План роботи Харківського ліцею №89 на 2013/2014 н р. ЗмістСторінка4/21
Дата конвертації16.03.2016
Розмір4.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Таким чином, навчання учнів за індивідуальною формою в 2012/2013 н. р. було організовано та проводилося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, якісно та відповідно до нормативних вимог.


Контрольно-аналітична діяльність
Протягом 2012/2013 н. р. здійснювалися наступні види контролю відповідно річному плану та плану-графіку внутрішкільного контролю на навчальний рік:

1. Організаційний контроль: відповідність навчальних програм і календарно-тематичні планів викладачів з предметів (на семестр); проводилася перевірка індивідуальних навчальних програм і календарних планів на І, ІІ семестр 2012/2013 н. р., ведення журналів навчання за індивідуальною формою.

2. Класно-узагальнюючий контроль: стан освітнього процесу в 5-х класах (математика, українська мова та література, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я, природознавство); стан освітнього процесу в 10-х класах (українська мова та література, географія, російська мова, інтегрований курс «Література», математика, інформатика, фізика (10-А), хімія (10-Б)); проводилася експертиза рівня підготовки учнів 9-х і 11-х класів до закінчення навчального року, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання: іноземна мова (англійська) (9 кл.), українська мова (9, 11 кл.), українська література (11кл.), біологія (9 кл.), математика (9, 11 кл.), фізика (11 – А кл.), астрономія (11 – А кл.).

3. Фронтальний контроль: з інформатики; з географії; з економіки, з предмета «Захист Вітчизни».

4. Предметно-тематичний контроль: з історії України, всесвітньої історії, правознавства; навчальних досягнень з предметів учнів, які навчаються за індивідуальною формою в І, ІІ семестрах 2012/2013 н. р.

5. Оперативний контроль: здійснювалася перевірка книги руху, особистих справ учнів 5-11-х класів, алфавітної книги; ведення класних журналів; ведення усієї документації по закінченню навчального року; виконання робочого навчального плану та державних програм; перевірка стану щоденників учнів 5-х, 8-х, 11-х класів; оформлення бесід з усіх видів дитячого травматизму.


Викладання предмету «Захист Вітчизни»
Програма предмету «Захист Вітчизни» для 11-х класів у 2012/2013 н. р. виконана в повному обсязі.

Учні, які закінчили курс з предмету «Захист Вітчизни» за 70-годинною програмою, показали наступні результати: 23 – високий рівень, 14 – достатній рівень, 1 – середній рівень.

Юнаки 11-х класів успішно засвоїли програму навчально-польових занять, виконали стрільбу з пневматичної зброї, а дівчата пройшли спеціальну практику з медико-санітарної підготовки.

Застосування інформаційних та комунікаційних технологій, дистанційне навчання, реалізація проекту «Ліцейський інформаційний світ»
У 2012/2013 н. р. у Харківському ліцеї № 89, 98% вчителів використовували різні засоби інформаційних та комунікаційних технологій при проведенні уроків, виховних заходів, підготовці до турнірів, конкурсів, олімпіад різних рівнів. Кількість уроків годин роботи в мережі Інтернет, індивідуальної роботи учнів та вчителів в комп’ютерному класі, позакласні заходи, проведених з використанням ІКТ склала 933 години за 2012/2013 н. р.

Протягом всього навчального року існував постійно офіційний сайт Харківського ліцею № 89.

Своєчасно та систематично адміністрацією ліцею велася робота у програмному комплексі «Міська освітня мережа». Стан заповнення БД ПК «МОМ: школи» здійснений за всіма розділами на 100%. У 2012/2013 н. р. регулярно використовувались автоматичні завдання, своєчасно формувались відповідні звіти.

У 2012/2013 н. р. колектив ліцею прийняв участь у Конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015», який проводиться з метою удосконалення змісту, форм і методів роботи навчальних закладів міста Харкова у напрямку інформатизації, виявлення та поширення позитивного досвіду роботи педагогічних колективів, привернення уваги громадськості, батьків, владних структур, представників бізнесу до проблем інформатизації сучасної школи, залучення широкого кола педагогічної громадськості, науковців, керівників освітньої галузі різних рівнів, педагогів-практиків до вирішення актуальних проблем у галузі освіти.


Аналіз роботи щодо реалізації методичної теми ліцею
У системі роботи Харківського ліцею № 89 результативними стали колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи.

До колективних форм методичної роботи належали:

І. Тематичні педради:

1. «Аналіз стану навчально-виховної роботи Харківського ліцею № 89 у 2011-2012 навчальному році та завдання педколективу на новий 2012-2013 навчальний рік» (31.08.2012) – доповідач Кіриченко С.В., директор Харківського ліцею № 89;

2. «Сучасне співробітництво в системі ліцейської освіти «творчий учитель – обдарована дитина» (13.11.2012) – доповідач Гладаренко І.В., заступник директора з НМР;

3. «Виховний аспект уроку як засіб формування духовного здоров'я учнів» (23.01.2013) – доповідач Демидова Т.Г., заступник директора з ВР;

4. «Регулювання навантаження учнів в сучасному навчальному процесі як прояв майстерності творчого вчителя» (28.02.2013) – доповідач Вороніна О.М., заступник директора з НВР.

На педагогічних радах з повідомленнями виступили 16 вчителів ліцею. Найбільш конструктивні та змістовні виступи були у Полєшко О. Г. за темою «Формування творчого середовища на уроках української мови та літератури з використанням ІКТ», Вощаної О.В. за темою «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови з метою розвитку творчих здібностей учнів», Белеванцевої О.М. за темою «Підвищення ефективності уроку за допомогою використання інформаційно-комунікативних технологій», Шломи В. П. за темою «Виховання духовності, моральних чеснот, людяності», Табарчук І.В.: «Шляхи формування мотивації на уроках інформатики». Мета виступів – поглиблення методичних аспектів щодо розвитку здібностей і обдарованості учнів в ліцейському просторі, формування соціального статусу учня, різностороннього виховання особистості, аналіз проблем, що розглядаються на педрадах, оптимальні шляхи їх вирішення.

ІІ. Теоретичний семінар

«Форми, методи та прийоми роботи вчителя з обдарованими здібними учнями», (відповідальна – Гладаренко І. В.), який ознайомив учителів ліцею з особливостями роботи з обдарованими учнями. З досвідом роботи над своєю методичною темою поділилися:

- Нуреєва О. С. – «Психологічні особливості складання індивідуальної програми роботи з обдарованими учнями»

- Сарій Т.А. – «Методика роботи з обдарованими дітьми як особистісно - орієнтаційний підхід при вивченні фізики»

- Літвиненко О.О. – «Технологія організації групової навчальної діяльності школярів як засіб формування інтересу до біології»

- Осадчук О.В. – «Використання новітніх педагогічних технологій у процесі вивчення російської мови, літератури та етики з метою забезпечення умов успішності, соціалізації, виховання та розвитку морально-активної, толерантної та творчої особистості».

До групових форм методичної роботи належали:

І. Навчально-практичні конференції:

- «Крок в майбутнє» (відповідальна – Гладаренко І.В., керівники НМК),

- «Ліцейська освіта та сучасна наука» (відповідальна – Гладаренко І.В., керівники НМК).

Аналіз організації і проведення названих конференцій показав чітко визначену лінію співробітництва «учень-учитель-вчений». Всього в роботі конференцій брали участь:

- «Крок в майбутнє» – 5 учених, 2 методиста ЦДЮТ, 22 вчителя ліцею, 55 учнів (33 учні – члени МАН).

- «Ліцейська освіта та сучасна наука» – 9 учених, 12 вчителів ліцею, 15 учнів ліцею, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між командами 8-10 класів.

ІІ. Робота творчих груп:

І. «Моніторинг якості освіти на основі використання завдань у тестовій формі», керівник Самохвалова О.В.

Творча група зібрала матеріал з теоретичних пропозицій щодо тестування учнів, методики складання тестів та їх використання на уроках. У 2012/2013 н. р. членами творчої групи були: Вощана О. В., Шлома В. П., Літвиненко О. О., Чекурішвілі Н. Т., Нуреєва О. В., Бабич О. І., керівник групи – Самохвалова О. В.

Робота творчої групи була направлена на обговорення та вирішення проблем використання тестових завдань на уроках; і було розглянуто проблеми використання тестових завдань як підготовку до ЗНО у старших класах. У роботі творчої групи були задіяні вчителі з різних предметів: англійська мова, математика, біологія, українська мова та література.

Керівник творчої групи, вчитель Самохвалова О. В. провела засідання школи молодого спеціаліста для вчителів Дзержинського району за темою «Використання завдань у тестовій формі на уроці як моніторинг якості освіти».

Члени творчої групи ознайомили педагогічний колектив ліцею з електронним виданням «Використання тестових завдань у навчально-виховному процесі», яке містить методичні поради вчителям щодо підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

ІІ. «Ліцейський інформаційний світ», керівник Полєшко О. Г.

Звіт творчої групи «Ліцейський інформаційний світ».

За звітний період проведено 5 засідань творчої групи, на яких були розглянуті питання, пов’язані із педагогічними та дидактичними аспектами впровадження ІКТ у навчальний процес у сучасних навчальних закладах на уроках української та російської мов та літератур, англійської мови, історії; досліджено проблеми, пов’язані з формуванням мовленнєвих компетенцій та реалізацією особистісно зорієнтованого навчання на уроках гуманітарного циклу за допомогою ІКТ. Також досліджено питання використання ІКТ на уроках різних типів.

Підсумком роботи творчої групи стали відкриті уроки з використанням ІКТ, проведені Полєшко О. Г., Осадчук О. В., Іванченко Г.А., Вощаною О.В., Нуреєвою О. С., Белеванцевою О. М., Невською С. А., Жуковою О. О.

Крім того, на виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій було представлено роботи Полєшко О.Г., Нурєєвої О.С., Невської С.А.. Дипломи І ступеня районного етапу ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримали Полєшко О.Г. та Нурєєва О.С.

Методичний посібник Полєшко О.Г. «Створення коміксів за творами української літератури як один із прикладів інтеграції медіаосвіти у викладання літератури» був нагороджений дипломом І ступеня ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій. У ньому розглядається такий аспект медіатворчості школярів, як створення коміксів за художніми творами із використанням їх екранізацій. Посібник містить інформацію про історію виникнення коміксів, психологічні та методичні особливості їх створення, додатки. З матеріалами посібника мали можливість ознайомитись читачі журналу «Методичні діалоги» (№ 12 за 2012). Також основні положення посібника були вміщені у статті «Комікс. Відоме і нове», яка була високо оцінена в ході Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості».

Полєшко О.Г. взяла участь у роботі Обласного науково-практичного семінару «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області» (15.10.2012), семінару-практикуму «Основи медіаосвіти: аудіовізуальна культура» (5,6. 11.2012), виступила з доповіддю-презентацією на обласному семінарі керівників районних МО «Реалізація принципу наступності в початковій та основній школі в мовно-літературній освіті в умовах уведення нових державних стандартів» на тему «Створення коміксів за творами української літератури як один із прикладів інтеграції медіаосвіти у викладання літератури» (28.03.2013), а також провела творчу майстерню вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району на тему: «Методи формування творчого середовища на уроках української літератури при використанні ІКТ. Створення кліпів» (16.10.2012).

Члени творчої групи Вощана О.В., Іванченко Г.А., Невська С.А. та Белеванцева О.М. брали участь у конкурсі на кращий дистанційній курс у номінаціях «Англійська мова», «Інформатика».

Члени творчої групи взяли участь у ІV Міському конкурсі інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням» і посіли призові місця. Робота Іванченко Г.А. зайняла І місце, Осадчук О.В. – ІІ місце, Вощаної О.В. та Нурєєвої О.В. – ІІІ місце.

ІІІ. Школа малодосвідченого учителя, керівник Гладаренко І.В.

На 4-х заняттях у Школі малодосвідченого учителя було розглянуто питання: методичні вимоги до сучасного уроку, ведення нормативної документації вчителем, виховна робота на уроці та в позаурочний час. Молоді учителі розробили модель власного уроку, яку захистили на засіданні ШМУ в березні. Кожен учитель творчої групи підготував та провів відкритий урок для педагогічного колективу ліцею.

ІІІ. Семінар «Ділова українська мова» для вчителів ліцею. Учителі ознайомились з правилами правопису, орфографії, пунктуації, які найчастіше треба пам’ятати при роботі з діловими паперами.

ІV. На базі Харківського ліцею № 89 для вчителів Дзержинського району було проведено:

1. Творча майстерня «Методи формування творчого середовища на уроках української мови та літератури при використанні ІКТ (створення кліпів)» – Полєшко Олена Георгіївна, вчитель української мови і літератури.

2. Майстер-клас «Методичні поради вчителю фізичної культури для розвитку спритності учнів в руховій грі «Регбі-5» – Мирошниченко Олексій Олексійович, вчитель фізичної культури.

3. Семінари:


  • «Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики шляхом застосування інформаційно-комунікативних технологій» – Савченко Ірина Миколаївна, вчитель математики.

  • «Розвиток інтересу учнів 5-6 класів до біології, як запорука кращого сприйняття та способу зацікавленості до предмета» – Літвиненко Ольга Олександрівна, вчитель біології.

  • «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в закладах освіти» – Сарій Тетяна Анатоліївна, вчитель фізики.

  • «Конфлікти та здоров’я» – Ветлугіна Валентина Вікторівна, вчитель ОБЖ.

4. Науково-практичний тренінг «Конфлікти та здоров’я» – Ветлугіна Валентина Вікторівна, вчитель ОБЖ.

5. Навчально-практичний семінар «Психологічні особливості навчання учнів шести річок основам інформатики» – Нурєєва Олена Станіславівна, практичний психолог та Табарчук Ірина Вікторівна, вчитель інформатики.

6. Школа молодого спеціаліста «Використання завдань у тестовій формі на уроці як моніторинг якості освіти» – Самохвалова О. В., керівник творчої групи «Моніторинг якості освіти на основі використання завдань у тестовій формі».

До індивідуальних форм роботи належали:

І. Самостійна робота вчителя над методичною темою.

Кожен учитель ліцею працював над методичною темою протягом року і результати цієї роботи обговорювались на засіданнях кафедр, на педрадах, теоретичних семінарах.

На виставку-ярмарок педагогічних ідей 2013 року було представлено 9 робіт вчителів ліцею. У ХХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій у 2013 р. брали участь 5 учителів: Кіриченко Світлана Володимирівна, Полєшко Олена Георгіївна, Ветлугіна Валентина Вікторівна, Нурєєва Олена Станіславівна, Табарчук Ірина Вікторівна, та отримали нагороди: диплом І ступеня за роботу «Створення коміксів за творами української літератури як один із прикладів інтеграції медіаосвіти у викладання літератури» – Полєшко Олена Георгіївна, диплом ІІ ступеня за роботу «Умови розвитку розвивального інноваційного освітнього середовища сучасного закладу освіти» – Кіриченко С. В., диплом ІІ ступеня за роботу «Таблиці і схеми з інформатики як засіб підвищення ефективності навчального процесу» – Табарчук Ірина Вікторівна.

ІІ. Узагальнення досвіду вчителів.

У цьому навчальному році рішенням МР РМК протокол № 3 від 19.12.2012 року було узагальнено досвід Ветлугіной В. В. за темою «Превентивне виховання учнів на уроках «Основи здоров’я» з елементами тренінгу».

ІІІ. Участь вчителів у конкурсах фахової майстерності.

Учитель основ здоров'я – Ветлугіна В. В. брала участь у районному етапі конкурсу «Учитель року 2013».

Учитель Коновалова В. І. брала участь у конкурсі «Учитель-новатор» та стала лауреатом конкурсу «Дебют».

Учителі: Вощана О. В., Іванченко Г. А., Невська С. А. брали участь у конкурсі на кращій дистанційний курс у номінації «Англійська мова». Белеванцева О. М. посіла ІІ місце у конкурсі на кращій дистанційний курс у номінації «Інформатика».

Учитель української мови та літератури – Вощана О. В. посіла ІІ місце у конкурсі «Соняшник-учитель».

Учителі російської мови Невська С.А., Осадчук О. В., учителі англійської мови Вощана О.В. та Іванченко Г. Ю., учитель української мови Нурєєва О. В. брали участь у міському конкурсі інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням». Вощана О. В. та Нурєєва О. В. посіли ІІІ місце, Осадчук О. В. посіла ІІ місце, а Іванченко Г. А. перемогла у районному етапі конкурсу інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням», посівши І місце.

ІV. Атестація вчителів.

У 2012/2013 н. р. 2 вчителі підвищили кваліфікаційну категорію: «Спеціаліст другої категорії» – Невська С. А, «Спеціаліст вищої категорії» – Табарчук І. В. Підтвердили кваліфікаційну категорію 5 учителів: Тарабаринова Н. М., Шлома В. П., Сировацька Л. О. – «Спеціаліст вищої категорії»; Терновська Ю. М., Нуреєва О. С. – «Спеціаліст першої категорії». Підтвердили педагогічне звання «Учитель-методист» Тарабаринова Н. М. та Сировацька Л. О.; підтвердила педагогічне звання «Старший учитель» – Шлома В. П.

V. Затвердження авторських програм.

Учитель історії Кравченко Р. І. розробив авторську програму з курсу «Історія залізничного транспорту» та узгодив її на засіданні навчально-методичної кафедри «Країнознавство».

VІ. У ліцеї працює прес-центр ліцею, якому належить видавництво газети «Ліцеїст», у поточному навчальному році було видано 5 номерів газети.

Сайт ліцею у 2012/2013 н. р. було оновлено, що дає батькам та учням можливість ознайомитися з навчальною, методичною та виховною роботою закладу, прочитати новини із життя ліцею.

Адміністрація ліцею, бібліотекар Жукова І. Ю. працюють над поповненням науково-методичних комплексів науково-методичною літературою. У Харківському ліцеї № 89 створено науково-методичний центр для вчителів ліцею. У бібліотеці є література з більшості навчальних предметів, література і періодичні видання на допомогу директору та завучу («Інформаційний збірник Міністерства Освіти України», «Освіта України», «Директор школи»), створено діючи виставки.


Реалізація Законів України «Про мови», «Про засади державної мовної політики», Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки
Проводилося ознайомлення, впровадження та виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» та рішення 18 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 20.08.2012 протокол № 788/12 «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики».

Проводився постійно діючий семінар «Ділова українська мова» для вчителів ліцею. 20 вчителів (50%) викладають предмети українською мовою (крім української мови).

У відповідності до державного стандарту за рахунок годин інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану були впроваджені факультативи:


ФакультативиКількість

класів за паралелями, учні яких беруть участь у роботі факультативів,

назви факультативу


Кількість учнів, охоплених заняттями у факультативах

5 клас – 0

-

6 клас -1

(1 - з української мови «індивідуальні і групові заняття»)10


7 клас – 0

-

8 клас -1

(1 - з російської мови «індивідуальні і групові заняття»)10

9 клас – 0

-

10 клас – 1

(1 - з української мови «індивідуальні і групові заняття»)10

11 клас – 2

(1 - з української мови «Стилістика сучасної української мови»;

1 - з української мови «індивідуальні і групові заняття»)


19

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка