Підсумки роботи гімназії за 2012-2013 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рікСторінка2/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Аналіз відвіданих уроків, співбесіда з вчителями дають змогу визначити 15 інноваційних технологій, які використовують учителі гімназії. Серед вчителів – всі вчителі початкових класів, 7 вчителів середньої та старшої школи ( Каратай Н.В., Хоменко Н.В., Яркова О.М., Остапенко І.В., Морозова Д.В., Сисоєва М.О., Азарова Т.С.). Слід зазначити, що у травні 2013 року було проаналізовано результативність роботи цих вчителів. Аналіз показав, що у 2012/2013 навчальному році завдяки використанню інноваційних технологій навчання з`явилися учні-переможці Міжнародних, міських конкурсів, обласних олімпіад. Вчителі представлені до нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради, Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Грамотою управління освіти адміністрації Червонозаводського району. Інноваційні технології навчання, які впроваджують учителі гімназії, наведено у таблиці.


Інноваційні технології навчання, які впроваджують учителі гімназії


з/пНазва та суть інноваційної педагогічної технології,

автор-розробникКолектив або особа, які впроваджують (адаптують) технологію

Прогнозовані результати
Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційної педагогічної технології за 2012/2013 навчальний рік


1

Інтерактивна технологія навчання.

Автор-розробник О.Пометун

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів, а педагог створює умови, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя

Вчителі МО початкових класів

Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання у співпраці, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання), мета якого - формування учнівських компетентностей: вмінь використовувати знання при вирішенні життєвих ситуацій


Розробки уроків для ШМО.


2

Інтерактивна технологія навчання(кооперативне навчання).

Автор-розробник О.Пометун.

Суть:


1.робота в групах:

Рекомендації вчителя:

2. Об'єднайте учнів у групи від трьох до п'яти учнів. У процесі формування груп остерігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів.

3. Запропонуйте групам зайняти окремі місця у класі. Переконайтеся в тому, що всі члени групи добре бачать один одного.

4. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

Головуючий (керівник групи):

♦ зачитує завдання групі та організовує порядок його виконання,

♦ пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі,

♦ заохочує групу до роботи,

♦ підбиває підсумки роботи і визначає доповідача.

Секретар:

♦ веде записи результатів роботи групи коротко й розбірливо,

♦ як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи в процесі підбиття підсумків чи допомогти доповідачу.

Посередник:

♦ стежить за часом і заохочує групу до роботи.

Доповідач:

♦ доповідає про результати роботи групи, чітко висловлюючи її думку.


Каратай Н.В., Хоменко Н.В., вчителі ураїнської мови та літератури

Яркова О.М., вчитель біологіїКооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь.

Розробки уроків для ШМО.


3

Інтерактивна технологія навчання(кооперативне навчання).

Автор-розробник О.Пометун.

Суть:

1. робота в парах, малих групах: Організація роботи

1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запитання, дайте 1-2 хв для обдумування можливих відповідей.

2. Об'єднайте учнів у групи з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на спільне обговорення. Учні обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Обговоріть поставлене запитання.

2. Змінювані трійки « Два-чотири-всі разом»:

Організація роботи

1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запитання, дайте 1-2 хв для індивідуального обдумування можливих відповідей.

2. Об'єднайте учнів у пари з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на висловлювання кожного в парі та спільне обговорення. Пари обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Об'єднайте пари в четвірки, обговоріть попередньо досягнуті рішення щодо постановленого запитання. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове.

4. Об'єднайте четвірки в більші групи або обговоріть поставлене запитання з усім класом.


Вчителі МО іноземних мов

Всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота в групах дає учням час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію.

Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.Розробки уроків для ШМО.

Нерубай А.О. Інноваційні та традиційні підходи до навчання іноземним мовам як чинник забезпечення дієвості знань. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання укр.. та іноз. мовам як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали науково-методичного семінару/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ – Х.: РВВ ХТНЕ КНТЕУ, 2011. – С. 51-52.
4

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

Автор-розробник Г.Селевко

Суть: Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники.

Учні опрацьовують тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, виконувати практичні роботи та презентації. Під час занять учні оволодівають комп`ютерними програмами для вивчення предметів та для досліджень, ознайомлюються з методикою пошуку інформації в електронних підручниках, енциклопедіях та інших джерелах інформації, зокрема в мережі Інтернет. Результати свого пошуку інформації школярі подають у вигляді презентацій.
Вчителі МО суспільно-гуманітарного циклу
Вчителі МО іноземних мов
Вчителі МО початкових класівРеалізується один з важливих принципів навчання – урахування можливостей кожного учня. Підвищує мотивацію учнів здобувати нові знання, оволодівати новими навичками та вміннями.

Формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей.Розробки уроків для ШМО

5

Особистісно-орієнтовані технології (технологія проблемного навчання).

Автор-розробник Дж. Дьюї, М. Махмутова, Т. Ільїна

Суть проблемного викладу знань учителем полягає в тому, що замість передачі готових положень (правил) науки учитель повідомляє фактичний матеріал, дає його опис на фоні систематично створюваних їм проблемних ситуацій. Вирішення проблеми здійснюється за допомогою чотирьох основних етапів а) підготовка особистості та намагання розв'язати проблему; б) інкубація—період «визрівання» рішення; в) миттєвий спалах ідеї-рішення; г) верифікація—перевірка результативності рішення та уточнення нової ідеї.

Остапенко І.В., вчитель української мови та літератури
Морозова Д.В., вчитель історії та права

Технологія спонукає учнів до часткової або повної самостійної пізнавальної діяльності з установленням й вирішенням навчальних проблем.

Розробки уроків для ШМО

6

Особистісно-орієнтовані технології (технології розвитку критичного мислення)

Автори-розробники І.В.Родигіна, О.Овчарук, А.Хуторський

Суть: на уроках історії та правознавства активізація пізнавальної компетенції учнів реалізується через постановку перед учнями системи пізнавальних завдань зростаючого рівня складності, використання проблемного навчання у вигляді проблемного викладу матеріалу вчителем і постановки проблемних завдань, систематичну організацію самостійної роботи, перш за все з нормативно-правовими документами, широке застосування наочності, що була не лише ілюстрацією викладу вчителя, а використовувалась в процесі виконання учнями пізнавальних завдань, проведення евристичної бесіди та дискусії.

Морозова Д.В., вчитель історії та права

Сукупність різноманітних педагогічних прийомі спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань, спрямованих на розвиток самостійного свідомого мислення.

Захист досвіду

Ухвалено радою методичного центру управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради протокол № від7

Ігрові технології навчання.

Автор-розробник

Й.Гейзер

Суть: навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, вона також має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат. Вчителі використовують рольові ігри та ігри-драматизації.

Вчителі МО початкових класів

Мо вчителів іноземних мов (у початкових класах)


Морозова Д.В., вчитель історії та права

Дидактичні ігри активізують увагу учнів, дають можливість максимально розкрити можливості дитини, стимулювати її до життєтворчості. Вони допомагають формувати міжособистісні стосунки з дотриманням принципу толерантності

Розробки уроків для ШМО

Робота на районну виставку-презентацію педагогічних ідей

Баранник І.А.

Ігрова діяльність у групі продовженого дня.8

Перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем під час коментованого управління.

Автор-розробник

М. О. Лисенкова

Суть: використання опорних схем, таблиць у навчанні (на уроках української мови, математики).

Коментування, попередження помилок, опорні схеми до задач, які розвивають і допомагають у розв’язанні задач.Охріменко Н.О.,

Сухенко Т.П., Лапіна Г.О., Фурс Г.О., вчителі початкових класівТехнологія сприяє систематизації знань, складання опорних таблиць спонукає до активного мислення. Опорні схеми на українській мові попереджають допущенню помилок на письмі.

Технологія спонукає дітей до активної праці, мислення, допомагає дітям контролювати себе, створює ситуацію успіху, бо кожна дитина, користуючись схемою, в змозі розв’язати будь-яке завдання.Розробки уроків для ШМО.

9

Інформаційно-ціннісний підхід в навчанні читанню.

Автор-розробник

О. М. Кушнір.

Суть:діти вчаться читати-слідкувати мовчки, без артикуляції, до читання вголос кожен учень переходить індивідуально, активно використовуються технічні засоби навчання, мовною одиницею виступає слово.

Тимченко О.В.,

Стребкова Л.Л., Охріменко Н.О., Сухенко Т.П.,

вчителі початкових класів


Використання технології на уроках читання російської мови, уроках «Я і Україна», «Основи здоров’я» створює умови для становлення особистості дитини, її інтелектуального, соціального розвитку

Розробки уроків для ШМО.

Робота на обласну виставку-презентацыю педагогічних ідей

Тимченко О.В.

Забезпечення гуманно-особистісного підходу в процесі викладання предметів шляхом використання технології О.М. Кушніра «Інформаційно-ціннісний підхід в навчанні читанню».
10

Гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі.

Автор-розробник Ш.О. Амонашвілі.

Суть: Навчання спрямовано на формування у школярів мотивів навчальної діяльності, пізнавальної активності і самостійності, на перетворення у учня з об’єкту навчання на суб’єкт; послідовна реалізація гуманістичного принципу, основою якого є навчання заради розвитку особистості учня.

За характером навчання: навчально-виховна, гуманітарна, загальноосвітня, особистісно-орієнтована.

За організаційними формами: традиційна класно-урочна з елементами індивідуалізації та диференціації.

По підходу до дитини: гуманно-особистісна, педагогіка співробітництва.

За методом навчання: пояснювально-ілюстративна, ігрова з елементами проблемності, творчості.

За типом управління: система малих груп.Охріменко Н.О.,

вчитель початкових класівСприяэ становленню, розвитку і вихованню в дитині благородної людини шляхом розкриття її особистісних якостей;

- сприяэ облагороджувати душу і серце дитини;

- розвиває пізнавальні сили дитини;

- забезпечує умови для розширеного і поглибленого об’єму знань і вмінь.Розробки уроків для ШМО

11

Технологія Федоренка – Зайцева.

Автори-розробники

І.Т. Федоренко, В. М. Зайцев

Суть: передбачено велику кількість вправ для формування навичок правильного, свідомого і виразного читання. Проте швидкість визначена найголовнішою якістю. На початку кожного уроку практикується 5-ти хвилинне читання невеликих текстів, речень, словосполучень (п'ятихвилинки "читання-дзижчання"). Це читання напівголосно, щоб не заважати тому, хто сидить поруч. Читають усі учні класу разом, одночасно, кожен зі своєю швидкістю.

Застосовуються і зорово-слухові диктанти. Після закінчення вправ пропонуються школярам прочитати речення тричі у темпі скоромовки.Лапіна Г.О., Фурс Г.О., Булигіна О.Д., Сухенко Т.П., вчителі початкових класів

Допомагає вдосконалювати навички виразного читання, розширює кругозір, пам’ять, спостережливість. Допомагають удосконалити техніку читання та грамотність учнів.

Розробки уроків для ШМО.

12

Проектна технологія у позакласній діяльності з англійської мови.

(за В. Гузеєвим)

Суть: проект як альтернативний спосіб організації навчального курсу виключає традиційні принципи планування і організації викладання англійської мови. Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії, які виконуються учнями і вчителями: вивчення необхідних лексичних і граматичних одиниць, пошук джерел інформації, відбір потрібних даних, оформлення і демонстрація результатів. Результати роботи можуть бути наглядно представлені у вигляді стенду, брошури, радіопрограми, відеофільму, театральної вистави – в залежності від поставленої мети.

Проекти, інтегровані в традиційній навчальний процес, - це виконання творчих або/і дослідницьких завдань в рамках вивчення навчального курсу. Найбільш типовим вважається використання проектів як одного із завдань уроку або заключного завдання уроку.Филипська В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи; вчитель англійської мови мови

Створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенціи (соціальних, полікультурних, інформаційних, комуні-кативних тощо) і самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал, підвищуючи інтерес до вивчення англійської мови.

Розробки уроків для ШМО.13

Проектна технологія на уроках російської мови та літератури.

(за В. Гузеєвим)

Суть:орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Сисоєва М.О.,

заступник директора з навчально-виховної роботи; вчитель російської мови та літературиФормування вмінь застосування знань на практиці як елемент учнівських компетентностей.

Розробки уроків для ШМО, РМО.
Захист досвіду

Ухвалено радою методичного центру управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради протокол № від
14

Проектна технологія на уроках у початкових класах.

(за В. Гузеєвим)

Суть:орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Відбувається соціалізація особистості, стимулюється ініціативність, зростає творчий потенціал учня. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. Учень навчається самостійно планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.

Митрофанова Н.В., вчитель початкових класів


Формування вмінь застосування знань на практиці як елемент учнівських компетентностей.

Розробки уроків для ШМО

Робота на районну виставку-презентацію педагогічних ідей

Митрофанова Н.В.

Метод проектування.15

Нетрадиційний урок.

Авт. Н.І.Стяглик,

О.Й. Антипова, В.Ф.Паламарчук

Суть:

Нетрадиційні уроки урізноманітнюють форми роботи з учнями; сприяють вихованню творчої особистості школярів; дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу; вимагають розробки технології застосування нових освітніх форм. Сприяють раціональному використанню навчального часу.Азарова Т.С.

вчитель російської мови та літератури
Розвиток логічного мислення, уяви, мовлення, інтересу до засвоєння нових знань

Розробки уроків для ШМО.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Филипська В.І. 02.11.2012 року презентувала інноваційну діяльність педагогів гімназії на районному семінарі-практикумі для заступників директорів за темою «Організація інноваційної діяльності педагогів шкіл району як пріоритетний напрямок роботи методичної служби із педагогічними кадрами», 16.11.2012 року - на міському семінарі для вчителів російської мови та літератури «Активні форми та методи навчання на уроках російської мови». На цьому семінарі учитель Азарова Т.С. провела майстер-клас «Активні форми навчання на уроках російської мови» (з досвіду роботи «Особливості нестандартного уроку»). Міський семінар організовано та проведено на базі нашої гімназії.


Розділ V. Школа молодого учителя

Всього у Школі молодого вчителя 11 вчителів:  • фізичної культури -1;

  • іноземних мов – 8;

  • етики та економіки – 1;

  • української мови та літератури – 1.

Вчителям-початківцям закріплено шефів-наставників, всього – 5 вчителів:

  • Филипська В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови (вища кв. категорія, «Старший учитель»);

  • Бутенко О.В., вчитель англійської мови (I кв. категорія);

  • Апончук Т.В., вчитель англійської мови (II кв. категорія);

  • Остапенко І.В., вчитель української мови та літератури (вища кв. категорія, «Старший учитель»);

  • Скічко В.М., вчитель фізичної культури (вища кв. категорія).

01.03.2013 року відбулася нарада шефів-наставників з питання результативності співпраці молодих вчителів з наставниками, виконання плану роботи, підготовки молодих вчителів до проведення Фестивалю-конкурсу педагогічної майстерності вчителів-початківців у квітні.

Шефи-наставники співпрацювали з вчителями-початківцями за таким планом:Вересень

Вивчення пояснювальних записок до навчальних програм.

Опрацювання фахової періодики.Планування роботи вчителя; складання календарних планів.

Складання конспекту уроку (певного типу).

Формулювання мети уроку (з певної теми)Самоаналіз уроку.

Жовтень

Відвідування уроків молодих вчителів з метою надання методичної допомоги щодо організації навчання учнів. Самоаналіз та аналіз уроку.

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, МАН.Листопад

Відвідування уроків учителя-наставника

(зошит спостереження). Самоаналіз уроку.Грудень

Контроль навчальних досягнень учнів.

Аналіз контрольних робіт.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка