План роботи Харківського ліцею №89 на 2013/2014 н р. ЗмістСторінка21/21
Дата конвертації16.03.2016
Розмір4.64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Розподіл функціональних обов’язків адміністрації

Харківського ліцею № 89

Функціональні обов’язки директора Харківського ліцею № 89

Кіриченко Світлани Володимирівни
І. Відповідає за:

 1. забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, програми «Освіта», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки України і його органів на місцях, статуту закладу;

 2. своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи ліцею, виконання планових заходів;

 3. організацію і контроль за виконанням навчально-виховного процесу відповідно до статуту, концепції ліцею;

 4. керівництво Педагогічною радою ліцею;

 5. комплектування ліцею кадрами та учнями;

 6. виконання навчальних планів і програм;

 7. створення сприятливих умов та морально-психологічного клімату для навчально-виховної роботи;

 8. забезпечення вимог техніки безпеки, охорони праці;

 9. атестацію педагогічних кадрів, створення сприятливих умов для творчого зростання педпрацівників, пошуку, використання ефективних форм і методів навчання і виховання;

 10. створення необхідних умов для участі учнів в позакласній і позашкільній роботі;

 11. зразковий стан господарства ліцею, правильне використання навчально-матеріальної бази;

 12. здійснення зв’язків ліцею з органами освіти, громадськими організаціями, органами виконавчої влади, батьками учнів;

 13. своєчасну звітність про роботу ліцею;

 14. залучення позабюджетних коштів;

 15. організацію та контроль за роботою бібліотеки ліцею, практичного психолога;

 16. укладання угод з ВНЗ про співробітництво;

ІІ. Керує:

А) безпосередньо: 1. діяльністю своїх заступників з навчально-виховної роботи, військового керівника, завідуючого господарством;

 2. роботою Педагогічної ради ліцею;

 3. навчально-виховною роботою вчителів ЗВ, фізичної культури;

 4. роботою з батьками;

 5. кошторисно-фінансовою діяльністю;

 6. роботою бібліотекаря ліцею;

 7. роботою учнівського самоврядування;

Б) опосередковано:

 1. роботою завідуючих кабінетами (через заступника з навчально-виховної роботи);

 2. роботою обслуговуючого персоналу (через завгоспа);

 3. роботою вчителів (через заступника директора з навчально-виховної роботи);

 4. роботою НМК, методичною радою (через заступника директора з НМР);

 5. роботою лаборантів (через завідуючих навчальними кабінетами);

 6. роботою педагога-організатора (через заступника директора з виховної роботи);

 7. роботою соціального педагога (через заступника директора з ВР)

ІІІ. Організовує:

 1. виконання нормативних документів;

 2. підбір і розстановку працівників ліцею, розподіл між ними службових обов’язків, комплектування ліцею учнями;

 3. здійснення всеобучу і загальної середньої освіти;

 4. планування роботи ліцею в цілому та її окремих ділянок;

 5. комплектування учнями класів, додаткових груп з вивчення предметів;

 6. роботу Педради;

 7. навчально-виховний процес ( через своїх заступників);

 8. перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступника директора з навчально-виховної роботи);

 9. проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника директора з цієї роботи і класних керівників);

 10. виконання навчальних планів і програм (через заступників директора ліцею);

 11. створення і правильне використання навчально-матеріальної бази;

 12. залучення позабюджетних коштів;

 13. надання додаткових платних освітніх послуг, понад обсяги, встановлені робочим навчальним планом ліцею;

 14. медичне обслуговування учнів та працівників ліцею (через заступників директора з НВР та ВР);

 15. роботу щодо збереження та розвитку матеріально-технічної бази закладу;

 16. роботу атестаційної комісії, виконує обов’язки голови атестаційної комісії;

 17. роботу з ЦО (через начальника штабу ЦО, є начальником ЦО закладу);

 18. роботу по плануванню навчального матеріалу з ЗВ, фізичної культури;

 19. відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять вчителів ЗВ, фізичної культури.

ІV. Погоджує свою роботу з:

 1. ПК профспілки;

 2. Радою ліцею;

 3. педагогічною радою ліцею;

 4. районним, міським, обласним управлінням освіти;

 5. заступниками з навчально-виховної роботи, завгоспом.

V. Контролює:

 1. адміністративно-управлінський персонал, практичного психолога ліцею;

 2. роботу вчителів ОЗВ, МСП, фізичної культури і здоров’я та викладання цих предметів;

 3. виконання рішень педради, наказів, розпоряджень, вказівок тощо;

 4. дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів;

 5. роботу бібліотеки ліцею;

 6. чергування в ліцеї;

 7. виконання працівниками ліцею “Правил внутрішнього розпорядку в Харківському ліцеї

№ 89”, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

 1. стан збереження й використання навчально-матеріальної бази ліцею;

 2. виконання навчальних планів та програм з вищезазначених предметів;

 3. ведення та збереження документації:

 • статуту ліцею;

 • журналів реєстрації вхідних і вихідних документів;

 • книги обліку видачі Похвальних листів, Похвальних грамот;

 • книги видачі свідоцтв про неповну загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту;

 • книги протоколів педагогічної ради;

 • книги наказів;

 • контрольно-візітаційної книги;

 • книги записів внутрішкільного контролю;

 • алфавітної книги запису учнів;

 • особових справ учнів;

 • особових справ вчителів;

 • актів прийому та передачі справ;

 • актів, довідок про перевірку роботи школи;

 • журналу вступного інструктажу;

 • інвентарних книг бібліотечного фонду;

 • книги обліку особового складу педпрацівників;

 • книги обліку трудових книжок працівників ліцею;

 • трудових книжок працівників ліцею;

 • книги обліку звернення громадян;

 • матеріалів на звільнення від державної підсумкової атестації та уроків фізичної культури і здоров’я;

 • книги протоколів Ради закладу;

 • книги протоколів нарад при директорі;

 • підстави для наказів з особового складу працівників;

 • санітарно-технічного паспорту ліцею;

 • книги протоколів засідань атестаційної комісії;

 • журналу обліку пропусків і замін уроків вчителями;

 • класних журналів.

 1. харчування дітей;

 2. використання фонду всеобучу;

 3. роботу штабу ЦО, є начальником Цивільної оборони.

 4. співробітництво з ВНЗ;

 5. ведення і накопичення папок згідно з наказом “Про номенклатуру справ Харківського ліцею № 89” (за допомогою секретаря);

 6. роботу навчальних кабінетів ЗВ, спортивної зали;

 7. наявність поурочних планів вчителів ЗВ, фізичної культури та надає методичні поради щодо якості складання;

 8. ведення класних журналів класними керівниками, учителями-предметниками з вищезазначених навчальних предметів;

 9. правильність оцінювання успішності учнів з ЗВ, фізичної культури;

 10. дотримання єдиного орфографічного режиму вчителів ЗВ;

 11. проведення Державної підсумкової атестації;

 12. облік відвідування учнями занять.

VІ. Веде облік:

 1. особового складу працівників ліцею, а також учнів (первинний за допомогою секретаря);

 2. бланків атестатів, свідоцтв, золотих і срібних медалей, Похвальних листів, Похвальних грамот та інших документів;

 3. прибуття працівників ліцею на роботу (за допомогою своїх заступників);

 4. виконання річного плану роботи;

 5. виконання кошторису ліцею;

 6. вступного інструктажу с ТБ (через завгоспа, заступників директора з НВР і ВР);

 7. рівень навчальних досягнень учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступником директора з навчально-виховної роботи);

 8. виконання заходів, прийнятих рішенням педагогічної ради, загальними зборами колективу, тощо;

 9. результатів медичних обстежень працівників закладу;

 10. відвідувачів під час прийому;

 11. забезпечення ліцею навчально-методичною базою за даними осіб, які відповідають за неї.

VІІ. Звітує:

 1. про стан навчально-виховної роботи перед управлінням освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, ГУОН ХОДА;

 2. про роботу ліцею перед місцевими органами.

VІІІ. Складає і підписує:

 1. загальні документи, що регулюють роботу ліцею;

 2. накази, розпорядження по ліцею;

 3. листи, офіційні відповіді на листи батьків та інших громадян;

 4. документи про успішність учнів;

 5. протоколи засідань Педагогічної ради;

 6. інформації і довідки про роботу ліцею;

 7. статистичні звіти і фінансові документи;

 8. трудові книжки працівників ліцею;

 9. акти прийому і передачі ліцею, фінансово-господарських ревізій;

 10. плани роботи ліцею;

 11. затверджує розклад уроків, календарний план заходів, інші документи складені заступниками директора з навчально-виховної роботи;

 12. за погодженням з ПК затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу;

 13. календарні плани роботи вчителів-предметників та плани виховної роботи класних керівників, плани роботи НМК, практичного психолога, бібліотекаря;

 14. графік щорічних основних відпусток працівників ліцею;

 15. бізнес-план роботи закладу;

 16. характеристики уроків, пропозиції щодо їх поліпшення.

ІX. Користується правами:

 1. діяти від імені закладу;

 2. приймати на роботу і звільняти працівників, визначати їх функціональні обов’язки за погодженням з Радою закладу, призначати і звільняти своїх заступників, визначати їх функціональні обов’язки;

 3. вживати заходи щодо заохочень і стягнень до працівників ліцею, учнів;

 4. представляти працівників до нагород;

 5. представляти ліцей перед громадськістю;

 6. затверджувати структуру і штатний розпис ліцею;

 7. укладати угоди, відкривати рахунки в установах банків;

 8. визначати стратегію, мету, завдання розвитку закладу, приймати рішення з планування роботи ліцею;

 9. розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами.

X. Встановлює:

 1. навантаження співробітників;

 2. режим роботи закладу.

XІ. Здійснює:

 1. видачу документів про освіту.

XІІ. Координує:

 1. роботу Ради закладу.

XІІІ. Інструктує і контролює:

 1. заступників директора з навчально-виховної роботи, завідуючого господарством з питань організації роботи згідно з функціональними обов’язками;

 2. проведення вчителями навчальних занять та їхню самоосвіту;

 3. складання планів і звітів вчителями і класними керівниками;

 4. учнівський актив з питань організації навчальних планів учнів;

 5. батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей.

XIV. Відвідує, аналізує:

 1. уроки, спецкурси, факультативні та індивідуальні заняття, консультації, виховні заходи, батьківські збори; довідки, інформаційні матеріали.

XV. Приймає відвідувачів:

 1. понеділок з 15.00 до 18.00 год.

 2. середа з 15.00 до 17.00 год.

Функціональні обов’язки заступника директора з виховної роботи

Вороніної Ольги Миколаївни

І. Відповідає за:

 1. організацію навчальної роботи в класах;

 2. правильність календарного планування з навчальних предметів;

 3. своєчасне складання і коректування розкладу уроків 5-11 класів;

 4. ведення класних журналів 5-11 класів;

 5. складання статистичних звітів;

 6. складання документації для нарахування зарплати вчителям та іншим працівникам школи (тарифікація, табель);

 7. наступність навчання в школі ІІ-ІІІ ступенів;

 8. заміщення уроків в 5-11 класах;

 9. виконання єдиного орфографічного режиму в 5-11 класах;

 10. роботу на комп’ютері у програмі «Міська освітня мережа»;

 11. проведення нарад з навчально-виховної роботи (1 раз на місяць);

 12. складання графіку контрольних робіт (5-11 класи) за текстами адміністрації

 1. здійснення заходів з профілізації, диференціації та індивідуалізації навчання учнів;

 2. за ведення та збереження таких документів:

 • класні журнали;

 • матеріали державної підсумкової атестації;

 • документи з організації ЦО в ліцеї;

 • журнал обліку пропусків та заміщення уроків вчителями;

 • роботу по виконанню ст.10 Конституції України та Закону «Про мови»;

 • журнали індивідуальних занять з учнями, документи з організації занять з учнями, які навчаються за індивідуальним графіком;

 • довідки про навчання та працевлаштування випускників ліцею.

 1. роботу з техніки безпеки учнів під час навчально-виховного процесу;

 2. Роботу штабу ЦО, є начальником штабу ЦО;

 3. журнали інструктажів з ТБ у навчальних кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ОЗВ, майстернях, спортивних залах тощо;

 4. як черговий адміністратор за функціонування ліцею в понеділок, четвер;

 5. організацію роботи з охорони праці в ліцеї;

 6. розповсюдження передового педагогічного досвіду серед вчителів;

 7. узагальнення педагогічного досвіду у формі відкритих уроків.

 8. за роботу з охорони праці з педпрацівниками ліцею;

 9. ведення та збереження класних журналів 9-11 класів.

ІІ. Керує:

 1. роботою вчителів 5-11-х класів;

 2. роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів, виховання в них свідомого ставлення до навчання;

 3. проведенням контрольних, практичних, лабораторних робіт, навчальних екскурсій, ДПА.

ІІІ. Організовує:

1. планування роботи з навчальних предметів;

2. роботу з учнями, які встигають на початковому та середньому рівнях;

3. відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять вчителів;

4. оформлення шкільної навчальної документації;

5. роботу служби інформації;

6. підготовку і проведення загальношкільних зборів навчального характеру;

7.заходи з охорони праці з педпрацівниками ліцею.


ІV. Погоджує:

 1. Свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора, практичним психологом.

V. Контролює:

 1. роботу вчителів-предметників;

 2. стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

 3. роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів;

 4. навчальне навантаження учнів;

 5. додержання єдиних педагогічних вимог в ліцеї, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог;

 6. стан збереження і використання навчально-матеріальної бази;

 7. наявність поурочних планів вчителів та надає вказівки щодо якості складання;

 8. використання на уроках ІКТ;

 9. ведення класних журналів класними керівниками 5-11-х класів, вчителями предметниками з вищезазначених предметів;

 10. виконання рішень та постанов згідно із своїми обов’язками;

 11. навчання учнів, які встигають на початковому і середньому рівнях;

 12. навчання обдарованих дітей;

 13. рух учнів ліцею і стан шкільної мережі;

 14. дотримання єдиного орфографічного режиму вчителями;

 15. роботу спортивної зали;

 16. роботу з ЦО;

 17. облік дітей шкільного віку;

 18. ведення класних журналів класними керівниками 9-11-х класів, вчителями-предметниками з вищезазначених предметів.

VІ. Інструктує і консультує:

 1. проведення вчителями навчальних занять і їхню самоосвіту;

 2. складання планів і звітів учителями і класними керівниками;

 3. учнівський актив з питань організації навчальної праці учнів;

 4. батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей;

 5. оформлення та дидактичне забезпечення навчально-методичних куточків з питань:

- ЗНО;

 • профорієнтації учнів;

 • державної підсумкової атестації.

VІІ. Веде облік:

 1. уроків та інших навчальних занять, проведених вчителями;

 2. чергування вчителів у ліцеї під час навчально-виховного процесу та в канікулярний період;

 3. реалізації календарних і тематичних планів;

 4. виходу працівників на роботу;

 5. підсумкової успішності учнів за семестр, рік;

 6. контрольних робіт учнів з навчальних предметів;

 7. руху учнів;

 8. використання навчальних кабінетів протягом навчального року;

 9. індивідуальних співбесід з вчителями, учнями, батьками;

 10. необхідної документації для замовлення документів про освіту;

 11. подальшого навчання та працевлаштування випускників ліцею;

 12. роботи з ЦО, є начальником штабу ЦО;

 13. заміни уроків, проведених вчителями.

VІІІ. Звітує:

 1. про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педагогічною радою;

 2. перед районним управлінням освіти про працевлаштування учнів та подальше навчання випускників ліцею.

IX. Складає:

 1. тарифікацію співробітників ліцею;

 2. науково-обгрунтований розклад уроків;

 3. розклад державних підсумкових атестацій та консультацій;

 4. статистичні звіти для РУО, Департаментом освіти Харківської міської ради, ГУОН ХОДА;

 5. табелі на зарплату працівникам ліцею;

 6. проекти наказів, розпоряджень та інші документи з питань навчальної роботи;

 7. бере участь в плануванні роботи ліцею на рік, місяць, тиждень;

 8. проект бізнес-плану роботи закладу;

 9. графіки внутрішкільного контролю;

 10. довідки з навчально-виховної роботи;

 11. план роботи заступника директора на рік, тиждень, день;

 12. звіти про виконання навчальних планів і програм;

 13. графік контрольних робіт 5-11 класів.

X. Користується правом:

 1. коли немає в ліцеї директора, заступати його і розв’язувати загальноліцейські питання;

 2. представляти учнів і вчителів до відзначення;

 3. вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку ліцею перед директором ліцею та Профспілковим комітетом.

XІ. Відвідує, аналізує, надає методичні поради:

 1. уроки, консультації, виховні заходи, батьківські збори, результати державної підсумкової атестації.

Функціональні обов’язки заступника директора з виховної роботи

Демидової Тетяни Григорівни

І. Відповідає за:

 1. виконання програми «Школа здоров’я»;

 2. правильну організацію виховної роботи в класах;

 3. правильність планування виховної роботи класних керівників з учнями;

 4. розповсюдження передового педагогічного досвіду серед класних керівників;

 5. ведення сторінок класних журналів з обліку відвідування учнями навчальних занять, попередження всіх видів дитячого травматизму та збереження здоров’я учнів, виховних заходів;

 6. підготовку звітності про стан та результати виховної роботи в класах;

 7. організацію роботи за програмою «Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку»;

 8. за ведення та збереження таких документів:

 • книги запису внутрішкільного контролю;

 • статистичні звіти;

 • протоколи МО „Класний керівник” та плани роботи класних керівників;

 • документи з організації виховної роботи в ліцеї;

 • протоколи загальноліцейських батьківських зборів та засідань лекторію «Батьківські турботи»;

 • акти форми Н-1, Н-2 про нещасні випадки;

 • журнали інструктажу з ТБ (в разі виходу учнів із ліцею);

 • журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;

 • особові справи учнів пільгового контингенту, девіантної поведінки, а також тих, хто стоїть на внутрішкільному обліку;

 • листування з кримінальною міліцією, УО Дзержинської райради, Дзержинським РВК, іншими організаціями та установами з питань виховної роботи закладу;

 • документація безкоштовного харчування учнів пільгового контингенту і надання матеріальної допомоги учням;

 • журнал оперативного контролю за відвідуванням учнями уроків;

 • журнали планування та обліку ведення гуртків;

 • звіти класних керівників;

 1. роботу на комп’ютері у програмі «Міська освітня мережа»:

 2. здійснення заходів з диференціації та індивідуалізації навчання та виховання учнів;

 3. роботу педагога-організатора;

 4. роботу соціального педагога;

 5. попередження всіх видів дитячого травматизму та оздоровлення учнів;

 6. попередження правопорушень учнів;

 7. підготовку і проведення загальноліцейських виховних заходів, державних свят;

 8. організацію діяльності та розвиток учнівського самоврядування («САМ-89»);

 9. профорієнтаційну роботу з учнями;

 10. формування загальної культури учнів;

 11. дотримання Конвенції про права дитини;

 12. якість і ефективність роботи класних керівників, позакласної роботи;

 13. роботу з сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних родин, малозабезпечених сімей, дітьми пільгового контингенту;

 14. спортивно-масову роботу вчителів фізвиховання і здоров’я з учнями;

 15. збирання довідок з обліку дітей мікрорайону (за наявності відповідного наказу);

 16. проведення нарад з навчально-виховної роботи (1 раз на місяць).

ІІ. Керує:

 1. роботою класних керівників 5 – 11 класів з питань організації виховної роботи з учнями;

 2. підготовкою виховних заходів, державних свят;

 3. роботою методичного обєднання класних керівників;

 4. роботою учнівського самоврядування;

 5. роботою лекторію «Батьківські турботи»;

 6. роботою соціального педагога;

 7. роботою педагога-організатора.

ІІІ. Організовує:

 1. роботу по плануванню виховної роботи з учнями класними керівниками 5 – 11 класів;

 2. підготовку і проведення загальноліцейських заходів виховного характеру, державних свят;

 3. відкриті виховні заходи;

 4. оформлення виховної документації ліцею;

 5. заміну вчителів, що відсутні на работі;

 6. виховну роботу з обдарованими дітьми;

 7. ведення і накопичення папок згідно з наказом «Про номенклатуру справ у Харківському ліцеї № 89»;

 8. роботу учнівського активу «САМ-89»;

 9. літній відпочинок учнів пільгового контингенту;

 10. виховну роботу з учнями в канікулярний час;

 11. роботу по запобіганню правопорушень учнів;

 12. харчування дітей пільгового контингенту;

 13. роботу з батьками учнів;

 14. роботу із соціального захисту учнів;

 15. літнє оздоровлення учнів;

 16. роботу з попередження усіх видів травматизму;

 17. роботу гуртків та спортивних секцій;

 18. роботу на пришкільній території;

 19. випуск газети «Ліцеїст» (видання Союзу Активної Молоді «САМ-89») 1 раз на чверть;

 20. спортивно-масову роботу.

ІV. Погоджує:

 1. свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора, практичним психологом, соціальним педагогом.

V. Контролює:

 1. відвідування учнями уроків;

 2. роботу класних керівників з питань організації виховної роботи з учнями та позакласної роботи з ними;

 3. роботу кабінету педагога-організатора; актової, танцювальної та спортивної зали;

 4. Роботу з наукової організації праці учнів (діяльність «Школи НОП»);

 5. додержання єдиних педагогічних вимог у ліцеї, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог;

 6. стан збереження і використання навчально-матеріальної бази;

 7. наявність планів виховної роботи, портфоліо класних керівників 5 – 11 класів, надає методичні поради щодо якості їх складання;

 8. виконання рішень та постанов згідно зі своїми обов’язками;

 9. виховання обдарованих дітей;

 10. якість перевірки щоденників учнів класними керівниками;

 11. роботу радіовузла ліцею;

 12. роботу гуртків та спортивних секцій;

 13. виконання планів виховної роботи з учнями класними керівниками 5 – 11 класів;

 14. проведення виховних годин;

 15. поведінку учнів в ліцеї;

 16. організацію роботи педагога-організатора;

 17. хід і наслідки роботи по забезпеченню вимог охорони дитинства;

 18. здійснення харчування учнів, в тому числі дітей пільгового контингенту;

 19. дотримання техніки безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

 20. роботу музею 89-ї БХСД;

 21. роботу редколегії газети «Ліцеїст»;

 22. спортивно-масову роботу;

VІ. Інструктує і консультує:

 1. проведення вчителями виховних заходів і їхню самоосвіту;

 2. складання планів і звітів з виховної роботи учителями і класними керівниками;

 3. учнівський актив з питань організації навчальної діяльності і дозвілля учнів;

 4. батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей;

 5. проведення класними керівниками виховних заходів;

 6. педагога-організатора з питань виховної роботи з учнями;

 7. соціального педагога з питань виховної роботи з учнями;

 8. вчителів фізвиховання і здоров’я з питань організації спортивно-масової роботи.

VІІ. Веде облік:

 1. виховних заходів, проведених учителями-предметниками, класними керівниками, педагогом-організатором;

 2. чергування класів в ліцеї;

 3. реалізації виховних планів;

 4. виходу працівників на роботу;

 5. відвідування учнями занять за день, тиждень;

 6. виховної роботи з пільговим контингентом учнів;

 7. виховної роботи з обдарованими дітьми;

 8. роботи музею 89-ї БХСД;

 9. роботи радіовузла ліцею;

 10. звітів про роботу класних керівників;

 11. роботи гуртків, секцій.

VІІІ. Звітує:

 1. про організацію, стан і результати виховної роботи перед батьківською громадськістю, директором і педагогічною радою, інспекцією у справах неповнолітніх.

ІX. Складає:

 1. проект плану виховної роботи ліцею на навчальний рік;

 2. статистичні звіти для управління освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, Міськ УО, ГУОН ХОДА;

 3. проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;

 4. плани роботи ліцею в канікулярний час;

 5. звіти про виконання навчальних програм і планів;

 6. довідки з виховної роботи;

 7. графік чергування класів в ліцеї;

 8. плани, заходи з виховної роботи;

 9. плани роботи заступника директора з виховної роботи на рік, місяць, тиждень, день;

 10. графіки позакласних заходів;

 11. графіки взаємовідвідувань позакласних заходів;

 12. соціальний портрет ліцею;

 13. розклад роботи гуртків та спортивних секцій;

 14. схему прибирання учнями пришкільної території;

 15. схему безпечного руху до школи.

X. Користується правом:

 1. коли немає в ліцеї директора заступати його і розв’язувати загальноліцейські питання;

 2. представляти учнів та вчителів до відзначення;

 3. вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку ліцею;

 4. виконувати обов’язки громадського інспектора з охорони прав дитинства.


XІ. Відвідує, аналізує:

 1. уроки, консультації, виховні заходи, батьківські збори.

XІІ. Координує:

 1. роботу педагога-організатора і класних керівників.Функціональні обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи

Гладаренко Ірини Володимирівни

І. Відповідає за:

 1. організацію науково-методичної роботи в ліцеї;

 2. правильну організацію навчальної роботи в 5-11 класах;

 3. ведення класних журналів 5-11-х класів;

 4. підготовку звітності про стан та результати науково-методичної роботи;

 5. ведення та збереження таких документів:

 • книга запису внутрішкільного контролю;

 • статистичні та інформаційні звіти, за напрямками, які відзначені функціональними обов’язками;

 • документи з організації науково-методичної роботи в ліцеї, за напрямками, які відзначені функціональними обов’язками;

 • планів та протоколів науково-методичних кафедр, Методичної ради ліцею, матеріалів роботи творчих об’єднань вчителів, тощо;

 • журнали планування та проведення спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять;

 • календарних планів і авторських програм спецкурсів , факультативних та індивідуальних занять;

 • журнали обліку надання платних освітніх послуг;

 • журнали факультативних занять;

 • атестаційні матеріали вчителів;

 • роботу по виконанню ст.. 10 Конституції України «Про мови»;

 1. здійснення заходів з профілізації, диференціації та індивідуалізації навчання учнів;

 2. як черговий адміністратор за функціонуванням ліцею у вівторок;

 3. узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів;

 4. роботу з обдарованими дітьми;

 5. організацію участі дітей в олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 6. проведення психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань;

 7. підготовку і проведення психолого-педагогічних консиліумів;

 8. організацію роботи науково-методичних кафедр;

 9. впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес закладу;

 10. організацію і проведення Днів Науки і Творчості;

 11. координацію дій щодо складання річного плану ліцею;

25.проведення науково-методичних семінарів та конференцій;

 1. складання графіку спецкурсів, факультативів, індивідуальних та групових занять відповідно до навчального плану, запитів учнів і їх батьків;

 2. організацію участі учнів у І, II, III, IV етапах Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

 3. організацію участі педагогів та учнів у науково-дослідницькій роботі Малої Академії Наук;

 4. узагальнення педагогічного досвіду у формі відкритих уроків;

 5. роботу з вищими навчальними закладами (своєчасне укладання угод, постійне науково-методичне співробітництво);

 6. роботу Методичної ради ліцею, Ліцейського наукового товариства;

 7. звільнення пільгового контингенту учнів від оплати за додаткові освітні послуги;

 8. підготовку вчителів до атестації;

 9. курсову перепідготовку вчителів;

 10. роботу на ком’ютері у програмі «Міська освітня мережа»;

 11. проведення нарад з навчально-виховної роботи (1 раз на місяць);

 12. роботу школи молодого вчителя;

 13. контроль відвідування вчителями колективних форм методичної роботи РМК;

 14. розповсюдження передового педагогічного досвіду серед вчителів;

 15. узагальнення педагогічного досвіду у формі відкритих уроків;

 16. ведення та збереження класних журналів 9-11 класів;

 17. За ведення та збереження таких документів:

 • журнали факультативних занять та спецкурсів;

 • атестаційні матеріали вчителів.

ІІ. Керує:

 1. роботою вчителів 5-11 класів, зокрема – діяльністю викладачів спецкурсів, факультативів, індивідуальних та групових занять;

 2. науково-дослідницькою, експериментальною діяльністю педагогів та учнів ліцею.

 3. роботою Методичної ради ліцею та Ліцейського наукового товариства;

 4. роботою вчителів із самоосвіти;

 5. роботою загальноліцейських колегіальних органів, що займаються проблемами розвитку ліцею;

 6. створення позитивних інноваційних умов у ліцеї;

 7. видавничою діяльністю педагогів та учнів ліцею;

 8. здійснення системи стимулювання учасників інноваційної діяльності в ліцеї.

ІІІ. Планує й організовує:

 1. підготовку і проведення загальноліцейських заходів навчального характеру (олімпіад з базових дисциплін, предметно-тематичних заходів тощо), комплектування команд для участі в районних, міських, Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інших інтелектуальних змаганнях;

 2. створення і запуск шкільних структур, що забезпечують розвиток ліцею (кафедр, тощо);

 3. розробку загальних вимог до процесу й результатів діяльності з розвитку ліцею й критеріїв їх оцінки;

 4. заходи з підвищення професійної компетентності учасників інноваційної діяльності з питань розвитку ліцею;

 5. вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду здійснення інноваційної діяльності в ліцеї;

 6. систему науково-дослідницької, дослідно-експериментальної роботи в ліцеї;

 7. відкриті заняття і взаємовідвідування навчальних занять викладачів профільних спецкурсів;

 8. роботу факультативних індивідуальних та групових занять для учнів;

 9. науково-дослідницьку роботу учнів в МАН;

 10. профільні спецкурси ліцейських класів ліцею при вищих навчальних закладах;

 11. роботу з реалізації загальноліцейських методичних проблем;

 12. участь вчителів у роботі РМК;

 13. роботу з комплексно-цільового планування та розвитку ліцею;

 14. розробку авторських програм.

 15. відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять вчителів та викладачів профільних спецкурсів;

 16. самоосвіту вчителів з предметів;

 17. оформлення ліцейської навчальної документації за напрямками, які визначені функціональними обов’язками;

 18. проведення контрольних робіт за текстами адміністрації, у відповідності з функціональними обов’язками;

 19. процес розробки й реалізації концепції розвитку ліцею, розробку й виконання основних напрямків розвитку;

 20. систему зовнішніх зв’язків ліцею, потрібних для успішного здійснення нововведень;

 21. систему контролю за впровадженням інноваційних освітніх напрямків;

 22. заходи з підвищення професійної компетентності учасників інноваційної діяльності з питань розвитку ліцею;

 23. вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду здійснення інноваційної діяльності в ліцеї;

 24. збір та накопичення інформації про значимі для ліцею інновації;

 25. участь вчителів ліцею у районному і обласному педвернісажі.

ІV. Погоджує:

 1. свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора, практичним психологом.

V. Контролює:

 1. реалізацію стратегії розвитку ліцею;

 2. результативність зовнішніх зв’язків ліцею;

 3. виконання затверджених рішень у галузі розвитку ліцею;

 4. роботу викладачів профільних спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять;

 5. методичне та дидактичне забезпечення навчальних кабінетів (5-11 класи);

 6. відвідування учнями спецкурсів, наукових консультацій керівників науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук;

 7. ведення журналів спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять за бюджетні та позабюджетні кошти.

 8. роботу практичного психолога;

 9. додержання єдиних педагогічних вимог у ліцеї, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог;

 10. стан збереження і використання навчально-матеріальної бази;

 11. наявність поурочних планів, портфоліо вчителів;

 12. використання на уроках ІКТ;

 13. ведення класних журналів класними керівниками 5-11-х класів, журналів спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять;

 14. виконання рішень і постанов згідно зі своїми функціональними обов’язками;

 15. навчання обдарованих дітей в 5-11 класах;

 16. правильність оцінювання успішності учнів;

 17. дотримання єдиного орфографічного режиму вчителями ліцею;

 18. наслідки науково-методичної роботи;

 19. роботу вчителів щодо оформлення та дидактичного забезпечення навчально-методичних куточків (5-11 кл.);

 20. підготовку до затвердження Педагогічною радою плану роботи ліцею на рік;

 21. відповідність запроваджених інноваційних проектів та їх реалізації програмам, планам, критеріям;

 22. ресурсне забезпечення інноваційних процесів у ліцеї;

 23. проведення відкритих уроків вчителями ліцею;

 24. методичне забезпечення атестації педагогічних працівників;

 25. відвідування районних колективних форм методичної роботи;

 26. ведення класних журналів класними керівниками 9-11-х класів, вчителями-предметниками з вищезазначених предметів.

VІ. Інструктує і консультує:

 1. проведення вчителями навчальних занять та їх самоосвіту;

 2. складання планів і звітів вчителями згідно зі своїми функціональними обов’язками;

 3. ведення вчителями шкільної документації згідно зі своїми функціональними обов’язками.

 4. оформлення та дидактичне забезпечення навчально-методичних куточків (5-11 кл.);

 5. батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей;

 6. вчителів з проблем навчання і виховання дітей;

 7. осіб, що залучаються до співробітництва з ліцеєм з питань специфіки ліцею, її завдань, програм оновлення тощо;

 8. учасників інноваційних процесів із принципових питань, здійснення останніх.

VІІ. Аналізує:

 1. методичні документи, що забезпечують інноваційну, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність;

 2. технології здійснення процедур інноваційної діяльності;

 3. окремі фрагменти програм розвитку ліцею, нових завдань ліцею, варіанти моделей випускника ліцею (для наступного обговорення).

 4. здійснення нововведень (інновацій);

 5. наявність і перспективні можливості в галузі здійснення інноваційних перетворень;

 6. наявність і рівень діяльності структур, орієнтованих на розвиток певних ділянок ліцею;

 7. готовність учасників інноваційних процесів до інноваційної, науково-дослідницької діяльності;

 8. результати інноваційних процесів (з акцентом на інновації, що мають загальноліцейське значення, системний характер), тенденції розвитку інноваційного процесу, проблеми, що виникають під час оновлення ліцею;

 9. результати реалізації програми розвитку ліцею, інших стратегічних документів.


VІІІ. Координує:

 1. взаємодію структурних підрозділів та безпосередніх учасників науково-методичної діяльності в ліцеї.

 2. спільну діяльність окремих учасників інноваційних процесів та їхніх груп; взаємодію інноваційної діяльності працівників ліцею та залучення представників інших організацій;

 3. діяльність по складанню річного плану ліцею.

ІX. Розробляє:

 1. концептуальні документи розвитку ліцею;

 2. методичні документи, що забезпечують інноваційну, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність;

 3. технології здійснення процедур інноваційної діяльності;

X. Експертує, оцінює:

 1. пропозиції з організації тих чи інших нововведень і встановлення зв’язків із зовнішніми партнерами.

XІ. Інформує:

 1. адміністрацію ліцею про ймовірні труднощі на шляху здійснення науково-методичних заходів та інноваційних програм;

 2. колектив ліцею про підсумки науково-методичної роботи та інноваційної діяльності.

XІІ. Веде облік:

 1. роботи з обдарованими дітьми;

 2. виходу працівників на роботу;

 3. проходження курсової перепідготовки педпрацівниками;

 4. атестації педпрацівників;

 5. замін уроків, проведених вчителями.

XІІІ. Звітує:

 1. про організацію, стан і результати навчально-виховної, науково-методичної та інноваційної роботи перед директором, педагогічною радою, відділом освіти Дзержинської райради.

XІV. Складає:

 1. план науково-методичної роботи в ліцеї;

 2. план-графік науково-методичних заходів в ліцеї;

 3. бере участь в плануванні роботи ліцею на рік, чверть, місяць, тиждень;

 4. довідки з науково-методичної роботи;

 5. графік проходження курсової перепідготовки учителів;

 6. графік атестації медпрацівників;

 7. проекти наказів з наукової та методичної роботи відповідно до своїх функціональних обов’язків;

 8. графіки та розклади спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять за бюджетні та позабюджетні кошти.

 9. статистичні та інформаційні звіти для управління освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, ГУОН ХОДА;

 10. проекти наказів, розпорядження та інших документів з питань навчально-виховної роботи згідно зі своїми функціональними обов’язками.

XV. Користується правом:

 1. представляти учнів і вчителів до відзначення;

 2. вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку ліцею.

 3. коли немає в школі директора заступати його і розв’язувати загальноліцейські питання;

XVІ. Відвідує:

 1. уроки, консультації, науково-методичні, виховні заходи, батьківські збори, звіти вчителів-предметників, профільні спецкурси.Функціональні обов’язки заступника директора

з навчально-виховної роботи Бабич Ольги Івагівни

І. Відповідає за:

 1. правильну організацію навчальної роботи в 5-11 класах;

 2. ведення класних журналів 5-11-х класів;

 3. наступність навчання;

 4. ведення та збереження таких документів:

 • книга запису внутрішкільного контролю;

 • статистичні та інформаційні звіти, за напрямками, які відзначені функціональними обов’язками;

 • документи з організації науково-методичної роботи в ліцеї, за напрямками, які відзначені функціональними обов’язками;

 1. проведення нарад при заступнику директора з навчально-виховної роботи (1 раз на місяць);

 2. здійснення заходів з профілізації, диференціації та індивідуалізації навчання учнів;

 3. як черговий адміністратор за функціонуванням ліцею у п’ятницю;

 4. здійснення конкурсного приймання учнів до ліцею;

 5. планування і ведення Книги протоколів інструктивно-методичних та адміністративних нарад.

 1. узагальнення педагогічного досвіду у формі відкритих уроків;

 2. ведення та збереження класних журналів 9-11 класів.

ІІ. Керує:

 1. роботою загальноліцейських колегіальних органів, що займаються проблемами розвитку ліцею;

 2. створення позитивних інноваційних умов у ліцеї;

ІІІ. Планує й організовує:

 1. систему науково-дослідницької, дослідно-експериментальної роботи в ліцеї;

 2. відкриті заняття і взаємовідвідування навчальних занять викладачів профільних спецкурсів;

 3. роботу факультативних індивідуальних та групових занять для учнів 5-х та 10-х класів;

 4. роботу з реалізації загальноліцейських методичних проблем;

 5. оформлення ліцейської навчальної документації за напрямками, які визначені функціональними обов’язками;

 6. проведення контрольних робіт за текстами адміністрації, у відповідності з функціональними обов’язками;

 7. роботу по координації дій між школою І ступеня № 176 та ліцеєм;

 8. процес розробки й реалізації концепції розвитку ліцею, розробку й виконання основних напрямків розвитку;

ІV. Погоджує:

 1. свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора, практичним психологом.

V. Контролює:

 1. реалізацію стратегії розвитку ліцею;

 2. результативність зовнішніх зв’язків ліцею;

 3. виконання затверджених рішень у галузі розвитку ліцею;

 4. методичне та дидактичне забезпечення навчальних кабінетів (5-11 класи);

 5. ведення журналів спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять за бюджетні та позабюджетні кошти.

 6. додержання єдиних педагогічних вимог у ліцеї, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог;

 7. стан збереження і використання навчально-матеріальної бази;

 8. використання на уроках ІКТ;

 9. ведення класних журналів класними керівниками 5-11-х класів, журналів спецкурсів, факультативних та індивідуальних занять;

 10. виконання рішень і постанов згідно зі своїми функціональними обов’язками;

 11. навчання обдарованих дітей в 5 класах;

 12. дотримання єдиного орфографічного режиму вчителями ліцею;

 13. наслідки науково-методичної роботи;

 14. роботу вчителів щодо оформлення та дидактичного забезпечення навчально-методичних куточків (5-11 кл.);

 15. ведення класних журналів класними керівниками 9-11-х класів, вчителями- предметниками з вищезазначених предметів.

VІ. Інструктує і консультує:

 1. оформлення та дидактичне забезпечення навчально-методичних куточків (5-11 кл.);

 2. батьків учнів з проблем навчання і виховання дітей;

 3. вчителів з проблем навчання і виховання дітей;

 4. осіб, що залучаються до співробітництва з ліцеєм з питань специфіки ліцею, її завдань, програм оновлення тощо;

VІІ. Аналізує:

 1. методичні документи, що забезпечують інноваційну, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність;

 2. наявність і рівень діяльності структур, орієнтованих на розвиток певних ділянок ліцею;

 3. результати реалізації програми розвитку ліцею, інших стратегічних документів.


VІІІ. Координує:

 1. взаємодію структурних підрозділів та безпосередніх учасників науково-методичної діяльності в ліцеї.

ІX. Експертує, оцінює:

 1. пропозиції з організації тих чи інших нововведень і встановлення зв’язків із зовнішніми партнерами.

Х. Веде облік:

 1. виходу працівників на роботу;

 2. заміни уроків, проведених вчителями.

XІ. Складає:

 1. бере участь в плануванні роботи ліцею на рік, чверть, місяць, тиждень;

 2. проекти наказів з наукової та методичної роботи відповідно до своїх функціональних обов’язків;

 3. статистичні та інформаційні звіти для управління освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, ГУОН ХОДА;

 4. проекти наказів, розпорядження та інших документів з питань навчально-виховної роботи згідно зі своїми функціональними обов’язками;

 5. розклад занять «Школи майбутнього ліцеїста».

XІІ. Користується правом:

 1. представляти учнів і вчителів до відзначення;

 2. вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку ліцею.

 3. коли немає в школі директора заступати його і розв’язувати загальноліцейські питання;

XІІІ. Відвідує:

 1. уроки, консультації, науково-методичні, виховні заходи, батьківські збори, звіти вчителів-предметників, профільні спецкурси.


Функціональні обов’язки завідуючої господарством

Бугрій Віолети Вячеславівни

І. Відповідає за:

 1. здійснення керівництва господарською діяльністю закладу;

 2. одержання, схов, видачу і зберігання матеріальних цінностей;

 3. техніку безпеки роботи співробітників ліцею;

 4. протипожежний стан закладу;

 5. необхідний санітарно-гігієнічний режим роботи закладу;

 6. збереження шкільного майна;

 7. своєчасну підготовку школи до нового навчального року;

 8. санітарний стан території ліцею;

 9. одержання, збереження та виплату заробітної плати працівникам ліцею;

 10. проведення капітального та поточного ремонту ліцею;

 11. розподіл обов’язків між технічними працівниками;

 12. ведення звітності про придбання та списання матеріальних цінностей;

 13. наявність необхідних санітарно-гігієнічних засобів;

 14. санітарний стан приміщення ліцею;

 15. за ведення та збереження таких документів:

 • книга обліку техпрацівників ліцею;

 • звіти по теплоносіям;

 • облік використаної електроенергії;

 • акти на оприбуткування;

 • акти по ремонту ліцею;

 • акти на списання;

 • акти з обліку водопостачання;

 • технічні звіти по електровимірам;

 • довідки для КРУ;

 • графік роботи працівників;

 • документація з інвентаризації шкільного майна;

 • журнал виходу на роботу молодшого обслуговуючого персоналу ліцею;

 • журнал реєстрації використаної електроенергії;

 • журнал реєстрації показників теплолічильника;

 • журнал реєстрації вивозу сміття;

 1. заключення договорів про матеріальну відповідальність із завідуючими навчальними кабінетами та спортивної зали;

 2. ведення звітності з господарської роботи закладу.

 3. роботу на комп’ютері у програмі «Міська освітня мережа»

ІІ. Керує:

 1. роботою прибиральниць службових приміщень, робітників з обслуговування будівель, гардеробниць, сторожів;

 2. роботою комісії по списанню матеріальних цінностей.

ІІІ. Організовує:

 1. чітку роботу технічних систем: освітлення, водогін, каналізація, теплопостачання, телефон;

 2. поточний ремонт меблів, обладнання, вікон, дверей;

 3. роботу з протипожежної безпеки;

 4. чергування технічного персоналу;

 5. роботу технічного персоналу;

 6. суспільно-корисну роботу школярів, особливо з питань ремонту меблів, прибирання приміщень та закріпленої території;

 7. роботу з благоустрою, прибирання, озеленення території.

ІV. Контролює:

ведення документації з проведення ремонту в ліцеї;

оформлення документів про облік і списання матеріальних цінностей;

якість роботи технічного персоналу;

роботу лічильників тепла, води, електроенергії;

своєчасне прибирання санітарних вузлів, кабінетів, коридорів, території ліцею;

проведення інвентаризації в ліцеї;

проведення поточного і капітального ремонту в ліцеї;

раціональне використання матеріальних засобів;

вивіз сміття;

проходження медоглядів підлеглих;

наявність та збереження матеріальних цінностей, шкільного майна.V. Погоджує:

 1. свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора.

VІ. Веде облік:

відпрацьованого часу технічного персоналу;

матеріальних цінностей, які є на балансі в ліцеї;

витрат електроенергії, тепла, води;

вивозу сміття;

використання позабюджетних коштів при проведенні поточного та капітального ремонту;

результатів медоглядів підлеглих робітників.
VІІ. Інструктує і консультує:


 1. працівників з правил пожежної безпеки;

 2. технічний персонал з питань організації роботи згідно із своїми обов’язками;

 3. вчителів з приводу ремонтних робіт.

VІІІ. Звітує:

 1. про організацію, стан і результати господарської роботи перед директором, відділом освіти Дзержинської райради.

ІX. Складає:

графік роботи молодшого обслуговуючого персоналу;

графік роботи сторожів;

плани поточного і капітального ремонту;

звіти, інформації, довідки та іншу документацію з господарської діяльності ліцею;

табель.


X. Користується правом:

 1. бути матеріально-відповідальною особою на підставі договору з управлінням освіти Дзержинської районної в місті Харкові ради.

 2. представляти працівників молодшого обслуговуючого персоналу до відзначення;

 3. вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку ліцею.

Додаток 7


План роботи виховних центрів у Харківському ліцеї № 89Зміст роботи
Дата

Викона

вецьВідпові

дальний

Вихід

Виконан

ня

1

2

3

4

5

6

7
Центр «Еколог»


Протягом року

Демидова Т.Г., Літвиненко О.О., педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Мат. робо

тиОрганізувати та провести акції:

 • «Допоможи зимуючим птахам»;

 • «Змайструй годівницю»;

 • «Замість ялинки – зимовий букет»;

 • «Зелена весна»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Літвинен


ко О.О., педагог-організатор, кл.керівн.

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиПроведення конкурсів:

- «Екологічні проблеми мого міста»;

- «Природа просить порятунку»


Квітень 2014

Демидова Т.Г.,

Літвинен


ко О.О., педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Резу

льта


ти конкурсу


Організація конкурсу квітів і виробів із природного матеріалу до Дня учителя

Жовтень 2013

Демидова Т.Г.,

Літвинен


ко О.О., педагог-організатор,

кл.керівн.Кіриченко С.В.Відповідні мате ріали


Організація зустрічей учнів з представниками організацій охорони природи та громадських екологічних організацій з метою виховання екологічного мислення, втілення концепції сталого розвитку людства

Квітень 2014

Демидова Т.Г., педагог-організатор,

Літвинен


ко О.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріали

1

2

3

4

5

6

7Проведення екскурсії до Музею природи


Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, класні керівники

Кіриченко С.В.

Наказ


Проведення Дня пам’яті Чорнобильської трагедії

Квітень 2014


Демидова Т.Г.,

Ветлугіна В.В.
Кіриченко С.В.

ПланЦентр «Ерудит»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Перепели


ця С.О., педагог-організатор

Кіриченко С.В.Матеріали робо

тиПроводення інтелектуальних ігор конкурсів, турнірів:

 • «Що? Де? Коли?»;

 • «КВК»;

 • «Брейн-рінг»

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор,

кл.керівн.Кіриченко С.В.Матеріали робо

тиІнтелектуальне опитування «Он – лайн» (природнича тематика)

Березень 2014

Демидова Т.Г., Бєлєванцева О.М.

Кіриченко С.В.Відп. мате

ріали
Центр «Турбота»


Протягом року

Демидова Т.Г.,

Ветлугіна В.В.Кіриченко С.В.

Матеріали роботи


Організація та координація роботи загонів ЮІР, ДЮП

Вересень 2013

Демидова Т.Г.,

педагог-організаторКіриченко С.В.

План


Корекція схеми безпечної дороги до ліцею

Вере

сень 2013Демидова Т.Г.,

педагог-організатор
Кіриченко С.В.

Схе

ма

1

2

3

4

5

6

7Відновлення схеми перехрестя для проведення практичних занять з ОБЖ

Вересень 2013

Демидова Т.Г., Ветлугіна В.В.,

педагог-організаторКіриченко С.В.Схе

маСтворення картотеки пільгового контингенту учнів, соціальний паспорт ліцею

Вере

сень 2013Демидова Т.Г., соціальний педагог,

кл. керівн.Кіриченко С.В.

Картотека


Організація волонтерського руху з надання допомоги людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам

Вере

сень 2013Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл. керівники

Кіриченко С.В.

Звіти


Організація акції «Милосердя» (збирання коштів для сімей з невеликими прибутками, Дому малютки тощо)

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор,

Ветлугіна В.В.
Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиСтворення групи «Турбота» для допомоги ветеранам 89-ї гвардійської Білгородсько-Харківської стрілкової дивізії, що проживають у м. Харкові, а також вчителям-ветеранам

Грудень 2013


Демидова Т.Г.,

Кожемякін М.В., Ветлугіна В.В., педагог-організатор
Кіриченко С.В.Відповідні мате

ріалиСтворення клубу «Патріот» та волонтерського руху для допомоги ветеранам-афганцям

Протягом року

Демидова Т.Г. , педагог-організатор, класні керівники


Кіриченко С.В.Відповідні мате

ріали

1

2

3

4

5

6

7Організація участі у конкурсі «Мій біль – Чорнобиль»

Квітень

2014


Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл. керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиОрганізація екскурсії на пожежну виставку

Квітень 2014


Демидова Т.Г.,

Ветлугіна В.В., кл. керівники
Кіриченко С.В.

Наказ


Участь у заходах з нагоди Міжнародного дня захисту дітей


Травень- червень 2014


Демидова Т.Г.,

педагог-організаторКіриченко С.В.

НаказЦентр «Ерудит»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Белеванцева О.М.
Кіриченко С.В.Матеріали робо

тиПроведення цикл бесід за темами:

 • «Що таке правомірна поведінка?»,

 • «Як ви розумієте поняття аморальний вчинок?»

 • «Як ви співвідносите правові і моральні норми у своєму житті?»

 • «Що таке правопорушення, їх види?»

 • «Культура соціальних стосунків (повага до власної і чужої гідності)»

Протягом року


Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл. керівники

Кіриченко С.В.

Матеріали бесід


Участь у конкурсах:

 • «Мої права»;

 • «Що я можу змінити на краще?»

 • «Моя участь у житті ліцею»

Вере

сень -


грудень 2013

Демидова Т.Г., педагог-організатор,

Шаповалова Л.С.
Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріали

1

2

3

4

5

6

7На годинах спілкування організація вивчення:

 • Конституції України;

 • Закону України «Про громадянство України»;

 • Закону України «Про мови»;

 • Закону України «Про загальну середню освіту»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Шаповалова Л.С.,

кл. керівники


Кіриченко С.В.Відповідні мате

ріалиОрганізація зустрічів з юристами, працівниками правоохоронних органів, бесіди і консультації психолога, нарколога, соціолога з попередження правопорушень для учнів і їх батьків

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Шаповалова Л.С., кл. керівники
Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиПроведення Дня громадянина України

10.12. 2013

Демидова Т.Г., Шаповалова Л.С., кл. керівн.


Кіриченко С.В.

План


Проведення засідання центру «Громадянин»

1 раз на чвер

ть


Демидова Т.Г., педагог-організатор,

Шаповалова Л.С.
Кіриченко С.В.

ПланЄвроклуб «Юні європейці»Протягом року


Демидова Т.Г., Вощана О.В.,

педагог-організатор
Кіриченко С.В.

Матеріали робо

тиУчасть в урочистих заходах, присвячених святкуванню:

 • Дня Європи

 • Європейського тижня

 • Дня Європейських мов

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні матеріали
1

2

3

4

5

6

7Організація участі у спільних проектах (Великдень по-європейськи)

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, Вощана О.В.


Кіриченко С.В.

Відп. матеріали


Сприяння співробітництву із закладами та установами міст-побратимів

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відп.

мате


ріали


Робота за Програмою майбутніх лідерів «FLEX»

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відп. мате

ріалиОрганізація переписки з учнями близького та далекого зарубіжжя (Англія, Франція, Польща)


Протягом року

Демидова Т.Г.,

Вощана О.В., педагог-організаторКіриченко С.В.

Листи


Проведення зустріч з іноземними студентами для учнів 10-11 класів

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Вощана О.В.Кіриченко С.В.План


Проведення свята «День Святого Валентина»

Лю

тий 2014


Демидова Т.Г., педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Сценарій


Проведення конкурсів:

- на кращий переклад;

- на кращий реферат;

- на кращу доповідь на задану тему
Протягом року


Демидова Т.Г.,

Вощана О.В., педагог-організатор
Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріали

1

2

3

4

5

6

7Літературні читання пам’яті героїв-антифашистів


08.02.2014


Педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиУчасть у проекті «Світ без кордонів – пам'ять без меж: вшанування загиблих воїнів на територіях різних держав»

Травень 2014


Педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиПроведення Дня Європи в Харкові


Травень 2014


Педагог-організатор, Вощана О.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиКонференція «Вивчаємо Європу разом»


Березень 2014

Педагог-організатор, Вощана О.В.


Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиКонкурс газет, присвячений Дню памяті жертв політичних репресій

Жовтень 2013

Педагог-організатор, Вощана О.В.


Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріали
«Інформаційний центр»Протягом року

Демидова Т.Г.,

Осадчук О.В., Белеванцева О.М.
Кіриченко С.В.

Матеріали робо

тиПроводення конкурсу газет до загально ліцейських свят:

 • «Дня учителя»;

 • «Дня ліцею»;

 • «Нового року»;

 • «Жіночий день – 8 Березня»;

 • «День Перемоги»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Осадчук О.В., педагог-організатор
Кіриченко С.В.Відповідні мате

ріали


Організація випуску газети «Ліцеїст»
І раз на чвер

ть


Демидова Т.Г.,

Осадчук О.В., Нурєєва О.С.Кіриченко С.В.

Газе

ти «Ліцеїст»


1

2

3

4

5

6

7


Випуск інформаційних повідомлень, об’яв, прес-релізів


Протягом року

Демидова Т.Г., Бабич О.І., педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріалиВидавнича діяльність: випуск електронної газети; створення та підтримка функціонування ліцейського сайту; створення електронних портфоліо учнів та класів; створити ІНТЕРНЕТ бібліотеку для наукового і творчого розвитку ліцеїстів;ведення електронної дошки оголошень

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Белеванцева О.М., Жукова І. Ю.Кіриченко С.В.

Відповідні мате

ріали
Центр «Дозвілля»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

педагог-організаторКіриченко С.В.


Матеріали робо

тиОрганізація екскурсій до Музею образотворчого мистецтва

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл. керівники

Кіриченко С.В.

Наказ


Відвідування театральних спектаклів

Протягом року

Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл. керівники

Кіриченко С.В.

Наказ


Залучення учнів ліцею до занять в гуртках та ліцейських виховних заходах в позаурочний час

Вере

сень 2013Демидова Т.Г., педагог-організатор,кл. кер-ки, кл. гуртків

Кіриченко С.В.

Розк

лад, журн

гурт

ків
«Центр героїко-патріотичного виховання»

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Кожемякін М.В.Кіриченко С.В.

Матеріали робо

ти

1

2

3

4

5

6

7Планування і організація роботи музею Бойової слави 89 гвардійської БХСД

Вере

сень 2013Демидова Т.Г.,

Кожемя-кін М.В.Кіриченко С.В.

План


Проведення екскурсії по історичних місцях України, Харківщини

Протягом року

Демидова Т.Г.,кл.

керівники, викладачі історіїКіриченко С.В.

Звіти


Проведення місячника оборонно-масової роботи, присвяченої Дню Збройних Сил України

Грудень 2013

Демидова Т.Г.

Кожемякін М.В.Кіриченко С.В.

Розробки


Проведення акції «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»

Травень 2014

Демидова Т.Г., педагог-організатор, кл.

Керівники
Кіриченко

С.В.


Відп. мате

ріали
Центр «Спорт і туризм»


Проведення внутрішкільних змагань з настольного тенісу

Протягом року

Демидова Т.Г.,

Мирошниченко О.О.Кіриченко С.В.

Матеріали робо

тиПроведення внутрішкільних змагань з футболу

Протягом року

Демидова Т.Г., Мирошниченко О.О.

Кіриченко С.В.

Матеріали робо

тиПроведення легкоатлетичного забігу, присвяченого до Дня Перемоги «Естафета»

Травень 2014

Демидова Т.Г., Мирошниченко О.О.

Кіриченко С.В.

Матеріали робо

тиПроведення змагань серед хлопців 10-11 класів «Сильні, спритні, сміливі»

Лютий 2014, травень 2014

Демидова Т.Г., Мирошниченко О.О.

Кіриченко С.В.

Матеріали робо

ти1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка