План роботи комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської обласної ради»Сторінка3/23
Дата конвертації02.04.2016
Розмір3.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Висновок: учні навчальний матеріал засвоїли на достатньому рівні.

Програма з географії та природознавства виконана за рахунок ущільнення (наказ по школі-інтенату від 20.03.2013 № 63).

Географію в школі викладає Шавріна В. Є. Її уроки характеризуються насиченістю матеріалу. Належна увага приділяється роботі з картографічними матеріалами. Учитель вчить учнів формувати й висловлювати свою думку, робити висновки.

Учитель природознавства Толкачова Л. Ф. використовує широкий арсенал методів і прийомів навчання, які відповідають змісту навчального матеріалу і стимулюють пізнавальну діяльність учнів.За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів з географії та природознавства такий:

Географія

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

6

16

2

7

7

-

8-А

15

2

8

4

1

8-Б

12

-

7

5

-

9

17

2

10

5

-Природознавство

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

6

16

-

6

10

-

8-А

15

2

8

4

1

8-Б

12

-

7

5

-

9

17

3

10

4

-

Висновок: учні навчальний матеріал з географії та природознавства засвоїли на достатньому рівні.

Програма з трудового навчання виконана зі швейної, штукатурно-малярної, палітурно-картонажної справи за рахунок ущільнення (наказ по школі-інтенату від 20.03.2013 № 63).

За підсумками 2012/2013 навчального року рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання такий:


Швейна справа

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

6

16

6

6

4

-

9

8

5

2

1

-


Штукатурно-малярна справа

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

8

9

2

7

-

-

9

8

5

2

1

-Палітурно-картонажна справа

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

10

12

5

3

4

-


Висновок: навчальний матеріал з трудового навчання учні засвоїли на достатньому рівні.

Спеціальні корекційні заняття з соціально-побутового орієнтування спрямовані на практичну підготовку школярів до самостійного життя і праці, на формування у них знань і вмінь, що сприяють соціальній адаптації, на підвищення рівня загального розвитку учнів.

Для вирішення цих завдань учитель Кухтіна Т. В. використовує різні форми і методи роботи, але одним з основних методів є бесіда, яку вона поєднує з сюжетно-рольовими іграми, практичними роботами, записами в зошитах.

Багато уваги також вона приділяє екскурсіям. Будь-яка екскурсія не є самоціллю й використовується вчителем у поєднанні з іншими формами навчання. Вчитель провів екскурсії з таких тем: «Засоби зв'язку», «Торгівля», «Транспорт».

Учитель багато уваги приділяє оформленню кабінету, роботі над роздатковим матеріалом.

Але основним недоліком уроків з соціально-побутового орієнтування є те, що учитель недостатньо уваги приділяє розвитку усного й письмового мовлення, а також зв'язку з іншими предметами.

Рівень навчальних досягнень з соціально-побутового орієнтування такий:
Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

6

16

4

8

4

-

8-А

15

4

6

5

-

8-Б

12

4

4

2

2

9

17

7

7

3

-

10

12

5

3

4

-

Висновок: найкраще навчальний матеріал засвоїли учні 6-го та 9-го класів.

З кожним роком в Україні зростає кількість факторів, які негативно впливають на здоров'я людини та стан довкілля. У зв'язку з цим актуальною є орієнтація на збереження і зміцнення здоров'я учнів та формування у них навичок безпечної поведінки. Вирішувати ці завдання покликаний курс «Основи здоров'я».

На уроках з Основ здоровя розумово відсталих учнів готують до самостійної життєдіяльності в сучасних умовах, їм слід забезпечити необхідні знання, вміння та навички, які сприятимуть зміцненню та збереженню їхнього здоровя, запобіганню нещасним випадкам, формуватимуть уміння розрізняти небезпеку та визначати правильну поведінку стосовно неї.

На уроках з Основ здоровя використовуються методи інтерактивного навчання: це і моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розвязування проблеми, дискусії, відстоювання своїх поглядів.

Але слід зазначити, що вчитель Основ здоров’я Тулякова Т. Є. не завжди раціонально використовує робочий час уроку, мало приділяє уваги поєднанню індивідуальної та позакласної роботи.

Рівень навчальних досягнень учнів з Основ здоров'я такий:

Клас

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

6

16

4

6

4

2

8-А

15

1

9

4

1

8-Б

12

4

6

2

-

9

17

5

9

1

2

10

12

2

8

2

-

Висновок: більшість учнів засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні.

Аналіз підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основних предметів, що викладаються в школі, задовільний.

Проте слід зазначити, що окремі вчителі і вихователі (Тронько Т. Б., Малофеєва А. Ф., Мажинська В. Є., Хведчук В. М., Мартинюк Н. І.) працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальні особливості дітей, не усвідомлюють основні вимоги навчальних програм, тому недостатньо використовують їх можливості щодо посилення практичної спрямованості викладання та корекції недоліків розвитку дітей.

  1. Аналіз методичної роботи

Методична робота з педагогічними кадрами в 2012/2013 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про спеціальну загальноосвітню школу / школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

Впродовж 2012/2013 навчального року методична робота в школі здійснювалась за темою: «Впровадження інновацій в систему роботи школи як засіб розвитку особистості, соціально-психологічної адаптації учнів з вадами розумового розвитку».

Структура методичної роботи забезпечувала виконання запитів і потреб кожного вчителя. В школі діє методична рада, до складу якої входять вчителі вищої категорії, очолює її директор школи Белюрка Л. М.

Методична рада розглядала питання теоретичного характеру, результативності методичної роботи, відігравала важливу роль у підготовці педагогічних рад.

Методична рада школи вирішувала протягом 2012/2013 навчального року такі проблеми: • Самоосвітня діяльність вчителів та вихователів як засіб удосконалення професійної компетентності;

 • Підготовка до участі в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій;

 • Підсумки атестації та підготовка творчих звітів вчителів та вихователів, які атестуються у 2012/2013 навчальному році.

Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через колективні та індивідуальні форми.

В школі працювали 4 методичних об’єднання: • м/о вчителів початкових класів;

 • м/о вчителів старших класів;

 • м/о вчителів трудового навчання;

 • м/о вихователів, класних керівників.

Виходячи з основних цілей початкової школи, методичне об'єднання розглядало такі питання:

 • Технології сучасного уроку в початкових класах. Інтерактивне навчання;

 • Вплив ритмічно-музичних занять на розвиток психомоторики розумово відсталих учнів;

 • Формування фонематичного сприйняття у дітей із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ).

Велике значення методичне об'єднання вчителів старших класів надавало використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Для цього вирішувалися такі питання:

 • Формування в учнів засобами навчального матеріалу загальнолюдських цінностей, національної гідності, патріотизму;

 • Вивчення психофізичних особливостей учнів і здійснення індивідуального та диференційного підходу;

 • Формування та розвиток інтересу учнів до навчання, використовуючи інтерактивні форми роботи.

Методичне об'єднання вчителів трудовго навчання вирішувало таке питання:

 • Формування громадянської концепції на основі впровадження інноваційних освітніх технологій на уроках трудового навчання.

Одне з найважливіших місць серед навчальних предметів в школі займає трудове навчання. Основним своїм завданням вчителі трудового навчання вважають допомогти кожному учневі знайти свій шлях до розуміння того, що вони роблять на уроці, розуміння важливості здобуття професії, яка допоможе їм в майбутньому.

Починаючи з листопада в школі проводилися предметні тижні. В рамках тижнів проводились свята: • літературна композиція «Наш Шевченко» (тиждень української мови);

 • «Прощавай, Букварику, друже мій!», пізнавально-розважальна гра «Подорож у Дивосвіт»; інтегровані уроки (тиждень початкових класів);

 • інсценування казок Колосок», «Котик та півник» (тиждень української мови);

 • випуски стінгазет;

 • загальношкільна лінійка «Бджілка мала, та й та працює» (тиждень трудового навчання);

 • виставка учнівських робіт «Від творчості вчителя до творчості учня» (тиждень трудового навчання);

 • конкурс КВК «Ми учні не прості - наші руки золоті» (тиждень трудового навчання);

 • виставка малюнків та виробів учнів «Школа нам дає знання» (тиждень початкових класів);

 • конкурс математичних газет «Математика навколо нас» (тиждень математики);

 • «Поетична хвилинка» до 150-річчя перепоховання видатного українського поета Шевченка Т.Г. (тиждень української мови);

 • «Школа нам дає знання»: виставка малюнків, виробів; бінарні уроки, конкурсна програма «Україна – Батьківщина. Я – її мла частина» (тиждень початкових класів).

Належна увага в школі приділяється роботі з розвитку мовлення (логопедичні заняття). Логопед Отришко Ю. А. приділяє велику увагу роботі над розвитком фонематичного слуху. Робота над кожним звуком починається з підготовчого етапу, на якому логопед виховує в дитини вміння відтворювати окремі положення органів артикуляції, працює разом з вихователями та вчителями над розвитком пам’яті, уваги, збагаченням словника.

Логопедичні заняття відвідують 31 учень, з яких 22 дитини мають системний недорозвиток мовлення (І рівень – 11 чол., ІІ рівень – 8 чол., ІІІ рівень – 3 чол.); 9 дітей мають фонетично-фонематичні порушення мовлення, дислалію; 9 – дисграфію, дислексію.Основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити учителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені різні форми роботи: індивідуальна робота над методичною темою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів та методичної літератури.

Кращі педагоги школи вільно володіють знаннями педагогіки та психології розумово відсталої дитини, їхні статті друкуються в спеціальних журналах «Дефектолог» та беруть участь в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій (Сігнаєвська С. П., Махота В. О., Отришко Ю. А., Чугунова Н. І., Леонова С. І., Неклюєнко Н.М.). За роботи представлені на виставці-презентації одержали дипломи ІІ та ІІІ ступеня Пєнкіна Н. В. та Махота В. О.

Аналіз стану методичної роботи за минулий рік дає підстави вважати, що методична проблема педагогічним колективом реалізується.

Разом з тим в організації методичної роботи є невирішені проблеми.

Мали місце істотні недоліки в інформаційному забезпеченні вчителів. Недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки.

  1. Аналіз роботи з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

Індивідуальне навчання учнів у 2012/2013 навчальному році у закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, та наказу від 15.10.2004 № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

В 2012/2013 навчальному році в школі-інтернаті було організовано і здійснювалося індивідуальне навчання для 9 учнів за станом здоров'я.

Підставою для організації індивідуального навчання у закладі є: заяви батьків, рішення Харківської обласної психолого-медико-педагогічної комісії, довідки ВКК, відповідні накази по закладу.

Індивідуальне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами, затвердженими керівництвом закладу, складеними на основі Типових навчальних планів.

Індивідуальне навчання здійснюється в основному педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну або дефектологічну освіту.

Кількість годин для організації індивідуального навчання визначена наказами по закладу відповідно до п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та наказу МОН України від 15.10.2004 № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», тобто:

1-4 кл. – 10 год. на тиждень,

5-9 кл. – 14 год. на тиждень,

10-12 кл. – 16 год. на тиждень.

Вчителі, які здійснюють індивідуальне навчання на підставі існуючих програм, розробляють індивідуальні навчальні програми та складають календарні плани, які погоджують з заступником директора з навчально-виховної роботи.

Всі учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання, в кінці навчального року проходять через Харківську обласну психолого-медико-педагогічну комісію, де вирішується питання про їх подальше навчання.

Адміністрація приділяє належну увагу питанню контролю за веденням документації щодо організації індивідуального навчання.

Питання про організацію індивідуального навчання розглядалося на нараді при директорові в лютому (протокол №2 від 28.02.2013).

Необхідно звернути увагу вчителів-предметників на правильність ведення журналів:


 • своєчасне виставляння поточних, семестрових, річних оцінок.


Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання:


Рік

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010/2011

1

-

1

2

-

3

1

3

-

2

2011/2012

1

1

-

1

1

-

2

1

2

-

2012/2013

-

1

1

1

-

1

-

2

1

2  1. Аналіз виховної роботи

У 2012/2013 навчальному році організація виховної роботи в навчальному закладі регламентовано нормативно-правовими та законодавчими документами: Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Положенням про класного керівника, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434, постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243; наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 26.02.2010 № 96 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах».

Виховна робота в школі-інтернаті проводилася за такими пріоритетними напрямками:


 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;

 • ціннісне ставлення до культури та мистецтва;

 • ціннісне ставлення ставлення до сім'ї, родини, людей;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення до себе.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: «Про результати працевлаштування учнів 10-х класів», «Про соціальний захист учнів», «Про результати літнього відпочинку» (вересень); «Про організацію контролю за відвідуванням учнями навчальних занять» (жовтень), «Про результати перевірки проведення самопідготовок», «Про роботу педколективу щодо зовнішнього вигляду учнів», «Про роботу педколективу з неблагополучними сім´ями» (листопад); «Про роботу класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу», «Про роботу педколективу з соціального захисту дітей пільгового контингенту», «Про роботу класних керівників щодо ведення учнівських щоденників» (грудень); «Про результати контролю за роботою гуртків» (січень); «Про стан виховної роби в 6-8 класах», «Про індивідуальну роботу з учнями. Схильними до правопорушень та пропусків занять» (лютий); «Про організацію роботи з профорієнтації» (березень); «Про роботу педколективу зі збереження шкільного контингенту» (квітень); «Про результати роботи з попередження дитячого травматизму за 2012/2013 навчальний рік», «Про організацію роботи з працевлаштування випускників», «Про організацію літнього оздоровлення учнів», «Про підсумки роботи педколективу з соціального захисту дітей пільгового контингенту» (травень).

На засіданнях педагогічної ради з питань: «Типи розуміння педагогічними працівниками психології учня та вияви у педагогічній взаємодії» (листопад); «Система роботи педколективу з фізичного виховання в допоміжній школі» (січень); «Діяльність класного керівника щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі» (березень); «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей» (травень).

На засіданнях Ради школи з питань: «Про роботу щодо попередження дитячого травматизму дітей» (листопад); «Про родинне виховання. Відповідальність батьків за навчання і виховання дітей», «Про правове виховання та попередження правопорушень серед підлітків» (січень).

На загальношкільних батьківських зборах з питань: «Основні проблеми виховання сучасної дитини», «Наркотики і статистика» (вересень); «Права дитини та обов’язки батьків», «Вироблення у дитини негативного ставлення до пиятства та тютюнопаління», «Зимові небезпеки на вулиці» (грудень); «Підсумок навчально-виховної роботи за 2012\2013 навчальний рік», «Вулиця і діти» (травень).

Виховна робота проводилась планомірно і систематично, згідно з планом роботи школи-інтернату та планами вихователів, класних керівників різних вікових груп.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються новітні технології виховання учнів.

Чітко спланована робота методичного обєднання вихователів, класних керівників (керівник Шавріна В.Є.). Вчасно та естетично оформлена документація, відбулося 4 засідання методичного об'єднання.

У школі працювало 2 гуртки: музики та співів «Джерельце» (керівник Леонова С.І.), танцювальний «Зорецвіт» (керівник Доценко Є.К.), аеробіки (керівник Овсянкін Є.П.), КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» відкрив на базі школи еколого-етнографічний гурток з вивчення культури та традицій індіанців Північної Америки «Діти природи» (керівник Куденко І. С.). З 01.01.2013 вихованці щотижнево відвідували заняття з плавання. Гуртковою роботою охоплено 89 учнів, що становить 62% від загальної кількості дітей школи-інтернату.

Вихованці школи-інтернату протягом навчального року взяли участь у наступних заходах: конкурс «Маленький Парнас-2012 (дипломи); гала-концерт XІX традиційного фестивалю творчості молодих інвалідів «Натхнення» (дипломи); відкритий міський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Харків – місто добрих надій», присвячений 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників (дипломи); обласне свято художньої творчості «Весняні посмішки» (дипломи); дитячий конкурс «Я люблю наш музей» (дипломи).

Однією зі складових проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в навчальному закладі створено систему профілактичної роботи: • адміністрацією та класними керівниками, вихователями навчального закладу здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи;

 • розроблено правила для учнів, пам′ятку для батьків;

 • учням 1-10-х класів виставляється оцінка з поведінки (зразкова, добра, задовільна, незадовільна) із урахуванням думки класного колективу;

 • проводиться цикл бесід на правову тематику;

 • учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

 • проводиться систематична індивідуальна робота з учнями.

Працює рада з профілактики правопорушень учнів, до складу якої входять представники педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Засідання ради з профілактики правопорушень проводяться щомісячно. Радою з профілактики правопорушень здійснюється контроль за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в районній службі у справах неповнолітніх. Класні керівники, учителі-предметники, вихователі, практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. За кожним учнем, який стоїть на внутрішньошкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень.

У 2012/2013 навчальному році на шкільному обліку знаходилося 2 учні: Кобяков Микита Сергійович (8-Б клас); Ємельянов Вадим Михайлович (10 клас).

З метою покращення стану здоровя учнів проводилося обстеження дітей лікарями центральної районної лікарні, зроблені необхідні медичні щеплення.

У вересні 2012 року в школі проводився рейд-огляд утримання, навчання та виховання учнів з різних категорій сімей. У результаті рейду складено соціальний паспорт інтернату. На шкільному обліку перебуває: • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 осіб;

 • інвалідів (мають свідоцтва) – 68 осіб;

 • учнів з багатодітних родин – 18 осіб;

 • дітей з неповних сімей – 73 осіб;

 • дітей з малозабезпечених сімей – 1 особа;

 • дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС – 1 особа.

Всі заплановані заходи з виховної роботи на 2012/2013 навчальний рік виконані. Уся виховна робота шкільного колективу спрямована на реалізацію творчих цільових програм: вересень – безпеки руху дітей «Це потрібно дітям знати – як по місту крокувати» та протипожежної безпеки «В душах людських хай палає тепло, а вогник нехай творить лише добро»; жовтень – «Щоб квітло життя на планеті, яку ми звемо Земля»; листопад – родинне виховання «Щаслива родина – щаслива дитина»; грудень – місячник правового виховання «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»; січень – місячник здоров'я «Обери здоров'я!»; лютий – двотижневик з народознавства «Люблю я свій народ, ціную його звичаї», двотижневик морально-етичного виховання «Моральність – основа моїх знань»; березень – профорієнтаційний двотижневик «Ми обираємо стежку життя»; квітень – місячник «Зелене довкілля»; травень – місячник за чисте довкілля «Нам тут жити».

Виховна робота проводилася планомірно і систематично згідно з річним планом школи та планами вихователів, класних керівників з дітьми різних вікових груп.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовувалися новітні технології виховання учнів.

У 2012/2013 навчальному році вихователями проведені відкриті виховні заходи. Найбільш значущими серед них стали: • До Дня працівників освіти «Дозвольте Вас сьогодні привітати!» (вихователі: Габрієлян А. М., Шавріна В. Є., 5 клас);

 • Тиждень «Добре там жити, де вміють дружити» (вихователь Махота В. О., 3 клас);

 • Конкурсно-розважальна програма «Бал осінніх листочків» (вихователь Пєнкіна Н. В., 9 клас);

 • Театралізоване дійство «Святий Миколай у гості завітав» (вихователь Бардакова Н. Б., 2 клас );

 • Колективно-творча справа «Батьківщина, скільки в цьому слові» (вихователь Махота В.О., 3 клас);

 • Інформаційно-пошуковий проект «Хата моя, біла хата» (вихователь Куришева І.Г., 8б клас);

Проведено заходи з нагоди відзначення:

 • 21-ї річниці Незалежності України (вересень);

 • 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» (вересень);

 • 70-х роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни (вересень);

 • Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана (жовтень);

 • 120-річчя від дня народження Бруно Шульця (жовтень);

 • 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (жовтень);

 • Дня туризму в Україні (жовтень);

 • 125-річчя з дня народження А.С. Макаренка (грудень);

 • Вшанування пам'яті Героїв Крут (січень);

 • 24-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Демократичної Республіки Афганістан (лютий);

 • Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів (квітень);

 • Всеукраінської акції «Сердце до цердця» (травень).

Згідно з планом роботи школи-інтернату на рік проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження дитячого травматизму, спортивно-масова робота. Протягом навчального року зареєстровано один випадок дитячого травматизму (I семестр – побутовий, по дорозі з дому до школи). Причинами нещасних випадків, як правило, є необачність, необережність, а також порушення правил поведінки.

Проведено: • тиждень безпеки безпеки руху дітей «Це потрібно дітям знати – як по місту крокувати» і тиждень протипожежної безпеки «В душах людських хай палає тепло, а вогник нехай творить лише добро»;

 • тиждень з охорони життя і здоров'я учнів «Я здоров'я збережу, сам собі допоможу»;

 • сезонні змагання з різних видів спорту: лижні естафети, змагання з футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, змагання з шахів та шашок;

 • кожний 3-й четвер місяця – День Здоровя (веселі старти, конкурсні програми, рухливі ігри на свіжому повітрі);

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоровя» (1-5 класи), «Основи безпеки життєдіяльності» (6-10 класи), проводяться виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму від ВНП та випадки утоплення; правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях.

Питання стану роботи інтернату щодо запобігання дитячому травматизму розглядались та аналізувались на засіданнях педагогічної ради, методичних об'єднаннях вихователів, класних керівників, нарадах при директорові, батьківських зборах.

У центрі уваги педагогічного колективу школи було моральне та художньо-естетичне виховання, які спрямовані на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань, формування в учнів різнобічних духовних потреб та інтересів.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозвязок природи і суспільства. Протягом навчального року проведено місячник екологічного виховання «Щоб квітло життя на планеті, яку ми звемо Земля» в жовтні та двомісячник в квітні-травні «За чисте довкілля!», в рамках яких відбулася практична екологія «Ідіть добрими у світ природи»: операція «Мій шкільний двір – моя турбота», благоустрій території, озеленення шкільних кімнат, висаджування квітів, обкопування та побілка дерев.

  1. Аналіз літньої оздоровчої кампанії

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.04.2012 № 464 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 03.05.2012 № 252 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році», було вжито ряд організаційних заходів щодо створення належних умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку вихованців школи-інтернату.

Різними формами відпочинку та оздоровлення влітку 2012 року було охоплено 131 дитину, в т.ч.: психоневрологічний санаторій №1 – 17 чол., ДОТ – 8 чол., море – 18 чол., в сільській місцевості – 61 чол.

В оздоровчий період різними формами оздоровлення та відпочинку охоплено 7 дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування, що становить 100% дітей цієї категорії, а саме: Кущ В., Скрипник А., Марченко А. були оздоровлені в ДОТ «Олімпік» за бюджетні кошти; Волкова К., Керанчук С., Юдіна Ю. були оздоровлені на морі за кошти опікунів; Русанова А. протягом літа відпочивала у Чугуївському оздоровчому таборі за бюджетні кошти.

Випадків травмування дітей під час оздоровчої кампанії не було виявлено.

За результатами літньої оздоровчої кампанії 2011/2012 навчального року виданий наказ по школи-інтернату від 05.09.2012 № 153. Це питання розглянуто на нараді при директорові(протокол № 6 від 27.09.2012).

  1. Аналіз роботи з соціального захисту учнів

На виконання законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 995/557, з метою додержання законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та соціального захисту дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у школі-інтернаті на кінець 2012/2013 навчального року проаналізовано діяльність педагогічного колективу за даним напрямком.

Протягом 2012/2013 навчального року був поповнений каталог урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту заслуховувались на нарадах при директорові (протокол № 6 від 27.09.2012; протокол № 9 від 29.12.2012) та загальношкільних батьківських зборах «Права дитини та обов'язки батьків» (грудень 2012 року).

По школі-інтернату видані накази від 10.09.2012 № 159 «Про забезпечення соціального захисту дітей пільгового контингенту», від 31.05.2013 № 123 «Про підсумки роботи з соціального захисту учнів та завдання на 2013/2014 навчальний рік».

Створено банк даних дітей пільгових категорій, який постійно оновлюється.

На початок 2012/2013 навчального року в школі навчаються 2 дитини-сироти, 7 дітей, позбавлених батьківського піклування (2 дитини, які виховуються у прийомних родинах). Особові справи цих дітей оформлені згідно з наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

Своєчасно оформлюють відповідні пільги дітяй, які цього потребують, проводиться робота щодо збереження житла та майна.

У вересні 2012 року класними керівниками було проведено обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців, у вересні 2012 року та лютому 2013 року – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти пільгового контингенту залучені до відвідування гуртків: танцювальний, музика та співи, спортивний.

Психологом школи постійно проводились консультації з батьками і опікунами щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями.

Проводились зустрічі у літературній вітальні «Дитино, знай свої права!».

При організації заходів поза межами школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. Учні відвідали: Харківський зоопарк, Музей води, ТЮЗ, Новорічні ялинки, Старий цирк, Харківський міський дельфінарій «Немо», пожежну частину Орджонікідзевського району, Роганський дендропарк, контактний зоопарк Фельдмана.

При отриманні благодійної допомоги пріоритет надається дітям пільгової категорії (канцтовари, одяг, взуття, солодощі, іграшки).

Двічі на рік діти обстежують лікарями-спеціалістами вузького профілю.

У школі організоване 5-ти разове харчування (вартість на добу 40 грн.)

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками.

У квітні 2013 року згідно з наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2013 № 204 було здійснено перевірку організації роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій. Перевіркою встановлено: робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій проводиться у закладі відповідно до вимог чинного законодавства. Рекомендовано: отримати акти обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від служб у справах дітей за місцем їх походження; тримати на контролі питання соціального захисту дітей пільгових категорій. Усі рекомендації були виконані.

  1. Аналіз роботи із запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

Згідно з основними положеннями Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки та з метою посилення ефективності правовиховної роботи серед учнів на кінець 2012/2013 навчального року проаналізовано діяльність педагогічного колективу за даним напрямком.

Проблема попередження і подолання негативної девіантної поведінки дітей – актуальна проблема сучасної педагогічної науки. Сьогодні, з одного боку, нові суспільно-політичні та економічні умови життя, нові орієнтири в суспільстві, інтереси молоді, з іншого – поширення наркоманії, алкоголізму, злочинів та правопорушень серед неповнолітніх. Тому виховна система школи має побачити не тільки розмаїття причин девіантної поведінки, а й можливості для їх профілактики, необхідність роботи у мультидисциплінарній команді педагогічного колективу школи.

Педагогічний колектив інтернату приділяє належну увагу організації правової освіти та виховання учнів, яка базується на основних принципах Указу Президента України «Про правовий всеобуч населення». Питання правового виховання розглядалися на: • нарадах при директорові («Про організацію контролю за відвідуванням учнями навчальних занять» жовтень 2012, «Про адаптацію учнів 1-го класу до навчання в школі» жовтень 2012, «Про стан роботи, спрямованої на запобігання правопорушень серед неповнолітніх у І семестрі 2012/2013 навчального року» грудень 2012, «Про роботу педколективу зі збереження шкільного контингенту» квітень 2013);

 • раді школи («Про правове виховання та попередження правопорушень серед підлітків» січень 2013);

 • загальношкільних батьківських зборах («Наркотики і статистика» вересень 2012, «Права дитини та обов'язки батьків, вироблення у дитини негативного ставлення до пияцтва та тютюнопаління» грудень 2012, «Вулиця і діти» травень 2013).

Відвідування учнями занять у школі знаходиться на контролі адміністрації (наказ по школі-інтернату від 29.12.2012 № 219). Кожного понеділка класні керівники надають звітну інформацію щодо відсутніх дітей.

Оновлено базу даних учнів, які схильні до злочинів та правопорушень, перебувають на внутрішкільному обліку, виховуються в неблагополучних сім'ях. На кожну дитину складено акт обстеження житлово-побутових умов проживання (на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, акти складаються двічі на рік (вересень, лютий)), індивідуальні плани роботи.

Формування правових знань вихованців інтернату базується в основному на щомісячних бесідах (другий четвер кожного місяця – бесіди з правового виховання; третій четвер місяця – бесіди з профілактики шкідливих звичок), що проводять вихователі. З 03 по 14 грудня в школі був проведений двотижневик правових знань «Знай Закон змолоду».

Протягом 2012/2013 навчального року в школі-інтернаті проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі людьми, експлуатації, жорстокого поводження з дітьми, гендерної рівності. А саме: • Урок гендерної рівності «Ми маємо рівні права і можливості» (24-28.09.2012);

 • Тренінгові заняття «Турбота про себе, про свою безпеку» (вересень-жовтень 2012);

 • до Всеукраїнського тижня права (10-15.12.2012):

 • уроки права по класах «Права та обов'язки дітей»;

 • тематична радіопередача «Конституція країни дитинства»;

 • читання та обговорення оповідань С. Гармаша «Маленькі історія про великі істини»;

 • пізнавально-ігрова програма «Я маю право…»;

 • Урок протидії насильству «Законодавче забезпечення дитинства»;

 • Батьківський лекторій «Любов – найкращий спосіб виховання», «Скажемо: стоп насильству!»;

 • Тренінгове заняття «Спілкуємось і діємо» (торгівля людьми).

В інтернаті ведеться активна робота з превентивного виховання учнів, пропагування здорового способу життя. У листопаді 2012 року був проведений тиждень превентивного виховання «Здоровим будь!».

У листопаді 2012 року відбулася зустріч із старшим лейтенантом кримінальної міліції Орджонікідзевського району Матвієнко Н. Ю. за темою: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

У січні 2013 року проведений місячник здоров'я «Обери – здоров'я!».

Протягом 2012/2013 навчального року психологами Благодійного фонду «Жіноча громада» проводились тренінгові заняття за темою: «Репродуктивне здоров'я» з учнями 5, 6, 9-х класів.

У березні 2013 року проведена зустріч з дитячим фтизіатром Калинович В. В. «Зупинимо туберкульоз разом».

У квітні-травні 2013 року фахівцями центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Орджонікідзевського району проведені бесіди: «Юридична відповідальність за вживання психотропних речовин», «Формування гендерної культури серед підлітків», «Міфи та факти про паління», «Популяризація здорового способу життя».

Бібліотекар інтернату Гребенюк Н. П. проводить велику просвітницьку роботу з превентивного виховання молоді. Активно допомагає класним керівникам в підборі тематичних матеріалів для різних заходів, проводить цікаві тематичні виставки і змістовні години спілкування, позакласні години. Оформлені виставки літератури за темами: «Дитино, знай свої права», «Твоє життя – твій вибір», «Вчимося жити в мирі і злагоді».

Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в районній службі у справах неповнолітніх. Класні керівники, учителі-предметники, вихователі, а також практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. За кожним учнем, який стоїть на внутрішкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень.

Протягом навчального року на шкільному обліку знаходились 2 учня: Кобяков Микита Сергійович (8-Б клас); Ємельянов Вадим Михайлович (10 клас).

Був розроблений і погоджений план спільної роботи з ВКМСД Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, Службою у справах дітей Орджонікідзевського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, та Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Орджонікідзевського району м. Харкова з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів школи-інтернату на 2012/2013 навчальний рік.

У цілому в школі-інтернаті створено умови, що сприяють формуванню громадянсько-правової культури вихованців. Ефективність роботи залежить від професійної готовності педагогічних кадрів, від їхніх зусиль, спрямованих на вдосконалення своїх знань та вмінь.

Але слід відзначити і певні недоліки в діяльності класних керівників за зазначеним напрямком: форми роботи не були різноманітними, переважали бесіди та лекції, що є неефективним у превентивному вихованні. Має бути кращою і виконавська дисципліна класних керівників (Толкачова Л. Ф., Шавріна В. Є.). Педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного критерію поведінки.

  1. Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. Пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Відповідно до існуючої Програми комп`ютеризації робота проводиться за такими напрямками : • стан комп`ютеризації управлінської діяльності;

 • наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

 • стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

 • використання Internet - технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

В школі-інтернаті знаходяться 6 комп’ютерів, які використовуються бухгалтерією, секретарем, інженером з охорони праці та психологом.

У грудні 2011 року обладнано комп'ютерний клас (19+1) з мультимедійною системою для учнів школи-інтернату.

  1. Аналіз фінансово-господарської діяльності та залучення позабюджетних коштів

У 2012/2013 навчальному році проводилась певна робота з матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Відремонтовано: ногомийка на 3 поверсі крила хлопчиків, спальні хлопчиків 1 та 8 класу; спальня та класна кімната для дошкільнят; ігрові кімнати 3 та 4 поверху спального корпусу крило хлопчиків. Замінено всі вікна на пластикові на ігрових спального корпусу. Замінено 4 двері на 2 поверсі спального корпусу крило дівчат.

Але не всі питання вдалося вирішити. Так, необхідно замінити остаточно на пластикові вікна на ігрових навчального корпусу, замінити двері в класах і спальнях, облаштувати асфальтове покриття на території школи, відремонтувати туалетні кімнати навчального та спального корпусів, поставити пожежну сигналізацію, капітально відремонтувати пральню. На все це треба звернути увагу у 2013/2014 навчальному році і запланувати в кошторисі.

Виходячи з аналізу роботи за минулий рік, зусилля педколективу будуть спрямовані на продовження роботи над головною темою «Розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, громадянської позиції». Тому основними завданнями в роботі є: • забезпечення нормативності навчально-виховного процесу;

 • реалізація права учнів на отримання освіти та продовження її у ПТУ;

 • соціальний захист сиріт, напівсиріт та дітей з малозабезпечених родин;

 • розвиток творчих здібностей дітей;

 • підвищення рівня вихованості учнів, виховання громадянина України;

 • диференціація навчання учнів за нахилами та здібностями;

 • забезпечення охорони здоров’я учнів, створення сприятливих умов для навчання дітей з вадами розумового розвитку;

 • зменшення рівня правопорушень серед учнів;

 • створення безпечних умов життєдіяльності в школі-інтернаті;

 • підвищення педагогічної майстерності вчителів та вихователів, реалізація їх творчих можливостей;

 • матеріально-технічне забезпечення навчання та виховання учнів;

 • підвищення психолого-педагогічної культури батьків.  1. Аналіз роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності


1.14.1. Аналіз роботи з питань охорони праці
Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників навчально-виховного процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

З цією метою службою охорони праці у 2012/2013 навчальному році сплановано та проведено ряд заходів:

- школа прийняла участь у огляді – конкурсі серед закладів освіти щодо організації роботи по створенню безпечних умов праці і навчання та стану виконання вимог охорони праці на робочих місцях;

- «Тиждень безпеки праці» присвячений Всесвітньому Дню охорони праці;

- всі працівники відповідальні за відповідні ланки роботи пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці;

- прийнято участь у районному огляді – конкурсі закладів освіти з питань пожежної безпеки;

- проведено паспортизацію навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил техніки безпеки, оформлення кабінетів.

У 2012/2013 навчальному році служба охорони праці продовжила роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально-виховного процесу.

Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.

Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний. Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку укомплектоване, повністю відповідає нормі.

Відсутня система протипожежного захисту та сповіщення. Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.

У наявності медичні аптечки у приміщеннях з підвищеною можливістю травматизму.

Відповідальним за охорону праці Тимченко В.М. на достатньому рівні ведуться виконавчі документи. Служби закладу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог, стан озеленення у нормі, 60% огорожі відновлено. Підготовка та діяльність закладу в осінньо-зимовий період здійснюється за відповідним планом заходів виконано ремонтні роботи:


 • заміна вікон на пластикові в спальному корпусі;

 • косметичний ремонт усіх приміщень закладу, класних кімнат (побілка, фарбування);

 • заміна освітлення на енергозберігаючі лампи;

 • ремонт даху пральні;

 • проведено заміну труб опалення;

 • ремонт ногомийок спального корпусу;

 • настелено лінолеум в спальному корпусі.

Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснюється за планом.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка