План роботи методичного центру управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської радиСторінка4/15
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Розділ ІІ. Організаційно-методична діяльність методичного центру
1. Мета, напрями та завдання діяльності методичного центру

Мета діяльності методичного центру:

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.


Основні напрямки діяльності методичного центру:

 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;

 • науково-методична підтримка інноваційної діяльності;

 • науково-методична підтримка експериментальної діяльності;

 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем організації навчально-виховного процесу;

 • психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу;

 • організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю;

 • організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек.

Діяльність методичного центру, педагогічних працівників навчальних закладів району у 2015/2016 навчальному році буде спрямована на продовження роботи над науково-методичною темою області: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» та реалізації методичної проблеми району «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» (3 рік роботи над темою).

В умовах упровадження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти та у зв’язку із запровадженням нових Державних стандартів пріоритетами діяльності методичного центру та навчальних закладів на 2015/2016 навчальний рік є: організаційний та науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

Діяльність методичного центру у 2015/2016 навчальному році буде здійснюватися на підставі чинних нормативних документів, а саме: Указу Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», від 12.08.2015 № 872 «Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», від 22.05.2015 №1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю», від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти», від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», від 23.07.2015 №1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році», від 31.07.2015 №1/9-364 «Про Всеукраїнський проект «Це - наше і це – твоє», від 10.08.2015 № 1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.08.2015 №1/9-387 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 02.09.2015 №1/9-419 «Щодо навчальної літератури, що має гриф Міністерства освіти і науки України», від 04.09.2015 № 1/9-422 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання» (протокол від 03.07.2015 № 6/6-20).Завдання методичного центру на 2015/2016 навчальний рік:

1. Продовжити роботу над науково-методичною темою області: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

2. Спрямувати методичну роботу на реалізацію науково-методичної теми: «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» (3 рік роботи над темою).

3. Забезпечити методичний супровід реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти в 4-х та 7-х класах.

4. Активізувати координаційну науково-методичної діяльності з КВНЗ «ХАНО».

5. Розвивати професійну компетентность педагогів через:

- створення умов для професійного зросту педагогічних працівників;

- підвищення професійної компетентності педагогічних працівників засобами науково-методичної роботи;

- поширення педагогічного досвіду працівників району;

- сприяння участі педагогів у професійних конкурсах;

- сприяння підвищенню фахового рівня керівників і педагогічних працівників навчальних закладів, зокрема отриманню вищої фахової освіти;


  • поширення продуктивних освітніх технологій;

- навчання, виховання, професійної підготовки педагогів для роботи в інформаційному суспільстві.

6. Продовжити розвиток єдиного освітнього інформаційного простору через:

- електронну реєстрацію дітей у ДНЗ району;

- забезпечення належного збереження та ефективного використання наявної комп’ютерної, мультимедійної техніки у навчальних закладах району;

- продовження роботи щодо ефективного використання ресурсів мережі Інтернет, укріплення зв’язків дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з вищими навчальними закладами;

- спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення рівня ІКТ-компетентності та інформаційної культури;

- активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайтів навчальних закладів району.

7. Проводити моніторинг як інформаційну основу для прийняття виважених і ефективних освітянських рішень через модернізацію та впровадження ефективної системи оцінки і аналізу якості освіти.

8. Посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання через:

- реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, повазі до засад демократичної, правової держави;

- використання у виховній роботі з учнями традицій та звичаїв українського народу;

- активізацію роботи з превентивного виховання;

- посилення ролі сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовку підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;

- систематичну й послідовну педагогізацію батьківської громадськості.

9. Продовжити роботу щодо виконання районних програм:


 • «Обдарована молодь»;

 • «Школа повного дня»;

 • «Програма розвитку Шкіл сприяння здоров‘ю»;

 • «Розвиток учнівського та молодіжного руху».

10. Реалізовувати пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти через:

- забезпечення якості змісту дошкільної освіти в умовах варіативності програм;

- наступності в змісті між дошкільною та початковою ланками освіти;

- збереження та зміцнення здоров’я дітей раннього й дошкільного віку,

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище,

- формування базових якостей особистості дошкільника засобами трудового та патріотичного виховання.

11. Посилити роботу з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

12. Активізувати роботу щодо забезпечення здоров’язбережувальних функцій освіти через:

- навчально-методичне забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

- психологічний супровід учнів у процесі навчання та виховання;

- розвиток здоров’язбережувального освітнього середовища шляхом координації діяльності та розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю;

- оптимізацію та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя усіх учасників освітнього процесу

13. Організувати тісну взаємодію керівників навчальних закладів та фахівців психологічних служб щодо регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату в колективах.

14. Продовжити роботу щодо підвищення ролі громадськості у діяльності навчальних закладів та залучення до планування й розвитку освіти району.
2. Розподіл функціональних обов’язків методистів районного

методичного центру

Завідувач методичного центру

Брук Олена Вікторівна

1.Розподiляє оперативні завдання та доручення працівникам методичного центру вiдповiдно до їх функціональних обов’язків, забезпечує взаємозаміни за вiдсутностi працівника.

2. Координує роботу працiвникiв методичного центру щодо підготовки необхідної інформації, довідок, звiтiв, здійснює контроль та особисто відповідає за її своєчасну та якісну підготовку.

3. Здійснює добір та погоджує кандидатури на посади працiвникiв методичного центру.

4. Планує роботу методичного центру на рік, місяць, тиждень.

5. Координує підготовку навчальних закладів району для участі у виставках: «Освіта ХХІ століття», «Обласна виставка-презентація педагогічних ідей і технологій» та інших.

6. Здійснює загальний методичний супровід стану викладання навчальних предметів у навчальних закладах району.

7. Здійснює планування, організацію проведення нарад, семінарів для заступників керівників з НВР навчальних закладів району.

8. Вивчає та аналізує результати методичної роботи в навчальних закладах, проводить огляди їх методичних кабiнетiв.

9. Координує роботу з вивчення умов розвитку вихованців дошкільних, позашкільних навчальних закладів, рівня навчальних досягнень учнів, проведення зрiзiв знань з базових дисциплін, тематичних перевірок з питань виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту». Узагальнює матеріали даних перевірок.

10. Здійснює аналіз ефективності методичної роботи у навчальних закладах району.

11. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення районних конференцій педпрацiвникiв, семінарів, виставок-презентацій педагогічних ідей i технологій. Координує роботу навчальних закладів щодо підготовки та проведення конкурсів педагогічної майстерності.

12. Здійснює організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у навчальних закладах району.

13. Направляє діяльність методичного центру на реалізацію Проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників».

14. Забезпечує організаційно-методичний супровід моніторингу рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів району, моніторингових досліджень навчально-виховного процесу.

15. Здійснює методичний супровід експериментальної роботи у навчальних закладах району.

16. Організовує оперативний зв’язок з навчальними закладами району, доводить до адресатів інструктивні та iнформацiйнi матеріали Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», органів управлення освітою міського та районного рiвнiв, міського науково-методичного педагогічного центру та районного методичного центру.

17. Узагальнює методичні матеріали з досвіду роботи педпрацівників закладів освіти всіх типів і форм власності для публікації у педагогічних виданнях.

18. Здійснює методичний супровід проведення районного етапу конкурсу «Учитель року».

19. Створює банк iнформацiї комп’ютерних технологій спільно з лабораторією комп’ютерних технологій в освіті, бере участь у районних, міських, обласних проектах з інформатизації та комп’ютеризації загальної середньої освіти, встановлює контакти з авторами освiтнiх інiцiатив у країні та за її межами.

20. Здійснює аналіз відповідності робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів району нормативним вимогам (реалізації варіативної складової, використання авторських програм).

21. Забезпечує організаційно-методичний супровід впровадження профільного навчання, поглибленого вивчення предметів в загальноосвітніх навчальних закладах району.

22. Готує проекти наказів, матеріали для розгляду їх на засіданнях колегії з питань освіти, нарадах iз педагогічними та керiвниками навчальних закладів району.

23. Бере участь у роботі міської методичної координаційної ради.

24. Координує роботу районної методичної ради.

25. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, інструктивних документів з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

26. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

27. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, інструктивних, законодавчих документів про освіту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

28. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

29. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освіти та його заступника.


Методист методичного центру

Баранова Наталія Вячеславівна

1. Здійснює методичний супровід викладання фізики, астрономії, інформатики, математики, економіки в загальноосвітніх навчальних закладах району.

2. Здійснює аналіз стану навчання фізики, астрономії, інформатики, математики, економіки в загальноосвітніх навчальних закладах району.

3. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи районних методичних об’єднань фізики, астрономії, інформатики, математики, економіки.

4. Здійснює організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у навчально-виховний процес навчальних закладів

5. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення районних учнівських олімпіад із навчальних предметів. Здійснює аналіз їх проведення, підготовку узагальнюючих матерiалiв за пiдсумками участi школярiв в олiмпiадах. Надає методичну допомогу у пiдготовцi команд до участi в обласному та Всеукраїнському етапах учнівських олімпіад із навчальних предметів.

6. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення інтелектуальних конкурсів та турнірів.

7. Координує роботу навчальних закладiв району з Харкiвським територіальним вiддiленням Малої академiї наук України.

8. Забезпечує реалізацію розділу «Обдарована молодь» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.

9. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи педагогiчних майстерень, Школи професійної адаптації молодого учителя «Шлях до майстерності».

10. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи навчальних закладів району по співробітництву з вищими навчальними закладами.

11. Сприяє висвітленню в засобах масової інформацiї питань функціонування освiтньої галузі в районі, спiвробітництву з ними.

12. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

13. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

14. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, iнструктивних, законодавчих документiв про освiту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

15. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

16. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.


Методист методичного центру

Бендер Валентина Петрівна

1. Здійснює методичний супровід організації навчально-виховного процесу в початковій школі та ГПД загальноосвітніх навчальних закладів району.

2. Здійснює аналіз стану навчання предметів початкової школи у навчальних закладах району.

3. Забезпечує методичний супровід викладання хімії, біології, екології, природознавства, основ здоров’я.

4. Здійснює аналіз стану навчання хімії, біології, екології, природознавства, основ здоров’я.

5. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи методичного об’єднання вчителів початкової школи, ГПД, хімії, географії, біології, екології, природознавства.

6. Здійснює моніторинг рівня навчальних досягнень учнів у початковій школі навчальних закладів району.

7. Здійснює організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у навчально-виховний процес навчальних закладів.

8. Здійснює методичний супровід проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в навчальних закладах району.

9. Здійснює методичний супровід навчання за індивідуальною формою.

10. Здійснює методичний супровід навчання за екстернатною формою, складання державної підсумкової атестації екстернатом.

11. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

12. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

13. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, iнструктивних, законодавчих документiв про освiту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

14. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

15. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.


Методист методичного центру

Ситник Марія Юріївна

1.Здійснює методичний супровід викладання музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, предмету «Православна культура Слобожанщини», історії, правознавства.

2. Здійснює аналіз стану навчання предметів: музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, предмету «Православна культура Слобожанщини», історії, правознавства.

3. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи методичних об’єднань вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, предмету «Православна культура Слобожанщини», історії, правознавства.

4. Забезпечує апробацію навчальної літератури: навчальних програм, підручників в навчальних закладах району.

5. Забезпечує організаційно-методичний супровід навчальних закладів по створенню бібліотечних фондів шкільних підручників, навчально-методичною та педагогічною літературою.

6. Забезпечує організаційно-методичний супровід впровадження і втілення в практику передового досвіду щодо комплектування шкільних бібліотек науково-методичною та педагогічною літературою, бережливого ставлення до підручника.

7. Забезпечує створення фонду літератури (навчальної, довідкової, методичної та іншої) та періодичних педагогічних видань в МЦ УО.

8. Забезпечує бюджетну підписку періодичних видань для забезпечення діяльності управління освіти.

9. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач».

10. Звітує щодо замовлення підручників і навчальних посібників на наступний навчальний рік.

11. Звітує про надходження підручників до навчальних закладів району за попередній календарний рік.

12. Звітує про інвентаризацію бібліотечних фондів району.

13. Звітує про підручники і навчальні програми, яких не вистачає у районі.

14. Звітує про відсоток забезпечення підручниками учнів навчальних закладів району (на 1 серпня щорічно).

15. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

16. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

17. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, iнструктивних, законодавчих документiв про освiту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

18. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

19. Відповідає за роботу в системі «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади».

20. Відповідає за автоматичне формування обов’язкового державного зведеного звіту 85-к.

21. Здійснює прийом громадян, щодо питань «Електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади».

22. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.
Методист методичного центру

Макарова Олена Володимирівна

1.Здійснює методичний супровід організації виховної, позашкільної роботи навчальних закладів району, супровід викладання російської мови та літератури, української мови та літератури.

2. Здійснює аналіз стану виховної, позашкільної роботи в навчальних закладах району, стану навчання російської мови та літератури, української мови та літератури.

3. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури, української мови та літератури.

4.Забезпечує організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у навчально-виховний процес навчальних закладів району.

5. Надає методичну та організаційну допомогу навчальним закладам у діяльності шкільних дитячих та юнацьких організацій.

6. Забезпечує організаційно-методичний супровід щодо проведення шкiльних свят, відзначення та святкування пам’ятних дат і ювілеїв в навчальних закладах району.

7.Здійснює методичний супровід роботи заступників директорiв з виховної роботи, педагогів-органiзаторів, класних керiвників та здiйснює загальне керiвництво роботою районних методичних об’єднань цих категорій педпрацівників.

8. Здійснює методичний супровід роботи музеїв, надає методичну допомогу навчальним закладам щодо її вдосконалення.

9. Забезпечує організаційно-методичний супровід участі районних та шкільних команд у міських та обласних виховних заходах.

10. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення районних конкурсів з виховної, позашкільної роботи.

11. Забезпечує організаційно-методичний супровід співпраці загальноосвітніх навчально-виховних закладів з позашкільними навчальними закладами з питань виховання учнівської молоді.

12. Координує роботу позашкільних навчальних закладів району (ЦДЮТ № 2).

13. Здiйснює науково-методичний супровід «Шкіл сприяння здоров’ю».

14. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

15. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

16. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, iнструктивних, законодавчих документiв про освiту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

17. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

18. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.
Методист методичного центру

Поздняков Василій Анатолійович

1. Здійснює методичний супровід викладання фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни».

2. Здійснює аналіз стану навчання предметів фізичної культури, «Захист Вітчизни».

3.Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи методичних об’єднань вчителів фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни».

4. Здійснює організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у навчально-виховний процес навчальних закладів.

5. Забезпечує організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності з питань оборонно-спортивної, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної роботи у навчальних закладах району.

6. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення районних змагань з фiзичної підготовки школярiв, забезпечує їх участь у мiських та обласних змаганнях.

7. Здійснює науково-методичний супровід формування навичок здорового способу життя в учнів навчальних закладів району, професійної орієнтації юнаків у підготовці кадрів для Збройних Сил України.

8. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення навчально-польових зборів з предмету «Захист Вітчизни».

9. Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення конкурсу-огляду на кращий кабінет «Захист Вітчизни».

10. Координує роботу навчальних закладів з позашкільними закладами освіти, комітетом у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту з питань проведення спортивно-масових заходів.

11. Координує спільну діяльність навчальних закладів з міжрайонним військовим комісаріатом, районним комітетом у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту з питань роботи з допризовною молоддю.

12. Координує роботу ДЮСШ №5.

13. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

14. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

15. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, iнструктивних, законодавчих документiв про освiту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

16. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

17. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.


Методист методичного центру

Жижина Тетяна Вікторівна

1.Забезпечує методичний супровід усіх напрямків роботи психологічної та соціальної служби навчальних закладів району.

2. Виконує замовлення на науково-дослідні роботи у галузі практичної психології та соціальної роботи.

3. Здійснює аналіз, оцінку і прогноз розвитку психологічної служби, участь у формуванні освітньої політики району.

4. Координує методичні розробки, упровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду.

5. Складає банк даних працівників психологічної служби навчальних закладів району.

6. Складає банк даних дітей пільгових категорій.

7.Забезпечує функціонування психометричної комісії, організацію експертизи психологічних методів, методик, інновацій у галузі освіти району.

8. Організує діяльність методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів району.

9. Координує роботу тимчасових творчих груп практичних психологів з відпрацюванням певних програм соціально-психологічної допомоги навчальним закладам району.

10. Удосконалює форми і методи підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби району .

11. Проводить семінари, тренінги для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів району.

12. Надає методичні консультації практичним психологам, соціальним педагогам, учителям, керівникам навчальних закладів району.

13. Перевіряє, аналізує, погоджує річні плані, збір звітної документації практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів району.

14. Здійснює аналіз роботи психологічної служби в навчальних закладах району.

15. Бере участь в роботі атестаційних комісій при атестації практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів району.

16. Розробляє, виготовляє та тиражує інструментарій для практичних психологів, соціальних педагогів.

17. Проводить соціологічні дослідження на запит начальника управління освіти.

18. Організує співробітництво методичного центру з іншими установами, що допомагають соціально-психологічному супроводженню дітей.

19. Проводить соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб.

20. Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань з цього питання педагогічної громадськості.

21. Здійснює науково-методичний супровід роботи навчальних закладів з превентивного виховання учнів, профілактики правопорушень, злочинності серед учнівської молоді.

22. Забезпечує координацію роботи закладів освіти з службою у справах дітей, кримінальною міліцією, комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та прокуратури з питань профілактики правопорушень та запобігання дитячої бездоглядності.

23. Постійно підвищує свій професійний рівень.

24. Запобігає випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність.

25. Планує та організовує свою роботу відповідно до Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9-352, методичних рекомендацій Центру практичної психології і соціальної роботи КВНЗ «ХАНО», цієї інструкції.

26. Бере участь у нарадах, які проходять у управлінні освіти, на запит адміністрації бере участь у педагогічних радах навчальних закладах району.

27. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, інструктивних документів з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

28. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

29. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, інструктивних, законодавчих документів про освіту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

30. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

31. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освiти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.


Методист методичного центру

Гиренко Олена Анатоліївна

1. Здійснює методичний супровід організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах району.

2. Забезпечує аналіз навчання і виховання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах району.

3. Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи районних методичних об’єднань вихователів, вихователів-методистів ДНЗ, музичних керівників, вчителів-логопедів.

4. Здійснює методичний супровід адаптації дітей дошкільного віку до навчання у початковій школі.

5. Забезпечує організаційно-методичний супровід щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах району.

6. Координує роботу дошкільних навчальних закладів по співробітництву із загальноосвітніми навчальними закладами району.

7. Забезпечує організаційно-методичний супровід районних заходів та конкурсів в системі дошкільного виховання.

8. Забезпечує організаційно-методичний супровід проходження курсової перепідготовки педпрацівників ДНЗ при КВНЗ «ХАНО», підвищення професійної компетенції педпрацівників ДНЗ через проведення теоретичних та практичних семінарів.

9. Забезпечує надання методичної допомоги педагогічним працівникам ДНЗ в ході підготовки до атестації.

10. Забезпечує організаційно-методичний супровід підготовки педпрацівників ДНЗ до участі у районних, міських та обласних конкурсах.

11. Забезпечує виконання законодавчих, інформацiйно-нормативних, iнструктивних документiв з вищеназваних питань, готує вiдповiдну звiтнiсть.

12. Звітує про виконання законів України та інших нормативних документів в галузі освіти в межах своєї компетенції.

13. Веде каталог iнформацiйно-нормативних, інструктивних, законодавчих документів про освіту, публiкацiй iз вищеназваних питань.

14. Забезпечує організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

15. Виконує iншi обов’язки та повноваження за дорученням начальника управління освіти, заступника начальника та завідуючого методичним центром.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка