План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка7/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
4. Організаційно-методичне забезпечення освітньої діяльності школи
Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, покращення рівня науково-методичної роботи, підвищення рівня результативності роботи, якості уроку, на виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2011/2015 роки, відповідно законодавства та нормативності:
Структура методичної роботи

Форми роботи

колективні

індивідуальні
 • педагогічна рада

 • методична рада

 • методичні об’єднання

 • методичні оперативні наради

 • ініціативна група


 • самоосвіта

 • робота в мережі Internet

 • наставництво

 • атестація

 • курси підвищення кваліфікації

 • аналіз уроків, самоаналіз

 • методичні консультації

 • взаємовідвідування уроків

 • співбесіди

4.1.Участь у методичних заходах:
Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання,

№ справи, де зберігається1.

Серпнева педагогічна нарада

( районна)Серпень

Адміністрація
2.

Січнева педагогічна конференція (районна)

Серпень,

Січень


Адміністрація
3.

Участь вчителів у районних та обласних предметних семінарах

Упродовж навчального року

Адміністрація
4.

Відвідування семінарів, нарад

Упродовж навчального року

Адміністрація


4.1.Робота з кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку
Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Видати накази:

- „Про організацію науково-методичної роботи в школі у 2013/2014 навчальному році

- «Про роботу із здібними та обдарованими учнями»


01.09.

2013


Вересень


Директор
2.

Організувати роботу з виконання плану внутрішкільного контролю (за окремим планом)

Упро

довж навчаль

ного року


Адміністра

ція

3

Організувати роботу Методичної ради

Вересень

Директор
4

Організувати роботу предметних методичних об’єднань

Вересень

Заступник з НВР
5

Забезпечити участь у районному етапі конкурсу „Учитель року-2013”. Надати індивідуальну методичну допомогу вчителю-учаснику

Жовтень-грудень

Адміністра

ція

6

Забезпечити участь у обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, районних виставках

Березень,

упродовж навчаль

ного року


Керівники методичного об’єднання
7

Організувати проведення педагогічних читань, методичних виставок, предметних декад

упродовж навчаль-ного року

Заступник з НВР
8

Організувати проведення атестації педпрацівників, проходження курсів підвищення кваліфікації (згідно з перспективним планом)

Жовтень-квітень

Адміністра

ція

9

Залучати педпрацівників до самоосвіти, роботи в інформаційній мережі Internet

упродовж навчаль-ного року

Керівники методичного об’єднання,

вчителі-предметники


10

Провести тематичні засідання педагогічної ради

Листопад, січень, квітень

Директор
11

Взаємовідвідування уроків. Аналіз, самоаналіз уроків

упродовж навчаль-ного року

Керівники м/о
12

Передплатити методичні журнали з предметів, придбати методичні посібники

упродовж навчаль-ного року

вчителі-предметники
13

Організувати роботу з кадровим резервом. Залучати вчителів кадрового резерву до:

- тематичних перевірок;

- перевірки ведення шкільної документації;

- підготовки методичних заходів, педрад, нарад;

- взаємовідвідування уроків;

- проведення моніторингу якості освітнього процесуупродовж навчаль-ного року

Директор
14

Організація роботи шкільної бібліотеки (за планом бібліотеки)

упродовж навчаль-ного року

Адміністра

ція

15

Здійснювати контроль за виконанням навчальних програм, робочого навчального плану, веденням шкільної документації (за окремим планом)

упродовж навчаль-ного року

Адміністрація
16

Організувати роботу з підготовки кабінетів до районного огляду-конкурсу з підготовки закладів до нового навчального року

упродовж навчаль-ного року

Адміністра

ція

17

Забезпечити участь в районних організаційно-методичних заходах з керівниками й педагогічними кадрами, бібліотекарями

упродовж навчаль-ного року

Адміністра

ція

18

Надавати консультаційну допомогу педагогічним працівникам за конкретними методичними проблемами

упродовж навчаль-ного року

Адміністра

ція

19

Поновити освітні бази даних:

- кількісно-якісний склад учителів;

- інформаційний банк «Обдарованість»


До 01.10.

2013


Адміністра

ція

20

Підготувати тематичні презентації під час атестації

Жовтень – березень

Вчителі, що атестуються
21

Продовжити роботу щодо поповнення бібліотечного фонду літературою

упродовж навчаль-ного року

рада навчального закладу


4.1.1.Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педпрацівників:


№ зп

Заходи

Термін викона-ння

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігаєть-ся

1.

Підготовка учнів до участі у І, ІІ, ІІІ турах Всеукраїнських (учнівських) олімпіад з базових дисциплін, науково-дослідницької роботи МАН, турнірах, конкурсах

Жовтень-квітень

Вчителі-предметники
2.

Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів, рівня підготовки до державної підсумкової атестації

упродовж навчаль-ного року

Вчителі-предметники, Кобзиста С. Ф.
3.

Проведення підсумкових контрольних робіт з предметів

За

графіком


Адміністрація
4.

Участь учителів у заходах з педмайстерності (шкільних, районних, міських, обласних)

упродовж навчаль-ного року

Вчителі-предметники

4.1.2. План проведення засідань методичної ради на 2012/2013 навчальний рік:


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Організація роботи методичної ради школи на 2013/2014 н. р.

Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2013/2014 н. р.

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників,рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо викладання предметів.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчального процесу.

Упровадження нового Державного стандарту початкової освіти, основної та старшої школи.
Вересень

Члени методичної ради
2.

Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і підготовку учнів до участі у ІІ етапі Предметних олімпіад та МАН

Про хід атестації педагогічних працівників.

Про підготовку до предметних тижнів.

Про адаптацію учнів1, 5 класів.

Стан роботи з обдарованими дітьми.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психологічної літератури.Листопад

Члени методичної ради
3.

Про навчальні досягнення учнів за І семестр

Аналіз участі учнів школи у І етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, турнірах, творчих роботах МАН.

Про підготовку узагальнених матеріалів роботи вчителів, що атестуються.

Ознайомлення з новинками методичної літератури.

Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

Стан виконання навчальних програм за І семестрсічень

Члени методичної ради
4.

Результати чергової атестації вчителів та підсумки курсової перепідготовки.

Про підготовку та проведення ДПА.

Робота шкільних факультативів.

Огляд нормативних, директивних документів.

Про результати моніторингу вивчення рівня вихованості учнів 5-11 класів.

Про підготовку до науково-практичної конференції «Педагогічна майстерність учителя та результативність навчання учнів».Березень

Члени методичної ради
5.

Про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами Звіти роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Звіти роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Про виконання навчальних програм вчителями школи.

Про результати моніторингу оцінки діяльності учнів 2,5 класів, якості навчально - виховного процесу.

Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямів методичної роботи в школі на 2014/2015 н.р.


Травень

Члени методичної ради

4.1.3. План роботи засідань ініциативної групи «Крок до майстерності»:

Мета:доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предметів;ознайомлення і застосування методів навчально-виховної роботи; надання дійової допомоги педагогам в удосконаленні їх профпідготовки.


№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль

ний


Мета і завдання роботи ініціативної групи Балаклійської ЗОШ № 6

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1

Мета і завдання роботи ініціативної групи Балаклійської ЗОШ № 6 . Розподіл обов’язків між членами ініціативної групи.

вересень

Оріщенко Л.В.

Розподіл обов’язків між членами ініціативної групи.Підготовка і показ презентації «Компетентністний підхід в освіті»

грудень

Лавренкова Т.М.

Підготовка і показ презентації «Компетентністний підхід в освіті»
3

Виступ на педчитаннях і показ презентації «Шляхи підвищення ефективності навчання і виховання»


січень

Горлач В.Ю.

Виступ на педчитаннях і показ презентації «Шляхи підвищення ефективності навчання і виховання»
4

Презентація « Створення ситуації успіху на уроках»


березень

Оріщенко Л.В.

Презентація «Створення ситуації успіху на уроках»

4.1.4.План проведення I туру Всеукраїнських олімпіад

з базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році:Предмет

Дата

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

Трудове навчання

24.09

Овдієнко М. М.


Підготувати звіт на засідання методичної радиГеографія

26.09

Горлач В. Ю.


Іноземна мова

(англійська)02.10


Щербак В. В.

Татарнікова С. Р.
Фізична культура

24.09

Андрєєв О. В.


Математика

08.10

Григоренко Т. В.


Фізика

09.10

Пелих О. Т.


Світова література

10.10

Скоробагатська Л. В.


Історія

27.09

Оріщенко Л. В.


Українська мова і література


01.10

Висторобець Л. М.

Хімія

03.10

Обізна О. П.


Біологія

11.10

Кулик І. С.


Основи правознавства

07.10

Лавренкова Т. М.


Основи економіки

25.09

Оріщенко Л. В.


Інформатика

23.09

Кузнецова Т. О.


Астрономія

30.09

Григоренко Т. В.4.1.5. План проведення предметних тижнів

з базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році:


Предмет

Дата

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

Початкових класів

18 – 22.11.13


Бебіна В.І.


Підготувати звіт на засідання методичної радиГеографія

03 – 07.02.14

Горлач В. Ю.


Іноземна мова

(англійська)13 – 17.01.14


Щербак В. В.

Татарнікова С. Р.

Боєва О. В.


Фізична культура

14 – 18.04.14

Андрєєв О. В.


Математика

04 – 08.11.14

Григоренко Т. В.

Кузнецова Т. О.Фізика, астрономія

02 – 06.12.13

Пелих О. Т.


Російська мова, світова література

20 – 24.01.14

Скоробагатська Л. В.

Татарнікова С. Р.Історія та правознавство

17 – 21.02.14

Оріщенко Л. В.

Лавренкова Т. М.Українська мова і література


Березень


Висторобець Л. М.

Овдієнко М. М.Хімія, біологія

07 – 11.04.14

Обізна О. П.

Кулик І. С.
Основи здоров’я

09 – 13.09.13

Бондаренко Л. С.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка