План роботи консульпункту для вихователів старших груп з проблеми «Використання розвиваючих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку»Скачати 280.74 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір280.74 Kb.
Управління освіти і науки

Білоцерківської міської ради

Науково-методичний центр

Матеріали

консультпункту для вихователів старших груп

з проблеми «Використання розвиваючих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку»

Керівник

вихователь ДНЗ «30 «Росиночка»

Кіньова Олена Андріївна

2011р.


План роботи

консульпункту для вихователів старших груп з проблеми «Використання розвиваючих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку»№п/пЗміст роботи

термін виконання

відповідальний

примітка

1.Складання плану роботи консультпункту. Підбір літератури з проблеми

« Використання розвиваючих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку»вересень


Кіньова О.А.
2.


Творчий педагог – запорука розвитку творчих здібностей дитини (ділова гра).

жовтень

Кіньова О.А.
3.Педагогічні заповіді, якими потрібно керуватися в роботі ( методичні рекомендації для вихователів)

листопад


Кіньова О.А.

4.


Характеристика розвиваючих ігор та вправ (міні-брифінг)

грудень

Кіньова О.А.
5.Використання розвиваючих ігор в організації життєдіяльності дітей в ІІ половину дня ( планування роботи)

січень


Кіньова О.А.6.

Використання розвивальних ігор Б.П.Нікітіна (методичні поради)

лютий

Кіньова О.А.
7.Використання «Золотих правил розвивальних ігор Б.П.Нікітіна» (методичні поради для вихователів)

березень

Кіньова О.А.


8.

Виготовлення і використання в педагогічній діяльності розвивальних ігор Б.П.Нікітіна (практичне заняття)


квітень


Кіньова О.А.
9.

Аналіз роботи консультпункту для вихователів старших груп з проблеми «Використання розвиваючих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку»


травень


Кіньова О.А.

1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Закон України „Про дошкільну освіту” – Освіта України №33, 12 серпня 2001, - ст.3-6

 2. Національна доктрина розвитку освіти – Дошкільне виховання, 2002, №7, ст. 4-9

 3. Науковий керівник Кононко О.Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». - Світич, 2008.

 4. Ботюк О.Ф. Конструювання з паперу методом орігамі: навчально-методичний посібник.-Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005.-64с.

 5. Гейденштейн Л.Е., Малишева О.Л. Енциклопедія розвиваючих ігор.Арифметика для дітей 6-7 років-Х.: Грайлик- Гімназія, 1999,-143с.

 6. Гейденштейн Л.Е., Малишева О.Л. Енциклопедія розвиваючих ігор.Геометричні ігри для дітей 6-7 років-Х.: Грайлик- Гімназія, 1999,-143с.

 7. Гейденштейн Л.Е., Малишева О.Л. Енциклопедія розвиваючих ігор.Ігри та історії для розвитку дитячої кмітливості дітей 6-8 років-Х.: Грайлик- Гімназія, 1999,-176с.

 8. Козліна О.В. Уроки ручної праці у дитячому садку і початковій школі.-Х.: Ранок, 2007.-64с.

 9. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры.- М.: Просвещение, 1990.-160с.

 10. Розвивальні ігри для дошкільників/Упорядники Н.І.Нечипорук, О.П.Томей – Х.: Основа, 2007. – 96с.

 11. Сербина Е.В. Математика для малышей – М.: Просвещение,1992.

 12. Суржанська В.А.Розвиваємо творчі здібності.- Х.: Основа, 2007.-112с.

 13. Фесюкова Л.Б. Розвивальні ігри дл дітей 4-7 років.- Х.: Веста:Ранок,2007.-144с

 14. Чого на свете не бывает? Под ред. О.Дьяченко, Е.Агаевой и др.- М.: Просвещение,1991.- 64с

 15. Чуб Н.В. Ігри упродовж дня. Вправи для розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви дитини.- Х.: Основа, 2007.- 96с.

 16. Чуб Н.В. Розвиваємо пам’ять. Вправи, вірші, скоромовки для малюків 4-6 років.- Х.: Основа, 2007.- 80с.

2. Творчий педагог - запорука розвитку творчих здібностей дитини (ділова гра).


Творчість - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях на відкриття нового та схильність до глибокого усвідомлення свого досвіду. Стимулом педагогічної творчості є дітей та батьків. Рушійною силою - любов до дітей, прагнення якомога краще виховати і навчити. Базою творчого підходу до своєї діяльності - знання методик, передового творчого досвіду.

Педагог має постійно шукати і творчо впроваджувати новинки у своїй роботі, бо лиш творчий педагог зможе виховати творчу дитину. Творчий характер роботи різною мірою притаманний усім педагогам, це не привілей обраних. Вихователь, постійно запроваджуючи у своїй роботі щось нове, спочатку запозичене в інших, але творчо його перероблюючи, неодмінно виробить свою особисту методику, свій стиль.

Творчого педагога відзначає постійний пошук оптимальних дидактичних, виховних, методичних, педагогічних рішень. Творчості можна навчитись, на тісно пов’язана з педагогічною майстерністю.
Зараз ми проведемо бліц-опитування на тему: "А я думаю..."

- Що спонукає вихователя творити?

- Які риси притаманні творчому педагогу?

- Як впливає творча діяльність вихователя на творчість дітей?

- Педагогічна творчість - це право чи обов’язок вихователя?

- Чи можливе творче зростання педагога без постійного розвитку загальної культури особистості?


Висновок: Отже творчість - це діяльність, яка породжує дещо якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю.

Далі учасники семінару діляться на 4 групи та сідають за 4 столики, на яких лежать великі аркуші паперу і маркери різного кольору. Кожна група отримує завдання за 3 хв. написати:

- 1 групі - основні риси творчого вихователя;

- 2 групі - що заважає педагогу творити;

- 3 групі - що спонукає педагога творити;

- 4 групі - приклади творчості в роботі.

За сигналом групи по колу передають свої аркуші, ознайомлюються з думкою попередньої групи, маркером свого кольору дописують думку щодо нового питання. Так відбувається доти, доки аркуш паперу не повернеться до своєї групи. Проводиться аналіз виконання завдань.
Висновок: Отже, творчість у педагогічній науці та практиці - це:

- ефективне використання вже створеного кимсь досвіду в нових умовах;

- уміння фантазувати, бачити перспективу в роботі;

- уміння розвивати ідею, реалізовувати її в конкретних умовах.

3.

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАПОВІДІ, ЯКИМИ ПОТРІБНО КЕРУВАТИСЯ В РОБОТІМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
- Ж.Ж.Руссо писав:"...чого не поспішають здобути, те здобувають звичайно напевно і дуже швидко". У кожної дитини свій строк і свій час досягнення.
- Максимум уваги необхідно приділяти невстигаючим дітям. Новий матеріал з ними потрібно починати опрацьовувати раніше, ніж усій групі дітей(випереджати, а не здоганяти групу).
- Необхідно постійно заохочувати всі зусилля дитини і її бажання пізнати нове, навчитись новому.
-В дошкільному віці потрібно уникати негативних оцінок дитини і результатів її діяльності.
- Порівнювати результати роботи дитини можна тільки з її власними досягненнями, але не з досягненнями інших дітей.
- Дуже важливо відповідати на всі питання дітей і частіше займатися з ними тим, що їм

подобається.


- Вимушене навчання - марна річ, перетворюйте заняття у цікаву гру, змагання, чарівне відкриття. Дуже важливо перед початком навчання налагодити з дитиною особистий контакт.

- Краще чують того, хто тихіше говорить.


4. Характеристика розвиваючих ігор та вправ (міні-брифінг)
Перш ніж приступити до розвивального навчання, слід пам’ятати, що дитинство - неповторна пора становлення, росту розумових сил. Саме в ці роки активність і невгамовне бажання випробувати себе в різ них починаннях, забавах проявляються дуже виразно. Саме в іграх дитина проявляє ініціативу, випробовує бажану повноту навантаження, насолоджується відкриттям нового. І кому, як не нам важливо не пропустити, не загубити талант, даний природою. Нам треба вводити дітей уже на початку життя в світ ідей, книг, навчити радості вчення, вести дорогою інтелектуальної активності. Тому єдино правильний шлях, що веде до прискорення пізнання, полягає у використанні методів навчання, що впливають на прискорення інтелектуального розвитку.

Навчання дошкільників основане на використанні розвивальних ігор, відноситься до таких методів. Успіхи дітей у розвивальних іграх - найдостовірніші показники їх досягнень.

Тож, давайте, розглянемо питання, що стосуються організації розвивальних ігор дошкідьників.
ЗАПИТАННЯ: Назвіть характерні особливості розвивальних ігор.

ВІДПОВІДЬ: 1.Кожна гра – це комплекс завдань, які дитина виконує за допомогою картинок, кубиків, цеглинок, квадратів, іграшок та інше.

2.Завдання даються у різній формі: у вигляді моделі, площинного малюнка, креслення, письмової чи усної інструкції.

3.Завдання даються в порядку збільшення складності.

4.Завдання мають широкий діапазон труднощів: від доступних до складних.

5.Ігри мають поступове зростання труднощів.

6Не можна пояснювати дитині спосіб і порядок виконання завдань, підказувати ані словом, ані жестом, ані поглядом.

7.Не можна вимагати і домагатися, щоб дитина з першого разу виконала завдання.

8.Виконання завдань постає перед дитиною не в абстрактній формі, а у вигляді малюнка, візерунка, будівлі з кубиків, деталей конструктора. Це дає змогу наочно співставити завдання з його виконанням і самостійно перевірити точність виконання завдання.

9.Більшість розвивальних ігор дозволяють складати нові варіанти завдань, тобто займатися творчою діяльністю більш високого рівня.

10.Розвивальні ігри дають можливість кожній дитині піднятись до вершин своїх можливостей.
ЗАПИТАННЯ: В чому унікальність розвивальних ігор?
ВІДПОВІДЬ: В розвивальних іграх вдається поєднати один із головних принципів навчання: від простого до складного з дуже важливим принципом творчої діяльності: самостійно за здібностями.

Це поєднання дозволяє розв’язати в грі декілька проблем, пов’язаних із розвитком творчих здібностей:

- по - перше, розвивальні ігри дають матеріал для розвитку творчих здібностей із самого раннього віку;

- по-друге, їх завдання, як сходинки, завжди створюють умови, що випереджають розвиток здібностей;

- по-третє, щоразу самостійно піднімаючись до своїх вершин, дитина розвивається найбільш успішно;

- по-четверте, розвивальні ігри можуть бути різноманітними за своїм змістом;

- по-п’яте, граючись в ці ігри з дітьми, батьки і педагоги навчаються поважати особистість дитини, не заважати дитині розмірковувати і приймати рішення самостійно.

ЗАПИТАННЯ: Які інтелектуальні якості розвивають різні розвивальні ігри?


ВІДПОВІДЬ: Розвивальні ігри створюють своєрідний мікроклімат для розвитку творчих сторін інтелекту. Різні ігри розвивають різні інтелектуальні якості: відчуття, сприймання, увагу, пам’ять, особливо зорову;вміння знаходити залежності і закономірності, класифікувати і систематизувати матеріал;здатність до комбінації, тобто вміння створювати нові комбінації з відомих елементів, деталей, предметів;

уміння знаходити помилки і недоліки;просторові уявлення і уяву, здатність передбачати результати своїх дій.

В єдності ці якості складають те, що називають кмітливістю, винахідливістю, творчим мисленням.
ЗАПИТАННЯ: Під час яких занять можуть бути використані розвивальні ігри?
ВІДПОВІДЬ: Розвивальні ігри можуть викоритсовуватись в процесі проведення занять з різних розділів програми. Проте, більш, ефективним є комплексний підхід до використання розвивальних коррекційних занять із логіки, ТРВЗ та інші.
ЗАПИТАННЯ: Яка мета та тривалість таких занять?
ВІДПОВІДЬ: Метою таких занять є стимулювання пізнвальних психічних процесів, пізнавальної активності дошкільників. Заняття з розвитку логічного мислення рекомендується проводити, починаючи з молодшого дошкільного віку, щотижня як продовження занять із формування елементарних математичних уявлень. Основною метою занять з логіки є розвиток пізнавальних здібностей дошкільників, тому такі заняття складаються з ігор на розвиток:

- сенсорних здібностей;

- інтелектуальних здібностей;

- формування передумов творчих здібностей.

В продовж одного заняття мінімально можна провести три розвивальні гри. Максимальна кількість ігор залежить від віку дітей, їх готовності до сприймання ігрових завдань, складності та новизни запропонованих розвивальних ігор. Тривалість такого заняття має бути 10-15 хвилин для дітей молодшого дошкільного віку, до 20-30 хвилин для дітей старшого дошкільного віку.
ЗАПИТАННЯ: Яку структуру мають розвивальні ігри?
ВІДПОВІДЬ: Як будь-які ігри з правилами, розвивальні ігри мають таку структуру:

- ігровий задум, який являє собою ігрову ситуацію, в яку вводиться дитина і яку вона сприймає як реальну;

- ігрові дії, які пропонуються дитині, щоб відбулася гра та реалізувався задум гри;

- ігрові завдання, які визначають ігрові дії. Ігрові дії завжди включають навчальне завдання: назвати форму предмета, запам’ятати розміщення предмета та інше;

- ігровий матеріал, який спонукає дитину до гри, має важливе значення для розвитку дитини та для втілення ігрового задуму;

- ігрові правила. Серед них є правила дії і правила спілкування. Правилами дії можуть бути: вибрати предмет, який сподобався, але не того кольору, що круг на шиї дитини, або: не називаючи, скласти про нього оповідання. Правила спілкування спрямовані на регулювання поведінки, активності, стимулювання імпульсивності.


ЗАПИТАННЯ: Як можна класифікувати рівні творчих завдань?
ВІДПОВІДЬ: Класифікація рівнів творчих завдань, наведена Л.Флегер, привертає особливу увагу.

1. Властивості простої творчості. Як характерний приклад завдань цього рівня автор наводить завдання відчинити двері або схопити предмет.

2. Вибіркова проста творчість. Характерною вимогою завдань цього рівня є утилізація двох стимулів у навколишньому середовищі з метою вибору одного.

3. Проста комплексна творчість. Для цього рівня характерною є наявність більше двох стимулів, з яких необхідно зробити вибір.

4. Складна проблемна творчість. У цих завданнях необхідно поєднати між собою окремі елементи, щоб створити кінцевий продукт.

5. Проектна (плануюча) творчість. Це відкриття, винаходи, теорії тощо. Цей рівень складності творчих завдань доступний дітям дошкільного віку лише за умови винайдення, відкриття дітьми нових для них знань, які не були відомі їм раніше. Важливо підкреслити значення дорослого, що працює з дітьми і обов’язковим завданням якого є не просто передача знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, а така організація навчально-виховного процесу, створення такого середовища, яке б сприяло, спонукало дитину до власних відкриттів і знахідок.


ЗАПИТАННЯ: Назвіть особливості творчих завдань стосовно дітей дошкільного віку.
ВІДПОВІДЬ:

- творчі завдання враховують вікові можливості розвитку дошкільників, оскільки пропонуються в притаманних для дітей дошкільного віку видах діяльності. Для вирішення таких завдань у дітей необхідно сформувати вміння і навички у різних видах діяльності (малювання, конструювання, співи, музично-ритмічні рухи, мовлення, математика тощо).

- творчі завдання мають декілька варіантів вирішення і тому діти дошкільники не переймаються думкою, правильно вони виконали завдання чи ні, - усі варіанти вирішення будуть правильні.

- зміст творчих завдань передбачає їх виконання на різних рівнях складності, що дає можливість диференціювати ці завдання залежно від рівня розвитку кожної дитини, а також індивідуальних уподобань та інтересів вихованців.

- під час вирішення творчих завдань у дошкільників стимулюються пізнавальні інтереси, дослідницькі пізнавальні дії самостійний варіативний пошук досягнення результату, відкриття нового.

- творчі завдання пожвавлюють пізнавальну діяльність, позитивно впливають на пізнавальну активність дітей.

- у роботі вихователя творчі завдання є універсальним засобом - їх можна використовувати скрізь: під час індивідуального і колективного спілкування з дітьми; у різних видах доступної дітям дошкільного віку діяльності (гра, навчання, праця, творчість); під час проведення режимних процесів.

5. Використання розвиваючих ігор в організації життєдіяльності дітей в ІІ половину дня ( планування роботи)“ВЕСЕЛА ІГРОТЕКА”


тематика розвиваючих ігор


Тематика ігор

Назва гри


Вік дитини

Ігри на розвиток відчуттів і сприймань

“Що котиться”

“Поштова скринька”

“Знайди собі колір”

“Заховай мишку”

“Різнобарвні галявини”

“Побудуй башточку і драбинку”

“Переступи через перешкоду”

“Збір урожаю”

“Зоопарк”

“Упізнай за смаком”


“Котики і рибки”

“Їжачок у садку”

“Зайченята на городі”

“Місто запахів”

“Великий чарівник”

“Кольорові окуляри”

“Відгадай що за предмет”

“Журавлики”

“Найкращий колір”

“Різнокольорові казки”

“Різнокольорове сонечко”

“Колір музики”

“Кольорова вікторина” – 1,2

“Про смак”

“Відгадай за запахом”

“Відгадай за звуком”

“Що це таке?”

“Зачакловані дерева”
3 - 4 роки

4 - 5 років

5 - 6 років


Ігри на розвиток пам’яті

“Магазин”

“Чарівний мішечок”

“ У бабусі у селі”

“Шафа”


“Знайди, що змінилося?”

“Зваримо борщ”

“Хто за ким?”

“Повтори за мною”

“Запам’ятай своє місце”

“Що змінилося?”

“Де чий портрет”
“Слухай та виконуй”

“Художник”

“Запам’ятай рух”

“Відгадай іграшку”

“Розвідники”

“Зменшилось чи додалось?”

“Запам’ятай слова”

“Фігури з сірників”
3 - 4 роки
4 - 5 років
5 - 6 років

Ігри на розвиток мислення

“Подорож містом”

“Крамниця”

“Хто де живе?”

“І в саду і на городі”

“Розмісти фігури в будиночку”
“Маленькі дослідники”

“Придумуємо загадку”

“Неуважний садівник”

“Розрізні картинки”

“Людина росте”

“Заблукали”


“Так - ні”

“Прогноз погоди”

“Чим схожі і чим відрізняються?”

“Плутанина”

“Лісова школа”

“Хитрі запитання”

“Навіщо і чому”

“Назви одним словом”

“Що було потім”

“Ребуси”


“Кросворди”


3 - 4 роки
4 - 5 років

5 - 6 роківІгри на розвиток уяви

“Веселий гном”

“Вигадай сам”

“Оживи кружечок”

“ У що з цим можна гратися?”

“Подарунки для ляльки”

“Чи таке буває?”

“Відгадай загадку”

“Збери картинку”

“Ляпки”

“Хто я?”


“Яким (якою) я був (була)?”

“Яким (якою) я буду ?”


“Плутанина в цирку”

“Мурашина школа”

“Найкмітливіший”

“Зобразіть предмет”

“Маленькі казкарі”

“Юні фантазери”

“Веселі небилиці”


3 - 4 роки

4 - 5 років


5 - 6 роківІгри на розвиток уваги

“Знайди помилку”

“Знайди такий самий”

“Що змінилось? ”

“Дзеркала”

“Запам’ятай картинки”
“Подивись і відгадай”

“Слухай уважно”

“Сова”

“Побудуй малюнок із фігур”


“Відгадай хто я?”

“Карта казкової країни”

“Виконай доручення”

“Повтори рухи”

“Живий телефон”

“Чотири стихії”

“Риба, птах, тварина”

“Тінь”3 - 4 роки
4 - 5 років

5 - 6 роківСуспільні ігри

“Хто найбільше розповість про планету Земля?”

“Пошта”


“Я помітив”

“Відгадайте”

“Що є в іграшки?”

“Зимові – літні види спорту”

“Хто про нас турбується?”

“Мандрівка в часі”

“Винахідники - помічники”

“Цікаві моделі”

“Добре - погано”

“Хай живуть принц і принцеса !”

“Що означають ці вислови?”

“Санітарна інспекція”
6 - 7 роки


Мовні гри

Ігри-картинки: “Чи чуємо ми звуки”

“Хто швидше прокаже скоромовку?”

“Змішаємо звуки”

“Звуковий годинник”

“Тверді - м’які приголосні звуки”

“Відгадайте букви”

“З’єднуємо стрілочками”

“Буквений конструктор”

“Правильно - не правильно”

“Заготовки на зиму”

“Хто до кого піде в гості”

“Зберіть слова”

“Скільки складів у слові?”

“Граматична арифметика”

“Складання історій навпаки”

“Шаради за столом”
6 - 7 роки


Математичні ігри

“Назви сусідів”

“Кого більше - бджіл чи ос?”

“Рахуємо на кухні”

“Знайдіть цифру”

“Скільки?”
“Цифри помічники”

“Ігри-задачі для кмітливих”

“Математична матрьошка”

“Наполегливі математики”

“Чарівні перетворення”

“Пограймо в накладанки”

“Домалюй за правилами”

“Ігри-задачі “Дні тижня”

“Котра година?”

“Що важче?”

“Визначте висоту”

“Сантиметр завжди з тобою”

“Їжаченя заблукало”


5 - 6 років
6 – 7 років


Екологічні ігри

“Природа нас годує і напуває”

“Кросворд “Хліб”

“Упізнай місяць”

“Хто що почує в осінньому лісі?”

“Скарги природи”

“Ми - колекціонери”

“Упізнайте дерево за гілочками і плодами”

“Хто як зимує?”

“Які бувають рослини?”

“Де дерево, а де кущ?”

“Пори року”

“Достигло - не достигло”

“Що є в рослини?”

“Обери правильно”

“Екологічний іспит”6 - 7 роки
Задушевні ігри

Книжка “Хто я?”

“Загадай бажання”

“Наші почуття”

Бесіда “Доброго дня”

“Чарівний килимок”

“Чарівний промінчик”

“Свічка любові”

“Чому слон добрий?”

“На кого схожа ця людина?”

“Збери квітку для мами”5 - 6 роківОбразотворчі ігри

“Чарівна палітра”

“Малюємо за загадкою”

“Граємо з піском”

“Домалюй і відгадай дерево”

“Малюємо погоду”

“Напиши і ти листа”

“Букви захворіли”

“Кольоровий сік”

“Друкарня”


4 - 6 років
6.


ВИКОРИСТАННЯ „ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ„ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР Б.П.НІКІТІНА
Методичні поради
Всім відомо, що зустрічаються серед дітей „заводили” – організатори ігор, походів і різноманітних пустощів, інші діти йдуть у них на поводу, слухають їх, іноді наслідують їм.

Зустрічаються такі люди, і серед дорослих-діти прямо” прилипають” до них, неначе ті намащені якимось „педагогічним методом”. В сім’ї де є такий тато чи мама ,як правило легко вирішуються будь які проблеми і труднощів майже не буває.

Головна особливість таких щасливих людей – в їх умінні зацікавлювати дітей тим, що вони роблять самі .Чим би вони не займались, діти вже тут та із задоволенням виконують те ж саме . Немає ціни таким людям, якщо вони цікавляться корисною для дітей справою.

Але як же бути тим, хто таким педагогічним медом „не намащений”, хто „не знає, як”, у кого просто „не виходить”? Насамперед, не падати духом. „Педагогічний мед „ можна зібрати і по краплинкам: він тоді стане педагогічним досвідом. А досвід може придбати кожен, якщо прикладе до цього достатньо зусиль. Методичні поради, які наведені у Правилах, базуються саме на досвіді, зібраному по краплиночкам в іграх з різними дітьми. Деякі поради (1-7) звучать категорично – цього потребують самі правила гри, без яких вони перетвориться в звичайне навчальне заняття чи розвагу. Інші (8-15), передбачають їх виконання, але не настільки обов’язково, як перших сім, вони розраховані на творче використання.

З часом кожний дорослий, граючи з дітьми зможе набути власного змістовного досвіду, зробити свої педагогічні відкриття і, звичайно, при цьому підвищити свою педагогічну майстерність.

Отже, не будемо впадати у відчай, а будемо навчатися! Щоб наше навчання було успішним, потрібно мати матеріали для гри і для дитини, і для дорослого. Тоді можна грати разом, тільки спочатку не спішіть показувати, що ви можете впоратися із завданням швидше, ніж дитина. Із старшими дітьми можна навіть влаштовувати змагання. А коли гра буде йти нарівні чи малюки почнуть випереджати дорослих, цікаво стане всім.

Отже, організовуючи ігри з дітьми, слід:


 • перед початком гри самостійно ознайомитися з її правилами;

 • якщо для гри потрібно щось приготувати (склеїти, вирізати, намалювати), обов’язково зробіть це разом з дитиною, тому що розвиток дрібних м’язів рук дитини має великий вплив на розвиток її розумових здібностей („розумні руки”);

 • граючись, тримайте себе нарівні з дитиною, підтримуйте атмосферу гри;

 • ні в якому разі не дорікайте дитині, якщо вона чогось не зрозуміла чи щось у неї не виходить – швидше за все ви їй щось не дуже добре пояснили або проявляєте недостатньо терпіння;

 • ігрові заняття не затягувати більше 20-30 хв. Дуже важливо закінчити гру до того, як дитина втомиться або втратить інтерес до гри;

 • всі предмети, необхідні для гри, тримайте в порядку, щоб гру можна було розпочати, як тільки з’явиться вільна хвилинка;

 • граючи з дитиною, забудьте на деякий час про телевізор і телефон: подаруйте цей час тільки своїй дитині і не жалкуйте за „втраченим” часом – адже ви займаєтесь ДУЖЕ ВАЖЛИВОЮ СПРАВОЮ!


7. “Золоті правила”

розвивальних ігор Б.П.Нікітіна


Методичні поради для вихователів

“Хочеш бути здоровим - грайся,

Хочеш бути розумним - грайся,

Хочеш бути щасливим - грайся! - стверджує народна мудрість.

Гра – це “чарівна скринька”, за допомогою якої можна навчити малюка читати, писати, спостерігати, доводити, розуміти, творити.

Саме для цього і існують розвивальні ігри. Вони не звичайні. Їх не можна, як будь-яку іграшку , просто дати дитині і сказати: ”Грайся!”. Такі ігри можна використовувати як тести, перевіряючи кмітливість, творчі і конструкторські здібності дитини, розвиток її логічного мислення і просторової уяви тощо. Заняття з такими іграми - справжній гімнастичний зал для тренування розуму!

Щоб рухати вперед науку, техніку, виробництво і суспільне життя, потрібні винахідники, новатори, генератори нових ідей - люди потужної творчої думки, розвинутих творчих здібностей.

Кожна дитина може стати такою. Які ж є секрети творчості ?

Перший секрет – ранній початок ігротерапії з дітьми. Тому розвиваючі ігри незамінні у наймолодшому віці. Дуже добре, коли ці ігри захоплюють дитину у 2 роки, добре, якщо в 3-4, не пізно, якщо в 6-7. Загальне правило: чим раніше дитина почне гратися, тим більших висот зможе досягти.

Другий секрет - особливе вміння гратися з дитиною, а граючись, спілкуватися з нею.

Не повчати її, а заряджати творчістю, бажанням розвיязувати різноманітні завдання і навіть придумувати нові. Але щоб “заряджати” дитину, треба, насамперед, зацікавитися самому, захопитися цими іграми.

Відомий педагог Б.П.Нікітін визначив “золоті правила” розвивальних ігор, яких слід дотримуватися дорослим. Ось деякі з них: 1. Гра має приносити радість і дитині і дорослому. Кожен успіх дитини - це спільне досягнення. Радійте успіху – це надихає малюка.

 2. Зацікавлюйте дитину грою, але не примушуйте її гратися, не доводьте заняття іграми до переобтяження. Утримуйтесь від образливих зауважень: “Ой, ти дурнику” та інше. Не ображайте дитину в грі, не гасіть її емоцій.

 3. Розвивальні ігри – ігри творчі. Усі завдання повинні виконуватись дитиною самостійно. Наберіться терпіння і не підказуйте ані словом, ані жестом, ані поглядом. Дайте можливість дитині думати самій, самостійно знаходити і виправляти помилки.

 4. Щоб відчувати порівняльну складність завдань, перш ніж давати завдання дітям, обовיязково спробуйте виконати їх самі. Запишіть, за який час вам вдалося виконати те чи інше завдання.

 5. Якщо дитина не справляється із завданням, це означає, що ви переоцінили рівень її розвитку. Необхідно зробити перерву, а через кілька днів почати з більш легких завдань. Ще краще, якщо дитина сама обиратиме завдання з урахуванням своїх можливостей. Не підганяйте її.

 6. Краще всього, якщо в кожної дитини буде окремий комплект гри чи ігрового матеріалу.

 7. Захоплення дітей відбувається хвилями, тому, коли у дитини зникає інтерес, “забувайте” про гру на місяць-два, а потім “випадково” знайдіть її. Повернення до гри часто буває схожим на зустріч зі старим другом.

 8. Ігри слід берегти, не можна ставити їх на одному рівні за доступністю з рештою іграшок. Краще, щоб дитина попросила гру. Тому ігри слід зберігати на видному, але не дуже доступному місці.

 9. Для найменших (1,5 – 3 роки) слід оживляти гру казкою чи розповіддю, надавати імена моделям, іграшкам, фігуркам, малюнкам. Фантазуйте, аж поки дитина не почне захоплюватися процесом і результатом гри.

 10. Створюйте у грі невимушену атмосферу. Не стримуйте рухову активність дитини. Дозволяйте пострибати, побігати і тощо.

 11. Доречно влаштувати змагання на швидкість виконання завдань за годинником чи секундоміром.

 12. Граючись, поводьте себе з дитиною як рівний з рівним, підтримуючи атмосферу гри.

 13. Ігри необхідно повторювати, повторення - необхідна умова розвивального ефекту.

Отже, головне - не забувати, що гра - провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, під час якого вони розвиваються, навчаються і виховуються.8. Виготовлення і використання в педагогічній діяльності ровивальних ігор Б.П.Нікітіна
(практичне заняття)
ГРА "СКЛАДИ КВАДРАТ"

Обладнання: 24 квадрати різного кольору з картону(сторона 10см), на зворотному боці квадрата-номер(покладіть до окремого конверта, на якому продублюйте номер квадрата).

Ігрова ситуація: Скажіть дітям, що на них чекає сюрприз, і дістаньте підготовлену коробку з конвертами, до яких вкладено квадрати.

Завдання: Запропонуйте дітям роздивитися конверти і подивитися, що в них є. Діставши квадрати, запропонуйте дітям викласти з них доріжку.

Методичні рекомендації:

Розпочинати грати у цю гру Б.П.Нікітін радив вже з дітьми з 2,5-3 років. Користуйтеся першим квадратом як еталоном розміру. Зверніть увагу на те, що слід викладати кольоровою стороною догори. Чим старші діти, тим більшу кількість квадратів за один раз можна їм запропонувати(починати рекомендується з восьми).Після гри складайте квадрати на місце.

Поступово збільшуйте кількість квадратів на 1-2.Коли діти навчаться легко складати знайомі їм квадрати, спробуйте перемішати їх усі в одному конверті(спочатку 10,а потім і більше) та запропонуйте навести лад, виклавши квадрати, один за одним, орієнтуючись на колір. Із часом, коли діти почнуть розрізняти цифри, запропонуйте їм складати квадрати у певній послідовності, орієнтуючись на номер.

Можна пропонувати складати квадрати номером догори. Приблизно з 4 років дитині можна пропонувати складніші завдання - розібрати за кольором та викласти усі 24 квадрати, частинки яких перемішано у коробці. Коли й ці завдання діти будуть виконувати легко, запропонуйт1е їм вигадати нові варіанти розрізання квадратів, і продовжуйте гру.

Можна запропонувати дітям: хто більше складе квадратів за вказаний час.


ГРА "КУБИКИ ДЛЯ ВСІХ"
Обладнання: 27 однакових кубиків, з яких склеюють 7 фігур, різних за формою: перша-з 3,а інші з 4 кубиків кожна.

1фігура фарбується чи обклеюється папером в зелений колір, 2 - в синій, 3 - в жовтий, 4 - в чорний, 5 - в червоний, 6 - в білий, 7 - в коричневий.


Завдання:

1.Поклавши перед собою малюнок - завдання, дитина будує із фігурок точно таку ж модель, як намальована.

2.Викласти всі 7 фігурок в куб.


Методичні рекомендації: Правила гри в "К В " схожі з правилами гри "УНІКУБ". Поклавши перед собою малюнок-завдання, дитина будує із фігурок точно ж таку модель, як намальована . По суті, малюк тут вирішує два завдання одночасно: по-перше, вибрати із 7 фігур тільки 2-3( і більше, якщо модель складна), які потрібні для побудови моделі; по-друге, надати цим фігурам те положення, яке вони займають у моделі, тобто з’єднати їх і викласти у модель.

Фігурки для гри володіють майже невичерпними можливостями різноманітних сполучень і дають можливість складати величезну кількість різних моделей.

Дитині спочатку можна запропонувати складати моделі тільки з 2 фігур, наприклад: з 1-ї і 2-ї; з 1-ї і 3-ї; з 1-ї і 4-ї і т.д. А потім відкласти першу фігуру і прикладати всі інші фігурки по черзі. Утворені цікаві моделі слід зберегти, а значить замалювати.


ГРА "УНІКУБ"
Обладнання: Скласти 27 кубиків у куб розміром 3х3х3.Розмітити їх так як на малюнку і обклеїти кольоровим папером чи розфарбувати. При правильному виконанні, отримаєте по 54 грані кожного кольору(червона, синя, жовта).

Для перевірки правильності виконання роботи складіть кубики у великий куб так, щоб зовнішні грані були червоного кольору, а внутрішні грані роз’єму синіми чи жовтими. Така перевірка обов’язкова, тому що кубики мають 11 варіантів зафарбовування: 6 тріад, тобто по 3 однакових і 3 єдиних (синьо-червоний, синьо-жовтий, червоно-жовтий).Завдання: Ця гра має 60 завдань, які поступово ускладнюються. Всі варіанти завдань перераховані у книзі "СХОДИНКИ ТВОРЧОСТІ..".
Методичні поради: Перш ніж пропонувати цю гру дитині, необхідно пересвідчитись у тому чи знає вона кольори, чи може знайти кубик з двома гранями однакового кольору чи ні, чи вміє складати "потяг" з кубиків, чи може викласти "площадку", побудувати "будинок", "драбинку". Завдання в "УНІКУБІ" складні і потребують багато часу та сил дитини на виконання, і їх не можна давати багато. Іноді достатньо одного завдання і рідше 2-3, в залежності від можливостей дитини.

Завдання дітям можна давати як за допомогою малюнка, так і усно. Тільки тоді, коли ви будете впевнені, що дитина може скласти і "малий куб синього кольору"(із 8 синіх трійок) і "великий куб червоного кольору"(із 27 кубиків) по одному усному завданню, можна послабити увагу до проблеми, як давати завдання: усно чи графічно.

НІ в якому разі не слід вирішувати за дитину, давати їй готове вирішення, тому що тоді закінчується розвиток творчих здібностей, хоча б як важко не було б чекати, дитина сама знайде рішення.

ГРА "СКЛАДИ ВІЗЕРУНОК"


Обладнання: 16 кубиків розміром 3х3х3см(можна 3,5см або 4см) зафарбувати чи обклеїти кольоровим папером в такому порядку:

1.передня грань - біла

2.задня грань - жовта

3.права грань - синя

4.ліва грань - червона

5.верхня грань - жовто-синя

6нижня грань - червоно-біла
Візерунки-завдання з різних серій - у книзі Б.П.Нікітіна "Сходинки творчості"
Завдання: 1.Навчитись за візерунками-завданнями викладати візерунок з кубиків. 2. Дивлячись на кубики, намалювати візерунок, який вони утворюють. 3.Придумати нові візерунки з 9 чи 16 кубиків.
Методичні рекомендаціїї:

1. Найпростіші візерунки-завдання серії А складаються з 4 кубиків, їх можна давати малюкам, починаючи з 2 років. Ускладнення візерунків відбувається поступово, але ця поступовість, звичайно, відносна. І перехід від однокольорових граней до двокольорових - різкий скачок у рівні складності.

Спосіб гри залежить від віку дитини і рівня її розвитку. У дітей 1,5-2років, розвинена здатність наслідувати дорослих, ому необхідно пам’ятати про перші враження від гри. Якщо ви на очах дитини відкрили кришку і - бух!- з гуркотом висипали на стіл всі кубики відразу так, що вони розлетілись в сторони, а дитина здригнулась від несподіванки, то не дивуйтесь тоді, коли улюбленим заняттям стане таке само "бух!" кубиків з коробки, а не складання "потягів" чи "башточок" з них.

Якщо дитині вже 3 - 4 роки, вона знає кольори і може знайти потрібну грань, і оцінити красу візерунка, то, перед тим як дата їй гру, виберіть найяскравіший на ваш погляд візерунок-завдання серії В чи Д і зарані складіть за цим візерунком кубики в коробку. Відкриваючи коробку вперше, дитина разом з вами помилується візерунком.

Під час одного сеансу гри можна викласти різну кількість візерунків. Припустимо, що дитина першого разу виклала 8 візерунків - 4 "доріжки" і 4 "квадрати". Чи давати на наступний день нові, чи ті самі візерунки? Практика показала, що кожну гру потрібно розпочинати з 2 - 3 візерунків, які вже раніше викладались, а потім давати нові. Коли є декілька наборів гри "СКЛАДИ ВІЗЕРУНОК", можна організувати змагання. Їх доцільно влаштовувати, якщо сили учасників приблизно рівні, всі знайомі з грою.

2. Змальовування візерунків з кубиків, більш складний вид роботи з кубиками, який розвиває графічні здібності. Малюку потрібно навчитись проводити олівцем прямі лінії, малювати квадрати кольоровими олівцями. Правила гри тут такі ж: від простого у виконанні завдання до максимально складного. Малювання візерунка кольоровими олівцями потребує набагато більше часу, ніж складання його з кубиків, ому завдань на змальовування дайте в 2 -3 рази менше.3. Складання нових візерунків, таких, яких немає в жодній із серій - ще один вид роботи з кубиками, найбільш насичений творчими елементами. Новий візерунок викласти не складно. Але важливо, щоб він був красивий, симетричний та нагадував своїм виглядом якийсь предмет. Щоб не забути новий візерунок, потрібно його негайно замалювати у зошит. З придуманих дитиною візерунків можна зробити цілу серію і назвати її іменем дитини.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка