Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівСторінка8/19
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Херсонське Північне Причорномор'я – екологічна оаза України, може і повинне стати житницею України, може годувати всю країну зерном, екологічно чистими овочами та фруктами. Відчувається, що аграрний сектор поступово зміцнюється в цьому регіоні завдяки великій і самовідданій праці людей. Хочеться вірити, що незабаром з лиця землі зникнуть занедбані ферми, забуті стайні, зарослі бур'яном поля й підприємства, які вразила трансформаційна епоха розвитку України.

Що є запорукою нашої віри у прорив України, зокрема, Херсонщини у величне XXI століття? Очевидно, це пов'язано з нашою вірою в серця людей, в їхню щиру любов до рідного краю, збереження традицій пращурів, які заплатили своїм життям за щастя нащадків.

На початку серпня 2007 року у приморському місті Скадовську відбувається популярний Дев'ятий Міжнародний дитячий благодійний фестиваль «Таврійські ігри», на який з'їжджаються діти з усіх куточків України та з різних країн світу. Самі діти назвали його «Казкою на березі Чорного моря», бо він стає феєрією творчості талановитих дітей, які єднають свої серця на цій дитячій Планеті Добра, на легендарній землі, свідчачи про Україну Вічну.

Звичайно, ці подорожні нотатки не претендують на повноту і цілісність багатого й розмаїтого життя Херсонщини. Для цього необхідно набагато більше часу та інших можливостей. Ми не ставили собі такої мети, але сподіваємося, що читачі цих нотатків свідомо обиратимуть для зцілення дітей, оздоровлення душі й тіла не далекі краї Туреччини, Єгипту чи інших чужих і далеких країн, а відкриють свій рай в обіймах Таврії.

Шмалєй С.В.*

ВЕКТОРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА


У статті наведено результати анкетування студентів щодо їх ціннісних орієнтацій.

Вивчення цінностей і їх еволюції дають можливість з певною вірогідністю прогнозувати спрямованість активності в майбутньо­му різних груп населення, передбачити соціальні явища та процеси, майбутнє суспільства в цілому. Учнівська й студентська молодь у цьому плані є найбільш прийнятним об'єктом дослі­дження. У якому ж стані знаходяться цінності студентської молоді? Які цінності сьогодні зазнають руйнації, а які залишають­ся? Яка ієрар­хія системи цінностей? Які якості та способи важливі сьогодні для досягнення успіху в житті? Які характерні риси сучасної молодої людини? Відповідям на ці та інші питання присвячені дослідження духовних цінностей і соціокультурних орієнтацій молоді. Автором було опитано більш 200 респон­дентів студентів інституту природознавства Херсонського дер­жав­ного університету та учнів старших класів шкіл №53, №30, №20 м. Херсона. Використана класифікація цінностей за О.Виш­невським [3]. У модифікованому варіанті вона виглядає таким чи­ном: вічні, національні, громадянські та сімейні цінності особис­того життя. Результати опитувань свідчать, що найбільшою популярністю серед студе­нтської молоді користуються цінності сімейного життя, (середній показник складає 61,5%), далі йдуть цінності особистості – 52.4%, абсолютно вічні – 50,5% і лише на останньому місці – національні – 28,4%. Ці дані підтверджують результати інших емпіричних досліджень. Розглянемо рівень значимості для молоді цінностей особистого життя.Таблиця 1

Рівень значимості для молоді цінностей сімейного життя

за/п

Сімейні
цінності


Шкала важливості (%)

Зовсім неваж­ливо

Неваж­
ливо


Не зовсім

ва­жливо

Важливо

Особли­во важливо

1

Вірність, довіра

2,8

3,7

10,2

21,5

61,5

2

Турбота про дітей

0,7

0,6

2,4

17,3

79,0

3

Турбота про бать­ків і старших у сім'ї

0,4

0.4

3.1

17.3

78,8

4

Злагода між членами сім'ї

0,4

0,4

1,6

16,5

81,1

5

Здоровий образ жит­тя, заняття спортом

0,4

0,4

13.7

37,1

48,4

6

Працелюб­ність

1,2

4,0

18,3

38,6

37,9

7

Гостинність

0

3,2

10,9

44,2

41,7

Особливо важливими цінностями особистого життя студен­ти називають злагоду між членами сім'ї – 81,1%, далі – турбота про дітей – 79%, турбота про батьків і старших членів сім'ї – 78,8%, вірність, довіра – 61,5%, здоровий спосіб життя, зайняття спортом – 48,4%, гостинність – 41,7%, працьовитість – 37,9%. З чисельності зовсім незначних, у першу чергу, називають вірність та довіру – 61,5%. Це говорить про еволюцію сімейних відносин на сучасному етапі. Серед цінностей особистого життя найбільш важливими є: цілеспрямованість – 65,3% самостійність – 63%, воля – 58,1%, оптимізм – 56,4%. Зовсім неістотні – розвиток естетичних смаків і здібностей – 3,6%, самокритичність – 2,4%.

Серед абсолютно вічних цінностей особливо важливими для більшості студентів називають кохання – 74,5% опитаних, свободу – 55,3%, совість – 52,4%, доброту – 52,1%, великодушність і милосердя в числі цінностей назвали лише відповідно 24,9% та 34,7%.

У сегменті національних цінностей студенти називають: державну незалежність, почуття національної гідності, патріотизм, готовність до захисту Вітчизни.

Розглянемо рівень значимості для молоді цінностей особистого життя.Таблиця 2

Рівень значимості для молоді особистого життя

за/п

Цінності особистого життя

Шкала важливості (%)

Зовсім не­важли­во

Неваж­
ливо


Не зовсім важливо

Важливо

Особливо важливо

1.

Воля

0

4,0

8,9

29.0

58,1

2.

Мужніст

0,5

2,4

13,4

42,5

41,2

3.

Оптимізм

0,9

2,0

10,9

29,8

56,4

4.

Вихованість

0

0,9

6,4

30,2

62,5

5.

Підприємливість

0,4

0,8

9,3

35,9

53,6

6.

Цілеспрямова-ність

1,2

0,1

5,2

28.2

65,3

7.

Самостійність

0,8

1,6

6,9

27.4

63,3

8.

Самокритичність

2,4

6,5

21,6

31.0

38,5

9.

Здатність трима-ти своє слово

0,8

1,6

8,9

34.8

53,9

10.

Розвиток есте-тичних смаків і здібностей

3,6

5,3

18,3

40,9

31,9

Наведені у таблиці 2 дані свідчать про те, що найбільш важливими респонденти вважають: цілеспрямованість (65,3%), самостійність (63%), волю (58,1%), оптимізм (56,4%). Зовсім неважливими – розвиток естетичних смаків і здібностей – 3,6%, самокритичність – 2,4%.

І це не випадково: спостерігаючи нестабільність усіх соціальних інститутів у сучасній Україні, молодь орієнтується принципово на створення власного добробуту.

Ієрархія цінностей молоді має такий вигляд (% від числа опитаних):


 1. Злагода між членами сім'ї – 81,1.

 2. Турбота про дітей – 79,6.

 3. Турбота про батьків і старших членів сім'ї – 76,7.

 4. Кохання – 74,5.

 5. Свобода – 65,7.

 6. Цілеспрямованість – 65,3.

 7. Самостійність – 63,3.

 8. Вихованість – 62,5.

 9. Вірність, довіра – 61.5.

 10. Справедливість – 62,2.

 11. Право на свободу думки та совісті – 58,4

 12. Воля – 58,1.

 13. Оптимізм – 56,4.

 14. Гідність – 56,00.

 15. Уміння тримати слово – 53,9.

 16. Підприємливість (підприємництво) – 53,6.

 17. Доброта – 52,1.

 18. Чесність – 49,8.

 19. Турботливе ставлення до багатств рідної природи – 49,6.

 20. Здоровий спосіб життя – 48,4.

 21. Щирість – 45,4.

 22. Гостинність – 44,3.

 23. Віра – 42,6.

 24. Хоробрість – 41,2.

 25. Працелюбність – 38.9.

 26. Самокритичність – 38.6.

 27. Милосердя – 34,7.

 28. Розвиток естетичних смаків – 31,9.

 29. Повага до національних символів – 29,8.

 30. Великодушність – 24,9.

 31. Повага до національних цінностей іншого народу – 22,2.

 32. Історична пам'ять – 19.8.

 33. Почуття національної гордості – 16,1.

 34. Державна незалежність України – 16,1.

 35. Патріотизм, готовність до захисту Вітчизни – 15,7.

Як бачимо, в ієрархії цінностей сімейне й особисте життя знаходяться на вищому рівні (у два рази), ніж національні цінності. Майже кожен п'ятий респондент вважає не зовсім істотними почуття національної гідності, патріотизму, державної незалежності України. У сучасних західних країнах цей показник займає поважне місце та складає основу духовності [1].

Отже, сьогодні в Україні молодь знаходиться в пошуках орієнтирів цілеспрямованої діяльності. Для багатьох національні цінності – поняття далеке. Через історію та культуру, через усвідомлення себе частиною українського народу, через сприйняття його турбот і подій лежить цей шлях. Залучити підростаюче покоління до загальнолюдських цінностей можна лише через повернення до коріння народу. Зрозуміти це молодій людині, яка живе в наповненому фальшивими ідеалами середовищі, досить важко.

Проаналізуємо рейтинг популярності рис, котрі необхідні, на думку опитаних, для досягнення стану задоволення життям:


 1. Успіх – 86,4%.

 2. Гроші – 82,3%.

 3. Зв'язки з необхідними людьми – 78,1%.

 4. Працелюбність – 75,4%.

 5. Уміння пристосовуватися – 73,3%.

 6. Виховання – 71%.

 7. Чіткі цілі в житті – 67:6%.

 8. Талант – 67,6%.

 9. Допомога батьків – 67,3%.

 10. Ініціативність, винахідливість – 69,6%.

 11. Добре здоров'я – 66,8%.

 12. Уміння використовувати людей для своїх цілей – 46,3%

 13. Чесність, принциповість – 31,9%.

Як бачимо, основне місце серед захоплень молоді мають ри­си, які не відповідають уявленням про високі моральні цінно­сті. Гроші, зв'язки з необхідними людьми, уміння пристосовува­ти­ся – ці риси породила епоха накопичення капіталу. Молодій лю­дині важко розібратися в багатьох питаннях, котрі ставить перед нею нинішній день. Оманливі ідеали масової культури Заходу та Сходу дали свої пагони на довірливій молодій свідомості.

Аналіз розповсюдженостей особистісних якостей наведено у таблиці 3.Таблиця 3

Ступінь розповсюдженості якостей, властивих сучасній молоді

(% від кількості опитаних)

за/п

Характерні риси

Характерні для більшої частини молоді

Характерні для меншої частини молоді

Нехарак­терні

Важко дати відповідь

1

2

3

4

5

6

1.

Надмірна турбота про зовнішній вигляд, розваги

80,9

13,8

0,8

4,5

2.

Надмірний інтерес до придбання ре­чей

70.2

18,8

2,0

9,0

3.

Прагнення поїхати за кордон

62.6

18.0

3,3

16,3

4.

Турбота виключно про ін­тереси своєї особистості

61.4

23.2

2.0

13,4
1

2

3

4

5

6

5.

Зловживання алкоголем

59,6

20,8

6,4

13,2

6.

Агресивність, жорстокість

51,8

27,8

8,6

11,8

7.


Байдужість до сус­пільно­го життя в суспільстві

50,9

30,3

7,8

11,0

8.

Схильність до ри­зику, інноваційної поведінки

43,2

33,5

10,2

13,1

9.

Уживання нарко­тиків

33,1

47,7

5,7

13,5

10.

Оптимізм

29,0

51,4

11,0

8,6

11.

Ініціативність

25,6

48,7

16,3

9,4

12.

Схильність до проти-правних дій

29,0

42,5

7,4

21,1

13.

Прагнення добре вчитися

29,9

51,4

11,0

8,6

14.

Прагнення пов'язати своє майбутнє з майбутнім України

11,4

29,7


38,2

20,3

15.

Упевненість в май­бутньому

10,6

38,7

35,2

15,5

16.

Чутливість, готовність прийти на допомогу

9,5

62Л

24,5

3,3

17.

Принциповість, відповідальність

8,4

56,5

26,8

8,3

18.

Чесність, порядність

7,8

58.9

24,8

8,5

Турботи про власний достаток впевнено беруть гору над найкращими рисами людини. Якості, що характерні для сучасної молоді, формуються під впливом оточуючого середовища міста з його проблемами, потребами, грубими іграми, немилосерд­ними проявами.

Для визначення загальної орієнтації студентів щодо майбутнього в анкеті ставиться питання: «У чому мета вашого життя сьогодні?» Кожен респондент із запропонованого 21-го варіанту міг обрати не більше п'яти. Отримані відповіді розташувалися в такій ієрархії (% до числа опитаних): 1. Мати добру сім'ю – 73.

 2. Кохати та бути коханим – 53.

 3. Мати хороших друзів – 50.

 4. Мати добрий матеріальний стан – 46.

 5. Мати добре здоров'я – 43.

 6. Мати цікаву роботу – 41.

 7. Бути корисним людям – 32.

 8. Мати гарну освіту – 17.

 9. Бути багатою людиною – 16.

 10. Реалізувати свій творчий потенціал – 14.

 11. Займати високу посаду – 12.

 12. Жити як хочеться – 11.

 13. Мати можливість жити за власними принципами – 8.

 14. Займатися бізнесом – 7.

 15. Мати можливість керувати людьми – 6

 16. Мати солідний капітал – 5.

 17. Служити Богу – 4.

 18. Здійснити політичну кар'єру – 4.

 19. Досягнути популярності та слави – 3.

 20. Брати участь у будівництві незалежної України – 2.

 21. Активно займатися політичною та суспільною діяльністю – 1.

У перелік найбільш важливих цілей свого життя – бажання мати гарну сім’ю – включили кожні три респонденти з чотирьох. Приблизно кожен другий у цьому переліку вказав кохання, дружбу, добрий матеріальний стан, здоров'я. Гіпотетично несподіваним нам здасться позиція орієнтації – мати цікаву роботу. Абсолютність такої цінності в 70-80 рр. радянською молоддю вважалася, в основному, формальною відносно існуючих ідеологічних стереотипів. Слід зазначити, що питання віднесення цікавої роботи до числа головних цінностей сучасною студентською молоддю вимагає додаткового вивчення через використання інших методичних підходів. Значно відстає за рівнем популярності серед студентської молоді група цінностей, що знаходиться в другій чверті ієрархії, їх обирає кожен п'ятий-шостий респондент (цінності морального та соціального порядку: можливість бути корисним людині, мати добру освіту, реалі­зувати свій творчий потенціал). До цінностей цієї групи входить також суто матеріальна мета – прагнення до багатства [2].

Найбільш диференційованою виявилася третя група ціннос­тей в ієрархії. Її очолює така ліберальна й близька до анархізму цінність як бажання жити як хочеться. Рідше серед головних ці­лей життя називають бажання служити Богу, здійснити політичну кар'єру, брати участь у розвитку незалежної України, активно займатися політичною та суспільною діяльністю (1-4% опитаних).

У більшості студентів майже повністю відсутній інтерес до особистої участі в діяльності політичних і суспільних організацій. Однак, певну орієнтацію на ідеологічне спрямування мають 61% респондентів, а рейтинг популярності цих напрямів у опитаних студентів мають такий вигляд (% від опитаних):


 1. Національно-демократичний – 20.

 2. Соціал-демократичний – 12.

 3. Ліберальний – 12.

 4. Християнсько-демократичний – 9.

 5. Національно-соціалістичний – 4.

 6. Комуністичний – 3.

 7. Соціалістичний – 1.

Досить низькою серед студентської молоді є популярність молодіжних ор­ганізацій. Більшість опитаних відмітили, що не цікавляться діяльністю такого роду організацій. Очевидно, що свідоцтво політичної інфантильності значної частини студентської молоді й відображення стереотипу, який формувався в роки розвинутого соціалізму щодо відношення до формальної діяльності молодіжних об'єднань та організацій.

Про структуру ціннісних орієнтацій сучасних студентів свід­чить рейтинг престижності професій, який має такий вигляд: еко­номіст, юрист, програміст ПЕОМ, бізнесмен, бухгалтер, дипло­мат, журналіст, фермер, лікар, інженер, учений, священик, соці­олог, міліціонер, водій, токар, учитель, шахтар, мистецтво­знавець, офіцер.

Отже, привертає увагу той факт, що престижними вважаються професії складної розумової праці, які пов'язані з ринковими відносинами в суспільстві. На заключних чотирьох місцях рейтингового списку поряд із шахтарем названа професія вчителя. Досить низьким є престиж ученого та соціолога. Це хвилюючий симптом, оскільки сучасний стан освіти, науки та культури визначає майбутній розвиток усього суспільства.

Про характер цінностей студентської молоді можуть свід­чать дані про ті форми дозвілля, яким віддають перевагу респон­денти. Найбільш популярними серед них є спілкування з друзя­ми, читання художньої літератури, переглядання розважальних та інформаційних передач, відвідування естрадних концертів та дискотек.

Специфічним показником характеру цінностей студентської молоді є визначення найбільш важливих для них свят. У наве­деній нижче ієрархії дані наводяться у відсотках до чисельності опитаних. Кожен міг обрати кілька, але не більше трьох свят.


 1. Новий рік – 83.

 2. День народження близьких – 58.

 3. Свій День народження – 51.

 4. 8 Березня – 23.

 5. Релігійні свята – 13.

 6. 9 Травня – 7.

 7. День незалежності України – 5.

 8. 1 Травня – 2.

 9. День народження відомої особистості – 1.

10.7 листопада – 0,7.

Результати опитування свідчать, що у рейтингу лідирують ідеологічно нейтральні свята.

Цікавим виявляється питання про ставлення до багатих лю­дей. Більшість опитаних вважають, що багаті люди заслуговують на повагу, але оцінка залежить від способу, яким нажите багат­ство (85%). Певна частина студентів з недовірою ставляться до багатих (19%). 15% респондентів у захваті від таких людей і вва­жа­ють, що вони вміють жити та складають еліту суспільства. Ли­ше 6% негативно ставляться до багатих. Ймовірно, проявля­ється специфіка економічного мислення сучасного студента.

Проаналізуємо джерела формування цінностей сучасної молоді. Як їх оцінюють самі респонденти? Ієрархія окремих людей, впливають на формування цінностей, на думку студентської молоді, має такий вигляд: мати, батько, кохана жінка (чоловік), друзі, викладачі, рідні, історичні особистості, служителі церкви, політичні та державні діячі, бізнесмени.

Виходячи з відповідей, статеві відмінності не впливають на думку респондентів з даного питання. Зі збільшенням віку зростає кількість тих опитаних, які вважають, що першочерговий вплив на їх ціннісні орієнтації мають: мати, батько, викладачі вузів [4].

Що ж стосується соціальних інститутів, то визначальну роль у формуванні підростаючого покоління продовжують відігравати, на думку респондентів, сім'я – 89%, навчальні заклади – 79%, засоби інформації – 57%.

З наведеної таблиці 4 видно, як впливають на культурний і духовний розвиток студентів різноманітні фактори.

Таблиця 4

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка