План роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної радиСторінка7/12
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


План роботи з молодими педагогами ЧРЦДЮТ на 2014/2015 н. р.


з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Анкетування для виявлення запитів молодого спеціаліста на початок початку та в кінці навчального року

Вересень

ТравеньКурукіна Т. І.
2

Скласти план проведення консультацій з молодими керівниками ЧРЦДЮТ адміністрацією закладу. ДОДАТОК

вересень

Храмцова О. І.
3

Видати наказ про організацію роботи з молодими педагогами

вересень

Храмцова О. І.
4

Надати допомогу молодим педагогам та їх наставникам у складанні планів роботи на 2014/2015 навчальний рік

вересень

Храмцова О. І.
5

Оформити папку „На допомогу молодим педагогам”, де зосередити такі матеріали:

- «Стратегія розвитку гуртка» (методичні рекомендації щодо ефективного планування роботи гуртка на навчальний рік засобом «Проектної лінійки»)

- зразки планів виховної роботи з вихованцями;

- зразки планів-конспектів занять;

- вимоги і рекомендації до підготовки та проведення занять;

- наявна методична та наукова література з питань організації навчально-виховного процесу. Інші наявні в школі матеріаливересень

Храмцова О. І.
6

Залучити молодих педагогів до участі в освітньому проекті «ОбовсемКа»

Протягом року

Курукіна Т. І.
7

Опрацювати з молодими педагогами методичної літератури та методичних рекомендацій, наявних в методичному кабінеті

Вересень-жовтень

Храмцова О. І.
8

Провести з молодими педагогами систему тренінгових занять:

-„Стилі та моделі педагогічного спілкування”;

- „Як виховати особистість?”;

- „Як визначити навчальні цілі?”Протягом

І семеструШляхта Е. С.

Храмцова О. І.


9

Ознайомити молодих педагогів з досвідом роботи керівника гуртка «Основи самоврядування Даценко І. В.

листопад

Даценко І. В.
10

Забезпечити проведення спільних виховних заходів наставників та молодих педагогів.

Протягом року

(за окремим графіком)Даценко І. В.
11

Залучити молодих педагогів до підготовці та участі в районних масових заходах

Протягом року

Курукіна Т. І.
12

Забезпечити взаємовідвідування занять молодих педагогів та наставників

І семестр

Храмцова О. І.
13

Забезпечити участь молодих педагогів у роботі Школи педагогічної майстерності

Жовтень

Січень


Березень

Храмцова О. І.
14

Провести місячник молодих педагогів-позашкільників. В рамках місячника організувати проведення відкритих занять гуртків та виховних заходів у молодих педагогів, провести їх аналіз та обговорення.

травень

Члени методичної ради

План самоосвітньої діяльності молодого керівника гуртка ЧРЦДЮТ

на 2014/2015 навчальний рік


з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Ознайомлення з документами Міністерства освіти і науки України, що стосуються діяльності роботи вчителя, ознайомлення з Статутом школи, правилами трудового розпорядку, санітарно-гігієнічним режимом, правилами техніки безпеки, з посадовими обов’язками, навантаженням, виділення особливостей роботи з вихованцями різного віку

вересень2

Аналіз змісту навчальних програм, вимог до оформлення навчальних програм, оцінювання знань і вмінь вихованців, вивчення пояснювальних записок до програм

вересень3

Здійснення календарного планування, підготовка планів-конспектів занять гуртків, оформлення необхідних наочних посібників, роздаткового матеріалу

вересень4

Складання індивідуального плану роботи з обраної теми самоосвіти та науково-методичної теми

вересень5

Опанування навичок ведення необхідної документації (портфоліо керівника гуртка, списки вихованців, планування виховної роботи, ведення журналу планування та обліку гурткової роботи

Вересень-жовтень6

Робота по підвищенню свого науково-методичного рівня:

 • вибір індивідуальної науково-методичної теми;

 • опрацювання науково-методичної літератури, психолого-педагогічної літератури, довідкової літератури;

 • участь у роботі педагогічної ради, МО, творчій групі;

 • участь у роботі школи педагогічної майстерності.

Протягом року7

Спільна з наставником підготовка та проведення занять гуртків та виховних заходів з наступним їх обговоренням.

2 рази на місяць

Наставники

Молоді педагоги


8

Взаємовідвідування занять гуртків та виховних заходів

Протягом року9

Визначення найбільш типових труднощів у забезпеченні навчально-виховного процесу, визначення «вузьких місць» у своїй науково-методичній підготовці та можливих шляхів їх ліквідації у майбутньому.

Грудень

Квітень
10

Творчий звіт про виконану роботу по підвищенню свого професійного рівня

травень
План роботи наставників на 2014/2015 навчальний рік


з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести співбесіду з молодими педагогами, обговорити особливості організації гурткової роботи на базі шкіл району, організації співпраці зі школами, проведення суспільно-корисної роботи

вересень2

Розповісти про власний досвід роботи, ознайомити з методичними розробками відповідно до напрямів позашкільної діяльності, про підготовку планів-конспектів занять гуртків, оформлення необхідних наочних посібників, роздаткового матеріалу

вересень3

Надати допомогу у складанні календарно-тематичних планів роботи на І семестр, ІІ семестр навчального року.

вересень4

Надати допомогу в оформленні журналів планування та обліку гурткової роботи, веденні інструктажів з техніки безпеки для вихованців гуртків

Протягом

І семестру

5

Провести співбесіду з питань планування виховної роботи в гуртку, на період канікул

жовтень6

Надати допомогу в організації та проведенні батьківських зборів в гуртку, в налагодженні співпраці з батьками вихованців

грудень7

Підготувати та провести спільний з молодими педагогами виховний захід

Протягом року

(за окремим графіком)

8

Надати методичні рекомендації щодо участі вихованців гуртків в районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах

Протягом року9

Надати допомогу молодим педагогам у підготовці до місячнику відкритих занять

травень
ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ,

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Завдання та зміст діяльності

Термін

виконанняХто відповідає, залучається

Вихідна інформація

(документ, слухання, інше)Відмітка про

виконання1.

Скласти кошторис (бюджетний запит) на навчальній рік, подати до РВО.

Січень

Адміністрація, РВО

кошторис
2.

Залучити позабюджетні кошти для ремонту та поповнення матеріально-технічної бази Центру

Квітень

Адміністрація

Звіт

План розвитку матеріально-технічної бази Центру на 2013-2015 рр. ДОДАТОК


3.

3 метою реалізації змісту навчання поповнити навчаль-но-матеріальну базу кабінетів

Протягом року

Керівники гуртків

Обладнання навчальних кабінетів
4.

Провести перевірку доцільного використання фінансових засобів:

• аналіз використання бюджету за минулий рік, розрахунок на новий рік;

• складання річного звіту про

- фінансово-господарську діяльність;

- залучення позабюджетних коштів;

- використання коштів на поточний ремонт закладу;

- використання коштів на комп’ютерне обслуговування;

- використання фінансування на забезпечення функціонуван-ня Центру (забезпечення систем опалення та обігріву приміщення, електроенергії тощо)1-й тиждень вересня

1-й тиждень червня


Завгосп, директор

Завгосп


Звіт
5.

Провести реорганізацію нав-чальних кабінетів, поновити оформлення рекреацій, упоряд-кувати приЦентрівську тери-торію, змінити дизайн закладу відповідно до сучасних тенденцій

Протягом року

Адміністрація, керівники гуртків, завгосп

звіт6.


Ремонтні роботи:

- Дооблаштувати та дооформити приміщення методичного кабінету (РБК)

- Здійснити ремонтні роботи коридору, навчальних кабінетів (2), кабінету директора; встано-вити в кабінетах «світильники» + енергозберігаючі лампи

- З метою тепло збереження встановити другі вхідні двері, здійснити частковий ремонт та підгонку вікон.

- Здійснити ремонтні роботи у приміщенні костюмерної.

- Провести ревізію і ремонт теплопостачальної системи.

- Скласти примірний кошторис необхідних робіт та матеріалів;

подати заявку до районного відділу освіти щодо вирішення даного питання.

- Здійснити прорахунок можливих варіантів вирішення питання за кошти спонсорів.

- Провести обстеження даху та підвального приміщення закладу, в разі необхідності скласти примірний кошторис необхідних ремонтних робіт та матеріалів, подати до РВО


Протягом року

Протягом року

Жовтень-листопад


Вересень-жовтень


квітень

Протягом року


За необ-хідністю


Завгосп, директор адміністрація


Завгосп,

директор

Завгосп, директор

Завгосп, директор адміністрація

Завгосп,

звіт


Вихідний документ

Звіт


Заявка до РВО
7.

Провести ревізію і ремонт водопостачальної та теплопостачальної систем

Липень

завгосп

звіт
8.

Підготувати приміщення закладу до експлуатації в зимових умовах

Вересень— жовтень

Директор,

завгосп


Нарада при директорові, наказ
9.

Придбати:

- комп’ютер, ліцензійну антивірусну програму

-багатофункціональний лазер-ний пристрій (принтер)

- комплект звукової апаратури

- канцтовари

- фліп-чартну дошку

- мольберти

- матеріали для декорат.-прикладного мистецтва (декупажні картки, лаки, клей, кракелюр, бумага декоративна, інструменти, аксессуари, матеріали для графіки, холст і картон для живопису,  рами і підрамники тощо)

- тканину та фурнітуру (пошив сценічних костюмів, аксе-суарів,оформлення обладнання та конструкцій для пересувної виставки)


Протягом року,

За наяв-ності кош-

тів


Директор,

завгосп


Звіт,

Заявки на придбання до РВО


10

Забезпечити денним і штучним освітленням усі навчальні приміщення відповідно до санітарних норм

Вересень— жовтеньЗавгосп керівники гуртків

Атестація навчальних кабінетів. Освітлення
11

Подати заявку до РВО щодо обсягів транспортних витрат адміністрації закладу з метою відвідування відкритих занять, планового контролю за проведенням занять на базі ЗНЗ району

Вересень— жовтень


Директор, завгосп

Вихідний документ
12

Здійснити заходи щодо підключення закладу до мережі інтернет. Подати клопотання з даного питання до РВО

Жовтень-листопад

директор

Вихідний документ,

звіт
13

Оформити передплату на періодичні видання;

зберігати і поповнювати методичний фонд.Вересень— жовтень

Протягом рокукульторганізатор
адміністрація

Квитанції

звіт

14

Виділяти на потреби госпо-дарства щомісячні кошти (на мило, пасту, засоби чищення, порошок, хлорні розчини тощо)

Раз на 2 місяці

директор

ЗавгоспМийні засоби
15

Передбачати придбання спецо-дягу для техперсоналу закладу

Жовтень— листопад

директор

завгосп


Спецодяг
16

Забезпечити заклад меблями відповідно до потреб учасників навчально-виховного процесу.


Протягом року

директор

завгосп


звіт
24

Проводити суботники по прибиранню території та приміщення Центру

Протягом року, згідно з графіком

Завгосп, прибиральниця адміністрація керівники гуртк.

звіт
25

Здійснити поточний ремонт приміщення закладу на кінець навчального року

травень— червень

Керівники гуртків, завгосп

звітСкласти примірний кошторис необхідних ремонтних робіт та обладнання, бюджетний запит на придбання матеріалів на наступний навчальний рік


травень-червень

завгосп

кошторис

Х. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

ЧРЦДЮТ
зміст роботи

терміни

відповідальні

Відмітка про виконання

1

Провести перевірку готовості кабінетів Центру до нового навчального року

серпень

Відповідальний за ОП2

Здійснити комплексні заходи щодо забезпечення безпечної праці та навчання в Центрі

( ДОДАТОК)протягом року

адміністрація, ПК
3

Видати наказ про організацію роботи з охорони праці і протипожежної безпеки

вересень

Храмцова О. І.4

Забезпечити згідно нормативних документів техніку безпеки, протипожежну безпеку, пром. санітарію в приміщеннях Центру

постійно

завгосп5

Забезпечити безпечні навчання та проведення виховних заходів, концертів, виставок, конкурсів, виконувати санітарно-гігієнічних норми.

постійно

директор, методист6

Проводити необхідні санітарні заходи в приміщеннях Центру , огляди навчальних кабінетів.

постійно

щомісяця


завгосп7

Регулярно проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності перед проведенням масових заходів, бесіди по виконанню правил техніки безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки тощо з відміткою у відповідних журналах.

Протягом року

Храмцова О. І.

керівники гуртків,

зав. відділів
8

Скласти план роботи служби з охорони праці

протягом року

відповідальний за ОП9

Підвищити рівень профілактичної роботи з питань здорового способу життя, запобігання шкідливих звичок серед учнівської молоді

постійно

Храмцова О. І.

керівники гуртків

10

Проводити місячники, тижні охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

протягом року

методисти, керівники гуртків11

Забезпечити проходження медичного огляду працівників Центру, лікувально-профілактичних заходів.

вересень

Храмцова О. І.12

Поновити у кабінетах інструкції з техніки безпеки.

протягом року

Храмцова О. І.

керівники гуртків

13

Надавати соціально-матеріальну допомогу працівникам ( в межах виділених коштів).

протягом року

директор, профком14


Скласти графік відпусток та забезпечити календарними відпустками працівників Центру згідно з чинним законодавством.

за графіком відпусток

Чехачова Л. М.ХІ. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

ПОЗАШКІЛЬНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ
З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі та удосконалення навчально-виховного процесу в Центрі здійснювався регулярний контроль діяльності за такими напрямами:

 • готовність закладу до нового навчального року;

 • комплектування гуртків та їх наповнюваність протягом року;

 • стан планування роботи (гуртки, масові заходи);

 • комплектування закладу педагогічними кадрами;

 • підготовка до проведення та реалізація рішень педрад;

 • стан навчально-матеріальної бази;

 • забезпечення нормативності у веденні документації;

 • робота атестаційної комісії;

 • додержання санітарно-гігієнічних норм,ТБ, ППБ, охорони праці;

 • проходження медичного огляду працівників Центру;

 • інформаційно-методичне забезпечення;

 • проведення профілактичних і ремонтних робіт у приміщеннях;

 • впровадження різноманітних форм контролю роботи гуртків.з/п

Назва заходу

Термін проведення

Форма роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Аналіз стану гурткової роботи ЧРЦДЮТ та результатів перевірки журналів обліку гурткової роботи;

червень, лютий

наказХрамцова О. І.

2.

Організація та проведення атестації педагогічних працівників

лютий,

березень


наказ

Храмцова О. І.

3.

Організація та проведення обласних масових заходів;

травень, серпень,

грудень


аналітична довідка

Курукіна Т. І.

Даценко І. В.


4.

Стан інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

червень

вересень


грудень

аналітична довідка

Храмцова О. І.

5.

Підготовка навчальних кабінетів, приміщень закладу до нового навчального року;

червень

серпень


акт

Храмцова О. І.

Крамаренко О.С.


6.

Підготовка до затвердження методичних матеріалів (навчальні програми, календарно-тематичні плани гуртків);

серпень

аналітична довідка

Храмцова О. І.

7.

Стан роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці;


щоквартальнонаказХрамцова О. І.

Крамаренко

С. О.


8.

Організація навчально-виховного процесу під час канікул;

Організація та підготовка до Дня відкритих дверей ЧРЦДЮТ, звітних концертів з дітьми та учнівською молоддю у 2014-2015 році;жовтень

грудень


травень

серпень


наказ, довідкаХрамцова О. І.

Курукіна Т. І.

Даценко І. В.

9.

Стан збереження мережі гуртків, роботи з пільговим контингентом, дітьми девіантної поведінки;

щоквартально

статистичний звіт

Курукіна Т. І.

Шляхта Е. С.


10

Організація роботи учнівського самоврядування «NEW-формат»

протягом року

звіт

Даценко І. В.
11

Вивчення стану гурткової роботи (контроль за станом набору дітей у гуртки, охоплення гуртковою роботою дітей пільгових категорій та девіантної поведінки, дітей сільської місцевості);

вересень жовтень,

січень, лютий
Довідка

Банк данихШляхта Е. С.
12

Стан роботи з обдарованими дітьми

січень

травень


аналітична довідка

Шляхта Е. С.

Курукіна Т. І.


13

Контроль відвідування занять вихованцями гуртків;


згідно з графіком

довідка

Храмцова О. І.

Курукіна Т. І.14

Перевірка професійної готовності новоприбулих та молодих педагогів до роботи з вихованцями ЧРЦДЮТ в умовах позашкільного закладу, надання методичної допомоги;


Протягом року

довідка

Храмцова О. І.

Курукіна Т. І.15

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2014 році;


вересень жовтень,

січень - лютийнаказ

Храмцова О. І.

Курукіна Т. І.

Шляхта Е. С.

16

Контроль за веденням гурткової документації (оформлення журналів обліку роботи гуртків, виконання навчальних програм, навчально – тематичних планів);


січень

серпень


наказ

Храмцова О. І.

17

Вивчення результативності участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних масових заходах педагогів та вихованців ЧРЦДЮТ;


січень

травень


довідка

Храмцова О. І.

Курукіна Т. І.


18

Перевірка дотримання правил безпеки життєдіяльності в гуртках;


січень

травень


довідка

Храмцова О. І.

Крамаренко О. С.


19

Виконання плану роботи ЧРЦДЮТ в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

серпень

наказ

Курукіна Т. І.
20

Стан ведення ділової документації закладу

січень

травень


довідка

Храмцова О. І.
21

Виконання наказів

щомісячно
Храмцова О. І.

Курукіна Т. І.


22

Виконання рішень педагогічних рад, нарад при директорові, нарад керівників гуртків

січень

травень


наказ

Храмцова О. І.


ХІІ ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ

ДОДАТОК 1

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


 1. Циклограма дня:

 • для керівників гуртків – з 900 до 2000 згідно з тижневим навантаженням;

 • вихідний – згідно з розкладом занять керівників гуртків

 • для адміністрації – з 800 до 1600, перерва з 1200 до 1300; вихідний - неділя


2. Циклограма щомісячної діяльності районного Центру дитячої та юнацької творчості:


 • нарада при директорові

 • кожного понеділка

 • Чехачова Л. М.

 • наради керівників гуртків

 • один раз на місяць

 • Курукіна Т. І.

 • засідання методичної ради

 • 2 рази на семестр

 • Храмцова О. І.

 • консультації молодого педагога

 • один раз на місяць

 • Храмцова О. І.

 • засідання методичних об’єднань

 • 2 рази на семестр

 • Керівники методоб’єднань

 • виїзди до шкіл (відвідування занять)

 • згідно з графіком

 • Чехачова Л. М.

 • взаємовідвідування занять

 • один раз на місяць

 • Храмцова О. І.

 • відкриті заняття

 • згідно з графіком

 • Храмцова О. І.

 • один раз на місяць

 • Керівники гуртків

 • спільний масовий захід в ЧРЦДЮТ

 • один раз на місяць

 • Даценко І. В., Курукіна Т. І.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка