План роботи бібілотеки на 2013-2014 рік І. Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки Задачі шкільної бібліотекиСторінка1/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4
ПЛАН РОБОТИ БІБІЛОТЕКИ НА 2013-2014 РІК
І. Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

Задачі шкільної бібліотеки

 1. У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

 2. Основні завдання:

 3. Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

 4. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

 5. Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.

 6. Регламентування роботи відповідно до державних документів про бібліотечну справу в Україні.

 7. Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства українською мовою.

 8. Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.

 9. Ориєнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.

 10. Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

 11. Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

 12. Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

 13. Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

 14. Допомога педагогічному колективу в роботі з обдарованими дітьми.

 15. Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

 16. Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

 17. Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

 18. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

 19. Пропаганда культури світу і ненасильства в інтересах дітей.

 20. Пропаганда здорового способу життя.

 21. Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

 22. Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

 23. Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

 24. Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.

 25. Здійснення компютерної каталогізації підручників.

 26. Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.

 27. Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.

Напрямки діяльності бібліотеки

 1. Робота з учнями.

 2. Уроки культури читання.

 3. Бібліографічні огляди.

 4. Інформаційні ті інші огляди літератури.

 5. Доповіді про навички роботи з книгою.

 6. Предметні тижні.

 7. Підтримка загальношкільних заходів.

II Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня

1. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачамиз/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Організація екскурсій для учнів 1-х та 5-х класів, знайомство з фондом.

вересень

бібліотекар, кл.керівники
2.

Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

вересень

бібліотекар
3.

Під час переєрестрації читачів виявитти їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про правила користування бібліотекою.

вересень

бібліотекар
4.

Проаналізувати попит на літературу програмних творів.

І семестр

бібліотекар
5.

Виділити окрему групу учнів зі слабкою технікою читання (1-4 класи).

вересень-жовтень

бібліотекар,

кл.керівники
6.

Інвентарізація фонду підручників на 10.06.2014

червень

бібліотекар


з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

7.

Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури.

протягом року

бібліотекар
8.

Проведення бесід про прочитану книгу: „Від читання книг –до читання медіатекстів”

протягом року

бібліотекар
9.

Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць

протягом року

бібліотекар
10.

Правила спілкування з книгою. Гігієна читання

протягом року

бібліотекар
11.

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:

1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки;

а) випуск інформаційних списків;

б) інформація про надходження нових підручників,програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури.

протягом року

бібліотекар

з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

12.

Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

- перспективне замовлення підручників спільно з методистом МЦ;

- організація видачі та прийому підручників;

- робота з ліквідації заборгованості підручників;

- проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників

протягом року
серпень-вересень

травень-червень

протягом року


бібліотекар

методист МЦ
бібліотекар
бібліотекар
кл.керівники
13.

Проведення разом з учителями масових заходів щодо популяризації книги та читання

протягом року

бібліотекар

вчителі
14.

Проведення разом з учителями занять щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань (окремий план)

протягом року

бібліотекар

вчителі

з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

15.

Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

протягом року

бібліотекар

вчителі
16.

Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію України, історію рідного краю

протягом року

бібліотекар

вчителі


2. Інформаційно-бібліографічна робота

з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Ознайомлення учнів 1-х класів з бібліотекою

лютий

бібліотекарТема 1. Перше відвідування бібліотеки. Подорож бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар».

лютий

бібліотекарТема 2. Основні правила користування бібліотекою. Як самому записатися до бібліотеки. Як самому вибрати книгу.

лютий

бібліотекарТема 3. Основні правила і вміння поводження з книгою. Формування у дітей дбайливого ставлення до книги. Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з книгою.

Навчання вмінню обгорнути книгу, простішому ремонту книг. 1-2 класи.

лютий

бібліотекарз/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
Тема 4. Знайомство з бібліотекою. Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальний зал». Розміщення книг на полицях, самостійний вибір книг. 2 класи.

березень

2 класи

бібліотекарТема 5. Структура книги. Хто і як створює книги. З чого складається книга. Обкладинка. Палітурка і таке інше.

Оздоблення книги. 2 класи

березень

2 класи


бібліотекарТема 6. Газети та журнали. Поняття про газету і журнал. Стаття, замітка, журналіст, кореспондент, редактор.

березень

3 класи

бібліотекарТема 7. Структура книги. Поглиблення знань про структуру книги (титульна сторінка, зміст, передмова, післямова).

Мета: формування навичок самостійної роботи з книгою, підготовка учнів до свідомого

березень

2-3 класи

бібліотекар
з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
вибору книг.

Тема 8. Вибір книг у бібліотеці. Перше знайомство з каталогом. Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці. Коли потрібно до нього звертатись. Титульна сторінка і каталожна картка, їхній взаємозвязок. Шифр книги.

березень

2 класи

бібліотекарТема 9. Твої перші енциклопедії, словники, довідники. Уявлення про словник, довідник, енциклопедію. Структура довідникової літератури: алфавітне розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні покажчики.

березень

6 класи

бібліотекарТема 10. Похвала книзі. Залучити дітей до читання, розповісти про роль книги в житті суспільства і формуванні визначних людей, дбайливому ставленні до книги.

лютий

бібліотекарз/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
Тема 11. Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник. Використання знань про структуру книги під

березень


бібліотекарчас вибору книги, роботи з нею.

Тема 12. Вибір книг у бібліотеці. Бібліотечний каталог, картотека, бібліографічні покажчики, тематичні списки літератури. Титульна сторінка книги і

квітень

9 класи

бібліотекаркаталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у каталозі і книг на полиці.

Тема 13. Записи про прочитане. Щоденник читання, відгуків. Навчання правил ведення щоденника читання і написання відгуку на книгу. Відгук – усвідомлена думка о книзі.

березень

6 -8класи

бібліотекарз/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
Тема 14. Довідниково-бібліографічний апарат бібліотеки: структура, призначення. Алфавітний і системний каталоги. Алфавітно-предметний покажчик. Довідкова література. Енциклопедії: універсальна (Велика Радянська енциклопедія), галузеві. Пошук літератури за допомогою систематичного каталогу.

березень

9-11 класи

бібліотекарТема 15. Інформаційний пошук літератури для реферату. Вміти самостійно вести інформаційний пошук літератури для реферату,

березень

9-10 класи

бібліотекарзнати методи інформаційного пошуку. Чітко знати структуру реферату і вміти грамотно його оформляти.


2.

Оновити наочність із культури читання, правил користування книгою, каталогами, картотеками:

протягом року

бібліотекар
з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
а) „Радимо читати”;

5-9 класи

бібліотекарб) Стенд „Вам, юні читачі”

2-4 класи3.

Вивішувати інформаційні вісники

Нові підручники”Новини літератури”

протягом року

бібліотекар
4.

Оновити тематичні полиці:

а) „Куточок правознавства”;

протягом року

бібліотекарб) „Ні” насильству над дітьми”;

в) „Радимо прочитати”;

г) „Письменники Вінниччини”;

д) „Творчі роботи наших учнів”;
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка