План роботи Люб’язівського освітнього округу на 2014-2015 н рСкачати 448.78 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір448.78 Kb.
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ради округу _________М.В.Кух

01.10.2014р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

________ В.І.Кух

01.10.2014р.

ПЛАН

роботи Любязівського освітнього округу

на 2014-2015 н.р.
СХВАЛЕНО

на засіданні ради округу від 01.10.2014р.

Протокол № 4


Зміст


Нормативно – правова база 3-5

Вступ 6-16

Розділ І. Забезпечення управлінням освітнім округом…………………….17-1

Розділ 2. Організація НВП та забезпечення його ефективності й результативності 14-15

Розділ 3.Створення умов для саморозвитку та самореалізації 16-17

Розділ 4. Створення умов для здійснення профільного навчання……………18

Розділ 5. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного

процесу ……………….......................................................................................19

Розділ 6. Координація методичної роботи в межах округу ………………… 20

Розділ 7. Координація виховної роботи в межах округу ………………..……21
Нормативно-правова база

 • Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

 • Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

 • Конвенція про права дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

 • Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку ЗО вересня 1990 року.

 • Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

 • Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року

 • Закон України «Про позашкільну освіту» від 06 червня 2005 року № 1841-III.

 • Указ Президента України від 24.01.2001 р. 42/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»

 • Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

 • Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

 • Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України 28.02.96 р.

 • Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності. Педагогічна газета» № 6 (72), червень 2000 р.

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434

 • Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті.

 • Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"

 • Наказ МОН від 10.06.2011 р. №572 "Про типові навчальні плани початкової школи."

 • Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 100

 • Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646

 • Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 –

 • Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 –

 • Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 –

 • Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 –

 • Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440

 • Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653

 • Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 –

 • Про затвердження-Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 –

 • Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2

 • Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013р №344/2013.Майбутнє має бути

закладене в сьогоденні.

Це називається планом.

Без нього ніщо у світі

не може бути успішним.

Геогр Крістоф ЛіхтенбергВСТУП

У минулому навчальному році діяльність педагогічних колективів освітнього округу була спрямована на досягнення основних стратегічних цілей – розширення доступності, піднесення якості та забезпечення ефективності освіти, на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні». d:\фото_07.02т\dsc_0177.jpg

Доступність, якість, ефективність освіти залишаються пріоритетами і на наступний навчальний рік, оскільки визначені Постановою Кабінету Міністрів України «Концепція розвитку освіти в Україні».

Загальна середня освіта сьогодні має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку, виховання громадянина патріота своєї держави. Саме над проблемою забезпечення належного рівня викладання навчальних предметів відповідно до програм працюють педагогічні колективи освітнього округу, які дотримується вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.g:\флешка фото 1 гб\115ncd40\dsc_1037.jpg

У минулому 2013-2014 н.р. Великокурінський освітній округ працював над вирішенням проблеми: «Освоєння і застосування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій у навчально-виховному процесі» .

Педагогічні колективи В.Курінської, Любязівської ЗОШ І-ІІІ ст, ЗОШ І-ІІ ст. с. Дольськ, с. Лахвичі,с. Шлапань, с. Хоцунь, ЗОШ І- ст. с. Проходи, ДНЗ «Казка» с. Курінь, ДНЗ « Сонечко» с. Проходи, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувалися законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти й виховання, працювали над програмою «Освіта», реалізовували основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.d:\директор 2013\фото_11клас\dsc_0461.jpg

Загальна середня освіта сьогодні має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку, виховання громадянина своєї держави. Саме над проблемою забезпечення належного рівня викладання навчальних предметів відповідно до програм працюють педагогічні колективи освітнього округу, які дотримуються вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Основна проблема округу:

Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі використання сучасних досягнень науки, ППД та інноваційних технологій. Творчий розвиток особистості на уроках і в позаурочний час засобами національної культури ”e:\школа 2011_збірка\фотогафії шкільні\dsc_0312.jpgСтруктура округу

Кількісний склад округу у 2014-15 н.р.

Загальноосвітні школи

ФАПи

Клуби,СБК

Бібліотеки

ДНЗ

І-ІІІ ст.

І-ІІ ст

І ст.

2*

5

1

8*

8*

7

2+2 • До складу округу введено ЗОШ І-ІІ ст.. с Цир,СБК с.Цир, бібліотека с.Цир

Серед проблем, над якими працюють учителі округу, найбільш значущими є самореалізація особистості вчителя й учня шляхом використання інноваційних технологій у системі особистісно-орієнтованої освіти. Ключовою особою у розв’язанні цієї проблеми був і залишається вчитель. Школа сьогодні – це передусім школа самореалізації, і вчитель ставить за мету – виявити творчі здібності дитини, а це потребує оновлення змісту і форм професійної діяльності педагога. Щороку вчителі округу проходять курсову перепідготовку щодо запровадження інноваційних технологій на уроках, беруть участь у конкурсах « Учитель року», де показують свою педагогічну майстерність. d:\директор 2013\фото_11клас\dsc_0461.jpg

До Великокуріньського освітнього округу належать Люб’язівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дольська , Лахвичівська і Хоцунська ЗОШ І-ІІ ступенів, Прохідська ЗОШ І ступеня. В цьому році ведено до складу округу Цирську ЗОШ І-ІІ ст..

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі – основне методичне кредо педагогів округу, щоб забезпечити учням зв'язок з життям, відповідність сучасним вимогам, громадянську позицію. Ідеться насамперед про високий рівень викладання і глибоку якість знань учнів з предмета.

Цікавою і різноплановою з цього погляду є діяльність в окрузі методичних об’єднань вчителів, яка останнім часом здійснюється на основі науково обґрунтованого підходу. В рамках освітнього округу працюють такі методичні обєднання: • МО вчителів філологічних дисциплін ( Петрик О.П.)

 • МО вчителів природничих дисциплін (Кундік І.У.)

 • МО вчителів математики, фізики і інформатики (Клямар М.О.)

 • МО вчителів історії, правознавства, етики і християнської етики (Шкльода Н.І.)

 • МО вчителів іноземної мови (Тонковид Т.Ю.)

 • Методична комісія вчителів фізкультури, ЗВ, МСП і основ здоров’я

(Олешкевич В.П.)

Районний методичний кабінет, методична рада Великокуріньського округу дбають про те, щоб ОМО вчителів працювали якнайефективніше. Тематика засідань чітко спрямована на реалізацію поставленої проблеми, практикується наставництво, дослідження своєї роботи та роботи колег, спільне знаходження нових методів, творче застосування надбаного досвіду. Таким чином зустрічі колег по фаху набувають форм: творчої лабораторії обміну досвідом, аукціону педагогічних ідей, навчального практикуму, методичної сесії. Засідання складаються із практичної та теоретичної частин. Учителі спільно працюють над удосконаленням структури різних типів уроків, проводять цікаво відкриті уроки.Над проблемою « Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій на засадах особистісно зорієнтованого навчання і виховання школярів» працюють вчителі методичного об’єднання природничих дисциплін в окрузі. На засіданнях розглядалися питання профільного навчання, проектної роботи як однієї з активних форм позакласної роботи. Вчителі обмінювалися досвідом з використання на уроках новітніх технологій. Під час навчання вчителі застосовують прийоми інтерактивних методів навчання, оптимально поєднують колективні, групові та індивідуальні форми роботи, поєднується лекційно - семінарська система навчання в старших класах. Окремо хочеться відзначити відкритий урок хімії вчителя Долської ЗОШ І-ІІ ст.. Комзюк Т.С. з використанням активних форм роботи. На уроці вчитель використовує різні методи і форми роботи , зокрема : випереджуючі завдання, тестові завдання, кросворди. Над вирішенням проблемних завдань як засобів розвитку пізнавальних інтересів учнів працює вчитель біології і хімії Любязівської ЗОШ І-ІІІ ст. Масюк М.С.

У роботі методичного об’єднання вчителів філологічних дисциплін беруть участь 18 вчителів з шкіл округу. Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання є: «Впровадження інноваційних технологій навчання з метою стимулювання креативності учнів». На базі опорної школи округу було проведено засідання творчої групи вчителів світової літератури. Вчителі побували на відкритому уроці в 6 класі ( вчитель Петрик О.П.), ознайомилися з презентацією досвіду, провели круглий стіл з елементами тренінгу «Сучасні педагогічні технології в творчій лабораторії вчителя» Робота МО спрямована на використання новітніх технологій навчання: інформаційно-комунікаційних, інтерактивного навчання, технології «нова освіта». Впроваджують новітні технології навчання вчителі: Петрик О. П. (Великокурінська ЗОШ І-ІІІ ст.),Лозицька О. Я.(Люб’язівської ЗОШ І- ІІІ ст., Герель С.П. ( Хоцунська ЗОШ І-ІІ ст).

Завжди цікаво і змістовно проходять засідання окружного методичного об’єднання вчителів історії, правознавства, етики і християнської етики ( керівник Шкльода Н.І.). Члени методичного обєднання працювали над особистими проблемними питаннями, протягом року вивчали відповідну літературу і впроваджували в практичні навички під час проведення відкритих уроків. Головна увага приділялась розвитку здібностей учнів ,їх обдарувань, забезпеченню результативності та якості навчального процесу, використанню інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителя. Відкриті уроки провели

Корець В.В.,Шкльда Н.І., Терещук О.П., Крисько Н.П., Корець В.В.

Заслуговує на те, щоб бути відзначеною робота голови методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін Клямар М.О. (загальноосвітня школа І-ІІІ ст. села Великий Курінь). Вона завжди правильно вміє організувати засідання своїх колег із шкіл Великокурінського освітнього округу, залучає їх до ефективної участі, забезпечує обмін досвідом, координує роботу молодих вчителів. Протягом року було проведено 5 засідань, на яких розглядалися напрацювання з тем: «Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми», «Метод проектів», «Шляхи підвищення ефективності та якості позаурочної роботи» та інші. Активними членами на засіданнях були Олішкевич В.П., Кушнерик О.П., Кундік П.С., Іванісік Г. М., Майструк С.В.

Використання комунікативної методики в процесі навчання – основна проблема , над якою працювали члени методичного об’єднання вчителів іноземної мови . Члени методичного обєднання працювали над впровадженням інтерактивних методів навчання. Можна відзначити цікаві і змістовні уроки вчителів Тонковид Т.Ю. (Люб’язівська ЗОШ І- ІІІ ст.), Шмаль В.О. (Великокурінська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Більш активнішою і результативною повинна бути робота і в інших школах округу.

Вчителі школи є активними учасниками методичних заходів щодо підвищення науково-методичного рівня, що проводяться в районі. Методичні доробки вчителів демонструвались на районних та обласних виставках “Творчі сходинки педагогів Волині”, зокрема, «Словникова робота на уроках літературного читання в 2 класі», вч. Смокович Р.В., «Народні ігри на уроках фізичної культури», вч. Кундик С. І.

-

- Проблемою , над якою працюють вчителі іноземної мови в окрузі є впровадження комунікативно-орієнтованого та діяльнісного підходу до навчання іноземної мови. В рамках роботи ОМО вчителі постійно підвищують свою фахову майстерність, вчасно проходять курсову перепідготовку

- Окремо хочеться відзначити роботу методичної комісії вчителів фізкультури, ЗВ, основ здоров’я і основ медичних знань. В роботі ставиться основна проблема «Впровадження здоров’я-зберігаючих технологій в умовах оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу». Мета досягається через проведення цілої системи виховних заходів , які пропагують заняття спортом, додержання здорового способу життя. Членами МК разом з учнями проводяться цікаві заходи: «Козацькі забави», різноманітні спортивні естафети, « Веселі старти», військово-спортивні свята до Дня Збройних Сил України, свята, приурочені завершення курсу захист Вітчизни в школі, спортивні змагання до річниці виведення військ із Афганістану….

Окружне свято «Тато ,мама і я – спортивна сім’я»……

Членами МК проводилися відкриті уроки, готувалися теоретичні матеріали. Вчителі Олешкевич В.П. і Кундік І.У. ділилися своїм досвідом роботи з вчителями інших шкіл округу.

Адміністрації шкіл округу узгоджено працюють над питаннями: «Робота з обдарованими дітьми», «Профільна освіта старшокласників», «Система роботи вчителів, що атестуються».

Результативністю нашої спільної методичної роботи є: успішна діяльність молодих педагогів та їх закріплення в школі; перехід вчителя на позиції педагога-менеджера та дослідника; гарні результати здачі ЗНО учнями; постійна участь учнів в конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колосок», «Патріот» «Лукоморє» тощо.

Над проблемою «Використання інноваційних технологій як засіб підвищення ефективності уроку» працюють вчителі хімії та біології в освітньому окрузі. На засіданнях методичних об’єднань розглядалися питання профільного навчання, проектної роботи як однієї з активних форм позакласної роботи. Вчителі обмінювалися досвідом з використання на уроках новітніх технологій. Під час навчання вчителі застосовують прийоми інтерактивних методів навчання, оптимально поєднують колективні, групові та індивідуальні форми роботи, використовується лекційно-семінарська система навчання в старших класах. c:\users\admin\desktop\директор 2011\семінар молодих вчителів23.11.10\dsc_0805.jpg

Разом з тим учителі працюють з обдарованими дітьми: участь у конкурсах , виставках, олімпіадах свідчить про рівень праці як учителів, так і учнів.

В межах Великокурінського освітнього округу проведені конкурси, змагання. Переможці окружних конкурсів взяли участь в районних, а переможці районних - в обласних.

Відповідно до Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту» та з метою забезпечення учням навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної освіти, організації довузівської підготовки учнів 10-11 класів та підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі запроваджено міжшкільний факультатив з довузівської підготовки, який ефективно працював у минулому навчальному році. Про це свідчать результати ЗНО 2014 учнів шкіл І-ІІІ ступенів с.В.Курінь і Люб’язь. (Додаток на 1 аркуші)


РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПУ ДО ВНЗ ВИПУСКНИКІВ 2014 року

№ з/п

Навчальний заклад

Кількість випускників

Проходили ЗНО

З них

вступили до ВНЗ

Державна форма навчання

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

В. Курінська ЗОШ

10

10

100

10

100

10

100

2.

Люб'язівська ЗОШ

7

4

57

3

43

2

29
Всього

17

14

82

13

76

12

71

Якісний показник результатів ЗНО за три роки

№ з/п

Назва ЗОШ

Якісний показник, %

2012р

2013

2014р

1

В.Курінська

41.4

22,4

25,6

2

Любязівська

23,1

7

0
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка