План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №450 компенсуючого типу Харківської міської ради»



Сторінка2/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Свідоме сприйняття правил безпечної поведінки

80

В дошкільному закладі проводилась робота щодо соціального захисту дошкільнят згідно Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Було розроблено заходи щодо створення сприятливих умов для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів.

Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для колективу навчально-виховного закладу.

В навчальному закладі створено банк даних дітей пільгових категорій. Так, станом на вересень 2012 року на обліку перебувало 10 дітей з багатодітних родин та 1 дитина-інвалід; станом на 01.02.2013 рік – 11 дітей з багатодітних родин та 1 дитина-інвалід.

В дошкільному навчальному закладі створено електронні бази даних дітей пільгових категорій. Крім того, в навчальному закладі кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт» - папку/файл, в якій/якому зберігається пакет документів на неї. В навчальному закладі щороку проводиться обстеження умов проживання цих дітей з метою надання педагогічної та психологічної допомоги дітям пільгових категорій.

Вихователі відвідували родини , які соціально незахищені , про що свідчать акти обстеження ЖПУ та відвідування родин вдома.

Практичний психолог ДНЗ здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу, здійснює патронаж, що сприяє взаємодії ДНЗ, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам.

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій в ДНЗ проводяться заходи та акції.

До свята Нового року та Святого Миколая всі дитини пільгового контингенту отримали солодкі новорічні подарунки.

До Дня захисту дітей придбані подарунки – набори канцтоварів та вручені дітям пільгового контингенту.

Діти пільгового контингенту безкоштовно відвідують гуртки, театралізовані вистави, концерти, що проходять на базі дошкільного закладу.

Всі діти пільгового контингенту охоплені гуртковою роботою.

В дошкільному навчальному закладі для всіх дітей з багатодітних родин в ДНЗ встановлено 50% плату за харчування.

У навчальному закладі проводилися медичні огляди дітей, в тому числі пільгових категорій.

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №716, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №619-р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю», в ДНЗ реалізуються державні гарантії дітям-інвалідам на отримання дошкільної освіти.

В навчальному закладі проводиться робота по залученню дітей-інвалідів до занять фізичною культурою в спецмедгрупах.

Протягом року діти проходять медичний огляд в дошкільному закладі. Питання щодо соціального захисту дітей розглядалися на педрадах та виробничих нарадах

У навчальному закладі протягом 2012/2013 н.р. проводилося відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, річниці аварії на ЧАЕС, Міжнародного дня інваліда.

Проте, як показують результати рівня знань, умінь та навичок дітей з питань особистої безпеки, слід приділити увагу більш системному підходу до планування заходів щодо навчання дошкільнят і створення необхідних умов навчально-виховного процесу з даного питання. Удосконалити роботу щодо зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму з педагогами і батьками.

1.5. Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.





Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількисть педагогів

%

1

Курси підвищення кваліфікації

6

5

18

2

Атестація

9

9

29

3

Самоосвіта

19

19

100

4

Участь у роботі творчої групи

6

6

100

5

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

19

17

88

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району й міста. На базі ДНЗ на високому рівні було проведено:



 • семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КЗ «ХАНО» (музичні керівники дошкільних закладів) за темою «Формування пізнавальної активності дошкільників засобами музичного виховання»;

 • методичне об'єднання для вихователів груп раннього віку району за темою «Фізичне виховання – нетрадиційні форми»;

 • було проведено ряд показових занять для студентів гуманітарно-педагогічного коледжу.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили: свій професійний рівень: Заяц Л.І –вихователь-методист ДНЗ; Сіренко Л.О., Краснікова О.Ю., Сребнюк Т.С., Прилуцька Л.М. - вихователі (курси підвищення кваліфікації при КЗ «ХАНО»); вихователі Притуляк С.Р., Горбунова Л.В., Сіренко Л.О., Шмараєва Н.О. (методоб'єднання для вихователів дошкільних груп); Бровікова Н.А., Мірошніченко Т.В. (методоб'єднання для вихователів груп раннього віку); музичні керівники Сухина Л.Ю., Заяц Л.І., (методичне об'єднання для музичних керівників); завідувач Пухарєва І.Е. та вихователь-методист Заяц Л.І. (районні семінари для керівників); старша медична сестра Уманець Н.В. (районні семінари для медичних сестер). Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за конкретними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Пізнайко», «Практика управління закладом освіти»«Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Музичний керівник».



З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

 • найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.

 • важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь в проведенні:

 • теоретично-практичного семінару «Життєва компетентність дошкільника», на якому педагоги ДНЗ мали змогу підвищити рівень знань щодо формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • проблемного семінару «Педагогіка розвитку за Базовою програмою «Я у Світі»: змістовні поняття й сутнісні аспекти», під час якого активно використовувалися такі інтерактивні методи як «відкритий мікрофон», бліцтурнір, командні змагання;

 • семінар–практикум «Проектування – перспективна технологія», на якому вихователі мали змогу ознайомитися з різноманітними моделями проектування, поділитися своїми досвідом з цього питання.

Проведення цих форм методичної роботи допомогло залучити всіх педагогів до активної участі та створити атмосферу зацікавленості й бажання виявити свій творчий потенціал;

 • ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2012/2013 навчального року на високому методичному рівні були проведені заняття:

 • «Таємниця яблука» (інтегроване заняття з пріоритетом загальнопізнавального розвитку - природне довкілля);

 • «Мовленнєве спілкування у грі» (інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку);

 • «Дрібні предмети – не іграшки» (Урок практичного життя);

 • «Зимові розваги» (Фізкультурно-оздоровча прогулянка).

На високому рівні проводилося обговорення переглянутих занять з використанням оцінних карток «Ефективність структури заняття», «Педагогічна майстерність», що значно підвищило активність і відповідальність кожного вихователя, вдосконалило навички педагогічного аналізу.

 • протягом навчального року плідно працювала творча група над метою: особистісно-орієнтований підхід до дітей через опанування методів теорії розв'язання винахідницьких завдань, методів формування пізнавальної активності та розвитком творчої уяви, орієнтуючись на вирішення завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • проведення майстер-класу за темою «Використання інтерактивних технологій у роботі з дошкільниками», ділова гра «Вивчаємо Базову програму «Я у Світі». Лінія: фізичний розвиток», хвилинки презентації сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 • не всі педагоги брали активну участь;

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам;

 • наявність психологічного бар'єру деяких педагогів (внутрішня неготовність до змін, неприйняття змісту БП, небажання працювати по-новому).

1.6. Якість освіти

Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» було проведено тематичне вивчення «Розвиток пізнавального мислення через організацію пошуково-дослідницької діяльності » (листопад 2012 року).

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень належний.

Під час тематичного вивчення були виявлені певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:



 • використовувати для систематичної та послідовної роботи орієнтовний план та добірку описів «Світ незвичайних відкриттів»;

 • поповнити міні-лабораторії стандартним та нестандартним обладнанням в групах №4, №7;

 • формувати у дошкільників навички самостійного розв'язання проблем дослідження.

Для вирішення другого головного завдання із здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я було проведено тематичне вивчення «Вивчення стану роботи щодо реалізації завдань Базової програми «Я у Світі» з фізичного розвитку дітей»

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:



 • практикувати постійно створення проблемних ситуацій;

 • використовувати постійно ігри, посібники;

 • доповнити «осередки здоров'я в групі» атрибутами до ігор;

 • надавати перевагу таким формам роботи: екскурсії, пішохідні переходи, рольові ігри;

 • систематизувати матеріали для інформації в батьківський куточок.

З метою підвищення рівня навчально-виховної роботи та усунення

недоліків всім педагогам рекомендується:



 • впроваджувати в практику роботи різноманітні виховні технології для формування життєвої компетентності дітей відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • проводити корекційну роботу згідно плану освітньої роботи;

 • приділяти більше уваги індивідуальній роботі на заняттях дітям, які потребують того;

 • забезпечити кваліфіковане педагогічне керівництво дитячою грою, враховуючи рівень зорових функцій.

У січні 2012 року було проведено порівняльне комплексне вивчення «Стану організації життєдіяльності дітей в групі раннього віку» група №1 (вихователь Бровікова Н.А.).

Враховуючи наслідки перевірки можна зробити висновок: робота у групі проводилась на належному методичному рівні.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:


 • формувати у дітей навички самообслуговування та охайного прийому їжі;

 • оновити атрибути до рухливих ігор;

 • під час організації фізичних занять враховувати групи здоров'я дітей;

 • більше уваги приділяти проведенню загартувальних заходів, враховуючи

 • природні умови, температуру повітря в приміщенні.

1.7.Результативність навчально-виховного процесу

Упродовж 2012/2013 навчального року педагогічний колектив ДНЗ спрямовував свої зусилля на створення умов для забезпечення розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Дошкільний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового Компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України від 16.03.2012 року №1/9-198 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 10.06.2009 року №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011/2013 навчальному році», від 03.07.2009 року №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

На виконання наказу МОН України від 29.01.2009 №41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», в якому зазначено поетапне її впровадження, навчально-виховний процес в ДНЗ № 450 з 01.09.2010 здійснюється у всіх вікових групах .

Для ефективного впровадження Базової програми «Я у Світі» та здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі було розроблено:

1. Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень за лініями розвитку Базової програми «Я у Світі» (навчальний план). Розподіл занять складено за лініями розвитку. Кількість організованих форм активності дітей для кожного вікового періоду враховано у відповідності до листа МОНУ від 21.05.2012 року «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних закладах»:

- ранній вік - 6 групових занять;

- молодший дошкільний вік - 6-7 групових занять.

Завдання емоційно-ціннісної, соцільно-моральної та креативної ліній розвитку інтегруються в усі види організованої діяльності протягом дня: спілкування, ігрову, трудову, навчальну, так як ці лінії розвитку не включені в окремі заняття.

2. Орієнтовний розподіл організованої розвивально-виховної діяльності (розклад занять) складений на основі розподілу організованих форм активності дітей на тиждень з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог Базової програми «Я у Світі», базується на інтегрованому підході до їх організації з пріоритетом ліній розвитку.

3. Модель планування життєдіяльності дітей за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку.

В ДНЗ цілком оновлено планування освітнього процесу в кожній віковій групі дошкільного закладу. Розроблено «Робочий зошит вихователя дошкільного навчального закладу» груп 3-го, 4-го, 5-го та 6-го років життя.

Планування освітньо-виховної роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку.

Робочий зошит передбачає види дитячої діяльності, як організовану педагогом, так і самостійну . Планування освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом, шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць. Зокрема, на місяць перспективно плануються:

а) програмові завдання роботи за усіма лініями розвитку з урахуванням можливостей та потреб вихованців певної групи. Уся життєдіяльність зорієнтована на виконання цих завдань.

б) система загартувальних заходів вихованців групи;

в) комплекс ранкової гімнастики (два на місяць);

г) комплекс «гімнастики пробудження»;

д) робота у другу половину дня;

є) організація роботи з батьками.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли свої відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне виховання відповідає вимогам щодо його складання. Але поряд с цим у планування є недоліки:



 • не приділяється достатньо уваги плануванню тематичних фізкультурних занять на свіжому повітрі, використанню новітніх оздоровчих технологій на заняттях та у повсякденному житті;

 • не завжди простежується система планування ігрових технологій, їх різноманітність, використання ігрових засобів в процесі навчальної діяльності дітей;

 • недостатньо запроваджується педагогами особистісно - орієнтованих педагогічних інновацій у практику роботи з дітьми.

Згідно з планом роботи проведено тематичні заняття, свята та розваги. В навчальному закладі створена певна система роботи щодо формування національної свідомості.

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педколектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як: подорожі до Країни Милосердя, психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

Враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти та чинної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», в ДНЗ один раз на півріччя проводилося спостереження за рівнем компетентності у різних сферах життєдіяльності (старший дошкільний вік). Дані заносили в «Картки контролю та оцінки досягнень дошкільника». Досягнення дітей оцінювалися за наступними умовними позначками для обчисення ступенів проявів вказаних параметрів:

«+» (плюс) - показник проявляється повною мірою;

«±» (пів плюс) - показник проявляється частково й ситуативно;

«?» (знак питання) - показник проявляється вкрай рідко;



«-« (мінус) - повна відсутність прояву.
Узагальнені результати спостережень за рівнем компетентності дітей дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі»

Сфера «Природа»

Рівні

2011/2012н.р.

2012/2013н.р.

Динаміка %

високий

24,4

54,5

+30,1

середній

59,6

42,2

-17,4

низький

16

3,3

-10,3


Сфера «Люди»

Рівні

2011/2012н.р.

2012/2013н.р.

Динаміка %

високий

5,5

40,4

+34,9

середній

72,1

59,6

-12,5

низький

22,4

-

22,4


Сфера «Культура»

Рівні

2011/2013н.р.

2012/2013н.р.

Динаміка %

високий

7,4

61,45

54,05

середній

79,2

36,25

-29,05

низький

13,4

2,3

-11,1


Сфера «Я сам»

Рівні

2011/2013н.р.

2012/2013н.р.

Динаміка %

високий

8,92

68,5

+59,58

середній

78,44

31,5

-46,9

низький

12,64

-

-12,64



Порівняльна таблиця

результативності освітнього процесу за два півріччя 2012/2013 н.р.

в групах старшого дошкільного віку за Базовою програмою «Я у Світі»




Мовленнєвий розвиток

Пізнавальний розвиток

Соціально-моральний розвиток

Художньо-естетисний розвиток

Емоційно-ціннісний розвиток

Креативний розвиток

Серєднє значення

I півріччя

65%

62%

73%

67%

60%

69%

66%

II півріччя

81%

75%

79%

74%

69%

81%

77%

Динаміка

+16%

+13%

+5%

+7%

+9%

+12%

11%

Висновки: за даними зведеної таблиці динаміка освітнього процесу має позитивну динаміку, що складає 11%. Підвищення рівня результативності освітнього процесу відбулося завдяки творчому підходу, використанню нових прогресивних технологій: ТРВЗу, педагогіки співробітництва, соціально-орієнтовного підходу до виховання. Але педагогам ДНЗ треба ще більше працювати на підвищення граматичної та мовленнєвої компетентності.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2012 році» та наказу по дошкільному закладу «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2012 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки №14, на підставі списків складено перспективну мережу на 2012/2013 н.р.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється. Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи Закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 53 %, дітей 5-річного віку -73%. 27% дітей 5-річного віку, неохоплених дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися. Однак, у цьому році жодна дитина не відвідувала цих занять, тому що батьки оформили дітей до підготовчих класів при школах.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу від 03.09.2012 №59 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ № 450» призначено громадським інспектором Заяц Л.І., вихователя–методиста. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів.

Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.

Протягом року проводилась певна робота з наступності між ДНЗ та ЗОШ № 147: екскурсії до школи, педагогічний міст, батьківські збори (на яких були присутні вчителі школи), колективні перегляди занять та їх обговорення. У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 147.

Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

1.8. Психологічна служба ДНЗ

Робота психологічної служби ДНЗ №450 впродовж 2012/2013 навчального року здійснювалась відповідно до річного плану, затвердженого керівником дошкільного закладу та погодженого з методистом управління освіти адміністрації Дзержинського району, згідно до вимог наказу Міністерства освіти України №127 від 03.09.99 про затвердження «Положення про психологічну службу системи освіти України», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитинства», Конвенції ООН «Про права дитини» від 20.11.89 , наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9-272 від 02.08.2001, наказу № 157 від 12.05.2001 «Про удосконалення діяльності психологічної служби системи освіти Харківської області», письма Міністерства освіти і науки України про психологічну службу №1/454 від 30.06.06, методичних рекомендацій Центру практичної психології і соціальної роботи, збірників наказів №18,20, замовлення адміністрації дитячого садка до практичного психолога.

У грудні 2012 року було проведено обстеження дитячих колективів середніх та старших дошкільних груп за допомогою гри «Секрет» Т. Репіної. Дані надані у таблиці 1.

Таблиця 1



Група

Статус у групі однолітків

позитивний

проблемний

Середня група № 7

80 %

20 %

Середня група № 2

82 %

18 %

Середня група № 9

74 %

26 %

Старша група № 4

83 %

17 %

Старша група № 6

85 %

15 %

Старша група № 8

89 %

11 %

З метою оптимізації психологічного мікроклімату у групах дошкільного закладу, рекомендовано активно залучати дітей, які мають статус «ізольовані» до діяльності, відслідковувати емоційний стан дошкільників, створювати ситуації успіху у діяльності, використовувати особистісно-орієнтований стиль спілкування дорослого з дитиною.

У грудні–січні 2013 року проведено обстеження уваги (методика «Коректурна проба»), мислення (методика «Четвертий зайвий») дітей середнього та старшого дошкільного віку. Дані надані у таблиці 2.

Таблиця 2



Методика

Група

(старша,


середня,

молодша,


ясла)

Кількість обстежених

дітей хлопчиків/

дівчаток


Кількість/

% вище


норми

Кількість/ % норма

Кількість/

% нижче


норми

1.

«Коректурна проба» (І срез)

Середні групи, старші групи

(5 груп)


101 дитина

(54 дівчинки, 47 хлопчиків)



69 %

19 %

12 %

2.

«Коректурна проба» (ІІ срез)



Середні групи, старші групи

(2 груп)


77 дітей ( 43 дівчинки, 34 хлопчика)

74 %

19 %

6 %

3.

«Четвертий зайвий»



Старші групи

(3 групи)



38 дітей

(18 дівчаток, 10 хлопчиків)



24 %

66 %

10 %

Діти середніх та старших груп, у яких було виявлено недостатній рівень розвитку пізнавальних процесів (увага, мислення) залучалися до системної корекційно–розвивальної роботи.

У лютому-березні проведено дослідження особистої самооцінки дітей старших груп (методика «Сходинка» Дембо – Рубінштейн). Дані надані у таблиці 3.

Таблиця 3



Група

Самооцінка

адекватна

нестійка

Старша група №4

72 %

28 %

Старша група №6

83 %

17 %

Старша група №8

72 %

28 %

У 2013/2014 навчальному році планується цілеспрямовано приділити увагу оптимізації міжособистісної взаємодії дошкільників з однолітками, педагогами та батьками.

У квітні–травні проведено комплексне дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі за методиками: діагностична бесіда «Обізнаність» Венгера, тест Керна-Йїрасека (малюнок чоловіка, копіювання фрази, копіювання крапок), тест «Намисто», спостереження, «Філіппінський тест». Результати надані в таблиці 4.

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що перевагу мають високий та середній рівні складових психологічної готовності старших

дошкільників до навчання у школі.

Таблиця 4



Чинники готовності

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Не готові

х

д

заг

х

д

заг

х

д

заг




Інтелектуальна

8

14

22

21

11

32

0

0

0

0

Соціально-комунікативна

7

7

14

22

18

40

0

0

0

0

Емоційно-вольова

8

11

19

21

14

35

0

0

0

0

Морфологічна

21

15

36

8

6

14

0

0

0

0

З метою виявлення обдарованих дітей серед дошкільників, у травні 2012 року, у середніх групах (3 групи), було проведено дослідження за методикою діагностики загальної обдарованості дитини. Кількість обдарованих дітей за визначенням педагога і психолога: 19 дітей дошкільного віку.

Робота психолога з дітьми пільгового контингенту (16 дітей соціально незахищених категорій), передбачала проведення діагностичної, корекційно-розвивальної та консультативної роботи.

Протягом навчального року біло проведено 98 індивідуальних консультацій (педпрацівникам та батькам) за темами:



 • «Особливості розвитку дитини відповідного віку»;

 • «Проблеми поведінки та взаємодії»;

 • «Проблеми інтелектуального розвитку»

 • «Взаємодія з гіперактивною дитиною»;

 • «Прояви агресивності у дошкільному віці»;

 • «Як подолати замкнутість у дошкільника»;

 • «Сімейні стосунки».

Найбільш проблемними для батьків та вихователів є питання проблемної поведінки та конструктивної взаємодії з дитиною, також вихователі потребують консультацій з питань особливостей розвитку дошкільників і виховання дітей з вадами особистісного розвитку (гіперактивність, агресивність, замкнутість).

Корекційно-розвивальна робота здійснювалась за напрямами:



 • формування комунікативної компетентності розвиток емоційної складової особистості дитини;

 • розвиток пізнавальних процесів;

 • корекція та профілактика негативних особистісних реакцій;

 • соціальна адаптація;

 • дитини.

Охоплено 188 дітей дошкільного віку.

Рекомендації щодо подальшої корекційно-розвивальної роботи:

 • збільшити кількість занять з розвитку пізнавальних здібностей дітей, оптимізації емоційної сфери дошкільників, корекції недоліків особистісного розвитку дітей дошкільного віку;

 • порівнювати результати аналогічних досліджень у наступному

 • навчальному році з отриманими раніш.

1.9.Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, правила техніки безпеки і охорони праці витримуються.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази вдалося виконати частково. Залучення коштів, отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріальну базу установи: придбано рушники, спортивний інвентар, килими в групу раннього віку та спортивний зал, багатофункціональний пристрій до комп’ютеру; виконано ряд ремонтних робіт по благоустрою приміщення закладу; проведена підписка на періодичну пресу; для групових майданчиків завезено пісок; замінено вхідні двері.

Проте, необхідно відремонтувати відмостку, покрівлю закладу, огорожу, центрифугу; обладнати спортивний майданчик, пофарбувати павільйони, провести ремонт групових приміщень, коридору, медблоку, харчоблоку.

Санітарний стан приміщення ДНЗ задовільний. Ігрові майданчики утримуються в чистому порядку. Двірники та завгосп Жорнік Л.Б. обстежують постійно місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей, оглядають підлогу, східці, віконні рами, санітарно-технічний стан в туалетних кімнатах. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролюється медсестрою та завгоспом.
ЗАВДАННЯ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності навчально-виховного процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявилися у 2012/2013 навчальному році, колектив ДНЗ визначив основні завдання на наступний рік:



 1. Забезпечити особистосте зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

 1. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту;

 2. Підвищити рівень якості освіти через активне запровадження педагогами інноваційних освітніх технологій широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з дітьми та батьками.


Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі:

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», -2010.

 2. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», -2010.

 3. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»(оновлений). -2012.

 4. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні». -2012.

 5. «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному заваді, інструктивно-меходичний лист МОН від 01.10.2002 №31/9-434.

 6. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 21.05.2012 № 1/9-388.

 7. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

 8. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України від 02.08.2005 №458.

 9. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

 10. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

 11. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 №1/9/153.

 12. Програми для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору під редакцією Т. П. Свиридюк;

 13. Наказу Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров'я України за № 240/165 від 27.03.06 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів ( груп) компенсуючого типу».

Нормативно-правові документи:

1. Конституція України.

2. Конвенція «Про права дитини». –1991.

3. Закон України «Про освіту» .–1991.

4. Закон України «Про дошкільну освіту». –2001.

5. Національна доктрина розвитку освіти. –2002.

6. Закон України «Про охорону дитинства».–2001.

7. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

8. Закон України «Про мови».–2003.

Розділ II. Методична робота з кадрами


  1. Курсова перепідготовка

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Примітка

1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів направити:

- на курси підвищення кваліфікації при КЗ ХАНО:

- вихователів:

Бобошко Л.І.

Жукову Р.А.

Пухарєву І.Е.



За планом РВО

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист





2.

Забезпечити завданнями педагогів, які будуть підвищувати кваліфікацію у 2013-2014 н. р.

Впродовж року


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


3.

Створити умови щодо виконання після курсових завдань педагогами ДНЗ.

Впродовж року


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист




4.

З метою підвищення ефективності самоосвіти впровадити в практику роботи педагогів зошит із самоосвіти «Щоденник із підвищення професійного рівня», затвердити його, як обов’язкову документацію.

З 01.09.2013

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


5.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів

1 раз на квартал

Вихователь-методист

Оперативно-оглядовий контроль

6.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов’язати відвідувати методичні об’єднання та творчі майстерні району, міста

Протягом року

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Конспекти занять, колективні перегляди

7.

Знайомити педагогів з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями

1 раз на місяць

Вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


8.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів.

Протягом року

Вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


9.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2013/2014 н. р.:

 • визначити зміст педагогічного процесу, скласти навчальні плани;

 • створити на заняттях та повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

 • забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;

 • затвердити склад творчої групи та організувати роботу по реалізації пріоритетних завдань в навчально-виховній роботі ДНЗ.

До 01.09.2013

Постійно

Протягом року


Протягом року


Вихователь-методист


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист
Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист


Навчальний план


Спостере-ження

Контрольні зрізи знань,

рекомендації

План роботи творчої групи



10.

Зобов’язати кожного вихователя ДНЗ:

- поглиблено працювати над однією проблемою з метою подальшого узагальнення досвіду роботи;

- затвердити на 1-й педраді методичні проблеми для поглибленої роботи вихователів на основі попереднього анкетування.


Протягом року

Вересень 2014


Завідувач ДНЗ, вихователь -

методист
Завідувач ДНЗ, вихователь-методист






2.2. Атестація кадрів


з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Примітка

1.

З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації.


Вересень

2013 р.



Завідувач ДНЗ

Наказ

2.

Атестувати таких педагогів:

 • муз. керівника

Сухину Л.Ю.

 • інструктора з фіз. культури

Лутфуліну І.Ф.

 • вихователя

Пухарєву І.Е.

Березень

2014 р.



Завідувач ДНЗ,

вихователь - методист




Протокол



3.

З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації.

Протягом року


Члени атестаційної комісії


Графік звіту


4.

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації

Квітень 2014

Завідувач ДНЗ

Наказ



2.3. Наставництво


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

З метою підвищення якості освітнього процесу призначити наставників для молодих педагогів:

Притуляк С.Р.

Будовська Н.С.


Протягом року


Широбокова О.М. Бобошко Л.І.




2.

Надання консультацій молодим педагогам.


Протягом року


Педагоги-наставники,

Пухарева І.Е.

Заяц Л.І.





3.

Проведення співбесід з питань організації освітнього процесу.

Протягом року


Вихователь-методист





4.

Спільні розробки конспектів занять, виготовлення дидактичних посібників.

Протягом року


Наставники та молоді педагоги




1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка