План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка23/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУз/п

Зміст заходів

Терміни

виконання

Відповідальні

Відмітка

про

вико-нанняСкласти та затвердити план засідань науково-методичної ради

до 29.08

Кривенко А.В.


Провести методичну нараду з учителями та вихователями з питань планування роботи на:
І семестр

02.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.
ІІ семестр

08.01

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.
Спланувати роботу методичної ради комплексу,

методичних об’єднань:до 9.09

Кривенко А.В.


а) учителів суспільно-гуманітарного циклу;

до 9.09

Богданович Л.Б.


б) учителів іноземної мови;

до 9.09

Биканова Т.В.


в) учителів природничо-математичного циклу;

до 9.09

Супрун В.Є.


г) учителів хореографії;

до 9.09

Цапенко Є.В.


д) вихователів.

до 9.09

Подгорна Н.А.


Скласти план перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

до 16.09

Кривенко А.В., Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Подати заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

до 1.10

Кривенко А.В.


Затвердити теми нау­ково-методичних проблем учителів та вихователів гімназії

до 7.10

Кривенко А.В., Шепель В.О.


Надати методичну допомогу вчителям у підготовці і проведенні предметних тижнів

за графіком

Кривенко А.В.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.,

керівники МО
Інформувати вчителів про новини педагогічного досвіду, сприяти підвищенню професій­ної кваліфікації

протягом року

Дирекція,

зав. кабінетом інформатики, зав. бібліотекою
Залучити викладачів Кіровоградського педагогічного університету, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до проведення лекцій, консультацій та курсів за вибором

протягом року

Дирекція


Підготувати матеріали кращих відкритих уроків, виховних заходів до друку в журналах та газетах

жовтень- травень

Кривенко А.В., Шепель В.О., вчителі,

вихователі
Продовжити комплектацію відеотеки та фонотеки

протягом року

Мироненко В.А.

Денисов Д.О.
Продовжити роботу зі створення авторських програм з хореографії, предметів загальноосвітнього циклу

протягом року

Адміністрація, вчителі-предметники


Продовжити практику проведення на базі комплексу семінарів, майстер-класів, консультацій для працівників освітніх закладів міста, області, країни

протягом року

Коротков А.Є,

Похиленко В.Ф.

Короткова В.М.Організувати роботу школи становлення молодого вчителя, налагодити роботу вчителів-наставників з молодими вчителями та вихователями

до 09.10

Кривенко А.В., Супрун В.Є.


Організувати участь членів педагогічного колективу в науково-практичних конференціях, методичних заходах міста, області, України

протягом року

Кривенко А.В.,

Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

методисти, керівники методоб’єднань
Оновлюавати на сайті облкомплексу сторінки: «Методична скарбниця», «Методична робота»,

«Наші досягнення»протягом року

Кривенко А.В., Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.Провести засідання методичної ради з питань:

 • Розподіл обов'язків між членами ради. Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2013-2014 навчальний рік.

 • Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою. Підготовка для затвердження на засіданні педагогічної ради скорегованого плану реалізації науково-методичної проблеми педколективу облкомплексу з ура­хуванням планів кожного вчителя та вихователя у 2013-2014 н. р.

 • Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2013-2014 н. р. Затвердження списків для проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В.Сухомлинського.

 • Використання ІКТ учителями та вихователями облкомплексу у 2013-2014 навчальному році.

 • Про підготовку учнів до гімназійних предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-дослідницьких робіт членами НТУ «Дивосвіт». Затвердження плану роботи НТУ «Дивосвіт» та тем науково-дослідницьких робіт учнів.

 • Огляд нормативних документів, новинок пе­дагогічної преси.

вересень

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.,

Причиненко Ю.Є.

Кривенко А.В., Супрун В.Є.,
Якимчук О.Н., Мироненко В.А.
Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Кривенко А.В., керівники методичних об’єднань
Кривенко А.В. , Доброхлоп В.М. • Про організацію гімназійного туру предметних олімпіад.

 • Впровадження можливостей WEB-2- технологій у навчально-виховному процесі.

 • Затвердження плану підготовки засідання педради «Організація та запровадження дистанційного навчання в облкомплексі шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій».

 • Про участь учителів у професійному конкурсі «Учитель року».

 • Організація участі учнів у позаурочних об’єднаннях облкомплексу відповідно до їхніх інтересів з метою гармонічного розвитку особистості.

Жовтень


Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Кривенко А.В., керівники методичних об’єднань
Кривенко А.В., Берлін О.А., Кушнєрова С.А.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.


Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.
Шепель В.О., керівники клубів, гуртків


 • Забезпечення оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної діяль­ності учнів в облкомплексі.

 • Про підготовку до атестації педагогів.

 • Організація методичної роботи з кращими учителями та вихователями, затвердження методичних розробок та посібників, розроблених учителями та вихователями гімназії.

 • Про підготовку та проведення предметних тиж­нів.

 • Аналіз особливостей сучасного уроку.

 • Про підсумки участі учнів у гімназійних та підго­товку до обласних предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-дослідницьких робіт членами МАН.

 • Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень – жовтень.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Листопад


Супрун В.Є., Якимчук О.Н.

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.

Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Кривенко А.В., Шепель В.О.


Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Шепель В.О.

Кривенко А.В., Філянт С.В.

Якимчук О.Н., Супрун В.Є

Кривенко А.В. , Доброхлоп В.М.

 • Аналіз результативності методичної роботи за перший семестр.

 • Про стан роботи над виховними програмами. Аналіз взаємовідвідування відкритих виховних заходів у І семестрі.

 • Про подальше формування банку даних на гімназійному сайті про досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педа­гогічного досвіду, сучасні підходи до навчально-виховного процесу.

 • Аналіз результатів моніторингу знань учнів за перший семестр.

 • Обговорення матеріалів, розроблених педагогами облкомплексу до друку в методичних вісниках (робота видавничого цен­тру гімназії) та інших виданнях.

 • Про участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Січень


Кривенко А.В.

Шепель В.О., Якимчук О.Н., Супрун В.Є.


Кривенко А.В., Якимчук Г.В.

Якимчук О.Н., Супрун В.Є.
Члени методичної ради

Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Кривенко А.В.

Кривенко А.В., Доброхлоп В.М. • Про стан та результативність ведення спільної роботи з ВНЗ та закладами культури Кіровоградщини.

 • Про оволодіння учнями облкомплексу основами інформаційно-комунікаційних технологій та використання набутих навичок у навчально-виховному процесі.

 • Про роботу сайту облкомплексу як ефективного засобу створення позитивного іміджу навчального закладу.

 • Підготовка до ЗНО навчальних досягнень учнів у 2014 році.

 • Затвердження плану підготовки засідання педради «Презентація роботи творчих груп та вчителів, що атестуються у 2013-2014 н.р.».

 • Про участь гімназистів в учнівських конкурсах та олімпіадах.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Березень


Шепель В.О., Філянт С.В., керівники МО

Кривенко А.В., Якимчук О.Н., Мироненко В.А.

Кривенко А.В., Денисов Д.О.

Якимчук О.Н.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.
Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В.
Кривенко А.В., Доброхлоп В.М. • Формування робочої групи для розробки плану роботи гімназії на наступний навчальний рік.

 • Стан науково-дослідницької роботи педколективу над науково-методичною проблемою «Реалізація основних напрямів оновлення освітніх процесів в облкомплексі з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства».

 • Про стан підготовки до ЗНО.

 • Про роботу з молодими та малодосвідченими педагогами.
Квітень

Кривенко А.В.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В.

Якимчук О.Н.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., керівники МО
 • Підсумки року та перспективи роботи в контексті загальних завдань облкомплексу та його структурних підрозділів.

 • Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня. Підсумок участі учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, у конкурсах науково-до­слідницьких робіт членів МАН учнівської молоді.

 • Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, участі в обласних семінарах та творчих групах у 2013-2014 навчальному році.

 • Підсумки атестації педагогічних праців­ників.

 • Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемою гімназії та визначення пріоритетів науково-методичної роботи у 2014-2015 навчальному році.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Травень

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В., Цапенко Є.В.

Кривенко А.В.


Кривенко А.В.

Голови методичних об’єднань
Кривенко А.В.
Кривенко А.В., Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Шепель В.О.

Кривенко А.В., Доброхлоп В.М.Робота соціально-психологічної служби

Робота з учнівським колективомТренінг спілкування «Будьмо знайомі» у новостворених класах з метою покращення адаптації до нових умов

серпень,

вересень


Психолог, вихователіДіагностика учнів новостворених класів за проективною методикою Хоментаускаса «Моя сім’я»

вересень, жовтень

Психолог, вихователі


Діагностика та вивчення особистісних рис характеру дітей у новостворених класах (5, 10-Б, 10-В, 10 -Г )

жовтень, грудень

Психолог,


Профорієнтаційна робота з учнями 9-11-х класів із метою поглиблення знань про професії та вивчення здібностей учнів

листопад, березень

Психолог


Бесіди з учнями 10-11 класів на морально-етичні теми

жовтень, листопад

Психолог


Діагностика темпераменту учнів 10-х класів

листопад, квітень

Психолог, вихователі


Психологічна допомога з проблем навчання, особистісного розвитку, спілкування з ровесниками, вчителями, вихователями, батьками

протягом року

Психолог


Розвиток психологічної культури, формування культури поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань

протягом року

Психолог


Бесіда з анкетуванням про вміння дружити і значення дружби в житті людини у 5 та 6 класах

січень, лютий

Психолог


Впровадження Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»

протягом року

Психолог,

вихователі, голова учнівського парламенту
Впровадження Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Фонду Народонаселення ООН України «Дорослішай на здоров’я»

протягом року

Психолог, вихователі, голова учнівського парламентуБесіда про психологічні особливості переходу від підліткового до юнацького віку в 9-у класі

березень

Психолог


Діагностика сформованості колективу в 10-х класах

квітень, травень

Психолог


Робота з учнями «групи ризику»

протягом року

Психолог


Робота з обдарованими дітьми

протягом року

Психолог


Бесіди з учнями старших класів про сімейне виховання

квітень

Психолог


Анкетування «Ти і твої батьки» у 10-11-х класах

травень

Психолог, вихователі


Діагностика, анкетування та профілактичні бесіди з попередження негативних звичок (куріння, наркоманії, алкоголізму)

протягом року

Психолог, вихователі


Індивідуальне консультування учнів з метою надання психологічної допомоги у подоланні комплексів неповноцінності, страхів, стресів

протягом року

Психолог
Робота з педагогічним колективомВідвідування уроків, заходів вчителів та вихователів з метою спостереження за психологічним кліматом

протягом року

Психолог


Індивідуальне консультування вчителів та вихователів з метою надання психологічної допомоги різних проблем

протягом року

Психолог


Участь у методичних об’єднаннях вчителів-предметників та вихователів


протягом року

Психолог


Участь в атестації педагогічних працівників

протягом року

Психолог


Діагностика на замовлення адміністрації

протягом року

Психолог


Участь у науково-практичних конференціях, семінарах

протягом року

Психолог


Організація диференційованої роботи з учителями та вихователями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психологічної підготовки

протягом року

Психолог


Робота психолого-педагогічного семінару з проблем виховання всебічно розвиненої особистості через диференціацію навчання та формування національної свідомості учнів комплексу:

1. Психологічні відмінності традиційної та інноваційної стратегій організації освіти

2. Психолого-педагогічне забезпечення морального виховання учнів.

3. Психолого-педагогічні основи запровадження інноваційних технологій.

4. Комунікативні засоби спілкування.

листопадсічень

березень


травень


Психолог
Робота з батьківським колективомВиступи на батьківських зборах із актуальних питань


протягом року

Психолог, вихователі


Індивідуальне консультування батьків із різних проблем у вихованні дітей

протягом року

Психолог


Робота у батьківському всеобучі

протягом року

Психолог, адміністрація
Методична роботаЗа результатами індивідуального обстеження створення психолого-педагогічних характеристик дітей «групи ризику» та психолого-педагогічних карток учнів

протягом року

Психолог


Підготовка психодіагностичного інструментарію

протягом року

Психолог


Підготовка та розробка програм психодіагностичних досліджень

протягом року

Психолог


Розміщення на сайті Шкільного порталу та в газеті «Пролісок» матеріалів психологічного змісту з метою сприяння розвитку психологічних знань

протягом року

Психолог
Робота бібліотечно-інформаційного центру

Формування і задоволення читацьких запитівОрганізація екскурсій до бібліотеки для учнів 5 та 10-х класів

вересень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів

вересень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проведення в 1 чверті перереєстрації читачів


вересень,

жовтень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Під час перереєстрації та запису до бібліотеки ознайомлення учнів з «Правилами користування бібліотекою та книгою»

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Індивідуальна робота з читачамиПроведення рекомендаційних бесід із учнями під час видачі літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проведення бесід про прочитану книгу: «Від читання книг – до читання медіатекстів»

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проводення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Правила спілкування з книгою.

Гігієна читання. Демократичний підхідпротягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:

 1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки:

а) випуск інформаційних списків, списків для методичного бюлетеня;

б) поповнення карточками систематичної картотеки статей та інформація про них;

в) інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури;

г) проведення «Днів інформації для вчителів» 1. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

а) перспективне замовлення підручників за планами видавництв спільно з РВО;

б) організація видачі підручників учням та класним керівникам;

в) робота з ліквідації заборгованості підручників;

г) проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників;

д) перевірка стану підручників;

е) масові та індивідуальні заходи щодо виховання бережливого ставлення до підручників. 1. Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу

протягом року

протягом року


протягом року
протягом року

1 раз у чверть

серпень - вересень

серпень-вересень

вересень
протягом року
протягом року


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

вихователіНадання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури, використанні періодичних видань про історію України, історію рідного краю

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Забезпечення культури спілкування з учнями

постійно

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Формування бібліотечного фонду

Комплектування. Організація фонду. Розстановка. СписанняПридбання літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Оформлення передплати на періодичні видання на 2013-2014 роки

2р. на рік

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Здійснення обліку (сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації, розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Регулярне оформлення актів на списання літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями ББК та обезпилювання літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Продовження роботи щодо формування фонду літератури з народознавства, програмної світової та української літератури, довідкової літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Робота по доукомплектуванню фонду бібліотеки літературою до олімпіад, турнірів, МАН

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Заходи щодо збереження книжкового фондуПроведення групових та індивідуальних бесід про правила користування книгою, виховання бережливого ставлення до книги

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Здійснення часткового ремонту літератури

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проведення групових та індивідуальних бесід про правила користування книгою, виховання бережливого ставлення до книги

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Робота з ліквідації читацької заборгованості:

 • перегляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників;

 • оголошення про заборгованість по класах, надання інформації класним керівникам;

 • індивідуальні нагадування;

 • бесіди з класними керівниками, учнями

щочверті


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!»

жовтень-квітень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Робота з підручникамиОформлення перспективного замовлення на підручники за планами видавництв

1р. на рік

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Організація видачі підручників учням

та класним керівникам на 2013-2014 н.р.серпень

вересень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Робота по доукомплектуванню фонду підручниками

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проводення рейдів-перевірок щодо збереження підручників по класах, інформування про результати перевірок класних керівників, адміністрації школи

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Організація виставки «Нові підручники» та інформування про них учителів

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Складання графіку здачі та видачі підручників

травень, серпень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Робота з підручниками, що були здані до бібліотеки наприкінці навчального року, розстановка їх по класах, назвах

травень

червень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Підготовка підручників, непридатних для використання, до списання:

 • звірка з переліком діючих підручників;

 • відібрання карток;

 • друкування актів;

 • підготувка підручників для списання;

 • здача актів у бухгалтерію

1 раз


у квартал

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Масові заходи в бібліотечно-інформаційному центріІнформаційна допомога та участь у проведенні свята «День знань»

серпень

вересень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Оформити книжкову виставку до Дня знань «Книга – джерело мудрості, краси і інтелекту, сучасних і майбутніх поколінь»

серпень

вересень


Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Інформаційні години, перерви, експрес – інформації, вікторини, інформ-хвилинки «Сторінками твого підручника»

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Традиційні вересневі зустрічі в бібліотеці

Цикл бесід з учнями:

Бібліотечний урок “Книги, які все знають», «Про словники, довідники, енциклопедії (5 клас)».

Бесіда-діалог «Люди перестають мислити, коли перестають читати» (10 А клас)

«Знайомтесь – це наш БІЦ» години-розповіді для 10 кл.


вересень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

вихователіЛітературний календар: організація книжково-ілюстративних виставок до знаменних та пам’ятних дат

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Проведення “Дня запиту читачів”


щоп’ятниці

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Всеукраїнський день бібліотек.

Оформити інформаційні полиці «Правила поведінки в бібліотеці»; «Як працювати з книгою…»вересень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Пропаганда бібліотечно – бібліографічних знань “Читання годує розум”

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Оформлення тематичної полиці «Календарні та пам’ятні дати жовтня»

жовтень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Інформаційна допомога в підготовці “Осіннього вернісажу”

жовтень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
«Новини в ефір» допомога юним журналістам

(за сторінками газети «Пролісок»)жовтень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
До Дня Української писемності та мови: книжкова-ілюстративна виставка «Українська мова: від заборони до утвердження»


листопад

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
До Дня пам 'яті жертв голодоморів і політичних репресій.

Інформація на дошку «Бібліотека інформує»:

«Допоки пам'ять в серці не згасає ...»


листопад

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Інформаційна допомога у підборці матеріалів до «Поетичного зорепаду»

листопад

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Тематична полиця «Календар знаменних дат грудня»

грудень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Інформаційна допомога у підготовці свята Нового року. Підготувати рекомендаційний список літератури:

«Новорічні та різдвяні свята в Україні»

Тематична виставка «Календар грудневих свят»


грудень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
1 єтап Всеукраїнського конкурсу «Живи, книго!». Перевірка стану підручників 5-11 кл.

грудень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Французан Н.О.

вихователі
Інформаційні перерви біля книжкової полиці «Година цікавих повідомлень»

січень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Тематично книжково-ілюстративна виставка «Літературні ювілеї січня»

січень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Інформдопомога до Дня всіх закоханих

лютий

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
До Міжнародного дня рідної мови – книжкова виставка: «Рідна мова моя, поетична й пісенна»

лютий

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Експрес-інформація на дошку «Бібліотека інформує»: «Ювілеї та свята березня»

березень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Художньо-ілюстрована книжкова виставка «Тарас Шевченко – пророк України»:

огляд літератури, рекомендації.березень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

2 єтап Всеукраїнського конкурсу «Живи, книго!». Перевірка стану підручників у 5-11 кл.

квітень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Книжкова виставка«Чорнобиль! Його забуть не дозволя майбутнє»


квітень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

Організація підготовка учнів гімназії до здачі підручників (перевірки інвентарних номерів та стану підручників)

травень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

вихователіКнижкова виставка до Великого Дня Пермоги «Бійцям, що мир несли в наш край»


травень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.

вихователіЗдача й отримання учнями 5-9 класів підручників на наступний н.р. (за окремим графіком)

травень

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.Впровадження у роботу бібліотеки

інформаційно-комунікаційних технологійПоповнення існуючих та створення нових баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу
Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Робота на сторінці бібліотеки на сайті ліцею (пошук нових ссилок, календар пам’ятних дат, сканування та розміщення книг та інших матеріалів, постійне оновлення інформації)
Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Задоволення запитів користувачів шляхом пошуку інформації у мережі Інтернет
Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Поповнення фонду електронних ресурсів бібліотеки
Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Навчання технологіям інформаційного самообслуговування:

 • індивідуальні і групові консультації,

показ технологічних аспектів роботи з інформацією - у міру вимоги;

 • навчання роботи на комп’ютері з виходом в Інтернет, пошук і збереження інформації
Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Продовження ведення БД «Художня література» «Підручники», «Періодика» та інших.

постійно

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Довідково-бібліографічна роботаЗдійснення довідково-бібліографічного обслуговування учнів та вчителів.

Виконання бібліографічних електронних довідок: • тематичних;

 • адресних;

 • уточнюючих

протягом року
протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.
Надання бібліографічних консультацій учням та вчителям

протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.


Інформаційна роботаЗдійснення бібліографічного інформування учнів та вчителів:

 • складання списків нової літератури для вчителів та учнів, розміщення їх на сайті школи;

 • складання списків для методичного бюлетеня;

 • інформаційні індивідуальні бесіди;

 • виставки новинок літератури;
протягом року

Доброхлоп В.М.

Просіна О.В.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка