План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка1/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ПОГОДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Балаклійської РДА

А. Я. Капуста « 31» СЕРПНЯ 2013 р.


План роботи

Балаклійської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 6

Балаклійської районної ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

« ПОГОДЖЕНО»

засіданням Ради школи

(протокол № від30.08.2013 р.)

Голова Ради школи

_______________Ю. А.Ситник


1. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У своїй діяльності Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області у 2013/2014 навчальному році керується законами України «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 «Про наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності … Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517; Державними стандартами початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1-2-х класів), Державними стандартами початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 (зі змінами, для 3-4 класів), Державними стандартами базової і повної середньої загальної освіти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 № 778, Положенням про вечірню (змінну) школу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 397, Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, Статутом Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості, права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.


Виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки

Загальна середня освіта


Навчаль

ний рікКількість класів

З українською мовою навчання

Середня наповнюваність

Кількість учнів на 05.09

Кількість учнів на кінець навчального року

1 клас

10 клас

Кількість учнів за заочною формою навчання

Кількісні учнів за екстернатною формою навчання

базова

повна

2011/2012

14

14

19


279

276

36

19

45
4

2012/2013

14

14


19

280

274

35

18

30

1

6Результати подальшого працевлаштування випускників школи 9 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас школи

Інші заклади

ПТУ

ВНЗ I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2011/2012

18

18

-

-

-

100%

2012/2013

11

7

1

3

-

100%Результати подальшого працевлаштування випускників школи 11 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

ВНЗ I-II рівнів

Інші заклади

ВНЗ I-IIІ рівнів

Працю

ють


% учнів, які навчаються

2011/2012

26

8

5

13

-

100%

2012/2013

23

6

2

15

-

100%- здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

- проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профорієнтаційної роботи;

- участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів;

- організовується проведення Тижня профорієнтації (за окремим планом)Виконання ст..53 Конституції України , законів України ст..35 «Про освіту», ст..6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
Динаміка змін на триторії обслуговування школи

Навчальний рік
Всього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У школах

Інваліди

ПТУ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Вдома

2011/2012

385

355

32

385

355

-

13

15

-

2012/2013

397

365

30

397

365

-

15

19

-


Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території облсгуовування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.Мережа класів


Навчальний рік

Станом на 05.09

На кінець навчального року

Кількість учнів за заочною формою навчання

2011/2012

279

275


45

2012/2013

280

274


30
Середня наповнюваність класів


2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

19

19Протягом навчального року кількість учнів у школі зменшилась на 6 учнів.

Простежуючи динаміку, нами з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, зменшується. Загальне зменшення кількості дітей впливає на мережу навчального закладу, що призводить до зменшення середньої наповнюваності класів, до скорочення педагогічного навантаження вчителів.

У 2013/2014 навчальному році планується функціонування 14 класів, у них очікується 270 учнів, та 2 класи 10,12 за заочною формою навчання. Усі класи – з українською мовою навчання.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 року за № 9/7330 зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 року №61 та від 19.05.08.№ 432, в школі організовано індивідуальне навчання з учнем 4 класу Герутом Євгеном за станом здоров»я

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. Метою управління навчально-пізнавальної діяльності учнів у 2012/2013 навчальному році було створення умов індивідуального розвитку школярів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів, успішність учнів порівняно з минулим навчальним роком зросла. Так, порівнюючи результати навчальних досягнень учнів, можна сказати, що відсоток учнів з високим рівнем дуже не змінився, однак зріс відсоток учнів з достатнім рівнем і, відповідно, знизився відсоток учнів з середнім рівнем навчальних досягнень. Знизився відсоток учнів початкового рівня. У 2013/2014 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

На кінець 2012/2013 навчального року стандартом освіти оволоділи 274 учня денної школи, які показали такий рівень навчальних досягнень
Рік навчання

Кількість учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

2011/2012

274/240

23

9,6

114

47,5

80

33,3

23

9,6

2012/2013

274/238

20

8

105

44

89

38

24

10


Питання результативності навчальних досягнень перебувало під постійним контролем з боку адміністрації. Проводились діагностичні контрольні роботи з базових дисциплін. Під час їх аналізу увага зверталась не тільки на кількісно-якісні показники. Предметом дослідження були наступні питання: рівень розвитку репродуктивних і творчих умінь та навичок учнів, обов’язкових і додаткових загальнонавчальних умінь і навичок, позитивні зміни, які відбувалися в розвитку особистості дитини.


Результативність навчальних досягнень учнів

Державну підсумкову атестацію складали всі учні 9 класу з таких предметів у письмовій формі: українська мова, іноземна мова (англійська), математика, географія, біологія. За підсумками атестації, загальний середній бал становить 7,6; загальний середній бал свідоцтв про базову загальну середню освіту становить 7,7. Отже, розбіжності у середньому балі ДПА і свідоцтв майже немає.


Результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу (денна школа)
Навчальний предмет


Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

11

0

11
6

5
2

Математика

11

0

11
10

1
3

Географія

11

0

11
10

1
4

Біологія

11

0

11
10

1
5

Англійська мова

11

0

11
10

1

Результати державної підсумкової атестації учнів 11 класу


№№

предмет

К-сть

учнів


К-сть звільнених

від ДПА


К-сть складали

ДПА


Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

висо

кий


1.

укр.мова

23

0

23

1

7

10

5

2.

математика

23

0

5
1

1

3

3

Історія

України


23

0

20
2

11

7

4.

Предмет

За вибором

біологія


23
18
11

5

2

5.

Фізика

(за вибор.)23
21

1

6.

Географія

(за вибор.)23
11

Результати державної підсумкової атестації учнів 12 класу


№№

предмет

К-сть

учнів


К-сть звільнених

від ДПА


К-сть складали

ДПА


Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

1.

Укр.мова

19

0

19
15

3

1

2.

Математ.

19
19
17

2
3.

Історія

України


19
19
15

3

1


Результати державної підсумкової атестації учнів - екстернів


№№

предмет

К-сть

учнів


К-сть звільнених

від ДПА


К-сть складали

ДПА


Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

1.

Укр.мова

6

0

6
3

3
2.

Математ.

6

0

6
2

4
3.

Історія

України


6

0

6
2

4За підсумками державної атестації , загальний середній бал становить 7,5; загальний середній бал атестата про повну загальну середню освіту становить 7,4. Отже, розбіжності у середньому балі ДПА і атестатів майже немає.

Підсумки проведення державної підсумкової атестації в 9, 11,12 класах та екстернат узагальнено в окремому наказі по школі.

У Балаклійській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 функціонують класи з заочною формою навчання та екстернатна форма навчання для громадян, які не мають можливості отримати базову та повну загальну середню освіту в денних загальноосвітніх школах.

Навчально – виховний процес відбувається за заочною (сесійною) формами навчання та екстернатною

Охоплення учнів вечірньою (заочною) формою навчанняСтаном на 05 вересня

КЛАС


2011 – 2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік
Класів

Учнів

Класів

Учнів

8

0

0

0

0

9

0

0

0

3

10

1

9

0

0

11

1

18

1

10

12

1

18

1

17

По школі

3

45

2

30

Навчальний процес за заочною формою навчання організовувався з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази школи. Він орієнтувався на формування особистості, здатної до професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в умовах ринкової економіки.

Педагогічний колектив школи протягом навчального року основну увагу приділяв розвитку і змісту сучасного типу навчання на основі розвитку інтересу учнів до знань в умовах кардинальних змін у суспільстві, в інформаційних потоках; формуванню культури поведінкових і організаційних навичок, які сприяють успішній адаптації випускників школи до сучасних умов.

Для того, щоб методична робота дійсно сприяла росту педагогічної майстерності вчителів, які працюють у класах з заочною формою навчання, поліпшенню якості навчально-виховного процесу, керівництво школи визначило, наказом по школі від 31.08.2012 року № 107 про створення методичного об»єднання учителів, які працюють у вечірніх класах.

В тематику оперативних нарад було включено опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій з фахової преси, рекомендації вищих структурних методичних підрозділів.

Суть технологічних нововведень у навчально-виховний процес полягає в його вдосконаленні на основі сучасних технологій навчання, запровадженні окремих форм і методів навчання, адекватних систем оцінювання досягнень учнів-заочників (тестування). Контроль був складовою управлінського циклу і передбачав вивчення, аналіз навчально-виховного процесу за заочною формою навчання та отримання інформації про результативність проведеної роботи, що знайшло відображенні у рішеннях педагогічної ради, довідках, наказах тощо. Його метою було поліпшення навчально-виховної роботи шляхом внесення коректив у навчально-виховний процесс учнів-заочників і приведення його у відповідність із поставленими завданнями. Внутрішній контроль здійснювався на основі принципів нормативності, системно-комплексного підходу, плановості, обґрунтованості, повноти, об’єктивності, теоретичної та методичної підготовленості, гласності. Вивчено стан викладання досягнень учнів – екстернів, здійснено персональний контроль вчителів, які атестуються (Келіпко М. П.), контроль ведення шкільної документації та контроль за рівнем навчальних досягнень учнів школи, виконання навчальних програм, відвідування уроків учнями-заочниками закладу.

Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану у класах з вечірньою формою навчання здійснювалася переважно за державними програмами. До існуючих програм дібрані підручники, довідкова література у відповідності з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Двічі на рік здійснювався контроль за виконанням навчальних програм.

Кількісно-якісні показники 2012/2013 навчального року демонструють в основному середній рівень навчальних досягнень учнів-заочників.. Одна з причин зниження результативності навчальних досягнень – незадовільний рівень підготовки учнів та індивідуальні здібності. Педагогам школи постійно доводиться не лише виконувати навчальні програми 8-12 класів, а і організовувати постійне надолуження вивченого у 1-7 класах. Така практика не може не позначитися на якості знань.

На виробничій нараді при заступнику директора з навчальної-виховної роботи вчителі-предметники відмітили належний рівень підготовки дітей до державної підсумкової атестації, старанність, відповідальність, дисциплінованість.

З боку педагогів школи були вжиті всі необхідні заходи при підготовці до державної підсумкової атестації: організовано повторення навчального матеріалу протягом семестру, розглянуто завдання для проведення державної підсумкової атестації в 9, 12-х класах, надано консультації протягом березня-квітня 2012 року та напередодні державної підсумкової атестації, проведено індивідуальні та групові заняття.

Під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи. було здійснено підбір завдань та оформлено теки.

До початку проведення державної підсумкової атестації адміністрація школи здійснила її повне організаційно-методичне забезпечення, що якісно позначилося на результативності навчальних досягнень учнів.

Проблема підвищення рівня навчальних досягнень учнів-заочників залишається в центрі уваги педколективу. Педагогічним працівникам слід удосконалювати методи роботи з мотивації дітей до навчання, покращити систему індивідуальних занять з різними категоріями учнів та систему співпраці з батьками.

Відповідно до нормативних документів у Балаклійській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області запроваджена екстернатна форма навчання. Громадяни України мають змогу шляхом екстернату здобути базову та повну загальну середню освіту.

В своїй роботі з цього питання школа керується чинними документами. Прийом заяв на навчання учнів – екстернів здійснюється, починаючи з 01 жовтня та завершується не пізніше лютого - березня наступного року.

Під час вступу до школи майбутні екстерни подають заяву на ім’я директора про дозвіл проходити річну та державну підсумкову атестацію за курс базової (або повної) загальної середньої освіти.

До заяви вони додають:

1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.Табель навчальних досягнень за відповідний клас, який екстерн закінчив на момент подання заяви.

3. Копію свідоцтва про народження або паспорта.

4. Дані флюорографічного обстеження.

Минулого навчального року в школі був виданий наказ від 27.09. Про організацію навчально – виховного процесу за екстернатною формою навчання в 2013 р.№ 165 «Балаклійській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області». З 01 жовтня 2012 року по 03березня 2013 року до школи надійшло 7 заяви від громадян України, які виявили бажання отримати освіту шляхом екстернату: з них 6 громадян повну загальну середню освіту, 1 – на свідоцтво про базову загальну середню освіту..

На підставі Угоди між Балаклійською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської області та Балаклійським виправним центром № 106 організована робота з громадянами, засудженими до позбавлення волі за екстернатною формою навчання щодо реалізації їх права на здобуття базової або повної загальної середньої освіти. Згідно цієї угоди школа надала можливість засудженому Гейченко Миколі Сергійовичу отримати повну загальну середню освіту.

Після проходження державної підсумкової атестації до відділу освіти був наданий звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів – екстернів за курс повної загальної середньої освіти в 2012/2013 навчальному році; узагальнена інформація про результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти учнів – екстернів у 2012/2013 навчальному році

Порівняно з минулими роками кількість громадян України, які виявили бажання отримати базову та повну загальну середню освіту шляхом екстернату збільшилась. Не було учнів вечірніх класів та учнів-екстернів, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Це пов’язане з тим, що більшість випускників Балаклійської загальноосвітньої школи І- ІІІ ст.. № 6 Балаклійської районної ради Харківської області вступають на навчання до аграрних та енергетичних професійних ліцеїв, при вступі до яких не потрібен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 01.03.2002 р. № 154/55 Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи особлива увага адміністрацією школи приділялась покращанню навчально-виховного процесу та організації методичної роботи у ВЦ № 106

Уся навчально-виховна робота в класах при ВЦ № 106 організована з урахуванням умов та особливостей навчання засуджених до позбавлення волі, відповідно про Положення про умови навчання, отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи і спрямована на формування активної людини, що вміє контролювати свої дії, швидко адаптуватись до умов навколишнього суспільства, аналітично мислити, самостійно розширювати та поглиблювати свої знання, бути конкурентоздатною на сучасному професійному ринку. Клас при виправному центрі розташований у головному корпусі. Створено навчальний кабінет. Кабінет обладнано наочними посібниками. У класному приміщенні дотримується світловий та тепловий режим, підтримується чистота і порядок. Протягом робочого дня в шкільному приміщенні присутній відповідальний працівник колонії. Навчально-виховний процес організовано відповідно робочого навчального плану за екстернатною формою навчання.. Адміністрація школи регулярно контролювала роботу з учнем-екстерником Гейченко М.С.

У наступному навчальному році зусилля вчителів, які працюють у класах з заочною формою навчання будуть спрямовані на формування якостей компетентного випускника, забезпечення ефективної навчальної діяльності кожного учня; мобілізацію учнів для подолання прогалин у знаннях; інтенсивну роботу на уроках; організацію самостійної роботи учнів з додатковими джерелами інформації; створення комфортних умов для навчальної діяльності; своєчасний контроль за результатами навчальної діяльності і попередження їх зниження.

Учні широко залучатимуться до різнопланових заходів у позакласній і позашкільній роботі.

Рівень забезпечення підручниками
У 2012/2013 навчальному році поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань здійснювались переважно за позабюджетні кошти.

Підручниками в цілому школа забезпечена на 99%

100% забезпечення підручників у всіх класах, крім підручників для класів з вечірньою (заочною) формою навчання. Недостатня кількість підручників у 4 класі (90%) та 8 класі (87%). Їх нестача компенсувалась підручниками, взятими з інших шкіл району.

Своєчасно обліковуються й обробляються підручники, що надходять до бібліотеки. Бібліотекарем ведеться картотека підручників. Після закінчення навчального року систематично проводиться «Аналіз забезпеченості підручниками учнів школи на навчальний рік». Організовано проходить видача і повернення у бібліотеку підручників школи. Ведеться робота із збереження книжкового фонду. Разом з органами учнівського самоврядування проводяться загальношкільні рейди з перевірки стану підручників. У цьому році створена сторінка бібліотеки на сайті школи.


Виконання Закону України „Про мови”, ст..10 Конституції України.
В школі розроблені та виконуються заходи, спрямовані на реалізацію Закону України «Про мови», забезпечується ведення документації державною мовою відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • продовжується обладнання етнографічного музею;

 • реалізується шкільна програма „Громадянська освіта учнів”;

 • проводяться тематичні уроки, Шевченківський тиждень, національні свята з метою вшанування історичної пам’яті , відзначення ювілейних дат;

 • забезпечується участь учнів школи в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ораторського мистецтва, конкурсі читців поезій Т.Г. Шевченка, конкурсі знавців української мови імені П. Яцика;

 • організовується робота шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів любові до рідної мови, культури рідного народу, його звичаїв, традицій, оформлюються тематичні виставки до ювілейних дат;

 • здійснюється оформлення навчальних кабінетів відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх закладів, постійною експозицією є державна символіка, оформлення інших приміщень школи.

У 2013/2014 навчальному році планується робота 14 класів з українською мовою навчання, що становитиме 100%, подальше виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію положень Закону України «Про мови».

Початкова школа – перший освітній рівень, фундамент загальноосвітньої підготовки школярів, впровадження нових Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”Основним завданням функціонування початкової школи є створення умов для всебічного розвитку та виховання осбистості: творчої, самостійної, здатної поважати себе й інших, яка бажає і вміє вчитися, особистості, адаптованої до подальшого навчання у школі, до життя. Учень – суб’єкт навчально-виховної діяльності.

Кадровий потенціал вчителів початкової школи


Прізвище, ім’я по батькові

Кваліфікаційна категорія

Стаж роботи

Методична проблема, над якою працює вчитель

Бебіна Валентина Іванівна

Вища, «Вчитель-методист»

34

Розвиток творчого потенціалу учня шляхом впровадження інноваційних технологій

Глевська Тетяна Іванівна

Вища, «Старший вчитель»

35

Розвиток логічного мислення

Денисова Тетяна Іванівна

Вища, « Старший вчитель»

33


Розвиток логічного мислення на уроках математики

Єріна Галина Борисівна

Вища, « Старший вчитель»

33


Розвиток пізнавальної активності на


Лугова Любов Архипівна

Вища, « Старший вчитель»

36

Формування самостійності на уроках.


Пудова Світлана Анатоліївна

Вища

24


Нестандартні форми навчання молодших школярів

Бондаренко Людмила Станіславівна

Вища

28


Формування здорового способу життя

Боєва Олена Вікторівна


Спеціаліст

12


Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови в початкових класах

Більдій Віталій Антонович

Спеціаліст

20

Естетичне виховання учнів на уроках музики

Протягом навчального року метою та завданнями методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Бебіна В. І.) були:

- удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

- всебічний розвиток учнів з урахуванням вікових, фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей;

- створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Протягом навчального року проведено 4 засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів:У 2013/2014 навчальному році вчителям початкових класів необхідно:

 • Впроваджувати новий Державний стандарт початкової освіти, компетентнісно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання;

 • Розвивати творчі здібності педагогічних працівників, підвищувати рівень професійної компетентності, удосконалювати рівень самоосвітньої освіти педагогів, підвищувати відповідальність за результати своєї праці;

 • здійснювати перехід на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті;

 • удосконалювати систему виховної роботи з метою формування національної самосвідомості;

 • продовжити роботу щодо підвищення рівня результатів участі учнів у конкурсах «Колосок», «Кенгуру»;

 • провести на належному рівні Всеукраїнську акцію «Дай руку, першокласнику!».Кадровий потенціал вчителів основної та старшої школиз/п

Прізвище, ім’я та по батькові


Посада, предмет

Звання, категорія

Освіта, навчальний заклад

спеціальність, рік закінчення


Загальний

педстаж

Коли проходив останні курси підвищення

кваліфікації


1.


Суслова Тетяна Миколаївна

директор

заруб.літ

вища,

«старший вчитель»

вища,

ХДУ ім.Горького, 30.06.1991, російська мова та література


20


03.10.

2008-


учитель

19.04.2013

директор


2

Кобзиста Світлана

Федорівназаступник

директора

НВР

математикавища, ст.

учитель


вища,

ХІПІ,1983

учитель фізики та математики


29

11.11.2011

Математ.


7.10.2011

фізика.


3.

Кулик

Інна Сергіївназаступник директора з НВР

біологія


вища

учитель-методиствища,

Полтавський педінститут,

30.061981

Учитель біології і хімії31

2008

29.02.


заступник

13.09.2013

учит.біоло


5.

Бондаренко Людмила Станіславівна

учитель ОБЖ

вища категорія

вища ,

ХІПІ, 1993, учитель початкових класів28

05.04.2013

учитель.


ОБЖ

19.04.20136

Боєва

Алла


Олександрівна

педагог-організа

тор

вища


вища, Словянський педінститут,1996

вчитель допом. школи


24

19.03.2010


7

Висторобець

Людмила Михайлівнаучитель укр..мови та літ.

вища


категорія

вища,

ХДУ 1991


учитель укр..мови та літератури

21

15.12.


2009-укр.м.л.

8.

Григоренко

Тетяна

Василівнаучитель

математикивища

вища,

ХІПІ ,1979

учитель фізики та математики


33

01.10.


2010-мат.

11.06.2010-

фізика


11.

Більдій

Віталій Антоновичучитель музики

спеціаліст

Середне спец. Харківський індустріальний технікум

1993 учитель труда. музики2013.

Кузнецова Тетяна Олексіївна

учитель

математикивища


вища, ХДУ,1989

учитель математики і інформатики24

18.03.2011

мат, інформат


15.

Ляшова

Валентина

Миколаївна


учитель

Укр.мови та літ.вища

учитель-методиствища.

ХДПІ, 1980

Учитель укр..мови та

літератури33

23.02


2009
12.10.2011

16

Лавренкова

Таїсія Михайлівнаучитель історії

вища, старший.

учитель


вища.ХДУ.

1980,Учитель історії


38

2010

12.11


18.


Овдієнко Маргарита

Миколаївнаучитель укр..мови та літ.

вища

Вища, ХДУ, 1991,Учитель укр..мови та літ-ри

26

2008

21.01


28.10.2011

09.11.201219.

Скоробагат

ська


Людмила Вікторівна

учитель рос.мови та літ.

вища, старший.

учитель


Вища, ХІПІ,1979

Учитель рос мови та літератури


34

2008

16.05.


20.

Андрєєв Олександр

Володимировичучитель фізкульту

ри


вища

старший учительвища, ХДПІ. 1984

учитель фізкультури22

10.06.201121.


Щербак Вікторія

Василівнаангл..мова

вища

вища, ХДПІ, 1989 учитель рос.мови та літ-ри, учитель франц.мови

24

2.04


2010

22.

Обізна Олена

Петрівна


Учитель хімії

вища

учитель-методиствища.ХДПІ, 1978

Учитель хімії та біології35

14.05.

2010


28.10.2011

23.

Михайлова

Інна ВікторівнваЗавідуюча бібліотек

кою

Незакінчена вища, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, учитель

початкових класів, 2012
24.

Оріщенко Людмила

Вікторівнаучитель історії

вища

вища

Харківський державний університет, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін24


30.10.2009

17.08.2012


14.10.2011

28.10.201125.

Боєва Олена Вікторівна

Учитель анг.мови

Спец.

9 розряд


Незакінчена вища освіта Харківський інститут екології і соціального захисту «Філологія , викла дач анг.мови»

12

01.06.2012

анг.мова

26.

Татарнікова Світлана Ренатівна


Учитель анг.мови


Спец.1 категорії.вища,

Душанбінський педагогічний інститут ім. Шевченка, 05.07.1992

рос. мова і літ.

інститут післядипломної освіти

ХДПУ ім..Сковороди

1996 ,


учитель анг.мови

18

04.03.


2011

27.

Келіпко Марина Петрівна


Учитель


хімії

вища

вища

ХДПІ ім.Сково-роди, учитель хімії і біології,

28.06.198626

21.03.

2013


28.

Пелих Олена Тихонівна

Учитель фізики

Спец.1 кат.

Вища ХДУ, учитель фізики

27.06.198825

19.11.2010

29.

Горлач Віктор

ЮхимовичУчитель географії

вища

ХДУ, 23.06.1978

Учитель географії40

25.03.2011


Виконання Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 рр.”, обласної цільової програми „Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах системи освіти Харківської області на 2007-2010 роки”
В школі використовується 14 сучасних комп’ютерів. Чотири із них використовується для ведення ділової документації школи і 2 підключені до мережі Інтернет.

9 комп’ютерів (комп’ютерний клас) використовуються в кабінеті обчислювальної техніки під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час як вчителями, так і учнями. Встановлена і працює локальна мережа в кабінеті.

Варіативна частина робочого навчального плану школи на 2011/2012 навчальний рік передбачає вивчення інформатики, тому в класах організовано вивчення інформатики.

Педагоги використовують комп’ютери для створення дидактичного матеріалу, електронних презентацій, електронного конструювання уроків. Учні готують виступи, реферати, створюють презентації, користуються мережею Інтернет.

У І семестрі 2011/2012 навчального року створено шкільний сайт, на якому висвітлюється інформація про діяльність школи.


Навчальний рік


Кількість ПК

Всього учнів у школіКількість учнів на 1 комп’ютер

Управління

Internet

Надходження засобів навчання за предметами2011/2012

9

279

31

3

Укртелеком

-

2012/2013

9

280

31

3

Укртелеком

-

В школі сплановані і виконуються заходи по виконанню Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 рр.»: • проводиться робота з електронною поштою, ведення шкільної документації в комп’ютерному варіанті;

 • учні залучаються до участі в олімпіадах з інформатики, комп’ютерної графіки;

 • здійснюється проведення консультаційних занять для вчителів-предметників, самоосвіта (Кузнецова Т. О.)

 • проводяться уроки вчителями – предметниками з використанням ПК (Суслова Т. М., Татарнікова С. Р., Оріщенко Л. В., Щербак В. В., Висторобець Л.М., Бебіна В.І.)

 • підключення до мережі Інтернет, робота з її ресурсами;

 • продовжується реалізація шкільної Програми інформатизації та комп’ютеризації;

 • викладається курс за вибором у 10,11 класах.

 • проводиться ремонт та оновлення комп’ютерного парку за рахунок позабюджетних коштів;

 • створено сайт школи, щотижня поповнюється його інформаційний зміст;

 • 100% педпрацівників володіють ПК.


Перелік електронних програмних засобів навчального призначення


№ п/п

Перелік

Предмет

Розробник

1.

Віртуальна лабораторія «Біологія людини»

Біологія. 8-9 клас

ЗАТ «Транспортні системи», м. Київ

2.

Бібліотека електронних наочностей для загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика. 7-9 клас

АТЗТ Квазар - Мікро. 2004

3.

Бібліотека електронних наочностей для загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика. 10-11 клас

АТЗТ Квазар - Мікро. 2004

4.

Віртуальна фізична лабораторія для загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика. 7-9 клас

АТЗТ «Квазар – мікро», 2004

5.

Віртуальна фізична лабораторія для загальноосвітніх навчальних закладів.

Фізика. 10-11 клас

АТЗТ «Квазар – мікро», 2004

6.

Бібліотека електронних наочностей

Хімія. 8-9 клас

ЗАТ «Мальва», 2004

7.

Електронний навчальний курс з географії з картами «Україна та її регіони»

Географія, атлас для 8-9 класів

ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004

8.

Електронний атлас для курсу географія материків та океанів

Географія. 7 клас

ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004

9.

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії

Всесвітня історія. 9 клас

ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004

10.

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії

Всесвітня історія. 8 клас

ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004

11.

Електронний атлас для курсу з історії України

Історія України. 8 клас

ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004

12.

Великі українці. Письменники XIX століття. Письменники XX століття

Українська література. 10, 11 клас  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка