План роботи Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Харківської областіСторінка9/13
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.5 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
5. Виховний процес у школі
Виховна тема школи: Формування загальнолюдських цінностей, сприяння саморозвитку і самореалізації особистості.
Виховний процес здійснюється згідно з програмою „Основні орієнтири учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”. затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2012 р. № 1243

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Основні завдання:


 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, формування навичок здорового способу життя, громадянськості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатись здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.

 4. Організація навчально-виховного процесу на реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти.


З метою виконання :

Конституції України,

Законів України:


 • „Про загальну середню освіту”

 • „Про освіту”

 • „Про мови”

 • „Про фізичну культуру і спорт”

 • „Про охорону дитинства”

 • „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

 • „Про дорожній рух”

 • „Про пожежну безпеку”

 • „Про охорону праці”

 • „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІДу) та соціальний захист населення”


Програм в галузі освіти:

 • Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді

 • Державної програми „Репродуктивне здоров’я націй на 2006-2015 роки”

 • Програми боротьби із захворюваннями на туберкульоз дітей та підлітків

 • Програми профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом

 • Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 • Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010/2013 роки

 • Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки

 • Регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010/2015 роки.

У Законі України «Про освіту» , основних орієнтирах виховання учнів 1-11класів визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до подальшої освіти і трудової діяльності, із вільними політичними поглядами; на формування творчої особистості учня, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способі життя.

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань: • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

 • збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;

 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.

Підвищення результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє вдосконалення системи діючої виховної роботи, пошук нових систем виховання, запровадження розвиваючих технологій.

Таким чином, головним завданням виховної роботи в школі в 2013/2014 навчальному році необхідно визнати створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті .Напрями виховної роботи:

 • громадянське;

 • родинне;

 • військово-патріотичне

 • трудове;

 • художньо-естетичне;

 • моральне;

 • екологічне;

 • формування здорового способу життя;

 • превентивне та правове

 • сприяння творчому розвитку особистості

Виконання завдань шкільного самоврядування здійснюється завдяки роботі мігів:

 • інтелект

 • дозвілля

 • спортивний

 • волонтер

 • інформаційний


Очікувані результати:

 1. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.

 2. Покращення досягнень учнів.

 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.

 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.

 5. Підвищення результативності навчання та поглибленого вивчення предметів.

 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.

 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.

 8. Підвищення навчальної мотивації учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.

 9. Формування іміджу навчального закладу.


Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2013/2014 навчальному році:

- підвищення ефективності виховної роботи, завдяки активному впровадженню у виховний процес нових форм і методів роботи;

- актуалізація педагогічних зусиль на впровадження основних ідей, зазначених у «Основних орієнтирах виховання»;

- урізноманітнення виховного простору через впровадження нових ідей у сфері організації змістовного проведення вільного часу школярів;

- створення сприятливого середовища для особистісного зростання учнів, розвитку їх талантів, здібностей;

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

- формування духовного світу дитини засобами інтеграції всіх ланок розвивального процесу на основі виробленого досвіду як народної, так і наукової педагогіки;

- формування основ світогляду, цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця та ролі в природі і суспільстві;

- збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури.

- виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні надбання українських народних традицій.

- формування соціальної компетенції, забезпечення їх особистісного зростання на засадах удосконалення учнівського самоврядування;

- удосконалення роботи з батьківською громадськістю;

- формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти (перелік додається);

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей;

-організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.
Розподіл посадових обовязків у напрямку виховної роботи:

Заступник директора з НВР Кулик І.С.

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;

 • реалізацію системи виховної роботи;

 • відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять;

 • організацію роботи з профорієнтації учнів;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • роботу учнівського самоврядування; упровадження виховних моделей в учнівські колективи;

 • роботу МО класних керівників;

 • оформлення, ведення, перевірку шкільної документації класними керівниками;

 • роботу класних керівників, педагога-організатора, батьківського комітету;

 • профілактичну роботу з правового виховання;

 • роботу з залучення учнів у секції, гуртки;

 • організацію суспільно-корисної праці учнів, спортивно-масової, туристичної, етнографічної та краєзнавчої роботи;

 • методичну допомогу класним керівникам у складанні виховних планів роботи, узгоджує та організує виконання;

 • діяльність класних керівників з питання проведення позакласної роботи з учнями;

 • роботу з учнями девіантної поведінки, дітьми пільгової категорії;

 • соціальний захист учнів;

 • організацію роботи педагога-організатора;

 • діяльність класних керівників у канікулярний період;

 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

 • відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи;

 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;

 • звітність про стан і результативність виховної роботи в навчально-виховному комплексі.

Керує і контролює:

 • стан успішності учнів, відвідування ними уроків;

 • позаурочну роботу, діяльність вчителів, що її здійснюють;

 • випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;

 • якість проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

 • виконання правил ТБ під час виховних заходів;

 • роботу класних керівників з профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять без поважних причин;

 • рівень виховної роботи класних керівників гуртків;

 • стан роботи органів учнівського самоврядування;

 • координацію медичного обслуговування учнів і контроль за проходженням медоглядів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результативність виховної роботи класних керівників перед директором і педрадою;

 • про роботу над педагогічною темою.

Складає:

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;

 • графік чергування класів по школі;

 • графік здійснення суспільно- корисної діяльност;

 • плани проведення шкільних свят і виховних заходів;

 • графік роботи класних керівників під час канікул;

 • соціальний паспорт школи.

Користується правом:

 • представляти вчителів і учнів до нагород;

 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку школи;

 • захист прав та інтересів учнів.


Педагог-організатор Боєва а.о:

Організовує:

 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;

 • діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;

 • наочне оформлення навчально-виховного комплексу за тематикою роботи, яку проводить;

 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами в навчальному закладі, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з сімей, де склалися неблагополучні умови для виховання;

 • заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;

 • канікулярний відпочинок учнів;

 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

 • планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

 • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

 • самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи навчально-виховного комплексу і педагогічної діяльності;

 • участь в управлінні навчальним закладом в порядку, визначеному Статутом; участь у роботі педагогічної ради закладу;

 • захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 • підвищення своєї кваліфікації;

 • атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

 • надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами поведінки учнів навчально-виховного комплексу.

Відповідає за:

 • організацію роботи дитячої організацій та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами у об’єднаннях (1-4 класи), (5-8 класи), (9-11 кл.).

 • завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законодавством.

 • здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в навчальному закладі, в побуті, в громадських місцях.

 • Погоджує:

 • свою роботу з директором школи, заступником директора школи з НВР.


Про розподіл обов'язків між класними керівниками

за напрямками виховної роботи в 2013-2014 н.р.
У зв'язку з початком нового 2013/2014 н. р., на підставі Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, з метою найбільш повної реалізації річного плану виховної роботи на підставі наказу директора Балаклійської школи І-ІІІ ступенів від 31.08.2013 року «Про розподіл обов'язків між класними керівниками за напрямками виховної роботи в 2013/2014 н.р обов’язки за напрямками виховної роботи розподілені наступним чином:
- Організаційний напрямок – Кулик І.С.ЗДНВР

- Шкільне учнівське самоврядування – Боєва А.О., педагог-організатор;

- Дитяча громадська організація, Боєва А.О., педагог-організатор;

- Екологічний напрям -. Кулик І.С., учитель біології

- Громадянське виховання – Щербак В.В., вчитель іноземної мови, класний керівник 7-Б кл., Григоренко Т.В.,вчитель математики, кл.кер.11 кл.

- Сімейне виховання – Бебіна В.І., Лугова Л.А. класні керівники 4 кл. та 2-Б кл.

- Військово-патріотичне виховання – Андрєєв О.В., вчитель предмета «Захист Вітчизни»

- Трудове виховання – Овдієнко М.М., вчитель трудового навчання

- Художньо - естетичне виховання – Більдій В.А., вчитель музики,

- Моральне виховання – Пудова С.А., класний керівник 3 -Б кл., Боєва О.В.- вчитель іноземної мови. .

- Національне виховання –Висторобець Л.М., вчитель української мови та літератури, класний керівник 7-А кл.-

Глевська Т.І.-кл.кер.2-А кл.

- Формування основ здорового способу життя – Бондаренко Л.С., учитель основ здоров’я, кл. кер. 5кл.

- Превентивне та правове виховання – Лавренкова Т.М.- вчитель правознавства

- Сприяння творчому розвитку особистості – Єріна Г.Б., класний керівник 3-Акл., Татарнікова С.Р. вчитель іноземної мови

- Відповідальна за роботу шкільного музею – Оріщенко Л.В.., учитель історії, кл кер.8 кл.


5.1.1.Традиційні загальношкільні заходи

№ з/п

ЗАХОДИ

Учасники

(класи)


Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи, де зберігається

В Е Р Е С Е Н Ь

1

День знань:

- Свято „Перший дзвоник”

- Перший урок1-11

02.09.

2013


Педагог-організатор,

класні керівники,учні.батьки


2

Оформити інформаційний куточок до Дня знань
До 01.09.

2013


Боєва А.О.
3

Тиждень безпеки життєдіяльності

1-9

14.09. – 18.09.13.

Бондаренко Л.С.
4

Конкурс творчих робіт учнів, які присвячені 1026-річчю хрещення Київської Русі

1-9

06.09.13

Оріщенко Л.В.

класні керівники


5

Конкурс малюнків «Мирне небо – щасливе життя»

1-9

до 15.09.13

Бондаренко Л.С.
6

День партизанської слави:

- Виставка літератури,

- тематичні виховні

години,

- робота лекторської групи,1-11

22.09.

2013


Вчителі історії

класні керівники

7.

Конкурс малюнків до Міжнародного дня миру « Мир дітям землі »

2-8

19.09.

Бондаренко Л.С.Боєва А.О.
8

Заходи до Дня фізкультурника

5-11

11.09

Андрєєв О.В.

класні керівники


9.

Участь у районному етапі легкоатлетичної естафети

5-9

За графіком


Андрєєв О.В.

класні керівники


10.

Всеукраїнський день бібліотек

Бібліотечний урок «З чого бере початок книга»1 - 4

30.09.

2013


Михайлова І.В.ЖОВТЕНЬ
12

День людей похилого віку:

- благодійні акції на

території обслуговування

школи


-виховні години: « 10 заповідей людяності. Шануймо старість».

1-11

02.10.

2013


адміністрація,

класні керівники


13

День учителя:

- випуск привітань, малюнків; стіннівок;

- святковий концерт « Квіти тим, хто навчає»1-11

04.10.

2013


адміністрація,

класні керівники


14

День захисту тварин:

вікторина «Що ми знаємо про них ?»5-9

04.10.

2013


Вчитель біології
15

День українського козацтва:

- спортивні розваги «Козацькому роду нема переводу»;

- Робота лекторської групи « Як жили і воювали козаки»


1-11

14.10.

2013
Андрєєв О.В.,Боєва А.О.,класні керівники

Вчителі історії


16

Тиждень пам’яті

68-ої річниці визволення України від німецько- фашистських загарбників:

- Пересувна виставка:

(піонери-герої, Герої Радянського Союзу, жінки- Герої Радянського Союзу);

- тематичні виховні

години


- покладання квітів до

пам’ятника загиблим воїнам
1-11

22.10. -

25.10.


2013

адміністрація,

класні керівники


17

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на осінні канікули

1-11

11.10.

2013


класні керівники
ЛИСТОПАД

18

День української писемності та мови Нестора Літописця

КВК знавців української мови5-11

08.11.

2013


Овдієнко М.М.

Висторобець Л.М.


19.

Тиждень профілактики правопорушень:

- зустрічі з представниками правоохоронних органів

- тематичні виховні

години


1-1126.11.-

30.11.13класні керівники,

педагог-організатор,

ЗДНВР

20.

Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція «Пізнай свою країну»

5-11до 22.11.

2013


Боєва А.О.
21.

Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

5-11

до 29.11.

2013


Боєва А.О.
22.

День Свободи.

зустріч з органами місцевого самоврядування2-11

22.11.

2013


адміністрація,

класні керівники


23.

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

1-9

26.11.

2012


класні керівники
24.

Участь у районних змаганнях „Старти надій у рамках Спартакіади школярів
За графіком ВО

Андрєєв О.В.

класні керівники


25.

Конкурс малюнків «Ні – шкідливим звичкам» (1-4, 5-11 класи)

1-11

29.11

Педагог-організатор,Вчитель малювання
Г Р У Д Е Н Ь

26.

Відзначення Всесвітнього Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими:

- тематичні інформаційні хвилинки;

- зустріч з лікарем -інфекціоністом Комишан І.В.


5-11

02.12.

2013


ЗДНВР,педагог-організатор,

класні керівники27.

Відзначення Міжнародного дня інвалідів:

- благодійна акція „Діти-

дітям”;

- тематичні інформаційні хвилинки1-11

03.12.

2013


класні керівники

28.

День збройних сил України

- спортивні ігри, змагання1-11

06.12.

2013Андєєв О.В.

класні керівники


29.

Тиждень правової культури, присвячений Дню прав людини

( за окремим планом )
1-11

03.12.–

10.12.13


Лавренкова Т.М.,Оріщенко Л.В.

класні керівники


30.

Виставка зимових композицій « Збережем ялинку»

1-11

до 20.12.

2013


Класні керівники
31.

Акція « Допоможемо птахам взимку»

1-11

Протягом зими

Класні керівники, учні
32.

Свято Миколая « Святий Миколай в гості завітав»

1-8

19.12.

Боєва А.О.

класні керівники


33.

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на зимові канікули

1-9

27.12-28


адміністрація, класні керівники
34.

Новорічні ранки та вечори

1-11

26.12.-27.12

2013


адміністрація, класні керівники
С І Ч Е Н Ь

35.

Тематичні виховні заходи під час шкільних канікул (за окремим планом)

1-11

До 11.01.

2014


адміністрація, класні керівники
36.

конкурс малюнків: „Дитяча безпека взимку”1-7


Протя-гом місяця

Бондаренко Л.С.

класні керівники


37.

День Соборності України

- робота лекторської групи до Дня соборності України

-Інформаційні хвилинки на годинах спілкування


1-11

22.01.

2014

класні керівники

38.

День пам’яті героїв Крут

- Робота лекторської групи « На Аскольдовій могилі поховали їх…»

- Інформаційні хвилинки на годинах спілкування


1-11

29.01.

2014


Вчителі історії,

класні керівники


Л Ю Т И Й

39.

Святкові заходи до Дня Святого Валентина:вечір відпочинку «В серцях ми кохання несем»

9-11


14.02.

2014адміністрація,

класні керівники


40.

Заходи до дня виводу військ з Афганістану ( за окремим планом)

1-11

15.02.

2014
41.

День захисника Вітчизни

- військове багатоборство9-11

23.02.

2014


Андрєєв О.В.

класні керівники


Б Е Р Е З Е Н Ь

42.

Районний етап Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України»

5-11

01.03.

2014


Боєва А.О.
43.

Урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня 8 Березня

- випуск привітань,

- конкурси для різних вікових груп;

-святковий концерт

- виставка творчих робіт « Подарунок мамі»


1-11

07.03.

2014


адміністрація,

класні керівники


44.

Екологічний двомісячник (за окремим планом)

1-11

Березень-квітень

адміністрація,ккласні керівники
45.

Тиждень профорієнтації


5-9

17.03.-

21.03.


адміністрація,

класні керівники


46.

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на весняні канікули

1-9

21.03

класні керівники
К В І Т Е Н Ь

47.

Районний етап обласної виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай та люби свій край»

1-11

до 05.04.


Вчителі праці
48.

Відзначення Всесвітнього дня здоров”я

1-11

08.04.


Бондаренко Л.С.

Андрєєв О.В.


49.

Відзначення Дня довкілля

1-11

22.04.


Боєва А.О.

Класні керівники


50.

Відзначення Всесвітнього

дня Землі;1-11

24.04


класні керівники
51.

Відзначення річниці з дня Чорнобильської трагедії:

- Єдиний тематичний урок;

- випуск тематичних

малюнків


1-11

25.04.адміністрація,

класні керівники


Т Р А В Е Н Ь

52.

Святкові заходи до відзначеня 69 річниці з Дня Перемоги:

- Єдиний тематичний урок;

- святковий концерт „Через роки..»

- конкурс малюнків «Війна очима дітей»

-тематичні виставки

-робота шкільного музею;

-впорядкування території біля пам’ятника загиблим воїнам Балаклійщини


1-11

05.05.-09.05.

адміністрація,

класні керівники,педагог-організатор, учнівське самоврядування
53.

Відзначення Міжнародного дня сім’ї

1-11

17.05.


класні керівники
54.

Відзначення Дня Європи – Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу і розвитку

5-11

20.05.


класні керівники
55.

Свято „Останній дзвоник”

1-11

23.05.


адміністрація
56.

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на літні канікули

1-11

27.05.-28.05.13


класні керівники
Ч Е Р В Е Н Ь

57.

Міжнародний день захисту дітей:

 • святкова програма «Ми всі родом з дитинства»

 • відкритя пришкільних оздоровчих таборів

1-10

01.06.


адміністрація
С Е Р П Е Н Ь

58.

Відзначення Дня Державного Прапора

 • тематична виставка в бібліотеці

1-1123.08.


Михайлова І.В.

59.

Відзначення 23 річниці Незалежності України

- тематичні виставки1-11

24.08.

Протя-гом року

ПРОТЯГОМ РОКУ

60.

Вшанування знаменних і ювілейних дат:

1-11

Протя-гом року

Адміністрація,класні керівники1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка