План роботи Харківського ліцею №89 на 2013/2014 н р. ЗмістСторінка14/21
Дата конвертації16.03.2016
Розмір4.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

1

2

3

4

5

6

7Організація проведення:

- профорієнтаційного тестування учнів (9-10 кл.);

- анкетування по вивченню готовності до профільного навчання учнів 7-8-х класів


Грудень 2013 – квітень 2014

Кл.

керівники, Нурєєва О.С.Вороніна О.М.

Банк даних


Організація проведення:

психологічних тренінгів для ліцеїстів щодо розвантаження, подолання ними проявів перевантаження, боротьби з депресіями та іншими негативними явищами, навчання методам зняття психологічної напруженості, профілактики суїцидальних проявів, насильницьких дій
Протя

гом року


за графі

ком


Кл.

керівники, Нурєєва О.С.Демидова Т.Г.

Реко

менда


ції учням


Проведення розвивально-корекційної роботи з

- обдарованими дітьми

- важко вихованими учнями

- учнями пільгового контингентуПротя

гом рокуНурєєва О.С.

Гладаренко І.В., Демидова Т.Г.

Реко

мендації учням
Впровадження у роботу ліцею здоров’язберігаючих напрямків роботи

Протя

гом року


за графі

ком


Нурєєва О.С.

Кіричен

ко С.В.


Матеріали роботи


Проведення постійних психологічних консультувань учнів 1, 5-11 класів з метою допомоги у вирішенні проблем: психологічного розвитку, спілкування і взаємовідносин в колективі, поліпшення стосунків з батьками, емоційного благополуччя, ефективної учбової діяльності, профорієнтації тощо

Протя

гом року


за графі

ком


Нурєєва О.С.

Кіричен

ко С.В.


Реком. учням, жур

нал кон


сультацій


Проведення постійного консультування класних керівників, викладачів ліцею з метою допомоги у впровадженні

Протя

гом рокуНурєєва О.С.

Кіричен

ко С.В.


Реком педагогам, жур

нал

1

2

3

4

5

6

7психологічних аспектів навчання; поліпшенні стосунків з учнями, їх батьками; підвищення психологічної компетентності, підвищення якості уроку


консу

льта


цій


Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Психологічна світлина» за темами:

 • «Організація самостійної роботи обдарованого учня як психологічна проблема»;

 • «Психологічні особливості проектної діяльності учнів»;

 • «Самоосвіта вчителя – чинник профілактики професійного вигоряння»;

 • «Взаємодія сім’ї та ліцею у формуванні позиції учня у медіа-середовищі»;

Жов

тень 2013

Листо

пад 2013


Грудень 2013

Бере


зень 2014


Нурєєва О.С.
Нурєєва О.С.
Нурєєва О.С.
Нурєєва О.С.


Гладарен

ко І.В.
Гладарен

ко І.В.
Вороніна О.М.
Демидова Т.Г.


Матеріали ПДС


Відвідування уроків, надання вчителям рекомендації стосовно психологічних умов сучасного уроку за вимогами Державного стандарту початкової та повної загальної середньої освіти

Протя

гом рокуНурєєва О.С.

Вороніна О.М., Гладаренко І.В.

Рекомендації


Виступи з психолого-педагогічних питань на педрадах, нарадах, засіданнях НМК

Протя

гом року


Нурєєва О.С.

Кіричен

ко С.В.


Протоколи


Проведення постійного консультування батьків учнів ліцею з метою підвищення їх психологічної компетентності і розширення їх уявлення про ситуацію в сімейних стосунках:

 • інформувати про психологічний стан дітей;

 • коректувати негативні наслідки сімейного виховання;

 • узгоджувати психологічні дії батьків, вчителів та психолога
Протя

гом рокуНурєєва О.С.

Кіричен

ко С.В.


Рекомендації батькам журнал консультацій
1

2

3

4

5

6

7Проведення психологічних тренінгів для учнів:

 • «П’ять кроків до ліцею»

(5 кл.);

 • «Профілактика шкідливих звичок у підлітків» (за програмою «Діалог»

(9-11 кл.);

 • Тренінг за програмою «Рівний-рівному» (7 - 8 кл.);

 • Профілактика психологічного насильства (9-11 кл)

 • «Сімейна розмова» (7 кл.)

Протя


гом року


Нурєєва О.С.

Нурєєва О.С.
Нурєєва О.С.

Нурєєва О.С.

Нурєєва О.С.


Кіричен

ко С.В.


Прог

рами психо

логіч

них тренінгів, робочі матеріали


Тренінги підвищення психологічної компетентності педагога

Протя

гом року


Нурєєва О.С.

Вороніна О.М.

Матер. тренін

гуУчасть у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з педагогіки та психології


Жов

тень-грудень 2013Нурєєва О.С.

Гладарен

ко І.В.


Мате

ріали олімпіади
Підготовка науково-дослідницьких робіт учнів 9-11 кл. членів МАН: секція психології

Вере

сень-грудень 2013Нурєєва О.С.

Гладарен

ко І.В.


Науково-досліднгицькі роботи учнів
V. Харчування. Реалізація міської програми «Дитяче харчування»

на 2012-2015 рокиПродовження роз’яснення та глибоке вивчення:

- Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 24.02.1994, № 4004-ХИ

- Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000, № 1645Ш

- Закону України «Про молоко та молочні продукти» від 24.06.2004, № 1870-ІV

- Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від


Протягом року

Літвинен

ко О.О., Бабич О.І.Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали
1

2

3

4

5

6

7
23.12.1997, № 771/97-ВР

- Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004, № 11591

- Рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки»Організація харчування учнів 1 класів, для учнів 1 класів, які відвідують ГПД. Визначення порядку роботи їдальні, складання чіткого графіку харчування учнів з урахуванням навчальних занять

Вересе

нь 2013Бабич О.І., Літвиненко О.О.


Кіричен

ко С.В.


Адмін.

рада, прот. Ради ліцею
Забезпечення виконання грошових норм харчування учнів 1 класів, учнів 1 класів, які відвідують ГПД, забезпечення учнів 1 класів безкоштовним харчуванням молоком

Вересе

нь 2013Бабич О.І., Літвиненко О.О.


Кіричен

ко С.В.


Адмін.

рада, прот. Ради ліцею
Організація харчування учнів 5-11 класів. Визначення порядку роботи їдальні, складання чіткого графіку харчування учнів з урахуванням навчальних занять

Вересе

нь 2013Бабич О.І., Літвиненко О.О.


Кіричен

ко С.В.


Адмін.

рада, прот. Ради ліцею
Забезпечення організації повноцінного та якісного харчування учнів згідно із затвердженими нормами харчування

Протягом року

Літвинен

ко О.О., Бабич О.І., Мелікова А.Ф.Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Забезпечення учнів питною водою гарантованої якості та проведення С-вітамінізації

Протягом року

Літвинен

ко О.О., Бабич О.І.Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» надання безкоштовного харчування учням пільгового контингенту


Протягом року

Літвинен

ко О.О., Бабич О.І.Кіриченко С.В.

Комплект документів
1

2

3

4

5

6

7Проведення протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів гостро-кишкових інфекцій і харчових отруєнь

Протягом року

Мелікова А.Ф., Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості щодо організації харчування у родині дітей різного віку

Протягом року

Демидова Т.Г.,

класні керівникиКіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Складання списків дітей, що знаходяться на дієтичному харчуванні

Протягом року

Літвинен

ко О.О., Мелікова А.Ф.Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Здійснювання контролю за реалізацію буфетної продукції та організація гарячого харчування учнів

Протягом року

Літвинен

ко О.О.


Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Здійснювання організаційних заходів щодо своєчасного забезпечення учнів 1-го класу харчуванням молоком згідно із затвердженим порядком

Протягом року

Бабич О.І., Літвиненко О.О., Мелікова А.Ф.

Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали


Організація інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування учнів

Протягом року

Літвинен

ко О.О., Бабич О.І.Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали
VІ. Медичне обслуговування учнів та обстеження педпрацівниківПродовжити роз’яснення та глибоке вивчення

- Міської програми «Дитяче харчування» на 2011/2015 роки

- Загально-державної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009/2013 роки

- Концепції Програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006/2015 роки»

- Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії (Наказ МОНУ від 30.12.10 № 1313)


Протя


гом року

Пед.


колектив

Бабич О.І.,

Вороніна О.М.,

Демидова Т.Г.Аналіз роботи з питан

ня

1

2

3

4

5

6

7Дотримання нормативно-правових та розпорядчих документів

Постій

но


Вороніна О.М.

Кіриченко С.В.

Звіт, накази,

довідкиОрганізація та проведення профілактичних медичних оглядів та обстежень (учнів та працівників) перед початком 2013/2014 навчального року

26-30.08.

2013, протя

гом року


Мелікова А.Ф., Блажко О.В.

Вороніна О.М.

Інформація


Організація роботи щодо дотримання санітарного законодавства,покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання

Серпень 2013

Заступники директора, завгосп, медична сестра, лікар

Кіриченко С.В.

Наказ


Зарахування учнів до спеціальної та підготовчої групи та звільнення від занять фізичної культур, призначення відповідальних за охорону життя та здоров’я учнів

Серпень 2013, протя

гом року


Вороніна О.М.

Кіриченко С.В.

Наказ


План-графік проведення медичних оглядів лікувально-профілактичним закладом

Серпень 2013

Вороніна О.М.

Кіриченко С.В.

План


Виконання вчителями і учнями правил охорони здоров’я та техніки безпеки під час навчально-виховного процесу

Протя

гом року


Вороніна О.М., Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Журнали інструктажів, класні журнали

Оцінка санітарно-гігієнічного стану робочих місць працівників, місць проведення уроків

Протя

гом року


Заступники директора, завгосп, медична сестра, лікар

Кіриченко С.В.

Акт


Покращення оснащення медичного кабінету

Протя

гом року


Завгосп,

медична сестра, лікарКіриченко С.В.

Факт наявно

сті оснащення


1

2

3

4

5

6

7Допомога медичним працівникам в організації і проведенні медичних оглядів

Протя

гом року


Заступни

ки директора, завгосп, класні керівники,вчителіКіриченко С.В.

План


Оформлення листів здоров’я, форм первинного обліку № 1-ОМК «Особова медична книжка»

Серпень – вересе

нь 2013, згідно планів мед.оглядівМелікова А.Ф., Блажко О.В.

Вороніна О.М.

Листи здоров’я

особова медич

на книжкаКадрове забезпечення медичного обслуговування в ХЛ № 89

Протя

гом року


Вороніна О.М., медсестра, лікар

Кіриченко С.В.

Графік роботи мед.пер

соналуАналізи: стану здоров’я учнів та працівників, медичних оглядів

Протя

гом року


Вороніна О.М., медсестра, лікар


Кіриченко С.В.

Інформація


Проведення поглиблених медичних оглядів та інформування батьків про стан здоров’я учнів

Протя

гом року


Вороніна О.М., медсестра, лікар


Кіриченко С.В.

Інформація


Ведення обліку пропущених занять учнями

Протя

гом року


Вороніна О.М., класні керівникиКіриченко С.В.

Класні журнали, довідка


Перевірка стану шкільних меблів, їх відповідність віковим та фізіологічним особливостям учнів, освітлення ліцею і класних приміщень

Протя

гом року


Вороніна О.М., медсестра, лікар, зав.кабіне

тами, зав.господарствомКіриченко С.В.

Інформація1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка