План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка4/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Потрібно зазначити, що останнім часом учителями методичного об’єднання зроблено багато кроків щодо формування вмінь учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати, оцінювати її, застосовувати способи творчої діяльності учнів 10-11 класів у процесі цільової підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання.


ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУХудожня культура, музика, образотворче мистецтво,

етика, хореографічні дисципліни
А.Є.Коротковнародний артист України, професор, вчитель-методист

В.Ф.Похиленко народний артист України, професор, вчитель-методист

В.М.Короткова – заслужений діяч мистецтв України, вчитель

Н.М.Коваленковчитель вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти

СРСР


І.В.Даніловвчитель вищої категорії

А.А.Коротковвчитель вищої категорії

К.М.Сущенко вчитель вищої категорії

Ю.М.Сивоконь вчитель вищої категорії

Н.А.Подгорнавчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти

України


Я.С.Головенковчитель першої категорії, відмінник освіти України

А.Ю.Кравецьвчитель першої категорії

Є.В.Цапенко вчитель вищої категорії

О.С.Скрипник вчитель

А.Д.Ерніязоввчитель вищої категорії

В.В.Юрчаквчитель першої категорії

Л.В.Гайдай вчитель вищої категорії
В умовах розбудови національної системи освіти і виховання одне з чільних місць займає естетичне виховання дітей та молоді. Вивчаючи предмети художньо-естетичного профілю, учні збагачують власний світогляд знаннями зі світової художньої культури, здобувають практичні вміння і навички з музики, образотворчого мистецтва, хореографії.

Метою діяльності викладачів хореографічних дисциплін обласного комплексу є:  • розробка технологічних умов художнього виховання дітей та юнацтва засобами хореографічного мистецтва;

  • розробка і реалізація педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти;

  • визначення змісту хореографічної освіти та форм і методів її організації у закладах різного типу;

  • створення методології викладання хореографічних дисциплін у закладах освіти художньо-естетичного спрямування;

  • проведення перепідготовки педагогічних кадрів з хореографії;

  • науково-методичне забезпечення хореографічної підготовки у закладах різного типу.1.2.4. Школа мистецтв


Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі особистісно орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, формування художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, організації та впроваджені ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу.

Діяльність викладачів-хореографів відзначається тяжінням до багатожанровості танцювального репертуару, актуалізації сприйняття, нових тенденцій у роботі з дітьми, індивідуалізації творчості, звернення до внутрішнього світу дитини, прагнення розкрити її творчі здібності.

Багатожанровість репертуару дитячих груп школи мистецтв і ансамблю «Пролісок» пов’язана із закономірним художнім дорослішанням дитячої танцювальної творчості в цілому, з активним зверненням у пошуках хореографічної драматургії й образності до виражальних засобів музики. Це дозволяє урізноманітнити засоби самого танцю, спираючись на його умовну, поетично узагальнену природу.

У школі мистецтв на хореографічному відділені навчається більше 700 учнів. Терміном навчання – 10 років. Головне завдання – створення умов для підтримання в школі широкого інтелектуального фону, формування в учнів стійкого і глибокого інтересу до знань. Навчаючи здібних і обдарованих дітей, викладачі школи мистецтв прагнуть допомогти вихованцям проявити творчу активність, розвинути свою обдарованість, знайти власний нестандартний шлях розвитку.

Навчаючись у школі мистецтв, діти під керівництвом учителя хореографії оволодівають виразними засобами танцю, досконало знайомляться з хореографічним мистецтвом, одержують певну танцювальну підготовку, розвивають свої танцювальні і творчі здібності. Під час занять хореографією в учнів формується художній смак, підвищується культура поведінки, творча активність.

До навчального плану школи мистецтв поряд із хореографічними дисциплінами включено предмети, які дозволяють дитині більш повно реалізувати себе. Так з 1-го класу учні оволодівають знаннями, здобувають уміння з предмету «Малюнок», з 4-го класу ознайомлюються початковим курсом історії хореографії та сольним співом. Викладачі цих предметів ставлять собі за мету розкрити перед дітьми широти і багатства світу мистецтв, ознайомити їх з різноманітними видами творчості – театральним, художнім, музичним.

Особливість предмету «Початковий курс історії хореографії» полягає в тому, що мистецтво розглядається в усьому розмаїтті його видів, створюється можливість розвинути художній кругозір учнів, познайомити їх із художніми творами різних епох і напрямків. Під час навчання створюються умови для знайомства з шедеврами світового мистецтва, розвитку в дітей здатності до емоційного переживання і сприймання художніх творів.

У реалізації цих завдань велику роль відіграють бесіди про мистецтво, колективні відвідування концертів хореографічних колективів, відвідування музеїв, виставок тощо.

Кожен педагог аналізує результативність своєї діяльності. І, безумовно, найголовніший критерій оцінки – особистість, яка виходить зі стін школи, її знання та загальний рівень культури. У вчителів школи мистецтв є всі підстави бути задоволеними результатами власної праці. Учні одержують ґрунтовні знання з дисциплін хореографічного циклу, уміння та навички, які дають можливість їм продовжувати освіту в комплексі гуманітарно-естетичного профілю, а далі – у найкращих вищих навчальних закладах країни.

Викладачі Дроздова І.В., Шупер О.А. вводять найменших учнів школи мистецтв у світ хвилюючих, радісних переживань, відкривають їм шляхи естетичного освоєння життя відповідно до їх вікових особливостей.

Творча, послідовна і систематична робота цих педагогів дає свої позитивні результати. У підготовчих групах дітей в основі навчальної і виховної роботи лежить ігрова та творча діяльність, під час якої вихованці мають змогу в радісних, легких, красивих рухах передавати свої переживання і почуття.

Творчо працюють з дітьми викладачі Данілов І.В., Сивоконь Ю.М., Сущенко К.М., Коротков А.А., Головенко Я.В., Коваленко Н.М., Скрипник О.С.. Вони багато уваги приділяють формуванню міцного колективу в класі, формують у дітей працелюбність і старанність, залучають своїх вихованців до світу прекрасного, навчають їх бачити справжнє мистецтво, виховують із ранніх років витончений смак, закладаючи основи, що допоможуть вихованцям стати особистостями з тонким почуттям прекрасного, з душею, відкритою проявам творчого таланту.

Тестування, проведене серед учнів 3-го класу школи мистецтв, дало можливість визначити їх психологічну та фізичну готовність до вступу до 5-го класу гімназії.

Протягом багатьох років школа мистецтв є опорною базою народного хореографічного ансамблю “Пролісок”, де діти вповні можуть розкрити своє обдарування засобами хореографічного мистецтва, акторської майстерності, народної пісні. Головним балетмейстером ансамблю є народний артист України, професор Похиленко Віктор Федорович. Репертуар колективу є важливим показником високого рівня професійної майстерності його учасників. За роки існування ансамблю створено більше 120 хореографічних номерів малих і великих форм. Це – сюїти, композиції, картинки та мініатюри. Цікаво побудовані концертні програми ансамблю, які щорічно доповнюються та оновлюються, тепло сприймаються глядачами різного віку. Костюми колективу мають етнографічну цінність. Вони виготовлені руками народних умільців і мають усі елементи національного одягу давніх часів.

Колектив бере активну участь у всіх заходах, оглядах і конкурсах, що проводяться як у місті, області, державі, так і за кордоном.

«Проліску» випала велика честь бути учасником концертів-звітів майстрів мистецтв і художніх колективів перед мешканцями Києва та Москви, концертів для делегатів багатьох міжнароднихз’їздів. Ансамбль – володар гран-прі “Слав’янський базар”. Географія творчих гастрольних турне колективу широка: Україна, Росія, Прибалтика, Югославія, Болгарія, Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Японія, Італія, Греція, Португалія, Іспанія та Канарські острови , де брав участь у міжнародних фестивалях.

Учасники ансамблю вповні можуть розкрити свої здібності. Інтерес до хореографічного мистецтва формується під безпосереднім впливом вчителя і в значній мірі залежить від його особистості, ерудиції, педагогічного досвіду. Всі ці риси притаманні викладачу Коротковій В.М. Вона будує навчальний і виховний процес так, щоб рівень здобутих знань, сформованих умінь та навичок був критерієм ефективності навчання. Валентина Миколаївна – людина творчої вдачі, яка повністю віддається улюбленій справі. Любов і повагу учнів, колег по роботі вона завоювала своїми знаннями, фаховою майстерністю, порядністю, людяністю, доброзичливістю.

Велика увага у колективі приділяється проведенню відкритих уроків з хореографії, графік яких складається на кожне півріччя. Своїми здобутками, творчими знахідками викладачі школи мистецтв щедро діляться з колегами. Заслуговує уваги досвід проведення викладачами показових відкритих уроків для батьків. Це вже стало доброю традицією школи мистецтв, своєрідним звітом перед собою, учнями та їх батьками. Чудове дійство, у якому поєднуються мистецтво і вимоги програми, виконання обов’язкових хореографічних елементів. Цікаво пройшли відкриті уроки з класичного та народно-сценічного танців у п’ятому-восьмому класах (викладачі Коваленко Н.М., Головенко Я.В., Сивоконь Ю.М., Короткова В.М., Сущенко К.М., Данілов І.В., Коротков А.А. концертмейстери Гаян М.Г., Сайко Н.О., Чумаченко О.М., Горденко О.П., Карчевська Т.В., Гайдай Л.В., Поворозко Л.А.)

З 27 по 29 грудня відбулося театралізоване святкове дійство «Новорічна карусель!» на основі народних вірувань, легенд, релігійних поглядів народів світу, у якому брали участь не лише учні школи мистецтв і учасники ансамблю „Пролісок”, а й учні 10-11 класів обласного комплексу гуманітарно-естетичного профілю, які теж продемонстрували свої уміння, знання та навички з дисциплін хореографічного циклу та вокалу. Балетмейстер-постановник дійства – народний артист України, професор Похиленко В.Ф.

28 квітня 2013 року в приміщенні обласної філармонії відбувся другий благодійний концерт народного хореографічного ансамблю “Пролісок” за ініціативи директора Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Анатолія Короткова та підтримки голови ОДА Андрія Ніколаєнка. Головною метою концерту був збір коштів на допомогу онкохворим дітям. Понад 500 учнів школи мистецтв і 14 викладачів-хореографів брали участь у цьому концерті. Цікавими були хореографічні композиції “Українська кадриль”, “Танець бессарабських циган”, “Купальська ніч”, “Грецька сюїта” у виконанні старшої групи ансамблю, гуцульський народний танець “Півторак”, “Полька з бубном”, танець-гра “Женчику-бренчику”, закарпатський народний танець “Яроцький кручений” у виконанні середньої групи ансамблю.

1 червня 2012 року відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, у якому брали участь учні школи мистецтв та учасники ансамблю “Пролісок”. Особливо слід відзначити такі хореографічні композиції: “Солодкоїжки”, “Ромео і Джульєтта”, “На зеленому лужку”, виконана учнями підготовчого відділення та учнями 1-3 класів школи мистецтв облкомплексу (викладачі Дроздова І.В. та Шупер О.А.), “Пастухи” (викладач – заслужений діяч мистецтв України Валентина Короткова), “Квіти”, “Німецька полька”, виконана учнями 1-х та 2-х класів школи мистецтв облкомплексу (викладачі Бондаренко В.О., Цапенко Є.В.) “Тарантела”, виконана учнями 7-го класу гімназії облкомплексу (викладач – відмінник освіти України Головенко Я.В.).

На базі школи мистецтв працює постійно діючий семінар керівників хореографічних ансамблів шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, проводяться практикуми – семінари для керівників ансамблів України і області, здійснюється стажування та методичні консультації, відкриті діючі курси підвищення кваліфікації викладачів хореографії вузів України, головним завданням якого є підготовка викладача хореографічних дисциплін, керівника гуртка, балетмейстера, який би відповідав найвищим сучасним вимогам: чітко орієнтувався в основних напрямках хореографічного мистецтва, володів методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало володів технікою і сценічною майстерністю виконання, активно займався концертною і лекторською діяльністю, мав широку ерудицію, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості.

Чимало викладачів школи мистецтв мають високі відзнаки за свою роботу. У школі на сьогодні працює більше 20 висококваліфікованих викладачів та концертмейстерів, із них два народних артисти України, професори, один – заслужений діяч мистецтв України, шість – відмінники освіти України.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі особистісно орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, формування художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, впровадження ідей передового досвіду у практичну діяльність педагогічного колективу школи мистецтв. На основі державних програм складено календарно-тематичні плани кожним викладачем з дотриманням вимог сучасних нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка