План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №450 компенсуючого типу Харківської міської ради»Сторінка1/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Завідувач дошкільного Начальник управління освіти

навчального закладу №450 адміністрації Дзержинського району

__________ І.Е. Пухарєва Харківської міської ради

«_____» _________ 2013 року __________Ю.Г. Башкірова

«_____»_________2013 року
ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №450

компенсуючого типу Харківської міської ради»

на 2013/2014 навчальний рік

СХВАЛЕНО


педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу № 450

протокол № 1 від 30.08.2013

Харків

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2012/2013 навчальний рік


1.1.Інформаційна картка

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 450 компенсуючого типу Харківської міської ради» розташований за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 66г.

Дошкільний навчальний заклад компенсуючого (санаторного) типу для дітей, які часто хворіють. В закладі функціонують фізіотерапевтичний та масажний кабінети, зала для лікувальної фізкультури. Медичне обслуговування здійснюють медичні сестри та лікарі дитячої поліклініки № 14, закріплені за дитячим садком. ДНЗ має статус Школи сприяння здоров’ю та входить до національної мережі як інформаційно-методичний центр.

Освітній процес в закладі організовувався за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» українською та російською мовами. Форми організації освітнього процесу будуються на основі методичних рекомендацій до програм.

Протягом навчального року дошкільний начальний заклад функціонував

з/п

Відомості

Показники

1

Всього вихованців:

251

раннього віку

43

дошкільного віку

208

2Всього груп:

12

раннього віку

2

дошкільного віку

10

3

Режим роботи груп:
9 годин

6

10,5 годин

2

12 годин

2

4 години

2

4

Всього працівників:

49

педагогічні працівники

21

медичні працівники

4

обслуговуючий персонал

20


Освітній рівень педагогів

вища базова – 7 (41%)

вища педагогічна – 1 (6%)

середня спеціальна – 13 (53%)

За підсумками атестації 2013 року встановили вищу категорію –1 педа-гог–Широбокова О.М.; підтвердили першу категорію –1 педагог– Горбач М.М.; підтвердили кваліфікаційний рівень – 9 тарифний розряд 7 педагогів: Краснікова О.Ю., Бобошко Л.І.,Шмараєва Н.О., Прилуцька Л.М., Жукова Р.А., Сіренко Л.О., Сребнюк Т.С.

Фаховий рівень педагогів:

вища категорія – 3 педагоги (15%);

перша категорія – 3 педагоги (19%);

друга категорія – 1 педагог (6%);

9 тарифний розряд – 14 педагогів (56%);

педагогічне звання «вихователь-методист» - 4 педагоги (25%).

Колектив у цілому працездатний, згуртований, спроможний виконувати поставлені перед ним задачі. Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дитячому садку.

Дошкільний навчальний заклад є базовим для практики студентів гуманітарно-педагогічного інституту та слухачів курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Упродовж 2012/2013 навчального року педагогічний колектив ДНЗ спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення розвитку творчої гармонійно розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Дошкільний навчальний заклад здійснював навчально-виховний процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України від 20.06.20013 р. № 1/9-446 «Про організацію в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» від 21.05.2012 р. № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт», від 16.03.2012р. № 1/9- 198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», наказами, розпорядженнями, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України.

У зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в рамках реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу сформував власні пріоритети виховної та освітньої діяльності.1.2. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей.

Так як заклад має статус Школи сприяння здоров’ю, то пріоритетними були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Робота із захисту життя і здоров’я дітей, норм поведінки в надзвичайних ситуаціях спрямована на підвищення рівня компетентності дошкільнят, яка необхідна для їх особистої безпеки та нормальної життєдіяльності.

В дошкільному закладі склалася система оздоровчих та фізкультурних заходів. Протягом навчального року вивчався стан здоров’я дітей і динаміка пізнавальної активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержання інформації були поглиблені медичні огляди та анкетування батьків для оцінки стану здоров'я дітей.

В результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей, загартування дітей. Але здоров’я дітей потребує більш пильної уваги, про що також доводять результати.Аналіз стану здоров'я дітей

Показник стану здоров’я

Група здоров'я

Група здоров'я

Фізичний розвиток

I

II

III

осн.

підг.

спец.

гарм

н/сер

в/сер

2011 – 2012

кількіс

79

117

15

119

92

-

196

9

6

%

37,4

55,5

7,1

56,8

43,2

-

92,9

4,2

2,9

2012 – 2013

кількіс

17

166

29

179

33

-

179

14

19

%

8

78,3

13,7

84,9

15,1

-

84,9

6,6

8,5

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров'я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад має медичний блок, до складу якого входять медичний кабінет, маніпуляцій на, масажний та фізіотерапевтичний кабінет. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені медичні сестри Уманець Н.В., Гуцу С.М. та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки № 14 Гриценко Ю.Г.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

- динамометром ручним;

- набором скіаскопічних лінійок;

- поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

- маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров'язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров'я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров'я.Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

Показники

2011/2012 н.р.

2012/2013н.р.

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

1,8

1,17

Кількість випадків захворювання на 1000 населення

240

290

Кількість випадків захворювання на 1000 населення

мол.вік

333,3


дошк.вік

390,5


мол.вік

431,0


дошк.вік

364.6


В ДНЗ постійно аналізується стан захворюваності дітей, який реєструється в журналах аналізу захворюваності, в журналі щоденного відвідування дітей.

Також проводиться систематична робота щодо профілактики різних видів захворювань: • створена інформаційна база для батьків щодо профілактики захворювань;

 • інформація змінюється відповідно до пори року та виду захворювання;

 • згідно плану з дітьми проводяться заняття, бесіди, ігри щодо пропагування здорового способу життя та збереження життя й здоров'я, різні форми загартування.

Всі дані про захворюваність фіксуються в картках дітей. Ведеться журнал обліку захворюваності дітей. Стан захворюваності аналізується щомісячно, щоквартально і щорічно.

Ефективності різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та дитячої поліклініки № 14. Було поновлено угоду щодо співпраці двох установ, складено план спільних заходів. Медичне обслуговування здійснювали медичні сестри та лікарі поліклініки, закріплені за дитсадком. На початку навчального року було проведено диспансеризацію дошкільнят лікарями-спеціалістами, що дало змогу своєчасно виявити дітей з хронічними захворюваннями та запровадити належне лікування й оздоровчі заходи. Лікувально-профілактична робота проводилась за спеціальною схемою, розробленою спільно педагогічними та медичними працівниками закладу.

Важлива роль відводилась фізіотерапевтичним методам: інгаляції з різними складниками, кварцування дітей (1раз на рік).

Кожна дитина двічі на рік пройшла курс оздоровчо-лікувального масажу, а в разі потреби – частіше.

Завдяки спільній роботі дитячої поліклініки та дитячого садка було обстежено дітей на виявлення в них плоскостопості та порушень постави. Сплановано профілактично – лікувальні заходи. Заняття проводила інструктор з лікувальної фізкультури Бондаренко Л. Ф., яка розробила спеціальні комплекси вправ за методикою М.Єфименка для лікування плоскостопості та вад постави.

В дошкільному закладі створені належні умови для фізичного розвитку дітей, в наявності є спортивна зала, обладнана необхідним інвентарем та зала лікувальної фізкультури. Заняття з фізкультури планувались та проводились інструктором з лікувальної фізкультури Бондаренко Л.Ф. з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Лілія Федорівна віднаходила такі форми і методи навчання, які не тільки поліпшували стан фізичного розвитку вихованців, а й сприяли особистісному зростанню кожного із них. Педагог в роботі з дітьми використовувала авторську систему фізичного виховання М.Єфименка, доповнюючи її власними напрацюваннями.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендацій лікаря та старшої медичної сестри щодо стану здоров’я кожної дитини. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми.

Виконання системи профілактично-оздоровлювальних заходів програми розвитку Школи сприяння здоров’ю в дошкільному закладі спостерігається стабільне покращення показників здоров’я дітей: знизився рівень захворюваності, підвищився рівень фізичного розвитку дітей.1.3. Організація харчування.

Організація харчування дітей здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 р. №298/227 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

Процес організації харчування в дошкільному закладі передбачав:


 • відпрацювання режиму й графіка харчування дітей;

 • прийом продовольчої продукції гарантованої якості;

 • збереження та дотримання термінів реалізації продуктів;

 • дотримання технології приготування їжі;

 • складання перспективного меню;

 • організацію збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

 • організацію С-вітамінізації протягом року;

 • призначення відповідальних за організацію харчування дітей;

 • складання накопичувальної відомості виконання натуральних норм щомісячно, поквартально, щорічно.

Документація з організації харчування велась своєчасно, чітко. Режим харчування 3 – разовий. Упродовж року забезпечувався контроль за якістю приготування їжі (з обов’язковою присутністю медичного працівника при закладці основних продуктів), виходом страв, проведенням С-вітамінізації та за організацією харчування дітей в групах.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. За бажанням батьків на харчування дітей залучалися додаткові позабюджетні кошти. Це дало можливість наблизити виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог.


Енергетична цінність продуктів харчування

Показники

ясла

сад

план

факт

%

план

факт

%

Білки

60,2

36,12

60%

98,1%

50,3%

60%

Жири

68,3

39,16

65%

110,2%

60,11%

65%

Вуглеводи

194,7

215,9

102%

316,3%

340,3%

102%

Енергоцінність

1634,5

817,56

50%

2649,1

1328,4

50%

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.1.4. Стан роботи щодо безпеки життєдіяльності дітей.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД. Педагогічний колектив комплексно вирішував питання щодо зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму і у своїй діяльності щодо вирішення цього питання керувався Законами України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” та іншими інструктивними документами в галузі освіти.

Впроваджуючи в практику роботи досвід ДНЗ №27 Дзержинського району та ДНЗ №237 Фрунзенського району, щодо безпеки життєдіяльності дошкільників та попередження дитячого травматизму, вихователі навчали дітей правилам протипожежної, особистої безпеки та дорожнього руху: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики. В кожній групі обладнано куточки безпеки, оформлені папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей. В методичному кабінеті створено картотеку літературного матеріалу за темою. За минулий навчальний рік методичний кабінет поповнився методичною, науково-популярною та художньою літературою, необхідними наочними посібниками й дидактичними іграми.

Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей стало проведення «Тижня безпеки дитини», метою якого було перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня ми присвятили певній темі: • перший день тижня «День здорової дитини» - проведення занять «Бережи здоров'я змалку», спортивні змагання «Ми сміливі та спритні», бесіди, розглядання ілюстрацій, відгадування загадок, читання творів художньої літератури за темою «Що таке здоров'я»;

 • другий день тижня «День обережної дитини» - проведення занть «Вмій казати ні », вікторини «Будь обережним», фізкультурної розваги «Ми - пожежники»;

 • третій день тижня «День самостійної дитини» - проведення тренінгів «Один дома», «Захисти себе сам», спортивної розваги «Школа дорожніх знаків», лялькової вистави «Казка навчає», практичного відпрацювання заходів з евакуації дітей з приміщення «Увага, небезпека»;

 • четвертий день тижня «День обізнаної дитини» - проведення ігор «їстівне-неїстивне», «Буває - не буває», ігор-бесід «Стихійні лиха», комбінованої естафети «Допомога друзям», театралізованої розваги «Поїздка до бабусі», вручення бейджиків «Я - обізнана дитина»;

 • п'ятий день тижня «День дбайливих батьків» - проведення круглого столу «Безпека життєдіяльності дитини», заняття-тренування «Увага! Всім!», оформлення фотовиставки за результатами «Тижня безпеки».

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка