Підвищення ефективності діяльності органів державного управління з питань молодіжної політики: регіональний аспектСкачати 76.64 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір76.64 Kb.
Підвищення ефективності діяльності органів державного управління

з питань молодіжної політики: регіональний аспект”

Дніпропетровськ - 2008

Номер державної реєстрації 0108U003397

Науковий керівник НДР, провідний науковий співробітник, д.і.н., доцент Є.І.Бородін

Відповідальний виконавець, старший науковий співробітник Н.М.Літвінова
Список авторів

Науковий керівник НДР,

провідний науковий співробітник,

д.і.н., доцент


Є.І.Бородін

(Зміст, вступ, розд. 1-5, висновки)
Відповідальний виконавець,

старший науковий співробітникН.М.Літвінова

(зміст, реферат, розд. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, додаток А)Старший науковий співробітник,

к.соц.н., доцентЮ.В.Борисова

(зміст, розд. 1.3, 2.3, 4.1, висновки)Науковий співробітник

А.В.Горін

(розд. 5.2, додаток А)Науковий співробітник

І.В.Хохрякова

(розд. 1.2, 2.1, 2.2)Науковий співробітник

Т.М.Тарасенко

(вступ, розд. 4.2)
Реферат

Звіт про НДР: 186 с.Об’єкт дослідження - органи державного управління у сфері молодіжної політики на регіональному рівні.

Мета роботи - дослідження основних тенденцій розвитку інституційної складової державної мололіжної політики на регіональному рівні для забезпечення її ефективного функціонування.

Методи дослідження - структурно-функціональний метод; аналітичний та описовий методи, метод логічного узагальнення; контент-аналіз; метод порівняння; моделювання; методи індукції, дедукції та синтезу, зазначені методи використовувалися при аналізі діяльності органів державного управління у сфері молодіжної політики та виробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності їх діяльності.

Результати та їх новизна - проаналізовано досвід створення та діяльності на регіональному рівні органів державного управління з питань молодіжної політики; здійснено наукову розвідку щодо функціонування та розвитку мережі спеціалізованих молодіжних структур; проаналізовано правові засади щодо здійснення програмотворчої діяльності органів державного управління з питань молодіжної політики та узагальнено досвід реалізації регіональних програм щодо соціальної підтримки молоді в Україні; вивчено зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики на регіональному рівні; розроблено оптимальну модель організаційної структури регіональних органів державного управління з питань молодіжної політики та визначено напрями удосконалення їх діяльності. Результати дослідження можуть використовуватися при удосконаленні механізму реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні.
Застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм”

Дніпропетровськ - 2008

Номер державної реєстрації 0108U003398

Науковий керівник НДР, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, к.держ.упр. В.М.Дрешпак

Відповідальний виконавець, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, к.держ.упр. Н.К.Рашитова
Список авторів

Науковий керівник НДР, провідний науковий співробітник, к.держ.упр.

В.М.Дрешпак

(вступ, розд. 1, розд. 6, глосарій)Відповідальний виконавець, старший науковий співробітник, к.держ.упр.

Н.К.Рашитова

(реферат, розд. 5, висновки)Науковий співробітник, к.мед.н.

С.І.Соколовський

(розд. 4)Науковий співробітник


Н.Г.Чередник

(розд. 8)Молодший науковий співробітник


Ю.М.Чередник

(розд. 8)Молодший науковий співробітник


О.С.Петренко

(глосарій)Молодший науковий співробітник


І.В.Макарова

(розд. 1)Молодший науковий співробітник


Н.Г.Сорокіна

(розд. 2)Молодший науковий співробітник


Л.І.Лисакова

(розд. 9)Молодший науковий співробітник


А.В.Павелко

(розд. 3)Молодший науковий співробітник


Т.В.Безверха

(розд. 7)
Реферат

Звіт про НДР: 129 с.Об’єкт дослідження - процеси застосування соціально-психологічних методів державного управління органами державної влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні.

Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм з метою підвищення ефективності діяльності органів публічної влади.

Методи дослідження. Відповідно до мети та характеру поставлених завдань у дослідженні застосовуються як загальнонаукові, так і спеціальні методи та підходи.

На основі порівняльного аналізу вивчено стан досліджуваної проблеми. Комплексний аналіз наукової інформації за темою дослідження та її узагальнення дозволили конкретизувати напрями та розробити методику дослідження застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм.

Методи теоретичного та емпіричного дослідження було використано для аналогії та класифікації основних факторів, що дозволяють розширити масштаби застосування соціально-психологічних методів або перешкоджають цьому.

Метод системного аналізу використано під час діагностики адаптованості державних службовців до професійної діяльності, аналізу символьної системи цільової програми, дослідження соціокультурної сфери.

Методи теоретичного аналізу було застосовано під час вивчення зарубіжного досвіду і вітчизняної практики у досліджуваній сфері.

Також у роботі використано соціально-психологічні методи: метод включеного спостереження; метод стандартизованого інтерв’ю, а також метод контент-аналізу. Вони були необхідні під час проведення дослідження таких методів державного управління, як інформування й обговорення, символізація.Результати та їх новизна. Досліджено роль, місце та можливості застосування соціально-психологічних методів у системі органів публічної влади. Обґрунтовано на науково-теоретичному рівні підходи щодо застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження й оцінювання регіональних цільових програм.

Визначено основні фактори та умови, що дозволяють розширити масштаби застосування соціально-психологічних методів державного управління органами публічної влади на регіональному рівні або перешкоджають цьому.

Досліджено основні механізми соціально-психологічних методів державного управління, що застосовуються (можуть застосовуватися) під час розробки, впровадження та оцінювання регіональних цільових програм. Підготовлено видання за результатами соціологічного дослідження громадської думки щодо діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровської області у контексті підготовки до проведення ігор чемпіонату Європи з футболу в Дніпропетровську.

Проаналізовано світовий досвід щодо застосування соціально-психологічних методів державного управління під час реалізації регіональних програм, що спрямовані на реформування освітянської галузі.

Проаналізовано закордонний досвід щодо спеціальних початкових і адаптаційних навчальних програм і визначено наслідки впровадження спеціальних початкових і адаптаційних навчальних програм, які спрямовані на створення найкращих умов адаптації державних службовців до професійної діяльності.

Розглянуто основні напрями діяльності органів влади під час формування цільових програм у рамках державної регіональної політики в соціокультурній сфері. Виокремлено соціально-психологічні методи державного управління, що можуть застосовуватися під час реалізації державно-громадської моделі управління у цій сфері.

Проаналізовано зарубіжний досвід та визначено підходи щодо застосування соціально-психологічних методів під час оцінювання цільових програм.

Досліджено такий важливий фактор розвитку соціально-психологічних і інтелектуальних якостей працівників державної служби, як гендерна відповідність.

Розглянуто основні напрями діяльності органів влади під час формування цільових програм під час впровадження державно-громадської системи управління освіти.

Розглянуто завання державної служби, зумовлені перехідним періодом і залученням держави в глобалізаційний простір. Визначено вимоги, що висуваються до державних службовців і сформульовано необхідні заходи селекційного характеру.

Досліджено морально-етичну складову психологічного здоров’я державного службовця.

Визначено роль окремих соціально-психологічних методів державного управління, зокрема соціальної реклами.Підготовлено практичні рекомендації щодо оцінювання регіональних цільових програм.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка