План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рікСторінка23/23
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.15 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Економічна поліика країн Європейського Союзу


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31

тел.(062) 295-34-47, тел./факс 304-83-16

е-mail: info@donduet.edy.ua , interecon@kaf.donduet.edu.ua,

www.dondyet.edy.ua

Донецьк,


23-25 жовтня

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених ДонНУЕТ

Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28,

тел. 063-578-7430, e-mail: psiholudpu@mail.ru

Умань,


25 жовтня

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут психології імені Г.С. Костюка, Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету Україна

Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Маркетинг як найважливіша складова функціонування систем аграрного бізнесу

Дніпропетровський державний аграрний університет

м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

тел. 725-40-62, 0965645304

Дніпропетровськ, жовтень

40
Енергозберігаючі технології теплогазопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

тел. (057) 707-32-65,

е-mail: Lvgaponova@rambler.ru

Харків,


жовтень

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

GMBH «Vin GAZ» м. Кассель (Німеччина)ЛИСТОПАДПроблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство в надзвичайних ситуаціях

Національний університету цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94,

тел. (057) 756-42-27,

е-mail: shevchenko605@rambler.ru, www.emergency-center.org

Харків,


04-29 листопада

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниІнноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28,

тел. 0681976974, e-mail: kaf_etp@i.ua

Умань,


12 листопада

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський державний технологічний університет, Вінницький національний аграрний університет, Донецький національний технічний університет, Сумський національний аграрний університет, Міжнародний університет бізнесу і права, Університет економіки та права «КРОК», Криворізький національний університетПроблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту
Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

тел. 0432 59-84-38, 0674301540, 0969318008

е-mail: bilichenko_v@mail.ru

Вінниця,


12-14 листопада
120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Житомирський державний технологічний університет; Технічний університет ім. Георгія Асакі, м. Ясси, Румунія; Університет «Стефан челМаре», м. Сучава, Румунія ; Університет Лінчопінга, Швеція; Вінницька міська рада
Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт»

Харківська державна академія фізичної культури

61022, Харків-22, вул. Клочківська, 99

тел. (057) 705-23-08

е-mail: inf_konf_mfk@mail.ru

Харків,


14 листопада

50

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківська міська рада

Теорія і практика сучасної юриспруденції

Херсонський державний університет;

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 326-756

Херсон,

15-16 листопада

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниАктуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування

Херсонський державний аграрний університет,

м. Херсон, вул. Рози Люксембург 23,

тел. (0552) 41-44-35, (0552) 41-44-35,

(0552) 41 75 92, т/ф 41 44 24,

e-mail: office@ksau.kherson.ua

Херсон,

18-19 листопада100

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Перспективи розвитку наукових журналів відкритого доступу в Україні

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, м. Мелітополь, Запорізька обл.,

вул. Леніна, 20, тел. (0619)44-01-90,

e-mail: amatsyura@gmail.com

Мелітополь,

18-21 листопада

150


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Криворізький національний технічний університет, імені М. Острозького, Запорізький національний університет, Таврійський державний агротехнологічний університетАктуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Харків, пров. О. Яроша,8

тел. 340-15-18, 340-45-87

е-mail: htei.knteu@gmail.com

Харків,


19 листопада
200

Бєлгородський державний університет ім. В.Г. Шухова, Бєлгородський університет кооперації економіки та права

Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них

Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

тел. (0432) 56-08-48, (0432) 598–523

факс: (0432) 46-57-72,

е-mail: vntu@vntu.edu.ua

Вінниця,

19-21 листопада


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Одеський національний політехнічний університет; Національний університет «Львівська політехніка», Севастопольський національний технічний університет; Луцький національний технічний університет; Вінницький національний аграрний університет; Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського; Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя; Українська державна академія залізничного транспорту; Західно–Саксонська вища школа, Німеччина; Вармінско–Мазурський університет, Польща; Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана, Росія
Корпоративне управління і регулювання в банках

Українська академія банківської справи Національного банку України

40030, м. Суми, вул. Петропавловська, 57

тел. (0542) 61-99-42,

e-mail: info@academy.sumy.ua

Суми,


21-22 листопада

400


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Національний банк України; Університет Неаполя; ТОВ Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»; Видавничо-торговий дім «Університетська книга»

Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
тел. 0963379936, 0677560083

Житомир,


листопад

100


Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаЛінгвістичні та педагогічні аспекти викладання іноземних мов за професійним спрямуванням

Вінницький національний технічний університет

95, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,

тел.(0432)598708, е-mail: fld_2004@rambler.ru

Вінниця,

листопад


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Вінницький національний аграрний університет ; Національний дослідницький Томський політехнічний університет, Росія; Університет Сірте , Лівія ; Університет Гліндворд, Велика Британія ; Технічний університет міста Яси Румунія ; Сучавський університет «Штефан чел Маре», Румунія
Інноваційні тенденції у навчанні іноземних мов у вищій технічній школі

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7, тел. (044) 406-81-99, е-mail: boieva@mail.ru

Київ,


листопад

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Маркетинг-Дайджест


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31

тел.(062) 312-70-26, тел./факс 304-83-16

е-mail: info@donduet.edy.ua, market@kaf.donduet.edu.ua

Донецьк,


листопад

150


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська асоціація маркетингу, Рада молодих вчених ДонНУЕТ

Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

тел. (057) 707-31-73,

е-mail: skala@ksame.kharkov.ua

Харків,


листопад

100


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова (Росія)

ГРУДЕНЬПроблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1

тел. (048) 734 85 30, е-mai: knv@opu.ua

Одеса,

11 – 13 грудня95

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

тел. (057) 707-32-28

е-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua

Харків,


грудень

120


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, Габровський технічний університет (Болгарія), Жилінський університет (Словаччина), Московська академія комунального господарства і будівництва (Росія)

Директор


Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О. А. Удод


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка