Перший раз – у сьомий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освітиСторінка1/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3
Управління освіти Первомайської міської ради

Міський методичний кабінет
Перший раз – у сьомий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти

(на допомогу вчителеві української мови та літератури)

2015


Перший раз – у сьомий клас за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. – Первомайськ, 2015. – 52 с.

Укладачі: Відмиш Л.І., ММК управління освіти міської ради

Шевченко Н.В., Герасимчук Н.Ю., Дідур С.О., Пазій Н.В., Плошник Л.В., Рігоц Н.В., члени міської творчої групи, учителі української мови та літератури

Відповідальна за випуск: Остапенко Г.Ф.,

начальник управління освітиКомп’ютерна верстка, дизайн: Рябикін А.П.

Рекомендовано науково-методичною радою управління освіти Первомайської міської ради (протокол від 21.05.2015 № 3)
Посібник містить навчальні та методичні матеріали з питань упровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та навчальних програм з української мови та і літератури для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Матеріали розраховані на учителів української мови та літератури, що викладають у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.


ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. Планування роботи на основі нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


    1. Календарно-тематичне планування з української мови для 7-х класів загальноосвітнього начального закладу……………………5

    2. Календарно-тематичне планування української літератури для 7-х класів загальноосвітнього навчального закладу …………….12

РОЗДІЛ 2. Практичні матеріали на допомогу вчителеві української мови та літератури 7-х класів загальноосвітнього навчального закладу


2.1. Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. Вірші "Березень", "Я став би птицею, коли б…" (урок української літератури)…………………....................................................................18

2.2. Олександр Гаврош. Короткі відомості про митця. "Неймовірні пригоди Івана Сили". Композиція твору (урок української літератури)……………………………………………………………….23

2.3. Неповторний динамічний сюжет повісті М.Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" (урок української літератури)……………………………………………………………….29

2.4. Ліна Костенко. Поезії "Дощ полив", "Кольорові миші" (урок української літератури)………………………………………………….37

2.5. Прийменник як частина мови. Графік лінійного рівняння з двома змінними (інтегрований урок української мови та алгебри …………43

ВСТУП
У зв‘язку із упровадженням нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, з метою ефективної реалізації педагогами освітньої галузі "Мови та літератури" міською творчою групою підготовлено орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури й розробки уроків з української мови та літератури. До них включено цікавий пізнавальний матеріал про українських митців та їхню творчість.

Зміст підготовлених розробок уроків спрямований на реалізацію пріоритетних завдань навчальних програм з української мови та літератури: формування в учнів стійкої мотивації до вивчення зазначених предметів, виховання любові до української мови й культури, а також поваги до інших мов і культур. Приділено також увагу розвитку в учнів умінь і навичок сприймати, аналізувати й інтерпретувати твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва, вести діалог.

До посібника додаються електронні додатки.


РОЗДІЛ 1


ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА ОСНОВІ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Й НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 7-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


    1. Календарно-тематичне планування з української мови для 7-х класів загальноосвітнього начального закладу

7 клас


88 годин, 2,5 години на тиждень
Тема уроку

Дата

1

Вступ. Мова – скарбниця духовності народу
2

РМ №1 Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті
3

РМ № 2 Створення й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з характеристикою людей
4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
5

Частини мови. Вивчені групи орфограм (іменник, прикметник)
6

Частини мови. Вивчені групи орфограм (займенник, числівник)
7

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
8

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник та безособові форми на

-но, -то (загальне ознайомлення)


9

Доконаний і недоконаний види дієслова
10

Часи дієслів. Теперішній час.
11

Часи дієслів. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
12

Часи дієслів. Майбутній час.
13

Форми та часи дієслів
14

РМ №3 Особливості побудови опису зовнішності людини. Переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (усно)
15

РМ №4 Переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (письмово)
16

Контрольна робота № 1. Дієслово: форми дієслова, його види, час (тестові завдання).
17

Дієслова І та ІІ дієвідміни
18

Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу
19

Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу
20

РМ №5 Підготовка до написання контрольного докладного переказу тексту-опису зовнішності людини в художньому стилі
21

РМ №6 Контрольний докладний переказ тексту-опису зовнішності людини в художньому стилі
22

Способи дієслів: дійсний, умовний і наказовий. Творення дієслів умовного способу.
23

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.
24

РМ №7 Аналіз контрольного переказу
25

Безособові дієслова
26

Способи творення дієслів
27

Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся у кінці дієслів.
28

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідміни
29

Контрольна робота № 2. Дієслово: способи дієслів, дієвідміни (тестові завдання).

Контрольне читання мовчки
30

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
31

Активні та пасивні дієприкметники
32

РМ №8 Особливості побудови опису зовнішності людини (повторення). Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (усно)
33

РМ №9 Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (письмово)
34

Творення активних дієприкметників теперішнього та минулого часу. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.
35

Творення пасивних дієприкметників теперішнього та минулого часу. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.
36

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
37

Контрольний диктант
38

Безособові дієслівні форми на -но, -то
39

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
40

-Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження
41

Не з дієприкметниками
42

Контрольна робота №3. Дієприкметник (тестові завдання)
43

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
44

РМ №10 Ділові папери. Розписка.
45

Вид дієприслівників. Творення дієприслівників доконаного та недоконаного виду.
46

Дієприслівниковий зворот, кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.
47

РМ №11 Особливості побудови опису процесу праці. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (усно).
48

РМ №12 Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (письмово)
49

Дієприслівниковий зворот
50

Правопис дієприслівників. НЕ з дієприслівниками.
51

РМ №13 Підготовка до написання контрольного переказу розповідного тексту з елементами опису процесу праці
52

РМ №14 Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці
53

Узагальнення та систематизація знань з теми "Дієприслівник"
54

Контрольна робота №4 "Дієприслівник" (тестові завдання)

Контрольне аудіювання тексту
55

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників.
56

РМ №15 Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі
57

Творення прислівників. Правила наголошування прислівників
58

Ступені порівняння прислівників
59

Ступені порівняння прислівників
60

Правопис прислівників: написання не, ні з прислівниками
61

Написання не, ні з прислівниками.
62

Написання прислівників разом та через дефіс
63

Правопис прислівників: написання прислівників разом та через дефіс
64

РМ №16 Твір-опис процесу праці за власними спостереженнями (усно)
65

РМ №17 Твір-опис процесу праці за власними спостереженнями (письмово)
66

Правопис прислівників на , , утворених від прикметників та дієприкметників.
67

Написання прислівникових сполучень
68

Узагальнення та систематизація знань з теми "Прислівник"
69

Контрольна робота №5 Прислівник (тестові завдання).
70

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.
71

РМ №18 Підготовка до написання контрольного твору-опису процесу праці
72

РМ №19 Контрольний твір (назва)
73

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
74

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
75

РМ №20 Аналіз контрольного твору
76

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.
77

Написання сполучників разом і окремо.
78

Написання сполучників разом і окремо
79

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
80

Не і ні з різними частинами мови
81

Не і ні з різними частинами мови
82

Вигук як особлива частина мови
83

Правопис вигуків
84

Узагальнення та систематизація знань з вивчених тем: "Прийменник", "Сполучник", "Частка"
85

Контрольний диктант
86

Контрольна робота №5 Службові частини мови: прийменник, частка, вигук (тестові завдання)
87

РМ №21 Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно)
88

Повторення правопису самостійних та службових частин мови

Виконання програми
І семестр

ІІ семестр

рік

Усього годин

45

43

88

РМ

10

11

21

Контрольні роботи

3

3

6

Контрольний диктант

1

1

2

Контрольний твір

-

1

1

Контрольний переказ

1

1

2

Контрольне читання мовчки

1

-

1

Контрольне аудіювання

-

1

1

1.2. Календарно-тематичне планування з української літератури для 7-х класів загальноосвітнього начального закладу


Зміст програмового матеріалу

дата

1

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.Із пісенних скарбів
2

Соціально-побутові пісні. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні, їхнє ідейно-художнє багатство.
3

Жанрове-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.
4

Коломийки. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки, пафос твору.Про далекі минулі часи
5

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Зміст та історична основа повісті "Захар Беркут".
6

Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників
7

Патріотичний мотив твору, його зв’язок із розгортанням сюжету. Характеристика образів Максима, Мирослави.
8

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образів Захара Беркута, Тугара Вовка.
9

Художні засоби та особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. ТЛ: історична повість, сюжет.
10

РМ №1 Творча робота за повістю Івана Франка "Захар Беркут"
11

Контрольна робота №1. "Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи" (відповіді на запитання).
12

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. "Мені тринадцятий минало". Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі.
13

Тарас Шевченко. "Тополя". Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийом контрасту, метаморфози, ідея.
14

Тарас Шевченко. "Як умру, то поховайте" - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
15

Володимир Малик. Коротко про письменника. Історико-пригодницький роман "Таємний посол". Розповідь про легендарне козацтво та українського д’Артаньяна в умовах боротьби українського народу з турецькими і татарськими загарбниками.
16

Арсен Звенигора – втілення національного характеру.
17

Тема вірної любові (Златка) і щирої дружби (Мартин, Роман, Грива). Інші образи твору.
18

Позакласне читання №1 А. Чайковський "За сестрою"
19

Контрольна робота №2. "Про далекі минулі часи" (твір)Про далекі минулі часи (продовження)
20

ЛРК№1 Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами (М. Вінграновський, А. Ярмульський,

Д. Кремінь)


21

Михайло Стельмах. Коротко про письменника. Його поетичне сприймання світу.
22

Автобіографічна повість про дитинство "Гуси-лебеді летять"
23

Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
24

Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. ТЛ: символ.
25

Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика, сприйняття ним дорослого світу. ТЛ: автобіографічний твір.
26

Характеристика інших образів повісті (діда, батьків, подружки Люби). Роль художніх засобів та елементів фольклору у творі.
27

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Воєнне дитинство в повісті "Климко".
28

Особисте життя автора й сюжет твору. Ідея самопожертви. Характеристика образу Климка.
29

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). ТЛ: художня деталь.
30

РМ №2 Переказ найбільш вражаючих епізодів повісті (з аргументуванням свого вибору), висловлення власних роздумів про значення доброти й чуйності в людському житті.
31

Контрольна робота №3 "Про далекі минулі часи" (тестування)
32

ЛРК №2 Людмила Чижова. Історія рідного краю у творах письменниці.
33

Позакласне читання №2

Григір Тютюнник. "Вогник далеко в степу".

"Ти знаєш, що ти людина?"
34

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. "Скарб". Морально-етичні проблеми оповідання.
35

Скарб − узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання. ТЛ: засоби гумористичного зображення (поглиблено).
36

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. "Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)". Трагічні та комічні ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.
37

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. "Чайка на крижині".
38

Ліна Костенко. "Крила". Розгорнута притча-метафора про глибоке духовне наповнення людини – її "крилатість", що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті. ТЛ: диптих.
39

Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в "Кольорових мишах" Ліни Костенко
40

Істинні та фальшиві цінності в житті (за творами Ліни Костенко)
41

В.Симоненко – "лицар на білому коні" в українській літературі. "Лебеді материнства".
42

В.Симоненко. "Ти знаєш, що ти людина?". Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики.
43

В.Симоненко. "Гей, нові Колумби й Магелани". Втілення в поезії особливостей української ментальності, рис національного характеру.
44

Загальнолюдські цінності та ідеї, висловлені в поезіях

В. Симоненка.


45

РМ №3 Висловлення власних роздумів про сенс людського буття (твір-роздум)
46

Контрольна робота №4 "Ти знаєш, що ти людина" (літературний диктант)
47

Марина Павленко. Коротко про письменницю. Казкове й реалістичне в повісті-казці "Русалонька із 7-В…"
48

Робота над змістом повісті-казки "Русалонька із 7-В…"
49

Роздуми про сенс людського буття, моральний вибір кожного
50

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині
51

Символічне значення образів твору
52

Позакласне читання №3 «Життя видатних дітей» (серія) Марина Павленко про Павла Тичину, Василя Симоненка, Ірину Жиленко
53

Любов Пономаренко. "Гер переможений". Наскрізний гуманістичний пафос новели. ТЛ: новела.
54

Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо). ТЛ: новела.
55

ЛРК №3 Гуманістичний потенціал дитячої прози Віри Марущак.
56

Контрольна робота №5 "Ти знаєш, що ти людина" (твір)
57

Олександр Гаврош. Коротко про митця. "Неймовірні пригоди Івана Сили" - повість про пригоди українського силача.
58

Іван Сила – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.
59

Морально-етичні проблеми твору
60

Морально-етичні проблеми твору (продовження)
61

РМ №4 Складання власної історії про Івана Силу
62

А.Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. " Пісня про рушник".
63

А.Малишко. "Стежина" ("Чому, сказати, й сам не знаю..."). Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них.
64

А.Малишко. "Вчителька", "Так живуть на цій землі поети"
65

Ліризм поезій А.Малишка
66

Позакласне читання №4 М.Трублаїні "Шхуна Колумб"
67

ЛРК №4 Поетична Миколаївщина
68

Контрольна робота №6 "Ми – українці" (тестові завдання)
69

Аналіз контрольної роботи
70

Підсумковий урокВиконання програми


І семестр

ІІ семестр

рік

Усього годин

32

38

70

РМ

2

2

4

Контрольна робота

2

2

4

Контрольний твір

1

1

2

ПЧ

2

2

4

ЛРК

2

2

4

РОЗДІЛ 2.

ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 7-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


2.1. Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. Вірші "Березень", "Я став би птицею, коли б…" (урок української літератури в 7 класі)
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка