План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка6/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Психологічна служба


Психологічна служба в структурі освіти, як зазначено в Положенні про психологічну службу системи освіти України, є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань з Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001).

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-вр), Декларацією прав людини (995-015), Конвенцією про права дитини (995-021), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України (за N 922/4215) від 30.12. 1999 р.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

- діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді,

- визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

- корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів із метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи;

- реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

-просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї;

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів у рамках навчальних програм або як окремий предмет), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

Головні напрямки діяльності психологічної служби:

- психологічне обстеження учнів під час вступу до гімназії;

- психодіагностика особистісних рис характеру особистості учнів середніх та старших класів;

- визначення індивідуального розвитку з метою допомоги в адаптації до навчання у нових умовах профільного закладу;

- вивчення класних колективів;

- виявлення та психологічний супровід обдарованих дітей;

- своєчасне попередження відхилень у психічному розвитку та становленні особистості;

- запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

- профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів;

- попередження негативних звичок;

- психокорекція поведінки учнів (ігри, бесіди, тренінги);

- консультативно-методична допомога учням, учителям, вихователям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків;

- психологічна просвіта (участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні методичних об’єднань вихователів та вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).

Практичний психолог протягом 2012-2013 навчального року здійснювала психодіагностику та спостереження за адаптацією та формуванням колективів у новостворених 5 та 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г класах. За допомогою психологічних методик вивчались індивідуальні особливості учнів, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності, рівень вихованості. Проводились дослідження емоційного стану учнів у новостворених класах за методикою Лутошкіна. Отримавши результати досліджень, спостережень, діагностики та індивідуальних бесід з дітьми, психолог складала індивідуальні психолого-педагогічні картки на учнів 10-х класів. Велику увагу Якимчук Г.В. приділяла діагностиці, анкетуванню та профілактичним бесідам з попередження негативних звичок (куріння, наркоманії, алкоголізму) та суїциду. Психолог приділяє увагу роботі з такими категоріями дітей, як учні «групи ризику». Також проводила роботу по профілактиці бездоглядності дітей. Із цією метою практичний психолог провела такі заходи:

- створення Карти спостережень «Дитина очима вихователя», куди ввійшли діти, що потребують підсиленої уваги;

- створення психолого-педагогічних характеристик на учнів, що потребують підсиленої уваги ( «групи ризику») ;

- анкетування « Ти і твої батьки»;

- індивідуальна робота психолога з учнями, що потребують підсиленої уваги.

Значне місце у роботі психолога займає діагностика, розвиток і супровід обдарованої дитини в умовах комплексу. В своїй роботі психолог використовує такі алгоритми психодіагностичного обстеження обдарованої дитини:

- спостереження, анкетування,

- використання діагностичних методик, що оцінюють загальний рівень розвитку дітей під час групового обстеження,

- використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей у сфері логічного мислення та уяви під час індивідуального обстеження,

- використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку розумових здібностей для визначення профілю навчання в старших классах,

- надання психологічної допомоги обдарованим дітям.

Важливе місце у роботі практичного психолога комплексу займає профорієнтаційна робота з учнями 9-11-х класів з метою поглиблення знань про професії та вивчення здібностей учнів. Професійна орієнтація – це система науково-практичної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, метою якого є професійне самовизначення учнів, що відповідає індивідуальним особливостям кожної особистості й потребам суспільства в кадрах.

Відповідно до вимог часу в Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі створене профільне навчання, що покликане сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й розвитку їх схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності.

У сучасних умовах для формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх і його реалізацію у навчально-виховній роботі старшокласників профорієнтаційна робота орієнтується на такі концептуальні засади:

-  організація інформаційного середовища, що передбачає друк матеріалів з профорієнтації на сайті «Шкільного порталу», оформлення слайдів, плакатів;

-  використання засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення, Інтернет, бібліотеки);

-  співпраця з міською службою зайнятості;

-  залучення до профорієнтаційної роботи батьків учнів та випускників;

-  включення у зміст навчальних та профільних предметів інформації профорієнтаційного характеру;

-  психологічний супровід  вибору старшокласниками професії;

- виховна робота (години спілкування, очно-заочні екскурсії на підприємстства, у вищі навчальні заклади, зустрічі з представниками різних професій);

-  проведення бесід та тренінгів у профільних класах з профорієнтації;

-  співпраця з Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В.Винниченка.

 Учні 10-11-х класів гімназії навчаються за трьома напрямами: суспільно-гуманітарним, фізико-математичним та художньо-естетичним. Підготовка до поділу учнів на профілі розпочинається ще під час здійснення допрофільного навчання учнів у 8-9 класах комплексу та на очно-заочних курсах для учнів 9 класів шкіл області.

Першим етапом у підготовці до профільного навчання є визначення окремих навчальних предметів. Для цього використовується метод рейтингу навчальних предметів за допомогою Анкети рейтингу навчальних предметів природничо-математичного циклу (алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія) та суспільно-гуманітарного циклу (українська мова, українська література, іноземна мова, історія, правознавство). Методом порівняння предметів визначаються здібності учнів до запропонованих профільних циклів. Після проведення анкетування та обробки результатів у 9 класі гімназії ми маємо такі дані:

Щоб вибір професії учнями був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори: поінформованість про світ професій, знання своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті здібності, які вимагають професія і спеціальність. Уся робота навчального закладу повинна сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й розвитку їх схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності.

У нашому комплексі психологічний супровід профільного навчання полягає в наступному. На першому етапі психологічний супровід профільного навчання відбувається  в напрямку поглибленого знайомства учнів зі світом професій:

а) визначається зміст і структура світу професій: орієнтація у світі професій; поняття про професію; загальні поняття про галузеву кваліфікацію професій і ії класифікація щодо предметів праці;

б) знайомство з поняттям психічних процесів і індивідуальних особливостей учнів: особливості мислення і його роль під час вибору професії; вивчення особливостей пам’яті та уваги за допомогою різних методик і їхній вплив на професійну діяльність.

Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема: 

- Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа, яка допоможе визначити особливості спрямованості характеру даної особистості;

- Методика «Віддалені асоціації» - виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані елементи в нові комбінації; 

- Методика «Прогресивні матриці Равена» допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь;

- Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей; 

- Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини;

- Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту;

- Методика «Особливості творчої уяви» (В.Ф.Маценко) допоможе виявити рівень словесно-логічного мислення; 

- Методика «Виключення понять» спрямована на дослідження рівня розви­тку почуття мови, індуктивного мовленнєвого мис­лення;

- Методики «Аналогії», «Аналіз відно­шень понять», які спрямовані на дослідження рівня розвитку здатності комбінувати, рухливості і мінливості мислення, ро­зуміння відношень;

- Методика «Узагальнення» спрямо­вана на вивчення здатності до абстракції, утворен­ня понять, розумової освіченості, уміння грамотно виражати і оформлювати зміст своїх думок.

Обдарованість багатогранна у своїх проявах. Так за «Методикою  визначення здібностей учнів» Хаана і Кафа було обстежено учнів 10-11 класів, у результаті маємо такі показники:
Ступені обдарованості


Вид здібностей

Обдаровані діти

Потенційно обдаровані діти

Рік

2011 2012 2013

2011 2012 2013

Інтелектуальні

68% 67,6% 69%

32% 32,4% 31%

Художні

37% 38% 37%

63% 62% 63%

Музичні

82,5% 84% 80%

17,5% 16% 20%

Наукова праця

48% 59% 63%

52% 41% 37%

Літературні

60% 61% 61%

40% 39% 39%

Артистичні

73% 72% 73%

27% 28% 27%

Технічні

28% 23% 25%

72% 77% 75%

Спортивні

68% 64% 64%

32% 36% 32%

На другому етапі супровід практичним психологом профільного навчання продовжується психологічною просвітою: поняття про темперамент, його типи, значення типу темпераменту при виборі професії; поняття про характер, риси характеру і його значення в досягненні життєвої мети. Визначаються особливості характеру, темпераменту учнів, інтереси і нахили, їх роль під час вибору професії. Надається консультація учням, батькам щодо професійного самовизначення.

Інформацію про характер професійного самовизначення, рівень сформованості власної  готовності до усвідомленого вибору професії  старшокласник може отримати також від батьків. Батькам надаються консультації щодо того, як у підлітковому віці привчати дитину до думки про те, що їхня робота – це не тільки спосіб заробити на життя, а й покликання, обов’язок, соціальна позиція.  Розповіді батьків про професії, особиста участь у суспільно корисній, продуктивній праці активно впливає на формування професійних інтересів.

Профорієнтаційна робота з учнями комплексу здійснюється систематично і планово протягом всього терміну навчання. Ця особливість передбачає послідовність дій, диференційований підхід у процесі управління професійним самовизначенням школярів.

Можна виділити два головних напрямки роботи практичного психолога з профорієнтації:

1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, яка спрямована на розвиток психологічної культури учнів, поглиблення знань з психології. Розрізняють чотири види профконсультації:

- довідкову, в ході якої з’ясовуються шляхи працевлаштування, вимоги до прийому на роботу і навчання, можливості оволодіння різними професіями, терміни підготовки, перспектива професійного росту;

- діагностичну, яка спрямована на вивчення особистості, інтересів, нахилів, здібностей із метою виявлення її відповідності особливостям професії;

- формуючу, що має на меті керівництво, корекцію вибору учнями професії і передбачає систематичну реєстрацію змін особистості учня стосовно професійного самовизначення;

- методичну, яка спрямована на виявлення стану здоров’я учнів, їхніх психологічних властивостей щодо вподобаної професії і, в разі потреби, на переорієнтація на іншу, близьку по суті діяльність.

Профконсультація передбачає цілком певні організаційні форми: групову роботу з класом та індивідуальну з кожним учнем.

Під час групової роботи проводяться бесіди про вибір професії та профорієнтаційні тренінги, мета яких полягає у широкому ознайомленні учнів з професіями та спрямуванні на активізацію інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці; оволодіння інструментами для свідомого і відповідального вибору професійної діяльності.

Індивідуальна робота з кожним учнем передбачає консультування з тестуванням на запити самих учнів із метою допомогти розібратися у своїх уміннях, здібностях та допомоги зорієнтуватися у виборі професії.

2. Проведення групової діагностики та індивідуальних консультацій з підлітками і юнаками, які передбачають діагностику, корекцію і власне консультацію.

Організація індивідуальної профконсультації дає можливість шляхом діагностики здібностей виявити індивідуальність, потенційні можливості і певним чином впливати на їх формування.

Надання допомоги учням у виборі професії здійснюється на основі їх всебічного вивчення у процесі навчальної, суспільної та трудової діяльності. Протягом усього періоду навчання практичний психолог, вихователі та вчителі вивчають інтереси та нахили учнів, активно впливають на їх розвиток .

Для вивчення та формування готовності школярів до вибору професії використовується комплекс доповнюючих одне одного психолого-педагогічних методів, які включають спостереження, анкетування, тестування, індивідуальні та групові бесіди, тренінги, проекти.

Спостереження за учнями проводяться постійно, протягом усього часу навчання як практичним психологом, так і вихователями та вчителями.

Анкетування та тестування учнів призначені для виявлення переважаючих інтересів та нахилів учнів, їх загальнотрудової підготовки та розвитку індивідуальних якостей особистості. Ефективність навчання та виховання інтересу до професії багато в чому залежить від потреб старшокласників, їх інтересів, нахилів, ідеалів. У зв’язку з цим психолог проводить діагностику за методиками:

1. Анкета інтересів. // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

2.Методика «Карта інтересів» // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

3. Диференційно-діагностичний питальник інтересів (ДДП за Е.Клімовим) // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

4.Методика Л.Йовайші. // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

5.Тест «Квадрат інтересів» // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

6.Питальник професійної готовності (ППГ за Л.Кабардовою) // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

7. Диагностика структуры сигнальных систем


(Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова) //http://www.rspb.ru/index.php?view=article&id=230&option=com_content&Itemid=140

8. Матрица выбора профессии (методика Г.В.Резапкина) //http://www.rspb.ru/index.php?view=article&id=230&option=com_content&Itemid=140

Бесіда дозволяє отримати широку інформацію про підготовленість кожного учня до вибору професійного шляху. Ознайомчі бесіди проводяться з усім класом. У процесі бесіди консультант повідомляє старшокласникам про типові спеціальності певної групи професій, розширює знання про взаємовідносини людини і професії, відповідає на питання учнів (згідно протоколу ознайомчої бесіди, що заповнюється шкільним психологом або класним керівником).

Так, протягом 2012-2013 навчального року в комплексі були проведені виховні заходи практичного психолога та вихователів із учнями на такі теми: «Світ професій та професійна придатність» (бесіда з елементами тренінгу в 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г кл.); «Куди піти навчатися? Аналіз сучасного ринку праці й освіти» (бесіда з тестуванням у 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г кл.); «Типові помилки при виборі професії» (диспут, 9 кл.); «Самостійний вибір майбутньої професії» (тренінг, 10-А, 10-Б, 10-В. 10-Г, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г кл. 2012-2013 н. р.).

Відповідно до вікових особливостей учнів Якимчук Г.В. проводила бесіди, ділові ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Наприклад, з учнями 5-6 класів відбулися бесіди з тестуванням про дружбу: «Чи справжній ти друг?», «Як навчитися стримуватись»; бесіди на теми: «Особливості молодшого підліткового віку» та «Що ми знаємо про толерантність?». Із учнями 7 класу проводився цикл бесід «Психологічні особливості підліткового віку». З учнями 10-11-х класів проводились цикли бесід з етики сімейного виховання, про моральні цінності та толерантність.

Практичний психолог працює над реалізацією Програми Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». З цією метою у 5 та 6 класах було проведено тренінг на тему «Здоров’я та здоровий спосіб життя», у 10 класах - тренінг «Ми за здоровий спосіб життя». З учнями 11- В класу було проведено тренінги на тему: «Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу?», «Як я реагую на критику?», «Моделі поведінки у конфлікті», а також психологічні ігри згідно вікових особливостей учнів.

У комплексі організовано регулярні індивідуальні психологічні консультації для учнів, під час яких вчасно виявляються проблеми дітей та проводиться робота з психокорекції. Добре впливає на обдарованих дітей проведення тренінгів, спрямованих на підвищення емоційної стійкості, формування навичок самостійного аналізу власного психічного стану і факторів, що впливають на нього, вміння включати стимулюючі психічні механізми. Тематика тренінгів різноманітна: розвиток уяви, творчого мислення, удосконалення навичок активного мовлення, збагачення словникового запасу, розвиток гнучкості й оригінальності мислення, розвиток уваги та пам’яті, формування прагнення до самовдосконалення. Для психокорекції дуже вдало використовуються проективні методики, серед яких і тренінг «Проективні методики як засіб саморегуляції», автором якого є психолог Якимчук Г.В.

Якимчук Г.В. сприяє розвитку психологічної культури, формування культури поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань. Серед учителів та батьків проводиться просвітницька робота з психологічних знань. Із педагогічним колективом проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, де обговорюються актуальні проблеми щодо розвитку особистості та формування національної свідомості учнів комплексу. Психолог виступає на засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах з актуальних питань. У 2012-2013 навчальному році були розглянуті такі питання: «Діагностика та розвиток мислення в учнів підліткових класів», «Робота з дітьми різних типів темпераменту», «Психолого-педагогічні основи запровадження інноваційних технологій», «Комунікативні засоби спілкування»,

Психолог бере участь у батьківському всеобучі, подає статті до друку в гімназійну газету «Пролісок». На батьківських зборах розглядалися такі теми: «Адаптація до навчання учнів 5 класу», «Особливості підліткового віку», «Практичний психолог - батькам підлітків», «Профілактика негативних звичок та девіантної поведінки».

На сторінках Шкільного порталу розміщено такі матеріали психологічної служби: «Разом до нового колективу», «Що таке толерантність», «Вітаємо переможців! Підсумки олімпіади з педагогіки та психології», «Дружба – дорогоцінний скарб», «Класифікація професій», «Вибір професії – справа непроста», на сторінках газети «Пролісок» надруковано статтю «Психологічні рекомендації щодо підготовки до ЗНО».

Якимчук Г.В. залучає обдарованих дітей до написання творчих робіт з психології. Наприклад, учні 10-11 класів у 2012-2013 навчальному році опрацювали такі теми:

Левченко Ігор «Сни та сновидіння»(10-Г),

Рахманкулов Микита «Вплив снів на життя людини» (10-Г),

Клименко Ірина «Психологічні особливості розвитку мислення дітей молодшого шкільного віку» (11-Г),

Трушевич Ганна «Розвиток лідерських якостей у старшокласників» (11-Г),

Розуменко Наталія «Виховання єдиної дитини в сім’ї» (11-В).

Перше місце зайняла робота Трушевич Ганни (11-Г)

У 2012-2013 навчальному році проводилась олімпіада з психології та педагогіки. 7 учнів взяли участь у проведенні першого туру. Переможницями стали учениця 11-Г класу Хорольська Карина та учениця 10-А класу Волохіна Альона, які продовжили змагання на обласному етапі олімпіади та були відзначені у проведенні уроку для учнів початкової школи.

Якимчук Г.В. здійснює подальшу роботу над впровадженням Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Фонду Народонаселення ООН України «Дорослішай на здоров’я».

Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ)

Бібліотечно-інформаційний центр облкомплексу – структурний підрозділ, що включає фонд книг, різноманітні інформаційні і технічні засоби і здійснює бібліотечно-інформаційне культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи, регламентуючої документації.

Фонд підручників складає 16502 екземпляра. Фонд довідкової літератури – 637 екземплярів. Фонд методичної літератури – 2171 екземпляр. Щорічно до фонду бібліотеки надходить від 50 до 100 екземплярів методичних видань (2012 рік - 67) наукової та управлінської тематики. Система інформаційного забезпечення навчального процесу вийшла за межі охоплення роботою шкільної бібліотеки. Відбулось переміщення пріоритетів на пошук інших джерел, головними з яких є Інтернет-джерела. Здійснюється допомога користувачам у пошуках інформації: у бібліотеці оформлена і поповнюється папка «Путівник мережі Інтернет», де розміщені адреси цікавих сайтів.

Протягом останніх років у БІЦ створено єдиний фонд бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об’єднує фонди друкованої продукції, аудіо-, відео- та електронних матеріалів, сформовано фонд документів, створених у навчальному закладі: наукові роботи, реферати, методичні посібники тощо. Запроваджено систему ведення електронного каталогу поряд із картковим.

Важливою базою для інформаційної та довідково-бібліографічної роботи є довідково-бібліографічний фонд. Він складається з довідкової літератури різної за тематикою та типами видань: загальні та спеціальні енциклопедії, тлумачні, термінологічні, мовні словники, загальні та галузеві довідники, а також каталоги та картотеки.

Важливим напрямком роботи БІЦ є надання методико-консультативної допомоги педагогам, учням в отриманні необхідної для навчання, науково-дослідницької роботи інформації. У БІЦ створено всі умови для роботи з книгами, періодикою, у тому числі з використанням комп’ютерної техніки.

Працівники БІЦ постійно інформують педагогів про нові документи в галузі освіти, нові надходження літератури з навчальних дисциплін.

Традиційними є виступи бібліотекаря на методоб’єднаннях з оглядом літератури.

Найбільш ефективними формами масового інформування є інформаційний огляд нових книг, періодичних та інших видань, організація книжкових виставок, тематичних полиць: “Книга – чарівний промінь в країну знань”, “Історія. Погляд крізь віки”, “На допомогу вчителю, вихователю”; “Держава. Право. Закон”; “Майбутньому студенту”, “Сторінками українського мистецтва”, “Танець: історія і сучасність”, “Джерела музичної культури”. Виставки адресовані вчителям і учням. Іноді вони мають допоміжний характер, полегшуючи пошук літератури з окремого навчального предмету. Це виставки з такими назвами: “Готуємося до уроків”, “Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання”. На них експонується навчальна, навчально-пізнавальна довідкова література, періодичні видання (статті з науково-методичних журналів, газет). У БІЦ працює постійно діюча виставка методичної літератури. Всього протягом року було оформлено 59 яскравих книжково-ілюстрованих виставок.

Бібліотекарі складають рекомендаційні списки статей періодичних видань на допомогу вчителям, педагогам-організаторам, методистам, психологу: «Гортаючи сторінками періодики», експрес-інформація «В світі педагогічної преси», «Інформаційний список статей із нових надходжень науково-методичних та наукових видань», «Інформаційний список нових надходжень методичної літератури», «Інформаційний список нових надходжень літератури до фонду бібліотеки», «Сторінками педагогічної преси», «Знайомтесь: цікавий журнал».

Бібліотекарями постійно надається допомога вчителям та учням у підготовці та проведенні предметних тижнів. У межах своєї компетенції працівники БІЦ беруть участь у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі. Протягом року вони підготували та надрукували анотований бібліографічний покажчик Кіровограда “Краєзнавчими шляхами”.

Бібліотека всебічно сприяє підвищенню методичної майстерності вчителів, створенню на кафедрах папок з інформаційними та методичними паспортами навчальних тем (окремо з кожної науки). Щомісячно ці папки поповнюються новими публікаціями. Створені та поповнюються також папки з бібліотечними списками статей з окремих шкільних предметів.

Бібліотечно-інформаційний центр у минулому навчальному році забезпечував потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджальний характер. Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів із урахуванням їх потреб.

Діяльність БІЦ у 2012-2013 навчальному році була спрямована на виховання інформаційної культури, любові до книги, культуру читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися групові та індивідуальні бесіди, консультації. Працівниками БІЦ проводились бібліографічні огляди літератури, традиційно – «Книга – скарбниця мудрості й добрий порадник», бібліотечно-бібліографічний огляд «Бібліографія – ключ до знань». БІЦ постійно надавав інформаційну допомогу до предметних тижнів. Оформлялися книжкові виставки, наприклад, до Тижня безпеки дорожнього руху «Знання правил дорожнього руху – безпека вашого життя», до Тижня знань пожежної безпеки «Не будьмо байдужими – врятуємо світ від пожеж!» та багато інших.

Усі учні гімназії вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки. Вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, БІЦ: від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду й вибору книг, використання довідкового фонду.

Вагому допомогу БІЦ надавав парламент гімназії. В санітарні дні старшокласники здійснювали ремонт книг. Проводили рейд «Живи, книго!». Перевірявся стан збереження підручників.

Працівники бібліотечно-інформаційного центру продовжують роботу над створенням бази даних, електронного каталогу. Для учнів та викладачів забезпечено постійний безлімітний доступ до глобальної інформаційної мережі Інтернет. За навчальний 2012-2013 рік інформацію в електронному вигляді використали більше 5000 користувачів.

Проведений аналіз бібліотечного фонду шкільних підручників показав, що забезпеченість підручниками по гімназії складала 100%.

Розкриваючи зміст роботи бібліотечно-інформаційного центру, треба зазначити також, що постійно проводиться популяризація бібліотечно-бібліографічних знань за допомогою бесід, організації книжкових виставок, оглядів, бібліотечних уроків, надання групових та індивідуальних консультацій тощо.

Прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом сприяє утвердженню БІЦ як справжнього культурного інформаційного й освітнього центру, який одержує, зберігає й розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які потреби читачів.

Наукове товариство учнів «Дивосвіт»
Наукове товариство учнів „Дивосвіт” (далі НТУ «Дивосвіт») http://portal.prolisok.org/ntu.html створене як добровільна громадська організація учнів гімназії-інтернату обласного комплексу. НТУ „Дивосвіт” здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОН України №305 від 18.08.1998 р.)

Головною метою НТУ „Дивосвіт” є:  • залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді;

  • розвиток інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей;

  • прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню гімназистів.

Працюючи над дослідженнями, учні дотримуються рекомендацій щодо написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт, які були розроблені методичною службою облкомплексу.

Науково-методичним центром облкомплексу розроблені рекомендації для учнів та наукових керівників щодо оформлення слухачами науково-дослідницьких робіт. Під час їх написання вчителі виступають у ролі наукових керівників, які надають учням необхідні консультації. Творча робота є важливою і ефективною формою самостійного навчання учнів.

Основним напрямом діяльності НТУ «Дивосвіт» є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка