План роботи інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради на 2010-2011 навчальний рікСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6
С.Т.Шацький

«Проектна технологія»

Суть технології: наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів; дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання проблеми; конструювання підсумкового проекту його захист, корегування і впровадження; самодіяльний характер творчої активності учнів; практичне або теоретичне застосування результату діяльності

В.Г.Рєпкіна,

вчителька фізики, учитель -методист; Л.С.Власова, вчителька ОТМ, старший учитель;

Л.П.Гаврюк, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»


Педагогічний колектив комунального закладу «Загальноосвітній ліцей

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»Усенко Л.В., вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Галаніна Л.О., вчитель іноземних мов,

Проценко Н.І., вчителька хімії, Глуздова Н.М., вчителька англійської мови, Карандєй Л.М., вчителька історії комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».


Гензерг

«Ігрові технології навчання»


Суть технології: організація навчального процесу таким чином щоб навчання здійснювалось в процесі учня до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуацій). Навчальні ігри мають на меті активізацію уваги учнів, підвищення інтересу до вивчення предмету, сприяють відпрацюванню виконання конкретних специфічних операцій, моделюванню процесу діяльності; розвитку ініціативності, творчості, комунікативності, уяви, цілеспрямованості учнів.

О.М.Клокова, вчитель початкових класів, учитель-методист;

І.Я.Лебідь, вчитель початкових класів, старший учитель;

С.В.Сьомкіна, вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»


Пацеріна Наталія Вікторівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»О.Рівин, В.Дяченко

Групові технології

Суть технології:

Поділ учнів класу на динамічні групи за інтересами, вибором з метою формування вмінь самостійно міркувати, дискутувати, відстоювати свої думки, бути ініціативними в набутті нових знань або застосуванні одержаних знань, умінь та навичок для спільного пошуку розв’язання завдань.Н.Ф.Зеляніна, вчитель початкових класів;

О.Я.Яремчук, вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».Сосідка В.І., вчитель початкових класів комунального закладу «Чортомлицька неповна середня загальноосвітня школа

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»,І.В.Роберт, Ю.І.Машбіц, М.І.Жалдак

Інформаційнно-комунікаційні технології

Інформатизація процесу навчання та виховання, яка передбачає передусім широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно зорієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів; широке використання інформаційних технологій таких як програмоване навчання, експертні системи, мультимедія, імітаційне моделювання, предметні комп’ютерні уроки сприяє підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяє здійснювати особистісний підхід до учнів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на уроках з різних базових дисциплін дає змогу зробити висновок, що ЕОМ – це не тільки потужний інструмент, а й певною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації.Педагогічний колектив комунального закладу «Загальноосвітній ліцей

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»Козлова І.С., вчитель інформатики комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Ч.Темпл, Д.Стіл, К.Мередіт

Технологія формування критичного мислення

Дану технологію вважають «винаходом» американської педагогіки, вона ґрунтується на творчій співпраці вчителя й учня і орієнтована на розвиток в учнів аналітичного підходу до будь-якого матеріалу. Ця технологія розрахована не на запам’ятовування матеріалу, а на висунення проблеми і пошук способів її розв’язування.

Технологія критичного мислення містить три стадії:


  1. Актуалізація наявних знань учнів, пробудження інтересу до теми. Саме на цій стадії визначається мета вивчення матеріалу. Для цього використовують різноманітні прийоми: мозковий штурм, напрацювання версій розвитку подій, що вивчаються тощо;

  2. Осмислення нового матеріалу (нової інформації, поняття ідеї). Тут відбувається основне опрацювання учнями змісту тексту, причому під «текстом» слід розуміти не лише матеріал підручника, а будь-який історичний документ чи будь-яке історичне джерело, а також лекцію вчителя тощо.

  3. Роздуми або рефлексія. Учень осмислює вивчений матеріал і формує свою особисту думку, ставлення до нього. На цій стадії можлива дискусія, написання есе, складання схеми, запис висновків у зошиті тощо.

Педагогічний колектив комунального закладу «Загальноосвітній ліцей

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»
КулясТ. Ю, вчителька початкових класів комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Інтерактивні технології громадянської освіти

Під інтерактивними технологіями слід розуміти не тільки процес взаємного впливу об’єктів, а й спеціально організовану пізнавальну діяльність, котра має яскраво виражену соціальну спрямованість. Отже, інтерактивними можна вважати ті методи навчання, які організовують процес соціальної взаємодії, під час чи внаслідок якої в її учасників виникають нові знання. Термін «інтерактивне навчання» означає певний порядок інформаційної взаємодії між суб’єктом навчального процесу і навчальним середовищем. Однією із основних умов інтеракції є наявність проблеми та робота в групах (парах, трійках), прийняття узагальненого рішення й діалог за підсумками роботи. До ефективних методів належать такі: мозковий штурм, «навчальна ситуація», дебати, дискусія, «дерево рішень», парламентські слухання, моделювання конкретних ситуацій тощо
Педагогічний колектив комунального закладу «Загальноосвітній ліцей

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху»

Автор: А.С.БєлкінСуть технології: цілеспрямована виховна діяльність в організації та поєднанні умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і в цілому, надання можливості кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

Організація ситуації успіху розв’язує багато проблем щодо агресивності дитини, неслухняності як риси характеру, ізольованості в групі тощо.Педагогічний колектив комунального закладу

«Неповна середня загальноосвітня школа-інтернат

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»Пирогова Л.В.,

вчитель початкових класів, комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».Технологія саморозвитку.

Суть технології:

Розвиток у школяра самостійності, здатності до самореалізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.

Прищеплення учням таких навичок як готовність до співробітництва, толерантність, здатність до творчої діяльності.

Технологія саморозвитку надає учню можливості для розвитку його здібностей за допомогою власної діяльності. Вчитель створює умови, щоб ця діяльність пройшла належним чином.


Чижик Т.В.,

вчитель біології

комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».


Технологія розвивального навчання.

Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов

В основі системи розливального навчання лежить уявлення про розвиток дитини як суб’єкта особистої діяльності. Головна мета навчання – забезпечити розвиток дитини, через вивчення особисто навчально-пізнавальні можливості учня, визначення індивідуальної зони найближчого розвитку дитини, допомоги формуванню ще не сформованих здібностей дитини.

Навчальна діяльність являє собою особливу форму активності вчителя, спрямовану на учня. Учень виступає у ролі пошукувача нових знань.Логвінова К.О.,

вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».Технологія ситуативного моделювання.

Суть технології:

Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Гра реалізує дидактичну мету, забезпечує контроль виведення емоцій, розвиває творчу уяву. Вчитель висловлює як: інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення).


Оніщенко В.В.,

вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».Проблемне навчання.

Проблемне навчання активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє свідомому засвоєнню навчального матеріалу, навчає аналізувати, порівнювати, узагальнювати причинно-наслідкові зв’язки, передбачає самостійну пошукову роботу учнів.

Суть технології:

Створення проблемних ситуацій, усвідомлення, сприйняття та розв’язання цих ситуацій у процесі спільної діяльності учнів і вчителя.Балак І.А., вчитель історії комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Здоров’язберігаючі технології.

Технології що сприяють збереженню, зміцненню фізичного та морального здоров’я учасників навчально-виховного процесу, сприяють формуванню свідомого ставлення до здорового способу життя.Славич О.С., вчителька біології, Черепанова А.В., вчителька географії, Константи нова І.В., вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Технологія продуктивного навчання.

Технологія що сприяє розвитку креативності, професійної. Полі культурної, соціальної компетентностей учнів та педагогів, орієнтація на індивідуалізацію навчання та розширення потенціалу учнів за рахунок інтегративного підходу до освіти; створення гнучкої системи, адаптованої до змін, що відбуваються з учнями.Творча група комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».

Технологія навчання «Коло ідей»

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань або створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання , яке складається з декількох питань, що групи представляють по черзі. Коли малі групи завершили виконувати завдання і готові представити інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорюється. Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки вичерпаються ідеї. Цей метод є ефективним для вирішення проблемних питань, для створення різних точок зору.Ігнатенко Л.І., вчителька історії комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа м.Орджонікідзе Дніпропетровської області».
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка