План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка4/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
- спланувати та спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої кількості дітей до участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

- продовжити роботу щодо організації та проведення шкільних позакласних заходів;

- продовжити роботу волонтерського загону у школі, оновити склад цього загону;

- продовжити роботу щодо співпраці з дитячою організацією учнівського самоврядування «Лідер» у організації навчально-виховного процесу, формування життєво необхідних компетентностей учнів, навичок здорового способу життя.


Охорона праці

Робота з охорони праці здійснюється відповідно до чинної нормативності, колективного договору школи (розділу «Умови праці», «Охорона праці»), комплексних заходів з охорони праці, забезпечується виконання вимог законодавчої та нормативної бази з даного питання:

- ведення журналів з охорони праці, дотримання порядку проведення та реєстрації інструктажів;

- проведення інструктажів;

- розгляд питання на нараді при директорі, засіданні педагогічної ради; раді закладу;

- реалізація плану заходів з безпеки життєдіяльності учнів; (комплексу заходів)

- проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи, ведення відповідної документації;

- дотримання правил протипожежної безпеки;

- виконання плану – заходів проведення ремонтних робіт;

- виконання угоди з охорони праці;

- нещасних випадків, травмування на виробництві не було, у побуті – 2 (вчителі
Однак потребується додаткове фінансування для проведення комплексу заходів з охорони праці:


 • остеклення ( за потребою);

 • забезпечення безпеки роботи електромережі та електрообладнання.

 • обробка деревяних конструкцій вогнезахисними матеріалами

 • відремонтувати пожежну сигналізацію

 • відремонтувати механічну вентиляцію у харчоблоці.

Однак поряд з позитивним, про що йшлося вище в роботі навчально-виховного закладу є певні проблеми, на рішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році, а саме: • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

 • запровадження курсів за вибором, спецкурсів, індивідуальних, групових занять, курсів за вибором;

 • виконання завдань Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», впровадження Державних стандартів освіти;

 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютерізації та інформатизації навчально-виховного процесу;

 • формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, України, участь у зовнішній та внутрішній підготовці ХАНО, відділу освіти;

 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку;

 • розробка інноваційних, методичних матеріалів;

 • проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академії наук; робота із здібними та обдарованими учнями ;

 • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;

 • забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою, об’єднання всіх ланок, які здійснюють цю роботу;

 • активна робота з питань виховання громадянської свідомості учнів, шкільного самоврядування, історичної пам’яті , формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків , поваги до державних символів України, національної їдеї, робота шкільного самоврядування;

 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

 • глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі I-II-III ступеня, адаптації учнів 1, 5-х класів до навчання;

 • охоплення учнів гарячим харчуванням, організації питного режиму, формування навичок здорового способу життя;

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, обладнання приміщень школи;

 • організація роботи щодо виконання рекомендацій, районних педагогічних нарад;

 • робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, наркоманії, тютюнопаління;

 • дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи;

 • виховання економічної, естетичної , правової культури;

 • підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період;

 • підготовка до участі у зовнішньому незалежному стандартизованому тестуванні;

 • організація роботи в умовах дефіциту державного фінансування, співпраця з батьками, громадськістю;

 • виконання рекомендацій, наданих під час державної атестації школи, організація роботи закладу у міжатестаційний період;

Враховуючи попередній аналіз, колегіально обговоривши стан навчально-виховної роботи, відповідно до районних педагогічної, методичної, виховної проблем педагогічний колектив у новому 2013/2014 навчальному році буде продовжувати працювати над темами:
Педагогічна тема школи:
Розвиток загальних, інтелектуальних і соціальних здібностей учнів, їх практично-дослідницьких навичок необхідних для успішної самореалізації особистості в сучасному соціальному середовищі.
Методична тема школи:
Підвищення дидактичної компетентності педагогів, ефективності навчально-виховного процессу в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти
Виховна тема школи:
Формування загальнолюдських цінностей, сприяння саморозвитку і самореалізації особистості
Пріоритетні завдання роботи школи у 2013/2014 навчальному році :
- Упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
- формувати та розвивати життєвонеобхідні компетентності учнів, забезпечувати результативність роботи;
- інтенсифікувати впровадження інноваційних технологій навчання, формування у педагогів, учнів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, навчанні;
- продовжувати активізацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, благоустрою території навчального закладу в умовах дефіциту фінансування.
2. Навчально-виховний процес у навчальному закладі


  1. 2.1.Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

№ п/п


Заходи


Термін виконанняВідповідальнийВідмітка про виконання, № справи, де збері-гається

1

Організувати роботу за затвердженим режимом


Упродовж навчального року

Адміністрація

2

Проводити організаційні заходи та різні засідання за таким порядком :

Рада школи


Педагогічна рада

Методична рада


Нарада при директорові1 раз на місяць (за окремим планом)

Не менше 2 разів на семестр

2 рази на семестр (за планом)

1 раз на місяць (за планом)Кулик І.С.

Суслова Т. М.


Суслова Т. М.
Суслова Т. М.

Звітування директора школи на загальних зборах коллективу загальноосвітнього навчального закладу


червень


Суслова Т. М.
Засідання методичних об’єднань:

- м/о класних керівників;

- м/о початкових класів;

- ініціативна група «Крок до майстерності»;

-психолого-педагогічний семінар.


2 рази на семестр (за планом)Кулик І. С.
Керівники методичних об’єднань, психолог,
Класні батьківські збори


2 рази на семестр (за планом)

Класні керівники
Загальношкільні батьківські збори.Не менше 1 разу на навчальний рік

Суслова Т. М.
3

Затвердити шкільну мережу05.09.2013

Суслова Т. М.
4

Зарахувати учнів до 1 класудо 31.08.2013

Суслова Т. М.
5

Призначити класних керівників


01.09.2013

Суслова Т. М.
6

Організувати чергування у школі учнів, вчителів (за окремим графіком)


З 01.09.2013Кулик І. С.
7

Затвердити графік роботи шкільної бібліотеки, розклад уроків на навчальний рік.До 01.09.2013

Суслова Т. М.
8

Взяти участь у районному огляді-конкурсі підготовки школи до нового навчального року.07.08.2013


Суслова Т. М.
9

Поповнювати необхідну для підвищення рівня педагогічної майстерності науково-методичну, інформаційну базу науково-методичною літературою, спеціальними, періодичними педагогічними виданнями;

-опрацювати інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2013/2014 навчальному році

-опрацювати Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти , молоді і спорту 13.04.2011 № 329, зареєстрованого Міністерством юстиції 11.05.2011№ 566/19304;

- вивчити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, вимоги до ведення класних журналів (наказ МОНУкраїни від 28.08.13р. №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»Упродовж навчального року

До 05.09.2013
Адміністрація

Адміністрація


Адміністрація

Адміністрація

10

Забезпечити участь вчителя у районному етапі - конкурсу «Учитель року - 2013»

Жовтень – грудень 2013

Адміністрація

11

Проводити індивідуальну консультаційну роботу з учителем, який бере участь у конкурсі «Учитель року», на всіх етапах.

Жовтень 2013 - лютий 2014

Адміністрація

12

Провести шкільні предметні олімпіади (за окремим планом)

Жовтень 2013

Керівники м/о, вчителі-предметники
13

Спланувати проведення відкритих уроків вчителів, що атестуються.

До 15.09.2013
До 15.10.2014

керівники методичних об’єднань
14

Провести атестацію педпрацівників за планом атестації.

Упродовж навчального року

Адміністрація

15

Забезпечити планове проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації , атестації (згідно з планом).

Упродовж навчального року

Адміністрація

16

Постійно інформувати педагогічний колектив про новинки науково-методичної та навчальної літератури, нормативність .

Раз на місяць

Бібліотекар
17

Проводити інструктивно-методичні наради, методчині оперативки, методичні консультації в світлі проблемної теми методичної роботи, індивідуальні консультації, співбесіди тощо.

Упродовж навчального року

Кобзиста С. Ф.
18

На інструктивно-методичних нарадах розглянути питання:

- планування роботи щодо реалізації пріоритетних напрямів роботи школи;

- вимоги до ведення шкільної документації;

- виконання вимог єдиного орфографічного режиму, нормативних, законодавчих документів;

- організація початку нового навчального року;

- організація роботи з обдарованими та здібними учнями;

- організація роботи з дітьми, які потребують корекції;

- облік тематичних, семестрових , річних балів у класних журналах;

-порядок закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів;

- оформлення атестаційної документації;

- аналіз контрольних робіт, навчальних досягнень учнів за рік;

- результати державної підсумкововї атестаціїУпродовж навчального року
Серпень

Вересень
Вересень

Вересень
Вересень

За потребою

Грудень, травень, червень

Квітень-травень

Грудень, травень
Червень


Адміністрація
19

Продовжити роботу методичної ради, творчої групи, психолого-педагогічного семінару, школи молодого вчителя.

Упродовж навчального року

Адміністрація

20

Проводити предметні декади (за окремим графіком)

Упродовж навчального року

Керівники методичних об’єднань
21

Вести викладання факультативних курсів «Захисти себе від ВІЛ», «Православна культура Слобожанщини»

Упродовж навчального року

Адміністрація

22

Відвідувати педагогічні конференції, семінари, наради (районні, обласні)

Упродовж навчального року

Учителі
23

Організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками школи.

Серпень

Адміністрація

24

Здійснювати роботу із соціального захисту учнів, дітей пільгового контингенту, дітей-інвалідів, сиріт.

Упродовж навчального року

Кулик І. С.,

Боєва А. О.


25

Організувати профілактичну роботу з попередження правопорушень злочинності, тютюнопаління, попередження дитячого травматизму, з правового виховання.

Упродовж навчального року

Кулик І. С.,

Боєва А. О.


26

Проводити підготовчу роботу з майбутніми першокласниками.

З листопада

Бебіна В. І.
27

Створити робочу групу для складання проектів річного плану школи, навчального плану на 2014/2015 навчальний рік.

Березень

Суслова Т. М.
28

Опрацювати нормативність щодо проведення організованого закінчення навчального року, державної підсумкової атестації у 2014 році.

Березень

Суслова Т. М.
29

Організовувати роботу з підготовки проведення урочистостей:

Свята «Першого Дзвоника», «Дня Учителя», «8 Березня», новорічних свят, свята «Останнього дзвоника», «Випускного вечора».Упродовж навчального року

Кулик І. С.,

Боєва А. О.


30

Продовжити роботу Ради школи, учнівського самоврядування «Лідер» (за окремим планом).

Упродовж навчального року

Кулик І. С.,

Боєва А. О.


31

Проводити навчальні екскурсії, брати участь в екологічних акціях.

Упродовж навчального року

Адміністрація

32

Створити умови для навчання дітей, які повернулись в Україну з інших держав. Забезпечити ведення відповідної документації.

Упродовж навчального року

Адміністрація


2.1.1 Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Вихідна документація

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1

Укомплектувати школу педагогічними кадрами.

Видати наказ “Про організований початок нового навчального року”До 31.08.2013
До 20.08.2013


Адміністрація


наказ
2

Видати наказ «Про затвердження педагогічного навантаження учителів на 2013/2014 навчальний рік», погодити педагогічне навантаження з профспілковим комітетом.

01.09.2013

Адміністрація


Наказ
3

Отримати акт-дозвіл на роботу в новому навчальному році.

До 01.09.2013

Адміністрація


Акт
4

Уточнити контингент учнів. Затвердити шкільну мережу.

До 05.09.2013


Адміністрація


Мережа , наказ
5

Зарахувати учнів 1 класу до школи, укомплектувати класи

До 31.08.2013


Адміністрація


Наказ
6

Оформити особові справи учнів 1 класу

31.08.2013Класні керівники

Особові справи
7

Вивчити та проаналізувати на засіданнях предметних методичних об’єднань навчальні програми, методичні листи, підручники.

До 05.09.2013


Керівники ШМО

Протоко-ли методичного об’єднан-ня
8

Видати учням підручники.

До 01.09.2013, по надходжен-ню

Бібліотекар9

Забезпечити виконання в роботі інструктивно- методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про викладання навчальних дисциплін у 2013/2014 навчальному році.

Протягом навчально-го року

Кобзиста С. Ф.

Календарно-тематичні плани
10

Провести інструктивну нараду з питань виконання єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року.

До 10.09.2013

Адміністрація


Протокол
11

Погодити:

 • календарне (тематичне) планування за предметами на І та ІІ семестри; плани за індивідуальною формою навчання;

 • плани викладання факультативів, спец-курсів, індивідуальних занять;

 • плани виховної роботи класних керівників на І та ІІ семестри ;

 • план роботи шкільної бібліотеки.

До 05.09.2013

До 10.01.2014

До 05.09.2013

До 10.01.2014
До 05.09.2013 До 15.01.2014

01.09.2013Кобзиста С. Ф.

Плани
12

Оформити класні журнали, журнали індивідуального навчання.

До 09.09.2013

Класні керівники

Журнали
13

Скласти та затвердити розклад уроків,

графіки контрольних, лабораторних та практичних робіт, навчальних екскурсій.

Подавати статзвіти.


До 01.09.2013

До 23.09.2013


У встановлені терміни

Адміністрація


Розклад, графіки

Статзвіти


14

Затвердити розклад уроків у районній СЕС, погодити з профспілковим комітетом.

До 31.08.2013

Адміністрація


Розклад
15

Взяти участь у районному огляді-конкурсі з підготовки закладів освіти до нового навчального року.

07.08.2013

Адміністрація
16

Провести перевірку стану готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року.

До 07.08.2013

Адміністрація
17

Оформити акти з охорони праці та іншу документацію про готовність школи, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.

До 07.08.2013

Адміністрація


Акти
18

Забезпечити учнів підручниками.

До 05.09.2013, по надходжен-ню

Бібліоте

кар


Інформа-ція
19

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів.

До 01.09.2013

Адміністрація


Графік
20

Проводити роз’снювальну роботу з учнями, батьками щодо порядку організації харчування учнів у 2013/2014 навчальному році. Видавати відповідні накази.

Упродовж навчально-го року

Адміністрація


Оголошення, інформа-ція на сайті
21

Підготувати до відділу освіти Балаклійської РДА статиститичні звіти: ЗНЗ -1, ЗНЗ-2, 77-РВК та інші

До 03.09.2013

Адміністрація


Статзвіт
22

Виявити дітей, які потребують за станом здоров’я індивідуального навчання та організувати з ними заняття, віднесення до спеціальної, підготовчої медичних груп на уроках фізичної культури.

До 01.09.2013Адміністрація


Списки
23

Провести облік малоза-безпечених, неповних, багато-дітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, які проживають у неблагополучних сім’ях .

До 15.09.2013

класні керівники

Списки
24

Перевірити працевлаштування випускників 9, 11 класу. Подати звіт та довідки з місць навчання до відділу освіти.

До 14.09.2013


Адміністрація


Звіт
25

Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями на уроках хімії, фізики, біології, інформатики, фізичної культури, трудового навчання, з працівниками з охорони праці.

01.09.2013

За планомВчителі -предметники.


Журнал інструктажів
26

Провести за графіком шкільні олімпіади і предметні тижні .

Жовтень – грудень

Кобзиста С. Ф. учителі -предметники27

Складати плани роботи на осінні, зимові і весняні канікули.

Жовтень, грудень, березень

Боєва А. О.

Плани
28

Організовувати роботу вчителів на канікулах.Жовтень, грудень 2013 року, березень, травень 2014 року

Кобзиста С. Ф., учителі -предметники

План
29

Провести звітування директора школи

Червень

Суслова Т. М.30

Провести зустріч з учнями 1-11 класів, їх батьками.

25.08.2013-

31.08.2013Класні керівники31

Продовжити роботу на території обслуговування школи. Виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, ст.6 Закону України “Про загальну середню освіту”; ст.35 Закону України “Про освіту”, ст. 53 Конституції України.

Вересень – жовтень
Травень –червень

Кулик І. С.

Звіти
32

Встановити щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями.

Протягом року

Вчителі -предметники

Журнал відвідування
33

Провести свято „День Знань” за участю представників органів місцевого самоврядування, батьків.

01.09.2013

Кулик І. С., Боєва А. О.

Сценарій свята
34

Створити оптимальні умови для адаптації до навчання учнів 1, 5 класів.

З 01.09.2013

Класні керівники, вчителі-предметники35

Продовжити роботу з педагогічними працівниками щодо опанування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, роботи в мережі Internet.

Упродовж навчального року

Учитель інформатики36

Продовжити проведення загальношкільної лінійки.

2 раз на семестр

Учнівське самовряду-вання37

Забезпечити дотримання санітарних норм і правил під час організації навчально-виховного процесу( ДСАнПІН 5.5.2.008-01).

Протягом навчально-го року

Адміністрація
38

Організувати роботу з дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, запобігання всіх видів травматизму.

Протягом навчально-го року

Адміністрація
39

Погоджувати з профспілковим комітетом школи:

- встановлення доплат, зміни у педагогічному навантаженні, оплату праці сторожам, графіки роботи ;

- педагогічне навантаження, графік основних щорічних відпусток, розклад навчальних занять .


Протягом навчально-го року

Суслова Т. М.40

Проводити загальні збори трудового колективу

За потребою

Висторо бець Л.М.41

Забезпечувати виконання угоди з охорони праці.

Упродовж навчально-го року

Адміністрація
42

Проінформувати учнів та їх батьків:

- про проведення профілактичного медогляду перед початком нового навчального року;

- про проведення поглибленого медичного огляду учнів у 2013/2014 навчальному році.


З 27.08.2013


За графікомКласні керівники


Класні керівникиРегламент шкільного тижня на 2012/2013 навчальний рік


Дні тижня
Засідання

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Оперативна нарада, прийом з особистих питань

щопонеділка

Педагогічна рада

ІV

Методична радаІНарада при директорові

ІІ

М/о початкових класів

І

М/о класних керівників

ІV

Ініциативна група «Крок до майстерності»
ІІІ


Засідання учнівського самоврядування «Лідер»
І


Рада школиІІ

2.1.2 .Робота з кадрами


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Забезпечувати розстановку педа-гогічних кадрів відповідно до вимог трудового законодавства України, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку школи (педагогічне навантаження, закріплення навчальних кабінетів, попереднє педагогічне навантаження)

Упродовж навчального року

Адміністрація

2.

Забезпечувати ведення відпо-відної документації (особові справи, накази з кадрової роботи, посадові, робочі інструкції, графіки роботи)

Упродовж навчального року

Адміністрація

3.

Здійснити надання основних щорічних відпусток, додаткових відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки».

Упродовж навчального року

Адміністрація

4.

Ознайомити працівників (повторно) з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

До 01.09.2013

Адміністрація

5.

Ознайомити працівників (повторно) з Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам та Положенням про преміювання працівників.

До 01.10.2013

Суслова Т. М. голова ПК
6.

Організувати методичну роботу з педагогічними працівниками (за окремиим планом).

Упродовж навчального року

Кобзиста С. Ф.
7.

Провести атестацію, курси підвищення кваліфікації (за планом).

Упродовж навчального року

Адміністрація

8

Продовжувати роботу з кадровим резервом.

Упродовж навчального року

Адміністрація

9

Проводити роботу по виявленню, вивченню, узагальненню й упровадженню сучасних технологій

Упродовж навчального року

Кобзиста С. Ф.


Наради з працівниками школи (обслуговуючим персоналом)


№ п/п

Порядок денний

Термін виконання

Відповідальний

Вихідна документація

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Про підготовку школи до нового навчального року.

Про інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, режим роботи.

Про правила внутрішнього трудового розпорядку.


Серпень

Директор, завгосп

Інструктажі
2.

Про обов’язки працівників.

Про санітарно- -гігієнічний режим у школі.

Про стан території школи.


Вересень

Директор, завгосп

Заступник з НВР

3.

Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

Про організацію роботи щодо виконання лімітів по енергоносіях, теплу.Жовтень

Директор, завгосп

Наказ
4.

Про протипожежну безпеку у школі.

Про виконання санітарно-гігієнічних норм.

Про графік щорічних відпусток.


Грудень

Директор, завгосп

Наказ

Наказ

5.

Про організаційні заходи щодо проведення ремонтних робіт у школі, зміцнення матеріально-технічної бази.

Про виконання приписів служб.Лютий

Директор, завгосп

План
6.

Про проведення екологічного двомісячника «Зелена весна»

Квітень

Кулик І. С., Олійник В. І.

План
7.

Про підготовку школи до нового навчального року, проведення ремонтних робіт.

Про організацію роботи влітку.Травень –серпень

Директор, завгосп

Заходи

2.1.3. Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відпові-дальний

Вихідна докумен-тація

Відмітка про викона-ння,

№ справи, де зберігається1

Створити робочу групу для складання річного плану, проекту навчального плану на 2014/2015 навчальний рік.

Березень

Суслова Т.М.

Наказ
2

Видати наказ про закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

Березень 2014 року

Суслова Т.М.

Наказ
3

Провести адміністративні контрольні роботи з метою перевірки рівня засвоєння учнями навчальних програм з предметів (за планом).

У встановлені термі-ни

Адмініст рація

Звіти
4

Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації.

КвітеньАдмініст рація

Склад комісії


5

Оформити документи на учнів , які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров’я (у разі потреби)

Квіень

Адмініст рація

Прото-кол, медичні довідки, заяви батьків
6

Подати розклад проведення державної підсумкової атестації на затвердження до відділу освіти.

У визна-чені терміни

Адмініст рація

Розклад


7

Оформити куточок „Готуємось до закінчення навчального року та державної підсумкової атестації”

Квітень

Адмініст рація

Інформація
8

Провести відповідну роботу на території обслуговування школи. Забезпечити виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України “Про загальну середню освіту”, ст..6,“Про освіту”ст.35

Вересень

Квітень- травеньАдмініст рація

Заходи
9

Скласти графік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями 1 – 8,10 – х класів, видати накази «Про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій, навчальної практики», «Про роботу з організації проведення літнього відпочинку учнів».

Квітень – червень

Кобзиста С. Ф.

Графік, накази
10

Оформити особові справи учнів 1 - 12 класів, скласти характеристики учнів відповідних категорій

Травень-червень

Класні керівники

Особові справи учнів
11

Організувати роботу щодо укомплектування школи педагогічними кадрами.

Травень-серпень

Адмініст рація

12

Погодити попереднє педагогічне навантаження з профспілковим комітетом.

До 01.06.2014

Адмініст рація

Наказ
13

Проводити роботу з майбутніми першокласниками, набір до 1 класу.

Листопад серпень

Бебіна В. І.

Списки
14

Організувати проведення урочистостей з нагоди випуску учнів зі школи.

Червень

Адмініст рація

Сцена-рій
15

Погодити на засіданні ради школи робочий навчальний план на 2014/2015 навчальний рік.

Травень.

Адмініст рація

Прото-кол
16

Підготувати замовлення на документи про освіту випускникам 9,11,12 класів та екстернату


Листопад березень

Адмініст рація

Списки учнів
17

Перевірити уміння і навички читання учнів початкової школи

Грудень,

Травень


Кобзиста С. Ф.

Наказ
18

Проводити роз’яснювальну роботу з учнями, батьками щодо організації літнього відпочинку учнів та можливостей оздоровлення у дитячих закладах відпочинку.

Квітень – червень

Адмініст рація, класні керівники

Списки, протоколи батьків-ських зборів
19

Розглянути на засіданні педради , нараді при директорові, засіданні ради школи питання з підготовки до закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

Квітень, травень

Адмініст рація

Протоколи
20

Перевірити стан ведення шкільної

документації.Травень,

червеньАдмініст рація

Наказ

21

Підвести підсумки стану виховної роботи, науково-методичної роботи .

Травень


Адмініст рація

Наказ

22

Провести свято “Останнього дзвоника”,

Випускний вечір.Травень

Кулик І. С.,

Боєва А. О.Наказ
23

Підвести підсумки роботи шкільної бібліотеки.

Червень

Адмініст рація

Накази
24

Скласти робочий навчальний план на 2014/2015 навчальний рік, погодити його в установленому порядку.

Травень

Адмініст рація

Прото-кол ради
25

Визначити претендентів на нагородження Похвальними листами, Похвальними грамотами, для отримання свідоцтв з відзнакою

Травень

Адмініст рація

Наказ , протоколи
26

Провести державну підсумкову атестацію учнів 4,9,11,12 класів та екстернату

Травень

Адмініст рація

Протоколи
27

Оформити класні журнали на кінець навчального року.

До 15.06. 2014


Класні керівники

Наказ

28

Підвести підсумки проведення внутрішкільного контролю, виконання річного плану школи, навчального плану, виконання нормативності.

До 01.07.

2014


Адмініст рація29

Розглядати питання щодо закінчення навчального року на батьківських зборах, засіданнях ради школи.

Березень –червень

Класні керівники,30

Проаналізувати роботу щодо навчання за індивідуальною формою учнів

Червень

Адмініст рація

Наказ
31

Здійснити перевірку відповідності виставлення балів за навчальні досягнення в свідоцтва про освіту.

Червень

Адмініст рація, комісія

Акти1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка