План роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»Сторінка5/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

IX. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею на 2013-2014 навчальний рік.

Вересень

Методист
2

Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів.

За планом НМЦ ПТО у Харківській області

Заступник директора з НВР,

методист, старший майстер


3

Створити умови для педагогічних працівників ліцею у колективних формах методичної роботи.

За єдиним планом методичної роботи

Адміністрація, методист
4

Організувати стажування майстрів виробничого навчання на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки

За графіком

Заступник директора з НВР,

старший майстер


5

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею (планування роботи, надання методичної допомоги в організації, моніторинг результативності).

Протягом року

Методист, голови МК
6

Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, проведення відкритих та експериментальних уроків.

За окремим планом

Методист, голови МК
7

Забезпечити проведення заходів з атестації педагогічних працівників ліцею

За планом роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії
8

Провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів виробничого навчання за навчальний рік.

За планом роботи атестаційної роботи

Голова атестаційної комісії
9

Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій.

Постійно,

за графікомМетодист
10

Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології.

Січень, червень

Методист, служба Науково – технічної і педагогічної інформації
11

Залучити до проведення ліцейних конкурсів педагогічних працівників ліцею.

За планом

Адміністрація, методист

X. Охорона праці.
Пріоритет життя і здоров’я учнів та працівників професійного ліцею, забезпечення безпечних умов праці і навчання, ліквідація всіх видів травматизму – головна турбота керівництва професійного ліцею.

В минулому 2012-2013 навчальному році, чинне законодавство з питань охорони праці в ліцеї в цілому виконувалось. Своєчасно проводились інструктажі з питань охорони праці. Надавалась методична допомога керівникам структурних підрозділів, учням, працівникам. Зміцнювалась матеріальна база служби охорони праці. Проводились заходи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці в ліцеї. Опрацьовано і перероблено 17 інструкцій з охорони праці.

В 2012–2013 навчальному році перед професійним ліцеєм стоять наступні питання:

1. Забезпечення безпеки навчальних і виробничих процесів, машин, механізмів, будівель, споруд.

2. Робота над опрацюванням ефективної, цілісної системи управління охорони праці в училищі.

Річний план з Питань охорони праці ліцею складається інженером з охорони праці на основі рекомендацій Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та інших контролюючих органів, враховуючи основні проблеми і потреби ліцею, вимог колективного договору, запитів адміністрації та педагогів.

Річний план роботи ліцею передбачає заходи з охорони здоров'я учнів та ОП педпрацівників (вихователів) і обслуговуючого персоналу.

Планування роботи з ОП здійснюється на основі:

- нормативної документації з ОП;


  • наказів та вказівок вищих та контролюючих органів;

  • рішень робочих засідань, заходів з ОП колективного договору;

  • заходів, які вказані в актах розслідування нещасних випадків;

  • заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.

Поточне планування здійснюється на основі затвердженого (вищезазначеного) плану за допомогою розробки документів до розділу колективного договору «Охорона праці», комплексних заходів щодо поліпшення умов праці.

Річний план роботи з питань ОП затверджується керівником ліцею та погоджується керівником служби охорони праці Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації до початку навчального року.з/пЗаходи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про виконання

Організаційні заходи

1.

Проведення зборів колективу ПТНЗ з питань охорони праці.

Жовтень

Директор ліцею, голова профспілкового комітету

Протокол
2.

Оновлення інформаційних куточків з питань охоронипраці, безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях.

Серпень

Завідуючі кабінетами

Стенди
Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу

3.

Підготовка наказів:

- про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- про заборону куріння та пропаганду здорового способу життя.


Серпень

Відповідальні за охорону праці, безпеку життєдіяльність

Наказ
4.

Перегляд (розробка) інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

III декада місяця

Керівники структурних підрозділів ліцею

Інструкції, Наказ про

затвердження інструкцій та введення їх в дію


55.

Організація заходів до проведення місячника охорони праці до Всесвітнього дня Охорони праці.

Березень-квітень

Керівники структурних підрозділів навчального закладу

План проведення

місячника охорони праці


Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності

66.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях ліцею.

III декада місяця

Заступник директора

Наказ
77.

Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння й забезпечення відповідних служб і кабінетів вогнегасниками.

Вересень

Завідуючий господарством

Довідка
88.

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів.

До 01.10.

Інженер охорони праці

Нарада при директоріXI. Удосконалення навчально-матеріальної бази.
з/п


Заходи

Термін виконання

Виконавець

1
2

3
4


5

6


7

8


Зробити ремонт спортінвентарю на спортивному майданчику, ремонт спортивного залу і спортивного знаряддя
Придбати м’ячі для уроків ФК.

Дообладнати кабінет квітництва.


Зробити капітальний ремонт виставочного залу.
Поновити обладнання в майстернях з професій “Оздоблювальник”, “Муляр”, «Столяр будівельний» «Електрозварник ручного зварювання»

Встановити припливно-витяжну вентиляцію в майстерні з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Зробити ремонт в кабінетах зарубіжної літератури , іноземної мови, хімії.

Зробити косметичний ремонт всіх навчальних кабінетів

до 1.10.2013

до 01.12.2013

до 01.12.2013
до 01.01.2014
до 01.06.2014

до 01.05.2014

протягом року


керівник фізвиховання

керівник фізвиховання


зав. господарством

викладач


зав. госп.

ст. майстер


ст.майстер

майстри в/н


старший майстер майстри в/н

зав.кабінетами

зав.кабінетами

XII. Професійно-орієнтаційна робота.
В професійному ліцеї провести прийом учнів на навчання відповідно до державного замовлення та договорами підприємств в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому на денне відділення на 2013 – 2014н.р.


з/п


Заходи

Термін виконання

Виконавець

1

2

34

5

6

Для проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл м.Харкова і Харківської області, своєчасного і якісного набору учнів, в училищі створити оперативний штаб і закріпити за кожною школою міста викладачів і майстрів виробничого навчання.

Підготувати рекламні об’яви для розповсюдження їх серед учнів шкіл.

Підготувати бланки заяв, довідок.

Провести в професійному ліцеї День відкритих дверей для учнів міста і області.

Провести цикл лекцій по профорієнтації для учнів шкіл та їх батьків.

Підтримувати зв’язок з районним центром зайнятості для залучення молоді на навчання.до 1.10.2013

до 1.04.2014


до

20.05.2014


квітень 2014

лютий -травень 2014


постійно

заст.директора з НВР, НВихРст.майстер
заст. директора з НВихР
заст.директора з НВР
заст.директора з НВР, НВихРст.майстер

викладачі, майстри в/н


заст.директора з НВР, НВихРХІІІ. Фінансово-господарська

та навчально-виробнича діяльність

з/п


Заходи

Термін виконання

Виконавець

1

2

34

5
6

7

8


9


Виконати заміну водопроводу та каналізації в нежилому приміщенні
Виконати ремонт даху на майстернях, навчальному корпусі
Замінити електропроводку на 3 поверсі гуртожитку
Замінити автомати на електрощітах в коридорах учбового корпусу.
Провести поточний ремонт кімнат гуртожитку 4 та 5 поверхів

Провести поточний ремонт сходових маршей в навчальному корпусі

Провести ремонтні роботи по відновленню огорожі території ліцею.

Замінити вікна в гуртожитку на 5 –му поверсі, де проживають учні сироти на пластикові.


Замінити вікна в актовому залі

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Травень – червень

2014


Червень 2014

Протягом року


Протягом року

Протягом року

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Майстри в/н
Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Майстри в/н

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Завідувач господарством

Іщенко Г.В

Майстри в/н

Завідувач господарством

Іщенко Г.ВМайстри в/н

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка