План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка8/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


4.1.6. План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів:
Головні напрями методичної роботи у 2013/2014 н.р.

 1. Впровадження і реалізація Державних освітніх стандартів та інноваційних технологій.

 2. Створення умов для розкриття духовного, творчого, інтелектуального, фізичного, соціального розвитку учнів.

 3. Навчання як цілісний творчий процес.

 4. Гуманізація, гуманітаризація, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної компетентностей.

 5. Національне виховання особистості.

 6. Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я.

 7. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

 8. Розвиток творчих задатків школярів.Тематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році.

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2012-2013 навчальний рік та затвердити план роботи на 2013-2014 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

І . Організаційний блок.

1. Про виконання плану роботи М О за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 н.р.

2.Обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2013/2014н. р. 3.Пропозиції щодо поліпшення діяльності МО.

ІІ. Науково практичний блок


 1. Про стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів.

2.Обговорення програм. Вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи у 2013/2014н.р.

3.Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у

2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах у поточному році.

4.Ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою прессою.

5. Розподіл доручень між членами методоб’єднання.

6.Підготовка і проведення тижня початкових класів.

ІІІ. Вироблення рекомендацій.


 1. Рекомендації до складання календарних планів та плану виховної роботи, оформлення журналів.

Члени МО


Керівник МО

Члени МО


Лугова Л.А.
Глевська Т.І.

Бебіна В.І.

Члени МО


Вересень
2.

Тема. Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень вчителя та учня.

Мета. Ознайомити педагогів із технологією портфоліо учня початкової школи. Допомогти учителю розібратися у технології, організувати зібрання, систематизацію та укладання портфоліо учня.

І. Науково-методичний блок.

1. Коротка історія ідеї портфоліо в освіті.

2. Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень учня.

3. Вимоги до оформлення портфоліо.

4. Види та функції портфоліо.

ІІ. Науково-практичний блок.


 1. Презентація портфоліо учня.

2. Портфоліо педагога, який атестується. Творчий звіт вчителів.

3. Підготовка до Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.

4. Підготовка до конкурсів Колосок та Кенгуру

ІІІ. Вироблення рекомендацій. 1. Рекомендації щодо створення портфоліо вчителя і учня.

Більдій В.А.

Бондаренко Л.С.

Боєва О.В.

Лугова Л.А.
Глевська Т.І.

Бебіна В.І.

Члени МОЛистопад
3.

Тема. Методи роботи з обдарованими дітьми

Мета. Розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, формування у школярів активної життєвої позиції. Створення для учня ситуації успіху і впевненості через індивідуальне і диференційоване навчання, виховання на уроці та в позаурочний час, вміння розгледіти в кожній дитині «росток здібностей», допомогти «вирости і дати плоди»

I. Науково-методичний блок

1. Проблеми діагностики обдарованості.

2.Психологічні особливості обдарованих дітей

3. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі.

II. Науково-практичний блок

1. Принципи побудови програм для обдарованих дітей.

2. Облікова картка обдарованої дитини.

ІІI. Вироблення рекомендацій.

1.Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми.


Єріна Г.Б.

Бебіна В.І.

Пудова С.А.


Лугова Л.А.

Глевська Т.І.
Січень
4.

Тема.Шляхи вдосконалення читацьких умінь і навичок.

Мета.Розвиток техніки читання та розуміння прочитаного; досягнення позитивних результатів шляхом дотримання системи роботи та методичного оновлення уроків читання в поєднанні з високим професіоналізмом та творчим підходом учителя до справи.

І. Науково-методичний блок

1.Як навчити дитину швидко читати.

2. Організаційно- методичні поради до уроків позакласного читання на основному і підсумковому етапах.

3. Прищеплювання інтересу до читання.
II. Науково-практичний блок

1. Ігри і вправи для підвищення якості читання.

2. Особливості ДПА в початкових класах.

3. Аналіз проведення ДПА у 4 класі.

4. Актуальний методичний інструктаж щодо проведення державної підсумкової атестації у 4 класі.
ІІІ. Вироблення рекомендацій.

1.Рекомендації щодо формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів, виховання особистості дитини засобами художніх та науково-пізнавальних творів .

2. Рекомендації щодо проведення ДПА .


Пудова С.І.

Бебіна В.І.

Денисова Т.І.


Єріна Г.Б.

Боєва О.В.

Денисова Т.І.

Керівник МО
Березень
5.

Тема. Колективна творча діяльність як вид

суспільної діяльності.

Мета. Підвести підсумки роботи колективу в

навчально-виховному процесі.

Проаналізувати роботу колективу,запланувати

роботу методоб’єднання на наступний навчальний рік.1. Підсумки  річних контрольних робіт, техніки читання, ДПА

2. Результативність  роботи ШМО за 2013-2014 н. рік.

3.Напрямки роботи на наступний навчальний рік.

4.Організація та відкриття літнього оздоровчого табору,напрями роботи та пропозиції.


Члени МО


Керівник МО

Члени МОТравень

4.1.7. План роботи методичного об’єднання класних керівниківТематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1

1.Ознайомлення класних керівників з основними нормативними документами з виховної роботи у 2013/2014 н.р.

2.Педагогіка підтримки дитини. Взаємодія школи, сім”ї та громадськості у профілактиці девіантної поведінки.

3.Охоплення учнів позашкільною освітою.

4. Робота з обдарованими дітьми.Кулик І. С.

Серпень
2

1.Консолідація зусиль школи та батьківської громади у протидії жорстокому поводженню серед однолітків.

2.Відвідування відкритих годин спілкування вчителів, що атестуються

3.Організація екскурсій з школярами.


Кулик І. С., кл. керівники

Жовтень
3

1.Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості.

2.Наслідки проведення Новорічних свят у школі.Кулик І. С., кл. керівники

Січень
4

1.Діяльність педколективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів.

2.Про підсумки виховної роботи в школі.

3. Творчі звіти класних керівників за рік. Моніторинг вивчення рівня вихованості.


Кулик І. С., кл. керівники

Травень

4.1.8. План роботи методичного об’єднання природничо-математичного циклу:
Тематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1

1.Вивчення нових нормативних

документів щодо вивчення природничо-математичних наук.

2.Компетентності за новими Державними стандартами.

3.Інтеграція нових навчальних програм 5 класу в навчальний процес.


4.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
5. Вимоги до оформлення шкільної документації

Кобзиста Т.Ф.


Кобзиста Т.Ф.

Кулик І.С.

Григоренко Т.В.

Кузнецова Т.О.


Кобзи ста С.Ф.

серпень

2

1.Організація і проведення предметних олімпіад I туру.

2.Форми та методи активізації пізнавальної активності учнів.

3.Виховання прагнення до саморозвитку і самоосвіти учнів на уроках природничо-математичного циклу.

4.Екологічне виховання учнів 5-11 класів.

Кобзиста С.Ф.

Кулик І.С.

Пелих О.Т.

Горлач Ю.В.
Григоренко Т.В.

Кулик І.С.


жовтень

3

1.Підсумки навчальної діяльності за І семестр.

2.Про результати ІІ туру предметних олімпіад.

3.Про проведення предметних тижнів.

4.Формування прикладних умінь учнів на уроках хімії і фізики.

5.Про підготовку до ДПА та ЗНО 2013/2014 рік

Кобзи ста С.Ф.


Кулик І.С.
Григоренко Т.В.

Пелих О.Т.

Обізна О.П.

Вчителі-предметникисічень
4

1.Звіти учителів-предметників про самоосвітню діяльність.

2.Результати моніторингових досліджень.

3.Опрацювання нормативних документів про проведення ДПА та ЗНО.

4. Підсумки роботи МО за 2013/2014 навчальний рік і складання проекту плану роботи на наступний навчальний рік.


Вчителі- предметники


Кузнецова Т.О.

Горлач В.Ю.


Григоренко Т.В.


травень

4.1.9. План роботи методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклуТематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, дезберіга

ється


1

1.Аналіз роботи ШМО у

2012/2013 н. р.

2.Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2013 -2014 н. р.

3.Перехід 5-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

4.Ознайомлення з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013 /2014н. р.

5.Ознайомлення вчителів, що атестуються, з типовими положеннями про атестацію педагогічних працівників.
Скоробага

тська Л. В.
Вересень
2

1.Аналіз результатів ДПА в 11 кл. та ЗНО з української мови та історії. Труднощі та шляхи їх подолання у підготовці до іспитів

2.Особливості адаптаційного періоду у учнів 5 класів. Реалізація принципу наступності в початковій та основній школі у викладанні української мови в умовах уведення нових Державних стандартів

3.Формування предметних компетентностей учнів на основі впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

4.Особливості викладання російської мови як другої іноземної мови

5. Затвердження завдань І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін


Керівник ШМО, вчителі-предметники

Жовтень
3

1.Особливості розвитку обдарованих дітей. Формування творчої особистості на уроках української мови

2.Система роботи із здібними та обдарованими учнями на уроках англійської мови та метод проектів як її складова

3.Про результати ІІ туру предметних олімпіад


Керівник ШМО, вчителі-предметники

Грудень
4

1.Порівняльна характеристика якості знань учнів у І с. 2013/2014 н.р. з минулим роком

2.Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літературиСкоробагатська Л. В.

Квітень

4.1.10. План роботи методичного об’єднання основ здоров’я та фізичної культури:
Тематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, дезберіга

ється


1

1.Вплив емоційного

стану на здоров я і навчання дитини.

технологій у навчально-виховному процесі.


Бондаренко Л. С.

Вересень
2

2.Використання

здоров’язберігаючихБондаренко Л. С.

Жовтень
3

3.Розвиток життєвих

навичок як педагогічна технологія та основний результат

навчання.


Бондаренко Л. С.

Січень
4

4.Фізичні вправи-чинник підвищення розумової фізичної

працездатності людини.Бондаренко Л. С.

Березень

4.1.11. План роботи методичного об’єднання учителів заочної форми навчання:
Тематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка про виконання, № справи, дезберіга

ється


1Вересень
2Жовтень
3Січень

4.1.12. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми розвитку освіти Харківської області на 2011/2015 роки:
Зміст

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Проаналізувати організацію роботи педколективу щодо розвитку творчих здібностей дітей у різних видах діяльності на засіданні педагогічної ради

Серпень

Адміністрація
2.

Внести корективи до інформаційного банку даних обдарованих дітей

Жовтень

Кулик І. С.
3.

Видати накази:

«Про організацію роботи із здібними і обдарованими учнями»

«Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін»

«Про участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін»

«Про підсумки участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у І (районному) етапі МАН»

«Про підсумки роботи із здібними та обдарованими учнями»Вересень

Вересень


Жовтень

Січень


Травень

Суслова Т.М.
4.

Сприяти залученню учнів до роботи в МАН, участі у творчих конкурсах, міських турнірах

Протягом навчального року

Адміністрація
5

Удосконалити мережу гуртків для роботи з обдарованими учнями

Вересень

Адміністрація
6

Співпрацювати із позашкільними закладами села ( місцевою бібліотекою), ЦБДЮТ з метою допомоги творчому розвитку обдарованих дітей

Протягом навчального року

Адміністрація
7

Оформлення інформаційно-аналітичної документації „Моніторинг результативності роботи з обдарованими учнями”

Травень

Адміністрація
8

„Зорепад талантів” (вшанування переможців олімпіад, конкурсу МАН, їх вчителів та наукових керівників)

Травень

Адміністрація
9

Індивідуальні заняття у позаурочний час з обдарованими дітьми

Протягом року

Вчителі – предметними згідно графіка
10

Використання творчих та індивідуальних завдань підвищеної складності під час уроків, створення ситуації успіху.

Протягом року

Вчителі - предметники
11

Проведення нестандартних уроків при узагальненні навчального матеріалу(брейн –рингів, конкурсів та ін..)

Протягом року

Вчителі - предметники
12

Залучати обдарованих дітей до самостійної підготовки, роботі з додатковою літературою, Інтернет –ресурсами, участі в онлайн- конкурсах та вікторинах.

Протягом року

Вчителі - предметники
14

Підготовка та проведення предметних турнірів.

Вересень - жовтень

Вчителі - предметники
15

Проведення першого етапу предметних олімпіад та підготовка до другого етапу.

Жовтень - грудень

Вчителі - предметники
16

Залучення учнів до творчої, пошукової роботи з використанням випереджальних завдань.

Протягом року

Вчителі - предметники
17

Складання індивідуальних планів вчителями – предметниками по роботі з обдарованими дітьми.

Вересень

Вчителі - предметники
18

Конкурси – виставки учнівських робіт художньої творчості та декоративно – ужиткових видів мистецтва.

Грудень - березень

Вчителі - предметники
19

Залучення обдарованих дітей до навчання в секціях МАН м. Харкова, в заочних школах та курсах при вузах та університетах.

Протягом року

Вчителі - предметники
20

Розширити мережу гуртків та залучити обдарованих дітей до участі в цих гуртках

Вересень

Керівники

гуртків

21

На засіданнях ШМО вчителів – предметників обговорити новинки педагогічних технологій, що підвищують ефективність навчально – виховного процесу з обдарованими дітьми.

Вересень

Керівники

ШМО вчителів - предметників


22

На батьківських зборах познайомити батьків з основними виховними стратегіями, які розвивають пізнавальний інтерес дітей.

Вересень

Класні керівники

4.1.3. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови»,
Зміст

Термін

Відповідальний

Вихідна документація

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

1.

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів школи щодо Закону України «Про мови»

Протягом навчального року

Адміністрація

Наказ
2.

Здійснювати оформлення інтер’єру з використанням державної символіки, виконувати вимоги листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004, № 1/9-86 «Про посилення уваги до використання державної символіки»

З 01.09.2013, протягом навчального року

Адміністрація

Навчальний план
3.

Заслухати на нараді при директорові рекомендації на 2013/2014 навчальний рік «Про дотримання єдиного орфографічного режиму»

Вересень

Адміністрація

Прото-кол
4.

Організовувати тематичні виставки у шкільній бібліотеці

Протягом навчально-го року

Зав. бібліотекою

Вистав-ки
5.

Організовувати роботу щодо відзначення ювілейних та знаменних дат:

- День Соборності України

- День народження Шевченка

-День слов’янської писемності-Проведення тижня української мови

21.01.2014
Березень
Травень
Березень

Вчителі- предметники6.

Взяти участь у дитячих конкурсах знавців української мови:

 • імені П. Яцика;

 • імені Т.Шевченка;

 • конкурсі ораторського мистецтва.

Протягом навчально-го року

Вчителі- предметники

Шкіль-на документація
7.

Продовжувати роботу щодо вивчення нормативної документації Міністерства освіти і науки України про хід виконання Закону «Про мови» та Державної програми розвитку і функціонування української мови

Протягом навчально-го року

Адміністрація

Шкіль-на документація
8.

Активізувати роботу щодо залучення учнів і вчителів до читання книг українською мовою

Протягом навчально-го року

Адміністрація, Вчителі- предметники

План
9.

Забезпечувати участь працівників у тематичних спецкурсах, форумах, чатах (за планом КВНЗ «ХАНО», управління освіти ), роботу в мережі Інтернет

Протягом навчально-го року

Адміністрація

Заявки
10

Здійснювати передплату періодичних друкованих видань «Освіта України», «Інформаційний збірник МОНМСУ»

Протягом навчально-го року


Адміністрація

Звіти про стан перед-плати


11.

Організовувати роботу з здібними та обдарованими учнями, залучати їх до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах, МАН

Протягом навчально-го року

Вчителі- предметники

Заявки , накази
12.

Залучати вчителів до участі у фахових конкурсах, виставках

Протягом навчально-го року

Адміністрація

Заявки

  1. 4.1.4. Спортивно – масова та фізкультурно-оздоровча робота:№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання,

№ справи, де зберігається1

Проводити відбіркові шкільні спортивні змагання

Протягом навчального року

Андрєєв О. В.
2

Організовувати участь учнів школи у спортивно-масових , фізкультурно – оздоровчих районних заходах, змаганнях, спартакіаді, Малих Олімпійських іграх

Протягом навчального року

Андрєєв О. В
3

Проводити ранкову гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі, фізичні хвилинки

Протягом навчального року

Учителі
4

Організовувати проведення шкільних спортивних свят, спортивних змагань на канікулах

Упродовж навчального року

Андрєєв О. В.,

Боєва А. О.,

Учителі початкових класів


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка