План роботи комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської обласної ради»Сторінка2/23
Дата конвертації02.04.2016
Розмір3.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ВСТУП

  1. Інформаційна довідка про школу

Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 55 Харківської обласної ради» (далі – школа-інтернат) у 2012/2013 навчальному році здійснював діяльність з надання учням спеціальної освіти.

Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань визначених:


 • Конституцією України;

 • Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1989 (із змінами);

 • законами України:

«Про освіту»;

«Про загальну середню освіту»;

«Про охорону дитинства»;

«Про позашкільну освіту»;

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

«Про психіатричну допомогу»;


 • Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженою колегією Міністерства освіти і науки України 28.02.1996;

 • Концепцією державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (рішення колегії президії академії педагогічних наук України Міністерства освіти і науки України від 23.06.1999 № 7/5-7 16.06.1999. І 1-7/6-6);

 • Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2000 за № 659/4880 (із змінами);

 • постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за № 1219/15910;

 • власним Статутом.

Педагогічна діяльність школи-інтернату здійснювалась згідно з вимогами регіональних програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі.

Педагогічний колектив школи-інтернату працював над проблемою «Реалізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей».

У межах вирішення цієї проблеми педагоги школи опрацьовували методичну тему:

«Впровадження інновацій в систему роботи школи як засіб розвитку особистості, соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів з вадами розумового розвитку».

Педагогічний колектив спрямував зусилля на реалізацію основних завдань, передбачених річним планом школи:

- створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей; • надання вчителям можливості підвищення професійної компетентності, перепідготовки кадрів;

 • вдосконалення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного, навчального та фінансового забезпечення.  1. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи-інтернату проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2012/2013 навчального року у закладі було відкрито 10 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-10-х – 6 класів.

Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2012 кількість учнів становила 143 дитини. Протягом року із закладу освіти вибуло 8 осіб, випущено із 10 класу – 12 осіб. Прибуло за рік 11 осіб. Кількість учнів на кінець навчального року – 134 дитини.  1. Організація роботи з працевлаштування (продовження навчання) випускників

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку працевлаштування випускників 10-го класу та з метою виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти, у закладі проводиться робота з організації заходів щодо працевлаштування випускників 10-х класів: • у вересні 2012 року виданий наказ по школі –інтернату №55 від 26.09.2012 №172 «Про підсумки роботи з працевлаштування випускників 10 класу 2011/2012 навчального року»;

 • проаналізовано стан роботи з обліку працевлаштування випускників 2012 року на нараді при директорові (27.09.2012 протокол №6);

 • складено банк випускників в електронному вигляді;

 • складено статистичні звіти щодо подальшого навчання (працевлаштування) випускників. Із загальної кількості випускників були влаштовані:

Державний навчальний заклад «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» – 6 осіб;

система соціального забезпечення – 5 осіб;

працевлаштування – 1 особа.

В ході роботи щодо працевлаштування випускників особлива увага приділялась продовженню навчання випускників для здобуття повної загальної середньої освіти.
  1. Кадрове забезпечення

Протягом року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. В школі-інтернаті працює: • педагогічних працівників – 41 чол.;

 • технічного персоналу та спеціалістів – 38 чол.

Навчально-виховний процес забезпечують 41 педагог, із них з вищою освітою 38.

Педагогічні працівники мають:кваліфікаційні категорії:

 • «Спеціаліст вищої категорії» – 9 чол.;

 • «Спеціаліст І категорії» – 15 чол.;

 • «Спеціаліст ІІ категорії» – 6 чол.;

 • «Спеціаліст» – 11 чол.;

педагогічні звання:

 • «Старший вчитель» – 3 чол.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу школи-інтернату на кінець навчального року становить:

2012/2013 навчальний рік

Кількість

%

Педагогічне звання «Старший учитель»

3

7,3

Вища категорія

9

22

І категорія

15

36,6

ІІ категорія

6

14,6

Спеціаліст

11

26,8

Всього:

41
Протягом 2012/2013 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів та вихователів на курсах перепідготовки комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 5 педагогів.

Навчальний рік

Усього педагогів

Курси комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Інші курси

Усього підвищили кваліфікацію

2009-2010

42

10

-

10

2010-2011

42

12

3

15

2011-2012

42

3

10

13

2012-2013

41

5

-

5


За наслідками атестації у 2012/2013 навчальному році було встановлено кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст другої категорії»: Леонова С. І., Доценко Є. К., Бардакова Н. Б.;

«Спеціаліст вищої категорії»: Махота В. О.;

підтверджені кваліфікаційні категорії: Пєнкіна Н. В., Толкачова Л. Ф., Дмитрієва С. Ю., Кургових М. О., Махота В. О.


  1. Забезпечення навчально-виховного процесу

Згідно з річним планом школи-інтернату в травні 2013 року було перевірено виконання навчальних планів і програм вчителями.

Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У початкових класах (1-4) навчальна програма виконана в повному обсязі.

Поточні класні письмові роботи, а також домашні в 2-4 класах виконуються в робочих зошитах. Перевірні роботи виконуються у зошитах для контрольних робіт.

Перевіркою контрольних, класних і домашніх письмових робіт з української мови та математики встановлено, що роботи оцінюються вчителями систематично з дотриманням критеріїв оцінювання.

Тематичний контроль навчальних досягнень учнів 2-4-х класів з математики проводився 27 разів на рік, мови – 43 рази на рік, «Я і Україна» - 20 разів на рік, «Основи здоров'я» - 11 разів на рік, трудового навчання – 23 рази на рік, музики – 18 разів на рік.

Матеріал з усіх предметів вивчався послідовно, кількість годин, відведених на кожну тему, відповідає календарному плануванню.

Але необхідно зауважити, що вчителі початкових класів недостатньо уваги приділяли індивідуальній роботі з учнями з української мови, треба більше працювати над культурою письма, при оцінюванні письмових робіт дотримуватися єдиного орфографічного режиму та норм оцінювання.

При роботі над формуванням, розвитком і вдосконаленням навичок читання учнів необхідно більше уваги приділяти роботі над словами, вимова яких викликає труднощі, вчити дітей вести діалог, вживати слова-звернення, слова ввічливості.

Вчителям початкових класів необхідно в тісному контакті працювати зі шкільним логопедом.

Математика – найважчий предмет для учнів з вадами розумового розвитку. Тому вчителі нашої школи такі, як Махота В. О. та Сігнаєвська С. П., у навчанні велику увагу приділяють грі як основному виду дитячої діяльності. Ігрова діяльність є цінним засобом виховання розумової активності школярів, активізує психічні процеси, викликає живу зацікавленість.

Завдяки дидактичним іграм ці вчителі досягають більших результатів в своїй роботі.

З урахуванням особливості викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів 2-10 класів було тематичне, в 1 класі – вербальне.За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів початкової школи такий:
Українська мова

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

2

15

4

1

2

8

3

17

-

5

8

4

4

14

-

5

3

6


Українське читання

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

2

15

4

1

2

8

3

17

5

3

6

3

4

14

1

2

3

8


Математика

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

2

15

4

1

2

8

3

17

-

10

2

5

4

14

-

5

3

6Я і Україна

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень
високий

достатній

середній

початковий
2

15

4

1

2

8
3

17

-

10

3

4
4

14

-

5

3

6

Висновок: учні засвоїли навчальний матеріал відповідно до своїх розумових здібностей.

Перевірка стану викладання навчальних програм з української мови та літератури в 5-10-х класах виявила, що відставання з цих навчальних дисциплін немає. Вчителі Кругових М. О. та Леонова В. В. працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Вчителі української мови усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед школою, і працюють на кінцевий результат – виховання свідомого громадянина України.

Старший учитель Кругових М. О. впроваджує на своїх уроках сучасні технології, прищеплює учням стійкий інтерес до вивчення державної мови.

Учитель Леонова В. В. враховує той факт, що рівень знань учнів з мови різний, тому й здійснює індивідуальний підхід у вивченні та повторенні матеріалу.

Вчителі української мови та літератури проводять значну позакласну роботу: тиждень української мови. В рамках тижня були проведені – радіолінійка, театралізована вистава-казка, конкурс читців, конкурс малюнків до творів українських письменників.

За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів з української мови такий:Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

5

17

3

4

6

4

6

16

2

2

9

3

8-А

15

2

9

2

2

8-Б

12

1

8

2

1

9

17

2

10

4

1

10

12

2

4

3

3
Висновок: учні засвоїли навчальний матеріал відповідно до своїх розумових здібностей.

У результаті перевірки слід зазначити, що робота учителів математики здійснюється відповідно до плану. Вчителі Савкова О. Ф. та Сащук С. В. мають добру підготовку, володіють методикою викладання предмету; забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою.

Учитель Сащук С. В. приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні можливості.

На уроках учителя Савкової О. Ф. учні працюють із задоволенням тому, що завдання розробляються різної складності, виконують великий обсяг роботи. Цьому сприяють чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної його хвилини, правильність добору матеріалу.

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій, у них передбачені самостійні та контрольні роботи. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів з математики такий:
Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

5

17

1

7

6

3

6

16

3

4

9

-

8-А

15

5

3

6

1

8-Б

12

2

3

5

2

9

17

2

10

4

1

10

12

3

1

5

3


Висновок: найкраще засвоїли навчальний матеріал учні 6-го та 9-го класів.

Перевіркою встановлено, що програма з предмету фізика та хімія у побуті виконана за рахунок ущільнення (наказ по школі-інтенату від 20.03.2013 № 63). Цей предмет в школі викладає Чугунова Н. І. Її уроки відзначаються логічною послідовністю, чіткістю, доказовістю. Вчитель максимально враховує індивідуальні інтереси, різний ступінь готовності до вивчення предмету, формує в учнів розвинуту пізнавальну потребу, для чого забезпечує емоційне забарвлення. Учитель володіє оригінальними методичними прийомами, що активізують мислення.

За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів з фізики та хімії у побуті такий:Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

8-А

15

3

7

4

1

8-Б

12

1

8

2

1

9

17

3

7

5

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка