипів студентської молоді / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Д. М. Харченко.

  17. Човган О. О. Соціально-психологічні чинники формування доброчинної діяльності майбутніх соціальних працівників / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Є. М. Потапчук.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  1. Бойко О. В. Індивідуальні особливості розуміння студентами писемного і усного іншомовного тексту / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. В. В. Андрієвська.

  2. Бурдукало М. М. Образ сім’ї як чинник автономізації особистості у юнацькому віці / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. С. Медведєв.

  3. Вознюк О. М. Психологічні умови застосування активних методів навчання в процесі підготовки соціальних працівників / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  4. Добровольська Н. А. Психологічні чинники розвитку педагогічної обдарованості у викладачів фізичного виховання / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. С. Бажанюк.

  5. Журавльова М. О. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів у процесі професійної підготовки / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. І. Ю. Василенко.

  6. Краєва О. А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. Л. Зливков.

  7. Кудусова Е. Н. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів у процесі професійної підготовки / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. А. Семиченко.

  8. Потоцька І. С. Психологічні умови розвитку педагогічної обдарованості у майбутніх учителів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. Ю. Волянюк.

  9. Рисинець Т. П. Особистісна детермінація вибору копінг-стратегій життєвих ситуацій майбутніми психологами / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Г. В. Ложкін.

  10. Тихомирова (Рикун) А. А. Особливості становлення стилю професійного спілкування майбутніх психологів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. О. Михальчук.

  11. Торба Н. Г. Психологічні чинники профілактики конфліктів у педагогічному процесі професійно-технічних навчальних закладів поведінкою / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М. Й. Боришевський.

  12. Янкевич С. М. Психологічні чинники готовності фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. А. М. Грись.

  13. Яцюрик А. О. Психологічні чинники розвитку креативності підлітків в діяльності з читання поетичних творів поведінкою / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. О. Михальчук.

19.00.08 – спеціальна психологія

  1. Калініна Т. С. Психологічний супровід молодших підлітків із затримкою психічного розвитку / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д. психол. н., с.н.с. В. В. Кобильченко.

19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

  1. Радченко О. Б. Причини виникнення та психологічні умови подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  2. Сич В. О. Соціально-психологічні чинники економічного самовизначення студентської молоді / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. В. Москаленко.

  3. Ходакевич О. Г. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  4. Шевченко А. М. Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

19.00.11 – політична психологія

  1. Панга М. В. Політико-психологічні особливості ставлення середнього класу до національної валюти / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. Н. В. Хазратова.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка