План роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної радиСторінка2/12
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

В ході реалізації виховної роботи ЧРЦДЮТ керується Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р №1243., Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 «Про схвалення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Тема виховної роботи над якою працював Центр у 2013/2014 н. р.: «Використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності».

Головною метою виховної роботи протягом навчального року було: Формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

Система виховної роботи ЧРЦДЮТ у 2013/2014 н. р. була спрямована на реалізацію основних завдань:


1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

5. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

6. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

7. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

8. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

9. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

10.Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

11. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

12. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

13. Створення умов для розвитку:

- життєтворчості як здатності забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

- педагогічної культури керівників гуртків, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

- педагогічного захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

- самореалізації людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

У 2013/2014 н. р. виховна робота в гуртках Центру була спланована та здійснена за тематичними періодами:Вересень: місячник вивчення нормативно-правової бази з питань організації виховної роботи в ПНЗ

Жовтень : місячник морально-правового виховання з метою посилення в підлітків усвідомлення себе господарями рідного краю; формування організаційних навичок, вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами і бажаннями інших людей

Листопад: місячник патріотичного виховання з метою формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави; виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України; формування поваги до Конституції України, державної символіки, формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу; формування соціальної активності

Грудень: місячник профорієнтаційного виховання з метою формування у вихованців потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху та спонукання учнівської молоді до глибшого ознайомлення з творчістю митців та науковців

Січень: місячник профілактики правопорушень та злочинності серед дітей та підлітків з метою виховання активної громадської позиції, виховання правової свідомості; виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності; розвитку почуття милосердя та співпереживання

Лютий: місячник культури здорового способу життя з метою виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я, набуття знань і досвіду, що сприяє коригуванню ставлення людини до безпеки; сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості

Березень: місячник ціннісного ставлення до світового та народного мистецтва збереження і продовження українських культурно-історичних традицій; виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії; розвитку пізнавальної активності до історії свого народу, сім’ї, країни

Квітень: місячник екологічного виховання з метою виховання в учнівської молоді почуття єдності з природою, відповідальності за її збереження, відчуття краси природи, її неповторності; залучення вихованців до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища; організація екологічної діяльності

Травень: місячник громадянського виховання з метою активізувати усвідомлення учнями себе як частини соціуму; виховання правової культури особистості; формування й розвиток духовно моральних і загально людських цінностей

У рамках вищезазначених тематичних періодів та з метою виконання поставлених завдань основна кількість заходів були проведені своєчасно, з використанням цікавих як традиційних так і нетрадиційних форм та методів організації виховного простору, про що керівники гуртків звітували щомісяця на нараді керівників гуртків.

У рамках Місячника вивчення нормативно-правової бази з питань організації виховної роботи в ПНЗ педагогічні працівники були ознайомлені з Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 «Про схвалення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», з інструктивно-методичними листами МОНМСУ про особливості організації 2013/2014 навчального року, іншою науково-методичною літературою щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу упродовж 2013/2014 навчального року. Більш детально керівники гуртків ознайомились з Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р №1243.

Під час осінніх, зимових та весняних канікул виховна робота здійснювалась за окремими планами.

Адміністрацією Центру було відвідано 10 відкритих виховних заходів.

Аналізуючи проведені заходи необхідно звернути увагу на рівень їх проведення, та недостатність знань та практичних навиків деяких керівників гуртків у підготовці, організації та проведенні відкритих виховних заходів. Необхідно акцентувати питання складання та написання сценарних планів, добірки музичного та наочного матеріалу, налагодження партнерських відносин з місцевими громадськими організаціями для проведення заходів, залучення батьків вихованців для активної співпраці та участі у житті гуртків та Центру. З метою завчасного інформування та більш детальної підготовки виховних заходів скласти та ознайомити керівників гуртків з графіком проведення відкритих виховних заходів в гуртках Центру на 2014/2015 н. р. ДОДАТОК


Спільна робота керівників гуртків ЧРЦДЮТ

та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2013/2014 н. р.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із змінами), розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21 квітня 2010 року

№ 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках» було здійснено організацію спільної роботи керівників гуртків ЧРЦДЮТ та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку а також підготовку до роботи на період літніх канікул:

- заплановано та здійснено роботу гуртків у пришкільних оздоровчих таборах з денним перебуванням;

- заплановано та проведено організаційно-масову роботу на базі КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий заклад «Орлятко».
У період літніх канікул керівниками гуртків в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням на базі шкіл району та КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий заклад «Орлятко» було проведено 22 гурткових заняття та 16 тематичних культурно-виховних заходів (конкурсів, вікторин, театральних, арт-терапевтичних, концертних дійств), спрямованих на виховання в дітях почуття патріотизму, соціальної відповідальності, загальнолюдських цінностей на формування навиків збереження власного психологічного здоров’я:

Червень.


 • Квест «Острів скарбів», фото сесія «Образи природи», Разумова Н. М., керівник танцювального гуртка. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Дзвіночок» на базі Базаліївської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Творча майстерня «Сучасні тенденції літнього сезону 2014», майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, гурткова робота, Бєлєвцева М. Б., керівник гуртка «Конструювання та моделювання одягу». Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Мальва» на базі Малинівської гімназії.

 • Танцювальний марафон, участь в урочистому відкритті та закритті табору, Єфросиніна А. А., керівник хореографічного гуртка.

Проведення гурткових занять з дітьми, Бєлєвцева М. Б., керівник

гуртка «Конструювання та моделювання одягу», «М’яка іграшка»,

Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Райдуга» на базі

Малинівської ЗОШ І-ІІІ ст. • Участь в урочистому відкритті та закритті табору оздоровлення та відпочинку, день Нептуна, Пономарьова Р. М., керівник гуртка «Театральний».

Виставка образотворчого мистецтва, фото сесія «Обличчя літа», фоторепортаж конкурсу «Міс Фортуна» (сертифікат на участь у фото сесії ),

Ліхошерст Є.П., керівник гуртка «Технічний дизайн».

Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Фортуна» на базі

Чкаловського НВК • Участь в урочистому відкритті та закритті табору оздоровлення та відпочинку, Єфросиніна А. А., керівник хореографічного гуртка.

Проведення гурткових занять з дітьми, Філатова Н.А., керівник гуртка «Театр мініатюр».Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням на базі Новопокровського НВК

Липень. КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий заклад «Орлятко»:

 • 02. 07.2014 у 18.00 –Участь в урочистому відкритті табору оздоровлення та відпочинку, Самойленко Т.Р., керівник гуртка бального спортивного танцю «Вдохновение»; Кузнецова Т.А., керівник гуртка сучасного танцю «Юсалия».

 • 03.07. 2014 у 10.30Психологічний практикум з елементами арт- та ігротерапії (молодші підлітки 9-13 р.), Шляхта Е. С., практичний психолог, Шарко В. І., соціальний педагог.

 • 05.07.2014 у 10.30 – Акторська майстерня (9-13р.), Пономарьова Р. М., керівник гуртка «Театральний». АртФотосеія «Галерея образів», Ліхошерст Є.П., керівник гуртка «Технічний дизайн».

 • 09.07.2014 у 17.00 – Ігрова розважальна програма «Включи свое солнце» для юних лідерів – учасників органів дитячого самоврядування. Даценко І. В., культорганізатор, Філатова Н.А., керівник гуртка «Театр мініатюр».


Організаційно-масова робота (робота художньо-естетичного відділу)

Організаційно-масова робота Центру у 2013/2014 навчальному році була направлена на розвиток особистості дитини, її творчого потенціалу, задоволення пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, що несе в собі виховний заряд. Особлива увага приділялась створенню атмосфери дружби, взаєморозуміння, доброзичливості між учасниками, сприянню самовдосконалення і самоствердження особистості. Основні зусилля художньо-естетичного відділу Центру були направлені на вирішення завдань організаційно-масової роботи: • Підтримка талановитих дітей в сфері художньої творчості, створення умов для становлення таланту обдарованих дітей. 

 • Розвиток творчих здібностей дітей,  підвищення рівня виконавської майстерності з художньо-естетичного напряму.

 • Надання допомоги дітям у вирішенні завдань соціальної та психологічної профілактики негативних явищ, широко розповсюджених сьогодні через духовно-моральну кризу в суспільстві

Протягом 2013/2014 навчального року в ЧРЦДЮТ були організовані та проведені традиційні масові заходи: презентації гуртків, творчі зустрічі для вихованців Центру, новорічні заходи в кожному гуртку, вистави, семінари та святкові концерти, участь вихованців у шкільних, сільських заходах за місцем проживання тощо.

Важливу роль у вирішенні питань формування необхідного адаптаційного потенціалу у дитини, створення відповідних умов мінімізації негативних впливів соціуму на особистість в учнівському середовищі відіграють заходи, спрямовані на поліпшення фізичного, психічного та емоційного стану.Протягом начального року для реалізації цього питання у закладі було проведено:

 • Фото проект «Галерея образів» (розкриття латентних ролей, подолання агресії);

 • Творча зустріч учасників новорічної вистави «Сон в новорічну ніч» (виховання доброзичливого відношення до колег, заохочення,вміння аналізувати, критикувати під час колективного відео перегляду та обговорення)

 • Зйомка відео - сюжетів до рубрики «По-таланту і успіх» про талановитих гуртківців Центру (підвищення творчої самооцінки та почуття соціальної значимості, розвиток вміння вести дружню бесіду)

 • Тематична ігрова програма «Включи свое солнце» для юних лідерів – учасників органів дитячого самоврядування (розвиток креативного мислення, соціальної активності)

 • Організація майстер-класів художньо-естетичного напрямку (декоративний розпис, моделювання власного стилю, нестандартні техніки образотворчого мистецтва, елементи сучасних танців, танцювальна терапія, контактна імпровізація)

У 2013/2014 навчальному році художньо-естетичним відділом проведено роботу щодо якісної підготовки і проведенню традиційних районних масових заходів.

 • Урочисте відкриття традиційної наради вчителів району (РБК) – серпень 2013

 • Святковий концерт до Дня рятівника – вересень 2013

 • Відбір-кастинг у творчу групу «Стимул» (школи району) – вересень – жовтень 2013 р.

 • Святковий концерт до Дня працівника освіти – жовтень 2013

 • Урочиста частина відкриття районних малих олімпійських ігор (ДЮСШ) – листопад 2013 р.

 • Районний семінар –практикум для лідерів учнівського самоврядування «NEW– формат» за темою «Учнівське самоврядування - «за» та «проти»» - жовтень 2013 р.

 • Семінар-практикум для лідерів учнівського самоврядування «NEW– формат» за темою «Ораторське мистецтво – запорука успішного лідеру», (РБК) – грудень 2013 р.

 • Урочиста частина закриття районних малих олімпійських ігор (ДЮСШ)-грудень 2013 р.

 • Районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2013/2014 н. р. (РБК) – грудень 2013

 • Новорічна вистава «Сон у Новорічну ніч» та розважальна програма біля ялинки для дітей пільгового контингенту, обдарованих дітей району та дітей працівників ЦРЛ (РБК) – грудень 2013 р.

 • Районні інтелектуальні ігри для старшокласників (РБК)– лютий 2014 р.

 • Інтерактивний семінар-практикум для лідерів учнівського самоврядування «NEW– формат» за темою «Територія здоров’я», (фітнес-клуб «NON stop») – лютий 2014 р.

 • Відбір-кастинг обдарованих дітей району, які мають вокальні здібності – березень 2014 р.

 • І районний фестиваль соціальних роликів «Маленькие истории с большим смыслом» - квітень 2014 р.

 • Відео зйомка музичного кліпу на пісню «Країна дитячих мрій» з обдарованими дітьми району, учасників вокальної групи «Фламінго» - травень 2014 р.

 • Обласний семінар для директорів позашкільних навчальних закладів Харківської області – травень 2014 р.

Протягом року було проведено 16 заходів районного рівня. Масові заходи було здійснено за рахунок власних ресурсів Центру (написання сценаріїв, музичне оформлення, запис плюсових фонограм для прологу та фіналів, організація перформенсів, оформлення сцени, виготовлення декорацій та реквізиту, пошиття костюмів, підготовка ведучих тощо).

У порівнянні з минулим роком кількість масових заходів, проведених Центром, збільшилась лише на 2 заходи (2012/2013 н. р. – 14 заходів), проте особливо приємно відмітити, що кількість дітей, які були задіяні в організації та проведенні цих заходів значно збільшилась. У 2012/2013 н. р. - 658 дітей, у 2013/2014 н. р. в організації та проведенні районних масових заходів було задіяно 827 дітей (вихованці Центру та творчої групи «Стимул», учні шкіл району). Всі заходи пройшли на високому організаційно-методичному рівні завдяки чітко спланованої роботи адміністрації Центру, активної напруженої діяльності педагогічного колективу. Даний кількісний аналіз свідчить про більшу зацікавленість роботою позашкільного навчального закладу з боку вихованців гуртків Центру, їх батьків, учнів та вчителів навчальних закладів району.

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що іміджева політика Центру дає певні результати. Проведення потужної рекламної та PR-кампанії Центру та його гуртків різними сучасними засобами, впровадження у виховний процес закладу системи заходів щодо формування зовнішнього, внутрішнього та партнерського іміджу педагогів та вихованців, організація роботи щодо постійного висвітлення інформації про діяльність Центру у СМІ значно підвищили авторитет закладу в районі, а також розвили почуття гордості за приналежність до Центру у всіх учасників навчально-виховного процесу.

Важливе місце у виховному процесі посідають питання участі вихованців ЧРЦДЮТ в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах:

Обласні та районні:


 • Обласний тур Всеукраїнського конкурсу есе «Я-европеєць»: гурток «Лідер –запорука успіху» (кер. Філатова Н. А.)- 1 робота- (жовтень 2013).

 • Обласна виставка дитячих малюнків «Наша мрія – вода чиста, земля красива»

Обласний Палац ДЮТ м. Харків: гурток «Аплікація соломкою» (кер. Степанова Л.

П. ) -3 роботи; гурток «Ляльковий театр» (кер. Даценко І. В.) – 1 робота; гурток

«Лідерство-запорука успіху» (кер. Філатова Н. А.) – 1 робота, Пахомова Анастасія

нагороджена грамотою за активну участь - (жовтень 2013 р.)


 • Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»: гурток «Аплікація соломкою» (кер. Степанова Л. П. ) -2 роботи; гурток «Конструювання та моделювання одягу» (кер. Бєлєвцева М. Б.) – 4 роботи. Переможці: Кулясова Анастасія – ІІ місце, Шульга Дмитро – ІІ місце - (листопад 2013 р.)

 • Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання: гурток «Конструювання та моделювання одягу» (кер. Бєлєвцева М. Б.) – 2 роботи - (листопад 2013 р.)

 • Обласна новорічна різдвяна виставка «Новорічна композиція»: гурток

«Конструювання та моделювання одягу» (кер. Бєлєвцева М. Б.) – 2 роботи –

(грудень-січень 2014) • Обласний етап Всеукраїнського конкурсу народної іграшки: гурток «Аплікація

соломкою» (кер.Степанова Л.П.) – 3 роботи. Орехов А. нагороджен грамотой за

активну участь – (лютий 2014)

 • Обласна фотовиставка «Територія пригод-2014»: гурток «Юний фотоаматор» (кер.

Бойко К.С.) - 6 робіт – (лютий 2014)

 • І-й (заочний) відбірковий етап обласного фестивалю дитячої художньої творчості

«Таланти ІІІ тисячоліття» (хореографія, вокал): хореографічний колектив «Юсалія»

(кер. Кузнєцова Т.А.); колектив спортивного бального танцю «Вдохновение» (кер.

Самойленко Т.Р.);творча група «Стимул» ( кер. Курукіна Т.І., Чехачова Л.М.),

Чернова А. пройшла у ІІ тур. – (лютий-березень 2014)


 • Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»: гурток «Конструювання та

моделювання одягу» (кер. ПаршенковаЛ.В.) –2 роботи; гурток «Аплікація

соломкою» (кер.Степанова Л.П.) – 2 роботи; гурток «Конструювання та

моделювання одягу» (кер. Бєлєвцева М.Б.) –3 роботи; гурток «Моделюванняіграшок-сувенірів» (кер. Бєлєвцева М.Б.) –1 робота. Кулясова Анастасія

нагороджена грамотою за участь – (квітень 2014)

 • Обласний етап ІІІ Міжнародного українсько-литовського конкурсу плакатів, малюнків та фотографій «Дружать діти на планеті»:гурток «Юний фотоаматор» (кер. Бойко К.С.) - 1робота; гурток «Технічний дизайн» (кер. Лихошерст Є.П.)-1 робота; гурток «Конструювання та моделювання одягу» (кер. Бєлєвцева М.Б.)-1 робота. Переможці: Рєзнік Юлія - І місце; Шульга Д.- ІІІ місце – (березень 2014).

 • І-й відбірковий етап обласного фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво): гурток «Конструювання та моделювання одягу», гурток «Моделювання іграшок-сувенірів» (кер. Бєлєвцева М.Б.) – 6 робіт; гурток «Конструювання та моделювання одягу» (кер. ПаршенковаЛ.В.) – 4 роботи. Колективи нагороджені грамотами за участь. (березень-квітень 2014).

 • Щорічна традиційна виставка народного мистецтва та художніх промислів «Барви Слобожанщини» (заочний тур): гурток «Конструювання та моделювання одягу»(кер. Бєлєвцева М.Б.) –3 роботи; гурток «Конструювання та моделювання одягу» (кер. ПаршенковаЛ.В.) – 2 роботи. Переможці: Шульга Д., Кулясова А., ХорунжаК.- І місце,кол. работа: Чепенко Г., Москаленко Е., Редько В. - ІІ місце,

кол. работа: Кислинська К., Мінченко Д., Карпусь К. - ІІІ місце – (березень 2014)

 • ІІ-й етап обласного фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (хореографія, вокал): творча група «Стимул» (кер. Курукіна Т.І., Чехачова Л.М.). Переможець: Чернова А. - ІІІ місце у номінації - вокал, хореографічний колектив «Юсалія» нагороджений грамотою за активну участь – (травень 2014).

 • І-ий районний фестиваль соціальних роликів «Маленькие истории с большим смыслом», творча група «Стимул», керівники Чехачова Л.М., Курукіна Т.І., Яськов С.А. – гран-прі фестивалю (соціальний ролик «Папа»);

Театр мініатюр «Флеш», керівник Філатова Н.А. (соціальний ролик «Слова имеют острые углы»); Гурток технічного дизайну, керівник Лихошерст Є.П., театральний гурток «Індиго», керівник Пономарьова Р.М. (соціальний ролик «Мир, в котором мы живем»); - переможці з трьох номінацій.
Всеукраїнські та Міжнародні


 • Всеукраїнський конкурс спортивного бального танцю «Кубок Харькова-2014», колектив спортивного бального танцю «Вдохновение» (кер. Самойленко Т. Р.). Переможці: Чепенко Г., Борисовська П., Даценко П. - І місце, Карпеліна М. –

ІІ місце – (лютий 2014)


 • ІІІ-й Міжнародній фестиваль танцю «Мегаполіс», естрадний балет «Юсалія» (кер. Кузнєцова Т. А.) - Золоті призери – (березень 2014)
 • Міжнародні спортивні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях, гурток «Оператори колективної радіостанції» (кер. Бунаков О. І.)
 • ІІІ Міжнародний українсько-литовський конкурс плакатів, малюнків та фотографій «Дружать діти на планеті», гурток «Технічний дизайн» (кер. Лихошерст Є.П.)- Рєзник Ю., 1 робота у номінації –фотографія – (травень 2014).
 • Гала – концерт Міжнародного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІI тисячоліття»: Чернова А., творча група «Стимул» (кер. Курукіна Т.І., Чехачова Л.М.) - (червень 2014).

Педагоги Центру протягом року- брали участь в районних та обласних заходах:

1. Виступи на районних нарадах заступників директорів з виховноїроботи.

2. Районний семінар–практикум для лідерів районного самоврядування «New-формат» за темою: «Учнівське самоврядування – «за» та «проти»» - жовтень 2013 року.

3. Участь лідерів учнівського самоврядування та їх кураторів у Міжнародному проекті «Щасливе дитинство» - жовтень 2013 року.

4. Конференція обласної ради старшокласників, яка присвячена Дню прав людини на базі КЗ «Обласний Палац ДЮТ» м.Харків, куратор учнівського районного самоврядування «NEW – формат»Даценко І. В., лідер районної ради Борзиленко Анжела(грудень 2013 року)

5. Обласні науково-методичний семінари для лідерів учнівського самоврядування та координаторів районних (міських) дитячих організацій (Даценко І. В. - культорганізатор ЧРЦДЮТ, Філатова Н. А. – керівник гуртка «Лідерство – запорука успіху», вихованці гуртків ЧРЦДЮТ – Борзиленко Анжела, Любченко Софія) – кожна субота місяця протягом жовтня-грудня. (КЗ «Харківський обласний ПБДЮТ»)

6. Районний семінар – практикум для лідерів районного самоврядування «New-формат» за темою: «Ораторське мистецтво – запорука успішного лідера» - грудень 2013 року.

7. Обласний семінар для директорів позашкільних навчальних закладів Харківської області (проведення майстер-класів: Храмцова О.І.-методист; Курукіна Т.І. – завідувач

художньо-естетичного відділу; Даценко І.В. - культорганізатор; Лихошерст Є.П., Кузнєцова Т.А.- керівники гуртків)– травень 2014 (Відділ освіти ЧРДА).

8. Обласній семінар-практикум для методистів та культорганізаторів за темою: «Організація гурткової роботи в оздоровчих таборах» (Курукіна Т.І. – завідувач

художньо-естетичного відділу) – червень 2014, КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»,(еколого - натуралістичний відділ).

9. Районний семінар для методистів та заступників директорів з НВР

(Храмцова О.І.- методист, Даценко І.В.-культорганізатор) – червень 2014 (Відділ освіти ЧРДА).

У 2013/2014 н. р. робота Центру була спрямована на формування сучасного іміджу закладу, втілення інноваційних форм та методів гурткової роботи, що надають якісні знання, вміння та навички своїм вихованцям, та шляхом оптимального для закладу планування (не перенасиченого, дозованого, підкріпленого наявними ресурсами) створює сприятливі умови для досягнення дітьми високих результатів (проект «Імідж»).

Якісно працюючи в режимі часткової мобілізації, активної напруженої діяльності всього колективу в умовах підготовки та проведення великих районних масових заходів ми більш уваги стали приділяти розподілу професійних обов’язок керівників гуртків, їх ініціативності та надання можливості самостійного прояву творчого потенціалу кожного. Внаслідок цього, рівень проведення заходів та гурткових занять підвищився, що сказалося на якості художніх номерів, виробів декоративно-прикладного мистецтва та позитивно вплило на результативність участі вихованців в обласних і міжнародних конкурсах.


Аналіз роботи практичного психолога та соціального педагога

за 2013/2014 навчальний рік

Фундаментом роботи практичного психолога та соціального педагога є «Положення про психологічну службу системи освіти України», наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу в системі освіти України», «Методичних рекомендацій по плануванню роботи психологічної служби в системі освіти» та інших нормативних документів з цього питання.

Практичний психолог та соціальний педагог закладу здійснювали свою роботу за такими напрямками:

- психодіагностична робота;

- консультаційна робота;

- групова розвивальна робота;

- психологічна та соціально-педагогічна просвіта;

- організаційно-методична робота.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка