План роботи методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської радиСторінка1/15
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПОГОДЖЕНО

Ректор КВНЗ

«Харківська академія неперервної освіти»

_________Л.Д.Покроєва

«___»_______2015 р.


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

освіти адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

_______О.Ф.Світлична

«___»_________2015 р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач методичним

центром управління освіти адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

_______О.В.Брук

«___»________2015 р.

План роботи

методичного центру

управління освіти адміністрації

Жовтневого району

Харківської міської ради

на 2015/2016 навчальний рік


СХВАЛЕНО

методичною радою

методичного центру

протокол №4 від 04.09.15

Голова методичної ради

___________О.В.Брук«_____»_________2015 р.

2015 рік


Зміст
РОЗДІЛ І. Аналіз результатів діяльності методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради у 2014/2015 навчальному році.

4

РОЗДІЛ ІІ. Організаційно-методична діяльність методичного центру

26

1. Мета, напрями та завдання діяльності методичного центру

26

2. Розподіл функціональних обов’язків методистів методичного центру..

30

3. Циклограма щомісячної діяльності методичного центру.

40

4. Структурно-функціональна модель діяльності методичного центру

41

5. Інформаційно-роз'яснювальна робота з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році

42

6. Організаційно-методична робота щодо впровадження моніторингових досліджень

44

РОЗДІЛ ІІІ. Методична діяльність методичного центру

45

1. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою

45

2. План засідань методичної ради

48

3. План проведення інструктивно-методичних нарад

49

3.1. План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з НВР

49

3.2. План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з ВР

52

3.3. План інструктивно-методичних нарад керівників РМО

53

4. Організаційна робота щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

54

4.1. Науково-методична робота з підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників

54

4.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

64

4.3. Організаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників

65

4.4. Організація роботи Школи професійної адаптації молодого учителя

66

5. Організаційно-методичне забезпечення інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності

67

6. Організаційно-методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ЕПД.

69

7. Координація розвитку інформаційно-комунікативних технологій та подальше їх використання у навчально-виховному процесі.

70

8. Організаційно-методична робота щодо впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання.

73

9. Організаційне методичне забезпечення виховної роботи

75

9.1. Національно – патріотичне виховання


78

10. Військово-патріотичне виховання допризовної молоді

80

11. Організаційно-методичний супровід фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Пропаганда здорового способу життя, формування культури здоров’я підростаючого покоління

82

12. Реалізація Програми розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

83

13. Організаційно-методичний супровід корекційної діяльності навчальних закладів за результатами державної атестації

85

РОЗДІЛ ІV. Робота з обдарованою молоддю

87

РОЗДІЛ V. Методичний супровід розвитку дошкільної освіти

90

РОЗДІЛ VІ. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу

95

РОЗДІЛ VIІ. Організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек

101

РОЗДІЛ VIIІ. Реалізація державних, регіональних програм у галузі освіти

105

Додатки

108


Розділ І. Аналіз результатів діяльності методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

у 2014/2015 навчальному році
На виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Відповідно до ст.19 Закону України «Про освіту», ст. 37, 38, 39, 41, 42 Закону України «Про загальну середню освіту», законів України «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», на виконання Національної доктрини розвитку освіти, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (із змінами від 30.11.2012 № 1352), на виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-318 від 03.07.2002 «Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 77, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 №1/9–303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 27.06.2014 №1/9-341 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі», від 25.07.2014 №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному році», від 25.07.2014 №1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», від 12.08.2014 №1/9-409 «Про розроблення структури 2014/2015 навчального року», відповідно до Положення про методичний центр управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, плану роботи методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради 2014/2015 навчальний рік, з метою реалізації базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-3-х класах, нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 5,6-х класах, Програм підвищення якості навчання з відповідних базових предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, районних програм: «Обдарована молодь Жовтневого району на 2012-2015 роки», «Школа повного дня», «Програма розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю в Жовтневому районі на 2012-2015 роки»,  «Розвиток учнівського та молодіжного руху в Жовтневому районі на 2012-2015 роки.», вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня науково-методичної роботи було організовано методичну роботу у 2014/2015 навчальному році.

У 2014/2015 навчальному році продовжено роботу над науково-методичною темою: «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» (2 рік роботи над темою).

Напрямами методичної роботи у 2014/2015 навчальному році було визначено:


 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;

 • науково-методична підтримка інноваційної діяльності;

 • науково-методична підтримка експериментальної діяльності;

 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем організації навчально-виховного процесу;

 • психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу;

 • організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю;

організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек.

Пріоритетними завданнями у роботі районного методичного центру у 2014/2015 навчальному році було визначено:

1. Продовжити роботу над науково-методичною темою області: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

2. Спрямувати методичну роботу на реалізацію науково-методичної теми: «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» (2 рік роботи над темою).

3. Забезпечити методичний супровід реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти в 3-х та 6-х класах.

4. Активізувати координаційну науково-методичної діяльності з КВНЗ «ХАНО».

5. Продовжити роботу щодо підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення якості кожного уроку.

6. Здійснювати постійний методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів району, з метою підвищення якості освіти.

7. Продовжити розвиток єдиного освітнього інформаційного простору.

8. Проводити моніторинг як інформаційну основу для прийняття виважених і ефективних освітянських рішень через модернізацію та впровадження ефективної системи оцінки і аналізу якості освіти.

9. Посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання; переорієнтувати навчальні заклади на нову модель виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах.

10. Забезпечити наступність в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

11. Продовжити роботу щодо виконання районних програм:


 • «Обдарована молодь»;

 • «Школа повного дня»;

 • «Програма розвитку Шкіл сприяння здоров‘ю»;

 • «Розвиток учнівського та молодіжного руху».

12. Посилити роботу з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

13. Активізувати роботу щодо формування основ здорового способу життя, охорони життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу, безпеки життєдіяльності учнів та педагогів.

14. Організувати тісну взаємодію керівників навчальних закладів та фахівців психологічних служб щодо регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату в колективах.

15. Продовжити роботу щодо залучення учнів та вихованців навчальних закладів до участі у гуртках та секціях у позашкільних навчальних закладах району.

Розвиток цілісної системи методичної роботи в районі з метою її ефективності здійснювався відповідно до нормативних вимог: координація та об’єднання зусиль усіх ланок системи освіти; відповідність системи внутрішньошкільної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти; системність, послідовність, наступність, безперервність; єдність теорії і практики; забезпечення використання науково-методичної інформації; творчість і науковість.

Системний підхід до управління навчально-виховним процесом охоплював всі види методичної роботи і базувався на розв’язанні таких питань: стан науково-дослідницької роботи учнів і учителів; впровадження різноманітних форм методичної роботи; сучасні педагогічні технології у навчально-виховному процесі; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; атестація педагогічних працівників.

Протягом 2014/2015 навчального року в межах науково-методичної роботи проведено: 4 засідань методичної ради МЦ; 3 семінари для заступників директорів з НВР; 4 семінари для заступників директорів з ВР, 3 семінари для психологів ДНЗ; 4 семінари для психологів ЗНЗ; 4 семінари для соціальних педагогів; 2 семінари для шкільних бібліотекарів, 4 семінари для вихователів-методистів.

Працювали 36 районних предметних методичних об’єднань учителів-предметників, вихователів і т.д.

Протягом навчального року працювали: 42 базових навчальних закладів, 2 педмайстерні, 10 консультативних пунктів, 18 майстер-класів, 1 педагогічних віталень, 1 школа ЕПД, 1 авторський семінар, 2 постійно діючих семінарів.

Різними формами методичної освіти було охоплено 100 % педпрацівників району.

У 2014/2015 навчальному році оновлено банк даних друкованих робіт педагогічних працівників району, авторських програм, банк ППД, банк даних про інноваційні процеси.

У методичному центрі працювали виставки: «Сходинками педагогічної майстерності», «Навчальні інновації», «Робота з обдарованими дітьми», «На шляху до педагогічної майстерності», «Я атестуюсь», фотовиставка «Використання здоров′язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі».

Працюючи над районною методичною темою, темами методичних об’єднань, педагоги використовували не лише рекомендації Міністерства освіти і науки України, КВНЗ «ХАНО», НМПЦ, методичного центру, але й наробки педагогів навчальних закладів району. На засіданнях кафедр, методичних об’єднань, у творчих звітах, на відкритих уроках, позакласних заходах, годинах спілкування йшов науковий пошук. Педагоги вчилися поглиблено аналізувати процес навчання і виховання. Розглядалися такі питання як: вимоги до сучасного уроку, упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення педагогів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики; накопичення та зберігання власних наробок вчителів, забезпечення умов використання ЕПД учителів району; створення сприятливих умов для самоосвіти учителів.

Для участі в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій до експертної комісії було представлено 67 робіт, отримано - 61 диплом. Роботи відзначались науковими підходами, актуальністю тематики, глибиною змісту. Вже четвертий рік поспіль управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради та методичний центр нагороджено дипломами за високу якість науково-методичних матеріалів, представлених на ХХІ обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (І місце).

Профільне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно з типовими навчальними планами, розробленими Міністерством освіти і науки України, які дають змогу комплектувати старші класи з урахуванням потреб учнів.

Діюча система профільного навчання у Жовтневому районі реалізується різними шляхами: через спеціалізовані школи, гімназії, освітній округ, МНВК та загальноосвітні навчальні заклади з класами з поглибленим вивченням предметів та профільними класами.

Упродовж 2014/2015 н.р. профільне навчання впроваджується у 16-ти класах з загальною кількістю 446 учнів, що становить 59,6% (у минулому році 64,25%) від загальної кількості дітей що навчаються у 10-х та 11-х класах району. Запроваджено допрофільну підготовку (у спеціалізованих школах) у 8-9 класах з загальною кількістю 282 учня, що становить 20,6 % (у минулому році 20,86 %) від загальної кількості учнів, що навчаються у 8-х та 9-х класах району. Найвищий показник вибору учнями профілю навчання у 2014/2015 н.р. простежується на користь природничо - математичного напряму – 30,6%, філологічного – 25,4% та суспільно-гуманітарного – 6,5%.

Проаналізувавши вступ до ВНЗ випускників профільних класів, можна відзначити значне зменшення кількості учнів, які вступили до ВНЗ за відповідними профілями 26% (у 2011/2012 н.р. – 16,27%, у 2012/2013 н.р. – 28,3%, у 2013/2014н.р.- 32,25%).

Управлінська діяльність щодо організації профільного навчання в навчальних закладах району передбачає :


 • створення умов для врахування і розвитку професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів;

 • формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

 • забезпеченість наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою та спеціальною освітою відповідно до вибраного профілю;

- формування соціально-комунікативної, інформаційної, технічної компетенції на допрофільному та профільному рівні.

Робочий навчальний план – основний документ, що регулює навчально-виховний процес у профільних класах, відповідає вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо організації профільного та допрофільного навчання. Варіативна складова включає поглиблене вивчення предметів через реалізацію спецкурсів, факультативів за вибором. У робочих навчальних планах закладів конкретизовано профілі навчання.

Для визначення профілю навчання проводиться підготовча робота психологом навчального закладу (анкетування, співбесіди, тестування). Постійно діють консультаційні пункти для учнів та батьків.

У допрофільних та профільних класах регулярно проводиться просвітницька та профорієнтаційна робота, а у навчальних закладах наявна наочність з даного питання. Активно використовується комп`ютерна техніка в адміністративній діяльності та в навчально-виховному процесі. Забезпечуються умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі профільних класів. У школах створені та існують кабінети фізики, хімії, майстерні, але їх обладнання потребує поповнення.

Для визначення профілю навчання проводиться підготовча робота психологом навчального закладу (анкетування, співбесіди, тестування). Постійно діють консультаційні пункти для учнів та батьків.

Але не підтверджується правильність вибору профілю (немає переможців турнірів, конкурсів, МАН, ІІІ-го етапу олімпіад) у таких навчальних закладах: • ХЗШ №28 (хіміко-біологічний, математичний);

 • ХЗШ № 59 (хіміко - біологічний);

 • ХГ № 65 (математичний);

 • ХЗШ № 93 (іноземна філологія);

 • ХЗШ № 115 (фізико – математичний);

 • ХЗШ № 130 (українська філологія, математичний);

 • ХЗШ № 153 (фізико - математичний).

Одним із цільових освітніх пріоритетів у роботі методичного центру було визначено оновлення змісту і форм роботи з обдарованою молоддю. З цією метою в районі збережена інфраструктура навчальних закладів, функціонує 14 ДНЗ, 17 ЗНЗ та 3 ПНЗ, МНВК.

Результативність участі учнів в інтелектуальних змаганнях є одним з показників ефективності освітянської діяльності, а зокрема роботи з обдарованим дітьми.

У 2014/2015 навчальному році у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів взяли участь 8398 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, у ІІ етапі - 1077 учнів.

Стабільно високі результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів за останні 3 роки показують команди ХСШ № 162, ХГ №39, 65, ХЗОШ №28. Четвертий рік кращий результат у ХСШ №162, третій рік другий результат у ХГ №39. У цьому навчальному році зріс показник якості виступу учнів ХЗОШ №28 (4 місце у 2013/2014 н.р., ІІІ – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №54 (6 місце у 2012/2013 та 2013/2014 н. р., 5 – у 2014/2015 н. р.), ХЗОШ №59 (13 місце у 2013/2014 н.р., 11 – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №130 (14 місце у 2013/2014 н.р., 12 – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №137 (10 місце у 2013/2014 н.р., 8 – у 2014/2015 н.р. ). Разом із тим дещо знизилась результативність участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учнів ХГ №65 (3 місце у 2013/2014 н.р., 4 – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №153 (5 місце у 2013/2014 н.р., 6 – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №76 (9 місце у 2013/2014 н.р., 10 – у 2014/2015 н.р.), ХЗОШ №127 (11 місце у 2013/2014 н.р., 12 – у 2014/2015 н.р.). Стабільно низькі результати мають команди ХЗОШ І-ІІ №79, 81.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році стали 269 учнів, з них: перших місць − 62 (23 %), других – 84 (31 %), третіх – 123 (46 %). 

У 2014/2015 навчальному році у ІІ (міському у м. Харкові) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики, математики та інформатики взяли участь 20 учнів із 6 загальноосвітніх навчальних закладів району, з них з математики 12 учнів, з фізики – 4 учні, з інформатики – 4 учнів з шести ЗНЗ району.

У ІІ (міському в м. Харкові) етапі Всеукраїнських олімпіад із фізики, математики та інформатики учасники Жовтневого району вибороли 3 призових місця (у минулому навчальному році - 3), з них 1 призове місце з математики, 1 – з фізики, 1 - з інформатики.

Третій рік поспіль призером ІІ (міського у м. Харкові) етапу олімпіади з математики став учень Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №162 Кашаба Олександр, який посів ІІІ місце. Кашаба Олександр посів І місце у олімпіаді з фізики. Призером у олімпіаді з інформатики став учень 8 класу Харківської спеціалізованої школи №93 Білий Михайло, який отримав Диплом ІІІ ступеня.

Усі зазначені учнів потрапили до складу районних команд-учасниць ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики та інформатики за результатами районного етапу.

До участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у складі команди Жовтневого району рекомендовано 85 учнів, що складає 32 % від загальної кількості переможців ІІ етапу.У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 17 олімпіадах брали участь 86 учнів, з них стали переможцями – 45 учнів (52,3%) з 7 загальноосвітніх навчальних закладів:

І місць

ІІ місць

ІІІ місць

Разом

2012/2013

3

9

24

35

2013/2014

5

14

26

45

2014/2015

4

15

26

45
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка