План роботи методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської радиСторінка14/15
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Перспективний план-графік

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Початкова школа

92, 115

Українська мова


54,76
Українська література


54, 76
Іноземна мова

92, 115

Світова література59, 65, 137Російська мова59, 65, 137Математика

130, 137

Фізика, астрономія

127, 153

Географія
81, «ПМ»


Економіка28, «ПМ»Природознавство

28, 54

Біологія, екологія39, 93Хімія


130, 153
Історія

39, 130

Правознавство
137, 79


Людина і світ


28, 92
Основи здоров’я
65, 162


Фізична культура


79, 115
Трудове навчання,

технології
Інформатика
59, 153


Образотворче мистецтво81, 79Музичне мистецтво
Захист Вітчизни

54, 93

Харківщинознавство
76, 93


Художня культура, етика127, 162
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ


Н А К А З


04.09.2015 № 180
Про зміст та організацію

методичної роботи з педагогічними

кадрами Жовтневого району

у 2015/2016 навчальному році


На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (із змінами від 30.11.2012 № 1352) та реалізації змісту нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, відповідно до Положення про методичний центр управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, плану роботи методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради 2015/2016 навчальний рік, з метою забезпечення високого рівня функціонування системи методичної роботи, глибокого вивчення новітніх технологій, своєчасного ознайомлення педагогічних працівників з передовим педагогічним досвідом та для формування інноваційної культури професійної діяльності педагогів
НАКАЗУЮ:
1. Вважати пріоритетами діяльності методичного центру та методичних служб навчальних закладів району на 2015/2016 навчальний рік організаційний та науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 4-х та 7-х класах.

2. Спрямувати методичну роботу на реалізацію науково-методичної теми: «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

3. Затвердити структуру та форми методичної роботи (додаток 1).

4. Безпосереднє керівництво та координацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району здійснювати методичній раді методичного центру.

5. Затвердити склад методичної ради методичного центру управління освіти (додаток 2).

6. Затвердити склад керівників районних методичних об’єднань (додаток 3).

7. Затвердити перелік навчальні заклади за напрямами (додаток 4).

8. Методичному центру управління освіти (Брук О.В.):

8.1. Забезпечити надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, нових Державних стандартів, навчальних планів та програм.

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.2. Здійснити організаційно-методичний супровід професійних конкурсів «Вчитель року», «Вихователь року», виставки-презентації педагогічних ідей та технологій, інших конкурсів фахової майстерності педагогів (відповідальні Брук О.В., Гиренко О.А.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.3. Забезпечити ефективність роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду творчих вчителів шляхом організації дієвих майстер-класів, школи ЕПД, творчих лабораторій педагогів навчальних закладів району (відповідальна Брук О.В.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.4. Продовжити роботу Школи професійної адаптації молодого учителя (відповідальна Баранова Н.В.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.5. Скоординувати роботу з факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо організаційно-змістовного забезпечення підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу в умовах упровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти; продовжити роботу щодо проходження фахових спецкурсів вчителями, які викладають декілька предметів (відповідальна Михайленко Л.В.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.6. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів району (відповідальна Брук О.В.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.7. Забезпечити організаційно-методичний супровід діяльності дошкільних навчальних закладів з метою якісної реалізації змісту дошкільної освіти в контексті Базового компонента та освітніх програм (відповідальна Гиренко О.А.).

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.8. Здійснювати науково-методичний супровід (відповідальна Брук О.В.):

8.8.1. Експериментальної діяльності на базі ХГ № 65 за темою: «Абетка харчування».

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.8.2. Навчально-виховного процесу в ХГ № 39, ХСШ № 93, які працюють у режимі інноваційної освітньої діяльності за темою: «Впровадження системи семестрово-залікового навчання, як інноваційної технології організації навчального процесу».

Упродовж 2015/2016 навчального року

8.8.3. Навчально-виховного процесу в ХЗОШ № 54, СЮТ № 1, ДНЗ № 259, які працюють над впровадженням інклюзивної освіти.

8.8.5 Участі ХЗОШ № 127 у Всеукраїнському превентивному проекті «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл, дружніх до дитини».

8.8.7 Участі ДНЗ № № 38, 231 в дослідно-експериментальній роботі за темою «Програмно-цільовий проект «Створення системи неперервної інформативної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (2012-1016 рр.), за напрямком «Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників на основі побудови системи неперервної інформативної підготовки в умовах дошкільного навчального закладу».

8.8.8. Участі ДНЗ № № 143, 156, 163, 259 у мережі партнерських навчальних закладів здобуття дошкільної освіти «Радість розвитку».

8.8.9. Впровадження інноваційної технології «Лего конструювання» в рамках проекту сприяння освіті ДНЗ № 143.

9. Здійснювати організаційно-методичний супровід проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів (відповідальна Брук О.В.).

Березень - червень

10. Забезпечити якісне, змістовне наповнення сторінок «Методичний центр», «Обдарована молодь», «Освіта для здоров’я», «Дошкільна освіта», «Наша бібліотека», «ЗНО», «Психологічна служба» на офіційному сайті управління освіти.

Упродовж 2015/2016 навчального року

11. Проводити роботу щодо впровадження навчальними закладами досягнень сучасної психології для допомоги в роботі вчителів та вихователів (відповідальна Жижина Т.В.).

12. Оновити роботу навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Забезпечити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015р. №641 (відповідальні Макарова О.В., Поздняков В.А.).

13. Посилити роботу з обдарованою і талановитою молоддю, забезпечити різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей (відповідальна Баранова Н.В.).

14. Керівникам районних методичних об’єднань:

14.1. Спланувати роботу методичних об’єднань на 2015/2016 навчальний рік з урахуванням нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу та методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році.

До 08.09.2015

14.2. Розробити заходи щодо вдосконалення підготовки учнів до олімпіад, турнірів, захисту МАН.

До 10.09.2014

14.4. Організувати роботу з інтелектуально обдарованими учнями з метою якісного організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів; забезпечити роботу з підготовки талановитих і здібних учнів до олімпіад, МАН, турнірів.

Упродовж 2015/2016 навчального року

14.5. Забезпечити організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу у новому навчальному році в умовах упровадження державних освітніх стандартів у 4-х і 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15. Керівникам навчальних закладів:

15.1. Сприяти якісному організаційно-методичному супроводу освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах в умовах варіативності програм і забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.2. Створити умови для якісної реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів 4-х та 7-х класів.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.3. Спланувати роботу шкільних методичних об’єднань учителів-предметників на підвищення якості й результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, вибору оптимальних форм та методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, врахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.4. Розробити та затвердити Положення та плани роботи навчальних закладів, використовуючи Орієнтовне положення про базовий (опорний) навчальний заклад та Орієнтовне положення про впровадження колективних форм методичної роботи (консультативні пункти, педагогічні майстерні, майстер-класи, педагогічні вітальні, авторські семінари, школи передового педагогічного досвіду тощо).

08.09.2015

15.5. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

08.09.2015

15.6. Забезпечити результативність профільного навчання; якісну підготовку учнів профільних класів до участі в олімпіадах, турнірах і конкурсах.

Вересень – квітень

15.7. Створити умови для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій.

Жовтень - березень

15.8. Залучати педагогів до складання програм і траєкторій власного професійного розвитку та надавати можливість кожному педагогу системної участі у методичних заходах.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.9. Системно впроваджувати моніторингові процедури у навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.10. Розробити виховні програми (заходи) з метою системного підходу до організації виховного процесу, розширення суб’єктів виховного впливу, залучення батьків та громадськості до формування системи цінностей учнівської молоді.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.11. Забезпечити виконання організаційно-методичних заходів щодо комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної допомоги та реабілітації дітей.

Упродовж 2015/2016 навчального року

15.12. Сприяти впровадженню у навчально-виховний процес інноваційної методики навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок, тренінгових форм роботи.

Упродовж 2015/2016 навчального року

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник управління освіти

адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради О.Ф. Світлична

Брук


З наказом від 04. 9.2015 № 180 ознайомлені:
Брук О.В. Бендер В.П.

Баранова Н.В. Макарова О.В.

Поздняков В.А. Гиренко О.А.

Ситник М.Ю. Жижина Т.В.

Михайленко Л.В.
Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

від 04.09.2015 №180

Додаток 2

до наказу управління освіти

адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

від 04.09.2015 №180


Склад методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради


Голова ради

Брук О.В.

Завідувач методичного центру

Члени ради


Бендер В.П.

методист МЦ управління освіти
Баранова Н.В.

методист МЦ управління освіти
Власова Т.В.

завідувач ДНЗ № 15
Гиренко О.А.

методист МЦ управління освіти
Журавель Г.В

заступник директора з НВР ХЗШ № 153
Макарова О.В.

методист МЦ управління освіти
Поздняков В.А.

методист МЦ управління освіти
Худолій А.В.

заступник директора з НВР ХЗШ № 127

Додаток 3

до наказу управління освіти

адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради

від 04.09.2015 №180

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка