План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка5/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Фізичне виховання (акробатика, гімнастика),

«Захист Вітчизни»О.В.Шевченкокандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, майстер спорту, старший тренер збірної області з художньої гімнастики

Л.С.Виноградовавчитель вищої категорії, майстер спорту

А.В.Михайличенковчитель вищої категорії, тренер-викладач СДЮШОР “Надія”, майстер спорту СРСР з акробатики

В.В.Маєвськийвчитель першої категорії

Л.В.Нєворова кандидат біологічних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист


Ю.М.Михайлін вчитель вищої категорії, вчитель-методист

А.О.Шевченковчитель гімнастики, майстер спорту
Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей із метою гармонійного формування особистості та розвитку її активної життєдіяльності. Програма з гімнастики, акробатики, складена на основі Програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 класи), затвердженої Міністерством освіти України (наказ №1 від 30.01.1998 р.), передбачає формування теоретико-методичних знань, практичних навичок та умінь, необхідних для підвищення спеціально-хореографічної та загальної фізичної підготовки учнів.

Яскравими та цікавими були відкриті уроки, проведені вчителями фізичного виховання: «Передні рівноваги у поєднанні з акробатичними вправами», «Елементи класичного танцю біля опори», «Формування рухливості засобами акробатичних вправ».

У 2012-2013 навчальному році на засіданні методичної ради навчально-методичного кабінету фізичної культури і «Захисту Вітчизни» Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського схвалено та рекомендовано до впровадження методичні матеріали вчителя фізичної культури Шевченко О. В. «Програми з фізичної культури (гімнастика, акробатика)».

Протягом 2012-2013 н.р. узагальнено педагогічний досвід викладача медицини Нєворової Л.В. із науково-методичної проблеми «Педагогічні основи диференційованого навчання дівчат основам медичних знань».

Викладач предмету «Захист Вітчизни» Михайлін Ю.М. працював над проблемою «Підготовка юнаків до служби в армії та захисту Батьківщини». Протягом року було проведено змістовні заходи з предмету, серед яких слід відзначити конкурс рефератів серед учнів 10-11 класів, конкурс строю та пісні, присвячений річниці Збройних сил України.

Узагальнено педагогічний досвід викладача з реалізації науково-методичної проблеми «Поєднання форм і методів навчання і виховання в підготовці призовників до служби у Збройних силах України та захисту Батьківщини».


Очно-заочні підготовчі курси

для учнів 9 класів сільських шкіл області


З метою пошуку і відбору талановитої учнівської молоді, в першу чергу з сільської місцевості Кіровоградської області, створення рівних умов для здобуття якісної освіти в облкомплексі організована робота безкоштовних очно-заочних підготовчих курсів для учнів 9-х класів сільських шкіл області. Листи із запрошенням взяти участь у роботі курсів надсилаються до кожної сільської школи області. Під час осінніх, зимових та весняних канікул більше 300 учнів мали можливість поглибити свої знання з базових предметів на очних консультаціях із викладачами гімназії, пройти пробні тестування з української мови, історії України, математики, іноземних мов, фізичної підготовки, отримати індивідуальні завдання на період між очними заняттями. Під час занять на очно-заочних підготовчих курсах учні отримали реальну картину своїх навчальних досягнень, мали можливість протягом року усунути виявлені недоліки, працюючи з кваліфікованими викладачами гімназії, шкільним учителем, репетитором або індивідуально.

Науково-методична робота


Методична служба http://portal.prolisok.org/struktura_metod.html Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

• досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

• формування в закладі освітньо-виховного простору на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

• досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

• адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

Методична служба передбачає формування й роз­виток професійних якостей учителя, вихователя, підвищен­ня їхньої професійної майстерності.Основними умовами організації методичної діяльності, побудови адаптивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

• чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;

• максимальне врахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

• розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної си­стеми методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, те­риторіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для цього:

• організовує активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяє підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізація.

Для реалізації поставленої мети методична служба облкомплексу вирішує такі задачі:

• створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень у освітній практиці;

• забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

• організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

• сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

• забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

• здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

• керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти пе-дагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є науково-методичний центр навчального закладу.

У 2012-2013 н.р. продовжувалася діяльність по впровадженню у навчально-виховний процес, методичну роботу мультимедійних та комп`ютерних технологій.

Усі напрями діяльності методичної служби спрямовує і координує методична рада.

Протягом 2012-2013 навчального року розроблені педагогами облкомплексу методичні посібники на різноманітну тематику.

Згідно наказу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) від 13.01.2009 року № 14а «Про проведення апробації методичної та навчальної літератури у 2009/2010 навчальному році» та з метою створення умов для оновлення змісту освіти і впровадження в практику роботи облкомплексу якісних підручників, посібників та навчальних програм педагогами облкомплексу проведено у 2012/2013 навчальних роках апробацію навчальної літератури та були схвалені до друку методичною радою відповідно до переліку: 1. «Програма з фізичної культури (гімнастика, акробатика)» (методичні матеріали, вчитель фізичної культури Шевченко О.В.).

 2. Вчитель світової літератури Якимчук Г. В. Методичні матеріали «Розвиток читацьких інтересів засобами аналізу художнього твору».

 3. Вихователь Момот Н.В. Методичні матеріали «Педагогіка майбутнього».

 4. Вчитель української мови та літератури Павленко В.В. Методичні матеріали «Проблеми вивчення елементів теорії літератури на уроках української літератури».

 5. Вчитель інформатики Ганжела С.І. «Формування компетентностей учнів старших класів під час навчання інформатики», «Формування дослідницьких умінь учнів старших класів у процесі навчання інформатики», «Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

 6. Вчитель біології, хімії Литвин М.Ю. «Шлях до великої науки. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт слухачам НТУ «Дивосвіт» (хіміко-біологіче відділення)».

 7. Вчитель фізики Вовкотруб В.П. Навчальний посібник «Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків».

 8. Вчитель англійської мови Семеняченко Т.Т. Методичні матеріали «Драматизація як засіб формування іншомовної компетенції учнів гімназії ІІ ступеня».

 9. Вчитель англійської мови Нікітенко Н.П.. Методичні матеріали «Методичні засади сучасного навчання іноземних мов: комунікативний підхід».

Методичні розробки розглянуті та схвалені на засіданнях методичних рад науково-методичних лабораторій Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. Матеріали опубліковані на сторінках гімназійного сайту.

У 2012-2013 навчальному році продовжував діяти сайт облкомплексу http://portal.prolisok.org/. На шкільному порталі кожен відвідувач може знайти докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі мають можливість отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, що стосуються будь-яких видів діяльності облкомплексу. У 2012 році почав діяти англомовний варіант нашого сайту з основною інформацією про навчальний заклад. У лютому 2013 року за вебометричним рейтингом Sumy Web Rank серед шкіл-учасників Третього конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу "Веб-сайт - обличчя успіху" наш навчальний заклад став призером, отримавши диплом ІІ ступеня.

Протягом навчального року на гімназійному порталі в розділі «Методична робота» постійно поповнюються актуальними матеріалами підрозділи: «Методична скарбниця», «Нормативна база».

Щорічно педагогічними працівниками закладу, працівниками технічного центру здійснюється випуск методичного посібника «Виховна робота в реаліях сьогодення» (творча група).Протягом звітного періоду педагоги та методисти облкомплексу Берлін О.А., Бірюкова О.С., Буряк Ю.В., Віноградова Л.С., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Кривенко А.В., Нєворова Л.В., Пасічник Н.О., Свириденко О.Л., Філянт С.В., Харченко С.П., Черткова Н.С., Шевченко А.О., Шевченко О.В., Якимчук Г.В., Якимчук О.Н. та інші брали активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та обласних педагогічних читань, нарад, науково-практичних конференцій та семінарів. Серед них:

 • Берлін О. А. «Використання ІТ-контенту при викладанні математики в класах гуманітарного профілю» (виступ на обласному семінарі вчителів математики);

 • Буряк Ю. В. «Новітні досягнення фізичної науки» (виступ на всеукраїнському семінарі), обласний семінар керівників конкурсу з інформатики «Бобер», обласні семінари МАН з розвитку творчої обдарованості учнів, поїздка до м. Женева з метою ознайомлення з роботою ЦЕРНа;

 • Виноградова Л.С. «Рухова активність школярів та формування самостійності у виконанні фізичних вправ». ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку».

 • Вовкотруб В. П.: виступи на міжнародній конференції «Розвиток сучасного освітнього середовища» та всеукраїнському семінарі «Перспективи та розвиток фізико-математичної освіти в Україні»;

 • Ганжела С. І.: науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році; галузь знань «Інформаційна безпека» (науковий керівник);

 • Денисов Д. О. «Сервіси «Google» (курси підвищення кваліфікації вчителів комплексу);

 • Долинко О. В. «Методи розв’язування функціональних рівнянь» (виступ на обласному семінарі МАН), «Додавання і віднімання раціональних чисел» (відкритий урок у рамках творчої лабораторії професора Сологуба В. І.);

 • Загуменна Я. С. «Методи розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь» (відкритий урок у рамках обласного семінару вчителів математики);

 • Кривенко А. В.: Участь в обласній науково-практичній Інтернет-конференції з проблеми «Методологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою «Intel. ® Навчання для майбутнього». Напрям «Реалізація програми «Intel. Шлях до успіху» в закладах освіти». Тема виступу «Основні напрямки управлінської та методичної діяльності у навчальному закладі з метою інформатизації навчально-виховного процесу»;

 • Литвин М. Ю. участь у І-му всеукраїнському семінарі-практикумі з ботаніки (диплом ІІІ ступеня), «Різноманітні форми роботи на уроках біології» (виступ на обласному семінарі вчителів біології), участь у заняттях майстер-класу на базі Маловиськівської гімназії з досвіду роботи заслуженого вчителя Капінос О.О.;

 • Мироненко В. А. «Впровадження програм розгалуженого тестування «MytestX» в учбовий процес» (курси підвищення кваліфікації вчителів комплексу);

 • Свириденко О. Л. «Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам природничих наук» (творча група), «Методи розв’язування олімпіадних задач» (обласний науково-практичний семінар), «Особливості підготовки учнів до написання контрольних робіт в МАН» (виступ на обласному семінарі МАН), «Застосування графічного методу при розв'язуванні логарифмічних нерівностей з параметрами» (відкритий урок у рамках обласного семінару вчителів математики);

 • Рудас Л. І. «Використання різних форм і методів при викладанні географії» (виступ на обласному семінарі вчителів географії, природознавства і біології), «Озера. Штучні водойми» (відкритий урок у рамках обласного семінару);

 • Французан Н. О. «Методика проведення уроку – екобуду «Мій дім – моя фортеця» (виступ на методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу);

 • Шевченко А.О. «Оптимізація фізичної культури учнів молодших класів засобами позакласної роботи». ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку»;

 • Шевченко О.В. «Рухливі ігри і забави у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури». ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку»;

 • Шеремет П. М. : «Робота з обдарованими учнями в контексті вивчення шкільного курсу географії 10 класу» (виступ на обласному семінарі вчителів географії).

Протягом 2012-2013 навчального року продовжувалася робота вчителів, методистів і вихователів щодо підготовки до друку матеріалів з досвіду роботи в газетах, журналах та інших періодичних виданнях (Берлін О.А., Буряк Ю.В., Виноградова Л.С., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Кривенко А.В., Нєворова Л.В., Пасічник Н.О., Свириденко О.Л., Філянт С.В., Харченко С.П., Черткова Н.С., Шевченко О.В., Юрчак В.В., Якимчук Г.В. тощо). Серед них: Буряк Ю. В. «Перспективність застосування нанотрубок при розробці теоретичної моделі космічного ліфту», Вовкотруб В. П. «Ергономічний підхід до організації освітнього середовища підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін і технологій», Ганжела С. І. «Формування компетентностей учнів при навчанні геометрії з використанням ІКТ», Долинко О. В. «Задачі математичних олімпіад. Функціональні рівняння», Кривенко А. В. «Основні напрямки управлінської та методичної діяльності у навчальному закладі з метою інформатизації навчально-виховного процесу», Литвин М. Ю. «Організація роботи з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії» та «Шлях до великої науки», Рудас Л. І. «Сучасний урок. Організація та технологія проведення», Свириденко О. Л. «Побудова перерізів многогранників методом слідів», Харченко С. П. «Етнокультурні чинники формування локальних цивілізацій», «Сутність феномену етнокультурних цивілізацій у контексті сучасних філософських досліджень», «Місце етнокультурних процесів у класичних філософсько-історичних парадигмах», «Этнокультурные цивилизации в контексте разворачивания глобализационных процессов», Юрчак В.В. «Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-теоретичного навчання учнів початкових класів».

У 2012 році надруковано навчальний посібник "Ритміка і хореографія з основами художньої гімнастики», автори вчителі гімнастики Шевченко О.В. та Шевченко А.О.Організація науково-дослідної та експериментальної роботи

з інформатизації Кіровоградського облкомплексу
Стратегічні орієнтири реформування освіти в Україні окреслені в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854, Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2000 №964. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначається, що розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращання людського життя, утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. У Концепції загальної середньої освіти відмічено, що слабким місцем нашої школи є відсутність у переважної більшості її випускників належної комп’ютерної грамотності, уміння працювати з інформацією і наголошено, що стрижнем шкільної освіти є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще власне життя і життя своєї країни.

Розв’язування актуальної проблеми створення ефективних методик навчання в школі традиційними способами є екстенсивним за змістовною ознакою. Тому основну увагу слід звернути на створення умов для впровадження в школу ІКТ, які дають змогу вести гнучке й варіативне навчання учнів.Мета програми:

 • поліпшення якості освіти через підвищення інформаційної культури й професійної ІКТ компетентності педагогічного колективу закладу;

 • забезпечення ефективності освітнього процесу, реалізація сучасної системи освітніх пріоритетів, формування ІКТ компетентності учнів.

Основні напрями реалізації програми:

 • створення та удосконалення сучасного єдиного інформаційного простору школи;

 • автоматизація організаційної діяльності закладу із впровадженням нових мережевих технологій;

 • використання інформаційних технологій для безперервної професійної освіти педагогів і оптимізації навчального процесу;

 • забезпечення умов для формування інформаційної культури учнів;

 • створення умов для взаємодії школи з громадою через єдиний інформаційний простір.

Основні завдання програми:

 • створення оптимальних умов для оволодіння педагогами та учнями облкомплексу інформаційними технологіями та впровадження ІКТ в освітній процес;

 • розвиток інформаційної культури й підвищення ІКТ компетентності педагогів облкомплексу;

 • створення умов для самореалізації й підвищення ІКТ компетентності учнів облкомплексу;

 • формування та вдосконалення сучасного єдиного інформаційно-освітнього простору школи;

 • реалізація компетентнісного підходу до інформаційного забезпечення освітнього процесу;

 • впровадження інформаційних технологій у процес підготовки вчителів до уроку;

 • використання засобів сучасних інформаційних технологій у проектно-дослідницькій і конкурсній діяльності учнів;

 • організація елементів дистанційної освітньої діяльності учнів та позаурочної консультативної роботи педагогів;

 • оптимізація взаємодії облкомплексу з інформаційним простором міста Кіровограда, Кіровоградської області, України, світу.


Принципи програми інформатизації:

 • спирається виключно на ліцензійне або вільне програмне забезпечення, виховання в усіх учасників процесу інформатизації поваги до закону й законних прав розробників програмного забезпечення;

 • дотримання норм інформаційного захисту в роботі з персональними даними в інформаційних системах, у базах даних.

Терміни й етапи реалізації програми:

програма розрахована на 5 років: 2011-2016 роки
Етап

Пріоритетні напрямки

І етап

2011-2012Розвиток інформаційної культури й підвищення ІКТ компетентності педагогів облкомплексу

ІІ етап

2012-2013

Модернізація інформаційно-освітнього простору навчального закладу

ІІІ етап

2013-2014Створення умов для самореалізації й підвищення ІКТ компетентності учнів облкомплексу

ІV етап

2014-2015Впровадження дистанційного навчання

V етап

2015-2016Оптимізація взаємодії облкомплексу з інформаційним простором міста Кіровограда, Кіровоградської області, України, світу.


Короткий зміст заходів щодо реалізації пріоритетних напрямків

у 2012-2013 та 2013-2014 навчальних роках

ІІ етап (2012-2013 навчальний рік)

1. Створення нових розділів та сторінок на гімназійному порталі, поновлення сайта матеріалами різноманітної тематики.

2. Поповнення бази бібліотечно-інформаційного центру електронними книгами, підручниками, енциклопедіями, відео- та медіаматеріалами.

3. Поповнення бази технічного центру облкомплексу фото-, відео- та медіа матеріалами, ЕЗН, ППЗ, інших електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу.

4. Обладнання навчальних аудиторій гімназії ІІ ст. – школи мистецтв (вул.Володарського, 16) стаціонарними комп’ютерними комплексами.

5. Оновлення технічної бази єдиного інформаційного простору облкомплексу.ІІІ етап (2013-2014 навчальний рік)

1. Діагностування рівня інформаційної культури й ІКТ компетентності учнів облкомплексу.

2. Організація факультативних курсів, додаткових занять, очних та он-лайн консультацій для учнів облкомплексу з питань інформаційних технологій.

3. Організація спільної проектної діяльності вчителів та учнів з питань інформаційної культури, інформаційних технологій.

4. Підтримання безпечних і комфортних умов для роботи учнів –користувачів.

6. Збільшення кількості робочих місць для учнів та забезпечення вільного доступу до швидкісної мережі Інтернет на території облкомплексу.

7. Залучення учнів облкомплексу до наповнення гімназійного сайту інформаційними матеріалами та творчими роботами.

8. Здійснення контролю за рівнем ІКТ-компетентності учнів облкомплексу.


Пріоритетні напрями діяльності адміністрації облкомплексу:

 • оснащення робочих місць адміністрації сучасним обладнанням;

 • забезпечення використання програмного комп’ютерного комплексу для управління соціально-педагогічною системою гімназії;

 • робота з програмними засобами спрямованими на вирішення таких проблем: автоматизація управління навчальним закладом, розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних про роботу гімназії, аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в гімназії, створення статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу, розробка баз даних про навчально-виховний процес, адміністративну та фінансову роботу гімназії тощо;

 • проведення педагогічних рад, нарад при директорові з використанням ІКТ;

 • розробка комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ;

 • оцінка впливу використання ІКТ на результативність викладання та навчання;

 • здоров’язберігаючі технології при використанні ІКТ у навчально-виховному процесі.

Пріоритетні напрями діяльності педагогів облкомплексу (комп’ютерна грамотність – критерій загальної професійної

підготовки вчителя):

 • ефективне використання інформаційних ресурсів;

 • використання сучасних технічних засобів як цілісного самостійного продукту;

 • створення сприятливої комунікативної ситуації та умов для розвитку творчих здібностей особистості, які особливо значущі для кожного учня, засобами ІКТ;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів засобами ІКТ;

 • покращання індивідуалізації, диференціації та інтенсифікації процесу навчання шляхом використання інформаційних технологій;

 • розширення та поглиблення міжпредметних зв’язків засобами ІКТ;

 • систематизація та інтеграція знання окремих навчальних предметів, організація систематичного та достовірного контролю;

 • уміння планувати та передбачати результати навчання, моделювати ситуації, розробляти програму курсу, враховуючи особливості побудови навчально-виховного процесу з використанням ІТ;

 • поєднання зорово-ілюстративної, текстової, звукової інформації;

 • перебудова навчального процесу в бік самостійних форм навчання.

Пріоритетні напрями діяльності учнів облкомплексу

(користування комп’ютерними технологіями – нагальна потреба сучасного учня):

 • співпраця учнів із носієм інформації;

 • активна участь у процесі навчання;

 • науково-дослідницька робота з використанням ІТ;

 • неперервне і ґрунтовне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • обмін інформацією за допомогою світового інформаційного простору з учнями країни, світу;

 • елементи дистанційної освіти;

 • здійснення моделювання, віртуальних експериментів, різноманітних явищ та процесів за допомогою сучасних комп’ютерних програм;

 • використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої практичної діяльності;

 • використання нових можливостей ІКТ (віртуальна реальність, комп’ютерні ігри та моделювання, блоги, мережеві спілкування, технологія Wiki).


Пріоритетні напрями діяльності

зі створення єдиного інформаційного простору облкомплексу

 • систематизація та поповнення інформаційних ресурсів облкомплексу;

 • інтеграція до інформаційного середовища допоміжних гімназійних служб;

 • забезпечення вільного контрольованого доступу до мережі Інтернет учителям і учням на всій території навчального закладу;

 • впровадження у практику роботи інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із використанням ІКТ;

 • впровадження елементів дистанційної освіти;

 • систематизація шкільних інформаційних ресурсів:

- бази даних шкільної бібліотеки і медіатеки;

- бази даних розробок учителів і методичної літератури;

- бази мультимедійних проектів учнів та вчителів;

- електронних журналів. • узагальнення досвіду створення сучасного інформаційного простору в навчальному закладі для обдарованих учнів.


Проекти програми інформатизації школи

1. «Оптимізація процесу навчання шляхом впровадження ІКТ» (2011-2012 навчальний рік).

2. «Єдиний інформаційний простір школи» (2012-2013 навчальний рік).

3. «Учень і сучасні інформаційні технології в освіті» (2013-2014 навчальний рік).

4. «Особливості впровадження дистанційної освіти в закладах для обдарованих дітей» (2014-2015 навчальний рік).

5. «Взаємодія учасників освітнього процесу з зовнішнім інформаційним простором засобами ІКТ» (2015-2016 навчальний рік).


Хронологічні рамки реалізації завдань програми інформатизації

Напрям діяльності

Роки

До 2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу
+


Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання й інвентаризації.
+


Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет

+

Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера

+

Створення умов для навчання співробітників облкомплексу новим комп'ютерним технологіям

+

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

+

+

+

+

+

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

+

+

+

+

+

Створення шкільного сайта

+

Впровадження в освітній процес електронного журналу


+

+

Інформатизація бібліотечної діяльності

+

+

+

+

+

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

+

+

+

+

+

Впровадження навчальних програм з ІКТ -підтримкою

+

+

+

+

+

Розробка цифрових освітніх ресурсів

+

+

+

+

+

Впровадження дистанційної освіти+

+

+

Організація системи інформаційної безпеки закладу+

+

+

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом у галузі ІКТ

+

+

+

+

+


Прогнозовані результати реалізації програми

Категорії

Показники

Створення єдиного інформаційного простору

 • Підвищення ефективності освітнього процесу.

 • Автоматизація організаційної діяльності закладу.

 • Повнота інформаційних і технологічних ресурсів для забезпечення освітніх програм на сучасному рівні.

Досягнення рівня інформаційної культури як складової професійної майстерності вчителів (підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів)

 • Створення умов для творчого зростання всіх учасників освітнього процесу шляхом використання інформаційних технологій.

 • Підвищення якості освіти.

 • Підвищення ІКТ – компетентності вчителів.

 • Поширення досвіду вчителів шляхом їх участі у науково-методичних та науково-практичних семінарах і конференціях, друкування публікацій (у тому числі в Інтернет - виданнях).

 • Створення оптимальних умов для взаємодії родини і навчального закладу шляхом використання єдиного інформаційного простору освітньої установи.

 • Ефективність використання сайта облкомплексу.

Підвищення інформаційної культури й ІКТ-компетентності учнів

 • Використання комп'ютерних технологій у самостійній роботі.

 • Участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях із застосуванням нових інформаційних технологій.

 • Ефективне використання електронних освітніх ресурсів і засобів інформатизації у навчальній роботі.

Активну участь у роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя і педагогічної майстерності в облкомплексі, при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського брали педагоги облкомплексу у 2012-2013 роках. «Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями» (Руденко Л.М.), «Інноваційні виховні педагогічні технології – ефективний засіб створення творчого простору навчального закладу» (Шепель В.О.), «Сучасні засоби навчання фізики як актуальний напрямок модернізації шкільної освіти» (Буряк Ю.В.), «Аналітико-інтерпретаційна діяльність вчителя на засадах теорії М.Бахтіна» (Якимчук Г.В.), «Формування компетентностей школярів у процесі вивчення біології та хімії» (Литвин М.Ю.), «Урок словесності як засіб реалізації творчого потенціалу вчителя та учня. Особливості проведення зовнішнього оцінювання з української мови та літератури» (Павленко В.В.), «Пошук шляхів роботи з обдарованими учнями в процесі їх підготовки до участі в природничо-математичних олімпіадах», «Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти», «Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам природничих наук», «Задачі на побудову», «Методи розв’язування олімпіадних задач», «Параметр в рівняннях та нерівностях» (Свириденко О.Л.) тощо.

Участь педагогічних працівників закладу

в професійних конкурсах та навчальних проектах

Прізвище

Назва конкурсу

Рік

Етап

Результат

Кривенко А.В., Мироненко В.А., Причиненко Ю.Є.

Обласний конкурс програм інформатизації навчальних закладів "Школа інформаційного суспільства" у номінації "Інформаційне середовище школи нового типу"

2012

обласний

Переможець, диплом

І ступеня

Прибора Р.І.

Методичний огляд-конкурс «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку»

2012

обласний

Призер, диплом

ІІ ступеня

Євроклуб "Астра", Берлін О.А.

Відкритий обласний конкурс проектів «Крокуємо до Європи»

2013

обласний

Призер, диплом

ІІ ступеня

Кривенко А.В., Денисов Д.О., Причиненко Ю.Є.

Вебометричний рейтинг Sumy Web Rank (на лютий 2013) серед шкіл-учасників Третього конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу "Веб-сайт - обличчя успіху".

2013

Всеукраїнський

Призер, диплом

ІІ ступеня
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка