Питання до екзамену з «Педагогіки»Скачати 72.11 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір72.11 Kb.


Питання до екзамену з «Педагогіки» 1. Педагогіка як наука про виховання особистості. Основні завдання педагогіки.

 2. Українська народна педагогіка, її мета, завдання і зміст.

 3. Поняття методів педагогічних досліджень.

 4. Соціальні функції праці вчителя, його професійні та особистісні якості.

 5. Професія вчителя та його функції.

 6. Система освіти України та її структура.

 7. Основні принципи освіти України. їх характеристика.

 8. Загальна середня освіта - основна ланка всебічного розвитку особистості учня. Характеристика загальноосвітніх навчально- виховних закладів.

 9. Поняття розвитку і формування особистості.

 10. Роль спадковості в розвитку і формуванні особистості.

 11. Вплив середовища на розвиток та формування особистості.

 12. Виховання - провідний фактор розвитку і формування особистості.

 13. Діяльність як чинник розвитку особистості.

 14. Народна педагогіка про особистість розвиток, виховання та формування.

 15. Вікова періодизація розвитку особистості.

 16. Специфіка фізичних, психофізичних, пізнавальних можливостей молодших школярів.

 17. Психолога-педагогічна характеристика підлітка.

 18. Проблема мети виховання в педагогіці.

 19. Поняття дидактики як системи, основні категорії дидактики, їх характеристика.

 20. Основні завдання сучасної дидактики.

 21. Поняття процесу навчання, його структура.

 22. Основні компоненти процесу навчання.

 23. Основні функції процесу навчання, їх взаємозв'язок.

 24. Поняття змісту освіти, його компоненти.

 25. Структура змісту шкільної освіти.

 26. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Державної національної програми «Освіта» /Україна XXI століття/, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту».

 27. Основні види навчання, їх характеристика.

 28. Визначення принципів навчання. Характеристика традиційних принципів навчання.

 29. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі.

 30. Організація диференційованого навчання.

 31. Психолого-педагогічні особливості процесу учіння.

 32. Поняття методу навчання. Його функції. Прийоми навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання.

 33. Характеристика методів організації та здійснення навчально- пізнавальної діяльності.

 34. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 35. Методи контролю та самоконтролю в навчанні.

 36. Вибір і поєднання методів навчання.

 37. Виникнення та особливості класно-урочної системи навчання.

 38. Основні існуючі форми організації навчально-виховного процесу.

 39. Додаткові форми організації навчально-виховного процесу.

 40. Основні вимоги до сучасного уроку.

 41. Типи уроків. їх структура.

 42. Підготовка вчителя до уроку, її основні етапи.

 43. Екскурсії як форма організації навчально-пізнавальної діяльності.

 44. Критерії якості знань і навичок учнів. Оцінка успішності учнів, її призначення.

 45. Педагогічні вимоги до перевірки знань, види її організації на різних ступенях навчання.

 46. Контроль за успішністю учнів, його види, функції контролю.

 47. Рушійні сили процесу навчання.

 48. Домашня робота учнів. її види, способи організації.

 49. Поняття процесу виховання, його специфіка, основні компоненти.

 50. Особистість як об'єкт і суб'єкт процесу виховання, поняття про самовиховання і перевиховання.

 51. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

 52. Закономірності та принципи виховання.

 53. Принципи національного виховання згідно «Концепції національного виховання».

 54. Форми організації виховного процесу.

 55. Зміст та форми позакласної та позашкільної виховної роботи.

 56. Поняття про виховний колектив: суть, ознаки, функції, структура.

 57. Органи колективу, їх функції, умови ефективної діяльності.

 58. Динаміка розвитку виховного учнівського колективу.

 59. Колектив і його вплив на розвиток особистості. Шляхи формування колективу.

 60. Взаємозв'язок школи і сім'ї. Педагогічна освіта батьків. Участь батьків у виховній роботі школи.

 61. Завдання, функції та професійні якості класного керівника.

 62. Планування і облік роботи класного керівника.

 63. Поняття методу та прийому виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання.

 64. Характеристика методів формування свідомості.

 65. Характеристика методів формування досвіду суспільної поведінки.

 66. Характеристика методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців.

 67. Характеристика методів контролю і аналізу ефективності виховного процесу. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

 68. Роль дитячих та юнацьких організацій у вихованні дітей різних вікових категорій.

 69. Форми і методи екологічного виховання школярів.

 70. Зміст, форми та методи розумового виховання. Формування світогляду громадянина сучасної України.

 71. Зміст, форми та методи естетичного виховання.

 72. Зміст, форми та методи морального виховання.

 73. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя.

 74. Здійснення правового виховання в школі.

 75. Форми та методи трудового виховання. Профорієнтаційна робота в школі.

 76. Зміст, форми та методи фізичного виховання в школі.

 77. Здійснення економічного виховання в школі.

 78. Види і методи роботи з батьками учнів.

 79. Принципи управління освітою.

 80. Органи освіти: їх функції та структура.

 81. Планування роботи школи. Шкільна документація.

 82. Педагогічна рада школи. Зміст і організація її роботи.

 83. Керівництво навчально-виховною роботою школи. Рада школи.

 84. Особливості внутрішкільного контролю.

 85. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

 86. Атестація педагогічних кадрів («Типове положення про атестацію педагогічних кадрів України»).

 87. Методична робота в школі, її функції, зміст.

 88. Форми методичної роботи в школі.

 89. Поняття передового педагогічного досвіду.

 90. Наукова організація педагогічної праці.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка