План роботи 1 гімназії 1 на 2013-2014 навчальний рік 1 вступ 4 Аналіз виконання плану роботи закладу в 2012-2013 н р. 4 Структура та основні види діяльності нту "Дивосвіт" 91 Результативність роботи наукового товариства учнівСторінка8/30
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Результативність участі учнів облкомплексу

в І-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів
МАН України у 2012-2013 н.р.


Навчальний рік

І етап

%

ІІ етап

%

ІІІ етап

%

Учасники

Переможці

50

Учасники

Переможці

67

Учасники

Переможці

70

2012-2013

160

81

77

52

17

12Організація різних форм позашкільної,

позаурочної навчально-виховної роботи


Головною метою виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу, його соціальної ментальності, своєрідності світогляду. На цій основі формуються особистісні риси громадянина-патріота України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів. Саме тому національна спроможність освіти, як наголошується в Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», полягає в її невіддільності від національного, органічному поєднанні з національною історією та народними традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу.

Наш заклад – це установа, метою якої є виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості, "виведення" її на високий загальнолюдський культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах.

Термін "виховання" походить від слова "ховати" в розумінні оберігати, убезпечити від небажаного впливу. Юну, малодосвідчену, психоемоційно нестійку особистість є від чого "ховати", оберігати і захищати: від пияцтва, наркоманії, злодійства, моральної розбещеності, згубного впливу потужних потоків бруду і сміття окремих засобів масової інформації, особливо телебачення.

Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. У загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання — це, по-перше, соціально і педагогічно організований процес створення оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив вихователя на особистість вихованця з метою формування у нього бажаних соціально-психологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей.

Упродовж усієї історії розвитку людства ті чи інші суспільні форми визначали завдання виховання підростаючого покоління, які зумовлювалися особливостями суспільно-економічного розвитку. З давніх-давен філософи, педагоги обстоюють ідею всебічного гармонійного виховання особистості. Всебічне виховання передбачає формування в людині відповідних моральних, розумових, трудових, фізичних і естетичних якостей; має забезпечувати єдність, діалектичний взаємозв´язок, взає­мозбагачення, гармонію зазначених складових виховання.

Теоретико-методологічні основи виховання глибоко та всебічно розкриті в Конституції України, «Конвенції про права дитини», «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», законах «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» у національній програмі «Діти України».

Крім того, виховну роботу в Кіровоградському облкомплексі протягом 2012–2013 н.р. було організовано з урахуванням основних положень Концепції та комплексної програми художньо-естетичного виховання, Програми виховної роботи учнів 5-11 класів Кіровоградського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) «Я – особистість», створеної у відповідності з державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої Наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133.

Життя постійно вимагає вдосконалення системи планування роботи школи, використання нових прогресивних технологій, саме цьому покликана сприяти Програма «Я – особистість». У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати свою індивідуальність, глибокого відчуття єдності з українським народом, поваги до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від своєї національності та світогляду, учень має змогу дізнатися про духовне коріння української нації, моральні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України.

Робота над Програмою «Я – особистість» допомагає формувати національно свідому, високоморальну, духовну, діяльно-творчу, життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Усі вихователі облкомплексу багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів із батьками, взаємодії з учителями – предметниками.

Заступник директора з виховної роботи Шепель В.О. здійснювала постійний контроль за роботою вихователів.

Усі заплановані заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні.

Аналізуючи стан виховної роботи за 2012-2013 н.р., варто сказати, що пріоритетними напрямками для нашого закладу на сьогодні є:

- використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі гімназії, що можна спостерігати під час проведення як загальногімназійних, так і позакласних виховних заходів;

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- естетичне, екологічне виховання як одна із складових підготовки учнів до дорослого життя;

- виховання громадянських якостей особистості;

-збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління.

Протягом навчального року згідно плану роботи з БЖ та Комплексних заходів із учнями проведено всі заплановані бесіди з БЖ.

У закладі проводиться цілеспрямована робота щодо попередження нещасних випадків із дітьми під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку 2012/2013 навчального року та на передодні канікулярних періодів (зимові, літні) в закладі з учнями були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності. Особлива увага приділялася профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного поводження у надзвичайних ситуаціях.

Аналіз нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час протягом 2012-2013 н.р. показав, що в облкомплексі не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, державної інспекції техногенної безпеки України від 25.04.2012 року № 721/519/92 «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України» спільного наказу Територіального управління МНС України у Кіровоградській області, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління Держтехногенбезпеки у Кіровоградській області № 169/ 348/ 160 від 31 серпня 2012 р. «Про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності у дошкільних, загальносвітніх, професійно-технічних, інтернатних та позашкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році», згідно річного плану роботи гімназії-інтернату обласного комплексу та з метою профілактики дитячого травматизму і популяризації знань правил безпеки життєдіяльності, здорового способу життя серед учнівської молоді в обласному комплексі протягом року проводиться Тижні знань безпеки життєдіяльності: • Тиждень знань Правил дорожнього руху «Твій друг – безпечний рух!»;

 • Тиждень знань Пожежної безпеки «Вогонь - не іграшка!»;

 • Тиждень сприяння здорового способу життя «Твоє життя – твій вибір!»;

 • Тиждень безпеки життєдіяльності «Наша безпека – у наших руках».

Різноманітною за змістом і формою роботи з питань профілактики ДТП було охоплено 100% учнів навчального закладу: 164 учні 5 - 9 класів та 226 учнів 10 - 11 класів. Із учнями проводилися як теоретичні, так і практичні заняття: бесіди, години спілкування, вікторини, діти відвідували Кіровоградську пожежно-технічну виставку-музей ТУ МНС України в Кіровоградській області, мали можливість зустрітися з представниками МНС, які познайомили з сучасними засобами пожежогасіння. Для учнів були організовані різноманітні зустрічі: з лікарем-наркологом, із представниками Кіровоградгазу «Обережно – газ!», із соціальними педагогами, з капітаном міліції у справах дітей Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, з представниками Центру планування сім’ї, Червоного Хреста, з викладачем навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області «Радон у приміщеннях. Міф чи реальність».

Продовжуючи роботу над програмою «Я – особистість», що допомагає формувати особистість, яка повинна успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, колектив вихователів разом із педагогічним колективом використовують різноманітні форми роботи: навчальні, ігрові, змагальні, художні, індивідуальні, гурткові, клубні й методи: роз’яснювально-ілюстративні (години спілкування, зустрічі, конкурси, колективні творчі справи, дискусії, учнівські конференції), дослідно-пошукові (екскурсії, вивчення історичних джерел, опрацювання зібраних матеріалів тощо).

Усі позакласні заходи, заплановані у 2012-2013 н.р., були проведені на достатньо високому організаційному рівні: чітко сплановані, організовані з урахуванням вікових особливостей учнів, використовувалися новітні технології.

Теми проведених вихователями заходів на сьогоднішній день важливі і досить актуальні, мають на меті формування громадянської культури особистості, яка в сучасних геополітичних умовах повинна формуватись не тільки на основі національної культури та національних цінностей, а й із урахуванням спадщини всього людства: • презентація проектів «Кіровоградщина – перлина скіфського степу» (7), «Звалище світу – Земля» (11-В); «Земля – планета води» (10-А), «Мій край – моя жива історія» (10-В);

 • проведення конкурсної програми до Дня міжкультурного діалогу «Калейдоскоп європейських мов» (11-Б);

 • проведення учнівської конференції «Епоха розстріляного відродження» (11-Г); «Українські меценати. «Україну потрібно любити не лише до глибини душі, а й до глибини кишені» (10-Б);

 • брейн-ринг «Що я знаю про Україну» (10-В);

 • години спілкування «Обережно! Під ногами діти» до Дня спільних дій в інтересах дітей(10-А), «Знати, щоб жити» до Всесвітнього дня боротьби зі СНіДом (10-Г), «Бабин Яр – трагедія українського народу»(11-Г);

 • засідання круглого столу «Геть лихослів’я» (10-В), «Місце подвигу - Афганістан» (10-Г);

 • розважальні заходи до Дня української армії, Міжнародного жіночого дня, «Весела Масляна».

Мета заходів – сформувати вищезазначені навички, залишити корисний слід у дитячій душі, спрямувати особистість на осмислення її ролі в житті суспільства, спонукати до активної дії над собою з метою набуття якісних змін, що дозволяють їй, у свою чергу, суттєво змінити соціальне оточення, адаптувати його до власних потреб життєвих цілей.

Завдання педагога у наш час – іти в ногу з розвитком учнів, розуміти їхні потреби, позиції, погляди. Для цього вихователі намагаються бути «сучасними», молодими душею та юними у світосприйнятті.

Уже традиційними стали загальногімназійні тематичні лінійки. Це виправдана форма проведення, бо за досить короткий час стисло, коротко, але змістовно доноситься суть заходу: Берлін О.А. - до 290 річниці з дня народження Г.Сковороди, Кондакова А.О. - до Дня пам’яті жертв Голодомору, Костенко О.С. «Єлисаветградська чоловіча гімназія. Історія. Особистості», присвячена пам’яті видатних людей, які закінчили Єлисаветградську чоловічу гімназію; Кушнєрова С.В., Дмитрієва В.В. – «Перша Конституція України» - до 300-річчю прийняття Конституції Пилипа Орлика, до 120-річчя відкриття Трипільської культури «Трипільська культура – перша хліборобська цивілізація»; Сущенко В.С. – до 199-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка; Момот Н.В. – до Дня української писемності і мови – «Мово наша, калинова», «Що я знаю про «Пролісок», присвячена народному хореографічному ансамблю «Пролісок»; Подгорна Н.А. – до дня народження Г.Нейгауза – «Генріх Великий»; Здебська І.О. – «Борис Грінченко – український письменник, педагог, громадсько-культурний діяч» - до 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка; Корніченко І.С. – «Чорнобильські дзвони»; Бузінова О.В – «Великдень в Україні»; Нестерова В.О., Малявкіна Т.В. – «Завжди у пам’яті народній» та ін.

Аналіз відвіданих заходів свідчить, що виховна робота проводиться на належному рівні.

Крім того, щосереди, згідно складеного графіка, проводиться тематична радіогазета, у якій висвітлюються найважливіші події як гімназійного життя, так і країни, світу.

Комісією інформації готується та випускається щомісячний інформаційний вісник «Пролісок», такий вид роботи сприяє розвитку творчої активності, особистому самовираженню та самоствердженню учнів гімназії.

Яскравою сторінкою в художньо-естетичному вихованні учнів облкомплексу є вокальна та хорова діяльність. Протягом навчального року у цьому напрямку творчо працювали вчитель художньої культури Подгорна Н.А. та хормейстер Юрчак В.В.

Основна мета їхньої діяльності – розвиток вокальних та хорових здібностей і формування вокальних навичок у обдарованих учнів. Тому загальногімназійні свята проходили за активної участі вокальної групи та хору.

Розвиток в учнів високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей у процесі художнього пізнання й осмислення світу засобами образотворчого мистецтва здійснює Ерніязов А.Д. Прикрасою гімназії стала постійно діюча виставка кращих робіт талановитих учнів Арслана Джумабайовича.

Учитель забезпечує участь учнів у оформленні стіннівок, плакатів до Тижнів безпеки життєдіяльності, художньому оформленні стіннівок, згідно спеціально затвердженого графіка та до свят, сцени на заходи, що відбувалися в облкомплексі у приміщення на вулиці Дворцовій, 7, Тарковського, 16, допомагає брати участь у різноманітних конкурсах. Його вихованці Лозан Марина (11-Б), Цимбалюк Наталія (10-А) стали призерами обласного конкурсу дитячих малюнків Фонду Народонаселення ООН «Я – моє здоров’я – навколишній світ – моє майбутнє».

Під керівництвом Арслана Джумабайовича регулярно проводилися тематичні виставки, присвячені визначним датам та святам: День Перемоги, Новий рік, «Осінній вернісаж», День святого Миколая, День захисту дітей, День Святого Валентина, Шевченківський тиждень та ін.

Слід зазначити, що в облкомплексі реалізується план спільної роботи з Кіровоградською обласною філармонією, «Дитячою філармонією», Кіровоградським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.Л. Кропивницького, музеями та бібліотеками міста.

Діти мали можливість зустрітися з учасниками ансамблю «Єлисавет-ретро»; учасниками камерного оркестру «Концертіно», солістами обласної філармонії заслуженим артистом України С.Дьоміним та Я. Страшним, з артистами академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», художній керівник – народна артистка України А.Червінська, солістка Тетяна Яковенко.

У рамках плану спільної роботи вихователями були здійснені такі заходи:5 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1. Участь у спортивно-оздоровчому святі «Козацький гарт».

2. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у програмі до Дня міста).жовтень

1. Проведення операції-рейду «Чисте подвір’я».

листопад

1. Екскурсія до пожежно-технічної виставки-музею ТУ МНС України в Кіровоградській області. 

грудень

1. Відвідування виставки репродукцій картин найвідоміших художників світу «Шлях краси» в Кіровоградському машинобудівному коледжі КНТУ

2. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у програмі «Свята зимового циклу»).

3. Участь у благодійній акції «Подаруй дитині іграшку».


січень

Зустріч із учнями біля новорічної ялинки.

лютий

1. Відвідування кінотеатру «Портал»: перегляд кінофільмів

березень

1. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара. (Бібліотечний урок, присвячений Шевченківським дням).

квітень

1.Участь у благодійному концерті за участю народного хореографічного ансамблю «Пролісок» у Кіровоградській обласній філармонії.

травень

1. Участь в урочистостях на Фортечних валах, присвячених Дню Перемоги.

2.Екскурсія Шевченківськими місцями (с.Моринці, с.Будище, с.Шевченкове).
6 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1. Участь у спортивно-оздоровчому святі «Козацький гарт».

2. Зустріч із головним спеціалістом-психологом Клименченком В.А. на тему: «Крадії часу, або комп’ютери».

3. Участь у святкуванні Дня міста.

4. Відвідування бібліотеки ім. Гайдара.жовтень

1.Участь у конкурсі творів та малюнків «Милосердя очима дітей».

2. Відвідування театру М. Кропивницького.листопад

1.Участь у творчому конкурсі «Діти за чисту енергію».

2. Покладання квітів до пам’ятника жертвам голодомору.

3. Екскурсія до пожежно-технічної виставки-музею ТУ МНС України в Кіровоградській області. 

4. Відвідування бібліотеки ім. Гайдара: («Щоденник Анни Франк»).грудень

1.Відвідування виставки «Шлях краси» в машинно-будівному технікумі.

2. Зустріч із лікарем-наркологом Іващенком В.М. Кіровоградського наркологічного диспансеру.

3. Участь у благодійній акції «Подаруй дитині іграшку».


січень

1. Відвідування кінотеатру «Портал»: перегляд кінофільмів.

лютий

1.Проведення шашко-шахового турніру.

2. Відвідування Кіровоградського обласного будинку народної творчості (виставка робіт різьбяра Пантуса)березень

1. Святкова дискотека до Міжнародного жіночого дня у “Fusion club”.

2. Відвідування бібліотеки ім. Гайдара: «Видатний російський художник Карл Брюллов».

3. Участь у Всеукраїнському конкурсі до Дня Землі (відбірковий етап)


квітень

1.Участь у благодійному концерті народного хореографічного ансамблю «Пролісок» у Кіровоградській обласній філармонії.

травень

1 Участь в урочистостях на Фортечних валах, присвячених Дню Перемоги.


7 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1. 1. Участь у спортивно-оздоровчому святі «Козацький гарт».

2.Екскурсія до Меморіального музею М.Л.Кропивницького до 130-ї річниці з дня заснування  Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького.

3. Екскурсія до Кіровоградського обласного художнього музею, перегляд експозиції художніх творів наших земляків «Війна в тилу ворога», присвяченої Дню партизанської слави.


жовтень

1. Відвідування Центру репродуктивної медицини, бесіда з лікарем-гінекологом (дівчата).

листопад

1 Екскурсія до Кіровоградського міського літературно-меморіального музею І. К. Карпенка-Карого: зустріч із членом Національної спілки письменників України, лауреатом обласної літературної премії ім. Є.Маланюка поетесою Антоніною Корінь.

грудень

1. Відвідування виставки репродукцій картин найвідоміших художників світу «Шлях краси» в Кіровоградському машинобудівному коледжі КНТУ

2. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара, програма «Андрієвські вечорниці».січень

1.Зустріч під Новорічною ялинкою. Різдвяні колядки.

лютий

1.Проведення шашко-шахового турніру.

березень

1. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у літературній вікторині).

квітень

1.Участь у благодійному концерті народного хореографічного ансамблю «Пролісок» у Кіровоградській обласній філармонії.

травень

1. Участь в урочистостях на Фортечних валах, присвячених Дню Перемоги.

2.Пізнавально-туристична екскурсія Шевченківськими місцями (с. Моринці, с. Будище, с. Шевченкове).
8 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1. Участь у спортивно-оздоровчому святі «Козацький гарт».

2. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у програмі до Дня Міста).жовтень

1. Відвідування Центру репродуктивної медицини, бесіда з лікарем-гінекологом (дівчата).

листопад

1.Участь у творчому конкурсі «Діти за чисту енергію».

2. Екскурсія до пожежно-технічної виставки-музею ТУ МНС України в Кіровоградській області. грудень

1.Відвідування виставки репродукцій картин найвідоміших художників світу «Шлях краси» в Кіровоградському машинобудівному коледжі КНТУ 2.Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара, програма «Свята зимового циклу».

3.Участь у благодійній акції «Подаруй дитині іграшку».січень

1.Зустріч під Новорічною ялинкою. Різдвяні колядки.

лютий

1.Проведення шашко-шахового турніру.

березень

1. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у літературній вікторині).

квітень

1.Участь у благодійному концерті народного хореографічного ансамблю «Пролісок» у Кіровоградській обласній філармонії.

травень

1. Участь в урочистостях на Фортечних валах, присвячених Дню Перемоги.


9 клас

Термін проведення

Зміст заходів

вересень

1. Участь у спортивно-оздоровчому святі «Козацький гарт».

2. Участь у програмі до Дня Міста.

3. Екскурсія до Кіровоградського обласного художнього музею, зустріч із заслуженим артистом України, актором театру ім. М.Л.Кропивницького Ю.О.Жеребцовим.

4. Участь у дійстві «Прощання з віковим дубом, та народження нового життя» на Хуторі Надія.

жовтень

1. Літературні читання до 120 річниці М.Цвєтаєвої у гімназійній бібліотеці.

2.Участь у зустрічі з народним депутатом України депутатом Тігіпком, вручення ключів від машин швидкої допомоги.

листопад

1. Участь у святковому концерті, присвяченому Дню сільського господарства.

2.Зустріч із психологом «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» Омельчук Катериною Вікторівною.

грудень

1.Відвідування виставки репродукцій картин найвідоміших художників світу «Шлях краси» в Кіровоградському машинобудівному коледжі КНТУ

2.Зустріч із лікарем-наркологом Кіровоградського наркодиспансера.

3.Участь у благодійній акції «Подаруй дитині іграшку»

січень

1.Зустріч під Новорічною ялинкою. Різдвяні колядки.

лютий

1.Проведення шашко-шахового турніру.

березень

1. Відвідування дитячої обласної бібліотеки ім. Гайдара (участь у літературній вікторині).

квітень

1.Участь у благодійному концерті народного хореографічного ансамблю «Пролісок» у Кіровоградській обласній філармонії.

травень

1. Участь в урочистостях на Фортечних валах, присвячених Дню Перемоги.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка