План роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»Сторінка3/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

VI.Фізична підготовка
План

фізкультурно-масової роботи

Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»

на 2013-2014 навчальний рік.

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

I.Організаційно – навчальна робота

1.

Планування навчального процесу з фізичної культури

вересень

Керівник фізичного виховання
2.

Провести вибори фізоргів груп

Вересень - жовтень

Керівник фізичного виховання
3.

Організувати заняття для підвищення практичних навичок у проведенні фізкультпаузи, хвилин майстрів виробничого навчання, класних керівників

Протягом року

Керівник фізичного виховання
II.Методична робота

1.

Участь у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду

Згідно з планом роботи НМЦ ПТО

Керівник фізичного виховання
2.

Участь у роботі методичних комісій ліцею. Методичні розробки уроків та позакласних заходів

Згідно з планом НМЦ ПТО

Керівник фізичного виховання
III.Фізкультурно – масова робота

1.

Організувати і проводити роботу спортивних гуртків та секцій

Протягом року

Керівник фізичного виховання
2.

Розробити положення про змагання і календарний план проведення спартакіади сере учнів ліцею

Вересень

Керівник фізичного виховання
3.

Сформувати збірні команди ліцею з різних видів спорту та брати участь у змаганнях обласної Спартакіади

« Спорт протягом життя»Вересень - жовтень

Керівник фізичного виховання
4.

Провести предметний тиждень

« Фізична культура і здоров’я»грудень

Керівник фізичного виховання
IV.Фізкультурно – оздоровча робота

1.

Провести « Дні здоров’я»

Жовтень - березень

Керівник фізичного виховання
2.

Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Жовтень

Керівник фізичного виховання
3.

Організувати проведення профілактичних бесід « За здоровий спосіб життя»

Щомісяця

Керівник фізичного виховання
V.Фінансово – господарська діяльність

1.

Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані

Щоденно

Керівник фізичного виховання
2.

Придбання спортивного інвентарю

За кошторисом

Керівник фізичного виховання

VII.Контроль за організацією

навчально-виробничого процесу


з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

2

3

4

1. Навчально – виробничий процес

1.

Забезпечити контроль завиконанням планів і програм ДСПТО зтеоретичного і виробничого навчання


постійно

Директор

Заступник директора з НВР

ст. майстер


2.

Забезпечити керівництво і контроль за вдосконаленням навчально-виробничого процесу у відповідності до вимог підготовки кваліфікованих робітників в умовах ринкових відносин

постійно

Заступник директора з НВР

методист


ст. майстер

3.

Забезпечити контроль за роботою викладачів у поповненні кабінетів наочними та дидактичними матеріалами

постійно

Заступник директора з НВР,методист

4.

Контроль за якісним складанням поурочно-тематичних планів і планів уроків викладача та майстра в/н

постійно

Заступник директора з НВР

ст. майстер5.

Забезпечити всі види контролю за навчальним

процесом:  • комплексна перевірка викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін (мета перевірки: виявити стан викладання предметів і якість навчальних досягнень учнів);

  • комплексна перевірка стану виробничого навчання в навчальних групах першого курсу.

протягом

навчального

року


Директор

Заступник директора з НВР. старший майстер

методист


6.

Тематична перевірка з питань:

  • організація узагальнення матеріалу та системи знань учнів;

  • використання ТЗН, комп'ютерної техніки;

  • перевірка рівня навчальних досягнень учнів;

  • застосування передових педагогічних методів навчання.

протягом

навчального

року


Заступник директора з НВР

методист


ст. майстер

7.

Забезпечити контроль за станом викладання загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки.

протягом навчального року

Заступник директора з НВР

методист


8.

Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках в/н з професії «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»

вересень

Заступник директора з НВР. старший майстер

9.

Стан професійної підготовки учнів з професії «Столяр будівельний, паркетник»


листопад

Заступник директора з НВР, старший майстер

10.

Організація особистісно-зорієнтованого навчання
на уроках в/н з професії «Муляр,штукатур»

грудень

Заступник директора з НВР, старший майстер

11.

Організація та здійснення тематичного обліку в групах з професії «Штукатур, лицювальник – плиточник, маляр»

жовтень

Заступник директора з НВР, старший майстер

12.

Стан матеріально-технічного забезпечення уроків в/н з професії «Муляр, електрозварник ручного зварювання»


лютий

Заступник директора з НВР, старший майстер

13.

Забезпечити контроль за компетентністю учнів через тематичні зв’язки.

протягом навчального року

Заступник директора з НВР

методист


14.

Стан організації роботи з обдарованими дітьми з професій будівельного профілю, сільського господарства, сфери послуг

протягом навчального року

Заступник директора з НВР

методист


ст. майстер

15.

Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках спеціальних дисциплін в групах з професії «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»

листопад

Заступник директора з НВР, методист

16.

Інноваційні та інтерактивні методи на уроках виробничого та теоретичного навчання в групах «Перукар (перукар-модельєр)»

березень

Заступник директора з НВР, методист

17.

Забезпечити контроль навчальних досягнень учнів з предметів професійного та загально-технічного циклів в I та II семестрі 2013-2014н.р

протягом навчального

року

Заступник директора з НВР

методист


18.

Контроль навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки в I та II семестрі 2013-2013н.р

протягом

навчального

року


Заступник директора з НВР,

методист


19.

Контроль проведення переддипломних консультацій

березень - червень

Заступник директора з НВихР.

20.

Контроль ведення учнівських конспектів, зошитів та їх перевірка

періодично

Заступник директора з НВР.

21.

Контроль за роботою навчальних кабінетів та гуртків технічної і художньої творчості

періодично

Заступник директора з НВР. методист, заступник директора з НВихР.

22.

Контроль ведення журналів обліку теоретичного і виробничого навчання

щомісячно

Заступник директора з НВР. старший майстер

23.

Контроль за складанням календарно-тематичних планів з урахуванням скорегованих навчальних планів

перед початком

навчального

року


Заступникдиректора з НВР.

24.

Контроль наявності у викладачів планів роботи навчальних кабінетів

раз на півріччя

Заступник директора з НВР.

25.

Контроль і облік проведених викладачами годин

щомісячно

Заступник директора з НВР.

2.Контроль за методичною роботою

1.

Забезпечити підготовку і проведення педагогічних нарад згідно затвердженого плану роботи на 2013-2014н.р.

за планом

Директор

2.

Контроль за роботою методичної ради

за планом

Директор

3.

Контроль за роботою методичного кабінету

постійно

Директор

4.

Ефективність роботи методичних комісій викладачів та майстрів в/н

квітень

Заступник директора з НВР.

методист


5.

Контроль за роботою методичних комісій

протягом

навчального

року


Заступник директора з НВР

методист


6.

Контроль за виконанням Єдиного плану методичної роботи на 2013-2014н.р.

протягом

навчального

року


Заступники директора з НВР,

методист


7.

Контроль за впровадженням у навчальний процес передового педагогічного досвіду

постійно

Заступник директора з НВР.

3. Умови навчально – виробничого процесу

1.

Забезпечити контроль за станом техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів та педагогів.

постійно

Старший майстер, інженер з охорони праці

2.

Контроль за дотриманням норм і правил техніки безпеки на робочих місцях в період виробничої практики на базовому підприємстві

постійно


Старший майстер

3.

Контроль застаном санітарно – гігієнічних умов приміщень ліцею.

постійноЗаступник директора з НВР

4.

Контроль за забезпеченістю навчальною та методичною літературою учнів та педагогів ліцею.

постійно

Заступник директора з НВР, старший майстер методист

5.

Контроль забезпеченістю майстерні обладнаннями пристосуваннями , інструментами та матеріалом.

постійно

Заступник директора з НВР, старший майстер

4.Контроль за виробничою практикою

1.

Забезпечити контроль за ходом виробничої практики на підприємствах з наступних питань:

- виконання навчальних планів і програм

виробничого навчання з професій;

- переміщення учнів на відповідні дільниці і

об'єкти з метою відпрацювання конкретних

тем програми;

- забезпечення безпечних умов праці і

відпочинку учнів;

- стан житлово-побутових умов.


згідно

затвердженого графікаЗаступник директора з НВР, старший майстер

5.Контроль за відвідуванням занять

1.

Контроль за відвідуванням занять теоретичного і виробничого навчання

постійно

Заступник директора з НВР.

2.

Контроль за роботою майстрів в/н і класних керівників щодо скорочення втрат навчального часу

постійно

Заступники директора з НВР. НВихР.

3.


Контроль за звітністю майстрів в/н про втрати навчального часу навчальними групами

щомісячно

Заступники директора з НВР, НВихР., старший майстер

6. Контроль за виховною роботою

1.

Забезпечити контроль за позакласною та позаурочною роботою учнів в ліцеї

постійно

Заступник директора з НВихР.

2.

Забезпечити контроль за складанням і виконанням планів позакласної і виховної роботи в навчальних групах

постійно

Заступник директора з НВихР.

3.

Ефективність позакласної роботи в групах І і II курсів

березень

Заступник директора з НВихР.

4.

Забезпечити контроль за станом профілактичної роботи з метою попередження правопорушень

постійно

Заступник директора з НВихР.

5.

Контроль за проведенням організаційно-виховних годин з навчальних групах

постійно

Заступник директора з НВихР.

6.

Забезпечити контроль за проведенням індивідуальних і групових заходів із залученням учнів до активної участі у навчальній, виробничій, суспільно-громадський і культурно-виховній діяльності ліцею

постійно

Заступник директора з НВихР.

7. Заходи за підсумками контролю

1.

Обговорити на засіданні педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах підсумки випускних, підсумкових та перевідних атестацій, визначити шляхи для покращення якості підготовки кваліфікованих робітників, удосконалення навчально-виховного процесу і діяльності ліцею.

січень.

березень.

червень.

серпеньДиректор, заступники директора з НВР. НвихР. старший майстер.

2.

Обговорити на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, проведення відкритих уроків, предметних тижнів.

грудень

2013р,


травень

2014р


Голови

методичних

комісій


3.

Обговорити на засіданні педагогічної ради аналіз роботи методичних комісій за 2013 – 2014н.р.

травень

2014р.


Заступники директора з НВР, методист

4.

3 метою більш широкого використання і впровадження досвіду роботи інженерно-педагогічних працівників обговорити на методичній нараді підсумки і аналіз контролю за навчально-виховним процесом.

січень.

травень


2014р.

Заступник директора з НВР.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка