План-конспект уроку Тема. Вправи наСкачати 112.98 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір112.98 Kb.
План-конспект уроку
Тема. Вправи на відмінювання числівників. Читання текстів з числівниками. Морфологічний розбір числівників.

Мета: повторити й закріпити вивчений матеріал з теми та вчити застосовувати його; формувати вміння вживати числівники у власному мовленні, грамотно, переконливо висловлювати свою думку та доводити її правильність; учити систематизувати й узагальнювати засвоєний і дібраний у процесі пошукової діяльності мовний матеріал; здійснити підсумок пошукової діяльності в проекті; вчити аналізувати мовний матеріал і давати оцінку діяльності своїх товаришів у проекті; стимулювати пізнавальну активність, критичність і самостійність мислення; формувати мовленнєву і життєву компетентність студентів; розкривати багатство, різноманітність і унікальність рідної мови.

Обладнання: комп’ютер, проектор, екран, інструкції до практичного заняття, буклет викладача, публікації студентів, картки для оцінювання презентацій, виставка літератури з теми.
Література:

 1. Бабій І.М., Вільчинська Т.П. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Практикум. Ч. 1.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002.

 2. Волина В.В. Занимательная математика для детей /Ред. В.В.Федорова.- С.-Пб.: Лев и К, 1996.

 3. Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник.- Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004.

 4. Губин В.Д. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Философия.- М.: Олимп; ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1997.

 5. Депман І. У світі чисел.- К.: Веселка, 1967.

 6. Дорошенко О. Елементи дослідницької роботи учнів з мови// УМЛШ.- 1993.- №4.-С.21.

 7. Караман С.О. та ін. Робочий зошит з відповідями до посіб. «Українська мова. Усний і письмовий (диктант) екзамени. Поглиблений етап вивчення»: дидактичний матеріал.- К.: Магістр- S, 1998.

 8. Ніколаєнко І.О. і ін. Збірник вправ і завдань з української мови. Для підготовки до випускних та вступних іспитів.- К.: Освіта, 1997.

 9. Олійник О.Б. Мова моя калинова.-К., 1993.

 10. Остер Г. Задачник.- М.: Росмэн, 1997.

 11. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови.- Х.: Основа, 2007.

 12. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2007.

 13. Ющук І.П. Українська мова.- К.: Либідь, 2005.

 14. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Математика.- М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003


Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Повідомлення теми та мети заняття. Мотивація навчальної діяльності.

1. Вступне слово викладача (супроводжується слайдами для ілюстрації).

«Усі речі можна представити за допомогою чисел. Числа керують світом і є його сутністю»,- такою простою формулою грецький учений і філософ Піфагор (580-497 рр. до Р.Х.) визначив смисл своїх численних досліджень. Він вважав, що числами можна передавати духовні істини, за кожним числом ховається якась таємниця, числами можна закодувати мудрість усього, що є у світі, вони несуть добро та зло, щастя та нещастя.

Галілео Галілей стверджував, що природа говорить мовою чисел. Кожен тон, звук, предмет має відповідність у числі.

Карл Вейєрштрасс, відомий завдяки своїм математичним відкриттям, говорив, що математик, який не є хоча б частково поетом, ніколи не стане досконалим математиком. Чиста математика є також мистецтвом. У неї свої стилі, форми вираження.

Давно звернули увагу на подібність музики до математики. Давні греки називали музикою вчення про дроби та відношення. Ейнштейн закликав математиків вивчати музику і навіть учитися грати на якому-небудь інструменті, бо музика, вважав він, розвиває специфічну математичну інтуїцію.

Відчуття форми скульптора, живописця, композитора є по суті математичним. У 18 ст. музику називали геометрією звукового простору, а масляний живопис – геометрією образного простору.2. Бесіда.

- Числова інформація використовується в усіх науках.

- На яких предметах ви оперуєте числовою інформацією?

- Яким чином передається числова інформація в мові?3. Мотивація навчальної діяльності.

- Ми з вами готувалися до цього заняття разом: ви – як студенти та дослідники, я – як викладач. Ви опрацювали теоретичний матеріал і протягом місяця займалися пошуковою роботою, результатом якої стало укладання вами словничків українських прізвищ, назв вулиць, географічних назв, фразеологізмів і збірочки загадок, у яких міститься числова інформація, а відтак, і числівники та слова з кількісним значенням.

- Чого ви очікуєте від цього заняття?

4. Повідомлення теми та мети.

- Отже, ми сьогодні: • прослідкуємо вживання числівників і слів, що передають числову інформацію, у рідній мові;

 • здійснимо попередні підсумки проекту, в якому ви були задіяні;

 • удосконалюватимемо вміння вживати числівники у мовленні.

ІІІ. Повторення вивченого (слайди).

- Почнемо з повторення теоретичного матеріалу. На слайдах подані запитання та завдання. Увага на дошку.1. Перевірка правильності тверджень і визначень. Слайди № 1-6:

 • Перевірте правильність тверджень і визначень

 • Числівником називається частина мови, до складу якої входять слова, що означають кількість предметів і відповідають на питання скільки?

 • Наприклад: чотири, четвертий, четверо, четвірка, по-четверте, чотирнадцять, чотириста, чверть, одна четверта, вчотирьох, чотирнадцятий, чотирьохсотий, учетверо.

 • Основними граматичними категоріями числівника є
  рід, число і відмінок.

 • У реченні Повзун повзе, сімсот голок везе числівник виконує роль означення.

 • Числівники один і два змінюються за родами, числами та відмінками.

2. Заповнення схеми «Розряди числівників». Слайд № 7:

 • Заповніть схему

3. Закінчення речень. Слайди № 8-21:

 • Доповніть речення

 • Числівники, які означають порядок при лічбі, називаються…

 • Порядкові числівники змінюються за…

 • У складних числівниках на –дцять, -десят змінюється…

 • У родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках числівники від п'яти до десяти та складні числівники на –дцять, -десят мають…

 • Числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти мають наголос на складі…

 • Числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення…

 • Складні числівники на означення сотень відмінюються …

 • Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються, як…

 • У складених кількісних числівниках відмінюється…

 • У складених порядкових числівниках відмінюється…

 • Дробові числівники відмінюються в чисельнику, як…, а в знаменнику – як…

 • Числівники півтора, півтори, півтораста … відмінюються.

 • При числівниках два, три, чотири іменник уживається у формі…

4. Відповіді на запитання. Слайди № 22-26:

 • Дайте відповіді на запитання

 • Що лежить в основі поділу числівників на розряди?

 • У яких випадках слова «багато», «мало» можуть виступати різними частинами мови?

 • Чому порядкові числівники неоднозначно трактуються в сучасній граматиці?

 • Чому числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд неоднозначно трактуються в сучасній граматиці?

ІV. Виконання практичних завдань.

 1. Вибіркове списування «Третє зайве» (коментування «ланцюжком»).

- Визначте та запишіть «третє зайве», спираючись на знання морфологічних особливостей числівників.

Два, десять, сорок шість;

п'ятеро, одинадцятеро, дванадцять;

сім, один, одна;

чотири, сьомий, двадцятий;

одна друга, дев'ять, сорок;

кільканадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять;

четвірко, трійко, шість;

кілька, декілька, сто.

2. Презентація №1. Числова інформація у географічних назвах і назвах вулиць Полтавщини.

- Ваше завдання: оцінити презентації за критеріями, які вказані в картці для оцінювання презентацій.(Перегляд презентації)

3. Оцінювання презентації №1.

4. Переклад тексту з числівниками (усно).

На Тернопольщине растет много деревьев-долгожителей. Здесь есть 130 лип возрастом от 50 до 500 лет, 110 дубов, которые уже давно отпраздновали свое столетие. Одно из деревьев- памятников растет на окраине города Бережаны. Это 600-летний дуб. Его высота достигает 25 метров, в обхвате он более 7 метров. В Суражском лесничестве можно увидеть 3 огромных дуба, каждому из которых – более 350 лет.

На Тернопільщині росте багато (чимало) дерев-довгожителів. Тут є сто тридцять лип віком від ста п’ятдесяти до п’ятисот років, сто десять дубів, які уже давно відсвяткували своє століття. Одне з дерев-пам’ятників росте на околиці міста Бережани. Це шестисотрічний дуб. Його висота сягає двадцяти п’яти метрів, в обхваті він більше семи метрів. У Суразькому лісництві можна побачити три велетенські дуби, кожному з яких – більше трьохсот п’ятдесяти років.

- Числівники яких розрядів трапляються в тексті?

- Які слова, крім числівників, мають числове значення? (століття, шестисотрічний)

- До яких частин мови вони належать?- Існує думка, що числівники не мають синонімів. Підтримайте або спростуйте цю думку, довівши прикладами (багато – чимало, мало – небагато).

5. Презентація №2. Народна мудрість у числах (фразеологізми, в т.ч. прислів’я, приказки, загадки).

6. Оцінювання презентації №2 (у картках оцінювання).

7. Запис речень з числівниками (на дошці 2 студенти записують по 6 речень, додаткові запитання, оцінювання).

- Вживання числівників у початковій формі не викликає труднощів, але вони починаються там, де з’являються числівники в непрямих відмінках. Дуже важливо вміти вживати числівники в правильній відмінковій формі як у повсякденному житті, демонструючи власну культуру мовлення, так і для майбутнього вчителя, який повинен навчити цього дітей.

- Ваше наступне завдання: спишіть прислів’я та приказки, записавши числівники словами та вставивши пропущені літери, визначте відмінки числівників, закінчення і назвіть паралельні форми, якщо вони є.

Хто 2 кавун… 1 рукою тримає, той обов'язково їх упустить.

Виїхав на 3 колесах.

Сила жінки — сила 7 пар волів.

У землі хліб — за 7 трудами, 7 потами.

У 15 чабанів отара – примара.

Краще 1 ремесло вміти, ніж над 12 потіти.

З ремеслом у руках краще діла дійдеш, ніж з 1000 порадників.

Роботи до 7 суботи.

Говорить так, як 3 дн… хліба не їв.

Сидіти в 4 стінах.

У 7 господинь хата не метена.

За 2 зайцями поженешся - жодного не спіймаєш. (Нар. творч.)

Додаткові запитання:


 • Визначте розряди числівників п'ятнадцяти, дванадцятьма, тисячею, сьомої.

 • Яка особливість відмінювання числівників тисяча, сьомої, п'ятнадцять?

 • Які закінчення ви написали на місці пропусків? Чому?

- Знайдіть серед прислів’їв синонімічні.

- Отже, ми бачимо, що в нашій рідній мові синонімічними можуть бути не тільки слова, а цілі вирази, речення.

- Які приклади фразеологізмів-синонімів трапилися вам у процесі пошукової діяльності?

8. Запис числівників словами. Зв’язок з професійною діяльністю майбутніх учителів (самостійний запис задач за варіантами, їх розв’язку та формулювання математичних виразів).

- Тема нашого заняття найтісніше пов’язана з математикою, але на будь-якому уроці ви, як майбутні вчителі, повинні слідкувати за культурою мовлення ваших вихованців і зробити їх навчання різноманітним, цікавим і веселим для досягнення бажаного результату. Це завдання допоможуть вам вирішити задачі Г.Остера.1. Баба Яга народилася у 1234 році, а паспорт отримала 1596 року. Скільки років жила Баба Яга без паспорта?

1596 – 1234 = 362

2. В одній краплині води сидить 1798 мікробів, а в другій – 587. Скільки мікробів засяде у вченому зі світовим ім’ям Інокентій, якщо він переплутає ці краплі з валер’янкою та вип’є їх?

 1. +87 = 2385
 • Запишіть текст задачі, замінивши цифри словами, потім запишіть розв’язок цифрами і сформулюйте письмово математичний вираз, який у вас вийде, користуючись першим шаблоном.

Додавання

 1. До…(Р.в.) додати…(З.в.) - дорівнює…(Д.в.)

 2. збільшити на…- дорівнює…

 3. Сума чисел…і…дорівнює…

 4. Перший доданок…, другий доданок…, сума…

Віднімання

 1. Від…(Р.в.) відняти..(З.в.). – дорівнює…(Д.в.)

 2. зменшити на…- дорівнює…

 3. Різниця чисел…і…дорівнює…

 4. Зменшуване…, від’ємник…, різниця…

(Запис речень за варіантами, перевірка 2-ма студентками, 2 здають зошити для перевірки)

 • Ці математичні вирази можна прочитати й іншими способами. Зробіть це, спираючись на подані шаблони.

 • Запам’ятайте ці способи та користуйтеся ними в майбутньому на уроках математики, грамотно вживаючи числівники.

9. Морфологічний розбір (за варіантами, коментовано 2 студентки)

10. Презентація №3. Назви чисел у прізвищах.

11. Оцінювання презентації №3.

12. Спостереження за переходом числівників у інші частини мови (усно, за варіантами).

- Ви почули не дуже відомі прізвища, але досить цікаві. Але в Україні було, є і буде безліч людей, прізвища яких знають у всьому світі: митців, науковців, спортсменів і т ін. 9 березня ми відзначали 195-ту річницю від дня народження Т.Шевченка, словник творів якого налічує…Досить часто в його творах уживається слово «один», яке має різне значення (слайд з портретом Т.Шевченка).

- Ваше завдання: визначити, в значенні яких слів і частин мови може вживатися числівник «один». Перший варіант спостерігатиме за роллю слова «один» у прислів’ях і приказках, другий – у творах славетних поетів.

І варіант1. Одна ластівка не робить весни. (числ.)

2. Вовк лисиці не рідня, та повадка одна. ( однакова, прикм.)

3. Одним колесом не поїдеш. (самим, займ.)

4. Один учитель краще, як дві книжки. (числ.)

5. Одна бджола меду не наносить. (числ.)

6. Чи їде, чи ходить – на одне виходить (одне й те саме, числ і займ.) (Нар. тв.)

ІІ варіантА у вдови один син, та й той якраз під аршин (Т.Г.Шевченко «Сова»).(числ.)

 1. Ой, одна я, одна, як билиночка в полі (Т.Г.Шевченко «Ой, одна я, одна...»). (самотня, прикм.)

 2. І він один на всім світі, один мене любить (Т.Г.Шевченко «Гайдамаки — Лебедин»).(єдиний, прикм.)

 3. ...Одно-однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині (Т.Г.Шевченко «І золотої й дорогої»).(самотнє, прикм.)

 4. Воля одна в нас, одна в нас мета (М. Рильський).(спільна, прикм.)

 5. Було колись в одній країні: сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував (Леся Українка).(якійсь, займ.)

V. Підсумок заняття.

- Чи справдилися ваші очікування від заняття?- Я рада, що ви відгукнулися на мою пропозицію щодо дослідження місця числової інформації в тих групах лексики та фразеології, які ви сьогодні представили. Ви здійснили непросту та велику за обсягом роботу. І думаю, що не пожалкували про це, бо багато чого навчилися та дізналися, зібрали матеріал для використання на практиці. Але слова з кількісним значенням трапляються ще і в фізкультхвилинках, ребусах, рецептах блюд, скоромовках, назвах творів мистецтва.

- Який твір, у назві якого є числівник, ви опрацювали нещодавно на уроці літератури?- Можливо, хтось із вас захоче продовжити пошукову діяльність, - звертайтеся із пропозиціями та запитаннями.

VІ. Домашнє завдання: поясніть письмово значення фразеологізмів, записаних на уроці; значення одного прислів’я поясніть усно 3-4 реченнями; виконайте морфологічний розбір 5 числівників на вибір.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка