План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка5/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132.1.4 .Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України „Про освіту”, ст.6 Закону України „Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про викона-ння,

№ справи, де зберігається1.

Забезпечити виконання наказу по школі «Про організацію роботи школи з питань обліку дітей шкільного віку та охоплення їх здобуттям повної загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році»

Упродовж навчального року

класні керівники
2.

Забезпечити перевірку явки дітей і підлітків до школи.

До 02.09.2013

Класні керівники
3.

Забезпечити перевірку навчання дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи, зібрати довідки, уточнити списки дітей і підлітків шкільного віку.

До 10.09.2013

Вчителі, закріплені за будинками
4.

Забезпечити ведення документації з обліку дітей і підлітків відповідно до Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку

Упродовж навчального року

Шавикіна Л. М.
5.

Розглянути питання про стан роботи щодо охоплення дітей і підлітків, контроль за відвідуванням навчальних занять:

- на нараді при директорі;

- на батьківських зборах;

- засіданні методичного об’єднання класних керівників.


Грудень

Постійно


Адміністрація
6.

Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями, подавати щоденну інформацію до відділу освіти

Упродовж навчального року, щоденно

Учителі, черговий учитель
7.

Подавати статистичні звіти про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку за роками, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку до управління освіти звіти за формою №77-РВК, ЗНЗ-1.

Упродовж навчального року

До 03.09.2013До 01.10.2013

Адміністрація
8

Здійснювати відрахування і зарахування учнів відповідно до діючих нормативних документів

Упродовж навчального року

Директор
9

Здійснювати навчання дітей іноземцев та осіб без громадянства відповідно до листа Міністерства закордонних справ України від 05.06.2009 № 203/17-8361557 «Щодо питань, пов’язаних з перебуванням на території України іноземцев та осіб без громадянства» (у разі потреби).

Упродовж навчального року

Директор
10

Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року

Класні керівники
11

Забезпечити виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої.

Упродовж навчального року

вчителі, класні керівники, секретар
12

Організувати роботу щодо забезпечення виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку; ст..53 Конституції України.

Упродовж навчального року

Директор

   1. Робота з організації працевлаштування

випускників 9, 11-го класів
Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи, де збері-гається

1

Зібрати довідки про подальше навчання випускників 2012 року.

До 10.09.2013

Класні керівники
2

Подати звіти про працевлаштування випускників до районного відділу освіти.

До 10.09.2013

Секретар
3

Заслухати питання про роботу з обліку працевлаштування на:

- нараді при директорові;

- раді школи.

- батьківських зборах у 9, 11 класах .


Жовтень
Жовтень

Квітень


Адміністрація
4

Проводити роз’яснювальну профорієнтаційну роботу з учнями, батьками.

Упродовж навчального року

класні керівники   1. Організація навчання за індивідуальною формою


Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи, де збері-гається

1.

Підготувати клопотання до відділу освіти

До 01.09.2012

(у разі потреби)Адміністрація
2.

Видати накази:

- «Про роботу щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою у 2013/2014 навчальному році»

-«Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою у 2013/2014 навчальному році»

- «Про підсумки роботи з організації навчання за індивідуальною формою».


До 01.09.2013

(у разі потреби)

До 01.09.2013

(у разі потреби)

Червень


3.

Скласти та подати на затвердження індивідуальні навчальні плани учнів, які навчаються за індивідуальною формою, розклад навчальних занять, календарно-тематичні плани.

До 01.09.2013, 08.01.2014

вчителі-предметники
4

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо порядку надання індивідуального навчання, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

Упродовж навчального року5.

Розглянути питання про організацію індивідуального навчання на :
- нараді при директорові.

Вересень,червеньЖовтень2.1.7. Професійна орієнтація
Мета: створення умов для усвідомленого професійного самовизначення учнів за допомогою популяризації та поширення знань в області професій, професійної придатності, професійно важливих якостей людини


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Класи

Відмітка про виконання, № справи, де збері-гається

1.

Співпрацювати з центром зайнятості.

Протягом року

Адміністрація2.

Проводити тематичні виховні години, години – зустрічі з представниками різних професій

Протягом року

Класні керівники3.

Проводити роз’яснювлаьну роботу з батьками щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників школи

Протягом року

Класні керівники4.

Організувати літню навчальну практику.

Червень

Класні керівники5

Проводити зустрічі учнів 9-11 класів з представниками ВНЗ району, підприємств.

Протягом року

Адміністрація6

Організувати та провести Тиждень профорієнтації (за окремим планом).

Лютий

Класні керівники7

Організувати та провести навчальні екскурсії до навчальних закладів, на підприємства.

Протягом року

Класні керівники8

Провести цикл бесід з трудового законодавства.

Протягом року

Класні керівники9

Організація суспільно-корисної праці школярів, як проба сил для вибору майбутньої професії (громадські доручення і т.д.).

Протягом року

Вчителі трудового навчання10

Провести конкурси тематичних газет до професійниїх свят, творчих робіт, малюнків «Мама, тато на роботі».

Березень

Вчителі-предметники11

Провести навчальні екскурсії влітку.

Червень

Класні керівники12

Провести анкетування учнів.

Протягом року

Класні керівники13

Розглянути дане питання на:

- нараді при директорові;

- м/о класних керівників


Грудень


квітень

Адміністрація14

Формування банку даних щодо подальшого працевлаштування випускників 9,11-х класів і подання відповідної звітної документації

Вересень, квітень

Адміністрація15

Організувати тематичну виставку літератури у шкільній бібліотеці «Вибір професії. Ким стати?».

КвітеньМихайлова І. В.16

Залучати учнів до роботи в інформаційній мережі Internet з данного питання

Протягом року

Кузнецова Т. О.


   1. Заходи з цивільного захисту
№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання,

№ справи


1.

Організувати роботу щодо систематизації відповідної документації з цивільного захисту згідно з чинною нормативністю.

Жовтень

Кобзиста С. Ф.
2.

Видати наказ «Про підсумки виконання плану основних заходів ЦО в школі у 2013 році та завдання на 2014 рік».

Січень

Суслова Т. М.
3.

Провести День цивільного захисту у школі. Скласти план.

Квітень

Адміністрація
4.

Поновити куточок з цивільного захисту .

Жовтень

Адміністрація
5.Надавати методичну допомогу вчителям з цивільного захисту.

Упродовж навчального року

Адміністрація
6

Уточнення схеми евакуації педколективу та учнів школи у разі отримання сигналів цивільної оборони

Вересень,

січень


Адміністрація
7.Узагальнити підсумки проведення Дня цивільного захисту .

До 25.04.2013

Адміністрація

2.1.9.Організація харчування


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Контроль за виконанням

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Розгляд даного питання на:

 • нарадах при директорові;
 • - засіданнях ради школи.

Вересень,

січень

Вересень, січень, травеньАдміністрація

Протокол
2.

Провести роз’яснювальну роботу з учнями, батьками, вчителями про порядок організації харчування.

Вересень , постійно

класні-керівники,

Протокол
3.

Видати накази:

- «Про організація харчування у школі»;

- «Про призначеня відповідального за організацію та облік харчування»;

- «Про підсумки роботи щодо організації харчування».


Вересень, січень

Вересень
Грудень, травень


Директор

Накази
4.

Проведення щоденного обліку дітей, які охоплені харчуванням (безкоштовним, за кошти батьків).

Постійно

Класні керівники,

відп. за харчуванняЖурнал
5.

Організація харчування учнів пільгового контингенту

Вересень , січень

Кулик І. С.

Списки, наказ
6.

Розглядати питання про організацію харчування на батьківських зборах

Протягом навчального року

Класні-керівники

Протокол
7

Подавати інформацію, звіти до відділу освіти, бухгалтерії.

Щомісячно

Мірошник В. А.

Звіти
8

Здійснення контролю за безкоштовним харчуванням, даними обліку у шкільній їдальні, даними про відсутніх учнів.

Протягом навчального року

Відп. за харчування9

Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у шкільній їдальні.

Протягом навчального року

Відп. за харчування, медична сестра10

Провести поточний ремонт шкільної їдальні.

Червень

Завгосп11

Анкетування батьків та учнів щодо стану організації харчування в школі

Грудень,

Травень


Відп. за харчування

Анкети

2.1.10. Організація роботи бібліотеки
І. Основні завдання і напрямки діяльності

шкільної бібліотеки згідно з річним планом роботи та національною доктриною розвитку освіти україни
Бібліотека допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом. Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доцільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу ».  

 • Забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом систематичного навчання методів відбору, аналізу, оцінки та створення інформації на всіх освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти.

 • Забезпечення гарантованого фізичного доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних рівнів складності як друкованих, так і інших носіїв інформації.

 • Прищеплення учням уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, а також самим створювати інформацію шляхом широкого відбору засобів комунікації і застосування нових інформаційних технологій.

 • Надання консультативної допомоги при користуванні інформаційною технологією.

 • Забезпечення матеріалами, які підготують школярів до безперервної освіти.

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки є: популяризація книг серед учнів, формування їх світогляду, реальна допомога кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів.

Важлива роль в роботі бібліотеки відводиться допомозі у вивченні та засвоєнні навчальних програм з базових дисциплін, організації навчальної діяльності та дозвілля учнівського колективу, професійному самовизначенню учнів.

Бібліотека допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом. Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доцільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу ».  

Шкільна бібліотека буде працювати над створенням фонду української книги, видань з краєзнавства і народознавства, а також продовжувати курс на автоматизацію і комп’ютеризацію бібліотечних процесів згідно Концепції національної програми інформатизації України, інших нормативно-правових актів, спрямованих на комп’ютеризацію та інформатизацію системи загальної середньої освіти.


ІI. Завдання та функції шкільної бібліотеки


Функції

Завдання шкільної бібліотеки

Освітні

Соціальні

Формування високоморальної особистості, мобільної у своєму розвитку, яка добре знає та розуміє, що робить, куди і навіщо йде
Інтелектуальні

Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку
Самоосвітні

• Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

• педагогізація батьківської громади;

• формування в школярів практичних умінь і навичок аналітико-синтетичної роботи з книгою.

Культурологічна

Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства, вміння розуміти історію та культуру

Виховна
• Виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

• сприяння патріотичному, моральному, трудовому, екологічному, фізичному вихованню учнівської молодіІнформаційна
• Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних і факультативних знань, самоосвіти школярів;

• виховання інформаційної культури школярів, постійного їхнього прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел,формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

• навчання школярів користування бібліотеками всіх типів;

• створення комфортного бібліотечного середовища;

• реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні та сучасні носії інформації, так і мультимедійні технологіїIII. Робота із користувачами з формування й задоволення їхніх читацьких потреб


№ за/п

Зміст роботи

Термін виконання

Хто виконує

Інформація про

виконання1

Повідомлення про розпорядок роботи бібліотеки .

03.09

Зав. Бібліотекою

Михайлова І.В.


2

Перереєстрація користувачів бібліотеки .

03.09-10.09

Зав. бібліотекою
3

Запис користувачів.

За потребою

Зав. бібліотекою
4

Бесіди про правила користування бібліотекою

Вересень

Зав. бібліотекою
5

Робота з ліквідації

заборгованості

користувачами


Вересень

Зав. бібліотекою

IV. Індивідуальна робота з читачами


1

Вивчення читацьких інтересів: - Анкетування

- Вікторини

- Проведення соціологічних опитувань

- Аналіз читання1 раз у квартал 1 раз у семестр Щомісяця

Зав. бібліотекою

Класні


керівники
2

Cкладання індивідуальних списків читання.

Оформлення виставки формулярів кращих читачівПротягом року

Зав. Бібліотекою

Михайлова І.В.


3

Робота з читачами-боржниками

Групове консультування читачів з уже сформованим інтересомПротягом року

1-11 класиЗав. бібліотекою
4

Скласти рекомендаційні списки літератури для позакласного читання

Вересень- жовтень

Зав. бібліотекою
5

Складання індивідуальних списків літератури для учнів.

Протягом року

Зав. бібліотекою


V. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом


1

Проводити огляд нових надходжень.

При

надходженні літературиЗав. бібліотекою
2

Перегляд статей з часописів, газет, журналів, збірників

Вересень

Зав. бібліотекою
3

Систематизація бібліотечного фонду

Переглад та вивчення нової літературиПротягом року

Зав. бібліотекою
4

Підбір літератури задля проведення предметних тижнів й інших загальношкільних і класних заходів.

Протягом року

Зав. бібліотекою
5
6.

Вилучення з картотек карток на застарілі матеріали

Бесіди щодо «Формування бережливого ставлення до книги»»

Випуск інформаційних списків літератури за темами:


 • « Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання в школі в умовах гуманізації навчально- виховного процесу»

 • «Удосконалення системи виховної роботи в умовах гуманізації навчально- виховного процесу»

 • « Організація творчої діяльності учнів у позакласній роботі»

 • « Система роботи школи з батьками «

« Організація повторення програмного матеріалу і підготовка до ДПА та ЗНО»

Жовтень-листопад

Жовтень


1-11 класи

Жовтень
Грудень


Січень

Зав. бібліотекою
VI. Масові заходи щодо популяризації літератури


1

Всеукраїнська акція «Живи, книго!»

Протягом року

Зав. бібліотекою Актив бібліотеки

Учні школи


2

Цикл бесід «Книга - твій друг і порадник».

Щомісяця

Зав. бібліотекою
3

Посвята в читачі
Тиждень шкільного підручника.

Вересень

1 клас


Листопад

Зав. бібліотекою

Актив


бібліотеки
4

Тиждень «Шевченківські дні».

Березень

Зав. бібліотекою
5
6


Бібліотечний урок «Значення книги в житті людини»,

«Парад українських словників»

«Бібліографія.Анотація.»

Година спілкування «Зимові звичаї та обряди»вересень
жовтень

листопад


грудень

Зав. бібліотекою Актив бібліотеки

Учні школи


7

Зустріч в бібліотеці» Книга вчить, як на світі жить!

Вересень

1 клас


Зав. бібліотекою
8


Цикл виставок за порами року

«Ой весна, весна днем красна»,

«Прийшло вже щедре літечко»,

«Осінь щедра, осінь золота»,

«У гостях у бабусі –зими»


Протягом року

Зав. бібліотекою

Актив


бібліотеки
9

Урок – пошук «здоров’я – головний життєвий скарб»

Травень

3-4 класиЗав. бібіліотекою


VII. Робота з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань.

Довідково-бібліографічна робота

1

Поновити постійно діючу виставку «Бібліографія - ключ до знань».

Вересень

Зав. бібліотекою
2

Бібліотечні уроки з учнями 1-11 класів.

1 раз на місяць

Зав. бібліотекою
3

Розстановка книг та періодичних видань

вересень

Зав. бібліотекою
4

Бесіди про «Про сучасні носії інформації »,

«Мультимедійні технології».Протягом року

Зав. бібліотекою

VIII. Робота з батьками по керівництву читанням дітей


1

Оформити тематичну поличку «Книга в сім’ї».

Вересень

Зав. бібліотекою
2

- індивідуальна робота з метою підбору додаткового матеріалу для учнів початкових класів

- Інформація про користування бібліотекою їхніми дітьми.I семестр

II семестр


Протягом року

Зав. бібліотекою
3

Бесіди з батьками про акцію «Подаруй бібліотеці книгу».

Протягом року

Зав. бібліотекою

IX. Робота з бібліотечним активом


1

Організувати роботу бібліотечної ради. Розподілити обов'язки серед членів бібліотечної ради.

Вересень

Зав. бібліотекою
2

Скласти план роботи бібліотечної ради.

Вересень

Зав. бібліотекою
3

Проводити засідання бібліотечної ради.

Протягом року

Зав. бібліотекою

X. Робота з бібліотечним фондом

1

Облік бібліотечного фонду.

Протягом року

Зав. бібліотекою
2

Інвентаризація.

Травень

Зав. бібліотекою
3

Прийом і видача підручників.

Вересень, травень

Зав. бібліотекою

Класні


керівники
4

Пр043Eведення рейдів 3 перевірки стану підручників.

1 раз у квартал

Актив бібліотеки

Зав. бібліотекою


5

Замовлення на підручники.

II семестр

Зав. бібліотекою

XI. Упровадження нових інформаційних технологій

1

Ознайомлення з новинами, інформаційними технологіями в обслуговуванні читачів

Протягом року

Зав. бібліотекою


XII. Підвищення кваліфікації


1

Самоосвіта.

Протягом року

Зав. бібліотекою
2

Використання досвіду кращих шкільних бібліотекарів.

Протягом року

Зав. бібліотекою
3

Відвідування семінарів.

Протягом року

Зав. бібліотекою
4

Освоєння нових бібліотечних технологій.

Протягом року

Зав. бібліотекою
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка