Підсумки роботи відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації за попередній 2014рік Дошкільна та позашкільна освітаСкачати 312.87 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір312.87 Kb.
Підсумки роботи відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації за попередній 2014рік

Дошкільна та позашкільна освіта

Мережа дошкільних навчальних закладів на 100 % задовольняє освітні потреби жителів району щодо надання дітям дошкільної освіти. Працює 39 закладів: 33 – у сільській місцевості, 6 – у місті, з них 36 – дошкільні навчальні заклади загального розвитку, 2 – комбінованого типу, 1 – навчально-виховний комплекс. Рівень охоплення нею дітей від трьох до шести років зріс у порівнянні з попередніми роками на 6 % і становить 92 % по району, 92 % – у сільській місцевості, 93 % – у місті.

Всі діти п’ятирічного віку забезпечені місцями в дошкільних навчальних закладах, відповідно до потреб батьків. Охоплення дітей даної категорії різними видами освіти становить 100 %, у тому числі у дошкільних навчальних закладах району – 99 %.

Відкрито дві групи у дошкільних навчальних закладах, а саме у ДНЗ «Світанок» Біленченківської сільської , у ДНЗ «Джерельце» Краснознаменської сільської ради, що дало змогу охопити додатково 30 дітей дошкільною освітою.

Така мережа є оптимальною. Більше того, вона стане основою для створення нової освітянської моделі на Гадяччині. Дошкільна та початкова освіта мають бути максимально наближені до місця проживання дітей, оскільки це зроблено в Європі. Тобто, в кожному селі, де є хоча б 15 дітей дошкільного віку необхідно зберегти або створити дошкільний навчальний заклад. Якщо в населеному пункті є хоча б 10 дітей 6-9 річного віку, потрібно зберегти або створити НВК (навчально-виховний комплекс) – школа І ступеня – дитячий садок. Такі дії мінімізують перевезення дітей молодшої шкільної вікової групи, та оптимізують управління та фінансування закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Разом з тим в дошкільній освіті Гадяцького району існують проблеми, які необхідно вирішити у 2015 році.

Хоча мережа дошкільних установ сформувалася, проте існує потреба в підвезені дітей дошкільного віку до навчальних закладів. На сьогодні 120 дітей підвозяться шкільними автобусами.

Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за останній рік поліпшилося, особливо різниця помітна в міських закладах, але в той же час не виконуються основні показники по забезпеченню сиром кисломолочним, рибою, молоком, соками, фруктами, якісними м’ясопродуктами. Найкраще організовано харчування у дошкільних навчальних закладах Лютенської, Біленченківської, Вельбівської, Книшівської, Розбишівської, Сватківської, Соснівської, Ціпківської, Малопобиванської сільських рад, найгіршими є показники у дошкільних навчальних закладах Веприцької, Петрівсько-Роменської, Ручківської, Середняківської, Харківецької сільських рад.

Забезпечення комп’ютерною технікою та доступом до Інтернету поліпшилося (у 15 дошкільних навчальних закладах наявна комп’ютерна техніка, 7 закладів приєднані до мережі Internet), проте цього недостатньо.

Дошкілля все ще суттєво відстає від загальної середньої освіти у запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність, навчальний процес.

Зростання кількості дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, призвело до необхідності у розширені площ та приміщень цих закладів. Така проблема існує в Розбишівському, Краснознаменському, Вельбівському, Рашівському дошкільних навчальних закладах.

У районі працюють дві позашкільні установи – районний Будинок дитячої та юнацької творчості та комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Протягом 2014 року відбулися зміни у розширенні мережі гуртків позашкільних установ у сільських загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів наданих виконкомами сільських рад. Це дозволило охопити позашкільною освітою 35% дітей, що навчаються у школах району. Аналіз існуючої мережі свідчить про переважання в 3-5 разів, порівняно з іншими, гуртків художньо-естетичного циклу, технічного моделювання молодших школярів, а тому слід більшу увагу приділяти розвитку гуртків (клубів) туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, інтелектуального спрямування, особливо для дітей середньої і старшої вікових груп. Позашкільна освіта повинна відповідати запитам та інтересам дітей, бути якісною, результативною. необхідно категорично відмовитись від принципу розподілу годин гурткової роботи для довантаження і вирівнювання тижневого навантаження того чи іншого педагогічного працівника. Приорітетами повинні стати доцільність, результативність, різножанровість, змістовна складова навчальних програм, виконання заходів рекомендованих державними та регіональними нормативно-правовими документами (Програмами, заходами, планами, Положеннями). Не слід забувати про можливість відкриття гуртків на платній основі, на умовах, передбачених чинним законодавством, як це роблять студії, що працюють при Гадяцькому училищі культури ім.І.П.Котляревського, музичній школі, районному Будинку культури.1.2. Загальна середня освіта

У 2014/2015 навчальному році в районі заплановано функціонування 32 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. – 17 (1 – гімназія; 5 – спеціалізованих шкіл; 11– загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.); загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. – 13; загальноосвітніх навчальних закладів І ст. – 1 (Оснягівська ЗОШ І ст.); НВК – 1 (Пирятинщинський НВК «Веселка), в яких навчанням охоплено 4188 учнів.

У порівняні з попереднім роком кількість закладів в районі залишається незмінною

Відрадно говорити, що за останні 5 років кількість учнів у районі в порівнянні з 2013 збільшиться на 55 учнів (1,02 %). Попередні роки йшла тенденція до зменшення контингенту учнів. В 2013/2014 н.р. зменшення учнів в порівнянні з 2012/2013 н. р. складало 1,2 % (на 52 учні менше), в 2011/2012 н. р. – 2,7 % (на 127 учнів менше), в 2010/2011 н. р. – 7 % (на 333 учні менше).

Кількість класів залишилась незмінною 294, а середня наповнюваність класів з попереднім роком збільшиться з 14,1 до 14,25 учнів.

До 1 класів планується набрати 451 учень, (85 % до кількості дітей 6-річного віку), в 2013 році – 410 (88 %).

Збільшився відсоток учнів, які зараховані до 10 класу. В 2014 році він склав 65 % до випускників 9 класу.

Збільшиться кількості учнів, які будуть навчатися за індивідуальною формою навчання до 134 (40 класів, в яких учнів менше 5), в попередньому навчальному році таких учнів було 131, класів – 35. Це при тому, що в 9 загальноосвітніх школах відсутні 14 класів взагалі.

На 2014/2015 навчальний рік в районі залишиться 6 малокомплектних шкіл І-ІІІ ст., 5 – загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст., 1 – загальноосвітня школа І ст. що складає 38 % до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів району, в 2013/2014 н. р – 44 %; в 2012/2013 н. р. було – 31,3 %; в 2011/2012 н. р. – 21%.

Аналізуючи мережу середніх навчальних закладів, можна зробити висновок про зростання кількості учнів в місті на 73 та зменшені кількості учнів у сільській місцевості на 18. Загальна кількість учнів в 1-4 класах в порівнянні з 5-8 класами збільшилась, що говорить про збільшення в майбутньому учнівського контингенту. Кількість учнів у районі, починаючи з 2014/2015 навчального року, стабілізується і складе понад 4000. Про це говорить динаміка збільшення учнівського контингенту за останній рік та демографічна ситуація в районі.

Діюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів району є неефективною та створює певні проблеми у навчально-виховному процесі:

малокомплектні сільські школи не можуть забезпечити всіх вчителів необхідним педагогічним навантаженням (особливо це стосується фізики, біології, географії, хімії тощо), у зв’язку з цим частина педагогів викладає по декілька предметів, що негативно відображається на якості їх роботи і рівні знань школярів;

у школах з малою наповнюваністю учнів (менше 5 учнів у класі) організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота;

з-за низької наповнюваності класів, відсутності паралельних класів діюча мережа сільських загальноосвітніх навчальних закладів не забезпечує умов для впровадження профільного навчання, введення в школах нових навчальних предметів. Як наслідок – лише в одній сільській школі – Великобудищанській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. запроваджено профільне навчання.1.3. Науково-методична робота

Методична служба Гадяцького району спрямовувала в 2014 році свою діяльність на реалізацію єдиної науково-методичної проблемної теми «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання» робота над якою проводилась за трьома напрямками:

І. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

ІІ. Реалізація здоров’язберігальних технологій;

ІІІ. Формування моделі випускника: лідера, освіченої, конкурентноспроможної особистості.

Робота Гадяцького науково-методичного центру спрямовувалась на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

Основними напрямами діяльності науково-методичного центру є:

1) Організація науково-методичного супроводу у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти;

2) Методичне забезпечення роботи за державними стандартами загальної

середньої освіти та навчально-виховного процесу;

3) Забезпечення системи дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;

4) Упровадження нових освітніх технологій та систем;

5) Модернізація змісту дошкільної освіти щодо системного розвитку особистості, формування готовності дитини до навчання в школі;

6) Підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі;

7) Супровід формування здоров’язберігального навчального середовища;

8) Науково-обґрунтований моніторинг різних сторін навчально-виховного процесу;

9) Забезпечення повної загальної середньої освіти, допрофільної підготовки;

10) Супровід старшої профільної школи;

11) Створення системи інформаційної підтримки (у т. ч. і через використання ресурсів мережі Інтернет), перспективного педагогічного досвіду, соціально-педагогічних ініціатив;

12) Активне  застосування тестових форм оцінювання учнів під час навчального процесу; 

13) Методичний супровід роботи з обдарованими дітьми, інклюзивної освіти, роботи ПМПК, розвивального навчання;      

14) Проведення  заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності у міжкурсовий період;

15) Забезпечення  готовності педагогічних кадрів  до використання ІКТ у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;

16) Удосконалення системи виховної роботи;

17) Психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Колективне керівництво методичною роботою здійснювала науково-методична рада Гадяцького науково-методичного центру, на засіданнях якої обговорювались плани роботи районних методичних об’єднань, інформація про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, районного туру конкурсу «Учитель року», заслуховувались творчі звіти учителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти методистів про підсумки методичної роботи, обговорювались методичні доробки педагогічних працівників.

Протягом 2014 року в районі функціонували: 11 дошкільних та 9 загальноосвітніх опорних закладів, 5 творчих груп, школа резерву керівних кадрів, школа молодого вчителя та вихователя, 5 майстер-класів, 22 районних методичних об’єднань, 120 шкільних методичних об’єднань. Засідання яких проведені на високому рівні у визначені терміни.

На запит вчительської спільноти проведено 218 методичних заходів: семінарів-практикумів – 33; тренінгів – 6; майстер-класів – 18; тематичних консультацій – 52; засідань творчих груп – 39; нарад – 9 та нарад фахівців 24; творчих звітів – 46.

Проведено засідання Зональної школи новаторства керівних, педагогічних працівників за темою «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища».

1.4. Вивчення стану справ та надання методичної допомоги

З метою методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу у 2013/2014 навчальному році проведено:

методичні дні (тижні) Гадяцького науково-методичного центру у Розбишівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Книшівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Лютенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Вельбівськійзагальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Лисівськійзагальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Гречанівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Ціпківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, ДНЗ № 2 «Берізка», № 9 «Дзвіночок» Гадяцької міської ради, «Світанок» Соснівської сільської ради, «Липка» Петрівсько-Роменської сільської ради, «Ягідка» Римарівської сільської ради, «Колосок» Сарівської сільської ради;

атестаційні експертизи: Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,Вельбівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Лисівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, № 2 «Берізка», № 9 «Дзвіночок» Гадяцької міської ради, «Світанок» Соснівської сільської ради;

планові інспектування: Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Під час їх проведення працівниками відділу освіти, Гадяцького науково-методичного центру було надано адресну методичну допомогу керівникам навчальних закладів та педагогічним працівникам закладів.

Загальними недоліками є:

1) послаблення контрольно-аналітична функції щодо прийняття управлінських рішень;

2) питання на педагогічних радах розглядаються в теоретичній площині, часто відірвані від реальних проблем закладу;

3) робота з батьківською громадськістю носить організаційно-інформаційний, а не просвітницько-роз’яснювальний характер;

4) виявлено недоліки у веденні класних журналів учителями-предметниками;

5) недостатнє використання у роботі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів ІКТ та здоров’язбережувальних технологій;

6) окремі недоліки у веденні документації з питань техніки безпеки.

Позитивним моментами є:

1) методична робота навчальних закладів організована відповідно до науково-методичної теми району;

2) досвід роботи педагогічних колективів навчальні заклади демонструють на районних семінарах;

3) налагоджена система роботи з обдарованими дітьми;

4) упроваджується передовий педагогічний досвід.1.5. Моніторингові дослідження рівня навченості учнів

З метою реалізації проекту «Моніторингові дослідження рівня навченості учнів – шляхи удосконалення» 14-28.02.2014 у загальноосвітніх навчальних закладах району проведено моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчальних планів у 2013/2014 навальному році (далі – моніторингові дослідження) серед учнів 3 класів з української мови та математики; 4 класів – з української мови та математики; 6 класів – з математики та світової літератури; 7 класів – з алгебри та української літератури; 8 класів – з алгебри та біології; 9 класів – з алгебри та української мови; 10 класів – з географії та інформатики.

Аналіз результатів контрольних робіт моніторингових досліджень показав, що переважна більшість учителів початкових класів, математики, української мови та літератури, світової літератури, інформатики, біології та географії загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечують належний рівень навчальних досягнень учнів. Позитивними якостями проведених моніторингових досліджень безперечно є додаткове повторення раніше вивченого матеріалу.

Завдяки Моніторингу ми маємо можливість оцінити реальний стан справ щодо рівня навчальних досягнень учнів, виявити прогалини в роботі та усунути виявлені недоліки.

Хочу відмітити роботу в 2013-2014 навчальному році за результатами навчальної роботи Рашівську ЗОШ І-ІІІ ст. (учителі: Галушка Г. В., Кандиба В.В., Басараб О. М., Жартовський М. М.), Березоволуцьку ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель Сторчак Н.М.), Гадяцьку гімназію ім. Олени Пчілки (учителі: Рвач О.І., Васюта Л.І.). Стабільно високі результати з української мови показали другий рік поспіль учні 4 класу Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Балагура О. М.) . Хорошими є результати учнів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (учителі: Мільгевська Т.І., Филь Л. І.) , Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Василенко Н.П.).

Якщо порівняти результати моніторингових досліджень у 9 класах з алгебри у 2012/2013 навчальному році, то стабільно високими є результати учнів Середняківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4, Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая, Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди, Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Моніторинг має певний стимулюючий вплив на роботу кожного вчителя. Деякі вчителі наскільки болісно сприймають свою участь в проекті, що з перших днів навчання замість того, щоб викладати години відповідно до навчального плану, велику частину часу використовують для опрацювання з учнями тестових завдань. Тому, шановні директори шкіл та заступники з навчально-виховної роботи, ви маєте пояснити таким викладачам, що просте «зазубрювання» учнями матеріалу не дає того результату в порівнянні з майстерністю справжнього вчителя.

1.6. Районна програма «Шкільний автобус»

Важливим досягненням попереднього 2013 року стало виконання програми «Шкільний автобус на 2011-2015 роки». У 2014 році на її виконання до забезпечено безперебійне, регулярне перевезення до місць навчання, роботи та додому, у сільській місцевості 526 учнів, 147 вихованців дошкільних навчальних закладів, 69 педагогічних працівників до 18 загальноосвітніх навчальних закладів з 48 населених пунктів району за 14-ма спеціалізованими маршрутами. Перевезення учасників навчально-виховного процесу забезпечують 13 шкільних автобусів, закріплених за навчальними закладами та автобус Біленченківської сільської ради.

Від кількості автобусів та їхнього стану залежатиме формування мережі освітніх установ в межах територіальної громади. Скажу більше – маршрути за якими підвозяться діти та освітні округи можуть мати важливе значення при прийняті рішення про межі та склад територіальних громад.

1.7. Організація роботи з обдарованими дітьми

У 2013/2014 навчальному році проведено І-ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Районний етап олімпіад проводився з 18 навчальних предметів, проходили також районні учнівські олімпіади з української мови та математики для учнів 3-4 класу.

Всього брало участь: 1091 учень з 32 навчально-виховних закладів району. Рішенням журі було визначено 517 переможців, що становить 47 % від загальної кількості учасників. Порівняно з минулим роком учасників менше, а переможців більше. Це свідчить про те, що школи дослухалися до наших порад і делегували на районний етап найкращих згідно положення.

Висловл.ється подяка за допомогу у створенні належних умов під час проведення олімпіад адміністраціям Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (директор Смірнова Т.Ю.), Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів №2 ім. Михайла Драгоманова (директор Оніщенко Н.А.), Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів № 3 (директор Сасько А.О.), Гадяцької спеціалізованої школи I-III ступенів № 4 (директор Бутенко С.М.).

Всього у 2013/2014 навчальному році на І етап конкурсу-захисту МАН надійшло 70 науково-дослідницьких робіт учнів з 19 навчальних закладів району. Перемогу виборов 51 учасник. У порівнянні з минулим роком маємо менше учасників, але більше переможців. Хоча викликає занепокоєність той факт, що значно менше шкіл долучилися до цієї роботи.

Варто відмітити залучення більшої кількості учасників до науково-дослідницької роботи серед учнів у Гадяцькій гімназії ім. Олени Пчілки та в Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ст.

Учениця 11 класу Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки Лобода Лілія захищала дві роботи у секціях географія і ландшафтознавство та екологія.

Організаційний комітет конкурсу-захисту відзначає також роботу наукових керівників, які здійснювали керівництво кількома роботами:

учителя фізики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Биченко Н.М. (3 наукові роботи);

учителя інформатики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 Кирченкової О.М. (2 роботи);

учителя хімії Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Титаренко В.І. (2 роботи);

учителя української мови та літератури Гадяцької гімназії Шимки І.П. (2 роботи);

учителя хімії Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Мошкової Г.В. (2 роботи);

учителя біології Гадяцької спеціалізованщї школи І-ІІІ ст. № 4 Таран О.Р. (2 роботи).

У предметних олімпіадах на обласному олімпі район здобув 35 призових місць.

Завдячуємо цьому ЛипівецьН.В., учителю економіки Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки, яка підготувала 4 призерів і переможців у обласному етапі олімпіад з економіки (Дубейко Костянтин, Писаренко Ігор – учні 11-го класу, Мільніченко Лілія – учениця 10-го класу, Богомол Катерина – учениця 9-го класу).

Васюті Любові Іванівні, учителю географії Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки, яка підготувала 3 призерів і переможців у обласному етапі олімпіад з географії (Шаблій Анна – учениця 9-го класу, Мартинов Максим – учень 8-го класу, Погрібняк Максим – учень 10-го класу).

Рвач Олені Іванівні, учителю біології Гадяцької гімназії , яка підготувала 2 призерів і переможців у обласному етапі олімпіад з біології (Мартинов Максим – учень 8-го класу, Стаднік Вікторія – учениця 11класу).

Голубенко Людмилі Миколаївні, учителю історії та правознавства Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 – підготувала 2 призерів та переможців у обласному етапі олімпіад з історії та правознавства (Кирса Богдан – учень 10-го класу, Гулевська Дарія – учениця 9-го класу).

Фесенко Сергію Андрійовичу, учителю географії Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Є. П. Кочергіна – підготував 3 призерів та переможців у обласному етапі олімпіад з географії (Степанович Михайло, Бондаренко Олександр – учні 8-го класу, Лисак Юлія – учениця 9-го класу)

Ревегук Світлані Володимирівні, учителю української мови та літератури Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Є. П. Кочергіна - підготувала 2 призерів та переможців у обласному етапі олімпіад з української мови та літератури (Давидяк Аліна – учениця 11-го класу, Авдєєнко Олександра – учениця 8-го класу).

У розрізі навчальних предметів результативність учнів ЗНЗ району у ІІІ етапі олімпіад виглядає так:

нім. мова – 1; історія – 2; трудове навч. – 2;

біологія – 6; економіка – 4; ІКТ – 1;

англійська мова – 3; географія – 7; українська мова – 4;

правознавство – 1; фізика – 1; хімія – 1;

ф-ра і спорт – 2.

Маємо 8 призерів і переможців у обласному етапі конкурсу-захисту МАН: ІІ – 3, ІІІ – 5.

Перемогам завдячуємо вчителям Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки Кизь Ю.С. та ВасютіЛ.І., Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3 Ткачовій О.С., Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 Биченко Н.М., Великобудищанської СШ І-ІІІ ст. Сватковському В.І., Сарської СШ І-ІІІ ст. Титаренко В.І., Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст. Зубко Л.В., Ручківської ЗОШ І-ІІ ст. Сироті Н.Ю.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів брали участь у районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах – всього є учасниками біля 50 таких заходів, зокрема:

Обласний конкурс з інформаційних технологій у номінації «Офіс-менеджмент» – Стаднік Вікторія, учениця 11 класу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (І місце). Керівник Кизь Ю.С.

Конкурс знавців української мови імені ім. П. Яцика – Завгородня Ірина, учениця 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова (ІІ місце). Керівник Вовк К.М.

Обласний літературний конкурс «Відлуння заповітів земляків», присвячений 200-річному ювілею Тараса Григоровича Шевченка – Маслов Іван, учень 6 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (ІІІ місце). Керівник Триль Н.І.

Є переможці на Всеукраїнському та обласному рівні серед спортсменів та гуртківців Будинку дитячої та юнацької творчості.

Діти з особливими потребами здобули перемогу у обласному фестивалі творчості «Повір у себе».

Вховна робота у 2013/2014 н. р. спланована і здійснювалась за тематичними місячниками, що дало змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності, цілеспрямовано організовувати роботу з учнівською молоддю, враховуючи інтереси і запити учнів, батьків, педагогів. Варто відзначити проведення фестивалів «Веселка», «Лесині джерела», «Мамина пісня», конкурсів та виставок малюнків «Гадяч – гетьманське містечко», «Гадяцький край, процвітай», «Моє рідне місто», конкурсу ілюстрацій та малюнків до творів Т.Г.Шевченка з нагоди 200-річчя від дня народження великого Кобзаря, фотовиставки «Мої захоплення», «Краєвиди Гадяцького краю», «Чарівний світ навколо», конкурсів творчих робіт «Якби Гадяч був столицею», «Я – європеєць», «Твій життєвий вибір». Що сприяло вихованню в учнівської молоді патріотизму та любові до рідного краю.

Забезпечено проведення районних інтелектуальних змагань: районного конкурсу знавців історії ім. Михайла Драгоманова (4-11 класи), районного конкурсу знавців етики (6 класи), районного конкурсу основ безпеки життєдіяльності (5-9 класи).

1.8. Зовнішнє незалежне оцінювання

Місто Гадяч є одним з 5 міст Полтавської області, де були створені пункти тестування. У березні 2014 року на базі Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 проведено пробне тестування, у червні 2014 року на базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки та Гадяцьких СШ І-ІІІ ступенів № 3 та 4 успішно проведено основні сесії тестування з української мови та літератури, математики та історії України.

До роботи було залучено 132 педагогічних працівників з 8 навчальних закладів району.

265 випускників нашого району, а це 91% від загальної кількості, випробовували свої знання.

Результати ЗНО за 2014 рік показують, що високих результатів досягають такі навчальні заклади – Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна, Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки, Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст., Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ст.

При визначені рейтингових показників брали за основу методологію Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тобто, так званий анти рейтинг, який показує кількість учнів, які набрали менше 124 балів та рейтинг, який показує кількість учнів які набрали більше 170 балів. Школи, в яких випускників було менше п’яти, по тому чи іншому предмету, до рейтингу не враховували. Зрозуміло, що за один рік такі дані мало про що скажуть, але вони є основою для нового п’ятирічного рейтингу з 2013 по 2018 роки.

Зокрема: українську мову та літературуру писали всі без виключення. За середнім балом найкращий результат – 164,22 у учнів Сарської СШ І-ІІІ ст. Директор – Огризько І.В., учитель – Коваль В.М.

Математику писали 196 випускників. Найвищий результат – 167,97 у учнів гімназії ім. Олени Пчілки. Директор Смірнова Т.Ю., вчитель – Тараненко К.П.

Історію України писали 145 випускників. Найвищий результат – 160,28 у учнів Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім Є.П. Кочергіна. Директор Беседа О.Г., вчитель Галушка Н.А.

Біологію писали 96 випускників. Найвищий результат – 166,29 у учнів Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4. Директор Бутенко С.М., вчитель – Таран О.Р.

Фізику писали 76 випускників. Найвищий результат – 155,09 у учнів Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4. Директор Бутенко С.М., вчителі – БиченкоН.М., Римар Л.П.

Хімію писали 50 випускників. Найвищий результат – 152,93 у учнів Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату ім. Є.П. Кочергіна. Директор Беседа О.Г., вчителі Парака В.М., Бурлай О.Г.

Географію писали 66 випускників. Найвищий результат – 165,47 у учнів гімназії ім. Олени Пчілки.. Директор Смірнова Т.Ю., вчитель – Васюта Л.І.

Англійську мову писали 50 випускників. Найвищий результат – 159,37 у учнів Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4. Директор Бутенко С.М., вчитель – Коломієць А.І.1.9. Конкурси для педагогічних працівників та проведення заходів обласного рівня

Пошук, виявлення та науково-методичний супровід творчо працюючих педагогів забезпечувався шляхом проведення професійних конкурсів, виставок. 20-21 листопада 2013 року на базі Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 відбувся районний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014». У конкурсі взяли участь 15 педагогічних працівників, з яких визначено переможців:

Біляк Любов Валентинівна – директор Ціпківської ЗОШ І-ІІ ст. у номінації «Директор школи»;

Білоцерківець Валентина Вікторівна – вчитель Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 у номінації «Початкові класи»;

Нестерук Світлана Іванівна – вчитель Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки у номінації «Світова література»;

Серба Павло Іванович – вчитель Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова у номінації «Географія»;

Цьот Ірина Петрівна – вчитель Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 у номінації «Трудове навчання».

Під час конкурсу вчителі показали професійне знання предмета, володіння методикою викладання, індивідуальний творчий почерк, оригінальність, артистизм і дотепність.

Лауреатом обласного етапу професійного конкурсу «Учитель року» у номінації «Географія» став Серба Павло Іванович (вчитель географії Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова).

Учителі навчальних закладів району взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор». Лауреатами конкурсу стали лідери освіти Гадяччини:

Биченко Н.М., вчитель фізики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4;

Шаманська Р.М., вчитель англійської мови Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4.

Переможцем конкурсу у номінації «Один учень-один комп’ютер» стала вчитель математики Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 Григор’єва Л.В. за розробку уроку «Рівняння в житті людини»її нагороджено планшетом.

У минулому навчальному році відділ освіти райдержадміністрації, Гадяцький науково-методичний центр тісно співпрацювали з Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти. За участю викладачів та методистів Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського було проведено такі заходи:

обласний семінар «Мультидисциплінарний підхід у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» на базі Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №4 та Краснолуцької СШ І-ІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу В.В. Овсяннікова;

обласний семінар-практикум «Модернізація методичної роботи в світлі вимог Державного стандарту дошкільної освіти» на базі ДНЗ міста Гадяча.1.11. Кадрове забезпечення

Одним із важливих завдань які стоять перед освітою району – це кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах району.

Кількість педагогічних працівників протягом 2013/2014 навчального року так само як і в попередні роки поступово зменшується.

Відділ освіти райдержадміністрації спільно з керівниками навчальних закладів постійно працює в питанні добору і розстановки кадрів і тому, протягом останніх років, на роботу в заклади освіти приймаються фахівці з повною вищою освітою, в окремих випадках – з неповною та базовою вищою освітою при умові здобування відповідної освіти заочно.

Якісний показник педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (кваліфікаційний рівень) щороку збільшується.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. Упродовж 2013/2014 навчального року вчителі презентували свій досвід на засіданнях шкільних методичних об’єднань, педагогічних радах, виступали зі звітами про результативність самоосвіти та курсової підготовки.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2013/2014 н. р. у районі проатестовано 198 педагогів, з них:

встановлено і підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 82 вчителям;

присвоєно і підтверджено педагогічне звання «старший учитель» – 23 педагогам;

присвоєно і підтверджено педагогічне звання «учитель-методист» – 7 педагогам;

підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» – 8 педагогам;

підтверджено педагогічне звання «практичний психолог-методист» – 1 практичному психологу.1.11. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Згідно з планом організації виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» в Полтавській області, затвердженого Головою Полтавської обласної державної адміністрації 17.11.2010, на виконання Регіональної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Гадяцького району інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року протягом останніх трьох років закладами освіти району впроваджуєються в управлінський процес інформаційно-комунікативні технології. Стабільно працюють сайти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гадяцького науково-мтодичного центру та навчальних закладів.

У Гадяцькому районі до 1 вересня 2013 розпочинається втілення проекту «Курс-школа», а до 1 січня 2013 року «Курс-дошкілля», який дозволить створити єдину базу даних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Це буде першим кроком який дозволить автоматизувати частину управлінських процесів в освіті та ввійти до єдиного освітянського інформаційного простору України.

За ініціативи голови Гадяцької райдержадміністрації Матюшенка О.В. було проведено моніторинг покриття швидкісним інтернетом території району – встановлено, що є технічна можливість для виконання цього завдання. Тому найближчим часом ми завершимо підключення навчальних закладів до швидкісного інтернету. І перед нами постануть нові можливості – створення єдиної мережі та перехід до хмарних технологій. Такі технологічні можливості дозволять менш залежати від відстаней, спілкуватися та обмінюватися інформацією в режимі онлайн, діти з сільської місцевості та діти з особливими потребами отримають доступ до якісної освіти, вчителі матимуть змогу застосовувати нові педагогічні технології.

Значна частина учителів та вихователів навчальних закладів Гадяцького району володіють ІКТ на достатньому рівні – 95%. Хоча й тут є над чим працювати. Плануємо на кожному семінарі-практикумі вчителів-предметників обов’язково проводити майстер-класи з ІКТ.

З метою надання методичної допомоги всім категоріям педагогічних працівників навчальних закладів удосконалено сайти відділу освіти райдержадміністрації http://fz-09.at.ua та Гадяцького науково-методичного центру hadyachnmc.at.ua (відкрито сторінки «Державний стандарт …», «Карта сайту», «Новини ЗНЗ району». Вони постійно поповнюються матеріалами відповідно до річних планів та запитів освітян.

Найактуальніші та найцікавіші новини освіти району висвітлюються на сайті Полтавського інституту післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського.

Створено сайти: «Гадяцький математик» (присвячений видатному математику, уродженцю м. Гадяча Л. А. Тумаркіну) та «Освіта Гадяччини» (сайт РМО вчителів математики).

Ефективно діють сайти методистів Майбороди С. М., Оробей С. М., районних методичних об'єднань вчителів, сайт Гадяцького районного наукового товариства учнів-членів МАН України, сайти вихователів та дошкільних навчальних закладів.

Створено електронні адреси ДНЗ району, що значно покращило обмін інформацією між відділом освіти райдержадміністрації, Гадяцьким науково-методичним центром і закладами освіти.

Забезпечено функціонування курсу «Дошкілля», електронну реєстрацію дітей у дошкільні навчальні заклади.

У ЗНЗ району діє комп’ютерна програма централізованого обліку підручників «Шкільний підручник».

У лютому-березні 2014 року у два етапи (заочний і очний) було проведено конкурс навчальних закладів району на кращий Веб-сайт. У конкурсі взяли участь 6 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. та 1 загальноосвітня школа І-ІІ ст. Визначаючи переможців, журі конкурсу керувалося тим, що сайт закладу покликаний створювати імідж сучасного навчального закладу.

1.12. Інклюзивна освіта

Починаючи з 2012 року в Гадяцькому районі розпочато впровадження нової форми освіти для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивне навчання, яке забезпечує права кожної дитини на якісну, доступну освіту за місцем проживання та задоволення її особливих потреб під час навчального процесу.

У 2013/2014 навчальному році за такою системою працювало 4 загальноосвітні школи – це Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3, Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти, Краснолуцька загальноосвітня школа І-ІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова. 12 учнів з різними освітніми потребами навчалися в 10 інклюзивних класах.

Навчально-виховний процес здійснюється у тісній співпраці педагогів інклюзивного навчального закладу та батьків учнів . Для задоволення навчальних потреб учнів у кожному навчальному закладі введено посаду асистента вчителя, який здійснює диференціацію та адаптацію навчальних програм відповідно до індивідуальних потреб учнів з особливими освітніми потребами, надає відповідну підтримку та допомогу у засвоєнні програми навчання та у формуванні навичок соціальної взаємодії. Психолого-педагогічний супровід здійснюється практичними психологами та соціальними педагогами школи. З учнями, які потребують корекції психофізичного розвитку проводяться індивідуально-корекційні заняття.

Активна участь дітей з особливими освітніми потребами в житті класу та навчального закладу дає змогу відчути себе повноправними членами шкільного колективу.

За результатами дворічної роботи інклюзивних закладів можна з впевненістю сказати, що така форма навчання має право на подальший її розвиток. Так у 2014-2015 навчальному році заплановано продовжувати роботу інклюзивних класів на базі шкіл, які вже мають інклюзивну практику та організувати класи інклюзивної освіти на базі Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки і Березоволуцької загальноосвітньої школи І-ІІІст. Всього інклюзивну освіту буде організовано в 6-ти загальноосвітніх навчальних закладів, інклюзією буде охоплено 18 дітей.1.13. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу завжди перебувало під особливою увагою з боку влади громадськості та педагогів.

Незважаючи на складний бюджетний рік вдалося уникнути заборгованості по заробітній платі та енергоносіях.

Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти в 2013/2014 навчальному році здійснювалося відповідно Плану заходів матеріально-технічного переоснащення закладів освіти та Комплексної програми розвитку освітньої галузі Гадяцького району на 2011-2015 роки.

З 6 по 14 серпня 2014 року комісією, яка створена розпорядженням голови Гадяцької райдержадміністрації було здійснено огляд 39 дошкільних навчальних закладів, 32 загальноосвітніх навчальних закладів, Гадяцької спеціалізованої школи-інтернат та Розбишівської спеціальної школи-інтернату, Гадяцького дитячого будинку щодо готовності до нового навчального року. У цілому освітні установи району готові до початку нового навчального року. Окремі слід дякувати сільським радам та сільським головам які в 2014 році повністю взяли на себе фінансування роботи шкільних автобусів та харчування учнів. За рахунок субвенцій сільських рад були проведені також придбання комп’ютерної техніки (Краснознаменська сільська рада на суму 156 тис. грн.), газових котлів, меблів, шкільного інвентарю, будівельних матеріалів в Березоволуцьку школу (Березоволуцька сільська рада), за рахунок коштів Вельбівської сільської ради був побудований внутрішній туалет в Вельбівській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Найбільшу суму коштів на харчування учнів та шкільні автобуси перерахували Лютенська, Вельбівська, Березоволуцька, Плішивецька Римарівська сільські ради.

1.14. Енергозбереження

Важливою проблемою для нормальної роботи освітніх установ Гадяцького району є безперебійне забезпечення навчальних закладів теплом та електроенергією. Вже два роки заклади освіти Гадяцького району роблять все для того, щоб скоротити споживання природного газу та електроенергії. Побудовано 7 топкових на твердому паливі проведено утеплення приміщень, здано в оренду бюджетним організаціям надлишкові площі приміщень навчальних закладів – ці та інші заходи дозволили скоротити споживання природного газу на третину з 1,5 млн. м³ до 1 млн. м³ Але це лише початок шляху, адже 1млн. м³ газу, який нам необхідний для нормальної зимівлі, сьогодні коштує 6,3 млн грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 7 топкових на твердому паливі в школах: Мартинівській, Веприцькій, Біленченківській, Краснознаменській, Березоволуцькій, Качанівській, Соснівській, Лисівській. Незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в країні, ми рано чи пізно, але знайдемо можливості для завершення проекту. Адже його реалізація дозволить зекономити близько 400 тис. м³ газу і затрати окупляться за один рік.

Висловлено вдячність тим працівникам освіти, які розуміють важливість економії енергоносіїв та роблять все для того, щоб наша держава звільнилася від газової залежності. Усі керівники шкіл розробили ефективні заходи щодо економного використання електроенергії та газу в своїх закладах.1.15. Оздоровлення дітей

У період з 02 по 20.06.2014, протягом 14 робочих днів при загальноосвітніх навчальних закладах працював 31 табір з денним перебуванням дітей, у яких відпочинком та оздоровленням було охоплено 1 351 учнів, що складає 32,7 % від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 39 дошкільних навчальних закладів на літній час (90 днів) були переведені на оздоровчий режим роботи.

В усіх таборах з денним перебуванням дітей було організовано 2-х разове гаряче харчування дітей за рахунок бюджетних коштів, спонсорських та батьківських. Середня вартість дітодня харчування склала близько 12 гривень, а у Розбишівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – 17 гривень, у Пирятинщинському НВК «Веселка» – 16 гривень, Краснолуцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова – 15 гривень, Лютенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая і Гречанівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів – більше 13 гривень.

У той же час у Великобудищанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів, Мартинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Середняківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів лише 8 гривень, що свідчить про низьку якість харчування дітей у таборах цих шкіл.На організацію харчування дітей та необхідні витратні матеріали і обладнання витрачено близько 200 тисяч гривень, з них близько 25 тисяч – спонсорські та залучені (батьківські) кошти. Велику роботу щодо залучення позабюджетних коштів на організацію відпочинку та оздоровлення дітей у таборах з денним перебуванням проведено адміністраціями Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4200 гривень), Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (3600 гривень), Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (3600 гривень), Гадяцької СШ І-ІІІ ступенів № 3 (близько2000 гривень), Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 733 гривні), Краснолуцької ЗОШ І-ІІ ступенів (близько 600 гривень) тощо.

Особлива увага приділялась оздоровленню дітей пільгових категорій. Оздоровлено 10 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, 13 дітей-інвалідів, 13 дітей постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 224 дітей з багатодітних і малозабезпечених родин.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка