План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харівської міської ради Харківської області Фрунзенського району м. Харкова на 2012 2013 навчальний рікСторінка40/44
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.33 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

ПРОГРАМА інформатизації Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 на 2011-2015 рокиВСТУП

Актуальність та необхідність створення даної програми інформатизації Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73, (далі по тексту – заклад), зумовлена завданнями, які висувають перед загальною середньою освітою Національна доктрина розвитку освіти, Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, Закон України від 01.06.2010  № 2297-VI «Про захист персональних даних», Наказ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».


До пріоритетів інформатизації системи освіти в Україні віднесено розроблення політики та організаційно-правового забезпечення процесу інформатизації; формування інформаційної інфраструктури, ресурсів і комп’ютерної мережі освіти, науки та культури як частини загальносвітової мережі INTERNET; здійснення заходів щодо інформаційної безпеки, оснащення закладів освіти засобами інформаційних технологій, створення і розвиток мережі комп’ютеризованих шкіл України, інформатизація процесу навчання та виховання, подальше вдосконалення навчання інформатики, інформатизація системи управління, надання пріоритетності функціонування української мови в галузі інформаційних технологій, участь у міжнародних освітніх проектах.

Інформатизація освіти розглядається сьогодні як упорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Тому інформатизацію закладу ми розглядаємо як складову інформатизації системи освіти, яка, на наш погляд, має включати процес створення, впровадження і застосування у різних напрямах діяльності закладу сучасних систем, методів, засобів одержання, вироблення, зберігання, передавання, використання інформації; мереж і новітніх інформаційних технологій суб’єктами управління і навчально-виховного процесу, та формування і розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища.

Пріоритетним напрямом діяльності закладу є інформатизація системи управління, яка включає: розробку та використання єдиної комп’ютерно-орієнтованої технології збирання та опрацювання управлінської інформації; використання діалогових засобів доступу до баз даних; взаємодію з міжгалузевими автоматизованими системами опрацювання інформації; створення експертних систем для прогнозування наслідків прийняття рішень щодо управління; використання засобів телекомунікацій; розробку і впровадження автоматизованих робочих місць керівників закладу .

Заклад має досвід і чітку програму інформатизації системи управління.

А саме:


З 2000 року заклад є активним учасником різних регіональних та міських програм з інформатизаціїї закладів освіти. Так, в 2000 році заклад було включено до апробації нової удосконаленої версії програмно-технічного комплексу „Ефективна школа ХХІ”, в 2001 році в закладі було проведене експериментальне запровадження комплексної комп’ютерної задачі „Алгоритми управління ЗНЗ”, з 2002 року в закладі фактично запроваджено систему алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп’ютерних технологій. З 2004 року в закладі велась дослідно-експериментальна робота за темою “Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення управління загальною середньою освітою (регіональний аспект)”, яка є складовою регіональної педагогічної дослідно-експериментальної роботи за темою “Інформатизація загальної середньої освіти як умова її модернізації.” Програма була розрахована на 2004-2010 рр. В 2002 році заклад був учасником першої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства”.

Ключовими питаннями у розв’язанні проблеми інформатизації закладу, і зокрема, інформатизації системи управління є: сприйняття і розуміння проблеми, рівень психологічної готовності та фахової підготовки керівників закладу та педагогічного колективу; стану апаратно-програмного забезпечення; врахування довгострокових пріоритетів розвитку закладу в контексті науково-технічного, соціального, національно-культурного, економічного розвитку країни з урахуванням світових досягнень науки та тенденцій у сфері інформатизації.

З 2003 року під керівництвом завідуючої лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України, к.п.н. Калініної Л.М. в закладі запроваджено експериментально-дослідну програму „Управління людськими ресурсами”. Складовою цієї програми є використання комунікаційно-інформаційних технологій у розвитку персоналу. В межах цієї програми в закладі розроблені і запроваджені складові моніторингу діяльності та експертної оцінки ефективності роботи педагогічних працівників, розроблюються та запроваджуються навчальні програми розвитку персоналу. В межах цієї програми підготовлено адміністрацію закладу для роботи в режимі автоматизованих робочих місць, використання інформаційних технологій в управлінні закладом; 20 вчителів для використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі; введені штатні одиниці заступника директора з навчально-виховної роботи, який координує роботу із запровадження інформаційно-комунікаційних технологій та посада лаборанта комп’ютерного класу.

В закладі створені умови для засвоєння методів комп’ютерної підтримки процесу навчання, тестування якості знань, умінь і розвитку учнів; здійснення допрофесійної підготовки учнів з навчальної дисципліни “Інформатика” в 8-11 класах технологічного профілю.

Стан апаратно-програмного забезпечення закладу наведено в таблицях

1 та 2:


Таблиця 1. Апаратне забезпечення

Рік придбання

Тип ПК (CPU, тактова частота, RАМ);

модель принтеру та сканеруКількість

одиниць технікиДжерело фінансування

До 2000 р.

Pentium I 64 Mb

3

Кошти місцевого бюджету

2000 р.

Celeron 566 MHz 128Mb

1

Кошти спеціального фонду

2002 р.

Celeron 1,6 GHz \256Mb\40Gb

1

Кошти місцевого бюджету

2002 р.

Celeron 1,0 GHz\256Mb\20Gb

9

Кошти місцевого бюджету

2002 р.

Принтер HP Laser Jet 1200

1

Кошти місцевого бюджету

2002 р.

Сканер HP Scan Jet 2200c

1

Кошти місцевого бюджету

2002 р.

Модем Lucent 56 K

1

Кошти спеціального фонду

2003 р.

В\адаптер AQP Mercury

1

Кошти спеціального фонду

2004 р.

Celeron 2,4 GHz 256 Mb 40 Gb

1

Кошти місцевого бюджету

2004 р.

Принтер Xerox Phaser 3120

1

Кошти місцевого бюджету

2004 р.

Celeron 2,5GHz 256 Mb 30 Gb

1

Кошти місцевого бюджету

2004 р.

Мультімедійний проектор Toshiba S41

1

Кошти місцевого бюджету

Таблиця 2. Програмне забезпеченняп/п

Найменування

КількістьWindows XP Home Edition

10Windows TE Millennium Edition

1Microsoft Office Professional Win32

1Електронний атлас з історії України для 5 класу, 2004 р.

1Компакт дисковий фільм ”Харків 2002 р.”

1Електронний атлас з географії світу для 10-11 класів, 2004 р.

1Репетитор з історії України, 2004 р.

1“Бухоблік” – 2004 р.

1Програма “Ефективна школа 21” 2003 р.

1IQ-ТЕСТ 2003, 2002 р.

1Велика дитяча електронна енциклопедія “ЗЕМЛЯ”, 2003 р.

1Лінгафонний курс французької мови, 2001 р.

11С:Репетитор з хімії, 1997 р.

11С:Репетитор з біології, 1997 р.

11С:Репетитор з фізики, 1997 р.

11С:Репетитор з російської мови, 1997 р.

1Харків – генератор ідей

1

Таким чином, інформатизація діяльності закладу репрезентує процес інтеграції і систематичного використання суб’єктами управління матеріальних, технічних, інформаційних ресурсів, мереж, ідей і потребує подальшої розробки. В закладі створені основні передумови реалізації цієї програми: (правові, організаційні, науково-методичні, технічні та гуманітарні). Але реалізація інформаційної політики закладу, включення до інформаційного простору та комунікаційних технологій всіх учасників навчально-виховного процесу ускладнюється та стримується недостатнім станом апаратно-програмного забезпечення закладу.


ЦІЛІ ПРОГРАМИ:

Головною метою програми є підвищення якості, доступності та ефективності освіти, задовільнення інформаційних, освітніх, комунікаційних потреб суб’єктів управління і учасників навчально-виховного процесу, яка декомпозується у наступні цілі:

 • створення теоретичних і практичних засад для сприйняття і розуміння проблеми, досягнення рівня психологічної готовності та відповідної фахової підготовки учасників навчально-виховного процесу, зокрема, педагогічного колективу;

 • формування і розвиток освітнього інформаційного середовища та інформаційної інфраструктури;

 • вдосконалення науково-методичного, апаратно-програмного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • оптимізація управлінської діяльності керівників закладу на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій;


ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 • Створення умов для подальшого розвитку започаткованої інноваційної діяльності закладу до 2015 року: “Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення управління загальною середньою освітою (регіональний аспект)”; дослідно-експериментальної роботи „Управління людськими ресурсами”;

 • формування основ інформаційної культури учнів, педагогів, суб’єктів управління незалежно від їх фахової спеціальності та врахування їх готовності до застосування у професійній діяльності;

 • раціональне використання та розвиток сучасних комп’ютерно-інформаційних комунікаційних технологій на всіх рівнях управління і у всіх видах діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу (навчально-пізнавальна, педагогічна, ігрова, інформаційна, малювання, спілкування);

 • створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо використання сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності;

 • моделювання індивідуалізації навчального процесу; запровадження нових навчальних форм, орієнтованих на електронні підручники, пакети спеціалізованих програм;

 • запровадження нелінійних технологій навчання, які націлені на отримання нових знань, вироблення умінь приймати рішення в умовах невизначеності, навичок самоосвіти;

 • удосконалення базової підготовки учнів з інформатики та нових інформаційних технологій, подальший розвиток змісту допрофесійної підготовки учнів з навчальної дисципліни “Інформатика” в 8-11 класах технологічного профілю, впровадження дисципліни “Інформатика” в 2-11 класах;

 • використання діалогових засобів доступу до баз даних всіх суб`єктів навчально-виховного процесу; взаємодія з міжгалузевими та освітніми регіональними автоматизованими системами опрацювання інформації;

 • приведення апаратно-програмного забезпечення до нормативно-правових норм (оснащення комп’ютерною технікою з розрахунку 1 комп’ютер на 25 учнів, обладнання та модернізація автоматизованих робочих місць керівників закладу, бухгалтерії, секретарів, практичного психолога; забезпечення ліцензійним базовим програмним забезпеченням та навчальними програмними засобами);

 • створення сучасного мультимедійного класу.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ:


№ п\п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Термін

Сума коштів

Відповідальний

 1. Матеріально-технічне забезпечення інформатизації навчального закладу.Оснащення навчальними комп’ютерними комплексами

 • 1 навчального кабінету (1 комп.)

 • 1 навчального кабінету (1 комп.)

 • 1 навчального кабінету (1 комп.)

 • 1 навчального кабінету (1 комп.)

 • 1 навчального кабінету (1 комп.)

та об’єднання їх у локальну мережу школи:

Кошти батьківських благодійних внесків та спонсорів
2011 р.


2011 р.

2012 р.


20012р

20012р


3 тис.


3 тис.

3 тис.


3 тис.

3 тис.


Класні керівники,

батьки


2.

Придбання ліцензійного базового програмного забезпечення

Кошти місцевого бюджету

Кошти місцевого бюджету

Кошти місцевого бюджету


2011 р.

2012 р.


2013 р.

6 тис.

6 тис.


6 тис.

Подчерняєва Н.Д.


3.

Оснащення перифірійними пристроями (принерта сканер) управлінські комп’ютери:

 • заступників директора,

 • психолога

 • бібліотеки

Кошти батьківських благодійних внесків та спонсорів

Кошти спеціального фонду2011 -
2015 рр10 тис.Михайленко Т.В.

Подчерняєва Н.Д.

Близнюк С.І.

Бєляєва ТВ

Уманська НЮ

Заєць ТІ


Анісімова ОС

4.

Придбання ліцензійного програмного забезпечення навчального призначення

Кошти спеціального фонду

Кошти спеціального фонду2012 -

2015р р.


4 тис.

Подчерняєва Н.Д.

5.

Обладнання мультимедійних класів:

 • ремонт приміщення;

 • ремонт освітлення

 • придбання меблів

Кошти батьківських благодійних внесків та спонсорів

2011-


2013 рр.

5 тис.


10 тис

Заст.АГЧ


6.

Удосконалення роботи лінії для мережі Інтернет

Кошти місцевого бюджету

2011

3 тис.

Михайленко Т.В.

7.

Підтримка веб-сторінки школи

Кошти місцевого бюджету

2011-2015 р.р.

1 тис.

Михайленко Т.В.

8

Придбання мультимедійних комплексів для навальних кабінетів

Кошти батьківських благодійних внесків та спонсорів


2011-2015рр

30 тис

Класні керівники,

батьки


ІІ. Навчально-методична робота з питань запровадження ІКТ

1.

Створення умов для підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.
Відповідно до графіка
Подчерняєва Н.Д.

2.

Створення умов для опануванням вміннями користування комп’ютером зокрема із використанням нелінійних технологій навчання:

 • вчителів-предметників,

 • початкових класів2011-2012 р.р.
Подчерняєва Н.Д.


3.

Створення умов для підготовки та перепідготовки нових працівників школи, які не вміють користуватися комп’ютером
При вступі на роботу до школи
Подчерняєва Н.Д.


4.

Створення та організація роботи творчої групи з проблем моделювання навчально-виховного процесу на основі інформаційно-комунікативних технологій
2011-2015 р.р.
Подчерняєва Н.Д.


5.

Удосконалення змісту освіти в 8-11 класах технологічного профілю.
2011-2015р.р.
Подчерняєва Н.Д.


6.

Проведення моніторингу рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками.

2011-2015р.р.
Подчерняєва Н.Д.


7


Вивчення попиту педагогічних працівників на відвідування семінарів за різними темами.

2011-2015р.р.
Подчерняєва Н.Д.

8

Проведення моніторингу охоплення вчителів навчального закладу участю у тематичних семінарах та заходах з питань запровадження ІКТ
Двічі на рік
Подчерняєва Н.Д.

9

Проведення практикумів з оволодіння ІКТ та застосування програмних засобів навчального призначення на уроках
Потягом року
Подчерняєва Н.Д.

Іванко ОВ

Кондратьєва АВ

Торяник ВА10

Проведення семінарів та презентацій з використання електронних засобів навчального призначення.
Потягом року
Подчерняєва Н.Д.

11

Організація співробітництва з вищими навчальними закладами, спеціалізованими підприємствами та організаціями з питань підвищення рівня оволодіння ІКТ педагогами та запровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
Потягом року
Подчерняєва Н.Д.

12

Проведення спільних методичних заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою у напрямі інформатизації.
Потягом року
Подчерняєва Н.Д.

13

Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад тощо з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

14

Проведення відкритих уроків із запровадженням ІКТ
Жовтень-квітень
Подчерняєва Н.Д.

15

Участь педагогічних працівників у тематичних конкурсах
Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

16

Підготовка учнів до участі у тематичних конкурсах тощо.
Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

17

Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології.

Двічі на рік
Подчерняєва Н.Д.

18

Участь у районному етапі конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ».
Листопад-квітень
Подчерняєва Н.Д.

19

Участь у розробці дистанційних курсів для системи дистанційного навчання «Доступна освіта» за напрямами:

інформатика, українська мова та література, математика, історія України


Протягом року
Учителі-предметники

ІІІ Навчально-виховна робота з учнями з ІКТ

1

Участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт»

Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

Іванко ОВ

Кондратьєва АВ

Торяник ВА2

Участь у міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет

Листопад-березень
Іванко ОВ

Кондратьєва АВ

Торяник ВА


3

Участь в обласному дистанційному
фестивалі з комп’ютерної графіки
та анімації серед учнів 7-11-х класів

Листопад-грудень
Іванко ОВ

Кондратьєва АВ

Торяник ВА


4

Участь у міському відкритому турнірі з основ інформатики серед учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова

Листопад- грудень
Іванко ОВ

Кондратьєва АВ

Торяник ВА


5

Участь у Всеукраїнській грі з інформатики «Бобер»
листопад
Іванко ОВ

Кондратьєва АВ6

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Intel-еко Україна -2012»
Листопад-березень
Іванко ОВ

Кондратьєва АВ7

Участь у Всеукраїнській науково-природничій інтернет-олімпіаді
Листопад-березень
Іванко ОВ


ІV Захист інформації.

1

Наказ про призначення відповідального за захист інформації
До 05.09
Подчерняєва Н.Д.

2

Розбудова локальної мережі
Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

3

Встановлення паролів на ПК адміністрації
До 05.09
Подчерняєва Н.Д.

4

Встановлення антивірусних програм
До 05.09
Подчерняєва Н.Д.

5

Створення резервних копій електронних документів
щоквартально
Подчерняєва Н.Д.

6

Робота з удосконалення програмного комплексу «Міська освітня мережа»
Протягом року
Подчерняєва Н.Д.

Творча група7

Підтримка роботи шкільного сайту


Творча група


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
1. У науковій сфері: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальна апробація моделі ефективного управління загальною середньою освітою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

2. У навчально-методичній сфері: підвищення якості навчально-виховного процесу на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій; надання доступу учням та педпрацівникам до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет за сучасними каналами; створення навчально-методичних комплексів, видання методичних посібників та рекомендацій щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та в управлінні закладом створення інструментарію моніторингу ефективності педагогічної праці, управління навчальним закладом.

3. У соціально-економічній сфері: оснащення закладу сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами; забезпечення ліцензійними базовими, управлінськими та педагогічними програмними засобами; створення системи формування інформаційних освітніх ресурсів і умов для інформатизації управлінських процесів, сформованість інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка