Перелік відомостей з обмеженим доступом, що підлягаютьСкачати 150.37 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір150.37 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО :

наказом Міністра освіти

і науки України

від 17.07.2009672


ПЕРЕЛІК

відомостей з обмеженим доступом, що підлягають

технічному захисту в галузі освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Відомості, передбачені цим Переліком, не можна наводити в матеріалах, призначених для відкритого опублікування (далі: Перелік).

Під опублікуванням мається на увазі публічне розповсюдження матеріалів через газети, журнали, книжкові видання, телебачення, радіо та інтернет, кінодокументалістику, аудіо- та аудіовізуальні засоби, експонування в музеях, на виставках, конференціях, вивіз за кордон або передача іноземним громадянам.

1.2. Наведені у Переліку скорочення означають:

МО - Міністерство оборони України.

МВС - Міністерство внутрішніх справ України.

СБУ - Служба безпеки України

Т - "Таємно".

ЦТ - "Цілком таємно".

1.3. Наведені у Переліку допоміжні слова вживаються:

Відомості за окремими показниками - для засекречування у разі наявності одного з перерахованих у статті показників.

Відомості за сукупністю всіх показників - для засекречування у разі наявності всіх перерахованих у статті показників.

Відомості за окремими складовими показниками - для засекречування у разі наявності інформації про окремі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміну, що вживається у статті.

Відомості за сукупністю всіх складових показників - для засекречування у разі наявності інформації про всі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміну, що вживається у статті.

1.4. Наведені у Переліку терміни вживаються у такому значенні:

Безпека урядового або спеціального зв'язку (системи зв'язку) - стан зв'язку (системи зв'язку), за якого забезпечується запобігання можливому витоку інформації, що передається в системі зв'язку (порушення режимів роботи системи зв'язку).

Бойовий та чисельний склад - штатна за списком і наявна (фактична) кількість особового складу, озброєння, військової техніки.

Вимоги із забезпечення захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) - документи щодо розроблення та впровадження заходів з метою досягнення встановлених норм ефективності технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).

Витік секретної інформації - неконтрольоване поширення секретної інформації, яке призводить до її несанкціонованого одержання.

Державна система урядового зв'язку України - система спеціального зв'язку, яка функціонує в інтересах здійснення управління державою у мирний час, за умов надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій, забезпечення додержання вимог законодавства під час передачі інформації, що містить державну таємницю.

Загроза для секретної інформації - передумови витоку, можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації - засоби шифрування інформації; засоби виготовлення ключових даних або ключових документів та управління ключовими даними, що використовуються в засобах криптографічного захисту інформації;

Ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) - ступінь відповідності вжитих заходів щодо технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) установленим нормам і вимогам.

Комплекс технічного захисту інформації - сукупність організаційних та інженерних заходів, призначених для захисту секретної інформації від витоку технічними каналами та спеціального впливу.

Криптографічна система - сукупність засобів криптографічного захисту інформації, необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також іншої документації (у тому числі такої, що визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається.

Норми ефективності захисту інформації (протидії технічній розвідці) - граничнодопустимі значення чисельних показників, виконання яких забезпечує потрібну ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).

Об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення) з визначеною контрольованою зоною, де здійснюється діяльність, пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту.

Об'єкт оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу - фізична або юридична особа, стосовно якої здійснюється оперативно-розшукова, контррозвідувальна чи розвідувальна діяльність за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України.

Протидія технічній розвідці - діяльність, спрямована на запобігання отриманню секретної інформації засобами технічної розвідки.

Система криптографічного захисту інформації - сукупність органів, підрозділів, груп, діяльність яких спрямована на забезпечення криптографічного захисту інформації, а також підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та розповсюджують криптосистеми і засоби криптографічного захисту інформації.

Спеціальні технічні засоби - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації.

Технічна розвідка - несанкціоноване здобування секретної інформації за допомогою технічних засобів та її аналіз.

Технічні засоби розвідки - апарати, машини та виготовлені з їх використанням обладнання або технічні системи, а також інструменти і речовини, призначені для: одержання розвідувальної інформації шляхом контролю поверхні Землі, повітряного (космічного) простору й окремих об'єктів, а також випромінювань різної природи; добування розвідувальної інформації з каналів електрозв'язку, інформаційних систем та окремих технічних засобів оброблення інформації; подолання технічного і криптографічного захисту розвідувальної інформації; негласного спостереження за об'єктами, що становлять інтерес для розвідувальних органів як джерела розвідувальної інформації; забезпечення передавання

розвідувальної інформації.Технічний захист секретної інформації - діяльність, спрямована на запобігання порушенню цілісності, блокуванню та (або) витоку секретної інформації технічними каналами.

2. Сфера оборони

 1. Відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільної оборони України (цивільного захисту) у готовність до виконання завдань в особливий період.

 2. Плани установ і організацій, як об'єктів цивільної оборони (ЦО), щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу.

 3. Плани переведення установ і організацій (об'єктів ЦО) з мирного на воєнний стан.

 4. Річні доповіді установ і організацій про стан об'єктів ЦО.

 5. Вихідні матеріали (завдання на проектування та переписка) на об'єкти будівництва цивільної оборони та спеціального призначення.

 6. Виготовлення проектів та генеральних планів на будівництво об'єктів ЦО та спеціального призначення.

 7. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами і установами галузі освіти і науки України, що не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

 8. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення підприємств, установ галузі освіти і науки України організацій, що не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

 9. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ галузі освіти і науки України, що не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

 10. Відомості за окремими показниками про відкриття, винаходи, науково-технічні рішення, які можуть бути використані для потреб оборони держави і мають принципове значення для розробки нових видів озброєння чи військової техніки.

 11. Відомості за окремими показниками про досягнення науки і техніки, напрями дослідження, результати науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, що дають змогу вдосконалювати озброєння чи військову техніку для потреб оборони.

 12. Відомості про нові технології створення (модернізації) зразків озброєння (військової техніки) для потреб оборони, що спрямовані на поліпшення їх бойових можливостей або експлуатаційних характеристик.

 13. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.

 14. Відомості про чисельність військовозобов'язаних (форма 6-Б) та порядок їх дій під час переходу з мирного на воєнний стан у центральному апараті Міністерства освіти і науки України.

3. Сфера економіки, науки і техніки

  1. Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних (пошукових, прикладних) наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

  2. Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) та проектних робіт у галузі дослідження

  3. (використання ) космічного простору, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

  4. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.

  5. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, у тому числі:

3.4.1 тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

  1. Відомості про виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт не за держзамовленням, що виконуються в інтересах МО, СБУ, МВС.

  2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

  3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

  4. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

  5. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в системі Міністерства освіти і науки України.

  6. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану в галузі освіти і науки України щодо:

  1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

  2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

  3. мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

  4. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

  5. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб галузей національної економіки на особливий період;

  6. підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

  7. надання транспортних, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг в особливий період;

  8. капітального будівництва в особливий період;

  9. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

3.13. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні і за кордоном.

 1. Сфера зовнішніх відносин

  1. Відомості за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям Міністерства освіти і науки України (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  2. Відомості за окремими показниками про тактику ведення, засоби здійснення впливу на контрагентів, зміст та обсяг переговорів, мету та результати конкретних переговорів, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  3. Відомості, які дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах з питань зовнішньополітичної діяльності України про плани, наміри контрагента, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  4. Відомості про довгострокові прогнози, оцінки Міністерства освіти і науки України щодо перспектив розвитку двостороннього співробітництва з питань зовнішньополітичної діяльності України, володіння якими дає змогу третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  5. Відомості про конкретні пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо вирішення стратегічних зовнішньополітичних питань, що розкривають стратегію або тактику зовнішньої політки України, до повідомлення офіційної позиції України.

  6. Відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн.

  7. Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які проходять навчання у навчальних закладах України, а саме: кількість осіб, країна їх постійного мешкання, а також в яких закладах та на якому курсі вони навчаються.

5. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку

  1. Відомості за сукупністю всіх показників у цілому про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу центрального апарату Міністерства освіти і науки України, підвідомчих навчальних закладів та установ.

  2. Відомості за сукупністю всіх показників у цілому про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом центрального апарату Міністерства освіти і науки України.

  3. Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  4. Відомості про найменування, принцип дії, технічні та експлуатаційні характеристики перспективних або діючих технічних засобів розвідки.

  5. Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, зовнішній вигляд, винаходи, зміст, результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, тактико-технічні характеристики, організацію, технологію розробки (виробництва), модернізацію спеціальних технічних засобів, що розкривають організацію, методику, тактику їх негласного застосування під час вирішення завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  6. Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв’язку, радіочастоти (літери), що ідентифікують їх виділення чи використання в інтересах урядового або спеціального зв’язку України у мирний час або за умов воєнного стану.

  7. Відомості за окремими складовими показниками про організацію урядового або спеціального зв’язку без зазначення дійсних найменувань чи дислокації пунктів управління у мирний час або за умов воєнного стану.

  8. Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що сприятимуть вдосконаленню урядового або спеціального зв’язку, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх безпеку, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

  9. Відомості (окремо за напрямками) про результати наукових досліджень, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з удосконаленням норм ефективності захисту технічних засобів, систем урядового або спеціального зв’язку.

  10. Відомості за окремими показниками або в цілому щодо окремої системи або комплексу спеціального зв’язку; зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які спрямовані на розвиток чи вдосконалення існуючих систем або комплексів для потреб безпеки чи оборони.

  11. Відомості про зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, тематичних досліджень щодо криптографічних систем (засобів) криптографічного захисту секретної інформації.

  12. Відомості про норми, вимоги, методики контролю ефективності, характеристики засобів із забезпечення протидії технічним розвідкам.

  13. Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

  14. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного стану секретної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік державної таємниці, щодо окремого суб’єкта режимно-секретної діяльності або об’єкта інформаційної діяльності, де циркулює секретна інформація.

  15. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту секретної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності.

  16. Відомості про характеристики засобів забезпечення технічного захисту секретної інформації, якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації

  17. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

  18. Відомості про зміст заходів щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, захисту від несанкціонованого доступу до військових об’єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість за сукупністю всіх показників в цілому.

  19. Відомості про систему охорони та внутрішньо-об'єктовий режим центрального апарату Міністерства освіти і науки України.

  20. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

  21. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування.

  22. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

  23. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних апарату міністерства освіти і науки України з питань мобілізаційної підготовки.

  24. Відомості про зміст військових навчальних програм, у яких розкриваються відомості навчального характеру зі ступенем секретності «ОВ» чи «ЦТ» (висвітлюється методологія дисципліни, що дає змогу перенести отримані знання на практику без розкриття дійсного стану речей).

  25. Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних, пошукових прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення обороноздатності держави.

  26. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується окремих структур у галузі освіти і науки України.

  27. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємств, установ, організацій у галузі освіти і науки України.

  28. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану в галузі освіти і науки України щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

  29. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування допуску громадян до державної таємниці.

  30. Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретних органів і підрозділів технічного захисту інформації.

  31. Посадові інструкції (функціональні обов'язки) співробітників режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації.

  32. Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації.

  33. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час поводження з секретними документами.

  34. Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

  35. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва у галузі Міністерства освіти і науки України.

  36. Відомості про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

  37. Проведення службових розслідувань за фактами конфіденційної інформації, що є власністю держави, втрати матеріальних носіїв та порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці.

  38. Відомості про персональні дані працівників, їх особові справи, податкові декларації; кадровий резерв; заходи та результати вивчення і перевірок кандидатів на посади; плинність кадрів, штатний розпис.

  39. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

  40. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб МОН, установи та організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка